Αναλυτικό Βιογραφικό - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: Γκίσης
Όνομα: Ιωάννης
Ημερομηνία γέννησης: 1963
Τόπος Γέννησης: Γιαννιτσά Πέλλας
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1981-1985: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1986-1988: Ανώτατη Γερμανική Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κολωνίας
(Deutsche Sporthochschule Köln)
1988-1995: Πανεπιστήμιο Tübingen (Eberhard-Karls Universität Tübingen)
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
1989-1992: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για μεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό (Γερμανία).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1988-1995: Διδακτικό έργο με την ιδιότητα του επιστημονικού, συνεργάτη στο
Πανεπιστήμιο Eberhard-Karls Universität Tübingen
1996-1999: Διδασκαλία ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα
1997-1998: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Π.Δ. 407/80, στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1999-2001: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού με απόσπαση στο
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2001-2006: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού στη βαθμίδα του
Λέκτορα στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2006-2011: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2011-σήμερα Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Μόνιμος) στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2006-2007: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού, υπευθύνου
μαθήματος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2
2011-σήμερα: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού, υπευθύνου
μαθήματος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2007-σήμερα: Διδασκαλία με την ιδιότητα διδακτικού προσωπικού, σε μαθήματα
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1986-1988: Ερευνητικό έργο με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή στην
Ανώτατη Γερμανική Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κολωνίας (Deutsche
Sporthochschule Köln).
1988-1995: Ερευνητικό έργο με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη στο
Πανεπιστήμιο Eberhard-Karls Universität Tübingen
1997-1998: Ερευνητικό έργο με την ιδιότητα υπευθύνου του Εργαστηρίου
Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1998-1999: Ερευνητικό έργο με την ιδιότητα μέλους Ερευνητικής
ομάδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, υπευθύνου ΕργοφυσιολογίαςΠροπονητικής Ποδοσφαίρου
1999-2013: Ερευνητικό έργο με την ιδιότητα μέλους του Εργαστηρίου Αθλητικής
Βιομηχανικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
2013-σήμερα: Ερευνητικό έργο με την ιδιότητα υπευθύνου του Εργαστηρίου
Αθλητικής Βιομηχανικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
1. «Eine spezielle Rampenmesseinrichtung zur Diagnose des reaktiven
Kraftverhaltens der unteren Extremitäten»
Gissis I., Grezios A.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Annual International Sport Review 1/1999». Έκδοση
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999, σελ. 143-158, ISBN:
960-286-422-2.
2. «Eine spezielle Testbewegungseinrichtung zur Diagnose der verschiedenen
Erscheinungsformen der Kraft der unteren Extremitäten »
Gissis I., Grezios A.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Annual International Sport Review 1/1999». Έκδοση
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999, σελ. 159-178, ISBN:
960-286-422-2.
3. «Συγκριτική μελέτη της αλτικής ικανότητας ποδοσφαιριστών διαφορετικών
αγωνιστικών επιπέδων»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α., Παπανικολάου Ζ.,
3
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Annual International Sport Review 1/1999». Έκδοση
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999, σελ. 189-201, ISBN:
960-286-422-2.
4. «Η διάρθρωση του γόνατος τη στιγμή του λακτίσματος στο ποδόσφαιρο,
ανατομικά στοιχεία, κατανομή δυνάμεων, μηχανική ανάλυση της κίνησης»
Πανταζής Δ., Παπανικολάου Ζ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Annual International Sport Review1/1999». Έκδοση
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999, σελ. 127-141, ISBN:
960-286-422-2.
5. «Muscle activity during drop jumping in trained and untrained individuals»
F. Arabantzi, C. Papadopoulos, E. Kellis and I.Gissis
Η εργασία δημοσιεύτηκε (Abstract) στο περιοδικό «Journal of Sports Sciences»,
2001, 19, 544-545.
Impact Factor2001: 0,928
Citations: 2
6. «Der Sportunterricht im griechischen Schulsystem»
Gissis Ioannis, Tsiomidis Anastasios
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Sportunterricht» 2001, 50, 7, σελ. 197-200.
Indexed in Sportdiscus Database ISSN: 0342-2402
7. «Η διαφορά μυϊκής δύναμης μεταξύ μέγιστης πλειομετρικής μυϊκής δύναμης
και μέγιστης ισομετρικής μυϊκής δύναμης, ως παράμετρος αξιολόγησης της
μυϊκής δύναμης»
Γκίσης Ιωάννης, Γκρέζιος Απόστολος
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός», 2001, 45, σελ. 4251, ISSN: 106-4196.
8. «Elektromyographische Aktivität unter exzentrisch erzwungenen Belastungen
an den unteren Extremitäten»
I. Gissis, A. Grezios, U. Göhner, H.-H. Dickuth
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ««Leistungssport» 2002, 4, σελ. 19-22.
Indexed in Sportdiscus Database, ISSN: 0341-7387
Citations: 2
9. «Über die Muskelkontraktionsvorgänge bei Würfen»
A. Grezios, I. Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Annual International Sport Review 2/2000». Έκδοση
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2003, σελ. 213-232, ISBN:
960-286-738-8.
10. «Αξιολόγηση της δύναμης των μυών των κάτω άκρων ποδοσφαιριστών
ερασιτεχνικών κατηγοριών»
Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ. Κομσής Γ.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Annual International Sport Review 2/2000». Έκδοση
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2003, σελ. 234-244, ISBN:
960-286-738-8.
11. «Η επίδραση της ταχύτητας διάτασης στην έκκεντρα προκαλούμενη αύξηση
δύναμης στις ριπτικές κινήσεις»
Γκρέζιος Απόστολος, Γκίσης Ιωάννης
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός», 2003, 48, σελ. 4049, ISSN: 106-4196.
12. «Δύναμη και ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των μυών των κάτω
άκρων ποδοσφαιριστών σε διάφορες γωνίες της άρθρωσης του γονάτου»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α., Παπανικολάου Ζ., Μανωλόπουλος Ε.,
4
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Οργάνωση του Αθλητισμού», 2003, 1, 1, σελ. 60-65,
ISSN:1109-8562.
13. «Η επίδραση ενός προπονητικού προγράμματος μέγιστης δύναμης με
εξωτερικές αντιστάσεις στην ταχύτητα ρίψης στη χειροσφαίριση»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι., Μανωλόπουλος Ε.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Οργάνωση του Αθλητισμού», 2003, 1, 1, σελ. 32-37,
ISSN:1109-8562.
14. «Η επίδραση προπονητικού προγράμματος 10 εβδομάδων στην ικανότητα
αντοχής σε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές στην προαγωνιστική περίοδο»
Μανωλόπουλος Ε., Παπαδόπουλος Χ., Γκίσης Ι., Κομσής Γ.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Οργάνωση του Αθλητισμού», 2003, 1, 1, σελ. 50-55,
ISSN:1109-8562.
15. «Exzentrisch erzwungene Maximalkraftwert-Erhöhungen als reaktiver
Impulsgewinn interpretiert»
Gissis Ioannis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Sportwissenschaft», 2003, 33, 1, σελ. 62-75.
Indexed in Sportdiscus Database, ISSN: 0342-2380.
16. «Darstellung der Ergebnisse der Testbewegungen auf eine spezielle
Rampenmeßeinrichtung und auf der Kraftmeßplattform»
I. Gissis, A. Grezios, U. Göhner, H.-H. Dickuth
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Leistungssport», 2003, 33, 4, σελ. 32-37.
Indexed in Sportdiscus Database, ISSN: 0341-7387.
Citations: 1.
17. «Knee Biomechanics of the Support Leg in Soccer Kicks from Three Angles
of Approach»
E. Kellis, A. Katis, I. Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Medicine and Science in Sports and Exercise», 2004,
36, 6, σελ. 1017-1028.
Impact Factor2004: 2,552
Citations: 30
18. «Innervationsverhalten der Beinmuskulatur während der Reaktivkrafttests
auf der Kraftmessplattform und auf eine spezielle Rampenmesseinrichtung»
I. Gissis, A. Grezios, U. Göhner, H.-H. Dickuth, Ch. Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Leistungssport», 2004, 34, 5, σελ. 44-49.
Indexed in Sportdiscus Database, ISSN: 0341-7387.
19. «Electromyografic activity of lower extremity muscles in soccer players»
Gissis I., Nikolaidis D., Papadopoulos C., Sotiropoulos A.
Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Sport Sciences», 2004, 22:6, 489.
Impact Factor2004: 0,890
20. «Maximal isometric force and cycling speed in young male soccer players»
Gissis I., Nikolaidis D., Papadopoulos C., Papanikolaou Z.
Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Sport Sciences», 2004, 22:6, 544545.
Impact Factor2004: 0,890
Citations: 1
21. «Setting the dimensions and the functions of a sport marketing department in
Greek Soccer Teams»
Nikolaidis, D.V. ; Papanikolaou, Z.; Gissis, I.; Antoniadou, S.
Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Sport Sciences», 2004, 22:6, 581
Impact Factor2004: 0,890
5
22. «Screening of Greek soccer players with and without family history of
cardiovascular disease for the behavior of the elasticity of the arterial wall»
Sotiropoulos, A.; Tsainis, I.; Gissis, I.; Mantzou, A.; Melpidou, A.;
Marcoyannopoulou-Fojas, H.
Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Sport Sciences», 2004, 22:6,
591-592.
Impact Factor2004: 0,890
23. Δημιουργία ενός συστήματος μέτρησης της δύναμης και της ταχύτητας
Παπαδόπουλος Χ., Σμυρνιώτη Α., Γάλλος Γ., Τσίντζος Π. Γκαντήραγα Ε., Κομσής
Γ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, Οργάνωση Αθλητισμού, 2005, 3 (1-2), σελ. 35-42.
24. «Muscle-Contraction Properties in Overarm Throwing Movements»
Grezios A., Gissis I., Sotiropoulos A., Nikolaidis D., Souglis A.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Strength and Conditioning Research»,
2006, 20, 1, σελ. 117-123.
Impact Factor2006: 1,336
Citations: 6
25. «Μελέτη του αιματολογικού προφίλ και του φαινομένου της αιμόλυσης σε
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές πριν και μετά από έναν επίσημο αγώνα
ποδοσφαίρου»
Α. Σωτηρόπουλος, Α. Παπαπαναγιώτου, Ι. Τσαίνης, Ι. Γκίσης, Α. Μάντζιου, Π.
Τόσσιος, Α. Μελπίδου, Ε. Σιώκου
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά», 2006, 29, σελ. 215-223.
26. «Laboratory strength measures of talented and less talented Greek children
ages 9 to 10 years»
C. Papadopoulos, V. Kalapotharakos, E. Gantiraga, G. Noussios and I. Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Perceptual and Motor Skills», 2006, 102, σελ. 239246.
Impact Factor2006: 0,363.
Citations: 1
27. «Strength and speed characteristics of elite, sub-elite and amateur young
soccer players»
Gissis Ι., C. Papadopoulos, V.I. Kalapotharakos, A. Sotiropoulos, G. Komsis, and E.
Manolopoulos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Research in Sports Medicine: An International
Journal», 2006, 14, σελ. 205-214.
Impact Factor: 1,5.
Citations: 25
28. «Η επίδραση των στατικών διατάσεων στα βιομηχανικά χαρακτηριστικά των
κατακόρυφων πλειομετρικών αλμάτων μετά από πτώση ύψους (DJ40)»
Μελίγγας K., Χ. Παπαδόπουλος, E. Γκαντήραγα, Β. Καλαποθαράκος, Γ. Κομσής, I.
Γκίσης, A. Γκρέζιος
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, «Οργάνωση του Αθλητισμού», 2007, 5, 3, σελ. 28-35.
29. «Effects of knee angle on lower extremity extension force and activation time
characteristics of selected thigh muscles»
C. Papadopoulos, V.I. Kalapotharakos, E. Chimonidis, E. Gantiraga, A. Grezios,
I. Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, «Isokinetics and Exercise Science Journal», 2008, 1,
σελ. 41-46.
Impact Factor2008: 0,222
6
Citations: 4
30. «The impact of a training program on parameters of fitness of professional
soccer players during the final training period»
Bekris, E., Souglis, A., Gisis, I., Giosos, I., Grigoriadis, D., Sotiropoulos, A.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, «Physical Education-Sport-Helth», 2008, 22-23, σελ.
75-91.
31. «The Effect of a 4-Week Training Regimen on Body Fat and Aerobic
Capacity of Professional Soccer Players During The Transition Period»
Sotiropoulos A., Travlos A., Gissis I., Souglis A., Grezios A.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Strength and Conditioning Research»,
2009, 23, 6, σελ. 1697-1703.
Impact Factor2008: 0,815
Citations: 3
32. «Evaluation of Force and Vertical Jump Performance in Young Swimmers
with Different Force-Time Curve Characteristics»
C. Papadopoulos, M. Sambanis, I. Gissis, G. Noussios, E. Gandiraga E.
Manolopoulos, ID. Papadimitriou
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Biology of Sport», 2009, 26, 4, σελ. 301-307.
Impact Factor2009: 0,062
33. «Changes in homocysteine and 8-iso-PGF2a levels in football and hockey
players after a match»
A. Papapanagiotou, I. Gissis, C. Papadopoulos A., Souglis, I. Giosos, A. Sotiropoulos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Research in Sports Medicine: An International
Journal», 2011, 19, 2, σελ. 118-128.
Impact Factor: 1,5
34. «Standing long jump and handheld halters; is jumping performance
improved?»
Christos Papadopoulos, George Noussios, Evaggelos Manolopoulos, Olga Kiritsi, George
Ntones, Evangelia Gantiraga, Ioannis Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Human Sport & Exercise», 2011, 6, 2, σελ.
436-443.
35. «Proprioception and balance training can improve amateur soccer players’
technical skills»
Bekris Evangelos, Kahrimanis Georgios, Anagnostakos Konstantinos, Gissis Ioannis,
Papadopoulos Christos, Sotiropoulos Aristomenis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2012, 12, 1,
σελ. 81-89.
36. «Evaluation of Jump Ability in a Sledge Machine, Compared to Different
Fall Height and Use of Additional Weight»
Komsis St., Komsis Th., Gissis I., Manolopoulos E., Papadopoulos Ch.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Physical Training: Fitness for Combatives», 2012,
May, ISSN 1492-1685.
37. «The effect of difficult and gender on biomechanical characteristics of
balance in school-aged children».
Christos Papadopoulos, Georgios Noussios, Maria Karabouka, Konstantinos
Theodosiou, Evaggelia Gantiraga, Christina Evaggelinou, Evaggelos Manolopoulos,
Ioannis Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «International Journal of Applied Science and
Technology», 2012, 2, 5, σελ.17-25.
7
38. «The effect of training, playing position and duration of participation on
anaerobic capacity in soccer players».
Manolopoulos Evaggelos, Papadopoulos Christos, Manolopoulos Konstantinos,
Gissis Ioannis, Bekris Evaggelos, Sotiropoulos Aristomenis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2012, 12, 2,
σελ. 188-194.
39. «The Physiological and Technical-Tactical». Effects of an Additional Soccer
Player’s Participation in Small Sided Games Training».
Bekris E., Gissis I., Sambanis M., Milonys E., Sarakinos A., Anagnostakos K.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Physical Training: Fitness for Combatives», 2012,
September, ISSN 1492-1685.
40. «The Effect of Soccer Training on Biochemical Indices of Young Soccer
Players During the Game Season».
Bekris E., Gissis I., Sambanis M., Anagnostakos K., Sotiropoulos A.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Physical Training: Fitness for Combatives», 2012,
September, ISSN 1492-1685.
41. Supernumerary in small sided games 3Vs3 & 4Vs4
Bekris Evangelos, Mylonis Elefterios, Sarakinos Aris, Gissis Ioannis, Anagnostakos
Konstantinos, Kombodieta Natalia
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2012, 12, 3,
σελ. 398 - 406.
42. «Evidence for Validity and Reliability of a Multiarticular Leg Extension
Machine».
Christos Papadopoulos, Konstantinos Theodosiou, Georgios Noussios, Evaggelia
Gantiraga, Konstantinos Meliggas, Michalis Sambanis, Ioannis Gissis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «International Journal of Applied Science and
Technology», 2012, 2, σελ. 10-19.
43. «Evaluation of physical capacities of strength and speed of different
competition level young football players».
Gissis Ioannis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2012, 12, 4,
σελ. 544-549.
44. «Myoelectrical properties of lower limbs, in soccer players Compared to
Different Fall Height and Use of Additional Weight in a Sledge machine
Komsis Stergios, Komsis Theoharris, Gissis Ioannis, Bekris Evangelos, Xathopoulos
Nikolaos, Papadopoulos Christos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2012, 12, 4,
σελ. 491-497.
45. «The effects of practicing with a size-2 ball on the technical skills of young
soccer players of a different level»
Bekris Evangelos, Gioldasis Aristotelis, Mylonis Elefterios,, Gissis Ioannis, Sarakinos
Aris, Komsis Stergios, Kombodieta Natalia, Anagnostakos Konstantinos.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2012, 12, 4,
σελ. 514 – 520.
46. The relationship of group cohesion with the antecedents for soccer teams”
Gioldasis Aristotelis, Bekris Evangelos, Gissis Ioannis, Komsis Stergios, Ispirylidis
Ioannis, Sotiropoylos Antonios
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2013, 13, 1,
σελ. 514 – 520.
8
47. «Comparison of physical capacities strength and speed of different
competition level football players»
Gissis Ioannis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2013, 13, 2,
σελ. 255 - 259.
48. «Relationship of mechanical properties between vertical jump (SJ) and
concentric test in a three angle isokinetic machine of lower extremities»
Xathopoulos Nikolaos, Gissis Ioannis, Papadopoulos Christos, Komsis Stergios,
Bekris Evangelos.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2013, 13, 2,
σελ. 260 - 265.
49. «Electromyographic activity of lower limbs muscle during vertical jump and
concentric contruction test in three angle isokinetic dynamometer»
Xanthopoulos Nikolaos, Gissis Ioannis, Komsis Stergios, Papadopoulos Christos,
Bekris Evaggelos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «International Journal of Scientific Research», 2013, 2,
8, σελ. 433-435.
Impact Factor2013: 0,3317
50. «Comparison of strength and jumping ability characteristics between pre
teenage soccer players and pre teenage von players»
Komsis Theocharris, Michaelides Charalambos, Komsis Stergios, Gissis Ioannis,
Ispurlidis Ioannis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «International Journal of Scientific Research», 2013, 2,
8, σελ. 436-438.
Impact Factor2013: 0,3317
51. «The effect of high vs. low carbohydrate diets on distances covered in soccer»
Athanasios G. Souglis, Costas Chryssanthopoulos, Amalia E. Zorzou, Ioannis Gissis,
Christos Papadopoulos, and Aristomenis Sotiropoulos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Strength and Conditioning Research», 2013,
27, 8, σελ. 2235-2247.
Impact Factor2013: 1,848
52. «Offense and defense statistical indicators that determine the Greek
Superleague teams placement on the table 2011 – 12»
Bekris Evaggelos, Mylonis Elefterios, Sarakinos Aris, Gioldasis Aristotelis, Gissis
Ioannis, Sotiropoulos Antonios
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Journal of Physical Education and Sport», 2013, 13, 3,
σελ. 338 - 347.
53. «Customers satisfaction and service quality at public and private gyms»
Mavridou Fotini, Tsalikioti Eirini, Alexandris Konstantinos, Komsis Stergios, Gissis
Ioannis.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Indian Journal of Applied Research», 2013, 3, 10.
Impact Factor2013: 0,8215
54. «The Relative Age Effect Phenomenon in the 2013 UEFA European Under17 Championship»
Gioldasis Aristotelis, Bekris Evangelos, Michelinakis Evangelos, Gissis Ioannis,
Komsis Stergios
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «International Journal of Scientific Research», 2013, 2,
12, σελ. 507-510.
Impact Factor2013: 0,3317
9
55. «The effect of natural and artificial grass on sprinting performance in young
soccer players»
Vasileios Kanaras, Thomas I. Metaxas1, Athanasios Mandroukas, Ioannis Gissis,
Andreas Zafeiridis, Christos S. Riganas, Evaggelos Manolopoulos, Vassilis Paschalis,
Ioannis S. Vrabas
American Journal of Sports Science 2014; 2(1): 1-4 Published online December 30,
2013(http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajss)doi:10.11648/j.ajss.20140201.11
56. «The Effects of Fatigue in Small-Sided Games Workouts»
Bekris Evangelos, Mylonis Eleftherios, Gioldasis Aristotelis, Gissis Ioannis,
Sarakinos Aris, Noutsos Konstantinos
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Indian Journal of Applied Research», 2014, 4, 2, σελ.
17-20.
Impact Factor2014: 0,8215
57. The effect of physical condition training forms in soccer team performance
for the entire season
Ispirlidis Ioannis, Komsis Stergios, Gissis Ioannis, Gioldasis Aristotelis, Souglis
Athanasios
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «International Journal of Scientific Research», 2014, 3,
2, σελ. 486-490.
Impact Factor2014: 0,3317
58. Multiarticular isokinetic high load eccentric training induces large increases
in eccentric and concentric strength and jumping performance
Christos Papadopoulos, Gregory C. Bogdanis, Konstantinos Theodosiou, Ioannis
Gissis, Michalis Sambanis, Evaggelia Gantiraga, Athanasios Souglis, and Aristomenis
Sotiropoulos
Υπό δημοσίευση στο περιοδικό «Journal of Strength and Conditioning Research»,
2014
Impact Factor2013: 1,8
Δημοσιεύσεις (full paper) σε πρακτικά συνεδρίων
1. «Αξιολόγηση της ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητας των μυών των κάτω
άκρων κατά την διάρκεια δοκιμασιών σε ένα πολυαρθρικό καθώς και
μονοαρθρικό πρωτότυπο μηχανισμό μέτρησης της δύναμης»
Γκίσης Ι., Αραμπατζή Φ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Paper) της «4η Επιστημονική Συνάντηση -Αξιολόγηση
και Καθοδήγηση της απόδοσης από το μαζικό μέχρι και τον Αθλητισμό υψηλών
επιδόσεων», Σέρρες, 4-5 Δεκεμβρίου 1999, σελ. 160-166, ISBN:960-91370-0-8
41.
2. «Συγκριτική μελέτη της δύναμης κατά την διάρκεια δοκιμασιών σε δύο
πρωτότυπους μηχανισμούς μέτρησης της δύναμης καθώς και δοκιμασιών
αξιολόγησης της αλτικής ικανότητας»
Αραμπατζή Φ., Γκίσης Ι., Γουργούλης Β., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Paper) της «4η Επιστημονική Συνάντηση-Αξιολόγηση
και Καθοδήγηση της απόδοσης από το μαζικό μέχρι και τον Αθλητισμό υψηλών
επιδόσεων», Σέρρες, 4-5 Δεκεμβρίου 1999, σελ. 119-123, ISBN:960-91370-0-8
10
3. «Αξιολόγηση των διαφόρων μορφών δύναμης κατά την διάρκεια εκτέλεσης
δοκιμασιών με την βοήθεια ενός πολυαρθρικού και ενός μονοαρθρικού
μηχανισμού»
Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ., Εμμανουηλίδου Μ., Γκίσης Ι., Αραμπατζή Φ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Paper) της «4η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση
και Καθοδήγηση της απόδοσης από το μαζικό μέχρι και τον Αθλητισμό υψηλών
επιδόσεων», Σέρρες, 4-5 Δεκεμβρίου 1999, σελ. 145-150, ISBN:960-91370-0-8
4. «Αξιολόγηση και σύγκριση των διαφόρων μορφών δύναμης των μυών των
κάτω άκρων, αθλητών, αθλητριών ποδοσφαίρου διαφόρων αγωνιστικών
επιπέδων»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α., Παπανικολάου Ζ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Paper) του «5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, 18-21 Νοεμβρίου 1999, σελ. 112-117.
5. «Η έκκεντρα προκαλούμενη μέγιστη δύναμη ως δείκτης αξιολόγησης της
μυϊκής δύναμης των άνω άκρων»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι., Παπανικολάου Ζ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Paper) του «5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, 18-21 Νοεμβρίου 1999, σελ. 244-247.
6. «Η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα κατά την πρόκληση έκκεντρων
δυνάμεων»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι., Παπανικολάου Ζ., Βέργου Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Paper) του «5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, 18-21 Νοεμβρίου 1999, σελ. 248-251.
7. «Κινηματικά χαρακτηριστικά του ποδιού αιώρησης και στήριξης κατά την
εκτέλεση του σουτ στο ποδόσφαιρο σε σχέση με τη γωνία προσέγγισης»
Ιωάννης Γκίσης, Ελευθέριος Κέλλης, Αθανάσιος Κάττης
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «1ο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου»,
Τρίκαλα 8-10 Απριλίου 2005.
Δημοσιεύσεις περιλήψεων (Abstract) σε πρακτικά συνεδρίων
1. «Ηλεκρομυογραφική δραστηριότητα των μυών των κάτω άκρων κατά τη
διάρκεια των προκαλούμενων διατάσεων»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 22-24 Μαΐου 1998, Nr. 20, σελ. 93, ISSN: 1105-665X
2. «Η διαφορά μεταξύ μέγιστης πλειομετρικής μυϊκής δύναμης και μέγιστης
ισομετρικής μυϊκής δύναμης σε σχέση με την προπονητική κατάσταση»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 22-24 Μαΐου 1998, Nr. 20, σελ. 93, ISSN: 1105-665X
3. «Έκκεντρα προκαλούμενες αυξήσεις δύναμης στις ριπτικές κινήσεις και οι
παράγοντες που τις καθορίζουν»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 22-24 Μαΐου 1998, Nr. 20, σελ. 93, ISSN: 1105-665X
11
4. «Νευρομυϊκή εξήγηση των έκκεντρα προκαλούμενων αυξήσεων δύναμης στις
ριπτικές κινήσεις»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, 22-24 Μαΐου 1998, Κομοτηνή, Nr. 20, σελ. 93, ISSN: 1105-665X
5. «Αξιολόγηση της αλτικής ικανότητας ποδοσφαιριστών διαφόρων
αγωνιστικών επιπέδων»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του International Congress of Sport Medicine «Applied
to Football» (Διεθνές Αθλητιατρικό Συνέδριο «Με εφαρμογές στο ποδόσφαιρο»,
Αθήνα, 18-21 Μαρτίου 1999, σελ. 53.
6. «Αξιολόγηση των διαφόρων μορφών της δύναμης ποδοσφαιριστών διαφόρων
αγωνιστικών επιπέδων»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του International Congress of Sport Medicine «Applied
to Football» (Διεθνές Αθλητιατρικό Συνέδριο «Με εφαρμογές στο ποδόσφαιρο»,
Αθήνα, 18-21 Μαρτίου 1999, σελ. 54.
7. «Αξιολόγηση της ταχυδύναμης και αντιδραστικής μυϊκής ικανότητας των
μυών των κάτω άκρων βασισμένη σε ένα πρωτότυπο μηχανισμό μέτρησης»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999, Nr. 22, σελ. 92, ISSN: 1105-665X
8. «Η επίδραση της εξωτερικής επιβάρυνσης στην ταχυδύναμη και αντιδραστική
μυϊκή ικανότητας των μυών των κάτω άκρων αναφορικά με την προπονητική
κατάσταση και το φύλο»
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999, Nr. 22, σελ. 104, ISSN: 1105-665X
9. «Το είδος της μυϊκής συστολής στην κινηματική αλυσίδα των ριπτικών
κινήσεων»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999, Nr. 22, σελ. 140, ISSN: 1105-665X
10. «Σχετικά με την επίδραση του τρόπου της εισαγωγής κίνησης στα
κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των ριπτικών κινήσεων»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999, Nr. 22, σελ. 140, ISSN: 1105-665X
11. «Αξιολόγηση τεχνικών επιδεξιοτήτων σε ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας»
Πανταζής Δ., Παπανικολάου Ζ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999, Nr. 22, σελ. 76, ISSN: 1105-665X
12. «Η επίδραση της ηλικίας αναφορικά με την βελτίωση της φυσικής
κατάστασης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές»
Παπανικολάου Ζ., Γκίσης Ι., Πανταζής Δ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 1999, Nr. 22, σελ. 76, ISSN: 1105-665X.
13. «Αξιολόγηση της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μυών των κάτω
άκρων κατά την διάρκεια μέγιστων μυϊκών συστολών, αθλητών ποδοσφαίρου
διαφόρων αγωνιστικών επιπέδων»
12
Γκίσης Ι., Γκρέζιος Α., Παπανικολάου Ζ., Μιχαηλίδης Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας
Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, 18-21 Νοεμβρίου 1999.
14. «Knee Injuries: ligament and sartilage damage»
Papanikolaou Z., Gissis I., Paziou Ghr., Grezios A.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας
Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, 18-21 Νοεμβρίου 1999, σελ. 69.
15. «Αξιολόγηση της δύναμης βασισμένη σε δύο πρωτότυπους μηχανισμούς
μέτρησης αναφορικά με την προπονητική κατάσταση»
Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ., Αραμπατζή Φ., Καζάκας Π.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 25, σελ. 29, ISSN: 1105-665X
16. «Αξιολόγηση της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μυών των κάτω
άκρων βασισμένη σε δύο πρωτότυπους μηχανισμούς μέτρησης αναφορικά με
την προπονητική κατάσταση»
Γκίσης Ι., Αραμπατζή Φ., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ., Μανωλόπουλος Ε.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 25, σελ. 80, ISSN: 1105-665X
17. «Σχέση ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μυών των κάτω άκρων
κατά την μέγιστη δοκιμασία και κάθετο άλμα»
Αραμπατζή Φ., Γκίσης Ι., Γούργουλης Β., Παπαδόπουλος Χ., Μανωλόπουλος Ε.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 25, σελ. 80, ISSN: 1105-665X
18. «Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών»
Μανωλόπουλος Ε., Αραμπατζή Φ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Καλογερόπουλος Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 25, σελ. 29, ISSN: 1105-665X
19. «Μελέτη των κινηματικών χαρακτηριστικών του forehand high service στην
αντιπτέριση»
Καζάκας Π., Παπαδόπουλος Χ., Γκίσης Ι., Καταπετρίδης Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 25, σελ. 91, ISSN: 1105-665X
20. «Η επίδραση της προπόνησης αναφορικά με την βελτίωση της τεχνικής
επιδεξιότητας νεαρών ποδοσφαιριστές»
Πανταζής Δ., Αποστολίδης Γ., Παπανικολάου Ζ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 22, σελ. 388, ISSN: 1105-665X
21. «Η επίδραση της προπόνησης αναφορικά με την βελτίωση της φυσικής
κατάστασης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές»
Αποστολίδης Γ., Πανταζής Δ., Γκίσης Ι., Παπανικολάου Ζ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 19-21 Μαΐου 2000, Nr. 22, σελ. 388-389, ISSN: 1105-665X
22. «Αξιολόγηση των διαφόρων μορφών δύναμης ποδοσφαιριστών σε δύο
πρωτότυπους μηχανισμούς»
Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού και 1ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο για την καταπολέμηση του ντόμπινγκ
στον αθλητισμό, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαΐου 2001, σελ. 48.
23. «Ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητας των μυών των κάτω άκρων
ποδοσφαιριστών σε δύο πρωτότυπους μηχανισμούς μέτρησης της δύναμης»,
13
Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού και 1ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο για την καταπολέμηση του ντόμπινγκ
στον αθλητισμό, Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαΐου 2001, σελ. 49.
24. «Μέγιστη δρομική ταχύτητα επιλέκτων ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας»
Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2001, Nr. 28, σελ. 324, ISSN: 1105-665X
25. «Αξιολόγηση της δύναμης ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας»
Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2001, Nr. 28, σελ. 330, ISSN: 1105-665X
26. «Ταχυδυναμική και αντιδραστική ικανότητα ποδοσφαιριστών νεαρής
ηλικίας»
Κομσής Γ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2001, Nr. 28, σελ. 323, ISSN: 1105-665X
27. «Η επίδραση της συχνότητας της προπόνησης αναφορικά με τη βελτίωση της
φυσικής κατάστασης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές»
Αποστολίδης Γ., Πανταζής Δ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2001, Nr. 28, σελ. 327, ISSN: 1105-665X
28. «Η επίδραση της συχνότητας της προπόνησης αναφορικά με τη βελτίωση της
τεχνικής επιδεξιότητας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές»
Πανταζής Δ., Αποστολίδης Γ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2001, Nr. 28, σελ. 327, ISSN: 1105-665X
29. «Συγκριτική μελέτη της απόδοσης των ομάδων που συμμετείχαν στην πρώτη
φάση του τσάμπιονς λίνγκ 2000-2001»
Γιανναδάκης Ε., Δοξαστάκης Α., Κονταξάκης Ε., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 18-20 Μαΐου 2001, Nr. 28, σελ. 64, ISSN: 1105-665X
30. «Διάγνωση των χαρακτηριστικών της δύναμης και της ταχύτητας σε
ποδοσφαιριστές της εθνικής νέων»
Παπαδόπουλος Χ., Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Γάλλος Γ., Παπανικολάου Ζ., Τσίντζος Π.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Α.Π.Θ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της «5η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση της
απόδοσης, καθοδήγηση της προπόνησης», Σέρρες 8-9 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 64,
ISΒN: 960-960647-0-1.
31. «Η επίδραση ενός προπονητικού προγράμματος μέγιστης δύναμης στην
ταχύτητα απελευθέρωσης της μπάλας»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της «5η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση της
απόδοσης, καθοδήγηση της προπόνησης», Σέρρες 8-9 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 42,
ISΒN: 960-960647-0-1.
32. «Μοντέλο τεχνικών και τακτικών δραστηριοτήτων των πλάγιων επιθετικών
στη χειροσφαίριση»
Παλαμάς Αθ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Τσιτσέλης Μ.
14
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της «5η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση της
απόδοσης, καθοδήγηση της προπόνησης», Σέρρες 8-9 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 38,
ISΒN: 960-960647-0-1.
33. «Διαφορές σε μερικές βασικές κινητικές ικανότητες μεταξύ ομάδας
επιλεγμένων χειροσφαιριστών και ομάδας μη επιλεγμένων μαθητών»
Παλαμάς Αθ., Κοτζαμανίδης Χ. Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Τσιτσέλης Μ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της «5η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση της
απόδοσης, καθοδήγηση της προπόνησης», Σέρρες 8-9 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 43,
ISΒN: 960-960647-0-1.
34. «Αξιολόγηση των λακτισμάτων στο Τάε Κβον Ντο, κατά την διάρκεια
πανελληνίου πρωταθλήματος»
Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ., Γκίσης Ι., Εμμανουηλίδου Μ., Δανιηλίδης Π.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της «5η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση της
απόδοσης, καθοδήγηση της προπόνησης», Σέρρες 8-9 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 63,
ISΒN: 960-960647-0-1.
35. «Μελέτη λιπιδιακών ενώσεων και του ενζύμου της κρεατινικής κινάσης του
ορού του αίματος σε αθλητές ποδοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και
χειροσφαίρισης μετά από επίσημο αγώνα»
Τσαϊνης Ι., Κουτουλούδης Ε., Σιδέρης Α., Κωνσταντινίδου Ε., Γκίσης Ι.,
Σωτηρόπουλος Α.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της «5η Επιστημονική Συνάντηση - Αξιολόγηση της
απόδοσης, καθοδήγηση της προπόνησης», Σέρρες 8-9 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 27,
ISΒN: 960-960647-0-1.
36. «Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της δύναμης ποδοσφαιριστών».
Μαστρανέστης Α., Ιωαννίδης Εμ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», Θεσσαλονίκη, 5-7 Απριλίου 2002, σελ. 56.
37. «Αξιολόγηση της αντιδραστικής ικανότητας ποδοσφαιριστών».
Ιωαννίδης Εμ., Μαστρανέστης Α., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», Θεσσαλονίκη, 5-7 Απριλίου 2002, σελ. 56.
38. «Αξιολόγηση της ταχυδυναμικής και αντιδραστικής ικανότητας νεαρών
ποδοσφαιριστών»
Ιωαννίδης Εμ Μαστρανέστης Α., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 17-19 Μαΐου 2002, Nr. 31, σελ. 30, ISSN: 1105-665X
39. «Αξιολόγηση της δύναμης νεαρών ποδοσφαιριστών»
Μαστρανέστης Α., Ιωαννίδης Εμ, Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής Γ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 17-19 Μαΐου 2002, Nr. 31, σελ. 31, ISSN: 1105-665X
40. «Διάγνωση των χαρακτηριστικών της δύναμης και της ταχύτητας σε
πδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας, Β’ και Δ’ εθνικής κατηγορίας»
Χριστοδούλου Ο., Γκαντήραγα Ε., Κομσής Γ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 17-19 Μαΐου 2002, Nr. 31, σελ. 135, ISSN: 1105-665X
41. «Maximal isometric force and cycling speed in pre- mid- and post- pubertal
trained soccer players»
I. Gissis, C. Papadopoulos, G. Komsis, A. Palamas
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7TH Annual Congress of the European College of
Sport Science», Αthens, Greece, 24-28 July, 2002, Volume II, σελ. 813.
15
42. «Electromyographic activity during eccentric-induced resistance efforts of
lower extremity muscles»
I. Gissis, A. Grezios
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7TH Annual Congress of the European College of
Sport Science», Αthens, Greece, 24-28 July, 2002, Volume II, σελ. 854.
43. «Type of muscle contraction during the over arm throw and cosenquences in
the training process»
A. Grezios, I. Gissis
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7TH Annual Congress of the European College of
Sport Science», Αthens, Greece, 24-28 July, 2002, Volume I, σελ. 479.
44. «Application of information system in achieving the tasks related to sport
education»
A. Palamas, I. Gissis, C. Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7TH Annual Congress of the European College of
Sport Science», Αthens, Greece, 24-28 July, 2002, Volume I, σελ. 423.
45. «Η επίδραση της γωνίας προσέγγισης στα κινηματικά χαρακτηριστικά του
ποδιού αιώρησης και στήριξης κατά την εκτέλεση του σούτ στο ποδόσφαιρο» Α.
Κάτης, Ε. Κέλλης, Ι. Γκίσης.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 3ου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικών
Επιστημών (ΕΛΕΑΘΛΕ), Θεσσαλονίκη, 13-15 Δεκεμβρίου 2002.
46. «Electromyografic activity of lower extremity muscles in soccer players»
Gissis I., Nikolaidis D., Sotiropoulos A., Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «Fifth World Congress on Science and Football»,
Lisbon, Portugal, 11-15 April 2003, σελ. 130
47. «Maximal isometric force and cycling speed in young male soccer players»
Gissis I., Nikolaidis D., Papadopoulos C., Papanikolaou Z.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «Fifth World Congress on Science and Football»,
Lisbon, Portugal, 11-15 April 2003, σελ. 142
48. «Study of hematological profile and the hemolysis phenomenon of amateur
soccer players before and after a 90 min. match play»
Sotiropoulos A., Tsainis I., Gissis I., Mantzou Α., Melpidou A., MarcoyannopoulouFojas H.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «Fifth World Congress on Science and Football»,
Lisbon, Portugal, 11-15 April 2003, σελ. 43
49. «Screening of Greek soccer players with and without family history of
cardiovascular disease for the behavior of the elasticity of the arterial wall»
Sotiropoulos A., Tsainis I., Gissis I., Mantzou Α., Melpidou A., MarcoyannopoulouFojas H.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «Fifth World Congress on Science and Football»,
Lisbon, Portugal, 11-15 April 2003, σελ. 56
50. « Setting the dimensions and the functions of a sport marketing department
in Greek Soccer Teams»
Nikolaidis D., Papanikolaou Z., Gissis I., Antoniadou S.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «Fifth World Congress on Science and Football»,
Lisbon, Portugal, 11-15 April 2003, σελ. 286
51. «Professional Sport: community relations and the case of a professional
soccer club»
Nikolaidis D., Papanikolaou Z., Antoniadou S., Gissis I.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «Fifth World Congress on Science and Football»,
Lisbon, Portugal, 11-15 April 2003, σελ. 65
16
52. «Αξιολόγηση διαφόρων μορφών της δύναμης ποδοσφαιριστών με τη
βοήθεια δοκιμασιών σε ένα πρωτότυπο μηχανισμό μέτρησης»
Ιωαννίδης Εμ., Μαστρανέστης Απ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 249, ISSN: 1105-665X
53. «Τεχνική επιδεξιότητα νεαρών ποδοσφαιριστών και η βελτίωση της
διαμέσου της προπόνησης»
Ξανθόπουλος Ν., Παπουρτζής Ν., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 263, ISSN: 1105-665X
54. «Καταγραφή εξωαγωνιστικών στοιχείων που επηρεάζουν το ποδόσφαιρο της
επαρχίας Γιαννιτσών του νομού Πέλλας»
Παπουρτζής Ν., Ξανθόπουλος Ν., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 249, ISSN: 1105-665X
55. «Ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στην επαρχία Γιαννιτσών του νομού
Πέλλας»
Ξανθόπουλος Ν., Παπουρτζής Ν., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 271, ISSN: 1105-665X
56. «Σύγκριση της αλτικής ικανότητας ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών
διαφορετικών αγωνιστικών επιπέδων»
Ιωαννίδης Εμ., Μαστρανέστης Απ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 249, ISSN: 1105-665X
57. «Σύγκριση της δύναμης ποδοσφαιριστών διαφορετικών αγωνιστικών
επιπέδων»
Μαστρανέστης Απ., Ιωαννίδης Εμ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 328, ISSN: 1105-665X
58. «Η επίδραση της ηλικίας σχετικά με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης
στους νεαρούς ποδοσφαιριστές»
Παπουρτζής Ν., Ξανθόπουλος Ν., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 249, ISSN: 1105-665X
59. «Αξιολόγηση της αντιδραστικής μυϊκής ικανότητας ποδοσφαιριστών με τη
βοήθεια δοκιμασιών σε ένα πρωτότυπο μηχανισμό μέτρησης»
Μαστρανέστης Απ., Ιωαννίδης Εμ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003, Nr. 34, σελ. 249, ISSN: 1105-665X
60. «Maximal force and electromyografic activity of lower extremity muscles in
male soccer players»
Gissis I., Kellis E., Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8TH Annual Congress of the European College of
Sport Science», Salzburg, 9-12 July, 2003, σελ. 230
61. «Maximal force and electromyographic activity of lower extremity muscles in
male soccer players»
I. Gissis, E. Kellis, C. Papadopoulos (2003), «European College of Sport Sciences
Annual Conference», Salzburg, 9-12 July, 2003, Code P11-M11, Page 464
17
62. «Electromyographic activity of lower extremity muscles in soccer players
during drop jumps on sledge ergometer».
I. Gissis, E. Kellis, C. Papadopoulos, D. Nikolaidis
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «European College of Sport Sciences Annual
Conference», Salzburg, 9-12 July, 2003, Code ABS-11, Page 230
63. «Three-Dimensional kinematics of the knee and ground reaction Forces
during instep soccer kicks from three angles of approach
E. Kellis, A. Katis, I. Gissis
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «VIIth IOC Olympic World Congress on Sport
Science, Physical, Nutritional and Psychological care of the Athlete in the 21st
century», Athens, 7-11 October, 2003, σελ. 55E.
64. «Τεχνική επιδεξιότητα μαθητών-ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας και η
βελτίωση της σε σχέση με την προπόνηση
Γαλέγκας Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «4ης Επιστημονικής Διημερίδας της Ε.Γ.Β.Ε.»,
Θεσσαλονίκη, 15-16 Νοεμβρίου 2003, σελ. 13.
65. «Φυσική κατάσταση μαθητών-ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας και η
βελτίωση της σε σχέση με την προπόνηση
Γαλέγκας Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «4ης Επιστημονικής Διημερίδας της Ε.Γ.Β.Ε.»,
Θεσσαλονίκη, 15-16 Νοεμβρίου 2003, σελ. 13-14.
66. «Η επιβάρυνση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Χειροσφαίρισης»
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι., Παλαμάς Α. & Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «6ου Επιστημονικού Συμπόσιο», Σέρρες 6-7
Δεκεμβρίου 2003, σελ. 46, ISΒN: 960-960647-3-6.
67. «Επίδραση των τεχνικοτακτικών στοιχείων για την επιτυχία στη
χειροσφαίριση»
Παλαμάς Α., Γκίσης Ι. & Γκρέζιος Α.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «6ου Επιστημονικού Συμπόσιο», Σέρρες 6-7
Δεκεμβρίου 2003, σελ. 47, ISΒN: 960-960647-3-6.
68. «Εξέλιξη της επίδοσης στη δύναμη και ταχύτητα σε αγωνιστικές ομάδες
διαφορετικών ηλικιών»
Κομσής Γ., Γκαντήραγα Ε., Γεωργακοπούλου Α., Γκίσης Ι., Σαλονικίδης Κ. &
Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «6ου Επιστημονικού Συμπόσιο», Σέρρες 6-7
Δεκεμβρίου 2003, σελ. 50-51, ISΒN: 960-960647-3-6.
69. «Αξιολόγηση χαρακτηριστικών δύναμης και ταχύτητας σε επιλεγμένους
αθλητές και αθλήτριες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφαίρισης»
Κομσής Γ., Γεωργακοπούλου Α., Γκαντήραγα Ε., Σαλονικίδης Κ., Γκίσης Ι., &
Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «6ου Επιστημονικού Συμπόσιο», Σέρρες 6-7
Δεκεμβρίου 2003, σελ. 61-62, ISΒN: 960-960647-3-6.
70. «Η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού πρωταθλήματος όπως την
αντιλαμβάνονται οι νεαροί αθλητές»
Πελέκης Χ., Αθανασίου Ν., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004, σελ. 36-37, ISSN: 106-4196.
71. «Αξιολόγηση της δύναμης και ταχύτητας νεαρών αθλητών»
Διαμαντοπούλου Ε., Παυλίδου Μ., Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
18
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004, σελ. 50-51, ISSN: 106-4196.
72. «Η επίδραση της ηλικίας στην τεχνική επιδεξιότητα νεαρών
ποδοσφαιριστών»
Γαλέγκας Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004, σελ. 54, ISSN: 106-4196.
73. «Αξιολόγηση της αλτικής ικανότητας νεαρών αθλητών»
Διαμαντοπούλου Ε., Παυλίδου Μ., Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004, σελ. 79, ISSN: 106-4196.
74. «Αξιολόγηση της τεχνικής νεαρών ποδοσφαιριστών με την βοήθεια
δοκιμασιών ευστοχίας με τα πόδια και το κεφάλι»
Γαλέγκας Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2004, σελ. 81, ISSN: 106-4196.
75. «Διάγνωση της δύναμης και της ταχύτητας ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας»
Διαμαντοπούλου Ε., Τσολάκη Ε., Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «12ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 2004, Nr. 36, σελ. 153, ISSN: 1105-665X
76. «Διάγνωση της αλτικής ικανότητας ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας»
Διαμαντοπούλου Ε., Τσολάκη Ε., Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», Κομοτηνή, 21-23 Μαΐου 2004, Nr. 36, σελ. 155, ISSN: 1105-665X
77. «Σχέσεις νεαρών αθλητών ποδοσφαίρου με το άθλημα και με τον προπονητή
τους και οι λόγοι επιρροής τους»
Πελέκης Χ., Πελέκης Δ., Τσίμπας Κ., Παντούλας Ε., Αθανασίου Ν., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «12ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή», 21-23 Μαΐου 2004, Nr. 36, σελ. 158, ISSN: 1105-665X
78. «Strength and Anaerobic Power of Young Male Soccer Players»
I. Gissis, D. Nikolaidis, G. Komsis, A. Grezios, C. Papadopoulos, A. Sotiropoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «4th International Conference on Strength Training»
Serres, 3-7 November 2004, pp 342-343, ISBN: 960-88403-0-9
79. «Effects of a plyometric program of the upper arm on fast throwing
movement in handball »
Grezios A., Gissis I., Papadopoulos Ch., Dalkiranis A.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «4th International Conference on Strength Training»
Serres, 3-7 November 2004, pp 338-339, ISBN: 960-88403-0-9
80. «Comparative study of relation force and speed via isokinetic, isometric force
and jumps»
Himonidis E. Katartzi E., Manolopoulos E., Komsis G., Salonikidis K., Arabatzi F.,
Gissis I., Kellis E., Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «4th International Conference on Strength Training»
Serres, 3-7 November 2004, pp 350-351, ISBN: 960-88403-0-9
81. «The effect of static stretching exercises on alterations of force and speed
characteristics»
19
Meligas K., Katartzi E., Komsis G., Salonikidis K., Arabatzi F., Manolopoulos E.,
Gissis I., Kellis E., Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «4th International Conference on Strength Training»
Serres, 3-7 November 2004, pp 352-353, ISBN: 960-88403-0-9
82. «Αξιολόγηση της τεχνικής νέων ποδοσφαιριστών μετά από την εφαρμογή
προπονητικού προγράμματος»
Ξανθόπουλος Ν., Ανδρίτσος Ι., Τσολάκη Ε., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2005, σελ. 72, ISSN: 106-4196.
83. «Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης νέων ποδοσφαιριστών μετά από την
εφαρμογή προπονητικού προγράμματος»
Ξανθόπουλος Ν., Ανδρίτσος Ι., Τσολάκη Ε., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 19-21
Μαρτίου 2005, σελ. 73, ISSN: 106-4196.
84. «Βελτίωση της τεχνικής νεαρών ποδοσφαιριστών μετά από εφαρμογή
προπονητικού προγράμματος χρονικής διάρκειας δύο ετών»
Ξανθόπουλος Ν., Γκράτσιος Α., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «1ο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου,
Τρίκαλα 8-10 Απριλίου 2005
85. Βελτίωση της φυσικής κατάσταης νεαρών ποδοσφαιριστών μετά από
εφαρμογή προπονητικού προγράμματος χρονικής διάρκειας δύο ετών»
Ξανθόπουλος Ν., Τσολάκη Ε., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «1ο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου»,
Τρίκαλα 8-10 Απριλίου 2005
86. «Αλτική ικανότητα ποδοσφαιριστών διαφορετικών αγωνιστικών επιπέδων»
Πανηγυροπούλου Β., Γκράτζιος Α., Διαμαντοπούλου Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «1ο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου»,
Τρίκαλα 8-10 Απριλίου 2005
87. «Δύναμη και ταχύτητα ποδοσφαιριστών διαφορετικών αγωνιστικών
επιπέδων»
Γκράτζιος Α., Πανηγυροπούλου Β., Διαμαντοπούλου Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «1ο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου»,
Τρίκαλα 8-10 Απριλίου 2005
88. «Αξιολόγηση της ταχύτητας και της αλτικής ικανότητας εφήβων
ποδοσφαιριστών»
Κομσής Σ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου 2005, Nr. 39, σελ. 82, ISSN: 1105-665X
89. «Η επίδραση προγράμματος προπόνησης στις διάφορες μορφές της δύναμης»
Πανηγυροπούλου Β., Γκράτζιος Α., Διαμαντοπούλου Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου 2005, Nr. 39, σελ. 123, ISSN: 1105-665X
90. «Αξιολόγηση της δύναμης σε σχέση με την εξωτερική επιβάρυνση»
Γκράτζιος Α., Πανηγυροπούλου Β., Διαμαντοπούλου Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου 2005, Nr. 39, σελ. 123, ISSN: 1105-665X
91. «Strength and speed, of elite, subelite and amateur young soccer players»
Ioannis Gissis, Vasilios I. Kalapotharakos, Christos Papadopoulos, Apostolis Grezios
20
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «European College of Sport Sciences Annual
Conference», 05-08 July 2006, Lausanne, Switzerland , PP1-02-39.
92. «The effect of concurrent training in muscle strength and endurance in
soccer players»
Vasilios I. Kalapotharakos, Christos Papadopoulos, Ioannis Gissis, Apostolis Grezios
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «European College of Sport Sciences Annual
Conference», 05-08 July 2006, Lausanne, Switzerland, PP1-02-40.
93. «Αξιολόγηση της αλτικής ικανότητας ποδοσφαιριστών»
Πετρίδου Σ., Διαμαντοπούλου Ε., Γκίσης Ι., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 7-9
Απριλίου 2006, σελ. 105, ISSN: 106-4196.
94. «Αξιολόγηση της δύναμης και της ταχύτητας ποδοσφαιριστών»
Πετρίδου Σ., Διαμαντοπούλου Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 7-9
Απριλίου 2006, σελ. 105, ISSN: 106-4196.
95. «Η βελτίωση της δύναμης μετά την εφαρμογή προγράμματος προπόνησης
δύναμης»
Διαμαντοπούλου Ε., Πετρίδου Σ., Κότσυφας Σ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 7-9
Απριλίου 2006, σελ. 135, ISSN: 106-4196.
96. «Αξιολόγηση των διαφόρων μορφών δύναμης αναφορικά με την εξωτερική
επιβάρυνση»
Διαμαντοπούλου Ε., Πετρίδου Σ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού», της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 7-9
Απριλίου 2006, σελ. 136, ISSN: 106-4196.
97. «Αξιολόγηση των ικανοτήτων φυσικής κατάστασης νεαρών ποδοσφαιριστών
ηλικίας από 9 έως 13 ετών»
Κομσής Σ., Γερολέμου Χ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 16-18 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη, Περιοδικό
Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ), τεύχος 63, Ο91, σελ. 84.
98. «2D κινηματική ανάλυση του service σε αρχάριους αθλητές της
αντισφαίρισης»
Γεωργακοπούλου Α., Κομσής Σ., Γκαντήραγα Ε., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ.,
Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», 16-18 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη, Περιοδικό
Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ), τεύχος 63, Ρ38, σελ. 124.
99. «Η επίδραση τεχνικών καθοδήγησης στα μηχανικά χαρακτηριστικά του
κατακόρυφου άλματος με πτώση από ύψος»
Γκαντήραγα Ε., Γκίσης Ι., Βράμπας Ι., Μπουντόλος Κ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος
Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Εμβιομηχανικής», 04-06 Μαΐου, 2007, Αρχαία Ολυμπία, σελ. 75.
100. «Η επίδραση τεχνικών καθοδήγησης στα νευρομυϊκά χαρακτηριστικά του
κατακόρυφου άλματος με πτώση από ύψος»
21
Γκαντήραγα Ε., Γκίσης Ι., Βράμπας Ι., Μπουντόλος Κ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος
Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Εμβιομηχανικής», 04-06 Μαΐου, 2007, Αρχαία Ολυμπία, σελ. 76.
101. «Προσδιορισμός ταλέντου και αθλητική επιλογή: παραδείγματα στην
αντισφαίριση και στο ποδόσφαιρο»
Παπαδόπουλος Χ., Γκίσης Ι., Μανωλόπουλος Ε.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 36, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
102. «Η επίδραση ενός προγράμματος ανάπτυξης της δύναμης στην επίδοση
αθλητών ηλικίας 14-16 χρονών στην πετοσφαίριση»
Γιαννακόπουλος Α., Σαίτης Γ., Μπερμπερίδου Φ., Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι., Κομσής Γ.,
Παπαδόπουλος Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 39, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
103. «Ανάλυση της συχνότητας και της χρονικής κατανομής των ποινών των
αγώνων μιας αγωνιστικής περιόδου χειροσφαίρισης όλων των ομάδων της Α1
εθνικής κατηγορίας»
Σαίτης Γ., Λιλιμπάκη Ε., Γιαννακόπουλος Α., Κομσής Γ., Καλαποθαράκος Β.,
Γκρέζιος Α., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 40, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
104. «Η επίδραση της προπόνησης, της θέσης και της συμμετοχής στους αγώνες
στην αντοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών»
Γκαζούνης Κ., Μανωλόπουλος Κ., Μανωλόπουλος Ε., Παπαδόπουλος Χ., Κομσής
Γ., Γκίσης Ι.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 46, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
105. «Τρισδιάστατη κινηματική ανάλυση της ρίψης της μπάλας στη
χειροσφαίριση νεαρών αθλητών»
Καλογιάννης Π., Κομσής Γ., Σαίτης Γ., Αλεξιάδης Κ., Γκρέζιος Α., Μανωλόπουλος
Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 47-48, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
106. «2D κινηματική ανάλυση του backhand σε αρχάριους αθλητές της
αντισφαίρισης»
Γεωργακοπούλου Α., Πασχάλη Φ., Κομσής Γ., Μανωλόπουλος Ε., Γκίσης Ι.,
Παπαδόπουλος Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 48-49, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
107. «3D κινηματική ανάλυση των μεταβολών του απλού και του σερβίς με άλμα
στην πετοσφαίριση»
Οικονόμου Ε, Κομσής Στ., Κομσής Γ., Μανωλόπουλος Ε., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος
Χ.,
22
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 50, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
108. «Η σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του
κατακόρυφου άλματος (DJ) και δοκιμασία σε τριαρθρικό ισοκινητικό μηχάνημα
των κάτω άκρων»
Ανδρίτσος Ι., Γκίσης Ι., Νούσιος Γ., Μανωλόπουλος Ε., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος
Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 51, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
109. «Η σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του
κατακόρυφου άλματος (SJ) και σύγκεντρης δοκιμασία σε τριαρθρικό
ισοκινητικό μηχάνημα των κάτω άκρων»
Ξανθόπουλος Ν., Γκίσης Ι., Ευαγγελινού Χ., Μανωλόπουλος Ε., Κομσής Γ.,
Παπαδόπουλος Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 52, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
110. «Αξιολόγηση αλτικής ικανότητας σε κεκλιμένο επίπεδο αναφορικά με το
ύψος πτώσης και τη χρήση επιπρόσθετου βάρους»
Κομσής Στ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι., Παπαδόπουλος Χ.,
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «8ου Επιστημονικού Συνεδρίου-Σύνδεση της
αθλητικής έρευνας με την υγεία και την προπόνηση», Σέρρες 7-9 Δεκεμβρίου 2007,
σελ. 55, ISΒN: 978-976-90647-4-3.
111. «Effect of gender on dynamic characteristics of postural stability in
childhood»
M. Karampouka, A. Grezios, R. Kalogiannis, V. I. Kalapotharakos, G. Komsis, I.
Gissis, G. Noussios and C. Papadopoulos.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «3rd Conference of the Greek Society of
Biomechanics», Athens, 26-29 September 2008, σελ. 63-64.
112. «Evaluation of force and vertical jump performance in young swimmers
with different force-time curve characteristics (IREAF, IRF, IRFD )»
Karapostolou G., Manolopoulos E., Komsis G., Gkissis I., Papadopoulos C
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «3rd Conference of the Greek Society of
Biomechanics», Athens, 26-29 September 2008, σελ. 65-66.
113. «Effects of different eccentric-isokinetic training loads in mechanical and
neuromuscular characteristics in jumps with slow (DJ) and fast (CMJ) SSC»
Karapostolou G., Manolopoulos E., Gkissis I., Komsis G., Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «3rd Conference of the Greek Society of
Biomechanics», Athens, 26-29 September 2008, σελ. 67-68.
114. «The gait force impulses exerted in diabetic foot in comparison to healthy
one»
V. D. Sanakidis, R. G. Kalogiannis, I. Gissis, E. Manolopoulos, C. Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «3rd Conference of the Greek Society of
Biomechanics», Athens, 26-29 September 2008, σελ. 137-138.
115. «The gait pressure loading rates exerted in diabetic foot in comparison to
healthy one»
V. D. Sanakidis, R. G. Kalogiannis, I. Gissis, E. Manolopoulos, C. Papadopoulos
23
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «3rd Conference of the Greek Society of
Biomechanics», Athens, 26-29 September 2008, σελ. 139-140.
116. «The COP trajectory differences in diabetic and healthy subjects»
V. D. Sanakidis, R. G. Kalogiannis, I. Gissis, E. Manolopoulos, C. Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «3rd Conference of the Greek Society of
Biomechanics», Athens, 26-29 September 2008, σελ. 141-142.
117. «The influence of difference the technique in mechanical and
neuromuscular characteristics in vertical plyometric jump»
Papadopoulos C., Gantiraga E., Gissis I., Bountolos K., Vrabas I.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 62, ISΒN: 978-9608-840-324.
118. «Effects of different eccentric-isokinetic training loads in mechanical and
myoelectrical characteristics in jumps with slow (CMJ) and fast (DJ) stretch
shortening cycle»
Arsenopoulou M, Gantiraga E, Samaras D, Manolopoulos E, Gissis I, Komsis G,
Papadopoulos C
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 122-123, ISΒN: 978-9608-840-324.
119. «Relationship between mechanical and myoelectrical properties of a jump
with fast SSC (DJ) and multijoint isometric and isokinetic-eccentric tests of
strength»
Komsis S., Xanthopoulos N., Gissis I., Manolopoulos E., Komsis G., Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 130-131, ISΒN: 978-9608-840-324.
120. «The effect of strength training on EMG characteristics of instep kicking in
soccer»
Manolopoulos K, Papadopoulos C, Manolopoulos E, Sotiriou F, Komsis G, & I.
Gissis
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 134-136, ISΒN: 978-9608-840-324.
121. «The effect of static streching on mechanical and myoelectrical properties of
a concentric jump (SJ) and a jump with slow SSC (CMJ)»
Meliggas K, Karabouka M, Zakas A, Gissis I, Manolopoulos E, & C. Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 136-137, ISΒN: 978-9608-840-324.
122. «Neuromuscular effects of different eccentric-isokinetic training loads in
jumps with slow (CMJ) and fast (DJ) SSC»
Theodosiou K, Varsamis D, Gantiraga E, Arsenopoulou M, Gissis I, Sambanis M, &
C. Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 137-138, ISΒN: 978-9608-840-324.
123. «Growth of mechanical and neuromuscular characteristics of preschool age
children in gait and balance»
24
Gantiraga E., Mourtziou K., Varvara F., Gissis I., Evaggelinou C., Mouratidou K.
Xanthopoulos N.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 170-172, ISΒN: 978-9608-840-324.
124. «Relationship between myoelectrical properties of lower extremities of a
concentric jump (SJ) and multijoint isokinetic-eccentric tests of strength»
N. Xanthopoulos, D. Dimitriou, M. Kizlari, S. Komsis, I. Gissis, G. Komsis & C.
Papadopoulos
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 327-328, ISΒN: 978-9608-840-324.
125. «Effect of additional charge (halters) on the lower extremity biomechanical
characteristics of an ancient Olympic long jump»
Ntones G., Karampouka M., Gissis I., Noussios G., Anastasiou A., Komsis G.
Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 334-335, ISΒN: 978-9608-840-324.
126. «Mechanical effects of different eccentric-isokinetic training loads in jumps
with slow (CMJ) and fast (DJ) stretch shortening cycle»
Varsamis D., Theodosiou K., Gantiraga E., Arsenopoulou M., Gissis I., Sambanis M.,
Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 337-335, ISΒN: 978-9608-840-324.
127. «Relationship between mechanical and myoelectrical properties of a jump
with fast SSC (DJ) and multijoint isometric and isokinetic tests of strength»
Petridou S., Andritsos I., Gantiraga E., Varitimiadou R., Gissis I., Manolopoulos E.
Papadopoulos C.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «11th International Conference of Sport Kinetics
2009, Current and future directions in human kinetics research», 25-27 September
2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece, σελ. 340-342, ISΒN: 978-9608-840-324.
128. «Η επίδραση έκκεντρων ισοκινητικών φορτίων υψηλής έντασης σε
μηχανικά και μυο-ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της μέγιστης ισομετρικής δύναμης
των κάτω άκρων»
Παπαδόπουλος Χρήστος, Αρσενοπούλου Μαρία , Θεοδοσίου Κωνσταντίνος , Γκίσης
Ιωάννης, Μανωλόπουλος Ευάγγελος.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «10 Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας-80
Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, 19-21 Μαρτίου 2010, Βέροια.
129. «Αξιολόγηση των παραγόντων φυσικής κατάστασης σε επαγγελματίες
αθλητές χειροσφαίρισης μετά από παρεμβατικό πρόγραμμα προπόνησης
προαγωνιστικής περιόδου»
Κομσής Θ., Λίγα Λ., Κομσής Στ., Γκίσης Ι., Παπαδοπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη,
Περιοδικό Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ).
130. «Σύγκριση δυναμικών χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστών με βάση την
μέγιστη δρομική τους ταχύτητα»
Κομσής Στ., Λίγα Λ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι., Αντωνιάδης Π.
25
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη,
Περιοδικό Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ).
131. «Η επίδραση έκκεντων ισοκινητικών φορτίων σε επιμέρους γωνίες της
μέγιστης ισομετρικής δύναμης των κάτω άκρων»
Θωμαϊδου Π, Θεοδοσίου Κ, Γκαντήραγα Ε, Γκίσης Ι, Σαμπάνης Μ, Παπαδόπουλος Χ
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη,
Περιοδικό Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ).
132. «Η επίδραση έκκεντων ισοκινητικών φορτίων σε δυναμικές και ισομετρικές
με μετρήσεις των κάτω άκρων»
Θωμαϊδου Π., Θεοδοσίου Κ., Γκαντήραγα Ε., Γκίσης Ι., Σαμπάνης Μ.,
Παπαδόπουλος Χ.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη,
Περιοδικό Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ).
133. «Συγκριτική μελέτη της απόστασης που καλύπτουν επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο Northern Greece Physical»
Σουγλής Α., Λίγκα Λ. , Ζώρζου Α., Σωτηρόπουλος Αντ., Γκίσης Ι.
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή», 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη,
Περιοδικό Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (ΕΓΒΕ).