close

Enter

Log in using OpenID

predavanje DiT 7b.pdf

embedDownload
UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIJU - Doradni procesi
Tiskovna
jedinica
13/12/2013
Doradna
jedinica
Klamanje kroz hrbat
Bušenje
Savijanje
Friday, 20 December 2013
Standardno klamanje
UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIJU - Doradni procesi
13/12/2013
Standardna doradna jedinica
Ulaganje
priloga
Gornji izlaz
Standardno klamanje
Bušenje
Izlagač
Izlaz za
brošure
Klamanje kroz hrbat
Savijanje
Friday, 20 December 2013
UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIJU - Doradni procesi
13/12/2013
Lopatasti
valjak
Sabiranje araka
Pomično ravnalo
Rub ladice
Papir
Sabirna ladica
Izlagaći
valjak
Papir
Papir
- u vremenskom period kada lopatice ne djeluju
na papir, osigurano je poravnavanje araka i
formiranje većih papirnih kupova.
Lopatasti
valjak
Rub ladice
Pomično ravnalo
Sabirna ladica
Friday, 20 December 2013
- lopatastog valjka sadrži tri bočne lopatice koje su
pod kutem od 120° razmještene na pogonskom
cilindru = momenat kada lopatice neće djelovati
na papir.
LAKIRANJE U
EP STROJEVIMA
Friday, 20 December 2013
UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIJU - Lakiranje u EP
13/12/2013
- nanašanje transparentnog EA-Eco tonera značajno povećava kvaliteta. Takav toner naziva se Clear,
sastavom je identičan toneru, ali ne sadrži nosioce obojenja.
- EA-Eko tonera nanaša se kao peta boja uz prethodno otisnuti CMYK. Njegova distribucija precizno je
regulirana Colour menagment softverom (sustavom za upravljanjem bojama).
- rezultat takvog otiskivanja je formirani oku vidljiv sjaj (cijela površina ili segment).
- uređaji za analizu nanešenog laka = Glossmetri (GU)
ne lakirana površina
Mali sjaj
EA Eco
Clear toner
lakirana površina
Veliki sjaj
CMYK toner
CMYK toner
Papir
Papir
ECO-LGK Toner
specijalni crni
toner
više veza = niski sjaj
Friday, 20 December 2013
EA -ECO Toner
manje veza = visoki sjaj
: Povezana površina
UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIJU - Lakiranje u EP
13/12/2013
- varijacije u sjaju ovisna je o hrapavosti papirne podloge (glađe tiskovne podloge formirati će veću
vrijednost sjaja).
- problem u EP je ne ujednačenost sjaja na prednjem i stražnjem rubu formiranog otiska,
(prilikom rada kontinuirano se smanjiva temperatura na fuzerskom valjku.
- tijekom procesa fuziranja, tiskovne podloge sa većom hrapavošću prenose manju
količinu topline na toner (donji fuzerski valjak je glavni uzrok nastajanja neujednačenog sjaja).
Visoka
Niska
Temperatura na povrsini zagrijanog valjka
Utjecaj fuzera na
lakiranu površina
Trenutak kada vanjska temperatura
započinje djelovati na zagrijani valjak
Novi tip fuzirajuće jedinice
Vrijeme grijanja
tijekom jednog okreta
fuzerskog valjka
Papir ulazi u zonu fuziranja
Friday, 20 December 2013
Razlika nastala tijekom
vanjskog zagrijavanja valjka
Klasična fuzirajuća jedinica
Vrijeme kontakta papira i fuzerskog valjka
t
Papira napusta zonu fuziranja
IONOGRAFIJA
Friday, 20 December 2013
IONOGRAFIJA
13/12/2013
- naziv ove tehnike nastao je od riječi ion što definira stanje atoma ili molekule koje se
distribuiraju na dielektrični (neprovodljivi) sloj T.F.. Ioni tako mogu posjedovati pozitivan ili
negativan naboj koji nastaje uslijed dobitka ili gubitka jednog ili više elektrona.
- 1. komercijalna primjena generiranja virtualne slike pomoću iona izvršena je 50-tih
godina (preduvijet bio dielektrički premaz na papiru).
Žica korone
Elektroda
Prostor ispunjen
zrakom
Stilusna
elektroda
Dielektrički
sloj
Dielektrični
sloj
Elektroda
Papir
50 god.
otiskivanja upotrebom
stilusnih elektroda
Friday, 20 December 2013
70 god.
otiskivanja uz primjenu
koronske žice - indirektno
IONOGRAFIJA
13/12/2013
- početkom1990. ionografiju je unaprijedila Kanadska tvrtka Delphax.
- Ionografiju još nazivaju i otiskivanje elektronima (electron beam printing), koja je po svojoj
koncepciji vrlo slična elektrofotografskom načinu otiskivanja
- da bi se generirao jedan otisak primjeniti
će se 5 faza: 1. osvjetljavanja receptora,
2. razvijanja receptora, 3.transfera tonera na
papir, 4. fuziranja tonera 5.čišćenja receptora
od ostataka tonera. (nedostaje nabijanje)
- jednobojni ionografski strojevi
2054 A4 str/min
- ispisna rezolucija 600 x 600 dpi, maksimalna veličina slike
463 x 1524 mm.
Sistem za oslikavanje
(ionski izvor)
Jedinica za brisanje
Rakel
(čišćenje)
Ksenonska
lampa
Temeljni cilindar
(zagrijavan)
Prenašanje slike
Fuziranje svjetlosnim
bljeskom
- Pri radu iionografskog stroja temperatura i
relativnoj vlažnosti zraka mora biti konstantna.
Dvije komponente posebno su osjetljive: ionski izvor i temeljni cilindar.
Friday, 20 December 2013
Razvijačka
jedinica
Papir
Pritisni valjak
IONOGRAFIJA
13/12/2013
Princip stvaranja
ionske slike
- tem. cilindar koji će prije generiranja otisaka
morati biti električki neprovodljiv i uzemljen.
- vanjska površina je premazana s odgovarajućim
dielektričkim premazom visoke izdržljivost.
Duga
elektroda
- temeljni cilidnar morati će biti i zagrijan na 60°C
(u središtu je ugrađen grijač), smanjiti će se
realativna vlažnost zraka na 10%
Kratka
elektroda
- formirati se inertna plinska atmosfera koja
spriječava abrazivno djelovanje ionskog zračenja
Kontrolna
elektroda
- vlaga u zraku će na dielektričnom sloju formirati
stabilne nitratne spojeva bogatih = raspršenje
ionskog snopa = zamućen otisak.
Izolator
E1
Cilindra na kojem se
generira virtulane slike
- proces generiranja inoskog izvora zračenja
nastaje u zoni između duge i kratke elektrode.
E2
-+-+-+-
- izmjenična struja koja će uzrokovati gibanje elektrona unutar
zarobljenih molekula zraka = negativno nabijenih iona
- emitiranje je konstantno, tj. snop iona prolazi kroz otvor kratke elektrode (150 µm) i
nabija površinu dielektričnog cilindra (120 µm na tem. cilindru = 300 dpi)
Friday, 20 December 2013
IONOGRAFIJA
T.e.
Silnice polja
13/12/2013
E= 2.4 V/µm
q= 0 pC
Silnice polja
E= 2.4 V/µm
q= 2 pC
Linije
potencijala
Linije
potencijala
- kontrolna elektroda nema naboja
- kontrolna elektroda ima naboja
S. p.
- ionski izvor složeni su u 17 redova, udaljenost od temeljnog cilindra iznosi 1,35 mm.
Širina zone ispisa je 120 µm (brzina od 90 A4 str./min). Za ionsko zračenje primjenjuje se
radiofekvencijska elektroda (napajana naponom od 2000 V) = elektromagnetsko zračenje
fekvencije 6 MHz.
- u ionskoj glavi najosjetljiva je centralna kratka elektroda (prstenasta) koja je zbog toga
morati izolirana sa 3 strane = primjenjuje specijaln izolacijski materijal.
Friday, 20 December 2013
IONOGRAFIJA
13/12/2013
- 2. faza je nanašanje jednokomponentnog
magnetsko provodljivog tonera = tonerska slika.
- 3. faza je transfera tonera na papir =
započinje sa ulaganjem papira i djelovanjem
pritisnog valjka na temeljini cilindar. Tijekom
transfera naponi na temeljnom cilindru
smanjiti sa 200V na 60V.
- 4. faza je fiksiranje tonera (temperatura
temeljnog cilindra neće rastaliti toner).
Primjenjuje se beskontaktna fuzirska jedinica sa
ksenonskim lampama koje tale tonera i fiksiraju
ga za površinu papira.
Sistem za oslikavanje
(ionski izvor)
Jedinica za brisanje
Rakel
(čišćenje)
Ksenonska
lampa
Temeljni cilindar
(zagrijavan)
Razvijačka
jedinica
Prenašanje slike
Fuziranje svjetlosnim
bljeskom
Papir
Pritisni valjak
- 5. faza je priprema temeljnog cilindra za naredno otiskivanje. Prvo se otklanjaju sve
preostale čestice tonera, slijedi kondicioniranje temeljnog cilindra. Sistem sadrži tako jedinicu
za neutralizaciju (skorotronu čija je osnova volframova žica koja je premazana s staklom).
Friday, 20 December 2013
IONOGRAFIJA
13/12/2013
Princip rada CB Ionografskog stroja - Gemini
Zagrijan prijenosni remen
(prijenosni nosioc slike)
- indirektni tisak
Čišćenje
- rezolucija ispisa od 600 dpi.
Remen za
oslikavanje
Nanašanje tonera
Sistem za
oslikavanje
- beskonačnim dielektričnim
remenom dužine 1,83 m na koji
je nanešen 50 µm poliamidni
dielektričnim slojem (Kapton).
Otisak
- fuziranje sa zagrijani silikonski
prijenosni remen (125°C).
Fiksiranje tijekom
transporta
Transfer tonera
IR radijator
- taljenje pod pritiskom od 3,7 kg/cm uprešati na prethodno
zagrijanu papirnu površinu (90°C).
Friday, 20 December 2013
Čišćenje
Papir
Predzagrijavanje papira
IONOGRAFIJA
13/12/2013
Kolorni Ionografski stroj - direktni tisak
Zagrijavanje papira
Tiskovni cilindar
Rola
papira
Isopar (tekući nosioc)
isparavanje
Y
M
Ispisna
glava
Jedinica za
obojenje
Tekući toner
Friday, 20 December 2013
B
Dielektrički
remen
C
Recikliran
isopar
Spremnik tonera
IONOGRAFIJA
13/12/2013
Kolorni Ionografski stroj - indirektni tisak
Tiskovni cilindar
Rola
papira
Zagrijavanje papira
Valjak za čišćenje
Prijenosni cilindar B
Dielektrički
remen
Isopar (tekući nosioc)
isparavanje
Y
M
Ispisna
glava
Jedinica za
obojenje
Tekući toner
Friday, 20 December 2013
C
Recikliran
isopar
Spremnik tonera
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content