Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JEAN MONNET EUROPEAN CENTRE OF EXCELLENCE
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS
Η μ ε ρ ί δ α
Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση και Ελληνική Γεωργία
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
ώρα 16:00-19:00
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών,
Αίθουσα ισογείου (Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα)
Χαιρετισμοί:
Γεώργιος Καρασμάνης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Καθηγ. Χαράλαμπος Κασίμης, Αναπλ. Πρύτανης Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγ. Ναπολέων Μαραβέγιας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet,
τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Εισηγητές:
Professor Ken Thomson, University of Aberdeen, Scotland, UK
Δημήτριος Ιατρίδης, Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Καθηγ. Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Αναπλ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγ. Μόσχος Πολυσίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγ. Γεώργιος Ζέρβας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγ. Κ. Ακουμιανάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο [email protected]. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.