Γενικές Πληροφορίες - erasmus

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΚΑ 2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
(i) Κινητικότητα για Σπουδές
(ii) Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-15
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/09/14 - 30/09/15 )
Αγαπητοί φοιτητές,
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
Πριν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μέσω
του προγράμματος Erasmus+ (με σκοπό τις σπουδές – learning ή study -, ή την πρακτική
άσκηση - traineeship) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και προκειμένου να αποφύγετε
μελλοντικά προβλήματα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μελετήσετε προσεκτικά όσα
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS με σκοπό τις Σπουδές ή την Πρακτική Άσκηση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δίνεται η δυνατότητα σε
(i) προπτυχιακούς φοιτητές,
(ii) μεταπτυχιακούς φοιτητές,
(iii) υποψήφιους διδάκτορες, και
(iv) πρόσφατα απόφοιτους1
να πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας,
(α) ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό [Learning mobility]
(σε Πανεπιστήμιο – εταίρο), ή
(β) τοποθέτηση για πρακτική άσκηση [Traineeship mobility] σε φορείς υποδοχής
(Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, Πρεσβείες,
ερευνητικά κέντρα, μουσεία, σχολεία ή άλλους οργανισμούς, κ.α.).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε (ή να αποφοιτούν από) επίσημο
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση
είτε πτυχίου, είτε μεταπτυχιακού διπλώματος, είτε διδακτορικού διπλώματος.
Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα (σπουδές ή/και πρακτική άσκηση)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες:
κα Μαρία Τσακοπιάκου
κα Αναστασία Τσέφου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών και
Δημοσίων Σχέσεων (Δ/νση ΔΔΣ)
Τηλ. 26510 07519, 07264
Fax. 26510 07024
E-mail: [email protected]
URL: http://erasmus.uoi.gr
Προϊσταμένη
Δ/νσης ΔΔΣ:
κα Πηνελόπη Γκέκα
Τηλ. 26510-07105
Προϊσταμένη
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων:
κα Ντέμη Σιαμοπούλου
Τηλ. 26510-07107
-
-
-
Οι 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 (δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες
εντός της Ελλάδας)
Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ
Οι υπερπόντιες χώρες και Επικράτειες (οι οποίες καθορίζονται στην υπ. αριθμ.
2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου)3
Για το ακαδ. έτος 2014/15, η κινητικότητα προς Ελβετία δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο
του νέου προγράμματος Erasmus+, αλλά στο πλαίσιο Ελβετο-Ευρωπαϊκής συνεργασίας,
με υποτροφίες που θα χορηγούνται από τα ελβετικά Πανεπιστήμια στους δικαιούχους
και εφόσον, τα Πανεπιστήμια αυτά δέχονται να χρηματοδοτήσουν εισερχόμενους
φοιτητές. Η κινητικότητα προς Ελβετία δεν αφορά στη δράση πρακτική άσκηση.
Τρίτες Χώρες: η κινητικότητα από/προς τις Τρίτες χώρες αναμένεται να ξεκινήσει
αργότερα (μετά το ακαδημαϊκό έτος 2014/15).
Ως πρόσφατα απόφοιτοι ορίζονται οι φοιτητές που μετακινούνται εντός 12 μηνών από την ημέρα υποβολής της
αίτησης λήψης πτυχίου (και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2015). Σε αυτήν την κατηγορία
εμπίπτουν επίσης οι τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι προγραμματίζουν να λάβουν το πτυχίο τους και να αποφοιτήσουν
σε ερχόμενες περιόδους (για παράδειγμα, στις τελετές ορκωμοσίας του Ιουλίου 2014, Οκτωβρίου 2014, Φεβρουαρίου
2015 κ.α.). Ωστόσο, οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ'όλη τη
διάρκεια της Προκήρυξης, όπως ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και τουλάχιστον
έως τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με τους πίνακες των επιτυχόντων, επιλαχόντων και
απορριφθέντων.
1
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος,
Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο
2
3 Γροιλανδία,
Νέα Καληδονία και εξαρτημένα εδάφη, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και
της Ανταρκτικής, Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, Μαγιότ, Σαιν Πιερ και Μικελόν, Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες,
Ανγκουίλα, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Φώκλαντ, Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς, Μονσεράτ, Νήσοι Πιτκαιρν,
Αγίνα Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως και Τριστάν ντα Κούνια, Βρετανικό Έδαφος της Ανταρκτικής, Βρετανικό Έδαφος
του Ινδικού Ωκεανού, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
1
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Οικονομική επιχορήγηση προς τον μετακινούμενο φοιτητή
Οι χώρες υποδοχής και το αντίστοιχο ύψος της μηνιαίας οικονομικής υποστήριξης
(υποτροφίας) που προβλέπεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (μέσω του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το κόστος
διαβίωσης (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό). Αναλυτικότερα:
Στο πλαίσιο της κινητικότητας για Σπουδές (Learning mobility), προβλέπεται μηνιαία
επιχορήγηση:
450 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 1 (χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης):
Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμ. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Σουηδία, Φινλανδία
400 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 2 (χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης):
Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
350 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 3 (χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης):
Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία
Στο πλαίσιο της κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (Traineeship mobility), προβλέπεται
μηνιαία επιχορήγηση:
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
580 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 1 (χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης):
Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμ. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Σουηδία, Φινλανδία
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
530 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 2 (χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης):
Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία
480 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 32 (χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης):
Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία
Το μέσο μηνιαίο ποσό για τοποθετήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή
άλλους φορείς είναι υψηλότερο του αντίστοιχου προβλεπόμενου για περιόδους σπουδών,
δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει τις διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή
σε εστίες, σίτιση σε φοιτητικό εστιατόριο κ.α.) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια
υποδοχής.
Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας,
δηλ. τα έξοδα ταξιδιού, τη γλωσσική προετοιμασία – εάν είναι αναγκαία – και το ενδεχόμενο
υψηλότερο κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην
κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος σπουδών ή
πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις:
λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το
εξωτερικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού
υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος σπουδών ή
πρακτικής άσκησης κρίνεται επιτυχής (από το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή),
καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.
Οι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε πανεπιστημιακά έξοδα (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εγγραφής,
εξετάσεις, πρόσβαση σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και βιβλιοθήκες, κλπ.) στο Ίδρυμα
Υποδοχής για την προσυμφωνημένη περίοδο σπουδών. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν
μικρές επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα ασφάλισης, έξοδα έκδοσης δελτίου φοιτητικού
εισιτηρίου, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους και δαπάνες για τη χρήση διαφόρων μέσων,
όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου, ίδιες με αυτές που ισχύουν και για
τους εγχώριους φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για χώρες – μέλη της Ε.Ε.), για ιδιωτική
ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (για χώρες εκτός της Ε.Ε.) και επιπλέον, για
την έκδοση ιδιωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και προσωπικού
ατυχήματος (στην περίπτωση των μετακινούμενων για πρακτική άσκηση).
Που μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής για σπουδές (πανεπιστήμιο) και/ή
πρακτική άσκηση (φορέα υποδοχής)
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές (learning mobility)
μπορούν να μεταβούν μόνο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο), το οποίο
ήδη έχει υπογράψει Διαπανεπιστημιακή – Διμερή Συμφωνία με το Τμήμα προέλευσής τους
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφθούν στην
ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr/greek.html το αρχείο excel ‘Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων’ και να μελετήσουν τις διαθέσιμες θέσεις που
προβλέπονται για το Τμήμα προέλευσής τους.
2
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική
άσκηση (traineeship mobility) θα πρέπει να αναζητήσουν κατάλληλο φορέα υποδοχής
ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Οι φορείς του
εξωτερικού στους οποίους θα μπορούσαν να κάνουν πρακτική άσκηση φοιτητές μας, δεν
ανήκουν σε δεδομένη από πριν ομάδα με την οποία το πανεπιστήμιό μας έχει συνάψει
σχετικές συμφωνίες συνεργασίας. Συγκεκριμένα, για την πρακτική άσκηση, δεν απαιτείται
η σύναψη διμερών - συμφωνιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της επιλέξιμης
επιχείρησης/φορέα υποδοχής (που θα μπορούσε να είναι ακόμα και ένα άλλο Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης), δεδομένου ότι τα δύο αυτά μέρη, καθώς και ο δικαιούχος,
δεσμεύονται νομικά από την εξατομικευμένη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης – Learning
Agreement for Traineeships (που θα υπογραφεί εφόσον ο φοιτητής γίνει δεκτός από τον
φορέα υποδοχής και εν συνεχεία κριθεί επιλέξιμος από το Πανεπιστήμιό μας). Συνεπώς, οι
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και
δημόσιων φορέων (αρκεί να μην εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες, βλ. υποσημείωση
4 παρακάτω). Ωστόσο, αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να
δημιουργήσει σύγχυση και να δυσκολέψει την τελική επιλογή. Στην περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν έχει ήδη προσανατολιστεί προς κάποιο φορέα μετά και από
σχετικές συζητήσεις με συμφοιτητές, καθηγητές ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, μπορεί να ξεκινήσει την αναζήτησή του από
την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ (http://erasmus.uoi.gr/greek.html, ›
‘Συμπιεσμένο αρχείο’›, όπου υπάρχει κατάλογος φορέων που έχουν υποδεχθεί φοιτητές μας
στο παρελθόν, ή μας έχουν ανακοινώσει ότι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με φοιτητές
μας).
Φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ερευνήσουν μόνοι τους στο διαδίκτυο. Στην
ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ (http://erasmus.uoi.gr/greek.html), έχει
αναρτηθεί ‘Υπόδειγμα Motivation Letter’ (για υποψήφιους φοιτητές Erasmus+ traineeship)
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές για την αρχική επικοινωνία με
υποψήφιους φορείς υποδοχής.
Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

Ο φορέας να είναι επιλέξιμος4,

Η εργασία που προσφέρει ο φορέας να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να
σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή,

Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την
αρχή, και να εξασφαλίζονται συνθήκες εργασίες σύμφωνες με τα διεθνώς αποδεκτά
πλαίσια,

Από την περιγραφή του αντικειμένου και των όρων εργασίας (στα αντίστοιχα
πεδία του εντύπου ‘Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης – Learning Agreement for
Traineeships’) να προκύπτει ότι αυτό που σκοπεύει να κάνει ο φοιτητής αφορά
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι
δεν πρόκειται για παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε
ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή την εκπόνηση μέρους ερευνητικής
εργασίας (δηλ. πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή
διδακτορικής διατριβής).
Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους Τμηματικούς Υπευθύνους Erasmus+ ή και
άλλα μέλη διδακτικού προσωπικού για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την
επιλογή φορέα υποδοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα μέλη ΔΕΠ θα κάνουν την αναζήτηση
και τις απόπειρες επικοινωνίας με το φορέα υποδοχής.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται
να τους προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση (η οποία είναι
απόλυτα συμβατή με τη ‘μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+’). Ωστόσο,
τονίζεται ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και έγκειται σε σχετική απόφαση του φορέα
υποδοχής.
4 Με τον όρο επιχείρηση νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα
από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της
κοινωνικής οικονομίας. Ο ορισμός της "επιχείρησης" υποδηλώνει ότι, εκτός από εταιρίες, Ιδρύματα Ανώτατης
εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, Πρεσβείες, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι συμπράξεις και οι σύλλογοι/ενώσεις που έχουν τακτικές οικονομικές δραστηριότητες
μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η οικονομική δραστηριότητα και όχι η νομική
μορφή.Η επιχείρηση/οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι επιλέξιμη (-ος).
Οι τύποι οργανώσεων που παρατίθενται στη συνέχεια δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:
- Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων
μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο (ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και
διπλής χρηματοδότησης)
3
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό
Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες στο εξωτερικό:
-
Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές πλήρους ωραρίου που
οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος (στο ίδρυμα
προέλευσης), συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας πτυχιακής εργασίας,
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, ή διδακτορικής διατριβής.
-
Τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση (traineeship) πλήρους απασχόλησης σε Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, σχολεία, μουσεία,
Πρεσβείες, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η
τοποθέτηση για πρακτική άσκηση εγκρίνεται από το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
-
Πρακτική επαγγελματική άσκηση σε συνδυασμό με περίοδο σπουδών στο
εξωτερικό. Δυνατότητα συνδυασμού περιόδου τοποθέτησης για πρακτική άσκηση και
περιόδου σπουδών υπάρχει στο πλαίσιο ενιαίας περιόδου κινητικότητας με σκοπό τις
σπουδές στο εξωτερικό. Με τον όρο ‘ενιαία περίοδος’ νοούνται τα εξής: α) ότι η πρακτική
άσκηση θα λάβει απαραίτητα χώρα υπό την επίβλεψη του ιδίου Ιδρύματος
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει τις σπουδές, β)
ότι οι δύο δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές περιόδους, γ) ότι
αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή από
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα προβλεπόμενα για τη ‘συνδυασμένη περίοδο’ ποσά είναι
τα ίδια ποσά που προβλέπονται για τις σπουδές. Η διάρκεια της ‘συνδυασμένης
περιόδου’ κυμαίνεται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
συνδυαστεί, για παράδειγμα, 1 μήνας τοποθέτησης για πρακτική άσκηση με 2 μήνες
σπουδών.
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
Σημείωση για την πρακτική άσκηση (κυρίως για τους προπτυχιακούς φοιτητές που
εκπονούν πτυχιακή εργασία, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν
διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, ή τους υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν
διδακτορική διατριβή): Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν
να εργαστούν (μέσω της δράσης traineeship) σε ερευνητικό φορέα (π.χ. Πανεπιστήμιο,
Ερευνητικό κέντρο κ.α.), μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής
Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του φορέα
υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει πτυχιακή εργασία,
διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, ή διδακτορική διατριβή που εκπονεί ο φοιτητής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φυσικά, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκομίσει, όπως
για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, μπορεί να τις αξιοποιήσει στο πλαίσιο των
προσωπικών του ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Κάθε φοιτητής, κατά τη διάρκεια των σπουδών του μπορεί να ωφεληθεί έως 12 μήνες
μετακίνησης συνολικά (με ή χωρίς υποτροφία), ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό,
μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ανεξαρτήτως δράσης. Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για
σπουδές ή για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus μπορούν να
μετακινηθούν μέσω του Erasmus+, μέχρι το ανώτατο όριο μηνών (12 μήνες) ανά κύκλο
σπουδών.
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:
-
Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) (όπως ορίζεται
παραπάνω),
-
Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007
(ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και
το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.
Κριτήρια επιλογής
Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα επιλεγούν φοιτητές από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου μας
για κινητικότητα μέσω μίας από τις δύο δράσεις του Erasmus+, δηλ. (i) Σπουδές (learning) ή
(ii) Πρακτική Άσκηση (traineeship).
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τρόπο που θα χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια,
συνέπεια, πλήρη τεκμηρίωση και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Επίσης, με σκοπό
να υπηρετούνται οι μαθησιακοί στόχοι σε κάθε επιστημονική περιοχή με τον τρόπο που κάθε
Τμήμα του Πανεπιστημίου θέλει να τη θεραπεύει, έχουν θεσπιστεί επιπλέον κριτήρια
επιλογής από κάθε Τμήμα ξεχωριστά, τα οποία συμπληρώνουν τα γενικά, για όλους τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κριτήρια επιλεξιμότητας (που αναφέρθηκαν
παραπάνω) και ορίζονται κατά τρόπο υποχρεωτικό από το ίδιο το πρόγραμμα Erasmus+.
Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων, ορίζονται ως η ελάχιστη δικλείδα
διασφάλισης της αξιοκρατικής επιλογής των καλύτερων φοιτητών και της καλής φήμης του
Ιδρύματός μας, από την παρουσία τους, για σπουδές ή πρακτική άσκησης, στο εξωτερικό. Τα
4
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
κριτήρια επιλογής παρουσιάστηκαν από τους Τμηματικούς Υπευθύνους στις ενημερωτικές
τμηματικές συναντήσεις (Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2014) για το πρόγραμμα Erasmus+ και
θα είναι κοινοποιημένα (δημόσια, με πρόσβαση από όλους, συνεχώς) στους φοιτητές του
κάθε Τμήματος καθ’όλη την περίοδο της υποβολής των αιτήσεων και της αξολόγησης των
αιτήσεων μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων (ο τρόπος και ο τόπος
ανακοίνωσής τους επαφίεται στο κάθε Τμήμα, ο δε Τμηματικός Υπεύθυνος θα ενημερώνει
τους φοιτητές που βρίσκεται αυτή η ανακοίνωση).
Ο αριθμός των φοιτητών που θα επιλεγούν για να χρηματοδοτηθούν για συμμετοχή στις
δράσεις κινητικότητας θα εξαρτηθεί από το ύψος της χρηματοδότησης του ΙΚΥ προς το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για το ακαδ. έτος 2014/15 (σημείωση: έως την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν έχει γνωστοποιηθεί
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης φοιτητών για το ακαδ.
έτος 2014/15). Η χρηματοδότηση που θα λάβει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα κατανεμηθεί
ισόποσα στα 14 Τμήματα του Ιδρύματός μας. Εν συνεχεία, κάθε Τμήμα βάσει του αριθμού
των αιτήσεων των φοιτητών και της κατάταξης που θα έχει πραγματοποιηθεί από τα
σχετικά Όργανα του Τμήματος, θα διαμορφώσει τον τελικό κατάλογο των αρχικά
επιλεγέντων προς μετακίνηση με χρηματοδότηση. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι κάθε
Τμήμα, με τη λήξη της Προκήρυξης, θα προβεί στην αξιολόγηση και τελική κατάταξη των
φοιτητών που θα έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα την πλήρη αίτησή τους, δηλαδή με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Εν συνεχεία, μόλις ανακοινωθεί από το ΙΚΥ
η χρηματοδότηση του Ιδρύματός μας, κάθε Τμήμα θα καταρτίσει τον τελικό κατάλογο με τις
τρεις κατηγορίες φοιτητών, δηλαδή ‘επιλεγέντες – επιλαχόντες – απορριφθέντες’. Τον
κατάλογο αυτό το κάθε Τμήμα θα τον γνωστοποιήσει, μέσω της Πρυτανείας (υπηρεσίας
κεντρικού πρωτοκόλλου), στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, η οποία
αναλαμβάνει να ενημερώσει ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) όλους τους υποψηφίους
(ανεξαρτήτως κατηγορίας κατάταξης).
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι το παρακάτω κριτήριο θα είναι κοινό για
κάθε Τμήμα:
Κριτήριο:
Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στη χώρα υποδοχής (στην περίπτωση
κινητικότητας για σπουδές), ή της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα
υποδοχής (στην περίπτωση της κινητικότητας για πρακτική άσκηση), το οποίο θα
αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας.
Συγκεκριμένα, για την κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του παν/μιου υποδοχής που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να
πληροφορηθούν για το ακριβές επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, καθώς και στον
πίνακα των Διμερών Συμφωνιών (που αποτελεί παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος). Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την
αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα απαιτεί ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας το
Β2 (με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης), έστω και
αν το συνεργαζόμενο παν/μιο απαιτεί ως κατ’ελάχιστο το Β1.
Στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης ενδέχεται ο υποψήφιος φοιτητής, σε συνεννόηση με
το φορέα υποδοχής, να δηλώσει γλώσσα εργασίας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της
χώρας υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος θα προσκομίσει τίτλο σπουδών για
την προσυμφωνημένη γλώσσα εργασίας (π.χ αγγλικά στη Σουηδία). Σημειώνεται και πάλι,
ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα απαιτεί ως
ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας το Β2 (με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας
του Συμβουλίου της Ευρώπης)
Σημείωση: Στη Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία, απαιτείται η
(πιστοποιημένη) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Στις χώρες με
λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, (π.χ. Πολωνία, Τσεχία κ.α.) συνήθως γίνονται δεκτοί
φοιτητές με πολύ καλή (πιστοποιημένη, βλ. παραπάνω) γνώση – τουλάχιστον επιπέδου Β2 της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
Άλλα κριτήρια, όπως είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή (αριθμός και βαρύτητα
χρωστούμενων μαθημάτων, μέσος όρος βαθμολογίας), το επίπεδο σπουδών, τα κίνητρα
συμμετοχής, η άμεση σχέση του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό
αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά
αποτελέσματα/δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη
πρακτική άσκηση, η πιθανότητα ισοψηφίας υποψηφίων κ.α., θα ορίζονται επακριβώς από το
κάθε Τμήμα ξεχωριστά.
Αναγνώριση περιόδου σπουδών
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Τμήμα προέλευσης
του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της
περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων
μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών (παρομοίως
5
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης). Ο φοιτητής
Erasmus+ πρέπει να εφοδιάζεται με έγγραφη ενυπόγραφη Συμφωνία Σπουδών (Learning
Agreement for studies), το περιεχόμενο της οποίας έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ του φοιτητή,
του Ιδρύματος υποδοχής και του Τμήματος προέλευσής του, σχετικά με το περιεχόμενο και
τις απαιτήσεις των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυμα υποδοχής ή το
ερευνητικό έργο (πτυχιακή εργασία, διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική
διατριβή) που θα διεξάγει. Συνιστάται, η Συμφωνία Σπουδών να περιέχει μαθήματα του
εξαμήνου σπουδών κατά το οποίο μεταβαίνει ο φοιτητής στο εξωτερικό. Μόνο σε περίπτωση
που αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή ανέφικτο, και προκειμένου να συμπληρωθεί ο
απαραίτητος φόρτος εργασίας (περίπου 30 ECTS credits) και μόνο μετά από τη σύμφωνη
γνώμη του Τμηματικού υπευθύνου αλλά και των αρμοδίων καθηγητών, μπορούν να γίνουν
δεκτά, σε περιορισμένο αριθμό, χρωστούμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων.
Προϋπόθεση για τη σωστή επιλογή των μαθημάτων που θα αναγραφούν στη Συμφωνία
Σπουδών είναι η γνώση του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής (μέσω
της ιστοσελίδας του). Το περιεχόμενο των μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής πρέπει να
έχει ανάλογο περιεχόμενο με αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος προέλευσής του, αλλά δεν
είναι απαραίτητο να είναι ταυτόσημο. Τέλος, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την
έναρξη της φοίτησής τους στο εξωτερικό θα έχουν δικαίωμα τροποποίησης του
προγράμματος σπουδών τους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει
να είναι πολύ προσεκτικοί στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους κατά την
τρέχουσα περίοδο υποβολής της αίτησης.
Αναγνώριση περιόδου πρακτικής άσκησης
Ο υποψήφιος φοιτητής Erasmus+ πρέπει να εφοδιάζεται με έγγραφη Συμφωνία Πρακτικής
Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships), το περιεχόμενο της οποίας έχει
προσυμφωνηθεί μεταξύ του φοιτητή, του φορέα υποδοχής και του Τμήματος προέλευσής
του, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας που θα διεξαχθεί. Για την περίοδο της πρακτικής
άσκησης που διανύει ο φοιτητής στο εξωτερικό, είτε αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
προγράμματος σπουδών του είτε όχι, το Τμήμα προέλευσης δεσμεύεται να αναγνωρίσει την
περίοδο πρακτικής άσκησης και κατ’ελάχιστον να αναγράψει την περίοδο πρακτικής
άσκησης στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Οι φοιτητές που μετακινούνται με την
ιδιότητα του ‘πρόσφατα απόφοιτου’ θα λαμβάνουν το έγγραφο ‘Europass mobility’ μετά τη
λήξη και την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πρακτικής άσκησης.
Περίοδοι παραμονής στο εξωτερικό για σπουδές ή πρακτική άσκηση
Η περίοδος παραμονής στο εξωτερικό για σπουδές, μπορεί να κυμαίνεται από τρεις (3) έως
δώδεκα (12) μήνες, ενώ για πρακτική άσκηση από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες .
Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να
παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμιο – εταίρο και συνεπώς να αξιολογηθούν
κατά τη διάρκεια της εκεί εξεταστικής περιόδου, μετακινούνται κατ’ελάχιστον για ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Για τον καθορισμό της κατά περίπτωση μετακίνησης για σπουδές, λαμβάνεται υπόψη η
διάρκεια που προβλέπεται στη σχετική Διμερή - Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία (βλ. Διμερείς
- Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες), καθώς και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος
υποδοχής.
Πρόθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο μέγιστος επιδοτούμενος χρόνος για
Σπουδές να είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, ενώ για την Πρακτική Άσκηση να είναι
τέσσερις (4) μήνες (με δυνατότητα αρχικά, επιπρόσθετου χρόνου παραμονής με καθεστώς
«φοιτητή Erasmus+ χωρίς υποτροφία - zero grant Erasmus+ student»). Μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα των 6 ημερολογιακών μηνών (για σπουδές), επιδοτούμενα, θα ισχύσουν
κατ’εξαίρεση και μόνο με σχετική και αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος προέλευσης.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να διανύσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν χρηματοδοτούμενη παράταση. Τα συγκεκριμένα αιτήματα
θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, θα
εγκριθούν αλλά σε μεταγενέστερη φάση (δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακόμα η
συγκεκριμένη χρονική περίοδος, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πριν τα τέλη
του ημερολογιακού έτους 2014).
Φοιτητές χωρίς υποτροφία / zero grant students
Στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus+ υπάρχει πρόβλεψη για τους «φοιτητές Erasmus+
χωρίς υποτροφία» (τόσο για την κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές, όσο και για την
κινητικότητα με σκοπό την πρακτική άσκηση), δηλ. τους φοιτητές, οι οποίοι πληρούν όλα τα
κριτήρια κινητικότητας φοιτητών Erasmus+, χαίρουν όλων των προνομίων που
συνεπάγεται η ιδιότητα του φοιτητή Erasmus+, αλλά στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί
υποτροφία κινητικότητας. Οι κανόνες που παρατίθενται στο παρόν, εκτός των κανόνων που
αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών, ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus+ χωρίς
υποτροφία.
6
Κινητικότητα προς τη χώρα προέλευσης
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Οι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα και οι οποίοι διαμένουν προσωρινά σε
άλλη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα χώρα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού
προγράμματος σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι επιλέξιμοι συμμετοχής σε
κινητικότητα Erasmus+ προς τη χώρα προέλευσής τους (για παράδειγμα, Κύπριος φοιτητής
που σπουδάζει στην Ελλάδα και επιθυμεί να υποβάλει πρόταση για κινητικότητα Erasmus+
προς την Κύπρο). Ωστόσο, σημειώνεται ότι θα δίδεται εξαρχής χαμηλή προτεραιότητα στις
αιτήσεις αυτών των υποψηφίων κατά την αξιολόγησή τους.
Αποτυχία ανταπόκρισης στο πρόγραμμα σπουδών ή πρακτικής άσκησης
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
Η αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία
Σπουδών ή Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το
υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της
υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις
περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες
δραστηριότητές του στο εξωτερικό λόγω απόλυτα αιτιολογημένης ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους
υγείας), η οποία θα γίνει αποδεκτή από το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή και θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως και στο ΙΚΥ.
Πρόσθετες διευκρινίσεις/επισημάνσεις για την κινητικότητα στο εξωτερικό

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε όποιονδήποτε πάροχο στο διαδίκτυο (και δεν θα
δηλώσουν τη ιδρυματική ηλεκτρονική τους διεύθυνση). Η νέα ηλεκτρονική
τους διεύθυνση θα πρέπει να έχει αποκλειστικά και μόνο την εξής μορφή:
Ονοματεπώνυμο@πάροχος.com ή gr (το ονοματεπώνυμο θα πρέπει να
αναγραφεί με λατινικούς χαρακτήρες, όπως θα αναγραφεί και στην Αίτηση του
φοιτητή. Αν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τελεία (.) ανάμεσα στο
όνομα και το επίθετο. Ο πάροχος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πάροχος στο
διαδίκτυο (π.χ. gmail, hotmail κ.α.).
Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση όπου
αυτή απαιτείται από την αίτηση. Όλη η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διεθνών
και Δημοσίων Σχέσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του
συγκεκριμένου e-mai και για το λόγο αυτό, με την υποβολή του φακέκου
υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να ελέγχουν
τακτικά τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά τους μηνύματα στη συγκεκριμένη
διεύθυνση.
Τέλος, σε σύντομο χρονικό διάστημα η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων θα αποκτήσει σελίδα στο ‘facebook’, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα
κ.α.

Οι φοιτητές δεν θα συμπεριλαμβάνουν και θα αναγράφουν στη Συμφωνία
Σπουδών τους (Learning Agreement for studies) μαθήματα ξένης γλώσσας.

Συνιστάται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων
υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus+ και τους εισερχόμενους φοιτητές. Θα
πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online
application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για
τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των
φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της
ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων
χρονοδιαγραμμάτων.

Επισημαίνουμε στους προπτυχιακούς φοιτητές πως για το εξάμηνο που διένυσαν
στο εξωτερικό ως φοιτητές Erasmus+, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην
εξεταστική του πανεπιστημίου υποδοχής και στην επαναληπτική εξεταστική
(Σεπτεμβρίου) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν για παράδειγμα, η ημερομηνία
επιστροφής του φοιτητή από το εξωτερικό, συμπίπτει με την έναρξη της
εξεταστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα
συμμετοχής σε αυτήν, παρά μόνον στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αν ο φοιτητής
παρά ταύτα συμμετάσχει στην εν λόγω εξεταστική, παρά τη ρητή απαγόρευση, η
Γραμματεία του Τμήματός του σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρήσει στο
φοιτητολόγιο αντίστοιχες βαθμολογίες.

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας από τον ίδιο τον
φοιτητή ενώ έχει επιλεγεί για μετακίνηση, ο φοιτητής θα δικαιούται να
υποβάλει (κατά την επόμενη προκήρυξη που θα δημοσιεύσει η Διεύθυνση
7
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων) εκ νέου αίτηση για μετακίνηση, αλλά με
χαμηλή προτεραιότητα επιλογής. Ωστόσο, δεσμεύεται να ενημερώσει
εγγράφως (μέσω e-mail) και έγκαιρα για την αδυναμία του να μετακινηθεί (i)
το Πανεπιστήμιο υποδοχής στην περίπτωση των σπουδών, ή (ii) το φορέα
υποδοχής στην περίπτωση της Πρακτικής Άσκησης, με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (κ.κ. Μαρία
Τσακοπιάκου και Αναστασία Τσέφου, [email protected]).
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Επιπρόσθετες επισημάνσεις και για τις δύο δράσεις (αφού θα έχει ολοκληρωθεί η
επιλογή των δικαιούχων και πριν τη μετάβασή τους στο εξωτερικό):
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
Α) Θα πρέπει να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου (που
θα επιλεγεί για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας σπουδών ή πρακτικής άσκησης) σε
κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της
υποτροφίας.
Β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του φοιτητή για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη πριν την αναχώρησή του (δηλ. η έκδοση από τον ασφαλιστικό του φορέα
Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας ή διαφορετικά η μέριμνα για ιδιωτική ασφάλιση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης – για χώρες που δεν είναι κράτη – μέλη της Ε.Ε.).
Επίσης, οι φοιτητές που μετακινούνται με σκοπό την πρακτική άσκηση θα πρέπει
οπωσδήποτε να μεριμνήσουν για την έκδοση ιδιωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων και προσωπικού ατυχήματος.
Χρονοδιάγραμμα Προκήρυξης
Οι ημερομηνίες της Προκήρυξης (έναρξη – λήξη) και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ορίζονται
ως εξής:
Έναρξη:
20 Μαΐου 2014
Λήξη:
9 Ιουνίου 2014
Ενημερωτικές συναντήσεις για τη
διαδικασία υποβολής του φακέλου
υποψηφιότητας (και όχι εκ νέου παρουσίαση
20 – 27 Μαΐου, 10.00 – 11.30
(Αίθουσα Συνεδριών Συγκλήτου,
Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος)
του προγράμματος Erasmus+, καθώς οι φοιτητές
όφειλαν να έχουν ενημερωθεί κατά τη διάρκεια
των τμηματικών ενημερωτικών παρουσιάσεων
του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014):
Υποβολή πλήρους και ορθά
συμπληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας
(αφού έχει ελεγχθεί από τα στελέχη
της Δ/νσης ΔΔΣ)
20 Μαΐου – 9 Ιουνίου, 12.00 – 14.00
(Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου,
Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να λάβουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση από την
ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (http://erasmus.uoi.gr/greek.html). Συγκεκριμένα, εκτός
από την Προκήρυξη 2014/15, τις Γενικές Πληροφορίες και τις Αιτήσεις, οι φοιτητές
μπορούν να μελετήσουν την παρουσίαση (powerpoint) με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για το Erasmus+, το υπόδειγμα motivation letter (για όσους φοιτητές
ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με τη δράση πρακτικής άσκησης/Traineeship) και
βεβαίως να ενημερωθούν για προτεινόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο σχετικό
αρχείο (σε μορφή excel). Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας για
οποιαδήποτε τυχόν απορία μέσω e-mail: (Υπεύθυνες: κ.κ. Μαρία Τσακοπιάκου και
Αναστασία Τσέφου, [email protected]).
Για κανένα λόγο, δεν θα γίνει δεκτός φάκελος υποψηφιότητας – αίτησης, πέραν
της 9ης Ιουνίου 2014.
Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα παραμείνει
κλειστή για το κοινό και δεν θα εξυπηρετήσει φοιτητές στις 29 και 30 Μαΐου,
λόγω της προετοιμασίας για την πανηγυρική εκδήλωση εορτασμού των
50 Χρόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτητές θα πρέπει να τη λάβουν αφού
έχουν πρώτα συζητήσει με την οικογένειά τους και τους έχουν εξηγήσει όλες τις παραμέτρους ή τους
έχουν ζητήσει να μελετήσουν το παρόν έγγραφο. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η
χρηματοδότηση που θα λάβετε από το πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει μόνο τα έκτακτα έξοδα που
θα προκύψουν από την κινητικότητά σας και, επομένως δεν επαρκεί για όλες τις ανάγκες σας.
Τέλος, οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr/greek.html)
για να ενημερώνονται για όλες τις σημαντικές ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα κ.α.
Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Ιωάννινα, 19 Μαΐου 2014
8
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Erasmus+
ΚΑ2: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Α Τ Ο Μ ΩΝ
Τμηματικοί υπεύθυνοι Erasmus +
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγητής κ. Β. Μαυρέας, Ιδρυματικός Συντονιστής Erasmus+, [email protected]
Τμήμα Φιλολογίας
Επικ. Καθηγητής κ. Δ. Καργιώτης, Ε. [email protected]
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Αναπλ. Καθηγητής κ. Χρ. Σταυράκος, Πρόεδρος Τμήματος, Ε. [email protected]
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Λέκτορας κυρία Ελ. Λεοντσίνη, Ε. [email protected]
Τμήμα Μαθηματικών
Αναπλ. Καθηγητής κ. Επ. Κεχαγιάς, Ε. [email protected]
Τμήμα Φυσικής
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ν. Χατζηαναστασίου, Ε. [email protected]
Τμήμα Χημείας
Καθηγητής κ. Σ. Χατζηκακού, Ε. [email protected]
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Αναπλ. Καθηγητής κ. Λ. Παληός, Ε. [email protected]
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Αναπλ. Καθηγητής κ. Σ. Αγαθόπουλος, Ε. [email protected]
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επικ. Καθηγητής κ. Σπ. Σούλης, Ε. [email protected]
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Κ. Πλακίτση, Ε. [email protected]
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Επικ. Καθηγητής κ. Αθ. Σταυρακούδης, Ε. [email protected]
Τμήμα Ιατρικής
Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Μ. Φράγκου, Ε. [email protected]
Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αν. Πολίτου, Ε. [email protected]
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Καθηγητής κ. Γ. Πηλίδης, Ε. [email protected]
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ξ. Μπήτσικας, Ε. [email protected]
9