κεφης - Μεταπτυχιακό "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,
4ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα
e-mail:[email protected] και [email protected]
τηλ. γραφ.: 210-9201613, Fax: 210-9229508
Όνομα Πατρός: Νικόλαος
Ημερ. Γέννησης: 11 Μαρτίου 1964
Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά
Διεύθ. Κατοικίας: Αθηνάς 60, Καλλιθέα, 17673
Τηλ. Κατοικίας: 210-9522176
Κινητό: 6945-200610
Στρατιωτική Θητεία: Στρατός Ξηράς
(Σώμα: Υγειονομικό, 1993-1994)
ΣΠΟΥΔΕΣ
1995: Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, (Άριστα).
Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η αποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ των δημοσίων
επιχειρήσεων και η συμβολή του στην προσέλκυση επενδύσεων του εξωτερικού για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».
1989-1991: Μεταπτυχιακός τίτλος, MSc στην Οικονομική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου
Πανεπιστημίου.
Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Το σύστημα διοίκησης των έργων περιφερειακής
ανάπτυξης στην Ελλάδα».
1982-1987: Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, (Λίαν Καλώς).
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών παρακολούθησα τα κάτωθι
σεμινάρια:
-Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
-Δημόσιες Επιχειρήσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη
-Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτιστικός Τομέας
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά (Άριστα)
ΓΝΩΣΗ Η/Υ
Windows, Word, Excell, Access, Frontpage, Powerpoint, Internet
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
-Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας
Οικονομίας) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Παράλληλα:
-Εισηγητής στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
-Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(διδασκαλία του μαθήματος Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού).
-Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.).
-Καθηγητής για θέματα Σύγχρονου Δημόσιου Μάνατζμεντ και Οργάνωσης,
Διοίκησης και Ποιότητας Ανθρώπινου Δυναμικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έχω διατελέσει:
-Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Οικονομίας)
του Παντείου Πανεπιστημίου.
-Λέκτωρ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Διοικητικής Επιστήμης) του
Παντείου Πανεπιστημίου.
-Ειδικός Επιστήμονας (Ν.407/80) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου.
-Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) του ιδίου Πανεπιστημίου κατά την
εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής.
-Εισηγητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
-Εισηγητής σε σεμινάρια του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
-Εισηγητής σε σεμινάρια που παρακολουθούν ανώτερα και ανώτατα στελέχη
δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για θέματα Προϋπολογισμού (Budgeting)
Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά συμμετείχαν στελέχη εταιριών από Cosmote, Pfizer, Wind,
Nexus, Emporiki Bank, Ίδρυμα Ευγενίδου, ANTENNA TV, Τράπεζα της Ελλάδος,
Αλουμίνιον της Ελλάδος κ.ά.
-Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων).
-Εισηγητής στη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας.
-Ωρομ. Καθηγητής στη Σχολή Ικάρων.
-Εισηγητής στα προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εισαγωγικής
Διοικητικής Εκπαίδευσης (ΙΕΔΕ) και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
-Καθηγητής στο BCA Business Studies (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών).
-Καθηγητής στη Σχολή Επιχειρησιακών Σπουδών (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο).
-Ασφαλιστικός Σύμβουλος στην εταιρία AMERICAN LIFE INSURANCE
COMPANY (ALICO).
-Βοηθός Λογιστού στη ναυτιλιακή εταιρία ΧΑΝΔΡΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου
διδάσκω τα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακό επίπεδο
-Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (δ’ εξάμηνο)
-Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ε’ εξάμηνο, κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής)
-Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων (ε’ εξάμηνο, κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής)
-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (στ’ εξάμηνο στη κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
και η’ εξάμηνο στη κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών. Το μάθημα αυτό, κατόπιν αδείας
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μου, το διδάσκω και στο Τμήμα
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου)
-Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (η’ εξάμηνο, κατεύθυνση Δημόσιας
Οικονομικής)
Έχω διδάξει επίσης επί σειρά ετών το μάθημα Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής
(ε’ εξάμηνο, κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής)
Μεταπτυχιακό επίπεδο
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατεύθυνσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και
Διαχείρισης (Δημόσιο Management)» του Παντείου Πανεπιστημίου όπου διδάσκω
το μάθημα Η Ολική Ποιότητα στη Νέα Δημόσια Διαχείριση (α’ εξάμηνο).
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκω επίσης τα κάτωθι μαθήματα:
-Τα Διαρθρωτικά Ταμεία, οι Κοινοτικές Χρηματοδοτήσεις και η Ελληνική
Συμμετοχή (β’ εξάμηνο, ΠΜΣ Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο)
-Ερευνητική Μεθοδολογία (β’ εξάμηνο, ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο)
Έχω διδάξει τα μαθήματα Οργάνωση, Διοίκηση και Προγραμματισμός
Επιχειρήσεων (α’ εξάμηνο, ΠΜΣ Φορολογίας και Ελεγκτικής, Πάντειο
Πανεπιστήμιο) και Η Συλλειτουργία Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης σε
Θέματα Ανταγωνισμού (γ’ εξάμηνο, ΠΜΣ Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης,
Πάντειο Πανεπιστήμιο).
ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ
-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακαδ. έτος 2011-2012.
Εισήγηση με θέμα: Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές του Management, Ρόδος,
Μάρτιος 2012.
-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακαδ. έτος 2010-2011.
Εισήγηση με θέμα: Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές του Management, Ρόδος,
Οκτώβριος 2010.
-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MBA-TQM» του Πανεπιστημίου Πειραιά,
ακαδ. έτος 2009-2010. Εισήγηση με θέμα: Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη
Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, Απρίλιος 2010.
-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MBA-TQM» του Πανεπιστημίου Πειραιά,
ακαδ. έτος 2008-2009. Εισήγηση με θέμα: Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη
Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, Φεβρουάριος 2009.
Διπλωματικές εργασίες-Διδακτορικές διατριβές
Επιβλέπων διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών (έως τώρα έχουν
υποστηριχθεί επιτυχώς τρεις διδακτορικές διατριβές) και μέλος τριμελών και
επταμελών επιτροπών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών κ.ά.
-Μέλος τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών και Εκλεκτορικών Σωμάτων για την
εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
-Ως Επισκέπτης Καθηγητής στο University of Ljubljana (Faculty of
Administration), δίδαξα τη θεματική ενότητα «The vision for a New Management. A
sustainable strategic approach», Σλοβενία, 2013.
-Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/L.L.P.ERASMUS (ακαδ. έτος 2011-2012), δίδαξα τη θεματική ενότητα «The Greek vision
for a new public management. A sustainable strategic approach to deal with the
present crisis», στο University of Pavol Josef Safaric in Kocise (Faculty of Public
Administration), Σλοβακία, 2012.
-Στα πλαίσια του προγράμματος TEMPUS PHARE PROJECT (Project PAMS Public
Administration and Management in Shkodra) δίδαξα επί μία εβδομάδα στο
Universiteti i Shkodres «Luigj Gurakuqi» (University of Shkodra), Αλβανία, τα
γνωστικά αντικείμενα: Local Public Utilities Management, Economics and
Enterprises Management και Urban and Territorial Marketing, 2006.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ
-Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσαν οι εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ «Μάνατζμεντ. Από
τις παραδοσιακές επιχειρήσεις στις start-ups» με θέμα: «Ένα επιτυχημένο business
plan, προάγγελος επιτυχίας», Αθήνα, Μάϊος 2013.
-3nd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the
Economic and Administrative Sciences (TEI of Athens). Εισήγηση με την υποψήφια
διδάκτορα Π. Ξανθοπούλου με θέμα «The line managers as the weak link in
converting human resource strategy into practice», Αθήνα, Μάϊος 2013.
-Εισηγητής της θεματικής ενότητας «Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας-Total Quality Management», στο πλαίσιο της πράξης «Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου», Άξονας
Προτεραιότητας 5, με κωδικό MIS 350562, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» 2007-2013. Επιστ. υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστ. Τσάμης, Αθήνα,
Απρίλιος 2013.
-Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου
«Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Παντείου. Τάσεις στην Αγορά
Εργασίας» με θέμα: «Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και οι επαγγελματικές ευκαιρίες
των αποφοίτων του υπό το πρίσμα ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κοινωνικού,
οικονομικού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 19/2/2013.
-Εισήγηση στην ημερίδα της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ και της Περιφέρειας
Αττικής «Ανασχεδιάζοντας τη Δημόσια Διοίκηση» με θέμα: «Επιμέρους πτυχές μιας
σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης», Μουσείο Ακρόπολης, 5/10/2012.
-Συνδιοργανωτής και εισηγητής με θέμα «Business Plan», στην ημερίδα «3o
Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας. Δημιούργησε τη δική σου βιώσιμη επιχείρηση»
(διοργανωτές: Δήμος Αμαρουσίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Projectyou.gr), Αθήνα,
23/6/2012.
-Επιστημονικός και οργανωτικός υπεύθυνος της ημερίδας του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης σε συνδιοργάνωση με το Χρηματιστήριο Αθηνών, με θέμα «Τα νέα
προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στην
ΕΧΑΕ», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 31/5/2012.
-Εισηγητής της θεματικής ενότητας «Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας-Total Quality Management», στο πλαίσιο της πράξης «Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου», Άξονας
Προτεραιότητας 5, με κωδικό MIS 350562, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» 2007-2013. Επιστ. υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστ. Τσάμης, Αθήνα, 2728/4/2012.
-Συνδιοργανωτής και εισηγητής με θέμα «Business Plan», στην διημερίδα
«Σεμινάριο-Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας. Δημιούργησε τη δική σου βιώσιμη
επιχείρηση» (διοργανωτές: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Projectyou.gr), Αθήνα, 17-18/3/2012.
-Money Show, (Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης), Ημερίδα με
τίτλο: «Project Management: Real Cases (Success and Failure Stories)». Εισήγηση
με θέμα «Συγχωνεύσεις στον Δημόσιο Τομέα. Σκέψεις για αποτελεσματική εφαρμογή
ενός φιλόδοξου εγχειρήματος», Αθήνα, Δεκέμβριος 2011.
-International Conference on Integrated Information, ICININFO-2011. Εισήγηση με
θέμα «The line managers as the weak link in converting Human Resource Strategy
into practice, in the era of social development and knowledge based economy», στο
session «Education, Knowledge Based Economy and Sustainable Development»,
Κως, Σεπτέμβριος, 2011.
-Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Επιστημονικός Υπεύθυνος της
Ημερίδας που οργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Μάνατζμεντ-Αντίδοτο στην
Παγκοσμιοποίηση της Οικονομικής Κρίσης», Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011.
-Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Εθνικού και Διεθνούς Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), 4-7/5/2011.
-16ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων και του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου-ΠΜΣ «Βιώσιμης Ανάπτυξης», Η Περιφερειακή
Διάσταση της Νέας Στρατηγικής-Ευρώπη 2020. Εισήγηση σε συνεργασία με την
υποψήφια διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Χρ. Τσιάτσιου με θέμα «Η σχέση
οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Σύγκρουση ή
συνύπαρξη;», Οκτώβριος 2010.
-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη. Εισήγηση με θέμα
«Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Κράτος προς τους Πολίτες. Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και οι επιδράσεις της στην ανάπτυξη των
περιφερειών της Ελλάδας», Ρόδος, Απρίλιος 2010.
-Στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Σεμιναρίων του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.) με τίτλο Διακυβέρνηση και Διαφθορά, εισήγηση με θέμα «Η
Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα», Μάρτιος 2010.
-2nd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the
Economic and Administrative Sciences (TEI of Athens). Εισήγηση με θέμα
«Corporate Governance in a Global Economy-Η εταιρική διακυβέρνηση σε ένα
σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η προσέγγιση ενός χρήσιμου εργαλείου
για την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων οικονομικών μονάδων», Μάϊος
2009.
-Διάλεξη με θέμα «Οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» στα
πλαίσια του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου Μεγάρων, Μάϊος 2009.
-Ημερίδα του ROTARY CLUB Αθήνα-Λυκαβηττός με τίτλο Κλιματική αλλαγή:
Παγκόσμιες, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις. Εισήγηση με θέμα
«Ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των σύγχρονων οικονομικών μονάδων. Οι
επιδράσεις των δραστηριοτήτων τους στο φυσικό περιβάλλον», Αθήνα, Απρίλιος
2009.
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Εισήγηση με θέμα «Ηγεσία-Διοικητική», Οκτώβριος
2008.
-Ημερίδα του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου Περιβάλλον
και Ποιότητα Ζωής (Συνδιοργ. Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Περιφέρεια Β. Αιγαίου,
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης). Εισήγηση με θέμα «Η
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος»,
Μυτιλήνη, Ιούνιος 2008.
-Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Επιμόρφωση Γενικών
Γραμματέων ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Αναπτυξιακές διαδικασίες, βελτίωση διοικητικής
ικανότητας, διασφάλιση ποιότητας και χρηματοοικονομικά εργαλεία για τους ΟΤΑ α’
βαθμού. Συντονιστής σε συνεδρία με τίτλο «Η αξιολόγηση των διαδικασιών και η
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους ΟΤΑ», Μάϊος 2008.
-Money Show, Επιστημονικός Υπεύθυνος του συνεδρίου που οργάνωσε το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου με τίτλο: Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και
οι επιπτώσεις τους στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία, Αθήνα, Φεβρουάριος
2008.
-Εισήγηση με θέμα «Business Analysis and Economic Stability Results» στο
EBENGr MODEL WORKSHOP που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηματικής Ηθικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2007.
-Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εσπερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ) στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας Q in Europe: Innovation
and Care. Τίτλος της εσπερίδας: Η καινοτομία ως παράγων ορθολογικής διαχείρισης
δημοσίων υποθέσεων και αποτελεσματικής διοίκησης των σύγχρονων οικονομικών
μονάδων, Αθήνα, Νοέμβριος 2007.
-Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο
Πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Τιράνων Ελλάδα-Αλβανία: το
κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και οι προκλήσεις του, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας. Εισήγηση με θέμα: «Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή
Ένωση: το παράδειγμα της Ελλάδας (Η λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών)», Ηγουμενίτσα, Ιούνιος 2007.
-4ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοικητική
Επιστήμη, Τεχνολογία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ). Εισήγηση με θέμα «Επιχειρηματική Ηθική και
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Αθήνα, Μάϊος 2007.
-Διεθνές Συνέδριο Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές. Σε αναζήτηση μιας
βιώσιμης προσέγγισης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ.ά. Εισήγηση με θέμα: «Δημιουργία
μιας Νέας Στρατηγικής Logistics για τη Βελτίωση των Θαλάσσιων Μεταφορών»,
Χίος, Απρίλιος 2007.
-Εισήγηση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,
με θέμα «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα. Τεχνικές Βελτίωσης
και Διαδικασία Αξιολόγησης», Αθήνα, Μάρτιος 2007.
-Money Show, Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου
Πανεπιστημίου με θέμα Παγκοσμιοποίηση-Ανταγωνιστικότητα-Ανάπτυξη. Εισήγηση
με τίτλο: «Αποτελούν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές προάγγελο των μετα-εθνικών
επιχειρήσεων; Αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική μεγέθυνση και
ανάπτυξη», Αθήνα, Ιανουάριος 2007.
-Εισήγηση στην ημερίδα Η Διοίκηση Επιχειρήσεων, προκλήσεις-ευκαιρίες στον 21ο
αιώνα που διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ, με θέμα «Η επιχειρηματικότητα τρόπος δράσης και πεδίο ανάπτυξης
δεξιοτήτων», Κεφαλληνία, Δεκέμβριος 2006.
-Παρουσίαση του βιβλίου του Richard Templar Οι κανόνες του μάνατζμεντ των
εκδόσεων Κριτική, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006.
-Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Εισήγηση στην ημερίδα Ο
εκσυγχρονισμός των δομών και της λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, που διοργανώθηκε από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας Best Experiences for a Better Life. Θέμα
εισήγησης «Εξωστρέφεια: το αυτονόητο για την ανταγωνιστικότητα και τη
βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μονάδων», Αθήνα, Νοέμβριος 2006.
-Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Εισήγηση στην ημερίδα Η
ποιότητα ως δομικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας, που διοργανώθηκε από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας Best Experiences for a Better Life. Θέμα
εισήγησης «Η επιχειρηματικότητα τρόπος δράσης και πεδίο ανάπτυξης των νεανικών
δεξιοτήτων», Αθήνα, Νοέμβριος 2006.
-2nd International Conference on EU-East and South Asia Trade, Investment,
Logistics and E-Business, Department of Shipping, Trade and Transport,
UNIVERSITY OF THE AEGEAN, «Reengineering and restructuring the Hellenic
Public Administration in the view of an enormous competition. The collaboration
between public and private sector», Chios, October 2006.
-Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Η επιστήμη
της διοίκησης στον 21ο αιώνα: Τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές (ΤΕΙ Αθήνας).
Εισήγηση με θέμα «Συγχωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες και συνεργίες
στην αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού», Αθήνα, Μάϊος 2006.
-Εισήγηση στην ημερίδα Περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη και χωροταξικός
σχεδιασμός. Η περίπτωση της Ναυπάκτου του ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»
του Παντείου Πανεπιστημίου και του Δήμου Ναυπάκτου με θέμα «Διαχείριση
περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές. Μια συνολική θεώρηση των αστικών
περιβαλλοντικών προβλημάτων», Ναύπακτος, Μάϊος 2006.
-3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητα
και
Τεχνολογία: Κλειδί
για την Ανταγωνιστικότητα
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ). Εισήγηση με θέμα «Παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών από το κράτος προς τις επιχειρήσεις (G2B). Επιδράσεις στο
επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας», Αθήνα, Μάϊος 2006.
-Εισήγηση στην ημερίδα για την Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα του Παντείου
Πανεπιστημίου με θέμα «Προετοιμασία για επιχειρηματικό ξεκίνημα: έρευνα και
σχεδιασμός», Αθήνα, Απρίλιος 2006.
-Εισήγηση στην ημερίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης
Καποδίστριας», του Ρωσικού Κέντρου Επιστημών και Πολιτισμού της Ρωσικής
Πρεσβείας και του Ελληνο-Ρωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα «Ενεργειακή
πολιτική και πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη», Αθήνα, Απρίλιος 2006.
-Εισήγηση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,
με θέμα «Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας. Οι εφαρμογές των αρχών της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα», Αθήνα, Απρίλιος
2006.
-8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας και ΤΕΙ
Καλαμάτας Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα στη Σύγχρονη Οικονομία.
Εισήγηση με θέμα «Η δυναμική των σύγχρονων μετα-εθνικών επιχειρήσεων ως
παράγοντας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των διεθνών αγορών», Καλαμάτα,
Μάρτιος 2006.
-Εισήγηση στην ημερίδα Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Συμβολή της στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του Παντείου
Πανεπιστημίου, του Δήμου Τρικκαίων και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με θέμα «Τα
αποτελέσματα της χρήσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στη τοπική και
εθνική οικονομία», Τρίκαλα, Νοέμβριος 2005.
-Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Εισήγηση στην ημερίδα
Αρχές, Σύγχρονα Συστήματα και Τεχνικές της Ολικής Ποιότητας στην Ελληνική
Δημόσια Διοίκηση και στον Ιδιωτικό Τομέα που διοργανώθηκε από το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Ποιότητας Q in Europe: Innovation and Transformation.The Way to
Sustainability, Αθήνα, Νοέμβριος 2005.
-7th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications,
HERCMA 2005, Research Group for Advanced Computational Mathematics and
Parallel Processing-Department of Informatics, ATHENS UNIVERSITY OF
ECONOMICS AND BUSINESS, «Reengineering and restructuring the Hellenic
Public Administration», Athens, September 2005.
-2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας Παγκόσμια Πολιτική
Οικονομία και οι Νέες Προκλήσεις για την Ανάπτυξη (Ινστιτούτο Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων). Εισήγηση με θέμα «Αποτελούν οι συγχωνεύσεις και οι
εξαγορές προάγγελο των μετα-εθνικών επιχειρήσεων; Αξιολόγηση των επιπτώσεών
τους στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη», Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
-Εισήγηση στο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ο Θαλασσοδρόμος Ελληνικός Πολιτισμός που
διοργανώθηκε από το κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης
Καποδίστριας» και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου με θέμα «Το Αιγαίο,
θάλασσα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Η περίπτωση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης», Χίος, Οκτώβριος
2004.
-Money Show (Πάντειο Πανεπιστήμιο), «Η διοίκηση των αλλαγών και ο
εκσυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων», Πειραιάς, Νοέμβριος 2003.
-British Graduates Society, Εισήγηση με θέμα «Η αναγκαιότητα λήψης
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου MBA», Αθήνα, Νοέμβριος 2003.
-6th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications,
Research Group for Advanced Computational Mathematics-Department of
Informatics, ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, «New
technologies and leadership quality: some empirical evidence», Athens, September
2003.
-1ο Διεθνές Συνέδριο Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές
Επιχειρήσεις (ΤΕΙ Αθήνας). Εισήγηση με θέμα «Η σημασία των επενδύσεων στη
βελτίωση της συνάρτησης της κοινωνικής ευημερίας και η ανάλυση των βασικών
κριτηρίων ιδιωτικο-χρηματικής αποδοτικότητας», Αθήνα, Μάϊος 2003.
-Εισήγηση στην ημερίδα για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Νέων του
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Η
επιχειρηματική δράση των νέων αποφοίτων του Πανεπιστημίου», Ρόδος, Δεκέμβριος
2002.
-Money Show (Πανεπιστήμιο Πειραιώς-MBA’s Society), «Εταιρική Ευθύνη»,
Πειραιάς, Νοέμβριος 2002.
-Money Show (Πάντειο Πανεπιστήμιο), «Η επιχειρηματικότητα
δημιουργικότητας, αλλαγών και καινοτομίας», Αθήνα, Νοέμβριος 2002.
έναυσμα
-Εισήγηση στην ημερίδα για το Ευρώ: Προοπτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις στα
Πλαίσια της Παγκόσμιας Οικονομίας του Παντείου Πανεπιστημίου και του
οικονομικού περιοδικού «ΑΓΟΡΑ» με θέμα «Η πορεία του ευρώ μέχρι σήμερα»,
Αθήνα, Δεκέμβριος, 2001.
-Money Show (ΚΕΔΙΤΑΑ-Πάντειο Πανεπιστήμιο), «Παράγοντες αποτελεσματικής
επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών
επιχειρήσεων της χώρας μας», Αθήνα, Νοέμβριος 2001.
-Money Show (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος», Αθήνα,
Νοέμβριος 2001.
-Money Show (ΤΕΙ Πειραιώς), «Ρεαλιστικά συμπεράσματα από την έως τώρα πορεία
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών», Αθήνα, Ιούνιος 2001.
-Εισήγηση στην ημερίδα Προμήθειες του δημοσίου και νέες τεχνολογικές προκλήσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Business to Government: στρατηγικές
επιλογές», Αθήνα, Μάϊος 2001.
-Εισήγηση στην έκθεση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2001, με θέμα «Η επιχειρηματικότητα των
νέων. Προοπτικές ανάπτυξης στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον»,
Πειραιάς, Μάρτιος 2001.
-Money Show (BCA Business Studies), «Νέα οικονομία και αναδιάρθρωση των
δομών της ελληνικής κοινωνίας», Αθήνα, Νοέμβριος 2000.
-Money Show (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Ρεαλιστικά
συμπεράσματα από την έως τώρα πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών»,
Αθήνα, Νοέμβριος 1999.
-Money Show (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Η πορεία των
ιδιωτικοποιήσεων μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», Αθήνα, Μάϊος
1999.
-Money Show (ΤΕΙ Αθήνας), «Το μέλλον της νεανικής επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα», Αθήνα, Μάϊος 1999.
-Money Show (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), «Ανάλυση των
πρόσφατων χρηματιστηριακών εξελίξεων υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών
δεδομένων», Αθήνα, Νοέμβριος 1998.
-Money Show (LA VERNE UNIVERSITY), «Οι επιδράσεις του Χρηματιστηρίου
Αξιών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η παγκοσμιοποίηση των
χρηματαγορών», Αθήνα, Ιούνιος 1998.
ΑΡΘΡΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
-Η εφαρμογή του Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) στον δημόσιο
τομέα, ως θετική μέθοδος αντιμετώπισης των επερχόμενων προκλήσεων, περιοδ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (επιστημ. έκδοση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας), Ιούλιος-Αύγουστος 2013.
-Δημοσίευση με την υποψήφια διδάκτορα Π. Ξανθοπούλου με τίτλο «The line
managers as the weak link in converting human resource strategy into practice» στο
Proceedings of the 3nd International Conference: Quantitative and Qualitative
Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ed. Prof. C. Frangos,
ISBN 978-960-98739-4-9, ISSN 1791-8499, Αθήνα, 2013.
-Mergers in the public sector. Considerations for effective implementation of an
ambitious venture, Archives of Economic History, Volume XXIV, No 1, JanuaryJune 2012.
-Συγχωνεύσεις στο δημόσιο τομέα. Σκέψεις για αποτελεσματική εφαρμογή ενός
φιλόδοξου εγχειρήματος, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 61, Απρίλιος-ΜάϊοςΙούνιος 2012. Επιστ. Συμβούλιο: Α. Μακρυδημήτρης (Καθηγ. Πανεπιστημίου
Αθηνών), Ι. Βαβούρας (Καθηγ. Παντείου Πανεπιστημίου) και Χρ. Σαϊτης (Ομότιμος
Καθηγ. ΕΚΠΑ).
-Η σχέση οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Σύγκρουση ή
συνύπαρξη; (σε συνεργασία με την υποψ. διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου
Χρ. Τσιάτσιου). Πρακτικά του 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου
Ελλήνων Περιφερειολόγων και του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου (με τη συμμετοχή του Regional Science Inquiry Journal), Αθήνα,
2010
-Δημόσιες Επιχειρήσεις και Δημόσιο Μάνατζμεντ στην Ελλάδα, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 53, Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010. Επιστ. Συμβούλιο: Α.
Μακρυδημήτρης (Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών), Κ. Κοσκινάς (Αναπλ. Καθηγ.
Παντείου Πανεπιστημίου) και Γρ. Παπανίκος (Γ. Γ. Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής).
-Η ανταγωνιστικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της χώρας και των σύγχρονων
οικονομικών μονάδων, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ιούνιος 2010.
-Θρυαλλίδα. Σκέψεις για τις γενεσιουργές αιτίες του οικονομικού προβλήματος της
Ελλάδας, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Μάϊος 2010.
-Δημοσίευση με τίτλο «Corporate Governance in a Global Economy» στο
Proceedings of the 2nd International Conference Quantitative and Qualitative
Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ed. Prof. C. Frangos,
ISBN 978-960-98739-0-1, ISSN 1791-8499, Αθήνα, 2009.
-Δημοσίευση με τίτλο «Αποτελούν οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές προάγγελο των
μεταεθνικών επιχειρήσεων; Αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική
μεγέθυνση και ανάπτυξη» στον συλλογικό τόμο Παγκοσμιοποίηση. Ευρωπαϊκή
Ένωση και Ελλάδα. Πολιτικές και Οικονομικές ‘Οψεις, επιστ. επιμ. Π. ΣιούσιουραςΚ. Χαζάκης, Βιβλιοθήκη Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής, εκδ.
Ποιότητα, 2009.
-ERP: Μια σύντομη προσέγγιση ενός χρήσιμου εργαλείου για την εύρυθμη λειτουργία
των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 48,
Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009. Επιστ. Συμβούλιο: Α. Μακρυδημήτρης
(Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών), Κ. Κοσκινάς (Αναπλ. Καθηγ. Παντείου
Πανεπιστημίου) και Γρ. Παπανίκος (Γ. Γ. Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής).
-Δημοσίευση με τίτλο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» στον τόμο Διαστάσεις της
Επιχειρηματικότητας. Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων που εξεδόθη στα πλαίσια
του προγράμματος Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών
Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών, ΕΛΚΕ Παντείου
Πανεπιστημίου, 2008.
-Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές ως στρατηγικές κινήσεις αντιμετώπισης του διεθνούς
ανταγωνισμού, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 44, Ιανουάριος-ΦεβρουάριοςΜάρτιος 2008. Επιστ. Συμβούλιο: Α. Μακρυδημήτρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών), Κ. Κοσκινάς (Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου) και Γρ.
Παπανίκος (Γ. Γ. Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής).
-Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς τις επιχειρήσεις (G2B). Η
ελληνική πραγματικότητα, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 38, ΙούλιοςΑύγουστος-Σεπτέμβριος 2006. Επιστ. Συμβούλιο: Α. Μακρυδημήτρης (Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών), Γρ. Παγκάκης (Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου),
Κ. Κοσκινάς (Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου) και Γρ. Παπανίκος (Γ. Γ.
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής).
-Η ανάγκη για ένα αρραγές μέτωπο κρατικής και ιδιωτικής επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Μάρτιος 2006.
-Αμυντική στρατηγική: με στόχο την ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Δεκέμβριος
2005.
-Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου στις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 34, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005. Επιστ.
Συμβούλιο: Α. Μακρυδημήτρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Γρ. Παγκάκης
(Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου), Κ. Κοσκινάς (Αναπλ. Καθηγητής
Παντείου Πανεπιστημίου) και Γρ. Παπανίκος (Γ. Γ. Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής).
-Η σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
τεύχος 31, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004 (με ομάδα φοιτητών του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου). Επιστ. Συμβούλιο: ως ανωτέρω.
-Η κοινωνική και ηθική διάσταση της επιχειρηματικής δράσης, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 29, Απρίλιος-Ιούνιος 2004. Επιστ. Συμβούλιο: ως ανωτέρω.
-Αποτελεσματικότερη κυβέρνηση είναι η μικρότερη κυβέρνηση, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ, Μάρτιος 2004.
-Οι εργασιακές σχέσεις και οι ομάδες εργασίας στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες,
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχος 32, Οκτώβριος 2003. Επιστ.
Συμβούλιο: Θ. Κατσανέβας (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς), Ι. Κουκιάδης
(Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.) και Χρ. Τζεκίνης (Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Lakehead).
-Το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ως παράγων λήψης
ορθολογικών αποφάσεων, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, τεύχος 33, ΙούλιοςΣεπτέμβριος 2003. Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Αθανασόπουλος.
-Η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο της διεθνούς οικονομίας και διοικητικής σκέψης,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 26, Μάϊος 2003. Επιστ. Συμβούλιο: Α.
Μακρυδημήτρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Γρ. Παγκάκης (Αναπλ.
Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου). Κ. Κοσκινάς (Αναπλ. Καθηγητής
Παντείου Πανεπιστημίου), Γρ. Παπανίκο (Γ. Γ. Οκονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής).
-Παράγοντες αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας μας, ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Αθήνα, 2003.
-Ο ιδεατός τύπος γραφειοκρατίας του Max Weber και ο λειτουργικός δημόσιος τομέας,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 25, Ιανουάριος 2003. Επιστ. Συμβούλιο: ως
ανωτέρω.
-Νέα οικονομία και επιχειρήσεις, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Σεπτέμβριος 2002.
-Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ιούνιος 2002.
-Κριτική προσέγγιση του φαινομένου της ανεργίας. Ρεαλιστικοί και εφικτοί τρόποι
αντιμετώπισής του στην Ελλάδα, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχος
26, Απρίλιος 2002. Επιστ. Συμβούλιο: Θ. Κατσανέβας (Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πειραιώς), Ι. Κουκιάδης (Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.) και Χρ. Τζεκίνης (Ομ.
Καθηγητής Πανεπιστημίου Lakehead).
-Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο νέο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Φεβρουάριος 2002.
-Η δημοσιονομική εξυγίανση και η απελευθέρωση της ελληνικής οικονομίας, περιοδ.
ΑΓΟΡΑ, Ιανουάριος 2002.
-Ευρώ: Από τη θεωρία στη πράξη, περιοδ. ΑΓΟΡΑ, Δεκέμβριος 2001.
-Technology and competitiveness in the Knowledge Society, Institute for Prospective
Technological Studies (IPTS REPORT), October 2001 (V. Kefis and G. Spais).
-Business to Government, μια νέα πρόκληση για την ελληνική οικονομία: Προτάσεις
και στρατηγικές, περιοδ. INFOPLUS, Οκτώβριος 2001 (Β. Κέφης και Γ. Σπαής).
-Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: Η πρόκληση της αναβάθμισης, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ, Ιούλιος-Αύγουστος 2001.
-Η εφαρμογή της διοίκησης των αλλαγών (change management) ως μέσο βελτίωσης
της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εκσυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων,
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχος 22, Απρίλιος 2001. Επιστ.
Συμβούλιο: Θ. Κατσανέβας (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς), Ι. Κουκιάδης
(Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.) και Χ. Ιωάννου, PhD (Οικονομολόγος).
-Οι νέες τεχνολογίες στη νέα οικονομία, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Φεβρουάριος
2001.
-Ποιότητα, τεχνολογία, παιδεία: το τρίπτυχο της επιβίωσης, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ, Δεκέμβριος 2000.
-Ζητούμενο η αποδοτικότητα των εργαζομένων, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
Νοέμβριος 2000.
-Η νέα εποχή (μετα-ΟΝΕ) σφραγίζει το μέλλον της Ελλάδος, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ, Σεπτέμβριος 2000.
-Ρεαλιστικά συμπεράσματα από την έως τώρα πορεία του Χρηματιστηρίου, περιοδ.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Οκτώβριος, 1999.
-Η μοναδικότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
Δεκέμβριος 1998.
-Η νέα τάση στη διοίκηση επιχειρήσεων: Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών,
περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Νοέμβριος 1998.
-Ρωσία: Μια άλλη προσέγγιση της κρίσης, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Οκτώβριος
1998.
-Παράγοντες αποτελεσματικής λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, περιοδ.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1998.
-Οικονομική αντιανάπτυξη: Η κατάρρευση ενός οικονομικού μύθου, περιοδ.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Ιούλιος 1998.
-Οι ομάδες εργασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις, περιοδ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
Μάϊος 1998.
-Η έννοια της στρατηγικής διοίκησης και η σημασία της στην έγκαιρη διάγνωση των
αλλαγών και στη θέσπιση των κατάλληλων στόχων των επιχειρήσεων. Ένα ενδεικτικό
στρατηγικό πρόγραμμα, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 10, Ιανουάριος 1998.
Επιστ. Συμβούλιο: Α. Μακρυδημήτρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Απ.
Γέροντας (Επ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και Γρ. Παγκάκης
(Επ. Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου).
-Διάρθρωση και στόχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την
Ανάπτυξη (BERD), περιοδ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997.
-Προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πρό(σ)κλησης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς,
περιοδ. ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ιούλιος-Αύγουστος 1991.
-1981-1991: Δέκα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, περιοδ.
ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Μάϊος-Ιούνιος 1991.
-Συγγραφή μεγάλου αριθμού άρθρων για θέματα οικονομικής και διοικητικής φύσεως
στις οικονομικές εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΕΞΠΡΕΣ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΣΤΟ
BLOG
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ)
(http://blogs.eliamep.gr)
-«Η αναδιάρθρωση των οργανισμών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Σχέδια και
πρακτικές», 4/11/10.
-«Το μάνατζμεντ του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα», 11/9/10.
-«Σκέψεις για τις γενεσιουργές αιτίες του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας»,
26/6/10.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
-Κέφης Β.-Παπαζαχαρίου Π., (2008), Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan,
εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Κέφης Β., (2005), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και Πρότυπα, εκδ. Κριτική,
Αθήνα.
-Κέφης Β., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για Σύγχρονες
Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Κέφης Β., (1998), Το Μάνατζμεντ των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Συστηματική Προσέγγιση των Επιδράσεών του στην Ανάπτυξη της Ελληνικής
Οικονομίας, εκδ. Interbooks, Αθήνα.
-Αθανασόπουλος Κ.-Βλάχος Ι. Α.-Θεοφανίδης Σ.-Καμινάρη Ο.-Κέφης Β.-Παγκάκης
Γρ., (1998), Η Δημόσια Διοίκηση Μπροστά στην Πρόκληση του 21ου Αιώνα, Ακαδημία
Αθηνών, Αθήνα.
-Έχω προλογίσει επίσης το βιβλίο του Γ. Σ. Σπαή, Εισαγωγή στη διαχείριση
τεχνολογικών καινοτομιών, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2007.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
-Dessler G., (2011), A Framework for Human Resource Management, 6th ed., Pearson
Prentice Hall, New Jersey.
-Robbins S. P.-Decenzo D. A.-Coulter M., (2011), Fundamentals of Management.
Essential Concepts and Applications, (με πρόλογο του επιμελητή).
-Stuart B. E.-Sarow M. S.-Stuart L., (2007), Integrated business communication in a
global marketplace, John Wiley and Sons Ltd.
-Williams K.-Johnson B., (2004), Introducing Management. A development guide,
Elsevier Ltd.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ PROJECT
-Μέλος της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του ΕΚΔΔΑ για
την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού των επιμορφωτικών προγραμμάτων «Εξ
αποστάσεως Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
Προϊσταμένων Τμημάτων». Θεματική ενότητα: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός
Σχεδιασμός.
-Συμμετοχή ως Επιστημονικός Συνεργάτης του έργου Σχέδιο Δράσης για τις
Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΠ-Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 (Ανάπτυξη
Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του
Παντείου Πανεπιστημίου), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ.
-Συμμετοχή ως «Ανάδοχος» στο έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου».
-Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ συμμετέχω ως τμηματικός υπεύθυνος και εισηγητής στο
έργο: «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και
μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών».
-Εμπειρογνώμονας (ως μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του
ΕΚΔΔΑ) για την αξιολόγηση του Φακέλου Σχεδιασμού του Επιμορφωτικού
Προγράμματος «Εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην εμπέδωση και
αποτελεσματική υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου επιτάχυνσης επενδύσεων
στρατηγικού χαρακτήρα του Ν. 3894/2010 (Νοέμβριος 2011).
-Αξιολογητής για την Πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστημίων» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ».
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013.
-Αξιολογητής στο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο
διδακτορικού διπλώματος). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2007-2013.
-Υπεύθυνος Εκπρόσωπος (Contact Person) του Παντείου Πανεπιστημίου για το
πρόγραμμα PLOTEUS II (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
-Συμμετοχή με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο ΕΠ Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στα πλαίσια του Μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων
Σπουδών-Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της
διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης», Υποέργο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
-Συμμετοχή στη μελέτη εκπόνησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του
Δήμου Γαλατσίου.
-Συμμετοχή στο project TOUR-NET-A (A Network of Tourist Information Data in
Greece and the Community Market).
-Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διοικητικού Εκσυγχρονισμού-Επιτροπή Κινήτρων
Ενεργοποίησης Προσωπικού (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης).
-Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης Εφικτότητας (Feasibility Study) για την
Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων των Νησιών του
Αιγαίου (ΕΟΜΜΕΧ).
-Συμμετοχή στη συγγραφή μελέτης με τίτλο: «Η Δημόσια Διοίκηση μπροστά στην
πρόκληση του 1992. Προτεινόμενες Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις (Ακαδημία
Αθηνών).
-Συμμετοχή στη συγγραφή του Οδηγού Αξιολόγησης και Επιλογής Δημοσίων
Επενδύσεων (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας).
-Συμμετοχή στην εκπόνηση της Μελέτης Εφικτότητας (Feasibility Study) του
Αεροδρομίου Σπάτων.
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ
Α. Κριτικές
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-
-Κριτική και αναφορά στο βιβλίο των Williams K-Johnson B., Εισαγωγή στο
Μάνατζμεντ. Ένας Πρακτικός Οδηγός Ανάπτυξης, μετ. Χρ. Σπηλιώτη, επιμ. Β. Κέφη,
εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 από το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ένθετο της εφημ.
Ελευθεροτυπία), 26/5/2006.
-Κριτική και αναφορά στο βιβλίο μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για
Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 από το περιοδικό
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Νοέμβριος 2005.
-Κριτική και αναφορά στο βιβλίο μου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και
Πρότυπα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 από το περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
Νοέμβριος 2005
-Κριτική και αναφορά στο βιβλίο Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για
Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 από την επιστημονική
έκδοση του Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΣΠΟΥΔΑΙ» (The University of Piraeus
Journal of Economics, Business, Statistics and Operations Research), τόμος 55,
τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2005.
-Κριτική και αναφορά του ανωτέρω εγχειριδίου από το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(ένθετο της εφημ. Ελευθεροτυπία) 27/5/05.
Β. Κυριότερες βιβλιογραφικές αναφορές-ετεροαναφορές (citations)
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές
για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στην κατατεθείσα
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή του Κωνσταντίνου Παντελόγλου με
τίτλο: Η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών διαχειριστικών-διοικητικών προτύπων
και οι επιδράσεις τους στη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Άριστα), Αθήνα, 2013.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Το μάνατζμεντ των δημοσίων επιχειρήσεων
και οργανισμών, εκδ. Interbooks, Αθήνα, 1998, στην κατατεθείσα στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή του Κωνσταντίνου Παντελόγλου με τίτλο: Η
αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών διαχειριστικών-διοικητικών προτύπων και οι
επιδράσεις τους στη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Άριστα),
Αθήνα, 2013.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Το μάνατζμεντ των δημοσίων επιχειρήσεων
και οργανισμών, εκδ. Interbooks, Αθήνα, 1998 στο βιβλίο των Βαξεβανίδου Μ.Ρεκλείτη Π., Management Ανθρωπίνων Πόρων. Θεωρία και Πράξη, 2η έκδ., εκδ.
Προπομπός, Αθήνα, 2012.
-Αναφορά στη δημοσίευσή μου Δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιο μάνατζμεντ,
Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 53, από τον Γ. Ρωσσίδη στη δημοσίευσή του
«Δημόσιες επιχειρήσεις: ιδιωτικοποίηση ή δημόσια διαχείριση;», Διοικητική
Ενημέρωση, τεύχος 61, Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012.
-Αναφορά στο βιβλίο μου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και Πρότυπα, εκδ.
Κριτική, Αθήνα, 2005, στη δημοσίευση της Β. Λάτση «Η διοίκηση ολικής ποιότητας
στους δημόσιους οργανισμούς», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 61, Απρίλιος-ΜάϊοςΙούνιος 2012.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και
Πρότυπα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στο βιβλίο των Κωσταγιόλα Π. – Χλωμούδη Κ.,
Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές, εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα, 2011.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και
Πρότυπα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 στο βιβλίο των Κωσταγιόλα Π. Α.-Αλεξιά Γ., Οι
υπηρεσίες πληροφόρησης στη διοίκηση μονάδων υγείας, Σειρά: Ψυχοκοινωνιολογία
της υγείας, εκδ. Πεδίο, Αθήνα, 2011.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές
για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στην κατατεθείσα
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή του Σπ. Πολυμέρη με τίτλο:
Ψηφιακό μέλλον και τέχνη: προοπτικές θεσμικής διαχείρισης (Άριστα), Αθήνα, 2011.
-Αναφορά στο βιβλίο μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για Σύγχρονες
Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στη δημοσίευση της Ε.
Φραγκούλη (Ed.M Harvard, Mphil., Ph.D Columbia), «Σύγχρονος ηγέτης και
συναισθηματική νοημοσύνη: ποια η σχέση της αποτελεσματικότητας/παραγωγικότητας
του ηγέτη και της συναισθηματικής νοημοσύνης του», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος
51, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεωρία και
Πρότυπα, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 στο βιβλίο των Κωσταγιόλα Π. – Καϊτελίδου Δ.
– Χατζοπούλου Μ., Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, εκδ.
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές
για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στο βιβλίο του Χρ.
Σαϊτη, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, πέμπτη έκδοση, Αθήνα, 2008.
-Αναφορά στη δημοσίευσή μου Η κοινωνική και ηθική διάσταση της επιχειρηματικής
δράσης, Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 29, από τους Αν. Ντάνο και Στ. Ντάνο στη
δημοσίευσή τους «Η συμβολή των καινοτόμων τεχνολογιών στην ανάδειξη της
αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής εταιρικής υπευθυνότητας. Μια
νέα θεώρηση-αντίληψη της περιβαλλοντικής διαχείρισης», Διοικητική Ενημέρωση,
τεύχος 47, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008.
-Αναφορά στη δημοσίευσή μου Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς
τις επιχειρήσεις. Η ελληνική πραγματικότητα, Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 38, από
τον Π. Σ. Μανωλιτζά στη δημοσίευσή του «Η ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών
(e-government) στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 46,
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές
για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στο βιβλίο του Γ.
Σπαή Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτομιών, προλ. Β. Ν. Κέφη, εκδ.
Κριτική, Αθήνα, 2007
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Το Μάνατζμεντ των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, εκδ. Interbooks, Αθήνα, 1998, στην κατατεθείσα στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή του Σ. Μακρίδη με τίτλο: Ο ρόλος της
οργανωτικής κουλτούρας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τις δημόσιες
επιχειρήσεις (Άριστα), Αθήνα, 2006.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές
για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005, στην κατατεθείσα
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδακτορική διατριβή της Ε. Βαρβαρούση με τίτλο:
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διοικητική μεταρρύθμιση. Η συμβολή της ηλεκτρονικής
δημοκρατίας στη σχέση κράτους-πολίτη (Άριστα), Αθήνα, 2006.
-Αναφορά του άρθρου μου Οι εργασιακές σχέσεις και οι ομάδες εργασίας στις
σύγχρονες οικονομικές μονάδες, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχος
22, Οκτώβριος 2003, στην κατατεθείσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδακτορική
διατριβή της Β. Ελευθερίου με τίτλο: Θεωρητική θεμελίωση της παρακίνησης και των
κινήτρων του ανθρώπινου δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δημόσιους
Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις (Άριστα), Αθήνα, 2006.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές
για Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2005 στη μελέτη του Ι.
Μπουρή Το εύρος διοίκησης και η οργανωτική διάρθρωση σε οργανώσεις
πυραμιδοειδούς συγκρότησης: ποσοτική προσέγγιση μέσω συστημάτων πεπερασμένης
ανάλυσης, η οποία παρουσιάσθηκε στο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με θέμα
«Διοικητική Θεωρία και Πράξη-Διοίκηση και Κοινωνία» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Οκτώβριος 2005.
-Βιβλιογραφική αναφορά της διδακτορικής μου διατριβής στο βιβλίο των Γ. Τύπα-Γ.
Κατσαρού Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη. Από τη γραφειοκρατία και την
επιστημονική διοίκηση στη σύγχρονη οργανωτική θεωρία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα,
2003.
-Βιβλιογραφική αναφορά του βιβλίου μου Το Μάνατζμεντ των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, εκδ. Interbooks, Αθήνα, 1998 στο εγχειρίδιο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Γ’ Λυκείου με τίτλο Αρχές
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, των Μπουραντά Α., Βάθη
Α., Παπακωνσταντίνου Χ. και Ρεκλείτη Π.
ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), Οικονομικά Χρονικά.
του
Οικονομικού
-Κριτής σε δύο papers (29_1 και 29_2) στο 6th Annual Conference of the Euromed
Academy of Business με τίτλο «Public-Private Partnership (PPP) and public works
law in France» και «Managerial approach to cultural Public-Private Partnership).
-Μέλος (Member) του Editorial Board του Regional Science Inquiry (The Journal of
the Hellenic Regional Scientists Association).
-Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του τριμηνιαίου
επιστημονικού περιοδικού «Review of Mediterranean Cultural Heritage», ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων.
-Αξιολογητής στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013.
-Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ).
-Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ).
-Μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΔΕΕ).
-Μέλος του εκλεκτορικού σώματος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), για την ανάδειξη κάθε έτος του Έλληνα Quality Leader of the
Year.
-Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης.
-Ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας».
-Μέλος του Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Σύμβουλος Δημοσίων
Σχέσεων).
-Αναπλ. μέλος της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, ως εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
-Τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, ως εκπρόσωπος των
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
-Αναπλ. μέλος της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
-Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού
Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου.
-Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Κτιριακών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών
Εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
-Συμμετοχή σε διάφορες άλλες επιτροπές του Παντείου Πανεπιστημίου.
-Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ του Παντείου
Πανεπιστημίου για τα έτη 2008-2010.
-Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. και ταμίας του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ του Παντείου
Πανεπιστημίου για τα έτη 2006-2008.
-Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.)
του Παντείου Πανεπιστημίου για τα έτη 2012-2014
-Αναπλ. Διευθυντής του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου για τα έτη 2010-2012.
-Αναπλ. Διευθυντής του Κέντρου Κυβερνητικής Πολιτικής (ΚΕ.ΚΥ.Π.) του
Παντείου.
-Εκπρόσωπος του Παντείου Πανεπιστημίου στην Κεντρική Επιτροπή των
Πανελλαδικών Εξετάσεων για το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων.