ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SAP

Προς:
Υπόψη:
Αριθμός Fax:
Αριθμός Τηλ:
Από:
Τμήμα:
Αριθμός Τηλ:
Αριθμός Fax:
E-mail:
ΦΩΦΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
210 5225054
210 5222264
[email protected]
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SAP
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δευτέρα
Τρίτη
26
27
Μαΐου 2014
Μαΐου 2014
Ώρες: 16:00-22:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις διαδικασίες
και τις μεθόδους της κοστολόγησης των αγοραζομένων και των παραγομένων
αποθεμάτων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα SAP και να τις αξιοποιήσουν
τόσο στην αποτίμηση της περιουσίας (μένοντα) και του κόστους πωληθέντων όσο
και στην άμεση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, σε Κοστολόγους,
σε όσους εμπλέκονται στις αποτιμήσεις αποθεμάτων καθώς και σε στελέχη που
λαμβάνουν αποφάσεις που απαιτούν υπολογισμούς κόστους
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προτεινόμενη εκπαίδευση υποστηρίζεται α) από κατάλληλες παρουσιάσεις power
point, β) παρουσίαση του πραγματικού συστήματος που έχουμε εγκατεστημένο στα
γραφεία μας μέσω σύνδεσης internet και γ) από τα βιβλία που έχει γράψει ο
εισηγητής με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών
συστημάτων SAP» και «Bιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση»
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ. Ασχολείται για πάνω από 20 χρόνια με την πληροφορική και εργάστηκε σαν σύμβουλος
πληροφορικής, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Coopers&Lybrand, η Oracle και η SAP και η κύρια ενασχόλησή του εστιάστηκε
στο επιχειρησιακό λογισμικό και ιδιαίτερα στα διεθνή ERP συστήματα. Ασχολήθηκε κύρια με την προσαρμογή των διεθνών ERP στην
Ελληνική Οικονομική πραγματικότητα, με σκοπό την κάλυψη της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής, και συμμετείχε σε μεγάλα και
σύνθετα έργα υλοποίησης συστημάτων ERP στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το σημαντικότερο επίτευγμά του ήταν η Ελληνικοποίηση
του πακέτου λογισμικού SAP ERP, στην εταιρία SAP Hellas της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συνιδιοκτήτης μέχρι το 2000, που
αποκτήθηκε από τη Γερμανική εταιρία SAP AG. Σήμερα είναι κύριος μέτοχος και Γενικός Διευθυντής της εταιρίας AGILE A.E., η οποία
δραστηριοποιείται στο χώρο του SAP και των ERP συστημάτων γενικότερα, συνεχίζοντας το επάγγελμα του συμβούλου πληροφορικής
σε επιχειρήσεις. Συγγραφέας βιβλίων σχετικών με το SAP. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.
Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια στο www.mfgroupoikonomotexniki.gr καθώς και
πολλά από αυτά στην πιο γνωστή ιστοσελίδα εύρεσης σεμιναρίων www.goseminars.gr
Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου
Web Site:
Πειραιώς 4 (3ος ορ.)
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Fax: 210.5200122
Πειραιώς 4 (3ος ορ.)
Τηλ: 210.3219665 & 210.3216982
Fax: 210.3218765
Πανεπιστημίου 58
Τηλ: 210.3305070
Fax: 210.3305071
http: \\ www.mfgroupoikonomotexniki.gr
Email:
[email protected]
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οικονομική Διαχείριση SAP FI
Ημέρα 1
Εισαγωγή στην Κοστολόγηση αποθεμάτων του SAP
Οργανωτικές Δομές Εφοδιαστικής (εγκαταστάσεις, εταιρίες,
κέντρα εργασίας)
Βασικά αρχεία Υλικών, Κινήσεις Αγοραζομένων Υλικών
Εντολές Αγοράς Παραλαβές υλικών (Goods Receipts),
Παραλαβές Τιμολογίων Αγορών, Παρεπόμενες Χρεώσεις
αγορών (Subsequent debits), Φάκελοι Εισαγωγής
Προϋπολογισμένες αγορές - λογαριασμός 58 (Goods
Received Invoice Received)
Προϋπολογιστικοί Λογαριασμοί Υλικών SAP 2Χ99
Ημέρα 2
Βασικά αρχεία, Πίνακες Υλικών (BOM), Φασεολόγια,
(Routing), Συνταγές (Recipes), Τεχνικές Προδιαγραφές
Εντολές Παραγωγής, Χορηγήσεις – αναλώσεις υλικών,
Παραλαβές ετοίμων, επιβεβαιώσεις χρόνων διεργασιών
ολοκλήρωση εντολών παραγωγής.
Εντολές αγοράς υπεργολαβιών φασόν (subcontracting
orders), συστατικά υπεργολαβιών, παραλαβές διεργασιών,
τιμολόγηση υπεργολαβιών
Κέντρα Εργασίας, Κέντρα κόστους (Κύρια και Βοηθητικά)
Λογιστική Αγορών Λογαριασμοί αγορών SAP
Διαχείριση εκπτώσεων τζίρου αγορών (rebates)
Μέθοδοι Αποτίμησης Αγοραζομένων Υλικών (WMV, FIFO
κλπ)
Εκτυπώσεις και Αναφορές Αγορών
Αποτίμηση Αγοραζομένων Υλικών σε πραγματικό χρόνο
Περιοδική Αποτίμηση Αγοραζομένων Υλικών
Βιβλίο Αποθήκης Αγοραζομένων Υλικών
Εγγραφές λογαριασμού 94 Αγοραζομένων Υλικών
Άμεση Εργασία, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα,
Συντήρηση εγκαταστάσεων, Αποσβέσεις μηχανών
Εκτυπώσεις και Αναφορές παραγωγής
Αποτίμηση Παραγομένων Υλικών σε πραγματικό χρόνο
Περιοδική Αποτίμηση Παραγομένων Υλικών
Βιβλίο Αποθήκης Παραγομένων Υλικών
Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου Βιβλίο Τεχνικών
Προδιαγραφών
Εγγραφές λογαριασμού 94 Παραγομένων Υλικών
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 450€ (14 εκπαιδευτικές ώρες)
-
-
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ:
210/5225054 & fax: 210/5222264.
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,45). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και
αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό EUROBANK ΑCC No 0026.0027.36.02004.57511 - IBAN GR
87026 0027 000036 02004 57511 - SWIFT EFGBGRAA ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACC No 5050 030221 686 - IBAN GR 24 0172 0500 0050 5003 0221 686 SWIFT PIRBGRAA μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax:
210/5222264 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Η παρούσα επικοινωνία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας και στα πλαίσια της επί σειρά ετών ενημέρωση της επιχείρησής σας σχετικά με τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία μας. Η εταιρεία μας σέβεται απόλυτα την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε ενημερωτικά fax για τις επί
σειρά ετών υπηρεσίες επιμόρφωσης που παρέχει σε στελέχη επιχειρήσεων. Αν παρόλα αυτά λάβατε το fax χωρίς να το ζητήσετε ή δεν επιθυμείτε πλέον τις
υπηρεσίες μας, σας ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Για την άμεση διαγραφή σας, παρακαλούμε στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο
[email protected] ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5284 300. Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam διότι διενεργείται σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2471/2006, Ν. 3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριμένα, γίνεται πλήρης αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας μας και σας δίνεται η
δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής.
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ
&
ΟΜΙΛΟΣ MF Οικονομοτεχνική
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ