ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2014

ΗΜ. ΕΓΓΡ.
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991*
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991*
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991*
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
19/12/1991
29/10/1992
19/12/1991
19/12/1991
21/01/1992
18/05/1992
29/10/1992*
29/10/1992*
29/10/1992*
29/10/1992
19/10/1992
29/10/1992
29/10/1991
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
20/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
29/10/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992*
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992*
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992*
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992
10/11/1992*
10/11/1992
29/10/1992
10/11/1992
10/11/1992
12/11/1992
13/01/1993
13/01/1993
13/01/1993
13/01/1993
13/01/1993
01/02/1993*
01/02/1993
01/02/1993
01/02/1993
29/04/1993
29/04/1993
29/04/1993
19/10/1993
19/10/1993*
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993*
19/10/1993
19/10/1993
19/10/1993
27/10/1993
27/10/1993
27/10/1993
17/11/1993
17/11/1993
17/11/1993
17/11/1993
17/11/1993
17/11/1993
17/11/1993
17/11/1993*
25/11/1993
07/01/1994
07/01/1994*
07/01/1994*
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994
07/01/1994*
11/02/1994*
11/02/1994*
11/02/1994*
11/02/1994
11/02/1994
03/03/1994
22/04/1994
17/05/1994
17/05/1994
12/11/1996
17/05/1994
17/05/1994
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1994
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995*
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995
28/02/1995*
28/02/1995*
28/02/1995
28/02/1995*
28/02/1995*
23/03/1995
11/05/1995
22/05/1995
07/08/1995
11/01/1996
04/03/1996
04/03/1996
04/03/1996
06/03/1996
06/03/1996
ΑΡ.ΦΑΚΑΡ.ΕΓΓΡ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1
ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΗ
ΧΩΡΑ
002
001 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16
6022 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
003
002 ΑΣΠΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 19
3016
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
004
003 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΟΜΗΡΟΥ 8
2407 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
005
004 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 86, ΤΖΙΩΑΝΝΑ ΚΩΡΤ, ∆.402
6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
005 ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
007
006 ΛΟΥΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 19, 1ος Ορ., ΜΕΓΑΡΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
3025
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
008
007 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΝΤΡΟΥΛΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 11
6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
010
008 ΠΕΛΑΓΙΑΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16, ∆ΙΑΜ.4
5280 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
011
009 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
LARNACA GARDENS COURT B, ∆ΙΑΜ.405, ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
014
010 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΣ
Λ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 69, ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΤ, ∆ΙΑΜ.48
6017
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
015
011 ΠΑΤΣΑΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 15, ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΡΤ, ∆.14
6050
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
016
012 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΕΡΜΟΥ 120
6022 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
018
013 ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 2Α
6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
019
014 ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΣΙ∆Η 1
7570 ΑΛΕΘΡΙΚΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
020
015 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)Τ.Θ. 40555
6305
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
021
016 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΤΕΛΛΑ 2
6015
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
022
017 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ∆ΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 9, ΠΟΛ. ΚΩΣ, ∆.103
3022
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
024
018 ΚΟΝΝΑΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 36, Τ.Θ 249
3090
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
028
019 ΓΙΟΥΤΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝA
ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 15, CITY HOME 3, ∆.101
2013
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
030
020 ΤΣΑΓΓΑΡΙ∆ΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗΣ 11Α
8048 Κ.ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
031
021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 91
4180 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
032
022 ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ-ΤΕΚΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ
ΤΑΣΟΥ Χ"ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10
8035
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
036
023 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν.
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25Β
6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
037
024 ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΦΟΥ 7-9
2103
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
038
025 ΠΙΕΡΙ∆ΟΥ-ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΤΡΗ
ΠΑΦΟΥ 7-9
2103
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
8831, ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
039
026 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
T.Θ. 195
040
027 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 159
7510, ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
041
028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
Γ.ΣΕΦΕΡΗ 4
5350 ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
042
029 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Α∆ΑΜΟΥΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
Γ.ΣΕΦΕΡΗ 4
5350 ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
043
030 ∆ΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Γ.Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΝΘΕΑ
4007 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
048
031 ΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 27, NEMA MANSIONS CRT, ∆.102
3100
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
049
032 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ-ΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΜΟΙ∆ΑΙΑ
ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, CHRYSA COURT 3, ∆.2
3101 ΝΕΑΠΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
050
033 ΜΗΝΑΙ∆ΟΥ-ΠΑΝΑΓΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΡΟ∆ΟΥ 2
2363 ΑΓ. ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
052
034 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 15
2412
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
055
035 ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ-ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΩΤΗΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ 28
4044 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
059
036 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ
ΒΑΘΟΥΛΑ
ΒΡΑΣΙ∆ΑΣ 4
3111 Ν.ΕΚΑΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
061
037 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΡΑΚΟΥ 61Α
4002 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
062
038 ΜΟΥΡΟΥΖΙ∆ΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12
6030
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
064
039 ΠΑΛΑΖΗ
∆ΕΝΑ
ΣΠΕΤΣΩΝ 8
4000 ΧΑΛΚΟΥΤΣΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
066
040 ΚΛΕΙΤΟΥ-ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 26, ∆ΙΑΜ.103
3025
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΩΝΙΑ ΦΙΛΙΑΣ κ ΑΝΘΡ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΤΣΟΥΛΟΥΦΤΑΣ
3110
ος Ορ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
023
041 ΖΕΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ
057
042 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΙΡΗ-ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΑΡΑΒΑ & ΜΕΓΑΡΩΝ 12, ΠΛΑΤΥ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
053
043 ΑΓΑΠΙΟΥ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 47
7104 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
009
044 ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11
6018
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
012
045 ΣΑΒΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆Η, AXION COURT,2 ∆ΙΑΜ.13
6031
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
013
046 ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΡΜΟΥ 41, SUNBAG COURT, 2ος ΟΡ. ∆ΙΑΜ.207
6023
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
025
047 ΜΩΥΣΕΩΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΛΑ∆ΣΤΩΝΟΣ 54
3041
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
034
048 ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΙΕΡΗ
ΗΩ
Τ.Θ. 51981
3509
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
035
049 ΠΑΝΑΓΗ
ΣΩΤΗΡΑ
ΦΡΑΓΚΛΙΣΤ 8Α
6056 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
044
050 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ-ΖΗΝΩΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ 4, ∆.301, ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
3026
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
045
051 ΠΙΠΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΥΝΗΣ 15
3117 ΑΓ. ΦΥΛΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
046
052 ΤΟΥΜΑΖΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29
7101 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
051
053 ΚΑΤΣΙΑΡΗ-ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΥΑ
ΜΟ∆ΕΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 15, Τ.Θ. 78
5320 ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
056
054 ΣΑΒΒΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΠΑΡΟΥ-ΤΡΙΛΙΖΑ, ΚΩΡΤ 15
6020
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
068
055 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Λ.ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 12, ∆.1
6010
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
069
056 ΜΩΥΣΕΩΣ
ΤΡΙΑ∆Α
ΓΛΑ∆ΣΤΩΝΟΣ 54
3041
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
072
057 ΛΕΒΕΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΘΑΚΗΣ 40
2058 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
073
058 ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 1
2614 ΑΡΕ∆ΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
074
059 ΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΖΩ∆ΙΑΣ 13
4632 ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
075
060 ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8, ARISTO CENTRE BL.A
8011
8011 ΠΑΦΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
076
061 ΣΩΖΟΥ-ΟΡΑΤΙΟΥ
ΡΟ∆ΟΥΛΑ
ΛΕΩΦ. ΓΕΡΙΟΥ 59
2200 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
077
062 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΘΙΑ 3
1087
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
078
063 ΣΚΕΤΤΟΥ
ΜΙΡΑΝΤΑ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 71Α
2200 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
079
064 ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17Γ
2231 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
080
065 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΚΕΝΕΝΤΥ 67 ∆.101
1076
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
082
066 ΨΑΛΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΣΑΑΚ & ΣΟΛΩΜΟΥ 3
8200
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
083
067 ΣΧΙΖΑ-ΞΗΡΟΥ
ΡΕΑ
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ 6
1101
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
084
068 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ-AZA
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 9
3091
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
085
069 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 7
2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
086
070 ΜΕΤΤΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΝΕ∆Η
ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 10
2012 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
087
071 ΠΑΛΑΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
6060
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
088
072 ΚΥΠΡΗ-ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
089
073 Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ-ΠΑΦΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
1040 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
091
074 ΠΙΠΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 28Α
2045 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
092
075 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ΕΣΠΩ
ΜΑΧΑΙΡΑ 10
2460 Π. ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
003
076 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΓΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (η παλιά της διεύθυνση)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
094
077 ΠΑΣΤΙ∆ΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 31, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2548 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
095
078 ΛΟΦΙΤΟΥ-ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΧΥΤΡΩΝ 28, ∆.503
2115 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
098
079 ΑΝΘΗ-ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥ
ΚΟΥΛΑ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 5Α
3095
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
096
080 ΜΙΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΛΕΚΟΥ
ΜΟΝΙΚΑ
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 16, 135
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
099
081 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ-ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 69
2055 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
100
082 ΑΥΓΟΥΣΤΗ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4
2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
101
083 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΛΕΝΑ
∆ΗΜΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 10, ∆.401
1095
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
104
084 ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 12
6046
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΝΑ
∆ΙΑΜΕΣΟΥ 23
4043 ΠΟΤ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
106
085 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
108
086 ΜΙΧΑΗΛ ∆.
ΜΑΡΙΟΣ
ΞΕΝΙΟΥ ∆ΙΑ 5, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ∆ΙΑΜ.13
2052 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
110
087 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΕΝΝΕΤΥ 77, ΑΤΛΑΝΤΙΣ 3, ∆.6
1076
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
112
088 ΖΗΝΩΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΟΥΛΙΑΝΗ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ 14Α
2200 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
114
089 ΚΟΜΙΤΗ
ΤΕΡΕΖΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ 12Α
2019 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
103
090 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ Σ.
Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 23Α
1026 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
111
091 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 17
2450 Κ.∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
116
092 ΤΣΑΓΓΑΡΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΕΚΚΙ∆ΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 3
3111 Ν.ΕΚΑΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
117
093 ΣΑΒΒΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΜΑΤΣΟΥ 60
2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
119
094 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΜΕΛΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΕΝΣ 6
3075
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΑΝΗ
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ κ ΠΑΥΛΟΥ 15
3086
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
121
095 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
118
096 ΡΟΥΣΟΥ-ΖΙΑΡΤΙ∆Η
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ 7Α
2019 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
120
097 ΧΡΙΣΤΟΦΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΝΤΟΛΟΡΕΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 5
4042
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
122
098 ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 14Α
3110 ΕΚΑΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
124
099 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 6
2013 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
065
100 ΖΙΑΡΤΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η 7
2045 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
097
101 ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ 7
8049 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
109
102 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ 12
4158 Κ. ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
071
103 ΣΕΧΡΕΜΕΛΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γ. ΡΙΤΣΟΥ 14
2480 ΤΣΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
128
104 ΣΑΖΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
130
105 ΜΑΤΣΑΓΓΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΟΝΙΚΟΥ 9
6016
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
135
106 ∆ΡΟΥΣΙΩΤΗΣ Κ.
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
Γ.Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΝΘΕΑ
4007 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
137
107 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΟΜΝΙΤΣΑΣ ΛΑΝΙΤΟΥ 30
3116 ΑΓ. ΦΥΛΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
138
108 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥ 7Α
3021
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
139
109 ΠΙΠΕΡΑΡΗ
ΑΓΑΘΗ
1ος ∆ΡΟΜΟΣ 28Α
4620 ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
142
110 ΠΙΕΡΗ
ΠΙΕΡΑΚΗΣ
ΑΙΝΣΤΑΙΝ 10Α
6031
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
144
111 ΑΒΡΑΑΜ-ΤΟΦΑΡΙ∆ΟΥ
ΜΕΛΙΤΑ
ΚΟΚΚΙΝΩΓΙΑ 12
4107 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
146
112 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ Α
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΙΜΑΓΙΑ 4, FRIXOS COURT4, ∆ΙΑΜ.21
6046
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
147
113 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΓΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 15, ∆ΙΑΜ.32
2012 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
150
114 ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ
ΜΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 4
2221 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
151
115 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
8015
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
143
116 ΙΑΣΟΝΟΣ-ΦΟΥΣΚΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ
ΣΦΑΛΑΓΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 1
4105 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
153
117 ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΥΝΗ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 7, ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΩΡΤ
3085
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
154
118 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Α.
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΟΡΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 6
3081
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
107
119 ΚΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 17
2007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
123
120 ΣΑΒΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥ∆Α 1
4044 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΟΣ 6, ∆.13
2063 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
149
121 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ-ΚΟΙΡΑΝΙ∆ΟΥΑΘΗΝΟΥΛΑ
152
122 ΠΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΥΣΗΣ 25
5380 ∆ΕΡΥΝΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
158
123 ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 27, ∆.201
2304
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
160
124 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΕΝΕ∆ΟΥ 4Α
2220 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
134
125 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΙΑ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 51, ∆ΙΑΜ.901
2058
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
159
126 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ 6
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 146 ΚΥΠΡΟΣ
140
127 ΚΑΛΟΖΩΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τ.Θ. 42246
6532
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
125
128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΙΜΑΓΙΑ 28, ΜΕΓ. ΣΙΑΝΤΩΝΑ ∆ΙΑΜ.25
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
162
129 ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ
ΠΩΛΙΝΑ
Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 6
ΑΓ.∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
163
130 ΜΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 2
3083 ΚΑΨΑΛΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
164
131 ΚΑΖΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 7
2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
165
132 ΠΙΕΡΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΣΑΒΒΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 20,
2224 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
166
133 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 10
3031 ΑΓ. ΖΩΝΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
168
134 ΣΑΒΒΑ
ΛΟΥΗΣ
ΤΑΚΙΤΟΥ 2
3075
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
169
135 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8
6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
170
136 ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΒΑΣΩ
Τ.Θ. 40
5510 ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΙΕΠΗ 11
8020
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
171
137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΟΥΛΟΥΠΟΥ
172
138 ΜΑΡΚΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
NIKΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 4
2416 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
175
139 ΦΡΙΓΚΑ
ΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΣ 35
2101 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
167
140 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕΥΚΡΟΥ 4
2322 Κ.ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
136
141 GOODIN RODNEY
CLYDE
ΚΑΡΑΒΑ 8
3070
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
133
142 GRAVE-TRACCY
EMMA
ΑΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 64
2054 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
176
143 ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ 26
2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
177
144 ∆ΩΡΙΤΗ-ΛΟΙΖΙ∆Η
ΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 6
3030 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆εν έχει145 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ
Τ.Θ. 20743
1663
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
102
146 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕΛΛΗΣ 6
8027
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
174
147 ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΠΑΡΠΑ
ΑΝΤΡΙΑΝΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 88
2044 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
063
148 ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ACADEMIA CENTRE, BL.3, ∆.401 6021
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
182
149 ΛΟΥΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΑΙΑΣ 3Α
3071
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
183
150 ΛΟΙΖΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΑΙΤΩΛΩΝ 1
2021 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
184
151 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ 7, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΡΤ 9, ∆.301
6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
185
152 ΖΟΡΠΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 1
7600 ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
148
153 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ-ΡΟΥΣΟΥ
ΙΡΙΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 41, ∆.11
2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
186
154 ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 4
7102 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
188
155 ΤΣΙΑΚΚΑ-ΧΑΣΙΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 23
2202 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
185
156 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ-ΟΡΜΙΣΤΟΝ ΑΝΙΤΑ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 11
2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
190
157 ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΗΡΙ∆Η 17, ∆.301
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
191
158 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΚΛΕΙ∆Η 5, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
2546 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
196
159 ΜΗΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΛΩ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
6030
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
197
160 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
202
161 ΒΑΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΛΑΝΤΡΙΝΑΣ 42
2224 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
203
162 ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 5
2201 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
204
163 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ-ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΙΡΗ
ΦΥΣ/ΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
8100 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
205
164 ΣΙΑΗΛΗ
ΓΙΟΥΛΗ
ΛΕΩΦ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΚΕΛΗ 14
8250 ΕΜΠΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
206
165 ΠΙΤΣΙΛΛΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 11
2008 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
209
166 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 23
2460 Π.∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
208
167 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΛΛΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 10, ∆ΙΑΜ.31
2007ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
210
168 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
212
169 ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΥΘΡΟ∆ΟΝΤΑ 9Β
2221 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
198
170 ΣΙΑΚΑΛΛΗ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 19
6031
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
193
171 ΜΗΝΑ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 10
2014 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
192
172 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΠΙ∆ΟΣ 7, ∆ΙΑΜ.101
2230 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
173
173 ΧΡΙΣΤΟΥ-ΚΑΝΑΡΗ
ΗΒΗ
ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 16
1048
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
215
174 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 1
3087
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
216
175 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 5
2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
220
176 ΒΑΝΕΖΟΣ ΧΡ.
ΑΚΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 7Α
2370 ΑΓ. ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
221
177 ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ 36, ∆.203
2003 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
222
178 ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ-ΑΥΞΕΝΤΗ
ΣΕΜΕΛΗ
ΕΚΑΛΗΣ 26, ΑΝΤΡΕΑ ΚΩΡΤ Ν.10, ∆.7
6037
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
223
179 ΠΑΠΟΥΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τ.Θ 33841
5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
199
180 ΙΑΚΩΒΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
Ν.ΠΑΤΤΙΧΗ 34, 2ος ΟΡ., ∆.21
3671
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
145
181 ΛΟΥΚΑ-ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 132
8028
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΥΛΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
1
FAX
Α
24655593
24652519
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΣΧΟΛΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΧΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE DVORAK,ΒΙΕΝΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΒΙΕΝΝΗΣ,
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΣΤΡΙΑ,
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
THE HIGHER SCHOOL OF MEDICAL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
ΤΗΕ HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
GEORGI DIMITROV HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΗΕ HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
[email protected] ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE, OF PHYSIOTHERAPY CULTURE SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ -∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
24634050
99304888
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24655485
24620250
SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE DVORAK, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΙΕΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΑΥΣΤΡΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
24663359
24630300 99336299 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25382217
THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN WARSAW
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22317895
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
26883040
99125647
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25381019
25392104
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, ΣΟΦΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99634545
22330174 22330945 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22330274
99460174 22330945 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24724440
99695717
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23821898
23826946
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23621898
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25726464
99656898 25729292 GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
25589494
99636818
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25588383
99408037
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22773234
CENTRE PEDAGOGIQUE DE MASSO-KINISITHERAPIE DE St. MAURICE
ΓΑΛΛΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22677374
99660688 22668200 INSTITUTE SUPERIUER DE L’ ETAT DE KINISOTHERAPIE
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΒΕΛΓΙΟ
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99619735
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25339910
99627226 25339910 THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN WARSAW
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, MASTER OF .SCIENCE PHYSICAL REHABILITATION\
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24532112
99665106
THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN CRACOW
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
GEORGI DIMITROV HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTRUE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTER SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
25369881
99564446
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24657880
99305454
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23942722
23942962
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟ8ΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
MEDICAL POST GAIDUTA INSTITUTE FACULTY OF MEDICAL SCHOOL BRANCH OF MEDICAL
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
GYMNASTICS
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22357440
22369381
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22632081
99663323
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26942928
99461388 26222265 Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22313741
22481112
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22775606
22410237
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22486330
22480325 Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22751900
99673544
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ
25334765
99546402
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22603709
99455268 22763016 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22801833
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25801319
25801319
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ -ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
22439766
22801833
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22325861
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
22573828
99341901
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22311418
22801833
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
22385919, 99606513
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΕ.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22675380
99678302
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY, ΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
24624978
99676508 24621310 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99535263
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
22751642
99629192
GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22317850, 22376403
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22428833
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22343999
22433605
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22621633
99625461
PHYSIOTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINISCHE FACHSCHULE AH DER KARL-MARXΛΕΙΨΙΑ
UNIVERSITAT ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22521358
99316151 '22521338 ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25736656
96650560 25736656 Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96890906
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22497003
PHYSIOTTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINISCHE FACHSCHU LE AH DER KARL-MARX
ΛΕΙΨΙΑ
UNIVERSITAT ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
PHYSIOTTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINISCHE FACHSCHU LE AH DER KARL-MARX
ΛΕΙΨΙΑ
UNIVERSITAT ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22210821
99653364
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22323672
99568650 22603465 MEDIZINISCHE FAHSCHULE JENNY MARX AN DER HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99675125
DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY LUND UNIVERCITY
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25386664
99604504 25775301 MEDITINISCHE FACHSCHULE DOSHXE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99651345
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΕ.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25726464 99656919 25729292 NATIONAL SPORTS ACADEMY
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
'PHYSIOTTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINISCHE FACHSCHU LE AH DER KARL-MARX
ΛΕΙΨΙΑ
UNIVERSITAT ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
22422024
22305700
PHYSIOTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINISCHE FACHSCHULE AH DER KARL-MARXΛΕΙΨΙΑ
UNIVERSITAT ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΝΕΝΕΡΓΗ
22488840
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩς ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25388705
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩς ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY (FORMER HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL C0ULTURE)
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22426973
22452627
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25334024
99855942
THE KAROLINSKA INSTITUTE
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22405075
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23828383
23821252
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22384395
99890212
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22386096
22305700
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22319369
99948814
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
UNIVERSITY OF KANSAS PYSICAL THERAPY
ΚΑΝΣΑΣ
Η.Π.Α
∆ΙΠΛΩΜΑ BSc-MSc - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
22650208
22625898
THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24637199
99045113
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩς ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22320429
99652069
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22317004
99525244
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99572886
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25337338
COLUMBIA UNIVERSITY, CERTIFICATE IN PHYSICAL THERAPY, BSc DEGREE LONG ISLAND
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
UNIVERSIT Η.Π.Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23922688
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22312173
99429047
PHYSIOTHERAPY SCHOOLAT THE MEDIZINISCHE FACHSHU LE AN DER KARL-MARX UNIVERSITAT
ΛΕΙΨΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22333805
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
SICILIAN UNIVERSITATIS KANSIENSIS
ΚΑΝΣΑΣ
Η.Π.Α
BSc ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
THE CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY (GUIS HOSPITAL SCHOOL OF PHYSIOTHERAPY)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΓΓΛΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY, ΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHRAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99581436
UNIVERSITY OF KANSAS PHYSICAL THERAPY
ΚΑΝΣΑΣ
Η.Π.Α
[email protected] BSc ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26950640
99635267
GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22410237, 22344202
993389618
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
MEDICAL POST GRADUATE INSTITUTE FACULTY OF MEDICAL SCHOOL, BRANCH OF ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
MEDICAL GYMNASTICS
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25324202
25410237
GEORRGI DIMITRDV HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTYRE ,SOFIAS
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22512345
22315320
ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION ΙΝ WARSAW DEPARTMENT OF REHABILITATION
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
[email protected]
ΑΠΕΒΙΩΣΕ
ΤΣΕΚ ΤΕΛ ΑΠΌ ∆Ω ΚΑΙ ΚΑΤΩ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24524035
24523430 24481112 ΤΕ.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22665895
22305700
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24646133
23721021
ΤΕ.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22487904
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22423509
22385600 99347702 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY, ΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
22452390
99623572
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23480791
23480792 99614389 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22313217/77 22366116
GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22481284
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ- ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22801280
99420496
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Θ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
UNIVERSITAT ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22801833
99582383 22603465 PHYSIOTHERAPY SCHOOL AT THE MEDIZINISCHE FACHSCHULE AH DER KARL-MARXΛΕΙΨΙΑ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
22603707
99304249
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22339919
22437437
PHYSIOTHERAPY SCHOOL AT THΕ FACHSCHU LE AH DER KARL-MARX
ΛΕΙΨΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22486863
99414823
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22593759
99882653
GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23338998
99686683
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24338998 Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
UNIVERSITY OF VERMONT DEPT. OF PYSICAL THERAPY
VERMONT
Η.Π.Α
BSc ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26222234
99655610
RUSSIAN STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE
ΜΟΣΧΑ
ΡΩΣΣΙΑ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25366411
24657074
23820190
99657711
07/03/1996
12/11/1996
12/11/1996
12/11/1996
12/11/1996
12/11/1996*
12/11/1996
13/03/1997
13/03/1997
13/03/1997
21/03/1997
03/07/1997*
03/10/1997
03/10/1997
03/10/1997
03/10/1997
03/10/1997
03/10/1997*
03/10/1997
21/01/1998
10/02/1998
07/04/1998
07/04/1998
07/04/1998
07/04/1998
11/11/1998
11/11/1998
11/11/1998
11/11/1998
11/11/1998
11/11/1998
26/01/1999
26/10/1999
26/01/1999
16/03/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999
28/09/1999*
28/09/1999
28/09/1999
15/12/1999
15/12/1999
06/03/2000
06/03/2000
06/03/2000
22/05/2000
31/05/2000*
14/11/2000
14/11/2000
15/11/2000
15/11/2000
15/11/2000*
ΑΚΥΡΗ
21/11/2000
21/11/2000
05/04/2001
05/04/2001
05/04/2001
05/04/2001
05/04/2001
05/04/2001
05/04/2001
15/05/2001
18/10/2001
18/10/2001
01/11/2001
30/10/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
08/11/2001
10/12/2001
10/12/2001
18/06/2002
18/06/2002
19/08/2002
12/08/2002
12/08/2002
05/11/2002
05/11/2002
05/11/2002
05/11/2002
05/11/2002
05/11/2002
05/11/2002
21/01/2003
30/01/2003
21/01/2003
30/01/2003
30/01/2003
30/01/2003
30/01/2003
30/02/2003
19/02/2003
20/02/2003
12/08/2002
08/04/2003
08/04/2003
29/07/2003
29/07/2003
29/07/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
18/12/2003
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
06/07/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
15/10/2004
15/10/2004
15/10/2004
15/10/2004
15/10/2004
15/10/2004
15/10/2004
15/10/2004
11/11/2004
10/10/2005
23/11/2005
09/01/2006
07/03/2006
20/04/2006
09/03/2006
09/03/2006
20/04/2006
17/03/2006
08/03/2006
15/03/2006
23/03/2006
09/01/2006
07/04/2006*
*
09/01/2006
'09/01/2006
09/01/2006
09/01/2006
09/01/2006
09/01/2006
09/01/2006
08/01/2006
06/04/2006
31/03/2006
06/04/2006
31/03/2006
06/04/2006
11/05/2006*
11/05/2006
02/05/2006
08/03/2006
29/03/2000
*
219
126
224
225
226
227
228
230
231
232
033
229
233
236
237
238
239
240
242
235
195
244
246
247
248
249
252
253
254
256
257
258
260
262
251
259
261
263
264
265
267
268
269
270
273
274
275
266
272
281
283
284
282
276
296
287
289
293
292
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
288
295
294
279
303
285
304
294
298
301
314
313
306
319
291
290
315
318
300
312
311
305
307
322
309
280
326
327
328
297
331
330
332
320
329
343
344
345
346
347
308
351
326
352
354
355
356
357
350
349
358
359
361
365
367
366
362
370
371
374
380
382
375
377
373
'383
381
384
353
386
387
379
393
398
399
400
396
394
395
401
407
409
404
417
412
390
391
403
372
229
427
388
419
411
410
405
445
392
413
426
428
389
401
430
431
432
421
434
436
438
439
444
445
447
449
450
415
418
422
424
433
378
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
ΒΡΟΝΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ∆.
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΥΛΙΑ ΝΑΤΑΣΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ
∆ΕΣΠΩ
ΠΑΝΟΡΜΗΤΗΣ
ΛΟΙΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΣΠΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΧΑΛΟΦΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΜΑΤΣΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΑΒΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Σ.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΕΥΗ
GRZECZINSKI
DECIO DANILO
ΚΥΘΡΑΙΩΤΟΥ
ΛΙΖΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΗ
ΑΝΤΡΗ
ΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
WILLIAMSON-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΙΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΒΑΡΓΙΑΜΙ∆ΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΙΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΡΝΑΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΙΣ)
ΜΟΤΙΤΟΥ
ΕΛΙΝΑ
ΣΤΟΥΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΤΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΤΩΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ
ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΨΙΛΟΛΥΧΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΣΟΛΩΝ
ΚΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΤΑΛΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ
ΑΚΥΡΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΒΑΣΩ
ΚΑΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΟΙΚΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΚΑΛΛΗ
ΚΑΛΛΗΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ
ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΠΑΡ∆Η-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΖΑΦΑ-ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΥΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η - ΜΑΡΚΙ∆Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΚΑΝΝΑΒΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΧΝΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
ΑΝΝΑ
ΞΙΝΑΡΗΣ
ΛΕΝΟΣ
ΛΑΜΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ
FOULET-MAUROMOUSTAKI
MERYLIN Ι.
ΝΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α∆ΑΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΝΑΡ∆Η
ΛΟΥΤΣΙΑ
ΤΑΛΑΤΤΙΝΗ
ΕΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΡΩΣΣΙ∆ΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΑΛΕΚΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΝΙΤΑ
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΑΡΕΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΠΕΡΗΣ
ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΘΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΓΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΟΒΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΖΩΗ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΣΚΕΜΠΕΤΖΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΣΟΛΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΛΑΜΑΡΗ
ΜΑΤΙΝΑ
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΤΤΑΚΚΑ
ΧΡΥΣΤΑΛΑ
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΨΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΞΕΝΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΝΤΡΗ
ΤΣΑΒΟΥΡΕΛΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΛΟΙΖΟΣ
ΚΟΥΡΡΑΣ
ΡΕΝΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΟ∆ΕΣΤΟΥ
ΝΑΓΙΑ
ΠΕΠΕΚΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΠΩΛΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΗ
ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΩΜΑΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΝΑ
ΒΑΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΧΑΡΙΑ-ΦΡΑΓΚΟΥ
NICOLE
ΚΟΥΒΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΜΠΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΙΑΠΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΥ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΠΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ
ΚΑΛΟΠΑΙ∆Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΥΕΛΗΝ
PINTO
OLIVIA
ΟΡΦΕΩΣ 5
3022
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
Τ.Θ. 58283
3732
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16, ∆.102
2413 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ κ ΠΑΥΛΟΥ 15
3086
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΘΗΣΕΩΣ 2, ∆.201
2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΧΑΚΚΕΤ 36Α
6045
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 8, LAMBRIDES PANY CRT, ∆.304
4001
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 11
5380 ∆ΕΡΥΝΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆ΙΑΓΟΡΟΥ 1Α
2408 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ 5
3096 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆ΩΡΙ∆ΟΣ 12
1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 9
1065
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38Β
3016 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΡΤΑΣ 1
5380 ∆ΕΡΥΝΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 7
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 5
4180 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' 11
2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΜΑΛΙΑΣ 7
2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΧΙΟΥ 2
4194 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 61
2310 Κ.ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 13
2123 Ρ.Ι.Κ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΟΡ∆ΙΟΥ ∆ΕΣΜΟΥ 35
6045
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
Λ. ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 76
2114 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 32
7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΥΣΜΑΧΟΥ 7Α
4004 Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΩΝΙΑ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΧΑΡΑΛ. ΜΟΥΣΚΟΥ, ZYMBELIA 4001
COURT,
Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑ
2ος ΟΡ ∆ΙΑΜ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
2369 ΑΓ. ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32, ∆.503
3016
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ 2
2644 ΚΑΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΡΙΖΙΩΝ 40, ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ
ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 179, ∆.12
3083
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΓΕΜΕΝΙΤΖΗ 23
2364 ΑΓ.∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΝΑΟΥΣΗΣ 4, ΑΦΕΝΤΡΙΚΑ ∆.5
6018
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ 12
3047
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΓ. ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 32, ∆.1
4107 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΡΗΤΗΣ 11, ∆ΙΑΜ.31 3ος ΟΡΟΦΟΣ
1061
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
Τ.Θ. 28668
2081 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 5-7, ∆.102
6047
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19, ∆ΙΑΜ. 01
2369 ΑΓ. ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 18, ∆.301
3077
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 129
4156 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΙΜΩΝΟΣ 4
1022 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 24Β,
2406 ΕΝΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΕΡΟΘΕΟΥ 34
2028 ∆ΑΣΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9
1022 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΥΚΟΝΟΥ 5-7, ∆.105
2062 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΥΣΗΣ 44
6055 ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 15, ΤΘ 15
5325 ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
3055 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ 3
ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 22
4170 Κ. ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 22
4170 Κ. ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
2572 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 23
ΑΓΙΑΣ ΠΥΛΗΣ 5
7103 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 4
2310 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΙΚΟ
Α
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 14
2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΟΡΙΤΣΑΣ 1,
2414 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 1, ∆.303
8052
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ 8
2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 63
8011 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΚΥΡΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9
2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΠΡΩΤΑΡΑ 5
5288 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΙΝΕΙΟΥ 2Β
2013 ∆ΑΣΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΧΙΟΥ 2
4194 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΗΛΙΟΥ
8726 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 30
1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΡΑΚΟΥ 28, ΤΣΙΟΚΟΣ COURT 2, ∆.3
6011
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 50
6393 ΠΑΡΑΛΑΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΡΤ 135,6047
∆ΙΑΜ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΓΚ 41
6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1, ∆.202
2062 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1, ∆.202
2062 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59, CHAPA COURT
3025
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 14Α
4154 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΛΕΩΦ. ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 71 Α
2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΛΕΩΦ. ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 71Α
2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΣΠΕΤΣΩΝ 4
2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 20Α, Γ ΜΟΝΟΒΟΛΙΚΟΣ
4154 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 21
2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 5Α
2320 Κ.ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΙΡΗΝΗΣ 7
2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΕΙΡΕΩΣ 13
3016 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΛΕΩΦ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΡΕΟΥ 81
1040 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΙ∆Η 8
2202 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 1, TONY'S COURT, ∆.31
3085
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΡΑΣΤΙΟ 2
7550 ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 123
2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΦΑΛΗΡΟΥ 3
4003 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 15
5288 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ 7
3075
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΣΟΥ∆ΑΣ 28
3048
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΤΑΣΙ∆Η 38, ΠΟΛ. ΛΟΡ∆ΟΣ, ∆ΙΑΜ.6
3030
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΟΤΖΙΑ ΤΕΠΕ 43
6025
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
'Τ.Θ. 34
4779 ΠΕΡΑ ΠΕ∆Ι
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΜΗΚΥΝΩΝ 12
4612 ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΓΡΑΒΙΑΣ 11
2349 ΑΓ.∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 58, 3ος ΟΡΟΦΟΣ
2003 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 23, ΠΑΤΡΑ ΚΩΡΤ, ΓΡΑΦ.401
8020
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟΥ 3Α
4152 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟΥ 3Α
4152 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΡΟ∆ΩΝ 2
6030
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΒ∆ΗΡΩΝ 6
3112
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19, ∆ΙΑΜ.101
1048
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 16
2000
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆ΑΜΑΓΗΤΟΥ 22Α
3081 ΤΣΙΡΕΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ 6
5330 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Α
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 49
4876 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΑΣΟΥ 18, ∆.103
1086
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 48, Τ.Κ 51765 3508
3082 ΚΑΨΑΛΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
Λ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 6, ΤΚ11631
7735 ΚΟΦΙΝΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87
8062
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΑΛΗΝΗΣ 7
4600 ΑΥ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 39
2107 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΑΣΩΝΟΣ 46Α
6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΥΣΚΙΟΥ ΠΕΥΚΗ 18
3110
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΝΑΟΥΣΗΣ 4, ΑΦΕΝΤΡΙΚΑ ΚΩΡΤ
6018
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 37
5390 ΣΩΤΗΡΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Α
ΕΥΑΓΟΡΑ 20
5380 ∆ΕΡΥΝΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Α
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 68
2460 Π. ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓ.ΦΥΛΑΞΕΩΣ 119Α
3087
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΥΩΝ 63
5510 ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8, ∆ΙΑΜ.28
2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΙΛΑΝ 4, ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΚΩΡΤ ΝΟ.3, ∆ΙΑΜ.103
6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 37
2460 Π. ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΟΡ∆ΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 17
2062 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 18
4150
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 13
8507 ΤΙΜΗ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓ.ΦΥΛΑΞΕΩΣ 229, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΩΡΤ
3116
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 35, ΓΡΑΦ.101
2021 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
Τ.Θ. 12219
2342 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΡΗΤΗΣ 49
3087
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓ.ΦΥΛΑΞΕΩΣ 119Α
3087
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 82, ΣΥΝ. 5η ΦΑΣΗ
4527 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΡΡΙΚΟΥ ΥΨΕΝ 13
3050 ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 14
7000 ΜΕΝΕΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 12
6043
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35, ∆ΙΑΜ.202
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΑΝΙΑ∆Η 15Α
4153 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 29
3082 ΣΥΝ. ΚΑΨΑΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10
2320 Κ. ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΦΡΑΝΓΚΛΙΣΤ 4
6056
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3Α
2012 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ 40
2480 ΤΣΕΡΙ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 59
6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15
4000 Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ 32
5296 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 48
2107 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΦΕΒΡΙΑ∆ΩΝ 12, ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΩΡΤ 1, ∆ΙΑΜ.1
3076
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 40
1011
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΤΠΡΟΣ Α
ΑΝ∆ΡΕΑ ΖΑΚΟΥ 4
2463 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 24Β
2406 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΝΑΣΙΑ∆ΟΥ 17∆, ∆ΙΑΜ.10
1065
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΛΕΚΤΩΡΑ
4602
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΝΘΕΜΙΟΥ 5Α
2051 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5, ΑΜΑΡΑΛ 33, ∆.302
1048
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21Α, (Ι∆ΑΛΙΟΥ 29, 4194 ΛΕΜΕΣΟΣ)
3032 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 25
2302 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
20ος ∆ΡΟΜΟΣ Ν.17
4159 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 15
6036
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
∆ΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 12Γ
1017
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 184, ∆ΙΑΜ.5
5280 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Α
ΤΕΥΚΡΟΥ 17
2220 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΟΝΤΕΜΕΝΟΥ 4Α
3065
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ&ΜΑΡΙΑΣ ΤΥΡΙΜΟΥ, BLUE MARINE COURT, ∆.401
6027
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Α39
7000 ΜΕΝΕΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
2338 24 AVE NW
GALGARY
ALBERTA T2M 2A1
ΚΑΝΑ∆Α Θ
ΑΓ.ΖΩΝΗΣ 47, ∆.101
3027
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3, ∆ΙΑΜ.301
2020 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28
2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΡΕΑΣ 5Α
4150 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 36
4003 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΓΚΥΛΗΣ 18Α
3112 ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΥ 3, ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.3
ΑΠ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
AΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 1, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΡΤ
8021
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΦΑΝΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 19
7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
Τ.Θ. 55086
3820
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΚΑΡΧΗ∆ΟΝΟΣ 3
2413 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΑΓΙΩΝ ΗΛΙΟΦΩΤΩΝ 10
2622 ΜΙΤΣΕΡΟ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙ∆Η 18
3031
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 25 ΛΑΘΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
4151 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΓΝΩΣΤΟ
Θ
22342221
99674540
22385014
25736365
99426600
99408502
'99632076
23822815
22355551
22432072
99631643
25801674
99886814 25801319
99635678
24638558
25801319
22526220
99043361
99448710
24726761
25720208
22773242
22603708
25335652
22767762
25720208
99675380
99476613
99435164
99679369
25381616
99430104 25383654
22767762
22510695
99494835
99423340
25733381
22662566
22666602
99440760
99631731, 22666668
22871612
99568901
23943634
99522607
25340275
99436991 25340275
25381616
99458451 25381616
25381616, 25399067
99458451 25381616
22834856
26220945
22517539
26943186
99663732
99472216
99473829
99551817
99949720
23811888
99448846
99547677
25338586
22347594
24623451
99577393
99659798
99537350
22519575
22519575
97777033
99997720
'99583033
24650855
99481202
99713000
22354778
99550452
22354778
22460246
26935008
99980097
99555899
24659594
99491579
99824122
99454001
22767947
24322368
26938800
25221329
22331040
25770023
24661897
23744333
99485061
99800587
99316188
99499998
99881305
22621013/22624597
99801744
25818383
99749787
22575272
99213613
25566185
99343592
24622065
99389618
25390364
25341360
22446988
22381883
25801291
99962464
99554069
99325917
96552526 22446989
99666774
99680950
99586789 25818382
25727157
99625958
96358895
99313633
99173052
22335310
99180803 22603465
99588886
22622289
99305426
25710416
99373936
25533580
25712081
99377375
99102692
99575751
99697251
22603708
99945700
99541186
25737980
99856863
99807782
25727809
99569468
99624235
RUSSIAN STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE
ΜΟΣΧΑ
ΡΩΣΣΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY ΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΣΕΡΒΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΌ 1987/∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ
ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION ΙΝ WROCLAW
ΠΟΛΩΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
BERND-BLINDOW-SCHULE
OSNABRUECK
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
PHYSIOTHERAPY SCHOOL OF KARL MARX UNIVERSITAT
ΛΕΙΨΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
THE CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
LEHRANSTALTEN FUR PHYSIOTHERAPIE IN BERLIN
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
THE CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΤΕ.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
UNIVERSITAT LEIPZIG
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
RUSSIAN STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE
ΜΟΣΧΑ
ΡΩΣΣΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ-ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
NATIIONAL SPORTS ACADEMY VASSILI LEWSKI (GEORGI DEΜ. HIGHER INST.)
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIIONAL SPORTS ACADEMY VASSILI LEWSKI (GEORGI DEΜ. HIGHER INST.)
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
LEHRANSTALTEN FUR PHYSIOTHERAPIE IN BERLIN
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
NATIIONAL SPORTS ACADEMY VASSILI LEWSKI (GEORGI DEΜ. HIGHER INST.)
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΑΚΥΡΗ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
CUMBERLAND COLLEGE OF HEALTH SCIENCE OF SYDNEY
ΣΥ∆ΝΕΥ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
BUCHELOR OF APPLIED SCIENCE
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΚΙΕΒΟ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
SEMMELWEIZ UNIVERSITY HUMAN KINISIOLOGY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
SEMMELWEIS UNIVERSITY HUMAN KINISIOLOGY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
SEMMELUEIZ UNIVERSITY HUMAN KINISIOLOGY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
UNIVERSITY OF TOLEDO
ΟΧΑΙΟ
Η.Π.Α
[email protected]
BUCHELOR OF SCIENCE
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
GRAVE. ALSAGER COLLEGE
NEWCASTLE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤ. ΕΚΠ. - ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤ.ΕΚΠ.-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΡΑΓΑΣ
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΡΑΓΑΣ
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ -∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ SALFORD
ΑΓΓΛΙΑ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
QUEEN MARGARET UNIVERSITY-COLLEGE, CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
BSc ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
THE NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICL EDUCATION AND SPORTS
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
STAATLICH AMERKANNTE LEHRANSTALT FUR PHYSIOTHERAPIE
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
UNIVERSTITY OF SALFORD
ΑΓΓΛΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
MEDIZINISCHEN FAKULTAT DER MARTIN-LUTHER-HALLE
WITTENBERG
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
COLLEGE OF PHYSIOTHERAPISTS OF MONITOBA
MONITOBA
ΚΑΝΑ∆ΑΣ
[email protected]> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TEL AVIV
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
ΙΣΡΑΗΛ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ
08/03/2006
08/03/2006
05/06/2006
05/06/2006
08/03/2006
05/06/2006
05/06/2006
05/06/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
'05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
'05/10/2006
05/10/2006
21/02/2007
21/02/2007
21/02/2007
21/02/2007
21/02/2007
21/02/2007
21/02/2007
18/07/2007*
18/07/2007*
18/07/2007*
18/07/2007*
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
18/07/2007*
18/07/2007*
18/07/2007*
18/07/2007*
28/11/2007
28/11/2007
14/01/2008
14/01/2008
14/01/2008
14/01/2008
14/01/2008
14/01/2008
14/01/2008
14/01/2008
10/12/2007
12/05/2007
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
09/09/2008
07/10/2008
21/10/2008
21/10/2008
21/10/2008
21/10/2008
21/10/2008
21/10/2008
11/11/2008
13/01/2009
13/01/2009
13/01/2009
20/01/2009
20/01/2009
20/01/2009
20/01/2009
20/01/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
02/06/2009
14/07/2009
14/07/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
23/03/2010
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
22/04/2010
22/04/2010
22/04/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
11/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
24/06/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
19/10/2010
19/10/2010
454
456
470
469
455
475
473
474
481
476
479
480
483
482
491
484
487
490
492
494
495
478
501
502
503
497
499
376
504
339
336
369
506
508
514
515
516
507
348
324
368
338
333
462
488
535
536
530
525
580
534
527
533
500
464
543
544
545
546
547
549
550
551
552
058
557
558
563
566
568
553
459
518
548
465
569
570
579
580
572
581
586
587
585
584
583
582
589
420
521
567
523
555
561
565
574
592
560
597
598
599
614
613
612
611
606
604
618
602
578
554
556
559
540
571
512
528
588
532
616
425
363
615
596
617
443
446
460
463
466
468
472
437
621
564
594
593
562
517
603
605
607
619
609
608
511
522
524
538
539
542
577
590
620
622
623
625
440
441
486
626
624
630
627
628
629
595
537
575
510
509
642
643
631
634
638
640
637
641
644
646
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
ΠΑΠΠΟΥΛΗ
ΚΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΟΡΑ 9
5330 ΑΓ.ΝΑΠΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ 15
2028 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΖΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 63
2600 ΚΛΗΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΗ 1, ∆ΙΑΜ. 101
2416 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΙΑΜΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΡΥΟΥ 1
7510 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΖΕΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Τ.Θ. 40661
6303 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑ∆ΜΟΥ 6
1105 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΡΡΟΙΑΣ 9, ΝΕΦΕΛΗ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.202
6037
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΩΝΟΣ 94Α
3047
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΤΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 28, ∆.5
5380 ∆ΕΡΥΝΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΦΙΑΚΚΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3
7600 ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ
ΠΟΛΥΑΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
2020 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΗΣ 3
2779 ΟΡΟΥΝΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΑΚΟΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΗΣ 20
7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΝΘΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΙΩΝ 39
3080
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΣΙΗ
ΕΛΠΙ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 4Α
2047 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ 3
7510 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΣΣΙΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΑΡΑ 140
5289 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΛΛΗ
ΤΑΣΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 26
5320 ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΟΜΗΡΟΥ 8
2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΝΟΠΗΓΗΣ 15
6055 ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
HURT
LUCIE
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 24Β
2406 ΕΝΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 74
4632 ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΑΒΡΗΙΛΙ∆ΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 8
6031
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 16Α
7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ 6Α
2223 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 20
2108 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ 1, Α1, ANDROMEDA COMPLEX
8820 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4
3065
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ 2
2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΟΣΜΑ
ΑΝΝΑ
ΛΕΥΚΑΡΩΝ 2
7731
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΖΑΝΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 5, ΙΟΚΑΣΤΗ, ∆.201
4003
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΕΡΜΟΝ∆ΟΣ
∆ΑΠΟΝΤΕ 9,
4041
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΖΙΑΟΥΡΗ
ΡΕΝΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 21
7060 Κ.ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΡΥΝΗ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 19
6056 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΑΝΝΙΤΑ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24
8221 ΧΛΩΡΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27
2230 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΝΑΤΑΣΑ
ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 2
6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ 65
4632 ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΥΛΒΑΝΑ
∆ΑΠΟΝΤΕ 9, GREEN AREA
4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΓΚ 5
5330 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΚΥΠΡΟΣ
ΜΗΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 12, ∆.202
2028 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 39
4180 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΟΜΑΛΛΟΥΡΗ
ΓΙΑΣΕΜΙΝΑ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 3
5350 ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΚΥΠΡΟΣ
ENVER
ENGINSU
ΛΑΠΗΘΟΣ
ΛΑΠΗΘΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΤΗ 24
4103 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΜΟΝΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ 28
2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14Α
2800 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ 25A
3048 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΧΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ 131, ∆ΙΑΜ.402,
2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17, Γ΄ΦΑΣΗ
4651 ΤΡΑΧΩΝΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 12
2058 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 4
8010 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ 58
4876 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΖΑΜΦΙΡ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
7647 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 6
2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 15
7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 25
4007 ΠΑΝΘΕΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΤΕΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΡΗΓΑΙΝΗΣ 1
2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΣΙΑΠΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΗΣ 6
2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 42
2409 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ-ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ 24
7525 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΦ. ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 50
7550 ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 14
17342 ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΤΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΠΟΥΤΙΟΥ 18
2614 ΑΡΕ∆ΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΙΩΤΟΥ
ΛΕΥΚΗ
ΕΡΙΚ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.304
3075
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΙ∆ΗΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24, ∆ΙΑΜ.104
8021
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΑ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 15
7020 ∆ΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΜΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΦΙΛΑΝΙΟΥ 11
2653 ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΩΝΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η 11
1040 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 10
8820 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙ∆Η 4
7530 ΟΡΜΗ∆ΕΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΦΙΛΟΒΚΑ
ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ
ΓΥΘΕΙΟΥ 7Α
3047 ΖΑΚΑΚΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 94Α
3066 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑ ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ 4, ∆ΙΑΜ.1
7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 106
4180 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6
3026 ΑΓ. ΖΩΝΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΝΕ∆Η
∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ 9Α
4152
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΙΑΚΚΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 126
5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 5
2008 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 12
4040 ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 129
5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 43
4521 ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΟΥΑΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 26
8221 ΧΛΩΡΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΛΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 23
1100 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 3
2565 ΛΥΘΡΟ∆ΟΝΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΣΘΜΙΩΝ 12
3083 ΚΑΨΑΛΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ
ΑΧΕΛΩΟΥ 22
2311 Κ. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΕΚΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΙΝΑ 2
3077 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΛΑΜΑ-ΜΠΟΥΓΙΑΚΕΒΙΤΣΜΠΕΑΤΑ
ΠΑΡΟΥ 8, ∆ΙΑΜ.8Ε
4045 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ
ΗΡΩΩΝ 14
1105 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΗΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗ 19Β
8035
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4Β
8021
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΛΕΫΠΕΛ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 5
4002 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7
1046 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΑΝΑΡΗ 27, ∆.401
1080 ΑΓ.ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΙΤΤΑ
ΑΝΝΑ
ΚΟΛΩΝΟΥ 4
3115 ΑΓ.ΦΥΛΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΑΤΙΝΟΥ 38Μ
Τ.Κ.11634 ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΕΣΠΩ
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 18, ∆.101
2333 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 73
Τ.Κ.54633
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΛΟΗΣ 20
4154 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΟΚΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 66
7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 36, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2548 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΛΛΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΛΙΑ∆ΟΣ 10,
254Ο ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΡΕΣΤΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 103
4048 ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΥΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 9, 5η ΦΑΣΗ
4527 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ A.
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30
4005 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΗΝΟΥ 18
6036
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 199, ∆ΙΑΜ.102Β
3082
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
HOLBOVA
PETRA
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
8020
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 6
1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΠΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΗΤΑ 4
2202 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΕΡΙΟΥ 129Α
2045 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΤΩΡΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 16
4814 ΦΟΙΝΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΣΚΕΣΙΗ 6
5350 ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ
ΖΩΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 7
8221 ΧΛΩΡΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57
2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΑ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΑΡ∆ΟΥ 19
8549 ΠΟΛΕΜΙ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 3
1037 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
Τ.Θ 23626
1685
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΖΟΥ
ΡΑΦΑΗΛ
ΑΘΗΝΩΝ 2,
4632 ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
GOTTMANN POETIS
BETTINA
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 17-19, ΤΘ 4250
6020-6302
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
GRZYWACH
MICHAL
ΑΥΓΗΣ 10
7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΣΕΡΑΦΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 3Α
1046 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 5
2660 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΙΘΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 13
4183 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 8
2058 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ 7Α
3047 ΖΑΚΑΚΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 19
8011
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΨΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 3
2643 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 21
2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΛΟΙΖΟΣ
ΚΡΟΝΟΥ 5, ∆ΙΑΜ.2
1100 ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΕΓΕΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η 31
2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΝΤΑΡΑΣΕΝΑΣ 20
4607 ΠΙΣΣΟΥΡΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
LEHESMENTS
AVE
ΝΙΚΗΣ 6
2568 ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
MOLEV
HENNER
ΕΛΠΙ∆ΑΣ 59, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4102 ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΑΝΝΑ-ΗΡΩ
ΒΕΡΟΙΑΣ 7, ∆ΙΑΜ. 303
2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 50
2440 ΠΑΝΩ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
4044 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
DENEVA
MINKA
ΜΕΛΕΤΙΟΥ 9α C,
2055 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ
1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 67
6035
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΕΛΙΝΑ
ΠΛΑΚΑΣ 19
4105 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 6
4636 ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 7
7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
VENGHAUS
LEIF
ΠΛΑΚΑΣ 19
4105 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 5
2566 ΛΥΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΩΦ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 47, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ∆ΙΑΜ1038010
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΥΤΖΙΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8
3051
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΡΟΥΜΠΕΛ 7
3066
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΝΙΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΘΑΙΟΥ 12Α
3083 ΚΑΨΑΛΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 12Α
3070 ΤΣΙΡΕΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΚΑΤΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΑΓΡΕΩΣ 12, ΜΙΛΩΝΑ ΚΩΡΤ 1,
4041 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΥΜΑΖΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29
7101ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Χ"ΚΩΣΤΗΣ
ΦΑΝΟΣ
ΕΥΖΟΝΩΝ 5, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΝΤΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4
4520 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΛΜΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΣΤΑ ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ 101Ε
2480 ΤΣΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΓΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 4
3021
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΛΥΚΑΝΙΣΣΕΝΟΣ 28
4153 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ 3
4002 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΦΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΟΥ 16
3055 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΦΑΙ∆ΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 37
8820 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32
4194 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΥΡΟΥ 4Α
2303 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 5, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΟΚΑΣΤΗ 21, 4003 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΑΣ 1, 3ος ΜΟΝΟΒΟΛΙΚΟΣ
4150 Κ.ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΑΣΣΟΣ
ΛΟΙΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 5Α
3065 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1
2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΙΑ∆ΩΣ 12
4003 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΖΙΩΝΗ
2644 ΚΑΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΝΑΓΡΩΝ 11
2324 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΣΑΠΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1Α
2102 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 12
2512 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ-ΝΗΣΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΖΙΤΤΗΣ
ΘΑΝΟΣ
ΘΗΣΕΩΣ19
ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 5
1048 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΝΝΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ 7
2303 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4
6030
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
∆ΩΡΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
1025 ΟΜΟΡΦΙΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΛΙΩΝ 4
2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ZUZANA WOJTASINSKA
ΛΙΠΕΡΤΗ 3Α
8250 ΕΜΠΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΣΟΥ
ΕΛΠΙ∆Α
ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 5
6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΦΙΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ III 32, ΓΙΑΠΑΝΗ ΚΟΡΤ, ∆ΙΑΜ.301
4003 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
M
Θ
M
M
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
M
M
F
F
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
99214523
24362498
25392019
99305483
99474044
22603708
99886114
23742745
99787757
99809856
99377125
26323498
99625228
99595468
22325999
99519949
99346405
25326326
99524558
24634890
99115171
05338401352
00302310805905
99152028
25393337
99819394
99826071
26955678
24662966
99442929
99433591
99551994
99350159
99647317
99198884
25561038
99373109 25561038
99528113
99598843
99081580
99918197
99541268
99902383
96513313
99606117
'24647648 '99487208
99307435
99826331
99027246
99543389
96604345
99224427
99942649
99479255
99897959
99897002
99760762
99912547
99483508
99748522
99915199
99599220
99884213
99564378
99332214
96536600
99116059
99917141
00306972445683
99327707
00306997209501
3,03E+09
99565075
99794223
99881222
99823755
25732033
26936794
22438286
99370812
΄96640906/99132893
99627782
99324344
26271509
22262728
97656980 26935220
99909146
99800477
22561212
23723406
99550614
99559126/97778301
22434845
96780500
99426400
99789969
99193029
96513313
99466001
99511711
25221504
99767310
97626706
25326785
\99023259
99547344
99530848
25932520
99803448
99787586
25720102
99067901
25801319
99565961
26930219
99400572
25573995
99546570
96679287
99499555
99560628
25312826, 25312826
99073697 25729292
99530955
99537346
96667255
99534448
99655888
99792459
99911340
25586858
25774443
24636507
25381616
99487756 25586858
99158561
96574097 25774443
99460353
96745670
96651013
99198349
99556652
99863323
99285508
99370545
99522847
99499021
99837283
99374967
96346132
99932840
99870656
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
A.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
UNIVERSITY OF NORTH LONDON
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
ΑΓΓΛΙΑ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICALEDUCATION, SPORT AND TOUR
ΡΩΣΣΙΑ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
UNIVERSITY OF BUCHAREST
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ
ΛΕΙΨΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
COLLEGE OF STATEN ISLAND OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΗΠΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΤ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
GLASCOW CALEDONIAN UNIVERSITY
ΓΛΑΣΚΟΒΗ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
POLACKS UNIVERSITY IN OLO MAS
ΤΣΕΧΙΑ
CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
UNIVERSITY OF ESSEX
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΧΟΛΗ JOHANN HERMAN LUBING
SILESΙΑ MEDICAL UNIVERSTITY
ΠΟΛΩΝΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
UNIVERSITY OF TARTU
ΤΑΡΤΟΥ
ΕΣΘΟΝΙΑ
I.F.B.E MED
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΒΙΕΝΝΗ
ΑΥΣΤΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
THRACIAN UNIVERSITY
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ?
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ESSEN
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ESSEN
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONA UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
NATIONA UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
NATIONA UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN KATOWICE
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BsC IN SPORTS THERAPY, MASTER IN REHABILITATION
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΣΕΡ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BSc ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, MSc ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
beatapalama[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BACHELOR OF SCIENCE AND HEALTH DEGREE
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
19/10/2010
19/10/2010
22/03/2011
22/03/2011
22/03/2011
22.03/2011
13/04/2011
13/04/2011
13/04/2011
04/05/2011
04/05/2011
20/05/2011
20/05/2011
20/05/2011
20/05/2011
24/05/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
09/06/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
05/08/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
18/11/2011
18/11/2011
14/10/2011
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
29/03/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
09/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
24/07/2012
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
24/07/2012
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
08/05/2014
645
573
654
633
651
648
632
660
656
397
657
653
652
655
649
665
666
526
669
408
671
672
667
670
668
610
659
647
658
408
663
662
675
673
674
677
678
664
529
686
688
687
682
684
676
681
683
685
689
505
690
681
691
692
693
694
695
696
697
698
699
701
702
705
706
707
712
713
714
715
716
679
680
700
703
709
710
711
717
718
719
720
721
724
725
726
728
730
731
732
733
735
736
723
737
738
708
727
740
741
743
748
749
729
496
650
747
730
750
751
752
754
764
765
755
760
762
763
767
769
768
770
771
773
774
775
776
777
780
778
779
782
783
784
787
788
790
781
785
786
791
792
794
795
796
797
798
772
799
800
803
801
802
804
807
808
809
810
812
811
813
815
816
817
818
819
820
825
826
827
821
823
822
451
831
814
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
ΦΩΤΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 9, ∆ΙΑΜ.401
2003 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΥΡΓΟΥ 41
7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
KRAUSSE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ 17
4001 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 3
4151 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΥΡΗ
TSVETANSKA
NATYA
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 6
4636 ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ 23Β
4651 ΤΡΑΧΩΝΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 56
8300
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΙΖΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΙΜΗ 1
2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ 8
3119 ΝΕΑ ΕΚΑΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΗΣ
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 15Β
23362 ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 20
8221 ΧΛΩΡΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 11
2236 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΟΡΥΝΘΟΥ 3
8028
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΥ 18
3086
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΙΜΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 20, ∆ΙΑΜ.11 ΟΡΑΤΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ
6020 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΦΩΤΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 25
3100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 92, ΠΛΑΤΥ
2113 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ Β75
4527 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΡΕΑ-ΧΕΙΜΑΡΙ∆Η
ΧΛΟΗ
ΕΧΤΙ∆ΟΣ 5
2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
MLCUCHOVA
L'UBOMIRA
ΑΚΥΡΗ ΑΥΤΉ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
3086 ΚΑΨΑΛΟΣ
Η ΝΕΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΑΥΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΚΑΡΟΥ 1
2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ 6
6047
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 19
3111 ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7
2776 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
UVAROVA
ANASTASIJA
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 80, ∆ΙΑΜ.001
2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΠΕΣΛΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Τα.Θ.32035
5325 ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 20
2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΑΦΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 8
7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΙΟΤΑΦΥΤΑΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9
2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
MLCUCHOVA-ΖΕΒΕ∆ΑΙΟΥ L'UBOMIRA
ΚΟ∆ΡΟΥ 1, ΠΑΤΑΤΙΝΗΣ ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΜ.201
3086 ΚΑΨΑΛΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΜΟΥ 8
2062 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΟΥ
ΖΩΗ-ΑΡΕΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΕΡΕΚΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 5Α
1035 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΡΦΙΡΥΩΝΟΣ 2,
15126 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΡΟΥΛΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1
7510 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΝΤΡΕΑ ΕΛΛΗΝΑ 2
8250 ΕΜΠΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ∆ΗΜΗΤ. ΠΟΥΛΙΟΥ 6, ∆ΙΑΜ.102
1101 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 5Α
2660 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΙΘΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΟΥΤΡΙΛΟ 22
3110 ΕΚΑΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 17
5320 ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 5
2400 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΗΛΙΑΣ 7
4100 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΑΝΑ
ΜΟΡΦΟΥ 5
3012 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΙΕΡΚΕΖΟΣ
ΞΕΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΖΑΚΟΥ 18
5284 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ 14
2228 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 7
5510 ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄' 26
2574 ΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΒΑΚΙΑΝ
ΛΑΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΚΤΙΤΟΥ 78
4107 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΤΕΡΑΚΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΥ 14
2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 9
3026 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΛΩΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
∆ΙΚΩΜΟΥ 4
7550 ΚΙΤΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΑΡΛΩ 11
4106 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' 80
2643 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΧΑΖΕΛΙΟΥ 16
8577 ΤΑΛΑ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΑΣΙΟΥ 4Α
4156 Κ. ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΓΑ 1, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Β'
6053 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΤΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 31, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3061 ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' 130
7733 ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4561
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ
8290
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΑΚΚΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ 52
7103 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑ ΡΟΤΣΙ∆Η 6
4002 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΗΛΙΩΤΟΥ
ΜΟΝΙΚΑ
ΓΛΑ∆ΣΤΩΝΟΣ 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΓΡΑΦ.105
6023
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΣΙΝΟΗΣ 22
1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΙΚΑΡΟΥ 2Α
7104 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Α∆ΑΜΟΥ
ΝΩΝΤΑΣ
ΠΕΝΤΑ∆ΑΚΤΥΛΟΥ 50
7101 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29
5282 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΟΜΗΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΨΑΡΩΝ 49
8021
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 22
2108 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 94
2480 ΤΣΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΙΝΑΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19,
6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4
6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΤΣΙΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 25,
4076 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
DRONYK
TETYANA
ΣΠΕΤΣΩΝ 3, ∆ΙΑΜ.101
1082 ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 125 ∆, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
3083
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΘΑΛΗΣ
ΨΑΡΡΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32
4194 ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΘΕΩΝ 34,
2322 Κ. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΡΗΓΑΙΝΗΣ 1
2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 45,
4521 ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 88
4632 ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ 7Β
2054 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΡΕΟΥ
ΒΑΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 14,
7643 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΛΑΠΠΑ 2Α,
3075
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12
4153 Κ. ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΥ 4,
4100 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΙΑΚΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 126,
5282 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΑΖΑΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 652
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΤΙ∆ΟΣ 6,
2364 ΑΓ. ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 2,
2566 ΛΥΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5,
2401ΕΚΓΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13,
7577 ΜΑΖΩΤΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΜΠΕΝΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΝΤΡΕΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 11,
2600 ΚΛΗΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 8
6037
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΠΗΝΩΡΟΣ 3
2322 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ 24
8010
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
57019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΤΖΙΚΙ∆ΗΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34, ∆ΙΑΜ. 402
1040 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΥΓΗ
ΜΙΝΩΟΣ 8Α
2042
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 6
2320 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 5
4630 ΕΡΗΜΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΧΑΓΗΣ 5
3050
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ 30, ∆ΙΑΜ. 202
2102 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΑΛΜΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ, ΕΛΕΝΑ ΓΚΑΡΤΕΝΣ 3, ΟΙΚΙΑ 14
5391 ΣΩΤΗΡΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
PEITAN
UTE
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4
1101 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΙΜΑΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 36
2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΖΑΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΟΛΑ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 35,
2021 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΝΗΡΑ 7
3060 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ15Α
6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΟΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΕΛΛΟΥ ΑΓΡΑ 15
4159 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΕΤΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5Α
2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΑΙΤΟΛΩΝ 12, ∆ΙΑΜ.201
1101 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΙΑΗΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 16,
8026 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η 4
1040 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΓΚΟΥ∆Η 21Α
3061 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΦΑΡΑΚ
ΜΑΡΙΑ
ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 7
2480 ΤΣΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΡΜΟΥ 25
7020 ∆ΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΥΨΟΥ 20
4636 ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΟΥΛΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
77ος ∆ΡΟΜΟΣ No.3
4170 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙ∆ΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΖΙΚΑ
ΞΕΝΗ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6
2460 ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ 6, ∆ΙΑΜ.102
2311 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΖΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η 13Α
3100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ 6
8200 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΙΝΙΚΟΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ 6
6043
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΣΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ 5
8201 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
ΛΟΥΙΖΑ
ΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ 1, CONSTANTIA 4, ∆ΙΑΜ.101
2003 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΙΚΗΣ 6
2304 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΜΠΕΛΑΓΙΩΝ 7
4046 ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΖΑΧΑΡΩ
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 7
7643 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 3
7560 ΠΕΡΒΟΛΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΤΡΑΤΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 3
5289 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΚΟΥ
ΒΙΚΕΝΤΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 6
8200 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 25, Ζ΄ΦΑΣΗ
4527 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΕΥΑΝΘΟΥΣ 9Α
2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 18
2720 ΑΚΑΚΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΗΛΙΑ
ΕΛΛΗ
ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ 2
3115 ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΡΦΟΥ 35, ∆ΙΑΜ.402
1048 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 16Α
1022 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΕΚΡΩΠΟΣ 11,
6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΞΕΝΑΓΟΡΑ 5
2052 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ 12
2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ 22
4107 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΡΕΝΤΖΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 3
3083 ΚΑΨΑΛΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΕΡΤΑΚΚΑ
ΦΑΝΗ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 53,
5280 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10
7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 9
6036
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΕΙΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ7
5770 ΑΛΕΘΡΙΚΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21Α
6040 ΚΑΜΑΡΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ
ΜΥΡΙΑ
ΜΕΧΜΕΤ ΝΙΑΖΙ 5
6027
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 60
2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΡΟΥ 3
ΜΕΣΟΓΗ
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 46
2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 29, ∆ΙΑΜ.202
1075
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α
ΘΡΑΣΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 4Α
2332 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΡΤΑΣΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΙΤΙΟΥ 4
2660 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥς 5
1015
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΤΩΡΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 4, ∆ΙΑΜ. 201
1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΡΟΥΣΟΥ
ΑΡΤΕΜΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 9Α
2324 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΙΟΥ 134
2043 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΙΟΥΚΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ 14, ∆ΙΑΜ.201
1082 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
2260 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΑΡΧΑΝΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΝΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 10
ΑΡΑΟΥΖΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
2302 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΛΑΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 9
4540 ΠΑΡΑΜΥΘΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ 10
2304 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΗΡΙ∆Η 9
4850 ΑΓΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 5
3055 ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ 4
1020 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΠΕΤΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 54
7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΜΠΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 9
7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΤΙΟΚΗ 2, ∆ΙΑΜ.302
ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 4, ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ
1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΛΟΨΥ∆ΙΩΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 6
7020 ∆ΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΚΥΡΗ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΚΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 18, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
2332 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 11 Α
2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΝΤΡΕΑ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 3Α
6036
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Α
Θ
Α
Α
Θ
Α
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Α
Α
Θ
Θ
Α
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Θ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Θ
Α
Θ
Θ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
25932520
99803448
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25390184
99316385
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
99665953
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ pamb[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22426653
99444819
MEDIZINISCHE FACHSCHULE AN DER KARL MARX
ΛΕΙΨΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
25870333
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22770772
99620007
KYBALION Berufsfachshule fuer Massage und Physiotherapie Βαυαρίας
ΒΑΥΑΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26270679
96559193
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22480111
99442259
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26936849
΄99574001
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25335070
΄99341201
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
3,07E+11
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ -∆ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
;25585800, 25103723
99585864 25585858 CHARLES UNIVERSITY
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22330443
99747451
CHARLES UNIVERSITY
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25323065
99577441
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
22813541
99582286
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25310215
99898662
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
ΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
99844814
99595824
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99722393
00306977244447
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25331301
99633318
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NOTTINGHAM
NOTTINGHAM
ΑΓΓΛΙΑ
22822594
΄99888946 99688116 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BRUNEL
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
ΑΓΓΛΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ BSc ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ BSc ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22446988
99780862
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BRADFORD
BRADFORD
ΑΓΓΛΙΑ
99016588
CHARLES UNIVERSITY
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22665855
99931840
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
BSc ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, MSc ADVANCING PRACTIC
99170948
99956396
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22312681
97603233
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25310215
99898662
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
ΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
22100353
99826971
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
΄22428904 ΄96353150
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22344371
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
22824370
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24724173
99936219
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26271458
99133259
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
22778830
99848008
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION &SPORTS SCIENCE ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
[email protected] & MASTER DEGREE
22834424
99928841
ΕΝΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25383731
99846570
ROBERT GORDON UNIVERSITY
ΑΜΠΕΡΤΙΝ
ΣΚΩΤΙΑ
[email protected]
BSc IN SPORTS SCIENCE WITH MAJOR IN SPORTS PHYSIOLOGY, MSC PHYSIOTHERAPY
23744333, 23942445
99355386 23744340 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
22351696
99436106
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
[email protected] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
25724793
99147009
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
25872287
99065182 25774040 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
23827668
΄99774832 99684430 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22429470
99885896
NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΚΙΕΒΟ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΠΛΩΜΑ ΜΑΣΤΕΡ IN PHYSICAL REHABILITATION
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
23922730
99866672
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
[email protected]
BACHELOR DEGREE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22533040
99831127
SEMMELWEIS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
25721621
99595822
ΕΝΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
22426807
99847173
NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
BACHELOR DEGREE ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96801621
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
99007245
CORDIF UNIVERSITY
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
[email protected]
BsC (|HONS) PHYSIOTHERAPY
25722685
99870964
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22621937
99773489
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26653552
96505453
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25339124
99142009
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
24632715
99788831
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25566251
99886070
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24333222
99962960
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25542056
99433846
ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99742614
CHARLES UNIVERSITY
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
BsC IN PHYSIOTHERAPY, MASTER IN HEALTH SERVICE
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24531813
99831765
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
99765628
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24632230/24427044
99191474
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22438562
99770834
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24531418
99968278
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
24829826
99493191
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23743377
99878771
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26100989
99559271 26100989 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22333265
96561400
ΕΝΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, BsC ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, BsC ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22380661
99305680
ΕΝΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
24628324
99561102
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, MASTER OF SPORT PHSYCHOLOGY, BACHELOR OF SCIENCE IN SPORTS, BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION
99757925
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, BACHELOR OF SCIENCE IN SPORTS, BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION
25532454
99445337
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22252767
96690096
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25822022
99531691
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ
ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96376545
96744811
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22382097
99109828
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22422089
97638914
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25311073
96846852
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25933114
99317747 25586858 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
valentinaxrist[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22350629
99797074
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24362570
99344558
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25337986
99755078
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25713950
99341943
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
25872287
99571991 25872256 CHARLES UNIVERSITY
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected]
BACHELOR DEGREE DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY
23833614
99843171
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
22776282
99596284
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22523917, 22666602
99413509
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22356670
99751707
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24432250
99122645
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99986303
99490843
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24366357
99336357
QUEEN MARGARET UNIVERSITY-COLLEGE, CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΚΩΤΙΑ
[email protected]
MSc IN PHYSIOTHERAPY (PRE-REG)
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22329032
99825694
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
26933201
99837680
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22517085
97850765
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
[email protected]
BsC DIPLOMA PHYSICAL EDUCATION, MASTER DIPLOMA PHYSICAL REHABILITATION
239202076 6,98E+09 99317747 ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22346662/24657884
99833727
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22493426
99882230
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22370511
΄99402796
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25932886
99881989
FACULTY OF HEALTH SCIENCE SEMMELWEIS UNIVERSITY
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
BsC ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
25574846
99309192
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ BsC ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ BsC ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
97656610
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
23743363
95554555
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
KYIV
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
97711840
97855677
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ OSTSEEKLINIK
DAMP ΒΑΛΤΙΚΗΣ
- DAMPΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22489435
99808100
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22260403, 22446988
96372806
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25574154
99459986
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24654831
99957740
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
25713800
96671557
CHARLES UNIVERSITY
ΠΡΑΓΑ
ΤΣΕΧΙΑ
[email protected] BACHELOR IN PHYSIOTHERAPY
22351562
99437602
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
99799551
99307316
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99489875
99411364
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22344596
99920847
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25567349
99765136
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22386180
99131998
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
n/a
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96556789
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
25933694
99822928
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96712674
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99920004
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22423390
97659633
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
99819399
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26961019
΄96566583, 99771581 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24638918
99139128
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26962789
96407122
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99223790
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99760582
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96823413
97793971
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99051560
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24423165
97622007
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23827717
99075183
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
26961019
99309482
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]il.com ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25328015
99794358
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22498282
99144068
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22822903
96627907
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25384134
99798062
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22254472
99716123
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22436270
99903469
SEMMELWEISS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24663853
99838847
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MANCHESTER METROPOLITAN
ΜΑΝΤΣΙΕΣΤΕΡ
ΑΓΓΛΙΑ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22720101
99822530
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ SS CYRIL METHODIUS TRNAVA
TRNAVA
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22427152
99520323
SEMMELWEISS UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
99880014
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25822908
99763313
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
23823486
99122510
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99956474
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24361980
96840043
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24433188
99151445
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24362243
99368252
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24623942
99116821
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22429454
99409454
ΕΝΘΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
26951839
99527005, 96672568 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99441481
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22374093
99843113
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22372491
99313400
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22833637
99040694
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22754049
97656596
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99842535
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99132773
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22321204
99915998
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22662574
99120569
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99346734
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
96597540
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25570964
99137470
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99194977
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25522043
99070227
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99122420
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22347825
99831309
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24725434
99879963
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
99305862
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΛΑ∆Α
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
97622711
99604656
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected] BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22430726
99841788
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24424466
99236963
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
22932839
96440706
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
OYKRANIA
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22312386
99036088
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
24626146
99766744
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
ΑΓΓΛΙΑ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
22317541
24725820
99247861
96446251
99087432
99238602
99839293
SEMMELWEIS UNIVERSITY
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
NATIONAL SPORTS ACADEMY VASIL LEVSKI
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
13/06/2014
13/06/2014
02/07/2014
02/07/2014
824
832
833
834
830
835
793
'744
729
730
731
732
733
734
735
736
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΡΓΙΣΙ∆ΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΚΟΣΜΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΠΡΕΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΑΒΙ∆
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 1
ΗΠΕΙΡΟΥ 10
ΓΕΡΙΟΥ 1
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 74
ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 51Α
ΜΠΕΤΟΒΕΝ 10
157 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ
30 NEVERN STR, MACGREGOR QLD
7103 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
8910
2200 ΓΕΡΙ
8201 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
5390 ΣΩΤΗΡΑ
6041
2600 ΚΛΗΡΟΥ
4109 BRISBAIN
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΠΑΦΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ Θ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ Α
AUSTRALIAΘ
24530813
99546813
99139341
22487732
99990859
26961950
96537991
99787260
24364916
99516290
22634046
99372178
0061738492457
0061433248757
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HERTFORDSHIRE - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ QUEENSLAND
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΟΣ
AUSTRALIA
[email protected]@hotmail.com
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected] ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
BA ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
[email protected]
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ