Εγκλήματα στο ίντερνετ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚΘΕΣΗ Γ.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
www.philologika.gr
ΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκλήματα στο ίντερνετ
Σκεφτείτε
ανοίγοντας
να
τον
υπολογιστή
στις
ηλεκτρονικές
φίλο
του
εις
στη
βάρος
κύκλος
ξυπνήσει
του
του,
σελίδες
Λιθουανία
ένα
ανθρώπων
κάποιος
να
του
ότι
πρωί
μάθει,
έχει
από
διεθνώς
και
πληροφορηθεί
και
κινούμενος
ίντερνετ,
λιβελογράφημα
έχει
ένα
κάποιο
κυκλοφορήσει
ένας
ευρύτατος
γι’
αυτόν
τα
χειρότερα!
Αυτό
ακριβώς
Μετσόβιου
συνέβη
Πολυτεχνείου,
στον
που
καθηγητή
έκπληκτος
του
Εθνικού
διαπίστωσε
ότι
έπεσε θύμα ηλεκτρονικής συκοφαντίας και προσέφυγε στην
ελληνική
δικαιοσύνη.
Τα
«μαντάτα»
τα
έμαθε
από
έναν
συνάδελφό του στο Λονδίνο και το ηλεκτρονικό σημείωμα
που
«τον
κόσμου.
στόλιζε»
Έφτασε
ερευνητών
Γαλλία,
στην
στην
στα
χωρίς
υπερβολή,
ηλεκτρονικά
ερευνητικών
και
Πολωνία,
έκανε,
Ιταλία,
Ισπανία,
στη
ταχυδρομεία
κέντρων
στο
το
στις
Ισραήλ,
Δανία,
του
καθηγητών,
Η.Π.Α.,
στη
στον
γύρο
στην
Σουηδία,
Καναδά,
στη
και
σε
πολλές άλλες χώρες ακόμη!
Η
ιστορία
με
τα
«ηλεκτρονικά»
καρφώματα
μέσω
ίντερνετ που συνέβη στη χώρα μας εντυπωσίασε την κοινή
γνώμη.
Τα
ερωτήματα
πολίτες
είναι
δίκτυα,
οι
στους
ηλεκτρονικές
Υπάρχει
τέθηκαν
απροστάτευτοι
«αόρατους»
δύσκολη;
που
όσο
υπηρεσίες,
πληροφορίες
υπολογιστή
μας;
Σε
μια
να
αμείλικτα.
ποτέ
λεωφόροι
εγκληματίες
τρόπος
είναι
άλλοτε;
προσφέρουν
μας
κάνουν
Τα
έδαφος
τη
να
διακινούνται
με
στις
ηλεκτρονικές
σελίδες
εγκληματική
Οι
ζωή
ασφάλεια
δραστηριότητα
του
με
διεθνή εμβέλεια αρκούν οι εθνικές νομοθεσίες ή μήπως,
στο έγκλημα χωρίς σύνορα, η απάντηση είναι η εφαρμογή
νόμων σε διεθνές πεδίο;
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο!
σ. 1
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚΘΕΣΗ Γ.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
www.philologika.gr
Το «Βήμα» επιχειρεί με τη συνδρομή των ειδικών να
προσεγγίσει το θέμα «εγκληματικότητα και ίντερνετ» ένα
θέμα
που
και
όσο
προβληματίζει
περνά
περισσότερο.
δυνατότητα
ο
καιρός
Δεν
που
διεθνώς
ειδικούς
θα
υπάρχει
δεν
και
προβληματίζει
άλλωστε
έχει
νομικούς
ακόμα
επιστημονική
μεταβληθεί
σε
εργαλείο
εγκλήματος από τους παρανόμους ανά τη γη και από τον
γενικό
αυτό
κανόνα
δεν
θα
μπορούσαν
να
ξεφύγουν
τα
δίκτυα και το ίντερνετ που ταυτίζεται με την ελεύθερη
διακίνηση πληροφοριών και υπηρεσιών.
Η
συκοφαντική
«πταίσματα»
που
εγκληματίες.
αχανή
του
παντός
δυνατότητα
μπορούν
Εκείνοι
κόσμο
για
δυσφήμηση
να
που
που
να
αναζητώντας
απάτες
τους
είναι
διαπράξουν
επιλέγουν
ίντερνετ
είδους
άλλωστε
έχουν
προσφέρεται
οι
από
τα
διεθνείς
σερφάρουν
υποψήφια
στον
θύματα
μελετήσει
κάθε
από
νέες
τις
τεχνολογίες για να πλουτίσουν σε βάρος τρίτων ή για να
επιδοθούν σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.
Ο
καθηγητής
Μυλωνόπουλος,
διάπραξης
του
που
Πανεπιστημίου
έχει
ποινικών
ασχοληθεί
αδικημάτων
Αθηνών
με
μέσω
κύριος
Χρ.
θέμα
της
το
των
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κωδικοποιεί τα αδικήματα που συνηθίζονται
στον κυβερνοχώρο. Πλαστογραφίες, σύσταση και συμμορία,
συμμετοχή
πράξεων,
και
παροχή
εμπορία
συμβουλών
λευκής
σε
σαρκός,
διάπραξη
εμπορία
παράνομων
παιδιών
για
αφαίρεση οργάνων αλλά και εκπόρνευσή τους, παιδεραστία
και ναρκωτικά, σεξουαλικά εγκλήματα και παρενοχλήσεις.
Εκεί
όμως
απατεώνες
όπου
ανά
Ηλεκτρονικές
πληροφοριών,
το
τη
ίντερνετ
γη
απάτες,
όπου
προσφέρεται
είναι
το
κομπίνες
χρήστες
και
για
οικονομικό
στις
δράση
έγκλημα.
λεωφόρους
επιτήδειοι
σε
των
συναντώνται
και ο καθένας μπορεί εύκολα να μεταβληθεί από χρήστης
σε θύμα.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο!
σ. 2
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚΘΕΣΗ Γ.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
www.philologika.gr
Τα
Η.Π.Α.
παραδείγματα
έχουν
παραβιάσεις
μέσω
πολλάκις
του
πέσει
σε
ενώ
περί
ασέμνων
από
(παιδική
κατά
εταιρείες
Στις
διώξεις
ανύποπτοι
κλίμακα,
απάτης
δεκάδες.
ποινικές
χιλιάδες
παγκόσμια
θύματα
είναι
ασκηθεί
νόμου
ίντερνετ),
δικτύου
διεθνώς
για
πορνεία
χρήστες
καιρούς,
του
έχουν
«μαϊμούδες»
που
ζητούν επενδυτές και απομυζούν τα βαλάντια των αφελών
που κινούνται στον κυβερνοχώρο.
Οι
ηλεκτρονικές
ασφαλώς
Θύτες
καμία
και
απρόσωπα
διεθνή
σχέση
θύματα
και
σημαίνει
με
δεν
οικονομικούς
δικτύου
απάτες
που
γνωρίζονται
Για
ηλεκτρονική
με
μέσω
τις
μακρινά.
ποινική
Εταιρεία
απάτες
να
δικαιώματα
μία
σε
συμβούλους,
όλοι
καν.
τι
εξόρυξη
για
να
χρυσού
πείσουν
είναι
ακριβώς
παραθέτουμε
χαρακτηριστική
έχουν
ξέρουμε.
Όλα
καταλάβουμε
κομπίνα,
εμπειρία
δεν
από
τη
υπόθεση.
προσέλαβε
κόσμο
μέσω
ίντερνετ ότι μπορούν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε
μετοχές
με
αξιόλογα
κέρδη.
Μόλις
τα
χρήματα
των
επενδυτών συγκεντρώνονται, η εταιρεία-«φάντασμα», όπως
αποδεικνύεται,
πτωχεύει
και
το
πρώτο
ηλεκτρονικό
«κανόνι» πέφτει στην κυβερνοαγορά! (από την εφημερίδα
«Το Βήμα»)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο του κειμένου σε μια
περίληψη 100-120 λέξεων.
Μονάδες 25
Β1. Ποια είναι η δομή και ο τρόπος ανάπτυξης της έκτης
παραγράφου
Πανεπιστημίου
του
Αθηνών
κειμένου
…
των
(«Ο
αφελών
καθηγητής
που
κινούνται
του
στον
κυβερνοχώρο»); Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο!
σ. 3
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚΘΕΣΗ Γ.Π. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
www.philologika.gr
Β2α. Το άρθρο που διαβάσατε έχει θέμα το διαδίκτυο και
ιδιαίτερα τις αρνητικές επιπτώσεις του. Να επισημάνετε
τρεις
(3)
λέξεις
ή
όρους
που
σχετίζονται
με
το
ύφος
του ειδικού θέματος στο οποίο αναφέρεται το κείμενο.
Μονάδες 3
Β2β.
Να
δεύτερη
εξηγήσετε
παράγραφο
τη
του
χρήση
των
κειμένου
εισαγωγικών
(«Αυτό
ακριβώς
στην
συνέβη
στον καθηγητή του … στον Καναδά, και σε πολλές άλλες
χώρες ακόμη»).
Μονάδες 4
Β3. Να παρουσιάσετε τον τρόπο και τα μέσα πειθούς στην
όγδοη παράγραφο του κειμένου («Οι ηλεκτρονικές απάτες
μέσω δικτύου δεν έχουν … πέφτει στην κυβερνοαγορά!»).
Μονάδες 6
Β4.
Να
αναπτύξετε
απόσπασμα
του
δυνατότητα
σε
μια
κειμένου:
που
δεν
παράγραφο
«Δεν
έχει
το
υπάρχει
ακόλουθο
επιστημονική
μεταβληθεί
σε
εργαλείο
εγκλήματος από τους παρανόμους ανά τη γη».
Μονάδες 8
Β5. Να γράψετε από ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για
κάθε
λέξη:
λιβελογράφημα,
διακινούνται,
οργανωμένου,
μεταβληθεί.
Μονάδες 8
Γ. Σε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφημερίδα καλείστε
να
παρουσιάσετε
τις
απόψεις
σας
για
τα
οφέλη
που
μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη του διαδικτύου στη ζωή
του
ανθρώπου,
κινδύνους
που
αλλά
παράλληλα
εγκυμονεί
η
να
επισημάνετε
ανεξέλεγκτη
και
τους
χρησιμοποίηση
αυτού του σύγχρονου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.
Μονάδες 40
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο!
σ. 4