ιδρυση τ.τ. σπμε ν. λακωνιας

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος - Τ.Τ. Λακωνίας
Αγησιλάου 67-69, Σπάρτη 231 00, e: [email protected]
Αρ. Πρωτ.:
1
Σπάρτη, 17 Ιουλίου 2014
Προς:
Μέλη Συλλόγου
Σ.Π.Μ.Ε.
Τοπικό Τύπο
Π.Τ. Πελ/σου ΤΕΕ
Ν.Ε. Λακωνίας ΤΕΕ
ΘΕΜΑ:
Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
(Σ.Π.Μ.Ε.) η ίδρυση τοπικού τμήματος του Συλλόγου στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας, με έδρα την
Σπάρτη, κατόπιν της σχετικής αίτησης που είχε υποβληθεί από μέλη του.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ν.Ε. ΤΕΕ Λακωνίας αποφασίστηκε και
επικυρώθηκε η συγκρότηση προσωρινού πενταμελούς ∆.Σ. μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών,
αποτελούμενου από τους:





Αναστάσιο Ζέρβα
Γρηγόριο Βουλουμάνο
Κωνσταντίνο Μουτσόπουλο
Παναγιώτη Ηλιόπουλο
Πολυζώη Κουρκούλη
Συμμετέχουν επικουρικά, δύο επιπλέον συνάδελφοι για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ
των μελών:


Για το τμήμα της Ανατολικής Μάνης ο Βασίλης Γούδης
Για το τμήμα της Επιδαύρου Λιμηράς η Μαρίνα Κατσουρίνη
Για το ∆.Σ.
Κωνσταντίνος Μουτσόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.