Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο - Ελληνική Εταιρεία Γενικής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
5
Πανελλήνιο
Ψυχιατρικό
Συνέδριο
ο
στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας
ww
w
.psy
chprim
c
Yπό την αιγίδα των:
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος –
Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.)
are2013.gr
25-28|10|2013
Ξενοδοχείο IONIAN BLUE
Λ ε υκάδ α
Με τη συνεργασία της:
Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)
Πρ οκαταρκτικό Πρό γραµµα
CMYK
Πρόσκληση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά αλλά και ξεχωριστό προνόµιο, να σας προσκαλέσουµε να συµµετάσχετε στις
εργασίες του 5ου Πανελληνίου Ψυχιατρικού Συνεδρίου, στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, που οργανώνεται από την Ελληνική Νευροψυχιατρική Εταιρία και την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου
Πατρών και θα πραγµατοποιηθεί στην Λευκάδα, στις 25-28 Οκτωβρίου 2013.
Πιστεύουµε ότι το επιστηµονικό πρόγραµµα του Συνεδρίου, που αποτελείται από διαλέξεις, στρογγυλά
τραπέζια, αντιπαραθέσεις (debates), κλινικά φροντιστήρια, ελεύθερες και αναρτηµένες ανακοινώσεις
(e-posters) καθώς επίσης και συναντήσεις µε τους ειδικούς (meet the experts), είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξυπηρετεί τις επιστηµονικές ανάγκες των ιατρών της πρωτοβάθµιας περίθαλψης.
Η συµµετοχή διακεκριµένων οµιλητών από διαφορετικές ειδικότητες, που εµπλέκονται στη φροντίδα
υγείας των ψυχιατρικών ασθενών, προάγει την περαιτέρω συνεργασία στο κλινικό επίπεδο, ενδυναµώνει τους ιατρούς της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) δίνοντας τους την ευκαιρία, µέσα από
ένα πολυθεµατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, να διευρύνουν το επιστηµονικό τους πεδίο και να ενηµερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις.
Ο πρόεδρος και τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής, προσβλέπουµε στη συνεργασία και στην ενεργό
υποστήριξή σας η οποία, παρά τις κοινωνικές και οικονοµικές αντιξοότητες, θα αποδείξει ότι η ένωση
των προσπαθειών όλων µας δύναται να συµβάλλει στην αποτελεσµατική φροντίδα των
ασθενών µε ψυχικά νοσήµατα. Ευελπιστώντας στην συµµετοχή όλων σας, περιµένουµε να σας καλωσορίσουµε στη σηµαντική αυτή επιστηµονική εκδήλωση.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Φίλιππος Γουρζής
Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής
∆/ντής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝΠ
Πρόεδρος ∆.Ε. Ε.ΝΨ.Ε.
Ορ
Πρόεδρος
Μέλη
γανωτ
ική
Γουρζής Φίλιππος
Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Ασηµακόπουλος Κωνσταντίνος
Γεωργίλα-Φαλτσέτα Ελένη
Κατριβάνου Αγγελική
Eπ
ιστηµ
Μέλη
Αγγελόπουλος Η.
Αγγελόπουλος Ν.
Αθανασιάδης Λ.
Αλεβιζόπουλος Γ.
Αλεβίζος Β.
Αµπατζόγλου Γ.
Αναγνωστόπουλος ∆.
Αργυριάδου Σ.
Βαϊδάκης Ν.
Βαρουχάκης Χ.
Βαρτζόπουλος Ι.
Βασλαµατζής Γ.
Βγόντζας Α.
Βιδάλης Α.
Γαρύφαλλος Γ.
Γελαστοπούλου Ε.
Γιωτάκος Ο.
Γκιουζέπας Ι.
Γουρνέλλης Ρ.
Γώγος Χ.
∆ιακογιάννης Ι.
∆ιαλλινά Μ.
∆ικαίος ∆.
∆όξας Ν.
∆ουζένης Α.
Ελλούλ Ι.
Ζέρβας Ι.
Ζηλίκης Ν.
Ηλιάδου Β.Μ.
Θεοδωρόπουλος Π.
Ιακωβίδης Α.
Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι.
Καπρίνης Γ.
Καπρίνης Σ.
Καράβατος Α.
ον
ική
Επιτρο
πή
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης
Σκώκου Μαρία
Σούµπαση Ευανθία
ροπή
τ
ι
Επ
Καρύδη Μ.Β.
Κατσάνου Ν.
Κοκκέβη Α.
Κοκκώση Μ.
Κολαΐτης Γ.
Κόλλιας Κ.
Κονταξάκης Β.
Κόντης ∆.
Κόντης Κ.
Κούλης Σ.
Κωνσταντογιάννης Κ.
Κωτσόπουλος Σ.
Κωσταλάµπρου Α.
Λάγαρη Β.
Λαζαράτου Ε.
Λαζαρίδης Γ.
Λειβαδίτης Μ.
Λέντζας Γ.
Λιάκος Α.
Λιάνας ∆.
Λιάππας Ι.
Λύκουρας Ε.
Λυµπεράκη Γ.
Μαδιανός Μ.
Μαΐλλης Α.
Μαλλιώρη Μ.
Μαντζουράνης Γ.
Μαραγκουδάκη Ε.
Μαργαρίτη Μ.
Μάρκου Σ.
Μάτσα Α.
Μαυρέας Β.
Μουσσάς Γ.
Μπεράτη Σ.
Μπεργιαννάκη-∆ερµιτζάκη Ι.
Μπιλανάκης Ν.
Μποδοσάκης Μ.
Μποζίκας Β.
Μωρογιάννης Φ.
Νασίκα Ζ.
Νηµατούδης Ι.
Οικονόµου Μ.
Ουλής Π.
Παναγιωτακοπούλου Μ.
Πάνος Γ.
Παντελεάκης ∆.
Παπαγεωργίου Χ.
Παπαθανασόπουλος Π.
Παπακώστας Ι.
Παπαρρηγόπουλος Θ.
Πεχλιβανίδης Α.
Πλουµπίδης ∆.
Πολίτης Α.
Ραζής Ν.
Ραµπαβίλας Α.
Ρίζος Ε.
Σακκάς Π.
Σαµακουρή Μ.
Σαµπαζιώτου Χ.
Σερντάρη Α.
Σµυρνής Ν.
Σολδάτος Κ.
Σουµάκη Ε.
Στεφανής Ν.
Στεφανής Κ.
Στυλιανίδης Σ.
Συµεωνίδης Α.
Τζαβάρας Ν.
3
CMYK
Οµιλητές – Συντονιστές
Αργυριάδου Σ.
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆/ντρια Γ/Ι ΚΥ Χρυσούπολης,
Αντιπρόεδρος Β΄, ΕΛΕΓΕΙΑ
Ασηµακόπουλος Κ.
Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Πατρών
Βασιλειάδου Φ.
Ψυχολόγος, DEA Ψυχοπαθολογίας PARIS VII
Γελαστοπούλου Ε.
Αναπλ. Καθηγήτρια Κλινικού Εργαστηρίου Υγιεινής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου
Πατρών
Γουρζής Φ.
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, ∆/ντής Ψυχιατρικής Κλινικής, ΠΓΝ Πάτρας
Γώγος Χ.
Καθηγητής Παθολογίας, ∆/ντής της Παθολογικής Κλινικής & Τµήµατος Λοιµώξεων,
ΠΓΝ Πάτρας
∆αούσης ∆.
Λέκτορας Παθολογίας / Ρευµατολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών
Ευθυµίου Α.
Γνωστική Ψυχολόγος, Συντονίστρια Κέντρων Ηµέρας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών
Ζέρβας Ι.
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Θεοχαρόπουλος Ν.
Ψυχίατρος, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Κολαΐτης Γ.
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, ∆ιευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής,
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
Κονταξάκης Β.
Καθηγητής Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Κοτρώτσου Ε.
Ψυχολόγος, Κέντρο Alzheimer, Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ"
Κουλούρη Φ.
Προϊσταµένη ∆/νσης Ψυχικής Υγείας
Κυριαζής Ο.
Ειδικευόµενος Ψυχίατρος, Γ' Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Κωνσταντογιάννης Κ.
Αναπλ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστηµίου Πατρών
Λαζαράτου Ε.
Επίκ. Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών
Λαζαρίδου Σ.
ΤΕ Νοσηλεύτρια Κ.Υ. Χρυσούπολης
Λεωνίδου Λ.
Παθολόγος, Πάτρα
Λιάππας Ι.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Λυγερά Α.
MD, MD, FRCGP, ΕΒ Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Χρυσούπολης
Μαυρέας Β.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Μερκούρης Μ.Π.
Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.
Μιχαλάκη Μ.
Ενδοκρινολόγος, Επιµελήτρια Α’ Ενδοκρ. Τµήµατος, Παθολογική Πανεπιστηµιακή
Κλινική Π.Γ.Ν. Πατρών
Μούγιας Α.
Νευρολόγος-Ψυχίατρος, ∆ιευθυντής Ψυχογηριατρικής Κλινικής, ΨΝΑ, Επιστηµονικός
Υπεύθυνος Κέντρου Alzheimer, Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ"
4
Μούγιας Αντ.
Ψυχίατρος, Γενικός Γραµµατέας ΕΓΓΕ, Επιστηµονικός
Υπεύθυνος Ψυχογηριατρικής Εταιρείας "Ο Νέστωρ"
Μπατίκας Α.
Γεν. Γραµµατέας ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.
Νασίκα Ζ.
Ψυχίατρος, Επιµελήτρια Α' , Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
Νηµατούδης Ι.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, ∆ιευθυντής Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ. - Νοσ/µείο ΑΧΕΠΑ
Οικονόµου Μ.
Επίκ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
Πάϊκα Β.
Ψυχολόγος, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Πάνος Γ.
Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών
Παπαγεωργίου Χ.
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Παπαδηµητρίου Γ.
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Παπατριανταφύλου Ι.
Ψυχίατρος, Κέντρο ΙΑΣΙΣ
Πολίτης Α.
Ψυχίατρος, Επίκ. Καθηγητής Παν. Αθηνών, Γ.Ν.Α. "Αιγινήτειο"
Σακκά Π.
Νευρολόγος – Ψυχίατρος, ∆ιευθύντρια Τµήµατος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων
Εγκεφάλου - Ιατρείου Μνήµης
Σισσούρας Α.
Οµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Σπουδαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού &
Πολιτικής Υγείας
Στεφανής Ν.
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Συµεωνίδης Α.
Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.
Τσαµπαζιώτη Χ.
Επιµελήτρια Α’ Γ.Ι.Π.Ι. Καλάνου - Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
Υφαντής Θ.
Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Τοµέας Κοιν. Ιατρικής & Ψυχικής Υγείας, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Φωτιάδης Π.
Ψυχίατρος, 424 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
5
τη
µο νικό
πι
σ
CMYK
Ε
Ώρες
Πα
Πρ
ό
µµα
α
ρ
γ
ρασκε υή 25 Οκτωβρ
ί
1
ου 20
3
Αίθουσα I
14.00 - 15.30
Εγγραφές
15.30 - 17.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ I:
AΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ: ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Προεδρείο: Αντώνης Πολίτης, Αθανάσιος Μούγιας
Άνοια: κλινική εικόνα και διαγνωστικές δοκιµασίες
Αντώνης Μούγιας
∆ιαγνωστικές δοκιµασίες σε ασθενείς µε άνοια
Ειρήνη Κοτρώτσου - Αρετή Ευθυµίου
Τα νευροψυχιατρικά συµπτώµατα στην άνοια και η αντιµετώπισή τους. Κλινικές περιπτώσεις, συζήτηση
Ιωάννης Παπατριανταφύλλου
Η θεραπεία της άνοιας
Παρασκευή Σακά
17.00 - 17.30
∆ΙΑΛΕΞΗ I:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ OCD ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης
17.30 - 18.00
∆ιάλειµµα καφέ - Επίσκεψη στα e-Posters
18.00 - 19.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ II:
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Προεδρείο: Θωµάς Υφαντής, Κωνσταντίνος Ασηµακόπουλος
Κρίση: Η ∆υναµική της στην Ψυχική Υγεία και στην Παροχή Ψυχιατρικών Υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Ασηµακόπουλος
Εφαρµόζοντας αποτελεσµατικές στρατηγικές για µια ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών
στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών των Γενικών Νοσοκοµείων: Το ερευνητικό
πρόγραµµα ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ABREVIATE
Θωµάς Υφαντής
Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες που σχετίζονται µε τη συχνή χρήση των Τµηµάτων Επειγόντων
Περιστατικών των Γενικών Νοσοκοµείων
Νικόλαος Θεοχαρόπουλος
Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ψυχική υγεία των ασθενών µε χρόνια σωµατικά νοσήµατα που
αναζητούν έκτακτη φροντίδα στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών
Βασιλική Πάϊκα
19.30- 20.00
∆ΙΑΛΕΞΗ ΙΙ:
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ:
ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Γεράσιµος Κολαΐτης
20.00 - 20.30
∆ΙΑΛΕΞΗ ΙII:
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Φωτεινή Κουλούρη
20.30 - 20.45
Τελετή Έναρξης - Χαιρετισµοί
6
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
Ώρες
2013
Αίθουσα I
20.45 - 21.00
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΛΕΞΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ; ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΈΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΣΗΣ
Άρης Σισσούρας
21.00
∆εξίωση Υποδοχής
Σά
ββα
το 26 Οκτ ω
βρί
ου
2013
Ώρες
Αίθουσα I
09.00 - 10.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ III:
DELIRIUM ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Προεδρείο: Ιωάννης Νηµατούδης
Περιγραφή, αίτια, διαφορική διάγνωση
Οδυσσέας Κυριαζής
Αξιολόγηση επιβαρυντικών παραγόντων. Προληπτικές
και συντηρητικού τύπου παρεµβάσεις
Ιωάννης Νηµατούδης
Φαρµακευτική αντιµετώπιση του Delirium
Πέτρος Φωτιάδης
10.30 - 11.00
∆ΙΑΛΕΞΗ IV:
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΥΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Ιωάννης Λιάππας
11.00 - 11.30
∆ΙΑΛΕΞΗ V:
ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Γεώργιος Πάνος
11.30 - 12.00
∆ιάλειµµα καφέ - Επίσκεψη στα e-Posters
12.00 - 13.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IV:
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Προεδρείο: Χαράλαµπος Γώγος
Ψυχιατρικές εκδηλώσεις σε ρευµατικά νοσήµατα
∆ηµήτρης ∆αούσης
Ψυχιατρικές εκδηλώσεις σε ενδοκρινολογικά νοσήµατα
Μαρίνα Μιχαλάκη
Ψυχιατρικές εκδηλώσεις σε HIV λοίµωξη
Λεωνιδία Λεωνίδου
13.30 - 14.00
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ
Αίθουσα IΙ
12.30 - 13.15
ΚΛΙΝΙΚΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟI:
Οργάνωση SERVIER
Η κατάθλιψη στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας
∆ηµήτριος Ρούκας
Οργάνωση SERVIER
Νεότερα δεδοµένα στη διαχείριση της κατάθλιψης
∆ηµήτριος Ρούκας
14.00 - 15.30
Μεσηµεριανή ∆ιακοπή
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ANAKOIΝΩΣΕΙΣ Ι
7
CMYK
Σάββατο 26 Οκτωβρίου
Ώρες
15.30 - 17.00
2013
Αίθουσα I
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V:
ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προεδρείο: Μερκούρης Μποδοσάκης
Η συνδροµή της νοσηλεύτριας στη διαχείριση της κατάθλιψης
Σοφία Λαζαρίδου
Οικονοµική κρίση: Ο ρόλος του Γενικού / Οικογενειακού Γιατρού στη διατήρηση
της ψυχικής υγείας στην οικογένεια
Αντώνιος Μπατίκας
Η ολοκληρωµένη προσέγγιση του ατόµου µε καταθλιπτική νόσο από το Γενικό / Οικογενειακό
Γιατρό
Χαραλαµπία Τσαµπαζιώτη
17.00 - 17.30
∆ΙΑΛΕΞΗ VI:
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Μαρίνα Οικονόµου
17.30 - 18.00
∆ιάλειµµα καφέ - Επίσκεψη στα e-Posters
18.00 - 19.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VI:
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
Προεδρείο: Ιωάννης Νηµατούδης
Τα γνωστικά ελλείµµατα στην πορεία της σχιζοφρένειας
Ιωάννης Νηµατούδης
Αξιολόγηση της λειτουργικής ύφεσης, σηµασία των γνωστικών ελλειµµάτων
Πέτρος Φωτιάδης
Ο ρόλος της εναισθησίας στις παρεµβάσεις βελτίωσης των γνωστικών ελλειµµάτων και
της λειτουργικότητας
Ζωή Νασίκα
Ενίσχυση της συµµόρφωσης. Ο ρόλος των ενέσιµων µακράς δράσης αντιψυχωτικών
Πέτρος Φωτιάδης
19.30 - 20.00
8
∆ΙΑΛΕΞΗ VII:
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Βασίλης Κονταξάκης
Κυ
ρια
κή 27 Οκτω
β
Ώρες
09.30 - 11.00
ρίο
υ 2013
Αίθουσα I
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VII:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΩΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προεδρείο: Βενετσάνος Μαυρέας, Φίλιππος Γουρζής
Το πρώτο ψυχωτικό επεισοδίου: Ιστορική αναδροµή
Βασίλης Κονταξάκης
Η εξέλιξη από τα πρόδροµα συµπτώµατα στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Φίλιππος Γουρζής
Χρήση ουσιών και πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Νίκος Στεφανής
Ποιά παρέµβαση; Θεραπεία στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο
Ιωάννης Νηµατούδης
Χρειαζόµαστε υπηρεσίες για την έγκαιρη παρέµβαση στην ψύχωση; Η αποτελεσµατικότητα
των ειδικών παρεµβάσεων
Βενετσάνος Μαυρέας
11.00 - 11.30
∆ΙΑΛΕΞΗ VIΙI:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Γεώργιος Παπαδηµητρίου
11.30 - 12.00
∆ιάλειµµα καφέ - Επίσκεψη στα e-Posters
12.00 - 12.30
∆ΙΑΛΕΞΗ IX:
ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χαράλαµπος Παπαγεωργίου
12.30 - 14.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VIII:
Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Προεδρείο: Γεώργιος Ν. Παπαδηµητρίου, Χαράλαµπος Παπαγεωργίου
Παιδική Κατάθλιψη
Ελένη Λαζαράτου
Κατάθλιψη σε Ηλικιωµένους
Αντώνης Πολίτης
Η Κατάθλιψη στην Αναπαραγωγική Ηλικία των Γυναικών
Ιωάννης Ζέρβας
9
CMYK
Κυριακή 27 Οκτωβρίου
Ώρες
2013
Αίθουσα I
Αίθουσα IΙ
14.00 - 15.30
Μεσηµεριανή ∆ιακοπή
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙ
15.30 - 17.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IX:
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ – ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ.
Η ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ
Προεδρείο: Αθανάσιος Συµεωνίδης, Στέλλα Αργυριάδου
ΚΛΙΝΙΚΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟIΙ:
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ –
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ –
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ελένη Γελαστοπούλου
Η άνοια στα πλαίσια της συννοσηρότητας
στα χρόνια της ύφεσης στην ΠΦΥ
Στέλλα Αργυριάδου
Πόσο κοστίζει η πρόληψη και πόσο η θεραπεία
της άνοιας; Υπολογίζοντας µε αριθµούς ή
µε ποιότητα ζωής;
Αναστασία Λυγερά
Τρίτη ηλικία και φτώχεια. Προτάσεις για καλύτερη
διαχείριση
Φοίβη Βασιλειάδου
17.00 - 17.30
∆ιάλειµµα καφέ - Επίσκεψη στα e-Posters
ΚΛΙΝΙΚΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟIΙI:
Oργάνωση ASTRAZENECA
«∆ιαφορική διάγνωση µονοπολικής
και διπολικής κατάθλιψης:
ο κρίσιµος θεραπευτικός και
προγνωστικός παράγοντας στην
πρωτοβάθµια περίθαλψη»
Γεώργιος Μούκας
(Με περιορισµένη συµµετοχή)
17.30 - 19.00
∆ε
υτέ
ρα 28 Οκτω
βρί
ου
Ώρες
20 13
Αίθουσα I
09.30 - 10.00
∆ΙΑΛΕΞΗ Χ:
TARDIVE DYSTONIA: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Φίλιππος Γουρζής
10.00 - 10.30
Απονοµή Βραβείων / Λήξη Συνεδρίου / Συµπεράσµατα
10
Γενικές Πληροφορίες
ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στις 25- 28 Οκτωβρίου 2013, στο Ξενοδοχείο Ionian Blue στην Λευκάδα.
Στον ευρύτερο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσουν:
- Η Γραµµατεία του Συνεδρίου
- Έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων
ΛΕΥΚΑ∆Α
H Λευκάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί έναν προορισµό εύκολα προσβάσιµο τόσο από την βόρεια
όσο και από την νότιο ελλάδα, ενώ είναι ταυτόχρονα ένα νησί µε εξαιρετική φυσική οµορφιά και ζωντάνια όλες
τις περιόδους του χρόνου.
Όπως είναι γνωστό, το όνοµα Λευκάδα σηµαίνει «λευκή πέτρα» και προέκυψε από τα λευκά και άγρια βράχια
του πανέµορφου νησιού, από τα οποία, σύµφωνα µε την µυθολογία, η Σαπφώ έδωσε τέλος στη ζωή της από έρωτα.
Η Λευκάδα είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις πανέµορφες παραλίες της, αλλά και για τα θρησκευτικά µνηµεία της και τους
αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους της, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες έλληνες και ξένους τουρίστες.
ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 12 Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύµφωνα µε τα κριτήρια
της EACCME-UEMS.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο χρόνος κάθε ανακοίνωσης ορίζεται σε (8) λεπτά και (2) λεπτά συζήτηση. Ο ακριβής χρόνος παρουσίασης της
κάθε εργασίας θα γνωστοποιηθεί στον παρουσιάζοντα συγγραφέα γραπτώς από την Γραµµατεία του Συνεδρίου.
e-Posters
Οι Αναρτηµένες ανακοινώσεις θa παρουσιαστούν ως e-posters, βάσει των οδηγιών που θα σταλούν από την Γραµµατεία στον παρουσιάζοντα συγγραφέα.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα απονεµηθούν τρία (3) Βραβεία στις καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις και θα δοθούν έπαινοι στα τρία (3)
καλύτερα e-posters. Τα Βραβεία θα ανακοινωθούν στη Τελετή Λήξης του Συνεδρίου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ θα υπάρχει σύστηµα καταµέτρησης του χρόνου παρακολούθησης του
Συνεδρίου (barcodes). Το πιστοποιητικό συµµετοχής θα δοθεί στο τέλος του Σεµιναρίου σε όσους έχουν παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του προγράµµατος.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Η Γενική Εγγραφή στο συνέδριο κοστίζει € 100 (και € 120 µετά τις 4 Οκτωβρίου) και περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση Επιστηµονικών Συνεδριάσεων
• Συνεδριακό Υλικό
• ∆ιαλείµµατα Καφέ
• Μοριοδοτηµένο πιστοποιητικό παρακολούθησης
11
CMYK
∆ΙΑΜΟΝΗ
Για την διευκόλυνση των συνέδρων, το Οργανωτικό Γραφείο έχει προβεί σε προ-κράτηση δωµατίων στο συνεδριακό Ξενοδοχείο Ionian Blue στην Λευκάδα. Για κρατήσεις σας παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε το εσώκλειστο ∆ελτίο Συµµετοχής & Κρατήσεως ∆ωµατίων.
Κόστος Μονόκλινου/∆ίκλινου δωµατίου µε Ηµιδιατροφή για τις ηµεροµηνίες του συνεδρίου: € 480, το οποίο περιλαµβάνει:
• 3 διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο Ionian Blue 25- 28 Οκτωβρίου 2013
• ∆εξίωση Υποδοχής & 2 ∆είπνα
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
• Για ακυρώσεις δωµατίων µεταξύ 20 Αυγούστου – 20 Σεπτεµβρίου θα υπάρχουν ακυρωτικά τέλη ύψους 50% του
πακέτου διαµονής.
• Για ακυρώσεις δωµατίων µετά τις 20 Σεπτεµβρίου, θα υπάρχουν 100% ακυρωτικά επί του πακέτου διαµονής.
Η πληρωµή της Εγγραφής και της ∆ιαµονής µπορεί να γίνει µε:
* Για την επιβεβαίωση της διαµονής σας είναι απαραίτητη η προκαταβολή 50% του πακέτου διαµονής, ενώ η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου.
• Ταχυδροµική Επιταγή σε διαταγή: ERA ΕΠΕ – Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
• Τραπεζικό έµβασµα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή:
ERA ΕΠΕ - Αριθµός Λογαριασµού 101.00.2002044307
IBAN No GR 66 0140 1010 1010 0200 2044 307
αναφέροντας το όνοµα του Συνεδρίου & το όνοµα του συµµετέχοντος
• Με πιστωτική κάρτα
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Για πληροφορίες, το Τελικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα, on line εγγραφές & κρατήσεις δωµατίων σας παρακαλούµε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.psychprimcare2013.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά σε εγγραφές, διαµονές, συµµετοχή στην έκθεση του ή χορηγία στο συνέδριο, σας παρακαλούµε όπως απευθυνθείτε στην Γραµµατεία του συνεδρίου:
ERA Ltd • CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Tηλ.: 210 3634944, Fax: +30 210 3631690, E-mail: [email protected], Web site: www.era.gr
12
5ο
Πανελλήνιο
Ψυχιατρικό
Συνέδριο
στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας
25-28|10|2013
Λευκάδα
ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡ
ΔΕΛΤΙΟ Σ
Α
ΤΗ
ΩΣ
ΣΕ
ΔΩΜΑΤΙ
ΩΝ
Παρακαλούµε αποστείλατε το ∆ελτίο συµπληρωµένο µε κεφαλαία γράµµατα στη Γραµµατεία του Συνεδρίου:
ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690, E-mail: [email protected]
ΕΠΩΝΥΜΟ: ........................................................................................... ΟΝΟΜΑ: ............................................................
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ................................................................ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ...........................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ: ................................................................................................ΤΚ .............................................
ΠΟΛΗ .................................................................................... ΤΗΛ: .................................................................................
FAX: ...................................................................................... Ε-mail:.............................................................................
Ι. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ EΓΓΡΑΦΗ
Έως 4 Οκτωβρίου
Μετά τις 4 Οκτωβρίου
€ 100 J
Σύνεδροι
€ 120 J
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ. (Ι)
€
• Παρακολούθηση των επιστηµονικών Συνεδριάσεων
• Επισκέψεις στον Εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό Υλικό
• ∆ιαλείµµατα καφέ
• Μοριοδοτηµένο πιστοποιητικό παρακολούθησης
ΙΙ. ΠΑΚΕΤΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΦΟΡΟΥΣ)
Ηµεροµηνία άφιξης: 25 Οκτωβρίου 2013
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 28 Οκτωβρίου 2013
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
Κατ.
Ξενοδοχείο Ionian Blue - Λευκάδα (Μονόκλινο/∆ίκλινο δωµάτιο)
Συνολικό Κόστος
€ 480 J
4*
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ. (IΙ)
€
ΠΑΡ (Ι) + ΠΑΡ. (ΙΙ)
€
CMYK
ΙΙΙ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ /ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Για ακυρώσεις δωµατίων µεταξύ 20 Αυγούστου – 20 Σεπτεµβρίου θα υπάρχουν ακυρωτικά τέλη ύψους
50% του πακέτου διαµονής.
• Για ακυρώσεις δωµατίων µετά τις 20 Σεπτεµβρίου, θα υπάρχουν 100% ακυρωτικά επί του πακέτου διαµονής.
IV. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της Εγγραφής και της ∆ιαµονής µπορεί να γίνει µε:
• Ταχυδροµική Επιταγή σε διαταγή: ERA ΕΠΕ – Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
• Τραπεζικό έµβασµα στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή:
ERA ΕΠΕ - Αριθµός Λογαριασµού 101.00.2002044307, IBAN No GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307
αναφέροντας το όνοµα του Συνεδρίου & το όνοµα του συµµετέχοντος
• Για την επιβεβαίωση της διαµονής σας είναι απαραίτητη η προκαταβολή 50% του πακέτου διαµονής, ενώ
η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου.
• Με πιστωτική κάρτα:
Για προκαταβολή: Εξουσιοδοτώ την ERA ΕΠΕ να χρεώσει την πιστωτική µου κάρτα µε το ποσό ______€
Για Εξόφληση: Εξουσιοδοτώ την ERA ΕΠΕ να χρεώσει την πιστωτική µου κάρτα πριν τις 20/09/2013
και να εξοφλήσει το υπόλοιπό µου προς το συνέδριο
K VISA
K MASTERCARD
K AMERICAN EXPRESS
KKKK - KKKK- KKKK- KKKK
Πιστωτική Κάρτα:
Ηµεροµηνίας Λήξης: ____/____
Ισχύει από ( για American Express) _____ / _____
Όνοµα κατόχου: ________________________________________________
Υπογραφή: ____________________
Ηµεροµηνία: __/____/____
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ERA Ltd
CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Tηλ.: 210 3634944, Fax: +30 210 3631690
E-mail: [email protected], Web site: www.era.gr
CMYK