ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α` ΛΥΚΕΙΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
:
Βαθ. Προτεραιότητας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 15-10-2013
Αριθ. Πρωτ. 150282/Γ2
----ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΣ:
----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Καλαμπόκη Χ.
Τηλέφωνο: 210-344 3306
e-mail: [email protected]
ΚΟΙΝ.:
 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Γραφεία Σχ. Συμβούλων
 Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)
 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Θεσσαλονίκης 151
176 10 Καλλιθέα
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Αν. Τσόχα 36 Αθήνα 115 21
ΘΕΜΑ: Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’ Ημερησίου και Εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014
Σας αποστέλλουμε κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων
που θα διανεμηθούν στους μαθητές της Α’ τάξης των ημερησίων και εσπερινών
επαγγελματικών Λυκείων.
Συν. στο ηλεκτρ. ταχυδρομείο: 8 σελ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Β΄
 Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
Θρησκευτικά
1.
Νέα Ελληνική
Γλώσσα
Ελληνική Γλώσσα
2.
3.
Νέα Ελληνική
Λογοτεχνία
4.
Ιστορία
5.
Άλγεβρα
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ορθόδοξη πίστη και λατρεία
Χρ. Γκότση κ.ά.
Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Α΄
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Γλωσσικές Ασκήσεις (για
το Γ. Λύκειο) Α΄, Β΄, Γ΄
Τάξεις
Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων
Ιστορία Αρχαία και
Μεσαιωνική
Χρ. Τσολάκης κ.ά.
Γλ. Κανδήρου κ.ά.
Βιβλίο μαθητή
Ν. Γρηγοριάδης κ.ά
Βιβλίο καθηγητή
Α. Γεωργιάδου κ.ά
Ιω. Παρίσης κ.ά.
Γ. Γρυντάκης
Σ. Ανδρεαδάκης κ. ά.
6.
Μαθηματικά
Άλγεβρα και Στοιχεία
Πιθανοτήτων
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Γεωμετρία
Συνοδευτικό Υλικό:
Λύσεις Ασκήσεων
Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄& Β΄
τάξεων Γενικού Λυκείου
(Ε.Μ.Ε.)
Η. Αργυρόπουλου
κ. ά.
Συνοδευτικό Υλικό:
Λύσεις Ασκήσεων
Βιβλίο καθηγητή
Γ. Βλάχος
7.
Φυσική
Φυσική Γενικής Παιδείας
Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Λύσεις των ασκήσεων
8.
Σ. Λιοδάκης κ.ά.
Χημεία
9.
Ξένη γλώσσα
10.
Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί
θεσμοί & Αρχές Δικαίου
και Κοινωνιολογία)
Χημεία Α΄ Λυκείου
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Λύσεις των ασκήσεων
Γενικά Αγγλικά Α΄ Τάξη 1ου
Κύκλου
1.
2.
3.
Οικονομία
Πολιτική και Δίκαιο
Κοινωνιολογία
Ε. Τσιούρη κ.ά.
1.
Α. Δεδουσόπουλος, Π. Γιαλέρης
κ.α.
2. Κ. Παπακωνσταντίνου, Λ.
Κατσίρας
3. Ρ. Κασιμάτη, Σ. Γεωργούλας κ. ά.
1
11.
Ερευνητική Εργασία
(Project)
H Καινοτομία των
Ερευνητικών Εργασιών στο
Νέο Λύκειο (βιβλίο καθηγητή)
Ηλ . Ματσαγγούρας
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Α/Α
1.
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
Αρχές Μηχανολογίας
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
1. Εισαγωγή στη Μηχανολογία,
Α’ Τάξη ΤΕΕ
1. Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Β’
ΕΠΑΛ (Μηχανολογικού Τομέα)
1. Ι-Μ
Αντωνελάκης,
Π.
Παπαγεωργίου
2. Α.
Καραγιαννίδης,
Δ.
Καραμουσαντάς
1. Σ. Πάγκαλος
κ.ά.
2.Στοιχεία Ηλεκτρονικής Β’
ΕΠΑΛ (Ηλεκτρολογικού Τομέα)
2. Π. Βαρζάκας
κ.ά.
2. Μηχανολογία Αυτοκινήτου,
Β’ Τάξη Ηλεκτρολόγων ΤΕΕ
2.
3.
4.
5.
Αρχές Ηλεκτρολογίας &
Ηλεκτρονικής
Τεχνικό Σχέδιο
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια & Υγιεινή
Εφαρμογές Πληροφορικής
Τεχνικό Σχέδιο Β΄ Τάξης Ενιαίου
Λυκείου, Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης
1.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
«Σχεδιάζοντας το
Επαγγελματικό μου Μέλλον…»
Γ΄ Γυμνασίου (μόνο για
καθηγητές)
2.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός «Σχεδιάζω το
μέλλον μου» Α΄ τάξη Γεν.
Λυκείου (μόνο για καθηγητές)
Α. Γράψας κ.ά
I. Γκιάστας,
E.
Δημητρόπουλος
κ.ά.
Ε. Μαστοράκη
κ.ά.
3.α. Εργασιακό Περιβάλλον του
τομέα κατασκευών (Α’ τάξη ΤΕΕ)
3.β. Εργασιακό Περιβάλλον του
μηχανολογικού τομέα (Α’ τάξη
ΤΕΕ)
3.γ. Εργασιακό Περιβάλλον του
ηλεκτρολογικού τομέα (Α’ τάξη
ΤΕΕ)
Εφαρμογές ΠληροφορικήςΕ. Γιακουμάκης,
Υπολογιστών (Α’, Β’, Γ’ Τάξεων
Κ. Γκυρτής κ.ά.
Γενικού Λυκείου)
2
Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
Μ.
Βαξεβανίδου,
Π. Ρεκλείτης
Α. Κοντάκης, Κ.
Μαργαρώνης,
Α. Ζαρίφης
1.
Οργάνωση & Διοίκηση
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Γ΄ ΕΠΑΛ
2.
Αρχές Λογιστικής
Αρχές Λογιστικής για τη Γ΄ Τάξη
Γενικού Λυκείου & Α΄ΤΕΕ
3.
1.Σχολικός Επαγγελματικός
I. Γκιάστας,
Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου
E.
Δημητρόπουλος
«Σχεδιάζοντας το Επαγγελματικό
κ.ά.
μου Μέλλον…» (μόνο για
Σχολικός Επαγγελματικός
καθηγητές)
Προσανατολισμός – Περιβάλλον 2.Σχολικός Επαγγελματικός
Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή Προσανατολισμός «Σχεδιάζω το
μέλλον μου» Α΄ τάξη Γεν. Λυκείου
Ε. Μαστοράκη
κ.ά.
(μόνο για καθηγητές)
3.Εργασιακό Περιβάλλον του τομέα
οικονομίας και διοίκησης (Α’ τάξη
ΤΕΕ)
4.
Εφαρμογές Πληροφορικής
Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’, Γ’ Τάξεων
Γενικού Λυκείου
Ε. Γιακουμάκης,
Κ. Γκυρτής κ.ά.
Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
1.
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής
Εισαγωγή στη Γεωργική παραγωγή
2.
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων
Εισαγωγή στην Τεχνολογία
Τροφίμων
3.
Αρχές Επιστήμης της
Διατροφής
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός – Περιβάλλον
Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
4.
Διατροφή (Β’ τάξη Α’ κύκλου ΤΕΕ)
1.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου
«Σχεδιάζοντας το Επαγγελματικό
μου Μέλλον…»
(μόνο για καθηγητές)
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
Ευθυμιάδης
Παν., Φεγγερός
Κ. κ.ά.
Κατσαμποξάκης
Κων/νος,
Παπαναστασίου
Δημ. κ.ά.
Ματάλα Αντ.,
Καμμένου Μαρ.
κ.ά.
I. Γκιάστας,
E.,
Δημητρόπουλος
κ.ά.
2.Σχολικός Επαγγελματικός
Ε. Μαστοράκη κ.ά
Προσανατολισμός «Σχεδιάζω το
μέλλον μου» Α΄ Τάξη Γεν. Λυκείου
(μόνο για καθηγητές)
3
5.
Εφαρμογές Πληροφορικής
3. Εργασιακό Περιβάλλον του
Παπαγεωργίου
τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και
Κ.,
Περιβάλλοντος (Α’ τάξη ΤΕΕ)
Τσανικλίδης Φ.
Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’, Γ’ Τάξεων Ε. Γιακουμάκης, Κ.
Γενικού Λυκείου
Γκυρτής κ.ά.
Δ) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
1.
Ναυτική Τέχνη
Ναυτική Τέχνη/Έκτακτες
Ανάγκες
2.
Ναυτιλιακές Γνώσεις
Ναυτιλιακές Γνώσεις
3.
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου
Στοιχειά ναυτικών
μηχανών για πλοίαρχους
4.
Τεχνικό Σχέδιο
Τεχνικό Σχέδιο
Α’ Τάξη ΤΕΕ
5.
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός – Περιβάλλον
Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
6.
Εφαρμογές Πληροφορικής
1.Σχολικός
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός Γ΄
Γυμνασίου «Σχεδιάζοντας
το Επαγγελματικό μου
Μέλλον…»
(μόνο για καθηγητές)
2.Σχολικός
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
«Σχεδιάζω το μέλλον μου»
Α΄ τάξη Γεν. Λυκείου
(μόνο για καθηγητές)
Εφαρμογές Πληροφορικής
-Υπολογιστών Α’, Β’, Γ’
Τάξεων Γενικού Λυκείου
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
Τριπολίτης Κ.,
Τριάντης Γ.
Μυλωνόπουλος Δ.
κ.ά
Δανιήλ Γ.
Ι. Μαυράκης
I. Γκιάστας,
E.
Δημητρόπουλος
κ.ά.
Ε. Μαστοράκη
κ.ά.
Ε. Γιακουμάκης,
Κ. Γκυρτής κ.ά.
4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Α΄ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
Νέα Ελληνική
Γλώσσα
Ελληνική Γλώσσα
1.
Νέα Ελληνική
Λογοτεχνία
Ιστορία
3.
Άλγεβρα
Μαθηματικά
2.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Α΄
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Γλωσσικές Ασκήσεις (για
το Γ. Λύκειο) Α΄, Β΄, Γ΄
Τάξεις
Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων
Ιστορία Αρχαία και
Μεσαιωνική
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Χρ. Τσολάκης κ.ά.
Γλ. Κανδήρου κ.ά.
Βιβλίο μαθητή
Ν. Γρηγοριάδης κ.ά
Βιβλίο καθηγητή
Α. Γεωργιάδου κ.ά
Ιω. Παρίσης κ.ά.
Γ. Γρυντάκης
Σ. Ανδρεαδάκης κ. ά.
Άλγεβρα και Στοιχεία
Πιθανοτήτων
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Συνοδευτικό Υλικό:
Λύσεις Ασκήσεων
Γεωμετρία
Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄& Β΄
τάξεων Γενικού Λυκείου
(Ε.Μ.Ε.)
Συνοδευτικό Υλικό:
Λύσεις Ασκήσεων
Βιβλίο καθηγητή
Η. Αργυρόπουλου
κ. ά.
Γ. Βλάχος
4.
Φυσική
Φυσική Γενικής Παιδείας
Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Λύσεις των ασκήσεων
5.
Σ. Λιοδάκης κ.ά.
Χημεία
Χημεία Α΄ Λυκείου
Συνοδευτικό Υλικό:
Βιβλίο καθηγητή
Λύσεις των ασκήσεων
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Α/Α
1.
2.
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
Αρχές Μηχανολογίας
Αρχές Ηλεκτρολογίας &
Ηλεκτρονικής
3.
Τεχνικό Σχέδιο
4.
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια & Υγιεινή
5.
Εφαρμογές Πληροφορικής
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
1. Εισαγωγή στη
Μηχανολογία,
Α’ Τάξη ΤΕΕ
2. Μηχανολογία Αυτοκινήτου,
Β’ Τάξη Ηλεκτρολόγων ΤΕΕ
1. Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Β’
ΕΠΑΛ (Μηχανολογικού Τομέα)
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
1. Ι-Μ Αντωνελάκης,
Π. Παπαγεωργίου
2. Α. Καραγιαννίδης,
Δ. Καραμουσαντάς
1. Σ. Πάγκαλος κ.ά.
2.Στοιχεία Ηλεκτρονικής Β’
2. Π. Βαρζάκας κ.ά.
ΕΠΑΛ (Ηλεκτρολογικού
Τομέα)
Τεχνικό Σχέδιο Β΄ Τάξης
Ενιαίου Λυκείου, Τεχνολογικής
Α. Γράψας κ.ά
Κατεύθυνσης
1.Σχολικός Επαγγελματικός
I. Γκιάστας,
Προσανατολισμός
E. Δημητρόπουλος
«Σχεδιάζοντας το
κ.ά.
Επαγγελματικό μου
Μέλλον…» Γ΄ Γυμνασίου
(μόνο για καθηγητές)
2.Σχολικός Επαγγελματικός
Ε. Μαστοράκη κ.ά.
Προσανατολισμός «Σχεδιάζω
το μέλλον μου» Α΄ τάξη Γεν.
Λυκείου (μόνο για
καθηγητές)
3.α. Εργασιακό Περιβάλλον
του τομέα κατασκευών
(Α’ τάξη ΤΕΕ)
3.β. Εργασιακό Περιβάλλον
του μηχανολογικού τομέα
(Α’ τάξη ΤΕΕ)
3.γ. Εργασιακό Περιβάλλον
του ηλεκτρολογικού τομέα
(Α’ τάξη ΤΕΕ)
Εφαρμογές ΠληροφορικήςΕ. Γιακουμάκης, Κ.
Υπολογιστών (Α’, Β’, Γ’ Τάξεων Γκυρτής κ.ά.
Γενικού Λυκείου)
Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
1.
Οργάνωση & Διοίκηση
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Γ΄ ΕΠΑΛ
Μ.Βαξεβανίδου,
Π. Ρεκλείτης
2.
Αρχές Λογιστικής
Αρχές Λογιστικής για τη Γ΄ Τάξη
Γενικού Λυκείου & Α΄ΤΕΕ
Α. Κοντάκης, Κ.
Μαργαρώνης,
Α. Ζαρίφης
2
3.
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός – Περιβάλλον
Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή
1.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου
«Σχεδιάζοντας το Επαγγελματικό
μου Μέλλον…» (μόνο για
καθηγητές)
2.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός «Σχεδιάζω το
μέλλον μου» Α΄ τάξη Γεν. Λυκείου
(μόνο για καθηγητές)
I. Γκιάστας,
E.
Δημητρόπουλος
κ.ά.
Ε. Μαστοράκη
κ.ά.
3.Εργασιακό Περιβάλλον του τομέα
οικονομίας και διοίκησης
(Α’ τάξη ΤΕΕ)
4.
Εφαρμογές Πληροφορικής
Εφαρμογές Πληροφορικής Ε. Γιακουμάκης,
Υπολογιστών Α’, Β’, Γ’ Τάξεων Γενικού Κ. Γκυρτής κ.ά.
Λυκείου
Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Α/Α
1.
2.
3.
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
Αρχές Αγροτικής
Παραγωγής
Αρχές Τεχνολογίας
Τροφίμων
Αρχές Επιστήμης
της Διατροφής
Σχολικός
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός –
Περιβάλλον
Εργασίας –
Ασφάλεια & Υγιεινή
4.
5.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Εφαρμογές
Πληροφορικής
Εισαγωγή στη Γεωργική παραγωγή
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
Ευθυμιάδης Παν.,
Φεγγερός Κ. κ.ά.
Κατσαμποξάκης Κων/νος,
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων Παπαναστασίου Δημ. κ.ά.
Διατροφή (Β’ τάξη Α’ κύκλου ΤΕΕ)
Ματάλα Αντ.,
Καμμένου Μαρ. κ.ά.
1.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου
«Σχεδιάζοντας το Επαγγελματικό μου
I. Γκιάστας,
Μέλλον…»
E., Δημητρόπουλος κ.ά.
(μόνο για καθηγητές)
2.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός «Σχεδιάζω το
μέλλον μου» Α΄ Τάξη Γεν. Λυκείου
Ε. Μαστοράκη κ.ά
(μόνο για καθηγητές)
3. Εργασιακό Περιβάλλον του τομέα
Παπαγεωργίου Κ.,
Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος (Α’ τάξη ΤΕΕ)
Τσανικλίδης Φ.
Εφαρμογές Πληροφορικής -Υπολογιστών Ε. Γιακουμάκης, Κ. Γκυρτής
Α’, Β’, Γ’ Τάξεων Γενικού Λυκείου
κ.ά.
Δ) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑTOΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.
Ναυτική Τέχνη
Ναυτική Τέχνη/Έκτακτες Ανάγκες Τριπολίτης Κ.,
Τριάντης Γ.
2.
Ναυτιλιακές Γνώσεις
Ναυτιλιακές Γνώσεις
Μυλωνόπουλος Δ. κ.ά
3.
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου
Στοιχειά ναυτικών μηχανών για
πλοίαρχους
Δανιήλ Γ.
3
4.
Τεχνικό Σχέδιο
Τεχνικό Σχέδιο Α’ Τάξη ΤΕΕ
5.
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια & Υγιεινή
1.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου
«Σχεδιάζοντας το Επαγγελματικό
μου Μέλλον…»
(μόνο για καθηγητές)
I. Γκιάστας,
E. Δημητρόπουλος κ.ά.
2.Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός «Σχεδιάζω το
μέλλον μου» Α΄ τάξη Γεν.
Λυκείου (μόνο για καθηγητές)
Ε. Μαστοράκη κ.ά.
Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’, Γ’ Τάξεων
Γενικού Λυκείου
Ε. Γιακουμάκης,
Κ. Γκυρτής κ.ά.
6.
Εφαρμογές Πληροφορικής
Ι. Μαυράκης
4