Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ - Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Φύλλο 51, Ιανουάριος - Μάρτιος 2013
Ημερίδα Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών
Τελετή Αλλαγής Διοικήσεως, σελίδα 4
Π
ραγματοποίηση Ημερίδας από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών με θέμα «Θεσμικές και Διαρθρωτικές Αλλαγές στη Διαμόρφωση Προτύπου Μ. Υπξκού - Επαναπροσδιορισμός του
Ρόλου», την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μπαρκούκης,
Επιτελάρχης της 1ης Στρατιάς και το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις – τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων, επί των παρακάτω θεμάτων:
- «Δόμηση του Προτύπου του Μονίμου Υπαξιωματικού. Όραμα, Στόχοι, Κίνη-
Χειμερινή Εκπαίδευση Σπουδαστών, σελίδα 7
Η Αθωνική πολιτεία
του Αγίου Όρους, σελίδα 11
2
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- Παρουσίαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ σε συνεργασία με τη ΣΜΥ «Φυσική Κατάσταση και Ποιότητα
Ζωής Στρατιωτικού Προσωπικού», Δρ Ιωάννης Κουτεντάκης, Καθηγητής Εργοφυσιολογίας - Πρόεδρος
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α
Ημερίδα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών...............................1
Τελετή Αλλαγής Διοικήσεως....................................................4
Χειμερινή Εκπαίδευση Σπουδαστών........................................7
Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας των Σχολών Υπαξιωματικών..................................8
Επιμνημόσυνη Δέηση για τους Πεσόντες Υπέρ Πατρίδος - Ημέρα
Τιμής και Μνήμης για τους Μαχητές του Υψώματος 731............9
Επισκέψεις Σχολείων της Δευτεροβάθμιας στη ΣΜΥ...............10
Παρέλαση στην Επέτειο Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων.......10
Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821.................................10
- « Θεσμική και Λειτουργική Αναβάθμιση της
ΣΜΥ», Εισήγηση Ταξιάρχου Δημητρίου Μπίκου, Διοικητή ΣΜΥ.
ΕΚΔΟΤΗΣ
Σχολή Μονίμων
- «Οι Διαχρονικές Στρατιωτικές Αξίες ως Εργαλείο Προσδιορισμού της Ταυτότητας του Μονίμου
Υπαξιωματικού», Τοποθέτηση Αντιστρατήγου ε.α.
Ιωάννη Ασλανίδη, Επίτιμου Διοικητή ΣΣΕ.
Υπαξιωματικών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
- «Επιλογή Υποψηφίων, Κατανομή σε Όπλα Σώματα - Ειδικότητες, υπό το Πρίσμα της Επιχειρησιακής Αναγκαιότητας», Τοποθέτηση Αντιστρατήγου
Αθανάσιου Τσέλιου, Διοικητή Δ΄ ΣΣ.
Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων και Εθιμοτυπίας
Α Ρ Θ Ρ Α
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Αθωνική πολιτεία του Αγίου Όρους......................................11
Λοχαγός (ΣΓ) Αθανάσιος Παπαχρήστος
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το άλυτο Ανατολικό ζήτημα στις μέρες μας...........................17
Υπολοχαγός (ΠΖ) Αθανάσιος Ξανθάς
- «Καινοτόμος και Ορθολογιστική Εκπαίδευση.
Προσέγγιση των Πεδίων Μαθημάτων με Τεχνοκρατικά Κριτήρια και Μετρήσιμη Παραγωγικότητα», Τοποθέτηση Ταξιάρχου Κωνσταντίνου Μανίκα, Διευθυντή
ΔΕΚΠ/ΓΕΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λοχαγός (ΠΒ) Ρεντζελάς
Κωνσταντίνος
ΕΚΔΟΣΗ 51η
Ιανουάριος Μάρτιος 2013
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
Ψυχαγωγία............................................................................21
3
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ: 24310 73542
Fax: 24310 74233
e-mail: [email protected]
τρα», Εισήγηση Ταξιάρχου Δημητρίου Μπίκου, Διοικητή ΣΜΥ.
- «Ανάδειξη της Οντότητας του Μ. Υπξκού ως
Εργαλείο για τη Δημιουργία Οράματος», Τοποθέτηση Αντγου Χρίστου Μανωλά, ΣΑ ΣΕΒΑΣ/ΣΑ ΕΕ (μέσω
τηλεδιάσκεψης από Βρυξέλλες).
- «Αλλαγή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Η
Πρόκληση», Τοποθέτηση Ταξιάρχου Δημητρίου Μπίκου,
Διοικητή ΣΜΥ.
- «Σύσταση Νέου Μοντέλου Βαθμολογικής Εξέλιξης,
Κίνητρα και Αξιολόγηση», Τοποθέτηση Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Δημήτριου Αρβανίτη,
Επιτελή ΔΙΣΠΡΟ/ΓΕΣ.
Τα εξαχθέντα συμπεράσματα θα αποτελέσουν
αντικείμενα περαιτέρω μελέτης και το έναυσμα για
κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης για την αναβάθμιση
του θεσμού προς όφελος αφενός της Υπηρεσίας και
αφετέρου του σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών.
4
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τελετή αλλαγής Διοικήσεως
Τ
ην Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στο στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» η
τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως
της Σχολής, από τον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μπίκο
παραδίδοντα Διοικητή, στο Συνταγματάρχη (ΠΖ) κ.
Ευάγγελο Τραγαζίκη παραλαμβάνοντα Διοικητή.
Παρέστησαν ο Διευθυντής Δ’ Κλάδου του ΓΕΣ
Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς και
οι Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΜΥ
ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σπουδαστές, πολιτικό προσωπικό και σεβαστοί καθηγητές. Με διαταγή
της Ιεραρχίας μετατίθεμαι στην 71 Α/Μ Ταξιαρχία
και παραδίδω τη Διοίκηση της Σχολής.
Στα 2 σχεδόν χρόνια της διοίκησής μου, έθεσα ως
όραμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου Υπαξιωματικού, ιδανικού Στρατιώτη και ικανού μικρού ηγήτορα, που να μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά
στις προκλήσεις του απαιτητικού και πολυεπίπεδου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου ο Στρατός μας
καλείται να λειτουργήσει.
Για να το πετύχουμε, ένας ήταν ο δρόμος. Απόλυτη πειθαρχία και συστηματική εκπαίδευση. Με
γνώμονα λοιπόν την ανθρωποκεντρική διοίκηση και
την αποτελεσματική επικοινωνία, με πίστη στις διαχρονικές στρατιωτικές αξίες και με αγάπη προς την
πατρίδα, επιτύχαμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο που παραλάβαμε από τους σεβαστούς πρώην
Διοικητές της Σχολής και να ανεβάσουμε λίγο ακόμη
τον πήχη προς την επιζητούμενη αριστεία, όπως άλλωστε είχαμε καθήκον να πράξουμε.
Παράλληλα, στόχο αποτέλεσε και η αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων στρατωνισμού των Σπουδαστών, όπου με τη βοήθεια της Ιεραρχίας αλλά και
των τοπικών φορέων, επιτύχαμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.
Σήμερα κάνοντας τον απολογισμό μου, έχω ειλικρινά κάθε λόγο να αισθάνομαι απόλυτα ικανοποιημένος για ότι, με τη βοήθεια του Θεού επιτύχαμε, γι’ αυτό θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη
Στρατιωτική Ιεραρχία για την εμπιστοσύνη και την
αμέριστη συμπαράσταση, ιδίως τη δύσκολη αυτή
περίοδο, αλλά και την Εκκλησία στο πρόσωπο του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, που με την ευλο-
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
5
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
γία της και τη φώτιση του Θεού, αντιμετώπισα τις
προκλήσεις της αποστολής μου.
Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τοπικές
αρχές, ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη κο Χρήστο
Μιχαλάκη, το Δήμαρχο κο Χρήστο Λάππα, αλλά και
τους γειτονικούς Δήμους και ιδίως το Δήμαρχο Πύλης κο Κωνσταντίνο Κουφογάζο, οι οποίοι με στήριξαν προσωπικά στο έργο μου. Δεν ξεχνώ και τους
λοιπούς ακαδημαϊκούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο
του ΤΕΦΑΑ κο Κουτεντάκη Ιωάννη και τον Πρόεδρο
του Επιμελητηρίου Τρικάλων κο Γιαγάκο Bασίλειο,
καθώς και την υπέροχη τοπική κοινωνία για την αγάπη και τη συμπαράσταση τους. Σας παρακαλώ όλους
να συνεχίσετε να στηρίζετε με τη ίδια θέρμη και τον
επόμενο Διοικητή, καθώς είναι κοινή μας η πεποίθηση ότι η ΣΜΥ δεν είναι τίποτε άλλο, παρά αναπόσπαστο κομμάτι της Τρικαλινής κοινωνίας.
Περισσότερο απ’ όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα το προσωπικό της Σχολής, τους συνεργάτες μου, που επί δύο χρόνια αγόγγυστα ανέχθηκαν
τις ιδιοτροπίες μου, την εμμονή μου στη λεπτομέρεια και την αμετακίνητη πίστη μου στους στόχους,
ενστερνίστηκαν το όραμά μου για την αναβάθμιση
της Σχολής και μου χάρισαν απλόχερα, όλη τους την
ενεργητικότητα.
Απευθυνόμενος στους Σπουδαστές, σας βεβαιώνω ότι η στρατιωτική οικογένεια είναι από τις πιο
υγιείς στην κοινωνία μας και έτσι έχουμε καθήκον να
τη διατηρήσουμε. Στηριχθείτε στα ανυπέρβλητα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας, την αξιοπρέπεια, την
αξιοκρατία, την παραγωγικότητα και την πίστη στις
διαχρονικές αξίες. Πριν δυσανασχετήσετε για το τι
σας προσφέρει η πατρίδα, αναρωτηθείτε πρώτα τι
έχετε κάνει εσείς για κείνη, αλλά και για τον εαυτό
σας. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η νοοτροπία όλων
μας. Αγαπήστε τον υφιστάμενο και θα διαπιστώσετε ότι θα σας το ανταποδώσει διπλά. Να επιζητείτε
πάντα την αριστεία, την καινοτομία και τη στρατηγική ορθολογιστική σκέψη και να είστε σίγουροι ότι
μόνο με το μόχθο και την επιμονή φτάνουμε στο
στόχο. Μην αμφιβάλλετε ότι ακόμη κι αν η πρόθεση είναι αγαθή, αυτό που τελικά μετρά είναι μόνο
το αποτέλεσμα. Να θυμάστε ιδιαίτερα, ότι σε τούτη
τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η Πατρίδα, ο
Ελληνικός Λαός παίρνει κουράγιο κι ελπίδα από τη
στάση και συμπεριφορά σας, κι εγώ σας υπόσχομαι,
πως όσο ο Θεός θα μου δίνει δύναμη να είμαι Στρα-
τιώτης, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους σας.
Για τον επόμενο Διοικητή σας Συνταγματάρχη, και
σύντομα Ταξίαρχο, Ευάγγελο Τραγαζίκη, μέχρι τώρα
Υποδιοικητή της Σχολής, πιστό μου φίλο και πολύτιμο σύμβουλο, θα ήθελα να δηλώσω την ευαρέσκεια
και την απόλυτη ικανοποίηση μου, για την πανάξια
επιλογή του στην τιμητική αυτή θέση. Του εύχομαι
ολόψυχα ο Θεός να του δίνει υγεία, δύναμη και φώτιση για τύχη αγαθή και τον βεβαιώνω ότι θα είμαι
πάντα συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο του.
Τέλος, παραδίδοντας τη Διοίκηση της Σχολής υποκλίνομαι ευλαβικά στην ένδοξη σημαία της, αποτίω
φόρο τιμής στους ηρωϊκούς νεκρούς των αγώνων
του Έθνους και σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω ο Στρατός
Ζήτω η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΜΥ
ΤΗΣ 29ης MAΡΤΙΟΥ 2013
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σπουδαστές, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό, με διαταγή της Ιεραρχίας αναλαμβάνω από σήμερα τα καθήκοντα του
Διοικητού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.
Έχοντας επίγνωση της τιμής που μου έγινε, αλλά
και των ευθυνών και υποχρεώσεων που πηγάζουν
από τη Διοίκηση της Σχολής, δηλώνω ότι θα τηρήσω
πιστά τους Νόμους και τους Στρατιωτικούς Κανονισμούς και θα απαιτήσω την τήρησή τους από όλους,
χωρίς καμία εξαίρεση.
Στόχος μου, με οδηγό την αποστολή μας, θα απο-
6
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
τελέσει η συνέχιση της προσφοράς στο στράτευμα
αρίστων Μονίμων Υπαξιωματικών, ηγετών μικρών
κλιμακίων, επαγγελματικά ικανών με άριστη στρατιωτική αγωγή και πολύπλευρη ακαδημαϊκή μόρφωση.
Την υψηλή αποστολή μας βαραίνει επιπρόσθετα η
υπερεκατονταετή πορεία της Σχολής και η προσφορά της στην Πατρίδα και τους αγώνες του Έθνους.
Προσβλέπω και προσδοκώ στη στήριξη και την προσπάθεια όλων για να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο
έργο μας.
Είμαι σίγουρος ότι με το αίσθημα ευθύνης που
σας διακρίνει, με τον ορθολογικό προγραμματισμό,
με τη συνεχή και συστηματική προσπάθεια καθώς
και δημιουργική σκέψη η ανοδική πορεία της Σχολής
θα συνεχισθεί.
Προσβλέπω επίσης στη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας και δηλώνω ότι η συνεργασία με τις
τοπικές αρχές και φορείς για την επίλυση όλων των
αναφυομένων θεμάτων θα έχει ως βάση τη θετική
σκέψη. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τοπικές
αρχές που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους.
Στο σημείο αυτό αισθάνομαι και την ανάγκη να
εξωτερικεύσω ένα πρόσθετο λόγο, που με κάνει διπλά συγκινημένο αυτή τη στιγμή. Παραλαμβάνω τη
διοίκηση από ένα καταξιωμένο συνάδελφο, τον Ταξίαρχο κ. Μπίκο Δημήτριο, υπό τις διαταγές του οποί-
ου διετέλεσα Υποδιοικητής της Σχολής. Θα ήθελα να
τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων για τη χρηστή διοίκηση τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στη
Σχολή με γνώμονα την αναβάθμισή της στο επίπεδο
που της αξίζει και να τον διαβεβαιώσω ότι θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και θα συνεχίσουμε
το έργο του. Η σκέψη, η αγάπη και οι ευχές μας θα
τον συνοδεύουν για υγεία και επιτυχία στα νέα του
καθήκοντα.
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
7
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Χειμερινή Εκπαίδευση Σπουδαστών
Στο προσωπικό της Σχολής υπόσχομαι ότι θα βρίσκομαι συνέχεια μαζί του, συμπαραστάτης σε όλες
τις στιγμές εύκολες και δύσκολες και θα αποτελώ
πάντοτε, όπως ορίζουν οι στρατιωτικοί κανονισμοί
την προσφυγή, το στήριγμα και μέρος της λύσεως
και όχι του προβλήματος.
Τέλος με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του
σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου μας ευελπιστώ να διοικήσω επιτυχώς και σύμφωνα με το ρητό του Αγάθωνα που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο Διοικητήριο της Σχολής «άρχων ανθρώπων εν νόμω και
ενθυμούμενος ότι ουκ ες αεί άρχω».
Κλείνοντας προσκαλώ όλους να με βοηθήσετε να
κρατήσω τη Σημαία της Σχολής υψηλά εκεί που της
αξίζει και σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω ο Στρατός
Ζήτω η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Α
πό την 11 έως 22 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή διαβίωση των Σπουδαστών της Σχολής, στα Λειβάδια Περτουλίου και στη
Χρυσαυγή Τρικάλων.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια παραμονής των Σπουδαστών στον καταυλισμό στα Λειβάδια Περτουλίου περιελάμβανε τα ακόλουθα αντικείμενα:
• Επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές.
• Κατασκευή χειμερινών καταλυμάτων (γιατάκια, ιγκλού, χιονότρυπες) και παγίδες ζώων για εύρεση τροφής.
• Οργάνωση Ζώνης Ρίψεων Εφοδίων
• Εκτέλεση βολών σε χιονισμένο περιβάλλον.
• Εκπαίδευση στο σκι, κλπ.
Ενώ κατά τη διάρκεια παραμονής των Σπουδαστών στον καταυλισμό στη Χρυσαυγή Τρικάλων τα
αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν τα:
• Ασκήσεις Ομάδος και Διμοιρίας.
• Πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά.
• Βολές με όλα τα είδη όπλων.
• Περίπολος μάχης, κλπ.
8
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
9
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αγώνες ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας των Σχολών Υπαξιωματικών έτους 2013
Επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες υπέρ Πατρίδος
Ημέρα τιμής και μνήμης για τους μαχητές του Υψώματος 731
Τ
ην Κυριακή 10 Μαρτίου 2013, διεξήχθη στο
Αθλητικό Κέντρο Ανώμαλου Δρόμου «Σκαμνιές» Πηγής του Δήμου Πύλης, το Πρωτάθλημα
Ανώμαλου Δρόμου των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Τους αγώνες διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο
Στρατού με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και με
την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού
Ενόπλων Δυνάμεων. Την έναρξη των αγώνων κήρυξαν ο Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Μπίκος και ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Κουφογάζος.
Τη δραστηριότητα τίμησαν με την παρουσία τους
αντιπρόσωποι των Θρησκευτικών και Πολιτικών αρχών της πόλης, εκπρόσωποι του ΓΕΣ και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι εκπρόσωποι του ΑΣΑΕΔ
και των Σχολών Υπαξιωματικών που έλαβαν μέρος.
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
3.000μ Γυναικών σε ατομικό επίπεδο
1η θέση κατέλαβε η Λουρή Αθανασία της ΣΜΥ
2η θέση κατέλαβε η Πετροπούλου Πελαγία της
ΣΜΥ και
3η Θέση κατέλαβε η Παππά Ελευθερία της ΣΥΔ
3.000μ Γυναικών σε ομαδικό επίπεδο
1η θέση κατέλαβε η ΣΜΥ
2η θέση η ΣΤΥΑ και
3η Θέση η ΣΥΔ
6.000μ Ανδρών σε ατομικό επίπεδο
1η θέση κατέλαβε ο Ζαχαριάς Βασίλειος της ΣΤΥΑ
2η θέση κατέλαβε ο Τσολάκης Θεόδωρος της
ΣΤΥΑ και
3η Θέση κατέλαβε ο Πιτσιάβας Αθανάσιος της
ΣΤΥΑ
6.000μ Ανδρών σε ομαδικό επίπεδο
1η θέση κατέλαβε η ΣΤΥΑ
2η θέση η ΣΜΥ και
3η θέση η ΣΜΥΝ
Η Σχολή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
δημόσια το Δήμαρχο Πύλης για τη συνδρομή του
στην προετοιμασία και διεξαγωγή των αγώνων, το
Σύλλογο Κριτών Δυτικής Θεσσαλίας για τη προσφορά τους στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Σχολής
για την πολύτιμη συνδρομή τους.
Τ
ο Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου,
τελέσθηκε δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Αλεξίου για τους πεσόντες στη μάχη
του Υψώματος 731. Στη συνέχεια αναπέμφει
επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες υπέρ
Πατρίδος Αξιωματικούς και Οπλίτες στα Στρατιωτικά Νεκροταφεία Τρικάλων και Καλαμπάκας.
Παρουσία συγγενών των πεσόντων στους αγώνες
της πατρίδας, εκπροσώπων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς επίσης και απλών πολιτών ο Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Αλέξιος τέλεσε
την επιμνημόσυνη δέηση στο Στρατιωτικό Νεκτροταφείο Τρικάλων σε κλίμα συγκίνησης.
Διμοιρία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών απέδωσε τιμές με πυροβολισμούς στον αέρα στη μνήμη
εκείνων που θυσίασαν τη ζωή τους στα πεδία των
μαχών για την υπεράσπιση της πατρίδας.
Εκπρόσωπος της Σχολής αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της επιμνημόσυνης δέησης που γίνεται
κάθε χρόνο το πρώτο ψυχοσάββατο του έτους, τονίζοντας ότι εκείνοι που θυσίασαν τη ζωή τους για
την πατρίδα μας δείχνουν το δρόμο του χρέους και
του καθήκοντος.
Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών παρέθεσε καφέ στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων.
10
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
Εθνική Επέτειος της
25ης Μαρτίου 1821
Σ
το πλαίσιο της προσπάθειας της ΣΜΥ για την
ενημέρωση των μαθητών περί του στρατιωτικού επαγγέλματος, καθώς και της καλής συνεργασίας με τους φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
η Σχολή υποδέχθηκε και ενημέρωσε στις εγκαταστάσεις της, 1800 μαθητές και μαθήτριες 27 σχολείων
κυρίως από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά επισκέφτηκαν τη ΣΜΥ σχολεία και από άλλες Περιφέρειες (Μακεδονία - Στερεά Ελλάδα).
Επιπλέον, 3 Σχολεία με 100 μαθητές περίπου παρακολούθησαν δραστηριότητες της Σχολής στα Λειβάδια Περτουλίου, κατά τη διάρκεια της χειμερινής
διαβίωσης των Σπουδαστών.
Η ΣΜΥ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
τους σεβαστούς καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άψογη συνεργασία και να ευχηθεί
στους μαθητές υγεία και καλή πρόοδο σε ότι κι αν
επιλέξουν να σπουδάσουν.
Παρέλαση στην επέτειο
απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Τ
ην Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013, η Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών συμμετείχε στην παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων με την Εθνική της Σημαία και
Τάγμα Σπουδαστών.
ΕΚΔΟΣΗ 51η
11
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Επισκέψεις Σχολείων της
Δευτεροβάθμιας στη ΣΜΥ
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
Η Αθωνική Πολιτεία του Αγίου Όρους
Λοχαγός (ΣΓ) Αθανάσιος Παπαχρήστος
Τ
η Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκαν με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν με την επίσημη έπαρση της Σημαίας στην κεντρική πλατεία της
πόλης.
Στις 11:00 τελέσθηκε δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τρίκκης και
Σταγών κ.κ. Αλεξίου.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφανιών στο Ηρώο και παρέλαση πολιτικών και
στρατιωτικών τμημάτων παρουσία των Θρησκευτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών της πόλης,
καθώς επίσης και χιλιάδων πολιτών αυτής.
Η Σχολή ακόμη συμμετείχε με ένα Λόχο Σπουδαστών στη στρατιωτική παρέλαση στην πόλη της Λάρισας και με ένα Τάγμα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.
Γενικά στοιχεία
Το Άγιο Όρος ή όπως ονομάζεται επίσημα Ιερά
Κοινότητα Αγίου Όρους είναι μία «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» εντός της Ελλάδας, στην χερσόνησο
του Άθω, που θεωρείται κέντρο του Ορθόδοξου μοναχισμού.
Είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα όχι μόνο
της Βαλκανικής, αλλά της Ευρώπης και της Ανατολικής Εκκλησίας λόγω της μεγάλης εθνικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής αξίας του, όπως
επίσης θεωρείται σημαντικό κέντρο διατήρησης και
συντήρησης πλούσιου υλικού και δικαίως χαρακτηρίζεται «καταφύγιο» και «μουσείο» μοναδικού θησαυρού Ελληνικής τέχνης και γραμμάτων.
Η χερσόνησος του Άθω είναι η ανατολικότερη και
τραχύτερη των τριών επιμέρους παράλληλων χερσονήσων της Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Άθω που
απαρτίζουν την χερσόνησο της Χαλκιδικής. Η χερσόνησος αυτή καλύπτεται από το όρος Άθω που κορυφώνεται σε μια μαρμάρινη πυραμίδα ύψους 2033μ.,
από όπου πήρε και το όνομά της και καταλήγει στο
Ακρωτήριο Νυμφαίο. Στην περιοχή δεν υπάρχουν
ποτάμια και λίμνες. Το Άγιο Όρος έχει μήκος περίπου
50 χιλιόμετρα, πλάτος από 8 μέχρι 12 χιλιόμετρα και
η έκταση του καλύπτει 350 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Γύρω από την ονομασία και την παλαιότερη ιστορία του Όρους υπάρχουν πολλοί και διάφοροι θρύλοι
και παραδόσεις. Οι αρχαίοι ονόμαζαν Ακτή ολόκλη-
ρη τη χερσόνησο. Το όνομα Άθως, ανήκε σε κάποιο
Θρακιώτη γίγαντα, που κατά μια άποψη, έριξε όλο
τον πέτρινο όγκο εναντίον του Ποσειδώνα σε μια
σύγκρουση κατά την αρχαιότητα μεταξύ θεών και
γιγάντων.
Κατά το θεωρούμενο πρώτο Τυπικό που επικύρωσε ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής, ο Άθως
καλείται απλώς «Όρος» που ίσως αυτή να ήταν η
συνήθης τότε ονομασία του χώρου. Η επικράτηση
όμως του ονόματος «Άγιο Όρος» φαίνεται να έγινε
κατά το πρώτο μισό του 12ου αιώνα, συγκεκριμένα
σε χρυσόβουλο έγγραφο του Αυτοκράτορα Αλέξιου
Α’ Κομνηνού προς την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
το 1144 που αναγνωρίζεται οριστικά και επίσημα
και επιβάλλεται το νέο όνομα όπως αναγράφεται σ΄
αυτό: «Εφεξής το όνομα του Άθω καλείσθαι Άγιον
Όρος παρά πάντων».
Το Άγιο Όρος ονομάζεται και «Περιβόλι της Πανα-
Ιερά Μονή Ξενοφώντος
12
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
γιάς», μία ονομασία που προέρχεται από την παράδοση: Όταν η Παναγία ταξίδευε με τον Ευαγγελιστή
Ιωάννη ώστε να επισκεφτούν τον Λάζαρο στη Κύπρο, μία θαλασσοταραχή ανάγκασε το καράβι τους
να δέσει σε ασφαλές λιμάνι της χερσονήσου, όπου
σήμερα βρίσκεται η Μονή Ιβήρων. Εκεί λοιπόν η Παναγία εντυπωσιάστηκε από τη σπάνια ομορφιά και
ζήτησε από τον Υιό της να της το δωρίσει. Έτσι και
έγινε. Από τότε η Παναγία θεωρείται προστάτιδα του
Αγίου Όρους και η χερσόνησος δικό της περιβόλι.
Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτοι μοναχοί που εγκαθίστανται στο Άγιο
Όρος καταγράφονται μόλις στις αρχές του 9ου αιώνα, που αρχικά κατοικούσαν σε σπηλιές, ενώ
ο τρόπος της μοναστικής ζωής άλλαξε ριζικά με
την άφιξη του οσίου Ευθυμίου του Μικρασιάτη.
Το 883 οι μοναχοί του Αγίου Όρους σύμφωνα με
αυτοκρατορική απόφαση του Βασιλείου του Α’, εξασφάλισαν το δικαίωμά τους να ασκητεύουν ελεύθερα, διατηρώντας το μέχρι και σήμερα.
Κύριος ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
13
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άγιο Όρος είναι ο όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που
σημάδεψε την μοναστική πολιτεία με την έντονη
παρουσία του. Με συντρόφους του από τη Μικρά
Ασία και με τη βοήθεια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, του οποίου ήταν φίλος και εξομολογητής, έχτισε τη «Βασιλική» στις Καρυές, στη θέση
του μικρού ναού του Πρωτάτου. Η «Βασιλική» ήταν
η έναρξη για περαιτέρω σπουδαία κτίσματα, όπως
η θεμελίωση της μονής Μεγίστης Λαύρας (963), η
μονή Ιβήρων, Βατοπεδίου και άλλων.
Στον 11ο αιώνα, αφού πια σταθεροποιήθηκε ο
κοινοβιακός βίος στο Όρος, ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια και έφταναν τα 180. Ο Αλέξιος Κομνηνός απάλλαξε τα μοναστήρια από τη φορολογία,
τα ελευθέρωσε από την υποταγή στον πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως και τα τοποθέτησε κάτω από
την άμεση προστασία του. Οι Σλάβοι επεδίωξαν να
γίνουν αποδεκτοί στις νέες Μονές και σε λίγο οι πρίγκιπές τους στη βαλκανική χερσόνησο ίδρυσαν ανεξάρτητα «καθίσματα» για τους Σλάβους μοναχούς.
Κατ’ αυτό τον τρόπο προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της βασιλείας του Αλεξίου Α’ (1081-1118) τα καθαρά
σλαβικά μοναστήρια του Χιλανδαρίου και του Ζωγράφου. Όταν το 1430 οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη
Θεσσαλονίκη, οι μοναχοί προσέφεραν την υποταγή
τους στον σουλτάνο Μουράτ Β΄, ο οποίος τους αναγνώρισε τα προηγούμενα αυτοκρατορικά προνόμια.
Η πτώση της Κωνσταντινούπολης (1453) δεν έφερε καμία τροποποίηση των προνομίων για το Άγιον
Όρος.
Υπήρξε περίοδος ακμής έως τον 16ο αιώνα, οπότε η οικονομική θέση των μοναστηριών χειροτέρεψε
λόγω των δυσβάστακτων φόρων που επιβλήθηκαν
από τους Οθωμανούς. Οι μοναχοί δεν μπορούσαν να
κατοικήσουν πλέον εκεί και το Όρος εγκαταλείφθηκε
σχεδόν. Αν και τα οικονομικά των μοναστηριών βρίσκονταν σε άθλια οικονομική κατάσταση την εποχή
εκείνη, μια κίνηση προέκυψε για τη διάδοση της ελληνικής παιδείας. Στα μέσα του 18ου αιώνα, ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Ακαδημία η οποία στεγάστηκε σε
κτίριο της Μονής Βατοπεδίου. Εκεί δίδαξαν μεγάλοι
διδάσκαλοι όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Κοσμάς
Αιτωλός και πολλοί άλλοι.
Την κρισιμότερη ίσως στιγμή στην ιστορία του
αντιμετώπισε το Άγιο Όρος κατά τη διάρκεια της
Επαναστάσεως του 1821. Τον αρχικό ενθουσιασμό
που προκάλεσε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από
τον εκπρόσωπο της Φιλικής Εταιρείας Εμμανουήλ
Παπά, διαδέχθηκε η σύγχυση και ο πανικός, όταν
οι αυτοσχέδιοι επαναστάτες (λαϊκοί και μοναχοί)
διαλύθηκαν από τους Τούρκους στη Χαλκιδική και
κατέφυγαν στο Άγιο Όρος. Τουρκικές στρατιωτικές
δυνάμεις σφαγίασαν μοναχούς καθώς επίσης και γυναικόπαιδα που είχαν προστρέξει εκεί για να βρουν
καταφύγιο, κατέστρεψαν το Τυπογραφείο των Μονών, λεηλάτησαν όσους θησαυρούς μπόρεσαν να
βρουν και χρησιμοποίησαν ανεκτίμητα χειρόγραφα
για να κατασκευάσουν φυσίγγια.
Το καθεστώς του Αγίου Όρους άρχισε να υπάρχει για τους μοναχούς πριν την αναγνώριση της κυριαρχίας του Ελληνικού κράτους στη Χαλκιδική, με
τη Συνθήκη του Βερολίνου του 1878. Με αυτή τη
συνθήκη υποχρεώνεται η Ελλάδα σε αναγνώριση
και διατήρηση των παραδοσιακών δικαιωμάτων και
ελευθεριών στις μοναστηριακές κοινότητες του Αγίου Όρους.
Στις 2 Νοεμβρίου 1912, το Ελληνικό Ναυτικό
απελευθερώνει με το θωρηκτό «Αβέρωφ», το Άγιο
Όρος από τον οθωμανικό ζυγό και εντάσσεται πάλι
στο Ελληνικό κράτος.
Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα κατά τη
διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, η Ιερά
Επιστασία ζήτησε από το Χίτλερ να λάβει την Αθω-
14
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
νική Πολιτεία υπό την προσωπική προστασία του και
εκείνος συμφώνησε. Έτσι οι Γερμανοί και Βούλγαροι
κατακτητές δεν ενόχλησαν τις Μονές.
Από τη δεκαετία του 1970 και μετά παρατηρήθηκε μία νέα αναγέννηση στη χερσόνησο του Άθω.
Πολλοί μοναχοί έρχονταν στο Άγιο Όρος αναζητώντας την ασκητική ζωή.
Οργάνωση και Διοίκηση
Το Άγιο Όρος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος της Ελλάδας, είναι ένα αυτοδιοίκητο και
αυτόνομο τμήμα του Ελληνικού κράτους. Γεωγραφικά είναι χωρισμένο σε είκοσι αυτοδιοίκητες περιοχές.
Κάθε περιοχή αποτελείται από μία κυρίαρχη μονή και
διάφορους άλλους μοναστικούς οικισμούς γύρω από
αυτήν.
Οι Ηγούμενοι των μονών συγκροτούν την Ιερά
Σύναξη και ασκούν την νομοθετική εξουσία. Κυβερνάται με βάση τον Καταστατικό Χάρτη του 1924 (ο
οποίος βάσει του άρθρου 186 απαγορεύει την είσοδο
γυναικών στον Άθω).
Το Ελληνικό Κράτος εκπροσωπείται από τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους ο οποίος φέρει την
ευθύνη για την τήρηση του Αγιορείτικου καθεστώτος και υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Η δικαιοσύνη απονέμεται από τις μοναστηριακές
αρχές και την Ιερά Κοινότητα, εκτός από τις ποινικές
υποθέσεις.
Οι Ιερές Μονές είναι αυτοδιοίκητες και διοικούνται
σύμφωνα με τον εσωτερικό τους κανονισμό, τον
οποίο ψηφίζουν οι ίδιες και εγκρίνει η Ιερά Κοινότητα. Η Ιερά Κοινότητα αποτελείται από είκοσι αντιπροσώπους των Μονών και εδρεύει στις Καρυές ως
διαρκές σώμα.
ΕΚΔΟΣΗ 51η
15
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Κυρίαρχες λέγονται επειδή διατηρούν ιδιοκτησιακό αυτοδιοίκητο του χώρου τους, μη υποκείμενο σε κανένα περιορισμό ως προς τον αριθμό των
μοναχών.
• Βασιλικές διότι η ίδρυσή τους οφείλεται σε
εντολή ή συνδρομή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
ή, η ίδρυσή τους επικυρώθηκε με αυτοκρατορικό
χρυσόβουλο.
• Πατριαρχικές ονομάσθηκαν αργότερα με
την έκδοση πατριαρχικών σχετικών σιγιλίων, όταν
συνδέθηκαν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως που ανέλαβε την πνευματική και
μόνο εποπτεία τους.
• Σταυροπηγιακές από το σταυρό που έστελναν οι Αυτοκράτορες ή ο Πατριάρχης και τοποθετούνταν στη θεμελίωση.
Οι Αθωνικές Μονές σήμερα είναι όλες κοινόβιες.
Παλιότερα κάποιες ήταν ιδιόρρυθμες.
• Στις κοινόβιες οι αδελφοί έχουν τα πάντα κοινά και τίποτε ιδιόκτητο. Τη Μονή διευθύνει ισόβια ο
Ηγούμενος, που εκλέγεται από τους μοναχούς που
έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια από το έτος της κουράς.
• Στις ιδιόρρυθμες Μονές οι μεν μοναχοί διαμένουν μεμονωμένα ο καθένας, τα δε θέματα των Μονών τα ρυθμίζει η Επιτροπή και η Σύναξη των Προϊσταμένων.
Ο αριθμός των 20 Μονών, ήταν αναγνωρισμένος
ανέκαθεν από την Εκκλησία και την Πολιτεία, χωρίς
όμως να μπορεί να αυξηθεί αλλά ούτε και να μειωθεί.
Από αυτές τις Μονές οι 17 είναι Ελληνικές, 1 Σερβική,
1 Ρωσική, και 1 Βουλγαρική.
Σύμφωνα με την ιεραρχική τάξη (από το χρόνο
ίδρυσης) οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, είναι οι
εξής:
Τα Μοναστικά ιδρύματα του Αγίου Όρους διακρίνονται σε έξι τάξεις: τις Ιερές Μονές, τις Σκήτες,
τα Κελιά, τις Καλύβες, τα Καθίσματα και τα
Ησυχαστήρια.
Όλες οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καλούμενες και Αθωνικές, αποτελούν θρησκευτικά πνευματικά ιδρύματα και όλες χαρακτηρίζονται Κυρίαρχες,
Βασιλικές, Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές.
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
Καλύβα στη Σκήτη Ιβήρων
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα
1. Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας (963)
2. Ιερά Μονή Βατοπεδίου (972)
3. Ιερά Μονή Ιβήρων (976)
4. Ιερά Μονή Χιλανδαρίου (1197, Σερβική)
5. Ιερά Μονή Διονυσίου (1375)
6. Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου (12ος αιώνας)
7. Ιερά Μονή Παντοκράτορος (1363)
8. Ιερά Μονή Ξηροποτάμου (11ος αιώνας)
9. Ιερά Μονή Ζωγράφου (1270, Βουλγαρική)
10. Ιερά Μονή Δοχειαρίου (11ος αιώνας)
11. Ιερά Μονή Καρακάλλου (1070)
12. Ιερά Μονή Φιλοθέου (992)
13. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας (1363)
14. Ιερά Μονή Αγίου Παύλου (11ος αιώνας)
15. Ιερά Μονή Σταυρονικήτα (1542)
16. Ιερά Μονή Ξενοφώντος (1070)
17. Ιερά Μονή Γρηγορίου (14ος αιώνας)
18. Ιερά Μονή Εσφιγμένου (11ος αιώνας)
19. Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος (από
το 1169 παραχωρήθηκε στους Ρώσους)
20. Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου (1086)
Όλα τα άλλα ιδρύματα, σκήτες, κελιά, ησυχαστήρια είναι τόποι ιεροί των Κυρίαρχων Μονών, στους οποίους ασκείται ένας συνήθως μοναχός ή πολύ ολιγάριθμες ομάδες των 2-3 μοναχών.
Εκτός από τις είκοσι κυρίαρχες μονές σε κανέναν
άλλο δεν επιτρέπεται δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Άγιο
Όρος. Όλες οι Μονές υπάγονται στην πνευματική
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και δεν επιτρέπεται η μνημόνευση
κανενός άλλου επισκόπου εκτός του Οικουμενικού
Πατριάρχη (εξαιρείται η μονή Εσφιγμένου, της οποίας οι μοναχοί δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη).
Δεν επιτρέπεται η διαβίωση στο Όρος σε ετερόδοξους ή σχισματικούς. Όλοι οι μοναχοί του Αγίου
Όρους, οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι, λαμβάνουν αυτόματα την Ελληνική υπηκοότητα.
Πρόσβαση
Στο Άγιο Όρος μπορείτε να μεταβείτε μόνο από
τη θάλασσα και διαθέτει δύο λιμάνια επιβίβασης,
της Ιερισσού και της Ουρανούπολης. Οι περισσότε-
16
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το άλυτο Ανατολικό ζήτημα στις μέρες μας
ροι προσκυνητές εξυπηρετούνται από το λιμάνι της
Ουρανούπολης για το λόγο του ότι είναι πιο προστατευμένη από της δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε
σχέση με το λιμάνι της Ιερισσού.
ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπολοχαγός (ΠΖ) Αθανάσιος Ξανθάς
έξαρχος θα φημίζεσαι ως Καλλιουπόλεως και Μαδύτου.»
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο
Α’ 3
Όποιος επιθυμεί να επισκεφθεί το Άγιο Όρος θα
πρέπει να εφοδιαστεί με την ειδική άδεια εισόδου,
διαμονής και επισκέψεως, γνωστή ως διαμονητήριο,
από τα γραφεία προσκυνητών της Ιεράς Επιστασίας
στη Θεσσαλονίκη και την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
Σχεδόν όλα τα μοναστήρια τηρούν το παλαιό ημερολόγιο, ενώ η μέτρηση της ώρας δεν γίνεται με
βάση τα μεσάνυχτα αλλά τη δύση του ηλίου.
Τα περισσότερα μοναστήρια είναι κτισμένα κοντά
στην ακτή και κατά κανόνα αποτελούν τετράγωνα
συγκροτήματα που περικλείουν το καθολικό. Πραγματικά βυζαντινά κάστρα, που περιβάλλονται από
δυνατό τείχος με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα
τον Πύργο με τις επάλξεις και τις πολεμίστρες που
βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των πειρατών και
των κατακτητών.
Η Αθωνική Πολιτεία σήμερα
Στο Άγιο Όρος βρίσκονται τα καλύτερα δείγματα βυζαντινής τέχνης, θρησκευτικών εικόνων και
άλλων θησαυρών, ενώ στις βιβλιοθήκες υπάρχουν
αμέτρητοι τόμοι βιβλίων και χειρογράφων ανεκτίμητης ιστορικής αξίας και από το 1998 συγκαταλέγεται
στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Εκατοντάδες είναι οι πιστοί που προσέρχονται για
να προσκυνήσουν τα ιερά κειμήλια, όπως είναι τα
πολλά τεμάχια από το Τίμιο Ξύλο, τα λείψανα αγίων,
η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου κτλ.
Αξιοσημείωτο είναι και οι απαράμιλλες φυσικές
καλλονές ολόκληρης της αθωνικής χερσονήσου, οι
ειδυλλιακές πλαγιές της, που τις καλύπτουν δάση
από έλατα, καστανιές, δρυς και πολλά άλλα δένδρα.
Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, η απομόνωση
των μοναστηριών του Αγίου Όρους επιτρέπει τη διατήρηση ενός γαλήνιου περιβάλλοντος που ευνοεί
όχι μόνο το μοναχισμό, αλλά και την απλή αυτοσυγκέντρωση προκειμένου να αφουγκραστεί κανείς τη
δύναμη του τόπου που εδώ και αιώνες παραμένει
ανέπαφος και βυθισμένος σε μια άλλη διάσταση.
17
Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος εισέρχεται θριαμβευτικά
στην Αδριανούπολη, Ιούλιος 1920
Κρίσεις και Συμπεράσματα από την
Συμπλήρωση 90 ετών Εκχώρησης της
Ανατολικής Θράκης.
Είσοδος Ιεράς Μονής Διονυσίου
Σύμβολο της Ορθοδοξίας και του ευρύτερου Ελληνισμού, αποτελεί σήμερα ίσως την πλουσιότερη
πηγή ηθικής και πνευματικής αναβάπτισης όλων μας.
Το Άγιον Όρος σαν ιδέα, εκπροσωπεί ένα τελευταίο σημείο αντίστασης στον ακάθεκτο ποταμό των
καιρών μας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Άγιον Όρος, Οδοιπορικό Δέκα Αιώνων, Εκδόσεις FINATEC A.E.
- Σωτήρη Καδά, Το Άγιον Όρος, Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους, 1994
-
http://www.agioritikovima.gr/agiooros
-
http://www.mountathosinfos.gr/
agionoros
-
http://www.trekearth.com/galery/
AgionOros
«Ακόμα και φίλοι της (της Ελλάδας), μιλώντας γι’
αυτήν την ανήσυχη Ελλάδα, βρήκαν ότι σε πλείστες
περιπτώσεις σπινθηροβόλησε με παιδική αφέλεια το
νέο σπαθί που της έδωσαν στο χέρι… Δεν της συγχώρησαν να ονειρεύεται μερικές φορές την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφία».
Gaston Dechamps 1
«Μια θερμή χειραψία, ένα υποχρεωτικό χαμόγελο, μια φράση που να εξυμνεί τον Ελληνισμό σαν
«Ευγενές Έθνος» [..]όλα αυτά είναι τόσο γλυκά για
το Ελληνικό Έθνος, ώστε τον μεθούν για χρόνια και
απονεκρώνουν όλους τους πόνους του…».
Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών Salisbury 2
«Βεβαίως, τέκνον εν Κυρίω προσφιλέστατον, δεν
δύνασαι σήμερον να μεταβής και να ενθρονισθείς,
ούτε εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Τροπαιοφόρου
της Καλλιπόλεως ούτε εις την Παναγίαν την Μεσοχωρίτισσαν της Μαδύτου[… ]Και δεν δύνασαι, εξαιτίας των περιπετειών του Γένους, αι οποίαι ωδήγησαν εις την εκρίζωσιν των Χριστιανικών πληθυσμών
εκ Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης[…].
Λάθη ημετέρων και ξένων έκαμαν να σβεσθούν
όχι μόνον αι λυχνίαι της Αποκαλύψεως αλλά και εκείναι εις τα ενδότερα της Μεγάλης Στεριάς και εις την
Θρακικήν Χερσόνησον, της οποίας Υπέρτιμος και
Έχουν περάσει ήδη εννέα δεκαετίες, από την ημέρα κατά την οποία ο Νεότερος Ελληνισμός, δέχτηκε
ίσως το σημαντικότερο πλήγμα του στην μακραίωνη Ελληνική Ιστορία. Πλήγμα το οποίο συσσώρευσε αναρίθμητο πόνο και συμφορά και του οποίου
η σπουδαιότητα δεν δύναται ακόμα και σήμερα να
αποτιμηθεί με κάθε λεπτομέρεια, καθώς βρισκόμαστε ήδη από το 1922 και έκτοτε, σε μια συνεχή και
άνευ προηγουμένου κατάσταση εσωτερίκευσης, παραχωρήσεων και εγγενούς αδυναμίας. Ο Μικρασιατικός Εξανδραποδισμός του 1922 λοιπόν, καλούμενος
και επί το ευγενέστερον ίσως -«Μικρασιατική Καταστροφή»- αποτελεί μέχρι και σήμερα το κομβικό
ιστορικά σημείο, κατά το οποίο η «Μικρή και Έντιμος Ελλάδα» παραιτείται της «Μεγάλης και Άτιμης
(;) Ιδέας».
Εννέα είναι τα καταφανή ιστορικά γεγονότα,
τα οποία συνδέονται άμεσα η έμμεσα με αυτή την
άνευ λόγου και αιτίας απόφαση ανθρώπων, οι οποίοι
σκανδαλωδώς δεν είχαν ούτε ιστορικά, αλλά ούτε
και εθνικά, το δικαίωμα να αποφανθούν νομοτελειακά περί αυτών:
1. Η στρατιωτική ήττα στην ευρύτερη περιοχή
της Μικρασιατικής Ιωνίας και όχι πάντως στις περιοχές Μυσίας - Βιθυνίας (αλλά αυτό είναι ένα άλλο
θέμα).
2. Η ακατανόητη στρατηγικά και μοιρολατρική στρατιωτικά εκχώρηση της Ανατολικής Θράκης
στην Τουρκία, ως αξιόλογου Ζωτικού Χώρου, που
παρακάμπτει τα Στενά Βοσπόρου - Δαρδανελλίων
και μειώνει συντριπτικά την στρατηγική σημασία της
Κωνσταντινούπολης.
3. Η συνακόλουθα μη εφαρμογή των όρων της
Συμφωνίας Βενιζέλου - Τιττόνι (1919), για την οριστική παραχώρηση μεγάλου τμήματος της Βόρειας
Ηπείρου και της Δωδεκανήσου, στην Ελλάδα.
4. Η θλιβερά παγκόσμια πρωτοτυπία ανταλλαγής
18
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
πληθυσμών, ετερογενών εθνικο-θρησκευτικά και
ανόμοιων αριθμητικά, χωρίς το δικαίωμα επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες, μετά τη λήξη
των εχθροπραξιών και την υπογραφή συνθηκών ειρήνης.
5. Η αφελής και εγκληματική διαχείριση του Ποντιακού Κινήματος (1914-1923), το οποίο δεν έτυχε
της πρέπουσας προσοχής από τις Κυβερνήσεις των
Αθηνών (ως πολύτιμου εθνικού «εμβόλιμου» χώρου
μεταξύ Ρωσίας - Τουρκίας).
6. Η άγνωστη στους πολλούς και ασυγχώρητη
εθνικά, κατάρρευση του ομογενειακού ελληνισμού
στην Αίγυπτο (αρχίζει εντέχνως την επομένη της
υπογραφής της Συνθήκης του Μοντρέ 1937 και κορυφώνεται από την κυβέρνηση Νάσσερ), που σήμανε την απώλεια ενός μακραίωνου νευραλγικού πυλώνα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
7. Η ανεξήγητη μετάλλαξη του Κυπριακού προβλήματος, από ζήτημα ουσιαστικής Αυτοδιάθεσης
και Ένωσης με τον Μητροπολιτικό Κορμό, σε λυπηρή
Τριμερή Συμφωνία Ανεξαρτησίας, με όλα τα τραγικά
επακόλουθα αυτής (Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου,
Χουντικό Πραξικόπημα, Τουρκική κατοχή, Σχέδιο
Ανάν κ.α.).
8. Οι οργανωμένοι άνωθεν βίαιοι ξεριζωμοί και
απελάσεις των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, της
Ίμβρου και της Τενέδου, οι οποίες ξεκίνησαν παρασκηνιακά το 1923 και εντάθηκαν μαζικά μεταξύ των
ετών 1960-1975.
9. H προοδευτικά αυξανόμενη πίεση που δημιουργούν τα σλαβικά κράτη στην Ελλάδα για κάθοδο
τους στη «θερμή» θάλασσα, ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξαιτίας -εκτιμούμε
εμείς- του κενού δύναμης και επιβολής, που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας το 1922, κενό που δεν αντιλήφθηκε
και καθόλου δεν εκμεταλλεύτηκε η Ελλάδα, ελέω
της Συνθήκης της Λωζάννης.
Σκοπός ωστόσο του παρόντος κειμένου δεν είναι
μια απλή ιστορική καταγραφή της εκχώρησης της
Ανατολικής Θράκης, αλλά η κατανόηση της ισχιακής
σημασίας αυτής καθαυτής της εκχώρησης, εφόσον
σήμανε την απροκάλυπτη απώλεια εθνικής ισχύος.
Προκειμένου βεβαίως να μην εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις, περί του είναι ή τι αποτελεί την
ισχύ ενός κράτους, ας περιοριστούμε στο λιγοστό
μας χώρο σε μια απλή εξίσωση, αυτή του Cline - που
είναι λίγο πιο εύκολη - από αυτές που διδάσκεται ένα
παιδί της Α’ Γυμνάσιου. Και πάλι ωστόσο θα δούμε,
ότι ο Σύγχρονος Έλληνας αδυνατεί να κατανοήσει
την αξιακή σπουδαιότητα αυτών των απλών υπεραπλουστευμένων μεγεθών.
Είναι βεβαίως γνωστό πως η Ανατολική Θράκη
(Νομοί Αδριανουπόλεως, Καλλιπόλεως, Ραιδεστού
και Σαράντα Εκκλησιών), περιήλθε με τη Συνθήκη
των Σεβρών (1920) στην Ελλάδα. Το παραπάνω,
δε θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «λεία πολέμου»,
καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού
στοιχείου, αποτελούσε το πλέον εμφανές σημείο
της Ελληνικότητας της. Παρόλα αυτά, ο Ελληνικός
Στρατός εισήλθε μαχόμενος σε αυτή τον Ιούλιο του
1920, αποκαθιστώντας την τάξη και τερματίζοντας
το φιλοκεμαλικό καθεστώς του Στρατηγού Τζαφέρ
Ταγιάρ.
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
μευαν στην περιοχή, θα μεταβάλλονταν τώρα αυτές
σε ασπίδα των Ελληνικών Δυνάμεων της Θράκης,
διέπραξε σύντομα και το δεύτερο λάθος της - αποδέχτηκε την ανακωχή των Μουδανιών.
Τότε και μόνο τότε, θεωρούμε ότι σηματοδοτείται
-μοιρολατρικά πάντως- η απομάκρυνσή της από την
Μεγάλη Ιδέα και τα χαρακτηριστικά αυτής. Και συμφωνούμε απόλυτα, πως ο «Ιστορικός Δισταγμός»,
όπως αποκλήθηκε από τον Αείμνηστο Καθηγητή και
μέγα Τουρκολόγο κ. Νεοκλή Σαρρή, σηματοδοτεί
την απαρχή πολλών τέτοιου είδους ανακωχών - τύπου Μουδανιών, σαν κι’ αυτές τις υπόλοιπες οχτώ,
που αναφέραμε πρωτύτερα στο κείμενο μας.
Όλες αυτές βέβαια «ζέχνουν». Και ζέχνουν, γιατί
κουβαλούν άλλοτες απροσχημάτιστα και άλλοτες με
πιο συγκεκαλυμμένο τρόπο, το μικρόβιο της οριστικής εξόντωσης και αποπομπής των Ελλήνων από τον
Ζωτικό μας Χώρο, τον Χώρο της «καθ’ ημάς Ανατολής».
Gaston Dechamps: Le Philhellemisme et le
journal des Debats, dans le Livre du centenaire du
journal des Debats, p. 561.
2
Χριστόφορου Νάλτσα: Η Συνθήκη του Αγίου
1
Ωστόσο, η παραδοσιακά ατελής αντίληψη των
βασικών πυλώνων του Ανατολικού Ζητήματος από
όλους τους Έλληνες ιθύνοντες, (συμπεριλαμβανόμενου την εποχή εκείνη και αυτού ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, εφόσον από τότε ήταν καταφανές ότι η στρατηγική αξία της Ανατολικής Θράκης,
υπερέβαινε κατά πολύ αυτήν της Σμύρνης και της
ενδοχώρας της) καθώς και η αδυναμία τους να αντιληφθούν μέχρι σήμερα, ποιος θα έπρεπε να είναι ο
βασικός άξονας επέκτασης της Ελλάδας, συνέβαλλαν -εκτιμούμε καθοριστικά- ώστε να παραδοθεί η
Ανατολική Θράκη αμαχητί, χωρίς να πέσει καν ούτε
μια τουφεκιά.
Και ενώ το Σεπτέμβριο του 1922, μεσούσης της
Ελληνικής στρατιωτικής ήττας στο μέτωπο της Ιωνίας, θα μπορούσε άριστα να δημιουργηθεί στην
Ασιατική πλευρά των Στενών ισχυρό Αγγλοελληνικό μέτωπο, με την βέβαιη συμμετοχή της ετοιμοπόλεμης Στρατιάς Έβρου εναντίον του Κεμάλ (σχέδιο
το οποίο υποστηρίχτηκε αναφανδόν από τους Λόυδ
Τζώρτζ - Ουίνστον Τσώρτσιλ και Κώρζον), αυτό τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί ούτε είχε προβλεφτεί, αλλά ούτε καν αξιολογηθεί από καμία Ελληνική
Κυβέρνηση. Έτσι, υπό την απροκάλυπτη αλλά άνευ
σοβαρού περιεχομένου απειλή του Κεμάλ για νέο (;)
πόλεμο, η Ανατολική Θράκη κατοχυρώθηκε τελικά
στην Τουρκία. Η Ελλάδα που κακώς θεωρούσε -και
γι’ αυτό παρέμενε άπραγη στην Ευρωπαϊκή πλευρά
των Στενών- πως οι Αγγλικές δυνάμεις που στάθ-
19
Ελληνική και Αγγλική Ζώνη απέναντι από την Ανατολική Θράκη
20
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
www.smy.gr
ΕΚΔΟΣΗ 51η
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στεφάνου και ο Ελληνισμός, σελ. 80.
3
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α’:
Από την ομιλία του στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την χειροτονία του Θεοφ. Εψηφισμένου Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου (13.03.2011).
4
Όλες οι Ελληνικές Κυβερνήσεις της υπόψη περιόδου, υποστήριξαν το καθεστώς Νάσσερ αθρόα
και απροσχημάτιστα, φθάνοντας στο σημείο, να μην
αναγνωρίζουν ούτε καν το κράτος του Ισραήλ για
δεκαετίες. Φυσικά, το καθεστώς τους πλήρωσε με το
…ίδιο νόμισμα - δεν αναγνώρισε ποτέ την ιδιαίτερη
υπόσταση της Ελληνικής Ομογένειας στην Αίγυπτο
και απέλασε σχεδόν όλους τους Έλληνες Ομογενείς
σε λίγα χρόνια (1949-1952).
5
Cline R. (1977) World power assessment: A calculus of strategic drift, Westview Press, Colorado. Η
εξίσωση είναι η κάτωθι:
P = (C + E + M) × (S × W)
σύμφωνα με την οποία η ισχύς ενός κράτους (P), είναι το άθροισμα της κρίσιμης μάζας του πληθυσμού
(C=capacity) του, των οικονομικών (E=economy)
και στρατιωτικών (M=military) του δυνατοτήτων,
πολλαπλασιασθέν με το άθροισμα του στρατηγικού
σκοπού (S=strategy) και της θέλησης της πολιτικής
ηγεσίας (W=will), να εφαρμόσει την εθνική στρατηγική.
6
Μια θαυμάσια και συγκινητική περιγραφή της κατάληψης της Ανατολικής Θράκης, μας δίνεται από
τον τότε Επιτελάρχη Στρατιάς Θράκης, Συνταγματάρχη Ιωάννη Καλογερά, βλ. http://www.hellinon.
net/freeThrace.htm.
7
Αποτελεί κορυφαίο ιστορικό ερώτημα, πως θα
ενεργούσε ο Βενιζέλος, αν μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή, ο Κεμάλ αξίωνε την επιστροφή της
Κρήτης στην Τουρκία και όχι της Ανατολικής Θράκης
–Πρβλ. Πετσάλης– Διομήδης Νικ.: Τη Σμύρνη ή την
Πόλη; Μια εναλλακτική λύση που ο Βενιζέλος απέρριψε μάλλον βεβιασμένα, σε Μελετήματα γύρω από
τον Βενιζέλο και την εποχή του, Φιλιππότη, Αθήνα
1980.
8
Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος: Η σκιά της Δύσεως, Αθήνα 1960 και Sir Winston Churchill: Τhe
World Crisis – The Aftermath 1918-1922, New York
1929.
9
Νεοκλή Σαρρή: Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικές Εξελίξεις στην Πρώτη Τουρκική Δημοκρατία, Η
άνοδος της στρατογραφειοκρατίας, (1923-1950),
Γόρδιος, Αθήνα, 1992, σελ.18 και σελ.115.
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ιε’, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα.
Μαρκεζίνης Βασίλειος, Πολιτική Ιστορία της
Νεωτέρας Ελλάδας, σειρά Β, τόμ. 2, εκδ. Πάπυρος,
Αθήνα 1975, σελ. 292.
-
-
Χατζηαντωνίου Κώστας, Θεόδωρος Πάγκαλος, Ιστορική Βιογραφία, Ιωλκός, Αθήνα, 1998.
Τσιρκινίδης Χάρης, Επιτέλους τους ξεριζώσαμε, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997.
Ιστορικό Επετειολόγειο
Σημαντικά γεγονότα μηνός Ιανουαρίου
6 Ιανουαρίου 1449
Στέφεται στον Μυστρά ο τελευταίος αυτοκράτορας,
ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς, Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος.
Μετά την απόφαση της Εθνικής συνελεύσεως της
Τροιζήνας, φθάνει στο Ναύπλιο ο Ι. Καποδίστριας ως
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος.
8 Ιανουαρίου 1854
Έναρξη της Ηπειροθεσσαλικής επαναστάσεως. Σε
συγκρούσεις κοντά στην Άρτα, στην Σκουληκαριά
και στην Παλαιοπαναγία, οι επαναστάτες τρέπουν σε
φυγή τους τούρκους και υψώνουν Ελληνική Σημαία.
Γιανουλόπουλος Γιάννης, Η ευγενής μας τύ-
φλωσις. Εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα»
από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.
Μαυρίδης Δημήτριος, Από την Ιστορία της
Θράκης 1875-1925, Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου,
Ξάνθη, 2006.
-
Το ρωμαίικο σπίτι στα Μουδανιά όπου
υπογράφτηκε (28/9/1922 – 11/10/1922)
η συνθήκη ανακωχής Αγγλίας, Γαλλίας,
Ιταλίας από τη μια μεριά και Τουρκίας από
την άλλη
-
Χουρμουζιάδου Δέσποινα, Η Θράκη των προ-
γόνων μου, Λάρισα, 2010.
Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Απομνημονεύματα, Ίκαρος, Αθήνα 1948.
-
ρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.
Πηγή : ΓΕΣ/7ο ΕΓ
26 Ιανουαρίου 1951
Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού σώματος
Κορέας ενεργεί επιτυχείς επιθετικές αναγνωρίσεις,
όπου σημειώνονται και οι πρώτες απώλειες.
Σημαντικά γεγονότα μηνός Φεβρουαρίου
4 Φεβρουαρίου 1843
Πέθανε ο Αρχιστράτηγος του 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
8 Φεβρουαρίου 1833
Με διάταγμα της αντιβασιλείας, η δραχμή αντικαθιστά ως νομισματική μονάδα το φοίνικα.
11 Ιανουαρίου 532
Καταστέλλεται η «Στάση του Νίκα» από τον Στρατηγό Βελισάριο, χάρη και στην αποφασιστική επέμβαση της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας.
Σημαντικά γεγονότα μηνός Μαρτίου
17 Μαρτίου 1913
Συνθήκη Λονδίνου και τερματισμός του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.
17 Ιανουαρίου 1822
Επαναστατικά σώματα εισέρχονται στη Θεσσαλία
και υψώνουν τη σημαία της Επαναστάσεως.
21 Μαρτίου 630
Ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειος επαναφέρει τον Τίμιο
Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.
21 Ιανουαρίου 1830
Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας
και Ρωσίας πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάς ανακη-
25 Μαρτίου 1838
Πρώτος επίσημος εορτασμός της ημέρας ως Εθνική
Εορτή.
Γρίφος
-
-
21
«Ο γελωτοποιός»
Ο βασιλιάς, που είχε βαρεθεί το γελωτοποιό του και
έψαχνε αφορµή να τον ξεφορτωθεί, τον καλεί µια
µέρα και του λέει:
- Πες κάτι, ότι θες. Αν, αυτό που θα πεις, είναι ψέµα
θα σε κρεµάσω και αν είναι αλήθεια θα σε σφάξω.
Ο γελωτοποιός στάθηκε για λίγο σκεπτικός και µετά
είπε κάτι στον βασιλιά. Και έζησε!
Τι του είπε;
Η απάντηση στην τελευταία σελίδα.
Γνωμικά
Εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά
μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι
να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα
δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα
εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν.
Ιωάννης Καποδίστριας, 1776-1831,
Έλληνας ηγέτης
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
22 Ο
ΕΚΔΟΣΗ 51η
www.smy.gr
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Η φωτογραφία της έκδοσης
Ανέκδοτο
-Από τι πέθανε η πεθερά σου;
-Από καταρράκτη...
-Α... την κακομοίρα... Την εγχείρησαν;
-Όχι! Την έσπρωξα...
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
Απάντηση γρίφου
Ο γελωτοποιός είπε: «Θα µε κρεµάσεις».
Αν τον κρεµάσει έχει πει αλήθεια άρα θα
πρέπει να το σφάξει και αν το σφάξει τότε
έχει πει ψέµα και πρέπει να τον κρεµάσει.