Κατάλογος εξετάσεων - Tιμές αναφοράς

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................................................................................................ 2
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΘΗΛΥ ....................................................................................................................................................................... 14
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΡΕΝ ..................................................................................................................................................................... 20
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ............................................................................................................................................................................................................. 24
ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ .................................................................................................................................................................................................... 27
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ .........................................................................................................................................................................................31
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ................................................................................................................................................................................................. 35
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ................................................................................................................................................................................................36
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ .......................................................................................................................................... 38
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ............................................................................................................................................................................... 40
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ............................................................................................................................................................................................................... 46
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ...................................................................................................................................................................................................... 52
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ .................................................................................................................................................................................................... 53
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ................................................................................................................................................................... 55
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΟΦΟΡΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................................. 57
1
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΟΡΟΣ
<5
ΟΡΟΣ
Ενήλικες:
3.5-5.0
>60 έτη: 3.4-4.8
Παιδιά:
0-4 ημερών: 2.8-4.4
4 ημερών-14 ετών: 3.4-5.4
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Υπολογιστική)
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (ALB)
(Χρωματομετρική)
ΑΛΔΟΛΑΣΗ (ALDO)
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΝΙΝΗΣ
(ALT, SGPT)
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ
ΟΡΟΣ
Η μέση τιμή είναι κατά ≈ 0,3 g/dL
(≈3 g/L) υψηλότερη σε
περιπατητικά άτομα.
Ενήλικες: 2-8
Παιδιά: 2-16
Παιδιά:
1ημ.-12 ετών: <500
12-15 ετών: <750
Άνδρες:
15-20 ετών:
>20 ετών: 40-150
Γυναίκες:
>15 ετών: 40-150
Ενήλικες: 0-55
Παιδιά:
0-1 ετών: 5-33
1-13 ετών: 9-25
13-19 ετών:
Αγόρια: 10-33
Κορίτσια: 8-22
Ενήλικες: 5-34
g/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
2
(AST, SGOT)
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ (ΑΜΥ)
ΟΡΟΣ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
360
U/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
4.1-5.0
mEq/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 8.4-10.2
>60 ετών: 8.8 -10
Παιδιά:
2-16 ετών: 8.8-10.8
Νεογέννητα:
Πρόωρα: 6.2-11
0-10 ημερών: 7.6-10.4
10 ημερών-24 μηνών: 9-11
6.8-21.3
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Δίαιτα Χωρίς Ca : 5-40
Χαμηλή Δίαιτα Ca: 50-150
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 24h
Παιδιά:
0-14 ημερών: 32-162
15 ημερών-1 έτους: 20-67
1-7ετών: 21-44
7-12 ετών: 18-36
12-19 ετών:
Αγόρια: 14-35
Κορίτσια: 13-26
Ενήλικες: 25-125
>70 ετών: 20 -160
Παιδιά:
1-19 ετών: 25-101
νεογνά:
0-14 ημερών: 3-10
15 ημερών-13 εβδομάδων: 2-22
14 εβδομάδων-1 έτους: 3-50
400
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
Ούρα 24h
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca ++)
(Υπολογιστική)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca)
(Χρωματομετρική)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Χρωματομετρική)
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
(Χρωματομετρική)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
Προσθήκη 1-2 ml
διαλύματος HCL
6mol/L
ΟΥΡΑ 24h
Συλλογή ούρων
3
ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
(Υπολογιστική)
γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΦΕΡΑΣΗ (γ-GT)
(Χρωματομετρική)
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
(Φωτομετρική)
ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΡΟΥ (GLUC)
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΥΡΩΝ (24 ώρου)
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
24h σε δοχείο που Συνήθης Δίαιτα Ca: 100-300
περιέχει 20-30ml
διαλύματος HCL
6mol/L
ΟΥΡΑ 2 Η ή τυχαίας 20-160
ούρησης
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 12-64
Γυναίκες: 9-36
Παιδιά
0-14 ημερών: 23-219
15 ημερών-1 ετών: 8-127
1-11 ετών: 6-16
11-19 ετών: 7-21
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 125- 220
Παιδιά:
0-14 ημερών: 309-1222
15 ημερών-1έτους: 163-452
1-10 ετών: 192-321
10-15 ετών:
Αγόρια: 170-283
Κορίτσια: 157-272
15-19 ετών: 130-250
ΠΛΑΣΜΑ 2 ml
5.7-22.0
(φθορίου και
οξαλοξικού οξέος)
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 70-105
>60 ετών: 80-115
>70 ετών: 83-110
Παιδιά: 60-100
Νεογνά: 30-60
Νεογέννητα 1 ημέρας: 40-60
Νεογέννητα >1 ημέρας: 50-80
ΟΥΡΑ τυχαίας
1-15
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
<0.5
Προσθήκη 5 ml
κρυσταλλικού
οξικού οξέος πριν
mg/gr creat.
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
g/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
4
ΓΛΥΚΟΖΗ ΕΝΥ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (ΗCO3-)
(Φωτομετρική)
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
(ΟΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ)
τη δειγματοληψία
ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟ
ΥΓΡΟ
ΟΡΟΣ
(ΟΧΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΑΕΡΑ)
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 40-70
Βρέφη-Παιδιά: 60-80
22-29
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mEq/L
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
38-49
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
50.5-62
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ - ΟΥΡΑ 24h
Άνδρες: 66-163
Γυναίκες: 66-165
Μεγίστη: 60-100
Συνήθης: 40-65
Ενήλικες: 3.5-5.1
Παιδιά:
Νεογέννητα: 3.7-5.9
Βρέφη: 4.1-5.3
Παιδιά: 3.4-4.7
17.00 - 80.00
(Ενδεικτικές τιμές αναφοράς)
25-125
mL/min
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mL/min
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mmol/L ή
mEq/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mmol/L ή
mEq/L
mmol/24h ή
mEq/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
43 – 83
μmol/L
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΣΠΕΡΜΑ
40-100
mg/L
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 0.72-1.25
Γυναίκες: 0.57-1.1
Παιδιά:
0-14 ημερών: 0.42-1.05
15 ημερών-1 έτους: 0.32-0.53
1-4 ετών: 0.38-0.54
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ενζυμική – κινητική)
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
(ΗΠΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ)
(Ενζυμική – κινητική)
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
(Υπολογιστική)
ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ
ΟΡΟΣ - ΟΥΡΑ 24 h
(Υπολογιστική)
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (K+)
ΟΡΟΣ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
(χωρίς προσθήκη
συντηρητικών)
ΟΡΟΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Φωτομετρική)
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
(Φωτομετρική)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
5
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
Συλλογή χωρίς
προσθήκη
συντηρητικού
ΟΥΡΑ 24h
Προσθήκη των
παρακάτω
συντηρητικών:
βορικό οξύ ή HCL
ΟΡΟΣ
4-7 ετών: 0.44-0.64
7-12 ετών: 0.52-0.69
12-15 ετών: 0.57-0.80
15-17 ετών:
Αγόρια: 0.66-1.04
Κορίτσια: 0.59-0.86
17-19 ετών:
Αγόρια: 0.69-1.10
Κορίτσια: 0.60-0.88
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΗΣ
ΟΥΡΗΣΗΣ
Άνδρες: 40-280
Γυναίκες: 39- 240
Άνδρες: 950-2490
Γυναίκες: 710-1650
mg/dl
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
1.1-2.0
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Υπολογιστική)
ΛΙΠΑΣΗ
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ (LIPIDS)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ
(ηπαρινικό λίθιο ή
ηπαρινικό νάτριο)
ΟΡΟΣ
(Υπολογιστική)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ (Mg++)
ΟΡΟΣ
(Χρωματομετρική)
(Χρωματομετρική)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
ΟΥΡΑ 24h
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
8-78
Ενήλικες: 400-750
Βρέφη: 200-600
Παιδιά: 250-500
Ενήλικες: 1.6-2.6
12-20 ετών: 1.7-2.2
Παιδιά:
6-12 ετών: 1.7-2.1
5 μηνών-6 ετών: 1.7-2.3
Νεογέννητα: 1.5-2.2
1ημ.-16 ετών: 11.00 - 21.00
>16 ετών: 2.90-10.70
(Ενδεικτικές τιμές αναφοράς)
73-122
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
6
(Χρωματομετρική)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
Προσθήκη 20-30
ml διαλύματος HCL
6mol/L σε δείγμα
24h
ΣΠΕΡΜΑ
7-25
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ EDTA
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ
ΗΠΑΡΙΝΗΣ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
8-18.7
μg/L
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
8-52
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
μg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/gr creat.
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mmol/L ή
mEq/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)
(Ατομική απορρόφηση)
ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΤΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE)
(Ενζυμική-κινητική)
(Υπολογιστική)
ΟΥΡΑ τυχαίας
<20
ούρησης
Αποδεκτά
συντηρητικά: 6N
HCL, οξικό οξύ,
χλωροφόρμιο,
φορμαλίνη,
τολουόλιο και
ξυλένιο.
ΟΥΡΑ 24h
<30
Αποδεκτά
συντηρητικά: 6N
HCL, οξικό οξύ,
χλωροφόρμιο,
φορμαλίνη,
τολουόλιο και
ξυλένιο.
ΟΥΡΑ 2 Η ή τυχαίας <20
ούρησης
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na+)
ΟΡΟΣ
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ / ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ /
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ / ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ /
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
Ενήλικες: 136-145
Παιδιά: 138-145
Νεογέννητα: 133-146
Βρέφη: 139-146
7
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24h
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ΝΤ)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
(χωρίς προσθήκη
συντηρητικών)
ΟΡΟΣ
20.00 - 230.00
(Ενδεικτικές τιμές αναφοράς)
Ενήλικες: 40-220
Παιδιά:
7ημ.-6 ετών:8-44
Αγόρια:
6-10 ετών: 40-115
10-14 ετών: 62-180
Κορίτσια:
6-10 ετών: 20-70
10-14 ετών: 48-170
<5.5
mmol/L ή
mEq/L
mmol/24h ή
mEq/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
IU/L
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΥΡΑ 24h
Προσθήκη
συντηρητικού HCL
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 7-44
Γυναίκες: 4-31
Παιδιά: 13-28
<6
mg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
Άνδρες:
19-50 ετών:19-44
>50 ετών:18-55
Γυναίκες:
19-50 ετών:15-40
>50 ετών: 21-43
Παιδιά:
1-15 ημερών: 6-49.2
15 ημερών-1 έτους: 7.3-36
1-10 ετών: 19.3-47.3
10-19 ετών:
Αγόρια: 15.6-45
Κορίτσια: 15.6-40.6
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες
τιμές αναφοράς.
25.7-42.8
gr/dl
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
gr/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 3.5-7.2
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ενζυμική-κινητική)
ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
(Χρωματομετρική)
OΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΟΡΟΥ (ACP)
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ (UA)
8
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
ΟΥΡΑ 24h
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΡΟΥ (TP)
ΟΡΟΣ
(Χρωματομετρική)
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Θολοσιμετρική)
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
(Θολοσιμετρική)
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ /ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
(Υπολογιστική)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
Χωρίς προσθήκη
συντηρητικών
Γυναίκες: 2.4-6.0
Παιδιά:
0-14 ημερών: 2.8-12.7
15 ημερών-1 έτους: 1.6-6.3
1-12 ετών: 1.8-4.9
12-19 ετών:
Κορίτσια: 2.6-5.9
Αγόρια: 2.6-7.6
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες
τιμές αναφοράς.
mg/dl
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Άνδρες:
Δίαιτα χωρίς πουρίνες: ≤420
Δίαιτα με λίγες πουρίνες: ≤480
Δίαιτα με πολλές πουρίνες: ≤1000
Γυναίκες:
Δίαιτα χωρίς πουρίνες: ≤380
Δίαιτα με λίγες πουρίνες: ≤400
Δίαιτα με πολλές πουρίνες: ≤1000
Ενήλικες:
περιπατητικοί: 6.4-8.3
σε κατάκλιση: 6-7.8
>60 ετών: μικρότερο κατά 0.2
Παιδιά:
Πρόωρα: 3.6-6.0
Νεογέννητα: 4.6-7.0
1 εβδομάδας: 4.4-7.6
7 μηνών-1 έτους: 5.1-7.3
1-2 έτους: 5.6-7.5
>3 ετών: 6.0-8.0
<14
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
g/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dl
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<150 σε ανάπαυση
<280 σε άσκηση
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/gr Crea
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΥΡΑ 2 Η ή τυχαίας 1 ημ.-2 ετών: <500
ούρησης
>2 ετών: <200
9
ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (PAP)
ΟΡΟΣ
<3.5
ng/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
μg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 65-175
Γυναίκες: 50-170
Παιδιά:
0-14 ετών: 16-128
14-19 ετών:
Κορίτσια: 20-162
Αγόρια: 31-168
Ενήλικες:
Φυσιολογικό: <150
Μέσος κίνδυνος:150-199
Υψηλός κίνδυνος:199-499
Πολύ υψηλός κίνδυνος: >500
Παιδιά:
0-14 ημερών: 82-259
15 ημερών-1έτους: 53-258
1-19 ετών: 44-197
Άνδρες: 20-300
Γυναίκες: 7-200
Παιδιά
0 ημερών-1 μηνών: 25-200
1 μηνών-2 μηνών: 200-600
2 μηνών-6 μηνών: 50-200
6 μηνών-15 ετών: 7-140
205 – 285
μmol/L
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΣΠΕΡΜΑ
150-500
mg/dL
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 30-200
Γυναίκες: 29-168
Ενήλικες: 2.3 – 4.7
Παιδιά:
0-14 ημερ.: 5.6 – 10.5
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(CMIA)
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
(Χρωματομετρική)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG)
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (FERR)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ
(Χρωματομετρική)
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
(Χρωματομετρική)
ΦΩΣΦΟΚΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CPK)
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ (P)
(Χρωματομετρική)
ΟΡΟΣ
10
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Χρωματομετρική)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24h
(Χρωματομετρική)
ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
Συλλογή ούρων σε
20 έως 30 ml
διαλύματος HCL 6
mol/L
ΟΡΟΣ
mg/dl
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
μg/dl
1 ΕΡΓΑΣΙΜH
μg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Παιδιά-Ενήλικες: 98-107
Νεογέννητα: 98-113
15.00 - 250.00
(Ενδεικτικές τιμές αναφοράς)
Ενήλικες: 110-250
Παιδιά: 15-40
mmol/L ή
mEq/L
mmol/L ή
mEq/L
mmol/24h ή
mEq/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 0-0.5
Παιδιά:
0-14 ημερών: 0.33-0.71
15 ημερών-1έτους: 0.05-0.30
1-9 ετών: 0.05-0.20
9-13 ετών: 0.05-0.29
13-19 ετών:
Κορίτσια: 0.10-0.39
Αγόρια: 0.11-0.42
0.1-0.8
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 0.1-1.2
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Άμεση χρωματομετρική)
ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ
(Ατομική απορρόφηση)
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ (Cl-)
ΟΥΡΑ 24h
Προσθήκη HCL
ΟΡΟΣ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
(Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο)
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ (DBIL)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24h
χωρίς προσθήκη
συντηρητικών
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ (IBIL)
15 ημερ–1 έτους : 4.8 – 8.4
1-5 ετών: 4.3 – 6.8
5-13 ετών: 4.1 – 5.9
13-16 ετών:
Αγόρια:3.5 – 6.2
Κορίτσια: 3.2 – 5.5
16-19 ετών: 2.9 – 5.0
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες
τιμές αναφοράς.
Φυσιολογική δίαιτα: 250-1000
Τυχαία δίαιτα: 480-1300
Άνδρες: 70-140
Γυναίκες: 80-155
3-50
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Υπολογιστική)
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (TBIL)
11
(Ενζυμική-κινητική-χρωματομετρική)
ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΟΡΟΣ
Παιδιά:
0-14 ημερών: 0.19-16.6
15 ημερών-1 έτους: 0.05-0.68
1-9 ετών: 0.05-0.40
9-12ετών: 0.05-0.55
12-15 ετών: 0.10-0.70
15-19 ετών: 0.10-0.84
0-10
μmol/L
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ενήλικες:
Επιθυμητές: <200
Οριακές: 200-239
Υψηλές: >240
Βρέφη:
45-170
Παιδιά:
Επιθυμητές: <170
Οριακές: 170-199
Υψηλές: >200
Βέλτιστο: <100
Πλησίον ή άνω του βέλτιστου:
100-129
Οριακά υψηλό: 130-159
Υψηλό: 160-189
Πολύ υψηλό: >190
<30
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ενήλικες:
Kίνδυνος καρδ.: <40
Αρνητ. κίνδ. καρδ.: >60
Παιδιά:
0-14 ημερών: 15-42
15 ημερών-1 έτους: 12-71
1-4 ετών: 32-63
4-13 ετών: 36-73
13-19 ετών:
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Φωτομετρική)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (CHOL)
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (LDL-C)
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (VLDL-C)
ΟΡΟΣ
(Υπολογιστική)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (HDL-C)
(Ενζυμική-χρωματομετρική)
ΟΡΟΣ
12
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΟΥ (Zn++)
ΟΡΟΣ
Κορίτσια: 32-72
Αγόρια: 32-68
0.7-1.5
mg/ml
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
180-850
μg/24h
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mOsm/Kg H2O
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mOsm/Kg H2O
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Χρωματομετρική)
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ
(Χρωματομετρική)
ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE)
ΟΥΡΑ 24h
Προσθήκη HCL
ΟΡΟΣ
(Ενζυμική-κινητική)
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ
ΟΡΟΣ
(Υπολογιστική)
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ
(Υπολογιστική)
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
Ενήλικες:
Άνδρες: 4390-10930
Γυναίκες: 2880-12670
Παιδιά:
0-14 ημερών: 4421-9722
15 ημερών-1 έτους: 5182-16027
1-17 ετών: 7769-15206
17-19 ετών:
Κορίτσια: 7511-10904
Αγόρια: 8186-12639
<16 ετών: 271-296
≥17 ετών: 280-303
0-30 ημερών: 20-645
1 μηνών-16 ετών: 50-1500
≥17 ετών: 50-800
13
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΘΗΛΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (17-ΟΗ-ΡRG)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
AΛΦΑ-TEST ή ΤΡΙΠΛΟ (β-HCG, ΑFP, uE3)
ΟΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Γυναίκες:
>14 ετών
Παραγωγική φάση: 0.2-1.3
Ωχρινική φάση: 1.0-4.5
Μετεμμηνόπαυση: 0.2-0.9
Παιδιά:
3-14 ετών: 0.07-1.7
Νεογέννητα:
5-30 ημερών: <0.7-2.5
31-60 ημερών: 0.5-2.3
Cut-off: 1/250
ng/ml
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
Γυναίκες:
<14 ετών: 0.49-3.15
14-19 ετών: 1.28-16.37
20-29 ετών: 0.76-11.34
30-39 ετών: <9.24
40-49 ετών: <4.50
>49 ετών: <0.45
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Υπολογιστικό)
AMH (anti-Mullerian ορμόνη)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Γονιμότητα*:
0.00-0.30 ng/ml Πολύ χαμηλή
0.30-2.20 ng/ml Χαμηλή
2.20-4.00 ng/ml Ικανοποιητική
4.00-6.80 ng/ml Άριστη
PAPP-A TEST
ΟΡΟΣ
*1 ng/ml = 7.14 pmol/l
Cut-off: 1/250
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Cut-off: 1/250
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Υπολογιστικό)
ΒΗΤΑ-TEST (ΑFP, β-HCG)
(Υπολογιστικό)
14
Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β- ΗCG)
(CMIA)
Δ4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4-Α)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ
(ηπαρινικό λίθιο,
ηπαρινικό νάτριο ή
καλιούχο EDTA)
ΟΡΟΣ
Γυναίκες:
Αρνητικό: <5.0
Γκρίζα ζώνη: 5.0-25.0
Θετικό: >25.0
Εγκυμοσύνη:
1η-10η εβδ: 201.64->225000.0
11η-15η εβδ.: 22536.5->225000.0
16η-22η εβδ.: 8006.62-50238.60
23η-40η εβδ.: 1599.80-49412.65
Γυναίκες: 0.3-3.3
Παιδιά:
Κορίτσια
<6 μηνών 0.05-0.35
6-12 μηνών 0.05-0.25
1-2 ετών 0.10-0.20
3-9 ετών 0.05-0.45
10-11 ετών 0.25-0.80
12-14 ετών 0.15-1.75
15-17 ετών 0.55-2.50
Γυναίκες: 19.8-155.2
Παιδιά:
4 ημερών-1 μηνός: 14.4-120.2
1 μηνός -1 έτους: 36.2-229.0
1-8 ετών: 41.8-188.7
8-11 ετών: 26.4-162.4
11-13 ετών: 15.0-107.8
13-15 ετών: 11.2 -98.2
Κορίτσια:
15-17 ετών: 9.83-84.1
17-19 ετών: 10.8-154.2
1.0-12.0
ΟΡΟΣ
>0.013 (σε έγκυες)
ΟΡΟΣ
Γυναίκες:
>75 ετών: 12.0-154
65-74 ετών: 9.40-246
55-64 ετών: 18.9-205
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ
ΟΡΜΟΝΩΝ (SΗΒG)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΔΕΫΔΡΟΕΠΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DΗΕΑ)
mIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
nmol/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
IU/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
μg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(ELISA)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Β-ΥΠΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΗCG (f-βΗCG)
(ECLIA)
ΘΕΙΪΚΗ ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DΗΕΑ-S)
(ECLIA)
15
45-54 ετών: 35.4-256
35-44 ετών: 60.9-337
25-34 ετών: 98.8-340
20-24 ετών: 148-407
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSΗ)
(ECLIA)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ EDTA
Παιδιά:
<1 εβδομάδας: 108-607
1-4 εβδομάδων: 31.6-431
1-12 μηνών: 3.3-123.6
1-4 ετών: 0.47-19.4
5-10 ετών: 2.8-85.2
Κορίτσια:
10-14 ετών: 33.9-280
15-19 ετών: 65.1-368
Γυναίκες:
Ωοθυλακική φάση: 3.5-12.5
Φάση ωορρηξίας: 4.7-21.5
Ωχρινική φάση: 1.7-7.7
Μετά την εμμηνόπαυση:
25.8 -134.8
Παιδιά:
<24 ωρών-2 ημερών: <0.01*-0.08
3 ημερών: <0.01* -2.4
4 ημερών: <0.01* -2.3
5 ημερών: <0.01* -3.4
6 ημερών: <0.01* -4.5
7 ημερών: <0.2* -21.4
8-30 ημερών: <0.01* -22.2
Κορίτσια:
1-5 ετών: 0.2-11.0
6-10 ετών: 0.3-11.0
11-13 ετών: 2.1-11.0
14- 17 ετών: 1.6-17.0
mIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
*κατώτατο όριο ανίχνευσης
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
(ECLIA)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης,
Γυναίκες:
Ωοθυλακική φάση: 12-166
16
φθοριούχο
νάτριο/οξαλικό
κάλιο)
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (uE3)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΟΙΣΤΡΟΝΗ Ε1
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (ΗΡL)
(ELISA)
ΟΡΟΣ
Φάση ωορρηξίας: 85-498
Ωχρινική φάση: 44-211
Μετά την εμμηνόπαυση: <5.0-55
1ο τρίμηνο εγκυμοσύνης: 215>4300
Παιδιά:
Κορίτσια 1-10 ετών: 6-27
Γυναίκες: <0.08
Τιμές Αναφοράς Γυναικών σε
Κύηση
12η-14η Εβδ.: 0.13-0.61
15η-17η Εβδ.: 0.20-1.55
18η-21η Εβδ.: 0.20-1.55
22η-27η Εβδ.: 0.77-6.40
27η Εβδ.: 2.3 - 6.4
28η Εβδ.: 2.3 - 7.0
29η Εβδ.: 2.3 - 7.7
30η Εβδ.: 2.4 - 8.6
31η Εβδ.: 2.6 - 9.9
32η Εβδ.: 2.8 - 11.4
33η Εβδ.: 3.0 - >12
34η Εβδ.: 3.3 - >12
35η Εβδ.: 3.9 - >12
36η Εβδ.: 4.7 - >12
37η Εβδ.: 5.6 - >12
38η Εβδ.: 6.6 - >12
39η Εβδ.: 7.3 - >12
40η Εβδ.: 7.6 - >12
Γυναίκες: 25 - 350
Φάσεις
Ωοθυλακική : 39 - 212
Ωχρινική : 61 - 340
Ωορρηξία : 51 - 375
Εμμηνόπαυση : 9 - 342
Ηλικία κυήσεως:
7η-10η εβδομάδα: 0.02-0.38
11η-14η εβδομάδα: 0.1-1.6
15η-18η εβδομάδα: 0.4-2.1
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
pg/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
μg/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
17
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (ΡRG)
(ECLIA)
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL)
(ECLIA)
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α (PAPP-A)
ΟΡΟΣ - ΠΛΑΣΜΑ
(EDTA, ηπαρίνης,
φθοριούχο
νάτριο/οξαλικό
κάλιο)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (Liηπαρίνης, EDTA)
ΟΡΟΣ
19η-21η εβδομάδα: 0.85-3.0
22η-24η εβδομάδα: 1.5-4.5
25η-27η εβδομάδα: 2.5-7.0
28η-30η εβδομάδα: 2.8-7.9
31η-33η εβδομάδα: 3.0 -10.3
34η-36η εβδομάδα: 3.5-10.3
37η-39η εβδομάδα: 4.0-12.5
40η-42η εβδομάδα: 4.0-12.5
Γυναίκες:
Ωοθυλακική φάση: 0.15-1.5
Φάση ωορρηξίας: 0.8-3.0
Ωχρινική φάση: 1.7-27
Μετά την εμμηνόπαυση: 0.1-0.8
Εγκυμοσύνη:
1ο τρίμηνο: 11.2-90.0
2ο τρίμηνο: 25.5-89.4
3ο τρίμηνο: 48.4-422.5
Γυναίκες: 3.0-23.3
<14 ετών: <20
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
>7.15 (σε έγκυες)
mIU/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Γυναίκες >15 ετών: 0.40-2.0
Κορίτσια*:
1ημ.-5 μηνών.: 0.03–0.17
6 μηνών-1 έτους: 0.07-0.17
1-5 ετών: 0-0.35
5-8 ετών: 0-0.35
8-10 ετών: 0-1.04
10-12 ετών: 0-1.73
12–15 ετών: 0-1.73
nmol/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(ECLIA)
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (TESTO)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (TESTO-FREE)
(ECLIA)
ΟΡΟΣ
*(Ενδεικτικές τιμές αναφοράς)
Γυναίκες:
20-49 ετών: 0.10-1.10
>49 ετών: 0.01-0.60
18
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LΗ)
(ECLIA)
ΟΡΟΣ - ΠΛΑΣΜΑ
(EDTA, ηπαρίνης,
φθοριούχο
νάτριο/οξαλικό
κάλιο)
Γυναίκες:
Ωοθυλακική φάση: 2.4-12.6
Φάση ωορρηξίας: 14.0-95.6
Ωχρινική φάση: 1.0-11.4
Μετά την εμμηνόπαυση: 7.7-58.5
Παιδιά:
<24 ωρών: <0.1*-1.0
1 ημερών: <0.1*-0.8
2 ημερών: <0.1*-0.6
3 ημερών: <0.1*-2.7
4 ημερών: <0.1*-1.7
5 ημερών: <0.1*-3.1
6 ημερών: 0.4-6.4
7 ημερών: <0.1*-5.6
8-30 ημερών: <0.1 *-7.8
Κορίτσια
>1-12 μηνών: <0.1 *- 0.4
1-5 ετών: <0.1*- 0.5
6-10 ετών: <0.1*- 3.1
11-13 ετών: 0.1-7.8
14-17 ετών: 0.5-41.7
mIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
*κατώτατο όριο ανίχνευσης
19
ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΡΕΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (17-ΟΗ-ΡRG)
ΟΡΟΣ
Άνδρες:
>14 ετών: 0.47-2.7
Παιδιά:
3-14 ετών: 0.07-1.7
Νεογέννητα:
5-30 ημερών: <0.7-2.5
31-60 ημερών: 0.8-5.0
Άνδρες:
<1 έτους: 37.20-345.67
1-6 ετών: 59.54-320.65
7-11 ετών: 40.99-203.67
12-17 ετών : <128.29
>17 ετών : 1.15-15.23
Άνδρες: 0.6-3.1
Παιδιά:
Αγόρια
<6 μηνών: 0.05-0.45
6-12 μηνών: 0.05-0.30
1-2 ετών: 0.04-0.45
3-9 ετών: 0.04-0.55
10-11 ετών: 0.10-0.30
12-14 ετών: 0.20-0.85
15-17 ετών: 0.35-1.00
Άνδρες: 13.5-71.4
Παιδιά:
4 ημερών-1 μηνών: 14.4-120.2
1 μηνός-1 έτους: 36.2-229.0
1-8 ετών: 41.8-188.7
8-11 ετών: 26.4-162.4
11-13 ετών: 15.0-107.8
13-15 ετών: 11.2 -98.2
15-19 ετών: 9.7-49.6
(ELISA)
AMH (anti-Mullerian ΟΡΜΟΝΗ)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
Δ4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ (Δ4-Α)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ
ΟΡΜΟΝΩΝ (SΗΒG)
(CMIA)
ΟΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ng/ml
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ng/ml
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
nmol/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
20
ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DΗΕΑ)
ΟΡΟΣ
3.0-11.0
ng/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Άνδρες:
20-24 ετών: 211-492.0
25-34 ετών: 160-449.0
35-44 ετών: 88.9-427.0
45-54 ετών: 44.3-331.0
55-64 ετών: 51.7-295.0
65-74 ετών: 33.6-249.0
>75 ετών: 16.2-123.0
Παιδιά:
<1 εβδομάδας: 108-607
1-4 εβδομάδων: 31.6-431.0
1-12 μηνών: 3.3-123.6
1-4 ετών: 0.47-19.4
5-10 ετών: 2.8-85.2
10-14 ετών: 24.4-247
15-19 ετών: 70.2-492
Άνδρες: 0.95-11.95
Παιδιά:
<24 ωρών-2 ημερών: <0.01*-0.08
3 ημερών: <0.01* -2.4
4 ημερών: <0.01* -2.3
5 ημερών: <0.01* -3.4
6 ημερών: <0.01* -4.5
7 ημερών: <0.2* -21.4
8-30 ημερών: <0.01* -22.2
Αγόρια:
1-5 ετών: 0.2-2.8
6-10 ετών: 0.4-3.8
11-13 ετών: 0.4-4.6
14- 17 ετών: 1.5-12.9
μg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(ELISA)
ΘΕΙΪΚΗ ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (DΗΕΑ-S)
(ECLIA)
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSΗ)
ΟΡΟΣ
(ECLIA)
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2)
(ECLIA)
ΟΡΟΣ
*κατώτατο όριο ανίχνευσης
Άνδρες: 7.6-42.6
Παιδιά:
Αγόρια: 1-10 ετών:<5.0-20
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
21
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΑΣΥΖΕΥΚΤΗ (uE3)
ΟΡΟΣ
Άνδρες: <0.12
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 25-150
pg/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 0.2-1.4
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 3.0-15.0
<14 ετών: <20
Άνδρες >15 ετών: 4.95-32
Αγόρια*:
1ημ.-5 μηνών.: 0.03–6.14
6 μηνών-1 έτους: 0.07-0.24
1-5 ετών: 0-0.35
5-8 ετών: 0-0.69
8-10 ετών: 0-0.87
10-12 ετών: 0-12.14
12–15 ετών: 0.52-17.34
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
nmol/L
ΑΥΘΥΜΕΡΟΝ
ng/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(CMIA)
ΟΙΣΤΡΟΝΗ Ε1
(ELISA)
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG)
(ECLIA)
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (ΡRL)
(ECLIA)
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (TESTO)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (TESTO-FREE)
ΟΡΟΣ
(ECLIA)
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH)
(ECLIA)
ΟΡΟΣ
*(Ενδεικτικές τιμές αναφοράς)
Άνδρες:
20-49 ετών: 5.50-18.0
>49 ετών: 4.70-14.0
Άνδρες: 1.7-8.6
Παιδιά:
<24 ωρών: <0.1*-1.0
1 ημερών: <0.1*-0.8
2 ημερών: <0.1*-0.6
3 ημερών: <0.1*-2.7
4 ημερών: <0.1*-1.7
5 ημερών: <0.1*-3.1
6 ημερών: 0.4-6.4
7 ημερών: <0.1*-5.6
8-30 ημερών: <0.1 *-7.8
Αγόρια
>1-12 μηνών: <0.1 *- 0.4
1-5 ετών: <0.1*- 1.3
6-10 ετών: <0.1*- 1.4
22
11-13 ετών: 0.1 - -7.8
14-17 ετών: 1.3 – 9.8
*κατώτατο όριο ανίχνευσης
23
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ
(ΑΘΑ-Τ)
ΟΡΟΣ
<30
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<45
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<30
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<25
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<1.75
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
14-31
μg/ml
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: 1.4-78
Παιδιά:
0-6 ημερών: <307
6-120 ημερών: <228
3-12 μηνών: <125
1-6 ετών: <67
6-12 ετών: <43
11-20 ετών: <36
Εγκυμοσύνη
1ο τρίμηνο: <54
2ο τρίμηνο: <46
3ο τρίμηνο: <69
Ενήλικες: 0.35-4.94
Παιδιά:
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
μIU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(ELISA)
ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (ΑΘΑ-Μ)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (anti-TPO)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
(anti-TG)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (TRAB ή TSI)
(ECLIA)
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (TBG)
(CMIA)
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TG)
(ECLIA)
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH)
(CMIA)
ΟΡΟΣ
24
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT4)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (Τ4)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT3)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (T3)
(CMIA)
ΟΡΟΣ
Αγόρια:
1 μηνών-5 ετών: 0.55-7.10
6-20 ετών: 0.37-6.0
Κορίτσια:
1 μην.-5 ετών: 0.46-8.10
6-20 ετών: 0.36-5.80
Ενήλικες: 0.7-1.50
Παιδιά
Ηλικία
Αγόρια Κορίτσια
1-3 ημ.: 0.80-2.78 0.88-1.93
4-30 ημ. 0.48-2.32 0.61-1.93
1-11 μην. 0.76-2.00 0.88-1.84
1-5 ετών: 0.90-1.59 1.02-1.72
6-10 ετών: 0.81-1.68 0.82-1.58
11-15 ετών:0.92-1.57 0.79-1.49
16-18 ετών:0.92-1.53 0.83-1.44
Ενήλικες :4.90-11.70
Παιδιά
Ηλικία Αγόρια Κορίτσια
< 1 μην.: 5.9-21.5 6.3-21.5
1-11 μην.: 6.4-13.9 4.9-13.7
1-3 ετών: 7.0-13.1 7.1-14.1
4-6 ετών: 6.1-12.6 7.2-14.0
7-12 ετών: 6.7-13.4 6.1-12.1
13-15 ετών: 4.8-11.5 5.8-11.2
Ενήλικες: 1.7-3.7
Παιδιά
Ηλικία Αγόρια
Κορίτσια
1-3 ημ.
1.4-4.8
1.4-5.4
4-30 ημ.
1.4-5.5
1.5-5.0
1-11 μην. 2.0-6.9
2.5-6.5
1-5 ετών: 2.4-6.7
3.0-6.0
6-10 ετών: 2.9-6.0
2.7-6.2
11-15 ετών: 3.1-5.9
2.6-5.7
16-18 ετών: 3.5-5.7
2.8-5.2
Ενήλικες : 0.6-1.60
Παιδιά
Ηλικία Αγόρια
Κορίτσια
ng/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
μg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
25
0-1 μην.: 0.15-2.10 0.15-2.00
2-11 μην.: 0.95-2.75 0.50-2.64
1-5 ετών: 0.80-2.53 1.26-2.58
6-10 ετών: 0.96-2.32 1.04-2.27
11-15 ετών: 0.73-1.99 0.96-2.11
26
ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17-ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΟΥΡΑ
4-16
mg/24h
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΥΡΑ
0.7-8.2
mg/24h
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ EDTA
ΠΡΩΙ: 7.2-63.6
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 5-40
Παραγωγική Φάση:
Αρχική: 5.5-28.2
Μέση: 7.9-34.5
Όψιμη: 19.5-102.3
Μεσοκυκλική αιχμή:
Αρχική: 49.9-155.5
Ωχρινική Φάση:
Αρχική: 35.9-132.7
Μέση: 13.1-159.6
Όψιμη: 7.3-89.9
Εξωσωματική γονιμοποίηση:
354.2-1690
Γυναίκες στην εμμηνόπαυση: <3.9
Άνδρες: <3.6
Γυναίκες:
Παραγωγική φάση: 5.5 - 102.3
Ωορηξία: 49.9 - 155.5
Εκκριτική φάση: 7.3 - 159.5
Εμμηνόπαυση: < 3.9
0.5-3.2
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
pg/ml
15 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/L
15 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<140
μg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
14-111
pg/ml
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
5-ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (5-HIΑA)
(HPLC)
ΑΔΡΕΝΟΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH)
(ECLIA)
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Α (INHIBIN A)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β (INHIBIN Β)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΟΡΟΣ
(CMIA)
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ
(CMIA)
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ) ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΑ 24h
(Χωρίς συντηρητικά)
ΠΛΑΣΜΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ
(ELISA)
27
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
(ELISA)
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ (ALDO)
(CLIA)
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24 H
(CLIA)
ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH)
ΟΥΡΑ 24h
(Προσθήκη
συντηρητικού 5ml/L
πυκνού HCL)
ΟΡΟΣΠΛΑΣΜΑ EDTA
ΟΥΡΑ 24 H
(Συντηρητικό)
Ορός
2.0-22.0
μg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ορός:
Όρθια θέση: 2.56-44.5
Ύπτια θέση: 1.97-26.0
Πλάσμα EDTA:
Όρθια θέση: 2.44-40.3
Ύπτια θέση: 1.88-25.67
137.0-1249
ng/dL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/dL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<8.0
pg/ml
12 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Άνδρες: <2.50
ng/ml
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
(ELISA)
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGΗ)
ΟΡΟΣ
Γυναίκες: <9.90
(ECLIA)
Αγόρια
0-10 ετών: <6.30
11-17 ετών: <10.80
Κορίτσια
0-10 ετών: <7.80
11-17 ετών: <8.10
ΒΑΝΙΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ (VMA)
(ELISA)
ΓΑΣΤΡΙΝΗ
ΟΥΡΑ 24 h
Προσθήκη 5ml/L
πυκνού HCL ΟΥΡΑ Τυχαίας
ούρησης
ΟΡΟΣ
2-10
mg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<110
pg/ml
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Ινσουλίνη:5-20
Ινσουλίνη 30’:25-200
Ινσουλίνη 60’:40-230
Ινσουλίνη 90’:30-150
Ινσουλίνη 120’:14-120
μIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: <11.8
Γυναίκες: <4.8
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Χημειοφωταύγεια)
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (IRI)
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30΄
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60΄
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90΄
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120΄
(CMIA)
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT)
(CLIA)
28
μg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/L
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
nmol/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
36-137
μg/24h
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Άνδρες: 2.0-5.6
Γυναίκες: 3.7-11.1
100-800
ng/ml
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
mg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
100-550
pg/ml
8 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
12.1-85.5
μg/24h
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
ΟΥΡΑ 24 h
(Προσθήκη 5ml/L
πυκνού HCL)
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ) ΟΥΡΩΝ
ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
7-65
μg/gr Creat
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ EDTA
14-88
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΠΛΑΣΜΑ EDTA
Όρθια θέση: 4.4-46.1
Ύπτια θέση: 2.8-39.9
Άνδρες:
2 μηνών-5 ετών: 27.4-113.5
6-8 ετών: 55.0-206.4
μIU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24h
(ELISA)
ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΑ 24 h
Προσθήκη 5ml/L
πυκνού HCL
ΠΛΑΣΜΑ EDTA
84-570
ΟΡΟΣ - ΠΛΑΣΜΑ ΣΙΕΛΟΣ
Ορός-Πλάσμα:
<785
(ELISA)
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (CORT)
(ECLIA)
(πρωί 7:00-10:00 π.μ): 171-536
Δείγμα σιέλου:
(πρωί 8:00-10:00 π.μ): <19.1
Ορός-Πλάσμα:
(απόγευμα 16:00-20:00 π.μ): 64-327
Δείγμα σιέλου:
(απόγευμα 16:00-20:00 π.μ): <11.9
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
(ECLIA)
ΛΕΠΤΙΝΗ
ΟΥΡΑ 24h
(χωρίς συντηρητικά)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
(ELISA)
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ)
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΑ 24 h
Προσθήκη 5ml/L
πυκνού HCL
ΠΛΑΣΜΑ ηπαρίνης
(ELISA)
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ) ΟΥΡΩΝ
24ΩΡΟΥ
(ELISA)
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)
(CMIA)
ΡΕΝΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
(CLIA)
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-I)
(CLIA)
ΟΡΟΣ
29
9-11 ετών: 85.2-249.0
12-15 ετών: 115.4-499.0
16-20 ετών: 247.3-482.0
21-24 ετών: 188.0-400.0
25-39 ετών: 96.4-228.0
40-54 ετών: 88.3-210.0
>55 ετών: 54.6-185.7
Γυναίκες:
2 μηνών-5 ετών: 33.5-172.0
6-8 ετών: 80.0-244.0
9 -11 ετών: 87.4-399.0
12-15 ετών: 188.4-510.0
16-20 ετών: 267.5-471.0
21-24 ετών: 149.0-332.0
25-39 ετών: 107.8-246.7
40-54 ετών: 93.0-244.6
>55 ετών: 54.0-204.4
30
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1,25-ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D
ΟΡΟΣ
16-70
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο,
ηπαρινικό νάτριο)
ΟΡΟΣ
(Αλουμινόχαρτο)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό νάτριο,
ηπαρινικό λίθιο)
ΟΛΙΚΟ ΗΠΑΡΙΝΗΣ
Καλοκαίρι: 15-60
Χειμώνας: 8.8-46
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
0.3-0.8
mg/L
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Ανεπάρκεια: <100
Παρακολούθηση: 100-300
Φυσιολογικά: 187-883
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
8.7-27.2
μg/L
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
(Αλουμινόχαρτο)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο,
ηπαρινικό νάτριο)
5-20
mg/L
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<0.50
Εγκυμοσύνη: <1.5
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο,
ηπαρινικό νάτριο)
ΟΡΟΣ
<0.30
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
90-200
mg/dL
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΥΡΑ
δεύτερης πρωινής
συλλογής
<12
mg/L
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
25-YΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D
(CMIA)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (ΡΕΤΙΝΟΛΗ)
(HPLC)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
(CMIA)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ)
(HPLC)
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ)
(ELISA)
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ (CRP)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (HS-CRP)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
Α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ (a1ΑΤ)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
Α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
(Νεφελομετρική)
31
Α1-ΟΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (a1-AGP)
ΟΡΟΣ
50-120
mg/dL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 66-174
Γυναίκες: 68-180
Άνδρες: 32-88
Γυναίκες: 33-91
210-390
mg/dL
1 ΗΜΕΡΑ
mg/dL
1 ΗΜΕΡΑ
mg/dL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
IU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: <200
Παιδιά:
<6 ετών : <100
6-18 ετών: <200
Άνδρες:
0-1 ετών: 61-164
>1-12 ετών: 90-175
>12-60 ετών: 95-186
>60 ετών: 73-186
Γυναίκες:
0-1 ετών: 59-169
>1-12 ετών: 86-179
>12-60ετών: 101-223
>60ετών: 91-224
Άνδρες:
0-1 έτους: 16-24
1-12 ετών: 48-125
12-60 ετών: 49-173
>60 ετών:54-163
Γυναίκες:
0-1 έτους: 17-120
1-12 ετών: 51-126
12-60 ετών: 53-183
>60 ετών: 64-182
1-6
mg/dL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
30-200
mg/dL
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ (CH100)
(Ανοσοδιάχυση)
ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ (CH50)
ΟΡΟΣ
(Ανοσοδιάχυση)
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1-ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ (C1-INH)
ΟΡΟΣ
(Νεφελομετρική)
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ (ASTO)
ΟΡΟΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ A1 (APOA1)
ΟΡΟΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ B (APOB)
ΟΡΟΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ Ε (ΑPOE)
(Νεφελομετρική)
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗP)
(Νεφελομετρική)
32
Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΟΡΟΣ
0.97-2.64
mg/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ 24 H
0-0.32
mg/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
122-437
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
62-231
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<25
μΙU/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό
ΟΡΟΣ
Άνδρες: 20-55
Γυναίκες: 15-50
<30
(Ανοσοθολοσιμετρική)
Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΕΛΑΦΡΕΣ κ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (TCLS κ)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΕΛΑΦΡΕΣ λ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΟΡΟΥ (TCLS λ)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ (EPO)
(Χημειοφωταύγεια)
ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(Θολοσιμετρική)
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ (%), %TFS
(Υπολογιστική)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ EDTA
ΛΟΓΟΣ ApoB / ApoA1
ΟΡΟΣ
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ-Α [Lp(a)]
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Φυσιολογικό: <0.60
Μέσος Κίνδυνος: 0.60-1.00
Υψηλός Κίνδυνος: >1.00
1.3-2.61
ΟΥΡΑ 24H
0.75-4.5
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
<70
μg/L
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (ηπαρινικό
Άνδρες: 250-380
Γυναίκες: 208-400
μg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Υπολογιστική)
ΛΟΓΟΣ κ/λ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΟΡΟΥ
(Υπολογιστική)
ΛΟΓΟΣ κ/λ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΟΥΡΩΝ
(Υπολογιστική)
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Νεφελομετρική)
ΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡOΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
(TIBC)
33
(Υπολογιστική)
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
λίθιο, ηπαρινικό
νάτριο)
ΟΡΟΣ
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <30
Ασθενώς θετικό: 30-50
Θετικό: >50
20-60
mg/dl
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
118-240
mg/L
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
14-25
mg/L
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Άνδρες:
1-14 ετών: 80-170
>14 ετών: 82-185
Γυναίκες:
1-14 ετών: 82-173
>14 ετών: 83-193
Άνδρες:
1-14 ετών: 14-44
>14 ετών: 15-53
Γυναίκες:
1-14 ετών: 13-46
>14 ετών: 15-57
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ (CP)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C1q
(Νεφελομετρική)
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C2
(Ανοσοδιάχυση)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4
ΟΡΟΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΥΠΟΤΥΠΟΙ IgG (G1,G2,G3,G4)
mg/dL
ΟΡΟΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(Νεφελομετρική)
ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ (TRF)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΟΡΟΣ
Άνδρες:
1-14 ετών: 186-388
14-60 ετών: 174-364
60-80 ετών: 163-344
Γυναίκες:
1-14 ετών: 180-391
14-60 ετών: 180-382
60-80 ετών: 173-360
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
34
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗ-ΜΒ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
(CK-MB)
ΟΡΟΣ
<25.0
U/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο)
ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης)
εναλλακτικά ΟΡΟΣ
ΟΡΟΣ
3.5-20
μmol/L
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Άνδρες: <0.035
Γυναίκες: <0.015
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<0.1
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Ανοσοαναστολή-IFCC)
ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΟΛΙΚΗ (HCY)
(CMIA)
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I (TnI)
(CMIA)
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ T (TnT hs)
(ECLIA)
35
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΦΑ-ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (A-FP)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο,
ηπαρινικό νάτριο) ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΔΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ (SCC)
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1.1-8.0
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<2.5
ng/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
2.0-11.0
U/ml
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
<16.3
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<4.0
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Βιοψία?: <10
Παρακολούθηση: 10-25
Ετήσιος έλεγχος: >26
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<35
U/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<31.3
U/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<37.0
U/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<6.9
U/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
<25.0
U/mL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(CMIA)
ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
(MCA)
(ELISA)
EΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE)
(ECLIA)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
(CMIA)
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
(FPSA)
(CMIA)
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 125 (CA 125)
(CMIA)
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15.3 (CA 15.3)
(CMIA)
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 19.9 (CA 19.9)
(CMIA)
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 72.4 (CA 72.4)
(CMIA)
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 50 (CA-50)
(ELISA)
36
ΟΡΟΣ
Μη καπνιστές: <5.0
Καπνιστές: <6.0
ΟΡΟΣ
(Υπολογιστική)
Βιοψία ?: <10
Παρακολούθηση: 10-25
Ετήσιος έλεγχος: >26
ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΕΡΑΤΙΝΗΣ 19 (CYFRA 21.1) ΟΡΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΪΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (CEA)
(CMIA)
ΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ PSA /ΟΛΙΚΟΥ PSA
(F-PSA/TPSA)
ng/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<3.3
ng/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<75.0
IU/L
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ECLIA)
ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ (TPA)
ΟΡΟΣ
(ECLIA)
37
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Ι (PINP)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
KΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Ι
(CTX ή Β-CROSSLAPS)
ΟΡΟΣ
(ECLIA)
KΑΡΒΟΞΥ-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Ι
(CTX ή Β-CROSSLAPS) ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΑ 24 h
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Άνδρες:
<45 ετών: 22-85
>45 ετών: 20-65
Γυναίκες:
Προεμμηνόπαυσης: 15-69
Μετά εμμηνόπαυσης: 16-74
Άνδρες:
30 - 50 ετών: <0.59
50 - 70 ετών: <0.71
>70 ετών: <0.86
Γυναίκες:
Προεμμηνοπαυσιακές: < 0.58
Μετεμμηνοπαυσιακές: < 1.01
0.14-0.58
ng/ml
15 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Άνδρες: <11.8
Γυναίκες: <4.8
0.02-6.2
pg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ng/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
5-65
ng/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Άνδρες:
18-<30 ετών: 24-70
30-50 ετών: 14-42
>50-70 ετών: 14-46
Γυναίκες:
Προεμμηνοπαυσιακές >20 ετών:
11-43
Μετεμμηνοπαυσιακές ( χωρίς
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(ECLIA)
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT)
ΟΡΟΣ
(CLIA)
Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ (ΝΤΧ)
ΟΡΟΣ
(ECLIA)
Ν-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ (ΝΤΧ) ΟΥΡΩΝ
(ECLIA)
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ (BGP)
(ECLIA)
ΟΥΡΑ 24 h
ή πρωινής ούρησης
χωρίς συντηρητικό
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο
38
ΟΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
(BAP)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (OHP)
(ELISA)
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2 ΩΡΟΥ (OHP)
(ELISA)
ΟΥΡΑ 24h
(Προσθήκη
συντηρητικού)
ΟΥΡΑ 2 h
θεραπεία): 15-46
Ασθενείς με οστεοπόρωση:
13-48
Άνδρες:
0-2 ετών: 62-132
3-9 ετών: 63-135
10-14 ετών: 58-140
15-18 ετών: 30-89
18-25 ετών: 10-45
>25 ετών: 15-41.3
Γυναίκες:
0-2 ετών 81-142
3-8 ετών 70-139
9-12 ετών 66-137
13-17 ετών 8-82
18-25 ετών: 6-34
26-44 ετών: 11.6-29.6
(προ-εμμηνόπαυσης)
>45 ετών 14.2-42.7
(μετα-εμμηνόπαυσης)
Φυσιολογικό: < 0.5
Ένδειξη ήπιας λοίμωξης: 0.5 - 2.0
Ένδειξη σοβαρής λοίμωξης: > 2.0
13-65 ετών: 6-22
> 65 ετών: 5-17
0.012-0.031
U/L
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ng/ml
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
mg/24h/m2
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
mg
υδροξυπρολίνης
/ mg κρεατ.
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
39
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α (IgA)
ΟΡΟΣ
Άνδρες:
0-3 μηνών: 1.0 -34.0
>3 μηνών-1 έτους: 8.0-91.0
>1 έτους-12 ετών: 21.0-291
12-60 ετών: 63.0-484
>60 ετών: 101-645
Γυναίκες:
0-3 μηνών: 1.0-34.0
>3 μηνών-1 έτους:8.0-91.0
>1 έτους-12 χρόνια: 21.0-282
>12-60 ετών: 65.0-421
>60 ετών: 69.0-517
Άνδρες:
0-1 μηνός: 397-1765
>1 μηνός-1 έτους: 205-948
>1-2 ετών: 475-1210
>2 ετών-80 ετών: 540-1822
Γυναίκες:
0-1 μηνός: 391-1737
>1 μηνός-1 έτους: 203-934
>1-2 ετών: 483-1226
>2 ετών-80 ετών: 552-1631
Άνδρες:
Νεογέννητα: 6-21
3 μηνών-1 έτους: 17 -143
>1-12 ετών: 41-183
>12 ετών: 22-240
Γυναίκες:
Νεογέννητα: 6-21
3 μηνών-1 έτους: 17-150
>1-12 ετών: 41-183
>12 ετών: 33-293
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G (IgG)
ΟΡΟΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M (IgM)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΟΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
40
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ E (IgE)
ΟΡΟΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgA
(aCL-A)
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
(aCL-G)
(CLIA)
ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM
(aCL-M)
(CLIA)
ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
(ACA)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης)
ΟΡΟΣ
Ενήλικες: <100
Παιδιά:
<1 έτους: <15
1-5 ετών: <60
6-9 ετών: <90
10-15 ετών: <200
Αρνητικά: <12
Αμφίβολα: 12-20
Θετικά: >20
Αρνητικά: <20
Χαμηλά θετικά: 20-39.9
Μετρίως θετικά: 40-79.9
Υψηλά θετικά: >80
Αρνητικά: <13.0
Αμφίβολα: 13.0-14.9
Χαμηλά θετικά: 15.0-39.9
Μετρίως θετικά: 40.0-79.9
Υψηλά θετικά: >80.0
Αρνητικά
IU/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑPL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
GPLU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΜPLU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG
(AMA)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: < 5.0
Αμφίβολα: 5.0-10.0
Θετικά: >10.0
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.45
Αμφίβολα: 1.45-1.51
Θετικά: >1.51
Αρνητικό: 1/80 Αρνητικά
Θετικά: ≥1/80 Ασθενώς θετικά
Index
ΟΡΟΣ
<75
IU/ml
ΣΠΕΡΜΑ
Αρνητικά
(ELISA)
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LKM)
U/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (ANA)
(CLIA)
ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (ANA) ΜΕ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ
ΟΡΟΣ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ASA)
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
(ASA)
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
41
(ELISA)
ΟΡΟΣ
<200
U/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ ENY
0.1-0.9
U/ml
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <15.0
ΙU/mL
10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <15.0
ΙU/mL
10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.95
Αμφίβολα: 0.95-1.0
Θετικά: >1.0
AU/mL
2 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
IU/mL
2 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
IU/mL
2 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-30
Θετικά: >30
U/mL
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
ΙU/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
IU/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ) IgG ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B (ADNASE B)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (Anti-GAD)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgM
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ
(anti-Scl-70)
2 ΗΜΕΡΕΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Sm
(anti- Sm)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SS-Α (Rο)
(anti-SS-Α)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SS-B (La)
(anti-SS-B)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (Anti-GBM)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ι
ΙgG (anti-β2 GPI-G)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ι
ΙgM (anti-β2 GΡΙ-M)
(ELISA)
42
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ) IgA ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
Αρνητικά
IU/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
IU/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
κιτρικό, ηπαρίνης)
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
Αρνητικά: <20
Αμφίβολά: 20-25
Θετικά: >25
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
κιτρικό, ηπαρίνης)
Αρνητικά: <0.95
Αμφίβολά: 0.95-1.0
Θετικά: >1.0
Index
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.1
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.1
ratio
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
IU/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20
Αμφίβολα: 20-25
Θετικά: >25
IU/mL
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο)
Αρνητικά: <5.0
Θετικά: >5.0
U/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ)
IgM
(ELISA)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ (AGA) IgG
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ (AGA) IgM ΟΡΟΣ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ (AGA) IgA
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DΝΑ
ΙgG (anti-dsDΝΑ)
(CLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙgG (anti-ΕΝΑ)
(CLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΙgG (anti-IF)
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (ΙΑΑ)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (Αντι-tTG) IgG
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (Αντι-tTG) IgA
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΩΜΕΝΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΙgG
(anti-CCΡ)
(CMIA)
43
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <5
Αμφίβολα: 5-10
Θετικά: >10
U/mL
6 ΕΡΓΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <10
Αμφίβολα: 10-12.5
Θετικά: >12.5
U/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <10
Αμφίβολα: 10-12.5
Θετικά: >12.5
U/mL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.9
Αμφίβολα: 0.9-1.1
Θετικά: >1.1
U/Ml
2 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.2
Αμφίβολα: 0.2-0.5
Θετικά: >0.5
nM
3 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgM ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΙgG (ΑSΜΑ)
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DΝΑ
ΙgG (anti-ssDΝΑ)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΙgG (anti-ΜΡΟ)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 ΙgG
(anti-PR3)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Jο-1
ΙgG (anti-Jο-1)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (AChRA)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUSK (Anti-MUSK)
2 ΗΜΕΡΕΣ
3 ΗΜΕΡΕΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ICA)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
(ELISA)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΣΕΡΙΝΗΣ ΙgG
(αΡS-G)
ΟΡΟΣ
44
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛ-ΣΕΡΙΝΗΣ
ΙgM(αΡS-M)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(ELISA)
45
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΟ e ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
(ΗΒeΑG)
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <1.0
Θετικό: >1.0
IV
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <1.0
Θετικό: >1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
Αρνητικά: <6
Αμφίβολα: 6-15
Θετικά: >15
Αρνητικά: <0.85
Αμφίβολα: 0.85-1.0
Θετικά: >1.0
Αρνητικά: >1.0
Θετικά: <1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
AU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
IV
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(CMIA)
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ
Β (ΗΒSΑG)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV-1/ΗIV-2 (anti-HIV 1,2)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CMV IgG (CMV-G)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CMV IgM (CMV-M)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ e ΤΟΥ
HBV (ΗΒeΑb)
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΤΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΠΟΥ ΙΟΥ (anti-ΗΤLV Ι/ II)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΒV (ΗΒsΑb)
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.9
Αμφίβολα: 0.9-1.1
Θετικά: >1.1
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.6
Αμφίβολα: >0.6-<1.0
Θετικά: >1.0
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
mIU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Index
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
COI
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 1 ΙgΜ
(ΗSV1-M)
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 1 ΙgG
(ΗSV1-G)
46
(ECLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 2 IgM
(HSV 2-M)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <0.51
Αμφίβολο: >0.51-<1.0
Θετικό: >1.0
ΟΡΟΣ
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
(ELISA)
COI
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Αρνητικά: <1.0
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <50
Οριακά: 50-100
Θετικά: >100
mIU/ml
1ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Index
1ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ TOY ΙΟΥ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (Anti-HDV)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ TOY ΙΟΥ ΤΗΣ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A ΟΛΙΚΑ (anti-HAV ολικά)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20.0
Θετικά: >20.0
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 2 IgG
(HSV 2-G)
(ECLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgG
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IgM
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΙgG
(VZV-G)
(CLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΙgM
(VZV-M)
(CLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ TOY ΙΟΥ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (anti-ΗCV)
(CMIA)
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ TOY ΙΟΥ ΤΗΣ
47
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A IgG (anti-ΗAV IgG)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ TOY ΙΟΥ ΤΗΣ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ΙgΜ (anti-ΗAV ΙgΜ)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <4.9
Αμφίβολα: 5.0-9.9
Θετικά: >10
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.2
Αμφίβολα: 1.2-1.6
Θετικά: >1.6
IV
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <13.5
Ασθενώς Θετικά: 13.5-16.5
Θετικά: >16.5
Αρνητικά: <10
Ασθενώς Θετικά: 10-15
Θετικά: >15
Αρνητικό: < 9.0
Αμφίβολο: 9.0 -11.0
Θετικό: > 11.0
Αρνητικά
mIU/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
U/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
AU/ml
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ TOY ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ
ΙgG (RUB-IgG)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙgM
(RUB-IgM)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ IgG
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ IgM
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ
IgG (ELISA)
ΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ
IgM (IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΒΟΪΟΥ Β19 ΙgG
(Parvo-ΙgG)
ΟΡΟΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.9
Αμφίβολο: 0.9-1.1
Θετικά: >1.1
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.9
Αμφίβολο: 0.9-1.1
Θετικά: >1.1
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <0.75
Αμφίβολο: 0.75-1.00
Θετικό: >1.00
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <0.5
Αμφίβολο: 0.5-1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(CLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΒΟΪΟΥ Β19 ΙgM
(Parvo-ΙgM)
(CLIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΨΙΔΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ EBV IgG
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΨΙΔΙΚΟΥ
4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
48
Θετικό: >1.0
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ EBV IgM
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ HBV IgM (ΗBcAb IgM)
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
ratio S/CO
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.6
Αμφίβολα: 1.6-2.99
Θετικά: >3.0
IU/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <0.50
Αμφίβολα: 0.50-0.60
Θετικά: >0.60
IV
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <40
Ασθενώς Θετικά: 40-50
Θετικά: >50
AU/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <40
Ασθενώς Θετικά: 40-50
Θετικά: >50
AU/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <0.9
Αμφίβολο: 0.9-1.1
Θετικό: >1.1
Αρνητικά: <0.9
Αμφίβολο: 0.9-1.1
Θετικά: >1.1
Αρνητικά: <40.0
IV
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
U/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
U/ml
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ HBV (ΗBcAb)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG
(Toxo-G)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
IgM(Toxo-M)
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΙgG
(FΤΑ IgG)
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΙgM
(FΤΑ IgM)
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ
ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ IgG
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ
ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ IgM
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EXINOKOKKOY
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Helicobacter pylori IgG
ΟΡΟΣ
(CMIA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Helicobacter pylori IgM
ΟΡΟΣ
(ELISA)
49
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Helicobacter pylori IgΑ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <20.0
U/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικό: <10.0
Θετικό: >10.0
Αρνητικό: <10.0
Θετικό: >10.0
Αρνητικά
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
Αρνητικά: <1.0
Θετικά: >1.0
Αρνητικά
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Leishmania
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Listeria
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Listeria IgG
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Listeria IgM
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Mycoplasma hominis ολικά
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Mycoplasma pneumoniae IgG
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Mycoplasma pneumoniae IgM
ΟΡΟΣ
(ELISA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA henselae IgG
U/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
U/ml
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA henselae IgM
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA quintana IgG
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA quintana IgM
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORELLIA burgdorferi IgG
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORELLIA burgdorferi IgM
ΟΡΟΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BRUCELLA IgG
ΟΡΟΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BRUCELLA IgM
ΟΡΟΣ
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSAKIE IgG
ΟΡΟΣ
Index
3-4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Index
3-4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
Index
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(IFA)
50
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSAKIE IgM
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Αρνητικά
10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
Χαμηλή Avidity: <50.0
(IFA)
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA
(IFA)
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΙΟΥ ΙgG
(CMVG Αvidity)
% AVI
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
% AVI
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
(Ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης)
Ενδιάμεση Avidity: 50.0-59.9
(CMIA)
(Γκρίζα ζώνη)
Υψηλή Avidity: >60.0
(Ένδειξη παλαιάς λοίμωξης)
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG
(ToxoG-Avidity)
(CMIA)
ΟΡΟΣ
Χαμηλή Avidity: <50.0
(Ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης)
Ενδιάμεση Avidity: 50.0-59.9
(Γκρίζα ζώνη)
Υψηλή Avidity: >60.0
(Ένδειξη παλαιάς λοίμωξης)
51
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΜΕΣΗ COOMBS (DAT)
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
Αρνητική
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΡΟΣ
Αρνητική
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
4.6-13.5
U/gr Hb
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ,
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
4.0-6.2
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
0.4-2.6
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
A, B, AB, O
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
Rh (-), Rh (+)
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
Γυναίκες: <20
Άνδρες: <15
Παιδιά: <10
Ελαχίστη αντίσταση: 0.48 -0.44
Μεγίστη αντίσταση: 0.40 0.36
(Συγκολλλητινοαντίδραση)
ΕΜΜΕΣΗ COOMBS
(Συγκολλλητινοαντίδραση)
ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΛΥΚΟΖΗΣ (G6ΡD)
(Φωτομετρική)
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HBA1c)
(Τριχοειδήε ηλεκτροφόρηση)
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ (ΔΕΚ)
(Μικροσκόπηση μετά από χρώση)
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
(Συγκολλλητινοαντίδραση)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΡΕΖΟΥΣ (Rh)
(Συγκολλλητινοαντίδραση)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
(Μέθοδος Westergren)
ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
(Αντίδραση με υπότονο διάλυμα)
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
mm
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
52
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ)
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
80-120
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
LA screen: 25.6-41.8
LA επιβεβαιωτικό: 26-38
Ratio: >2.0 Αυξημένο LA
Ratio: 1.5-2.0 Μέτριο LA
Ratio: 1.2-1.5 Ασθενές LA
Αρνητικό: 120-300
Θετικό: 0-120
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
sec
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
sec
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(Χρωματομετρική)
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (LA)
(Πηξιολογική)
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ C (APC R)
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
(Πηξιολογική)
Δ-ΔΙΜΕΡΗ (D-DIMERS)
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
0-198
ng/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
0.3-3.5
U/ml
12 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
200-400
mg/dL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-120
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-140
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-140
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
60-159
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
50-120
%
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-120
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ
(PAI)
(Χρωματομετρική)
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΙ (FII)
(Φωτομετρική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ V (FV)
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VII (FVII)
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VIII (FVIII)
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VW (VWF:AG)
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ IΧ (FIX)
(Πηξιολογική)
53
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Χ (FX)
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-120
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-120
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-150
%
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-140
%
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
6-25
mg/dL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
0-5.0
μg/ml
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΠΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΚΑ
70-130
%
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ XI (FXI)
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΙΙ (FXII)
(Πηξιολογική)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΙIΙ (FXIII)
(Πηξιολογική)
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
(Νεφελομετρική)
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΥΣΕΩΝ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
(Ανοσοθολοσιμετρική)
ΠΡΩΤΕΪΝΗ C
(Χρωματομετρική)
54
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ (ANGORON)
ΟΡΟΣ
Θεραπευτικά επίπεδα: 0.7-2.5
Τοξική δράση: >5.0
mg/dL
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης,
κιτρικών,
οξαλικών)
ΟΡΟΣΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό λίθιο,
ηπαρινικό νάτριο,
κιτρικό ή οξαλικό)
ΟΡΟΣ
50-100
μg/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Θεραπευτικά επίπεδα: 0.8-2.0
Τοξική δράση: >2.0
ng/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ενήλικες: 10-20
Τοξική δράση: >30
Παιδιά: 5-20
Νεογνά: 6-10
4.0-12.0
μg/mL
2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
μg/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
100-400
ng/mL
5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΡΟΣ
0.4-1.4
mmol/L
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
ΟΡΟΣ
(προστασία από το
φώς)
10-37
mg/L
2-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(HPLC)
ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ (DEPAKENE)
(Παρεμπόδιση ανοσοθολοσιμετρίας)
ΔΙΓΟΞΙΝΗ (DIGOXIN/LANOXIN)
(CMIA)
ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
(Χημειοφωταύγεια)
ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
(CMIA)
ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρινικό νάτριο,
κιτρικό ή οξαλικό)
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ EDTA
(HPLC)
ΛΙΘΙΟ (LITHIUM/HYPRONEX)
(Χρωματομετρική)
LEVETIRACETAM (KEPPRA)
(HPLC)
55
ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (LUMINAL)
(CMIA)
ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ
(PHENYTOIN/EPANUTIN/DILANTIN)
(CMIA)
TACROLIMUS
(HPLC)
ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΛΚΟΟΛΗ) ΟΥΡΩΝ
(Χημειοφωταύγεια)
ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ/ΜΕΤΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
(Ανοσοενζυμική)
ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
(Ανοσοενζυμική)
ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ (ALPRAZOLAM)
(Ανοσοενζυμική)
ΚΑΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ (ΤΗCΑ)
(Ανοσοενζυμική)
ΚΟΚΑΪΝΗ
(Ανοσοενζυμική)
ΟΠΙΟΥΧΑ (ΟΠΙΟΕΙΔΗ)
(Ανοσοενζυμική)
ΟΡΟΣΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης,
κιτρικών,
οξαλικών)
ΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑ (EDTA,
ηπαρίνης,
κιτρικών,
οξαλικών)
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ EDTA
(3ml)
15-40
μg/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
10-20
μg/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
5-15
ng/mL
7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΟΥΡΑ πρώτης
πρωινής ούρησης
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ πρώτης
πρωινής ούρησης
ΟΥΡΑ πρώτης
πρωινής ούρησης
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
ΟΥΡΑ τυχαίας
ούρησης
<100
mg/dL
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<1000
ng/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<200
ng/mL
1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<200
ng/mL
1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
<50.0
ng/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<300
ng/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
<300
ng/mL
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
56
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΟΦΟΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ EDTA
ΟΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ LDH (Ισοένζυμα)
ΟΥΡΑ 24h
ΟΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΟΡΟΣ
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΟΥ
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΥΡΩΝ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ BENCE-JONES
ΟΡΟΣ
ΟΥΡΑ 24h
ΟΥΡΑ 24h
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αλβουμίνη: 52-65
Σφαιρίνες α1: 1.5-4.5
Σφαιρίνες α2: 6.2-12.2
Σφαιρίνες β: 8.5-14.5
Σφαιρίνες γ: 9.5-19.6
Μη ανίχνευση παραπρωτεϊνών
LDH1: 20.6-32.0
LDH2: 31.1-35.9
LDH3: 19.8-25.7
LDH4: 7.0-10.4
LDH5: 6.5-14.0
Λιποπρωτεΐνη α: 17-40
Λιποπρωτεΐνη προ β: 4-22
Λιποπρωτεϊνη β: 40-55
Χυλομικρά: 0-2
Μη ανίχνευση παραπρωτεϊνών
Μη ανίχνευση παραπρωτεϊνών
Μη ανίχνευση πρωτεΐνης BenceJones
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
%
1 ΕΡΓΑΣΙΜΗ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
%
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
%
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
57