εδώ

Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
9789604581092
9789604581085
9789604581139
9789604581917
9789606645808
9789602608692
9789604582129
9789604582747
9789606645785
9789602607664
9789604580163
9789604581184
9789604581795
Συγγραφείς
Τίτλος
Kolker Robert Phillip,Beicken
Girgus Sam B.
Havel Vaclav
Ζαφείρης Χρίστος Ν.
Σαατσόγλου - Παλιαδέλη
Παπαευθυµίου - Παπανθίµου
Αικατερίνη,Πιλάλη Τσουκαλά Κυριακή
Τέλλιος Αναστάσιος
Παρµενίδης
Γιώργος,Χαραλαµπίδου - ∆ιβάνη
Βάρβογλης Αναστάσιος Γ.
Τσαλικίδης Γιάννης Α.
Chiesa Giulietto,Senesi Vauro
Ζαφείρης Χρίστος Ν.
Οι ταινίες του Wim Wenders
Οι ταινίες του Woody Allen
Απο τη φυλακή στην προεδρία
Μνήµης οδοιπορία
Μακεδονίς
9789604581375 Κοτζαγεώργη Ξανθίππη
9789604581238 Stevanovic Vidosav
9789604581504 Τούντα - Φεργάδη Αρετή
Παναγιωταρέα Άννα,Α.Π.Θ.
9789603741169 Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.
Μ. Ε.,Παναγιωταρέα Άννα
9789603740315 Χατζηπροδροµίδης Λεωνίδας
9789606645013 Todorova Maria
9789604582976 Iskra Baeva, Evgenia Kalinova
Οδοιπορικό στην προϊστορική Μακεδονία
Εξαστισµός και ταυτότητα
Συνεκδοχές.
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15297
15256
15216
15092
15080
15107
14974
12438736
Η µορφή του σχεδιασµένου αντικειµένου
15024
Σιδεριές της Μακεδονίας
Αρχιτεκτονική τοπίου
Αφγανιστάν έτος µηδέν
Εορδαίας εγκώµιον
Η βουλγαρική κατοχή στην ανατολική Μακεδονία
και τη Θράκη 1941-1944
Μιλόσεβιτς ένας επιτάφιος
Μειονότητες στα Βαλκάνια
15145
14907
15218
14976
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και ο πόλεµος στο
Κοσσυφοπέδιο
Η δολοφονία της Γιουγκοσλαβίας
Βαλκάνια
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
14996
15283
15280
15158
15253
14910
12294538
9789602601358 Lombardi Franco
Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράµσι
15114
9789606647123
9789606647246
9789606645303
9789606647147
9789602602058
9789606645181
9789606647383
Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Μητακίδου Σούλα
Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Schildt Herbert
Φατούρος Αργύρης Α.,Στάγκος
Κουκιάδης Ιωάννης ∆.
Baylis John,Smith
9789604580132
Steve,Υφαντής Κώστας,Ψευτελή
Γλωσσικές παρατηρήσεις I
Η διδασκαλία της γλώσσας
Αρχαία ελληνική µετρική
Γλωσσικές παρατηρήσεις III
Μάθετε εύκολα τη γλώσσα C
∆ιεθνές οικονοµικό δίκαιο
Βασικοί εργατικοί νόµοι
14919
15000
14906
14918
15276
14932
14912
Η παγκοσµιοποίηση της διεθνούς πολιτικής
15031
9789604581535 Ροδόπουλος Ευάγγελος Α.
∆ιοίκηση παραγωγής και εφοδιαστική αλυσίδα
14934
9789604581511 ∆ούκα - Καµπίτογλου Αικατερίνη Ο Άµλετ του Γιώργου Χειµωνά
15098
9789606645747 Ράσης Σπύρος Π.
14993
9789606647918 Freire Paulo
9789604581412 Coelho Elisabeth
Shallcross Tony,Robinson
9789604582013 John,Pace Paul,Wals
Arjen,Bezzina
9789604581696 Apple Michael W.
Pappas Christine C.,Zecker
9789604580187
Liliana Barro
9789604581351 Cornell Joseph
Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση
∆έκα επιστολές προς εκείνους που τολµούν να
διδάσκουν
∆ιδασκαλία και µάθηση στα πολυπολιτισµικά
σχολεία
14920
14927
∆ηµιουργώντας βιώσιµα σχολικά περιβάλλοντα
14921
Επίσηµη γνώση
Αναδοµώντας τα κειµενικά είδη του σχολικού
γραµµατισµού
Ας µοιραστούµε τη φύση µε τα παιδιά
14977
-1-
14885
14909
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
9789604581528
9789604580286
9789604582389
9789604581405
9789604582280
9789602604823
9789602604830
9789606647260
9789604582860
9789604583089
9789604581948
9789608873162
9789604580149
9789606647222
9789604580446
9789606647239
9789602607077
9789604580453
Συγγραφείς
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Τίτλος
Cook - Gumperz Jenny,Gumperz
John J.,Wells Gordon,Michaels
Η κοινωνική δόµηση του γραµµατισµού
Sarah,Collins James,Eder
Donna,Simons Herbert
Newby Timothy J.,Stepich
Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και
Donald A.,Lehman James
µάθηση
Oliver Michael
Αναπηρία και πολιτική
Matthews Michael R.
∆ιδάσκοντας φυσικές επιστήµες
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι µεγάλες δυνάµεις και τα
Ακριβούλης ∆ηµήτριος Ε.
Βαλκάνια, 1928-1932
Κεραµέως - Φόρογλου Χρυσή
Ιστολογία - εµβρυολογία του ανθρώπου
Κεραµέως - Φόρογλου Χρυσή
Ιστολογία - εµβρυολογία του ανθρώπου
Gowland David
∆ιεθνής οικονοµική
Πασχάλης Κώστας
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΜΕΙΝΕ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ
Κεντρωτής Κυριάκος
Περιτειχισµένες Πολιτείες
Βοσκόπουλος Γιώργος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αναγνωστόπουλος Κ. Π.
Word, Access, Excel, VBA
Συλλογικό έργο,Nelson Victor
Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωµάτων ψηφιακής
P.,Nagle H. Troy,Irwin J.
λογικής
Αναστασίου Ιωάννης Ε.
Εκκλησιαστική ιστορία
∆όϊκος ∆αµιανός,Κωνσταντίνου Γλωσσική ανάλυση της Πεντάτευχου
Αναστασίου Ιωάννης Ε.
Εκκλησιαστική ιστορία
Α.Π.Θ. Τµήµα Θεολογίας
Χριστός και ιστορία
Βασιλειάδης Πέτρος Β.
Ενότητα και µαρτυρία
9789606647833 Χασιώτης Ιωάννης Κ.
Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη
9789603741152 Τρεµόπουλος Μιχάλης
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 20ο
ΑΙΩΝΑ
Η ιπτάµενη ιστορία της Θεσσαλονίκης
9789606647536 Χασιώτης Ιωάννης Κ.
Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη
9789604582839 ∆άγκας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου Ελένη,Καραδήµου Γερόλυµπου Αλέκα,Χαστάογλου
9789604582440
Η µεταµόρφωση της Θεσσαλονίκης
Βίλµα,Χεκίµογλου Ευάγγελος
Α.,Φουντανόπουλος
9789602600979 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Ιπποκρατική ιατρική
Εξάρτηση, µία ατοµική επιλογή. Απεξάρτηση, µία
9789606645754 Γεωργάκας Παναγιώτης
συλλογική διαδικασία
9789604581955 Πεντόγαλος Γεράσιµος
Εισαγωγή στην ιστορία της ιατρικής
9789604581788 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα
9789604581214 Karim Karim H.
Η ισλαµική απειλή
Βλασίδης Βλάσης,Γιωλτζόγλου
Σταύρος Χ.,∆ορδανάς Στράτος
9789604582150 Ν.,Καλλιανιώτης
Έθνος, κράτος και πολιτική
Θανάσης,Κούλας
Αντώνης,Λυβάνιος
9789604582495 Κολιόπουλος Ιωάννης Σ.
∆υτικά της Εδέµ
15014
14958
14890
14931
15102
15052
15270
14933
12283517
12301178
14982
14883
14888
14953
15223
14954
15204
14971
15268
12284097
15012
15267
15021
15050
14973
15237
15047
15257
14941
15232
9789606645884 Κολιόπουλος Γιάννης Σ.
Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεµος του '40
15004
9789606647314 ∆ορδανάς Στράτος Ν.
9789606645891 Κόντης Βασίλειος,Σφέτας
9789606647352 Burns Edward M.
Έλληνες εναντίον Ελλήνων
Εµφύλιος πόλεµος
Ευρωπαϊκή ιστορία
14961
14965
14983
-2-
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
9789606645952
9789604580088
9789602602225
9789604580330
Συγγραφείς
Τίτλος
Κολιόπουλος Γιάννης
Ristovic Milan
Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Vitruvius Pollio Marcus
Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία
Ένα µακρύ ταξίδι
Το Μακεδονικό ζήτηµα
∆έκα βιβλία
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15025
14968
15325
15213
9789608873117 Χασιώτης Ιωάννης Κ.
Αποζητώντας την ενότητα στην πολυµορφία
14903
9789604581689
9789606647994
9789604580439
9789604581320
9789604581887
9789604581122
9789604582303
Σαµοθράκη
Εκπαίδευση και χειραφέτηση
Εκπαιδευτική ηγεσία και φύλο
Νεοκλασικοί εναντίον νεοκεϋνσιανών
Εκκλησίες της Καστοριάς
Οι ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ
Ζωικά πνεύµατα
Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για
κοινωνικές επιστήµες
Άδηλοι πόροι και οικονοµική ανάπτυξη
Η κοινωνική πολιτική µετά την κρίση του κράτους
πρόνοιας
15141
14956
14957
15286
15241
15298
14989
∆ορδανάς Στράτος Ν.,Μαλκίδης
Ζάχος ∆ηµήτρης
∆αράκη Ελένη
Frois Abraham,Νεγρεπόντη Μουτσόπουλος Νίκος Κ.
Sterritt David
Akerlof George A.,Shiller Robert
Bartholomew David J.,Steele
9789606647949
Fiona,Μουστάκη
9789604580347 Νίκας Χρήστος
Ροµπόλης Σάββας,Χλέτσος
9789608868151
Μιχάλης
9789604581603
Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές: Το
∆άγκας Αλέξανδρος,Λεοντιάδης
Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού και η αντιδικία του
Γιώργος
ΚΚΕ µε τους επαγγελµατίες ιστορικούς
14889
14884
15016
15178
9789606647659 Chapman Chris,Ward Stephen
9789606647666 Shtub Avraham
∆ιαχείριση κινδύνων έργων
∆ιαχείριση έργων
14925
14924
9789604580316 Christiansen James
∆ιαχείριση της ανταγωνιστικής καινοτοµίας
14926
9789604582044 Armstrong Gary,Kotler Philip
Εισαγωγή στο Marketing
Η Μακεδονία στις διαβαλκανικές σχέσεις και
συγκρούσεις
Το Ελντοράντο της Ανατολής
Το πρώτο βήµα στο TEX
Το αξεπέραστο Unix
Ψηφιακή Τυπογραφία µε το XeLATEX
Το µέλλον της δηµοκρατίας
14952
15174
15185
15172
15333
15326
Οι σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚΣΕ στο διάστηµα 1953-1977
15115
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη
14948
Η ιδιωτική δηµοκρατία
15011
Η παγκοσµιοποίηση του ρατσισµού
15032
Η ζωή των σηµείων
15009
9789606645877 Barker Elizabeth
9789604580071
9789603740810
9789602602041
9789604582594
9789604581061
Χατζηκυριακίδης Κυριάκος Σ.
Doob Michael
Halamka John D.
Συρόπουλος Απόστολος
Bobbio Norberto
9789606647673 Κόντης Βασίλειος
9789604581740
9789604582136
9789606647598
9789606645860
9789606645457
9789602606223
9789606645709
9789604583225
Roskin Michael G.,Cord Robert
L.,Medeiros James A.,Jones
Χρυσόγονος Κώστας Χ.
Macedo Donaldo,Γούναρη
Παναγιώτα,Bauman
Zygmunt,Said Edward W.,Giroux
Henry A.,Wacquant
Καψωµένος Ερατοσθένης
Γ.,Πασχαλίδης Γρηγόρης
Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φαίδων
Βενιζέλος Ευάγγελος Β.
Wolfflin Heinrich
Φιοραβάντες Βασίλης
Επιστηµολογίες του νοήµατος, δοµισµός και
σηµειωτική
Ζητήµατα συνταγµατικών ελευθεριών
Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης
Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης
-3-
15020
14978
15247
14911
12866340
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789604582945 Ζάρρα Ιλιάννα
9789606645921
9789602603925
9789606647000
9789604582532
9789604582532
9789604582051
9789606647307
9789604583461
9789604581160
9789606647574
9789606647024
Smith Neil
Τούντα-Φεργάδη Αρετή
Βακαλιός Αθανάσιος
∆ούκα-Καµπίτογλου Αικατερίνη
∆ούκα Καµπίτογλου Αικατερίνη
Krugman Paul R.,Wells Robin
Blanchard Olivier
Blanchard Olivier
Nafziger James A.R.
Smith Frank
Apple Michael W.
9789604583782 ΧΑΡΑΒΙΤΣΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
9789606645716
9789604582969
9789602605813
9789602604618
9789604582242
9789602605028
Τρέσσου Ευαγγελία,Μητακίδου
Σούλα
Γκόλια Παρασκευή
Κυριακίδης Στρατής
Φατούρος Αργύρης
Τσολάκης Πάνος
Κολώνας Βασίλης
9789606645464 Φατούρος ∆ηµήτρης Α.
9789604582631
9789602604700
9789606645167
9789602607138
9789604582365
Τσουκαλά Κυριακή, ∆ανιήλ
Μαρία, Παντελίδου Χαρίκλεια
Αξαρλή Κλειώ,Αραχωβίτης
Γιώργος,Βλάχος Ξενοφών
Τζώνος Πάνος
Βελέντζας Κώστας
Μιχαλοπούλου Κατερίνα
επιστήµονας αγωγής
9789602602546 Χριστόδουλος Χρίστος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Τίτλος
ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
12293695
Νόαµ Τσόµσκι
Το προσφυγικό δάνειο του 1924
Παλιννόστηση και ένταξη
Πέρσυ Σέλλευ και Μαίρη Σέλλευ
ΑΝ∆ΡΟ-ΓΥΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Μακροοικονοµική
Μακροοικονοµική
Μακροοικονοµική
∆ιεθνές αθλητικό δίκαιο
Κατανοώντας την ανάγνωση
Εκπαίδευση και εξουσία
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
15096
15327
15122
75436
12292738
15082
15081
22686216
15230
15059
14955
Εκπαιδευτικοί µιλούν σε εκπαιδευτικούς
14959
ΥΜΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Ρωµαϊκή ευαισθησία
Εικαστική δίοδος Α'
Η αρχιτεκτονική της παλιάς Καστοριάς
Ο αρχιτέκτονας Vitaliano Poselli
32998120
12294975
15308
15234
14995
15099
Ένα συντακτικό της αρχιτεκτονικής σύνθεσης
14969
Μετανεωτερικές επ-όψεις
15281
Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα
15085
Ηλιασµός
Η κατοικία στην Ελλάδα
15040
15258
Ο προφορικός λόγος στην προσχολική εκπαίδευση
15106
Τα φωτογενή Βαλκάνια των αδελφών Μανάκη
15320
9789604582075 Κατσάνης Χ.
9789604582785 Τζίµας Σταύρος
9789604580019 Σφέτας Σπυρίδων
Μαραντζίδης Ν., ∆ορδανάς Σ.,
9789604582914
Αντωνίου Γ., Ζάικος Ν.
9789604582037 llchev Ivan
9789604582792 Σταµατόπουλος ∆ηµήτριος
9789602609866 Χατζηπροδροµίδης Λεωνίδας
Η επιβολή της βαρβαρότητας στη Γιουγκοσλαβία
15006
9789602607855 Κόντης Βασίλης
Ευαίσθητες ισορροπίες
15244
9789602603574 Αποστόλου Νίκος
Οι υπολογιστές στην οργάνωση των βιβλιοθηκών
15110
9789602609255
9789604581474
9789602606735
9789602606742
∆ιάλεξα τη ζωή
Η επιλογή της χρυσής τοµής
Λεξικό βιολογίας και γενετικής
Λεξικό βιολογίας και γενετικής
14923
15007
15073
15074
Στρούµσα Ιάκωβος
Κουρέτας ∆ηµήτρης
Γρανίτσας Ανδρέας Ν.
Γρανίτσας Ανδρέας Ν.
Από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ
Στη σκιά του Μακεδονικού
14900
12287733
15147
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
12294829
Έχει δίκιο η πατρίδα µου;
Ο Αρµενόπουλος στα Βαλκάνια:
75320
12438575
-4-
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789604580064 Μπέης Ιωάννης
9789602600597 Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
9789606645679 Arnason H. H.
9789604581580 ∆αµασκηνός ∆ηµήτρης
Τίτλος
Κόστη και επενδύσεις
Γενική χηµεία για µηχανικούς
Ιστορία της σύγχρονης τέχνης
Το γλωσσικό ζήτηµα κατά την περίοδο της
πνευµατικής αναγέννησης του νέου ελληνισµού
1771-1821
McGroarty Mary,Sridhar Kamal
9789604580200 K.,Kachru Braj B.,Nelson Cecil Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας
L.,Wiley Terrence G.,Rickford
Spinillo Alina,Pratt Chris,Ongstad
9789604580170 Sigmund,Allal Linda,Lopez Lucie Ο γραπτός λόγος σε κοινωνικοπολιτισµικά πλαίσια
Mottier,Lehraus Katia,Forget
9789606647819 Βενιζέλος Ευάγγελος
Μαθήµατα συνταγµατικού δικαίου
Ο Μαρξ και το σύγχρονο δίκαιο
9789604581177 Cerroni Umberto
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15273
14914
15054
15173
15065
15100
15078
15291
9789604581153 Collins Hugh
9789606647093 Miaille Michel
Μαρξισµός και δίκαιο
Κριτική εισαγωγή στο δίκαιο
15278
15070
9789602608084 Πλάγγεσης Γιάννης
Φιλελευθερισµός και θεωρία της δηµοκρατίας
15200
9789604583072 Τσιάκαλος Γεώργιος, Μαρβάκης
Terenzinha Nunes
9789604583171
(επ:)Νικολαραΐζη Μάγδα,
Τρέσσου Ευαγγελία,Μητακίδου
9789606645914
Σούλα
9789604581719 Σάλτας Βασίλειος
9789604582297 Ψαροπούλου Βαρβάρα Κ.
Στρατηγικές και Πρακτικές Μάθησης
12303974
Η διδασκαλία των µαθηµατικών σε κωφά παιδιά
12547190
Η διδασκαλία της γλώσσας και των µαθηµατικών
15001
Σύγχρονη διδασκαλία των µαθηµατικών
Ποιητική αδεία
15152
15134
Κουµαράς Παναγιώτης,
9789604582884 Κεραµιδάς Κωνσταντίνος,
Τσεχερίδης Σταύρος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
12279463
9789604583119
Michaels Sarah, Shouse Andrew,
Πώς να διδάξουµε Φυσικές Επιστήµες;
Schweingruber Heidi
12300808
9789604583102
Κουµαράς Παναγιώτης,
Χαράλαµπος, Μάριος
12438284
9789603741183 Ευδωρίδης Γεώργιος Ι.
9789604583034 Νίκας Χρήστος
9789606645723 Κόντης Βασίλειος
9789604581191 Chomsky Noam
9789602603550 Κουλουµπής Θεόδωρος Α.
9789602602034 Αποστόλου Νίκος
9789602603918 Τούντα-Φεργάδη Αρετή
9789602606292 Eliot Thomas Stearns
9789604581924 ∆όικος Νίκος
9789604581108 Langaney Andre
9789604581436 Φαρµάκης ∆ηµήτρης Κ.
∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην
Κατεύθυνση: "Γνώσεις και Ικανότητες για τη ζωή"
Συναλλαγµατικές ισοτιµίες και οικονοµική
µεγέθυνση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
Η αγγλοαµερικανική πολιτική και το ελληνικό
πρόβληµα: 1945-1949
Πειρατές και αυτοκράτορες
Η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις
Συστήµατα πληροφορικής στη διοίκηση
Θέµατα ελληνικής διπλωµατικής ιστορίας (19121934)
Η ιδέα µιας χριστιανικής κοινωνίας
Ο ανάριθµος δρόµος
Η πιο όµορφη ιστορία του ανθρώπου
Ύπαρξη και απελπισία στη φιλοσοφία του S.
Kierkegaard
-5-
15153
12304391
14991
15302
15254
15155
15266
15010
15287
15261
15195
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789603740001 Μέλο Βερνάρδος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Τίτλος
Τα πάθη και η εξόντωση των Ελληνοεβραίων
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αριστερών
9789606647581 Φεµινιστριών. Ελληνικό
Εθνικισµός, ρατσισµός, κοινωνικό φύλο
Τµήµα,Βωβού
KALTWASER C.R., MUDDE
9789604584178
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
CAS
Norton Donna E.,Norton Saundra
Μέσα από τα µάτια ενός παιδιού
9789604580248
E.,McClure Amy
9789606647611 Βενιζέλος Ευάγγελος
Οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας
9789606647048 Βακαλιός Αθανάσιος
Θέµατα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
9789606647475 Sarup Madan
9789606647499 Πολίτης Φώτης
9789604582259 Ταµουτσέλη Κωνσταντία
Matthews Michael R.,Bevilacqua
9789604581672
Fabio,Giannetto Enrico
9789604582907 Γαλίτης Παντελής
Τρέσσου Ευαγγελία,Μητακίδου
Σούλα,Frankenstein
Marilyn,Αβραµίδης Κώστας,Birk
9789604581399 Nancy,Κάγια Έβις,Κουµαράκου
Φλορέσα,Μουτσάι
Μπεσµίρα,Μάγκα
Αννούλα,Μπεµπέ
9789604581962 Κουµαράς Παναγιώτης
Μαρξισµός και εκπαίδευση
Οι "ανδρικές ταυτότητες" στο σχολείο
Εκπαίδευση για βιώσιµο τουρισµό
∆ιδασκαλία των φυσικών επιστηµών και πολιτισµός
Στο κυνήγι του χρόνου
15161
14940
32998136
15086
75422
15043
15083
15108
12440041
15227
12295395
Μειονότητες µιλούν για την εκπαίδευση των
παιδιών τους
15084
∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών
15226
9789606647055 Βακαλιός Αθανάσιος
Θέµατα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
15044
9789606645822 Καµαρούδης
9789604581764 Τάκη Βούλα
9789604580279 Παπαδόπουλος Φαίδων
Οµάδα Γυναικείων Σπουδών του
9789602608463
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
9789604580231 Givon Talmy
9789603741001 Κυριαζικίδου Παναγιώτα
9789604580224 Givon Talmy
9789604583669 Sahlberg Pasi
Σηµειωτική + Εκπαίδευση
Έµφυλη απουσία
Μαθαίνω τη γλώσσα µου
Οι γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και η
Ευρωπαϊκή εµπειρία
Σύνταξη
Τα µουσικά σχολεία στην Ελλάδα
Σύνταξη
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αφήγηση και Εκπαίδευση: Εισαγωγή στην Τέχνη
της Αφήγησης
Θεατρική διασκευή δύο αισώπειων µύθων για το
θέατρο σκιών
15142
14964
15275
9789604582938 Τσιλιµένη Tασούλα
9789606647079 Χατζάκης Μιχάλης
9789606645990 Kolesnik Walter
9789606647086 Χατζάκης Μιχάλης
9789604580255 Van de Walle John A.
9789606647017 Apple Michael W.
Κάτσικας Χρήστος,Θεριανός
9789604581481
Κώστας Ν.
9789606645327 Τσιάκαλος Γιώργος
9789606647840 Οµάδα Νηπιαγωγών
9789604583188 Πεχτελίδης Ιωάννης
Ανθρωπισµός ή µπιχεβιορισµός στην εκπαίδευση
15295
15314
15318
15313
32998434
12306118
15042
14894
∆ύο παραµυθοδράµατα για το έντεχνο θέατρο
σκιών
∆ιδάσκοντας µαθηµατικά
Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα
14929
15048
Κατανοώντας το σχολείο στον καπιταλισµό
15060
Η υπόσχεση της παιδαγωγικής
Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια
Άγρια Παιδιά
-6-
14938
15039
15076
12558037
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789604583157 Ανδρέου Ελένη
9789604583126 Webster Ken, Johnson Craig
9789606645976 Banks Olive
Τζήκας Χρήστος,Χουρδάκης
Αντώνης Γ.,Κουκούδης Αστέριος
Ι.,Κασκαµανίδης
9789604582204
Ιωάννης,Σιαµάγκας ∆ηµήτριος
Αθ.,Παταρίδου Ελένη,Χαλκιάς
Γιώργος,Σαραφίδου
Γρόσδος Σταύρος,Κανταρτζή
Ευαγγελία,Κανατσούλη Μένη
9789604581733
∆.,Νάκου Ειρήνη,Ντολιοπούλου
Έλση,Κακανά ∆όµνα 9789604582471 Κόρτη - Κόντη Στέφη
Τίτλος
Χορεύοντας µε τους λύκους
Λογική και Αειφορία
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Τοπική εκπαιδευτική ιστορία: ∆άσκαλοι και
δασκάλες µιλούν για την ιστορία των σχολείων τους
15189
Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα
15035
Στάση Ευζώνων
9789602603215 Μυκωνίου - ∆ρυµπέτα Άννα
Ελύτης και σουρρεαλισµός
9789604582846 Μεσθανέως Βασιλική
Η Αντιπολίτευση στην µετεµφυλιακή Ελλάδα
9789608868168 Βαληνάκης Γιάννης Γ.
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12490444
12300238
15017
15309
14963
12279475
Εισαγωγή στην ελληνική εξωτερική πολιτική 19491988
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
ΕΝΑΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
12291447
12293530
15236
9789604582600 Περράκης Στέλιος
9789604583003 Γκανάτσιος - Χείµαρρος
Παναγιωταρέα Άννα,Α.Π.Θ.
9789603740711 Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.
Μ. Ε.,Παναγιωταρέα Άννα
9789604581344 Πάντα ∆ήµητρα
9789602607343 Λάµνιας Κώστας Ε.
9789604581078 Eco Umberto
Εξωτερική πολιτική και µέσα µαζικής ενηµέρωσης
14975
Οι επαγγελµατικές επιλογές των νέων
Επικοινωνιακή λογικότητα
Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις
15296
15335
15328
9789604583829 Μάνιου Α. Θεοδώρα
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
32998474
9789604582778 Παντοκράτορας Αστέριος
ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ
12287168
9789604582341 Κουκιάδης Ιωάννης ∆.
15219
9789604583140 Τσίλαγα Ευαγγελία - Μαρίνα
9789602606704 Βασιλειάδης Πέτρος Β.
Βασικοί εργατικοί νόµοι
Ο εκσυγχρονισµός του εργατικού κόµµατος στην
Μεγάλη Βρετανία
Η πορεία του ελληνικού εταιρικού κεφαλαίου (19632000)
Οι µεγάλες δυνάµεις και η παρακµή του
ευρωπαϊκού κρατικού συστήµατος
Ιστορία της ευρωπαικής ενότητας
Η Ευρώπη του 18ου αιώνα, 1713-1789
Επιδράσεις του νεοκλασικισµού στην Ελληνική
λαϊκή ζωγραφική
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Η ορθοδοξία στο σταυροδρόµι
9789606647185 Αναστασίου Ιωάννης Ε.
Ανθολογία πηγών εκκλησιαστικής ιστορίας
14893
Η διήγηση της µυράλειψης του Ιησού στα Ευαγγέλια
15003
Το µέλλον του οικουµενισµού
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
15180
15249
15250
9789606647604 Quinn Thomas
9789603742685
Ιορδάνογλου
Χρυσάφης,Μπέλλας Χρίστος
9789606645624 Ross Graham
9789604581269 Barraclough Geoffrey
9789604583010 Anderson M.S.
9789602600924 Μακρής Κίτσος Α.
Κασσελούρη - Χατζηβασιλειάδη
Ελένη Β.
9789602608289 Raiser Konrad
9789604581016 Eco Umberto
9789602606582 Eco Umberto
9789606647451
-7-
15101
15263
15112
15271
12305932
15334
12470882
15030
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789606647925 Ζαφείρης Χρίστος Ν.
9789602607749 ∆ηµητριάδης Αιµίλιος Ι.
Τίτλος
9789606645761 Μαυροµµάτης Εµµανουήλ
Θεσσαλονίκης τοπιογραφία
Φοίνιξ αγήρως
Τρινάκρια, η καρδιά της Μεσογείου και η άπειρη
Ήπειρος
Τα προλεγόµενα της ανάλυσης
9789606645792 Ξαγοράρης Παντελής
Μετασχηµατισµοί, δοµές και µεσότητες στην Τέχνη
9789604582853 Ευαγγέλου Κωνσταντίνα
9789604580101
9789604581559
9789602600535
9789602600542
9789606647376
Χατζητρύφων Νίκος,Παπαζήση
Θεοφανώ,Σύµπραξη κατά της
Οµοφυλοφοβίας,Παπαδοπούλου Το Φύλο και η Συµπεριφορά του
Λίνα,Χατζηαθανασίου
Λίνα,Σαµαρά
Παπαζήση
Θεοφανώ,Χατζητρύφων
Νίκος,Κτενίδης
Το Φύλο και η Συµπεριφορά του
Θόδωρος,Στογιαννίδου
Αριάδνη,Κογκίδου
Κεραµέως - Φόρογλου Χρυσή
Απεικονιστική ιστολογία εµβρυολογία
Κεραµέως - Φόρογλου Χρυσή
Απεικονιστική ιστολογία εµβρυολογία
Ανάλυση ισολογισµών µε δείκτες για τη λήψη
Μπέης Ιωάννης
αποφάσεων
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15045
14875
12438429
15164
15087
15187
15188
14898
14899
14887
9789602600429 Πετρίδης Παύλος Β.
Νεοελληνική πολιτική ιστορία 1828-1843
15285
9789602600412 Πετρίδης Παύλος Β.
Νεοελληνική πολιτική ιστορία 1828-1843
15284
9789603740834 Καφταντζής Γιώργος
9789602600245 Λιάκος Αντώνης Ι.
9789604582921 ∆ορδανάς, Στράτος, Τσιρώνης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
9789604584000
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
9789608868113 Γούναρης Βασίλης Κ.
9789604582570 Τσιρώνης Θεοδόσης
9789602607572 Γιακοέλ Γιοµτώβ
9789606645600 Chandler Geoffrey
9789604581115 Benard Kate
Γούναρης Βασίλης
Κ.,Παπαπολυβίου Πέτρος
Αναστασόπουλος
Οδυσσέας,∆ερµεντζόγλου
9789608868137
Αλέξης Ν.,Κερσανίδης
Στράτος,Κογκίδου
9789603741442
9789602606407 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Το ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου Μελά
Θεσσαλονίκης 1941-1944
Η σοσιαλιστική εργατική οµοσπονδία
Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν)
Εθνική Ένωσις "Η Ελλάς"
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Εγνωσµένων κοινωνικών φρονηµάτων
Εκκλησία πολιτευοµένη
Αποµνηµονεύµατα 1941-1943
∆ιχασµένη χώρα
Η καθηµερινή βία στον γάµο
15182
15264
12306341
32998423
14939
15240
14904
14936
15336
Ο φόρος του αίµατος στην κατοχική Θεσσαλονίκη
15293
Η οµοφυλοφιλία στον κινηµατογράφο
15029
∆ύο διαλέξεις και µια εισήγηση για τον Ιπποκράτη
14937
9789604580415 Χορίκιος ο Γαζαίος 6ος αι. µ.Χ. Χορικίου σοφιστού Γάζης Συνηγορία µίµων
15331
9789602608449 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
14967
9789604580361 Σπυρόπουλος Ηλίας Σ.
9789602601518 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Εν παρόδω
Φροντίσµατα αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής
λογοτεχνίας
Εν παρόδω
-8-
15201
14966
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
9789604580408
9789606645730
9789606647864
9789606645518
Συγγραφείς
Τίτλος
Σπυρόπουλος Ηλίας
Κολιόπουλος Γιάννης Σ.
Passet Rene
Ροµπόλης Σάββας
Αριστοφάνης
Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.)
Η νεοφιλελεύθερη αυταπάτη
Κοινωνική ασφάλιση
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15217
15019
15027
15063
9789604583768 Ροµπόλης Σάββας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
32998467
9789604580033 Held David
9789604581986 Μανωλιάδης Ιωάννης
9789606647765 Μπέης Ιωάννης
Χατζητάκη - Καψωµένου
9789603741237
Χρυσούλα
Για ένα παγκόσµιο κοινωνικό συµβόλαιο
Έρωτας και σεξ στη ζωή µας
Η οικονοµία και τα κόστη παραγωγής
Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισµός. Λαογραφία
και ιστορία
14916
14981
15028
9789606647369 Μπέης Ιωάννης
Εργαλεία για τη µεγιστοποίηση του κέρδους
14979
9789604582488 Πασχαλούδη Ελένη
9789606647826 Μπέης Ιωάννης
9789606647710 Μπέης Ιωάννης
Ένας πόλεµος χωρίς τέλος
Κερδοφόρα διοίκηση των πωλήσεων
Το financial management
Παραγωγικότητα, µείωση κόστους,
ανταγωνιστικότητα
Κανόνες σχεδιασµού
14970
15013
14882
Η παρουσία των Μ.Μ.Ε. στη δηµόσια τάξη
15034
Τηλεόραση και επικοινωνία
15321
Η διακριτική γοητεία της µαρξιστικής οικονοµίας
14998
9789606647901 Μπέης Ιωάννης
9789606647642 Baldwin Carliss,Clark Kim
Παναγιωταρέα Άννα,Α.Π.Θ.
9789603741176 Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.
Μ. Ε.,Παναγιωταρέα Άννα
Ναυρίδης
9789604581641
Κλήµης,∆ηµητρακόπουλος
9789602601884 Ζαχαρέας Αιµίλιος
9789604581313 Frois Abraham
Μαρξισµός και Κλασσικοί
15072
15123
15058
15339
9789602609590 Κοίλιαρη Αγγελική
9789604580057 Μπέης Ιωάννης
9789602606193 Παρθενιάδης Εµµανουήλ Μ.
Ξένοι στην Ελλάδα
Οικονοµικά για µηχανικούς
Εισαγωγή στην αστική υδραυλική
15097
15300
15235
9789602606186 Κουτίτας Χριστόφορος Γ.
Εισαγωγή στη µηχανική ακτών και λιµένων
14944
9789602605521 Κουτίτας Χριστόφορος Γ.
9789608873186 Γκανούλης Ιάκωβος Γ.
Λιµενικά έργα
Εισαγωγή στην µηχανική των ρευστών
15274
14945
9789602607770 Συλλογικό
Ζητήµατα ιστορίας των νεοελληνικών γραµµάτων
15246
9789604581573 ∆άγκας Αλέξανδρος,Λεοντιάδης Κοµιντέρν και µακεδονικό ζήτηµα
9789604582808 Αναστασιάδης Γιώργος
ΤΟ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Το ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου Μελά
9789602609972 Καφταντζής Γιώργος
Θεσσαλονίκης 1941 -1944
9789604582235 Αµοιρίδης Κόλιας
Έχεις φωνή, πρέπει να εξοντωθείς
Το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης στον καιρό της
9789604581542 Καφταντζής Γιώργος
Κατοχής
9789602607909 Παναγιωταρέα Άννα
Όταν οι αστοί έγιναν πρόσφυγες
Πασχαλούδη Ελένη, Τσέκου
9789604582891
Αφηγήσεις για την δεκαετία του 1940
Αικατερίνη, ∆αλκαβούκης
15067
12284479
15181
14987
15184
15121
12437921
9789602608258 Χαντάλι Ιάκωβος
Από το λευκό πύργο στις πύλες του Άουσβιτς
14902
9789602607299 Βενιζέλος
9602602643
Commoner Barry
9789602607671 Bookchin Murray
Κείµενα συνταγµατικών ελευθεριών
Ο κύκλος που κλείνει
Προς µια οικολογική κοινωνία
15061
15290
15306
-9-
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
9789602602652 Ribes Jean-Paul
Οικολόγοι και πολιτική
9789604580156 Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος Θ. Ενάντια στην πανουργία του λόγου
9789606647277 Αναγνωστόπουλος Κ. Π.
Μαθήµατα οικονοµικής ανάλυσης
9789604581290 Cotta A.,Chambre H.
Καπιταλισµός και διευθυνόµενη οικονοµία
9789606647635
9789604581283
9789602603604
9789604581306
Εισαγωγή στην οικονοµική
Μια οικονοµία ονειρική
Τέχνη και τεχνικές των πωλήσεων
Γνωρίστε το χρηµατιστήριο
Τεχνικοοικονοµική
Εισαγωγή στην οικονοµική
Το αόρατο και το ορατό χέρι
Τα πάθη και τα συµφέροντα
Ύµνος στην παγκοσµιοποίηση
9789602604915
9789604583058
9789604581276
9789606647871
9789606645396
Arnold Roger A.
Passet Rene
Κοντογιώργης ∆ιονύσιος ∆.
Pierre Roselyne
Αναγνωστόπουλος Κ.Π.
Χοτοτιάν Αρτίν
Αναγνωστόπουλος Κώστας
Hirschman Albert O.
Passet Rene
Παπαγεωργίου Βασίλειος
Π.,Μελλίδης Αντώνιος
Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15342
15033
15077
15272
14947
15282
15167
15224
51463
15238
12305869
15319
15194
Εργαστηριακές ασκήσεις οργανικής χηµείας
14980
Βιοµηχανική οργανική χηµεία
14913
9789606647741 Τσιάκαλος Γιώργος
Αντικατοπτρισµοί της ανθρώπινης κοινωνίας
14897
9789604583041 Γρόλλιος Γιώργος
9789604583133 Ταµουτσέλη Κωνσταντία
Προοδευτική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικά Ζητήµατα
Ο περιβάλλων κόσµος και η περιβαλλοντική
εκπαίδευση
12278956
12295169
9789606645433
9789606647031 Φύκαρης Ιωάννης Μ.
15104
9789602609385 Κοκαβέσης Φώτης
∆οµές δεδοµένων και δοµηµένος προγραµµατισµός
15231
9789602607725 Μπόκλουντ - Λαγοπούλου Κ.
Θεωρία της ποίησης, ποίηση της θεωρίας
15046
Βελέντζας Κώστας,Καλογήρου Η αγορά κατοικίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Νίκος,Καραγιάννη Στέλλα,κ.ά.
Θεσσαλονίκης
Καυκαλάς Γρηγόρης,Κοµνηνός
9789602600368
Πολεοδοµικός προγραµµατισµός
Νίκος,Λαγόπουλος Αλέξανδρος Το κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη
9789604580095 Isaacs Anna
15135
9789603742326 Ιορδάνογλου Χρυσάφης Ι.
Γερνώντας µαζί µε την τρίτη ελληνική δηµοκρατία
14915
9789606645983 Κογκίδου ∆ήµητρα
Νεολαία και πολιτική
Η ΗΘΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΧΘΕΣ,
ΣΗΜΕΡΑ
15094
9789602608678
9789604582761 Βακαλιός Θ.
14992
15324
12291095
9789602608760 Βενιζέλος Ευάγγελος
Κρίση της πολιτικής και πολιτική των κρίσεων
15069
9789602608005 Παναγιωταρέα Άννα
Οµολογίες παράλληλες
15118
9789604581207 Alarcon - Ramirez Dariel
Η ζωή και ο θάνατος της επανάστασης στην Κούβα
15255
9789604582327 Κύρκος
9789603740193 Βενιζέλος Ευάγγελος
9789604582754 Αθανασίου Αθανάσιος
Λεωνίδας Κύρκος, εκ βαθέων
Πολιτική αναφορά
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
9789604580125 Nohlen Dieter
Κοµµατικό σύστηµα και εκλογικά συστήµατα
9789604582518 Heywood Andrew
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
9789606647734 Kuhnl Reinhard
Μορφές αστικής κυριαρχίας
- 10 -
15075
75441
12291805
15068
12293315
15093
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
9789604582877 ∆άγκας Αλέξανδρος
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
12279109
9789604583164 Ζάγκος Χρήστος
9789604582563 Στεφανίδης Γιάννης
9789604581429 Βενιζέλος Ευάγγελος
Πολιτική, Τύπος και Τόπος
Εν ονόµατι του έθνους
Το "ανοιχτό" κόµµα
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΡΑΒΕΡΣΟ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
12490532
75224
15170
9789604582822 Παπασαραντόπουλος Πέτρος
Πασχαλίδης
Γρηγόρης,Χοντολίδου
Πασχαλίδης
9789606645594
Γρηγόρης,Χοντολίδου
9789606645587
9789604582310 Ζούνης Πέτρος
12288513
Σηµειωτική και πολιτισµός
15143
Σηµειωτική και πολιτισµός
15144
Η πολιτιστική χορηγία ως µέσο επικοινωνίας
15262
Γιεσάκοβα Μ.Ν., Λοτβίνοβα Γκ.
Μ., Χαρατσίδης Ε.Κ.
9789606645846 Λαγόπουλος Αλέξανδρος 9789606645853 Λαγόπουλος Αλέξανδρος Λαγόπουλος Αλέξανδρος 9789606645815
Φαίδων,Μαρτινίδης
Άνθρωπος ο σηµαίνων
Άνθρωπος ο σηµαίνων
14895
14896
Η δυναµική των σηµείων
15005
9789602600917 Μακρής Κίτσος Α.
Οι τοιχογραφίες σπιτιών της Εράτυρας - Σέλιτσας
15299
9780071326209 Borjas G.J.,
9789606647789 Μπέης Ιωάννης
9789606645426 Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
Βαµβακίδου Ιφιγένεια,Secada
Walter,Τρέσσου
9789606647932 Ευαγγελία,Τριανταφυλλίδης
Τριαντάφυλλος
Α.,Αγγελόπουλος
9789604581467 Κόρτη - Κόντη Στέφη
9789604580385 Μουτσόπουλος Νίκος Κ.
Labor Economics
∆ιοικητική κοστολόγηση
Εφασµοσµένη οργανική χηµεία
22704092
14935
14986
Η διδασκαλία των µαθηµατικών
15002
Ιστορικά πρόσωπα στα αρχαία αγγεία
Οι βυζαντινές εκκλησίες της Άρτας
15056
15294
9789604582396 ∆ουλγερίδης Μιχαήλ Β.
Ο λόγος του έργου τέχνης και ο χωροχρόνος
15341
9789604582648
9789606645112 Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος Θ.
9789606647130 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
9789604580422 Παπαγεωργίου ∆ηµήτρης
9789604580262 Taylor Barbara M.,Pearson
9789606647192 Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
9789606647468 Simon Herbert A.
Berclaz Julie,Giugni
9789604581665 Marco,Steinberg Marc
W.,Broadbent Jeffrey,Rucht
ΡΩΣΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ
Πέρα από τη µηχανιστική αντίληψη στην οικονοµική
θεωρία
Γλωσσικές παρατηρήσεις ΙΙ
Μια "άλλη" Κυριακή: "Τρέλα" και "αρρώστια" στα
ελληνικά γήπεδα
∆ιδάσκοντας ανάγνωση
Μετρήσεις και έρευνες για την ανάλυση των
χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας και των
µετακινήσεων
Οι επιστήµες του τεχνητού
12285883
15128
14917
15089
15228
15088
15109
Οικονοµικές και πολιτικές συγκρούσεις σε
συγκριτική προοπτική
15117
9789606645174 Μουτσόπουλος Νίκος Κ.
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μακεδονίας
15124
9789604582020 Haas Edersheim Elizabeth
Peter Drucker, ο γκουρού του management
14879
9789606645006 Passet Rene
9789604582228 Παπαπολυβίου Πέτρος
Οικονοµία και περιβάλλον
Αναζητώντας την ελευθερία
15116
14886
- 11 -
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τσουκαλά Κυριακή,Α.Π.Θ.
9789606645648 Πολυτεχνική Σχολή. Τµήµα
Αρχιτεκτόνων,Υπουργείο
9789606645402 Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
Τζήκας Χρήστος,Ράσης Σπύρος
Π.,Μπουζάκης Σήφης,Σιµενή 9789606647895 ∆ούκα Περσεφόνη
Α.,Χουρδάκης Αντώνης
Γ.,∆αλακούρα Κατερίνα
9789606647772 Μπέης Ιωάννης
Foster Hal,Krauss Rosalind,Bois
9789604580477
Yve - Alain,Buchloh Benjamin H.
Μητακίδου Σούλα,Τρέσσου
9789608868120
Ευαγγελία
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή
14908
Εφαρµοσµένη οργανική χηµεία
14985
Ζητήµατα ιστορίας και ιστοριογραφίας της
εκπαίδευσης
14988
Η σύγχρονη διοικητική λογιστική
15036
Η τέχνη από το 1900
15037
∆ιδάσκοντας γλώσσα και µαθηµατικά µε λογοτεχνία
14928
9789604581702 Σφέτας Σπυρίδων
Ελληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908
14962
9789606645440 Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
Λαµπριανίδης
9789606645105 Λόης,Καλογερέσης
Θανάσης,Κουρτέσης
Μαλούτας Θωµάς,Οικονόµου
9789602606872
∆ηµήτρης
9789606647406 Μανωλεδάκης Ιωάννης Ε.
Van der Wusten Herman,Hroch
Miroslav,Burgess Peter
9789604582211
J.,Comerford Richard
Vincent,Nijhuis Ton,Ostergard
9789606647680 Κόρτη - Κόντη Στέφη
Εφαρµοσµένη οργανική χηµεία
14984
Η επιχειρηµατικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο
15008
9789606645020 Κόρτη - Κόντη Στέφη
9789604580293
9789602607992
9789606647796
9789606647420
Kaplan Robert S.,Norton David
Γρανίτσας Ανδρέας Ν.
Janicke Martin
Κόρτη - Κόντη Στέφη
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος
9789604582464 ∆.,Πλατανίτης
∆ηµήτρης,Μαραγκόπουλος
9789604582457 O'Sullivan Emer
Κοινωνική δοµή και πολεοδοµική οργάνωση στην
Αθήνα
Εισαγωγή στην επιστήµη
14946
Ενωµένη στην πολυµορφία
14972
Η ανατολίζουσα Μακεδονία
Εικόνα και συναίσθηµα σε µυθολογικούς
αναγνωρισµούς
Ισορροπηµένη κάρτα επιδόσεων
Ιστορίες εµβίων
Η αποτυχία του κράτους
Η κοροπλαστική της Θεσσαλονίκης
14990
15064
14942
15051
15055
14994
15018
Η τέχνη της µυθοπλασίας και της δηµιουργικής
γραφής
15038
Συγκριτική παιδική λογοτεχνία
15150
9789606645136 Raschke Joachim
Τα πολιτικά κόµµατα της ∆υτικής Ευρώπης
15162
9789606647284 Carpenter Thomas H.
9789606645938 Achbar Mark
9789602600951 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Τέχνη και µύθος στην αρχαία Ελλάδα
Κατασκευάζοντας συναίνεση
Πέντε φιλολογικά µελετήµατα
15166
15103
15127
9789602607190 Λαµπριανίδης Λόης
Περιφερειακά πανεπιστήµια στην Ελλάδα
15131
9789606645631 Κόντης Βασίλειος
Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950
και 1960
15146
9789606645143 Raschke Joachim
Τα πολιτικά κόµµατα της ∆υτικής Ευρώπης
15163
Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών
υπολογιστών
15120
9789604580002
Hammacher Carl,Vranesic
Zvonko,Zaky Safwat
- 12 -
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Παπαγεωργίου Βασίλειος
9789604581443 Π.,Κόταλη Αντιγόνη,Ζλατάνος
Σπυρίδων Σ.,Ασηµοπούλου
Κούνιο - Αµαρίλιο Έρικα,Ναρ
9789602609408
Αλµπέρτος
Φραντζεσκάκης Ιωάννης
9789606647208
Μ.,Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
9789604582198 Σάλτας Βασίλειος
9789606645310 Τολίκας ∆ηµήτρης Κ.
9789604580392 Σιδεράς Αλέξανδρος
9789602609699
9789604581825 Πεσµατζόγλου Στέφανος
9789604581801 Βαληνάκης Γιάννης Γ.
9789602603451 Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
9789609958
Ζωγραφίδου Ζώζη
9789604582006 Duncker Ludwig
9789606647109 Dohn Lothar,Fritzsche Claus
Halfdanarson
9789606647888
Gudmundur,Αράπογλου
Τίτλος
Πειραµατική οργανική χηµεία
Προφορικές µαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης
για το ολοκαύτωµα
Σχεδιασµός των µεταφορών και κυκλοφοριακή
τεχνική
Στοιχεία διδακτικής και παιδαγωγικής
Υδραυλικό πλήγµα
25 Ανέκδοτοι Βυζαντινοί επιτάφιοι
Pro Oriente
Βίοι παράλληλοι στον Ευρωπαϊκό νότο
∆ιεθνείς σχέσεις και στρατηγική στην πυρηνική
εποχή
Εφασµοσµένη χηµεία
Η παρουσία της ιταλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα
(1900-1997)
Θεωρία του δηµοτικού σχολείου
Φιλελευθερισµός - Συντηρητισµός
Φυλετικές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή ιστορία
Le mouvement social dans le Sud-Est europeen
pendant le XXe siecle
Pro Oriente
Pro Oriente
Λαµπριανίδης Λόης,Λυµπεράκη Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη
Σουλιώτης Μίµης
Αλφαβητάριο για την ποίηση
Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
Γλωσσικές παρατηρήσεις
Εισαγωγή στην οικονοµική και διοικητική
Παπαδόπουλος ∆ηµήτρης Λ.
επιχειρήσεων
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15125
15140
15157
15148
15193
15205
15209
15220
15229
15245
15260
15269
15199
15202
9789604581566 ∆άγκας Αλέξανδρος
15206
9789602609705
9789602609682
9789604581870
9789604582525
9789602606155
15210
15211
15214
15215
15222
9789604581832
15239
9789604581979 Ταµουτσέλη Κωνσταντία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος
15303
9789604582501 Τσέκου Κατερίνα
Προσωρινώς διαµένοντες...
Στατιστική για οικονοµικά και διοίκηση
επιχειρήσεων
15307
9789604581252 Geary Dick
Το ευρωπαϊκό εργατικό κίνηµα (1848-1939)
15322
9789604581047 Enev Mikhail
Η αποκάλυψη σε τοιχογραφίες
15248
9789602608968 ∆ιαχριστιανικό Συµπόσιο
Ο πνευµατικός προσανατολισµός της Ευρώπης
15292
9789604582372
9789604580194
9789604581818
9789604582433
Σχολική αποτυχία και αποκλεισµός
Τα κειµενικά είδη στη σχολική πράξη
Φαντασιώσεις του θηλυκού
Στοιχεία οικονοµικής γεωγραφίας
Η διαµόρφωση των οικουµενικών σχέσεων στην
Ελλάδα
Σχεδιασµός των µεταφορών και κυκλοφοριακή
τεχνική
Κοινωνιολογία και σχολική γνώση
Pro Oriente
Τα Βαλκάνια των Ελλήνων
15316
15317
15329
15312
9789604582068 Keller Gerald
Τουρτούρας Χρήστος
Johns Ann M.
∆ούκα - Καµπίτογλου Αικατερίνη
Λαµπριανίδης Λόης
9789604582419 Σταθόκωστα Βασιλική Η.
Φραντζεσκάκης Ιωάννης
Μ.,Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
9789606647390 Whitty Geoff
9789603740438 Μαρτζέλος Γεώργιος
9789604581450 Γούναρης Βασίλης Κ.
9789606645150
- 13 -
15310
15252
15315
15066
14880
15344
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Μασούρα Ελβίρα,Καργόπουλος
9789604581658 Φίλιππος,Βόγλης
Μνήµες και λήθη του ελληνικού εµφυλίου πολέµου
Πολυµέρης,Βερβενιώτη
Το κοινωνικό περιθώριο στο ελληνικό και ιταλικό
9789604582266 Ευαγγέλου Κωνσταντίνα Γ.
µεταπολεµικό µυθιστόρηµα
9789604582273 Τσούρκα Παναγιώτα
Χηµεία και τεχνολογία των πολυµερών
9789604581009 Eco Umberto
Πολιτιστικά κοιτάσµατα
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
15091
15323
15330
15305
9780071221757 BARNETT
COLLEGE ALGEBRA WITH TRIGONOMETRY
9789606647758 Κουκιάδης Ιωάννης ∆.
Η κοινωνική Ευρώπη
9789604583645 Κόντης Βασίλης
Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ στον Εµφύλιο
22767655
9789604584420 Stearns N. Peter
Η Παιδική Ηλικία στην Παγκόσµια Ιστορία
33154881
9780070172982 COBURN
Precalculus
12584581
9780071314398 BEER
MECHANICS OF MATERIALS - SI VERSION
32999261
9780071318358 LANEN
FUNDAMENTALS OF COST ACCOUNTING
12449532
9781259060557
9780071315753
9780073296180
9780071263634
9780077078560
FUTRELL
LAHEY
STUMPF
LEHMANN
CHRYSSIDES
12583838
15015
FUNDAMENTALS OF SELLING
Psychology: An Introduction
Socrates to Sartre and Beyond
Analysis for Marketing Planning
Essentials of Business Ethics
Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνικό
9789604584369 Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος
Περιθώριο
32998937
12585017
12583539
32998608
12491217
9780071326766 BRADLEY, Millspaugh
PROGRAMMING IN VISUAL BASIC 2010
12563915
9781259010170 LEVY
Retailing Management
THE PRACTICAL SKEPTIC: CORE CONCEPTS
IN SOCIOLOGY
Design For Environment
Microbiology: A Systems Approach
Μαθήµατα από τη Φινλανδία
12493760
9781259095498 MCINTYRE
9780071776226 Joseph Fiksel
9780071314879 COWAN
Shalberg Pasi
King Gary
9789606647345 Σέρογλου Φανή
33074417
12583692
12885714
12587807
22767673
A solution to the ecological inference problem
34217
Φυσικές επιστήµες για την εκπαίδευση του πολίτη
15203
9780071086486 HIGGINS
Analysis for Financial Management
9789604581726 Ανδρικοπούλου Ελένη,Καυκαλάς Η ρύθµιση του περιφερειακού χώρου
ESSENTIALS OF ADVANCED FINANCIAL
9780071325998 BAKER
ACCOUNTING
9780070164949 SAMUELSON
Macroeconomics
9780071263610 FOROUZAN
Cryptography and Network Security
9781259009327 Katzung et al
Basic and Clinical Pharmacology
Ajdzanovic M., Alanovic M.,
Haucimo Srpski 1 Radna Sveska
Bjelakovic J., Vojnovic D.
9780071318549 KOTTAK
CULTURAL ANTHROPOLOGY
9780071289191 BURTON
ELEMENTARY NUMBER THEORY
PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE,
9780071289160 BREALEY
CONCISE
9780071267939 STURM
Open Channel Hydraulics
- 14 -
12470706
15337
32998830
32999056
12562157
22918029
34167
12565542
12584385
12471385
12564504
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9780077133016 STEVENSON
9780071326292 FUTRELL
9781259060595 IVANCEVICH
9780077140892 NOE
Τίτλος
Operations Management
ABCS OF RELATIONSHIP SELLING
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND
MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, GLOBAL
EDITION
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12559950
32998568
12491794
32999030
9781259060618 KATZ
ENTREPRENEURIAL SMALL BUSINESS
12491361
9780071318006 Williams B.
Using Information technology, complete edition
22703593
9780071082020 MARSHALL
ESSENTIALS OF MARKETING MANAGEMENT
32998845
9781259060717 MONTGOMERY
9780071315715 MCCONNELL
12588866
12468756
9781790175806 Συλλογικό
ENVIRONMENTAL GEOLOGY
Contemporary Labor Economics
Fluid Mechanics for Chemical Engineers with
Engineering Sub Card
Engineering Design
Psysical geology
Energy Systems Engineering: Evaluation and
Implementation
ΚΛΕΙΩ 6
9781259080753 BAUER
UNIVERSITY PHYSICS WITH MODERN PHYSICS
12588984
9780071285780 Chapman
Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers
22709003
9780071238243 DE NEVERS
9780071271899 DIETER
9780071318228 Plummer C.C., Carlson D.H.,
9780071495936 Francis Vanek, Louis Albright
9789604584345
Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος,
Η ∆ηµιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο
Βακάλη Άννα, Ζωγράφου Μαρία
32998877
12565377
22703992
12866691
32998501
33074413
9780071220972 LESIKAR
BUSINESS COMMUNICATION: MAKING
CONNECTIONS IN A DIGITAL WORLD
32998430
9780071181815 PEEBLES
Probability, Random Variables, and Random Signal
Principles-ISE
33074364
Η Θεσσαλονίκη στα έργα των Θεσσαλονικέων
9789604584352 Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος πεζογράφων. Ο ρόλος και οι λειτουργίες της
λογοτεχνικής πόλης
9789604583560
Επιµέλεια: Τσουκαλά Κυριακή,
Conenna Claudio, Παντελίδου
33074414
Η διδασκαλία του Louis I. Kahn και άλλα δοκίµια
22766626
9780073294551 O'LEARY
Microsoft Office Access 2007 Introductory
33018011
9780071263924 WILD
Financial Statement Analysis
12450830
9780071317832 SMITH
General, Organic and Biological Chemistry
12588326
9789604581610 Κωνσταντοπούλου Χρυσούλα Κ. Για µια κοινωνιολογία της εργασίας
Semiconductor Physics and Devices: Basic
9780071231121 Donald A. Neamen
Principles
15221
12866646
9789604582099 Περικλής Παυλίδης
Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης
13255340
9781259010675 HILLIER
Introduction to Management Science
Applied Numerical Methods with MATLAB for
Engineers and Scientists
12559759
9780071086189 CHAPRA
- 15 -
12564796
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789604583515 Σακελλαρίδου Έλση
9780071086738 ROBERTS
9780073385686 BRANNAN
9781259060632 LANGAN
9780071221269 O'LEARY
9780071315760
9780071289092
9780071314404
9780070359581
LANGAN
ANTHONY
Belch-Belch
Prabha Kundur
Τίτλος
Σύγχρονο γυναικείο θέατρο, Από τη µετα/µπρεχτική
στη µετα/φεµινιστική αναπαράσταση
Signals and Systems: Analysis of Signals Through
Linear Systems
A Writer's Workshop: Crafting Paragraphs, Building
Essays
COLLEGE WRITING SKILLS WITH READINGS
MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 COMPLETE: A
CASE APPROACH
English Skills with Readings
ACCOUNTING: TEXTS AND CASES
ADVERTISING AND PROMOTION
Power System Stability and Control
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
22691506
12565050
12581936
12581604
33018014
12582364
12448325
22759766
12836055
9780071284271 BERTOLINE
Introduction to Graphics Communications for
Engineers (B.E.S.T.)
32999053
9780071781824 Papadakis M.A., McPhee S.J.
Current Medical Diagnosis & Treatment 2013
33155733
9780070171947
9780077132736
9781259060458
9789604583508
9789606645037
9789602600726
Reading and All That Jazz
PRINCIPLES OF ECONOMICS
MICROECONOMICS
Englistoria
Υδραυλική
Υδραυλική περιβάλλοντος
Matching Supply with Demand. An introduction to
Operations Management
12582538
33074355
32999267
22691488
15190
15191
9780071326247 Davis-Cornwell
Introduction to Environmental Engineering
12565479
9789606645419 Παπαγεωργίου Βασίλειος Π.
9780071326278 FIELD
Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων
Environmental Economics
15119
12468619
9780071220781 Frank-Bernanke
Principles of Macroeconomics, Brief Edition
22706829
9780071287746 LAIRD
9780077139452 BEGG
12588565
12468487
9780071315531 SCHULER
University Chemistry
Economics for Business
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γραφειοκρατική
Αυτονοµία
ESSENTIALS OF ACCOUNTING FOR
GOVERNMENTAL AND NOT-FOR-PROFIT
ORGANIZATIONS
Electronics: Principles and Applications
12564588
9780071328401 BUDYNAS
Shigley's Mechanical Engineering Design, SI version
12565367
9780073403113 BAMFORD
ENTREPRENEURSHIP: A SMALL BUSINESS
APPROACH
12491447
9780077126728 Seal W.
Management accounting for business decisions
22705350
9780071326421 ROSE
BANK MANAGEMENT AND FINANCIAL
SERVICES
12470421
9780073526935 PASEWARK
Understanding Corporate Annual Reports
12471667
MATHER
MCDOWELL
COLANDER
∆ηµουλάς ∆ήµος
Τσακογιάννης Ιωάννης Α.
Γκανούλης Ιάκωβος Γ.
9780071326223 Cachon G., Terwiesch C.
9789604584277 Έλληνας Αντώνης
9780078025457 COPLEY
- 16 -
22704142
32998507
12451975
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Συλλογικό, Επιµέλεια: Κ.Γ.
Νιχωρίτης
9789604583263 Λαγάνη Ειρήνη
9781259080739 MADER
Κύριλλος και Μεθόδιος, Παρακαταθήκες Πολιτισµού
22682912
Τα "∆εκεµβριανά"
Human Biology
12976684
12586324
9780071317092 NORTON
Kinematics and Dynamics of Machinery (SI units)
12565442
9789604583416
9780077823061 Yacht C.
PSYCHOLOGY: THE SCIENCE OF MIND AND
BEHAVIOR
COMPUTER ACCOUNTING
22706424
9789604583294 ∆ήµος ∆ηµουλάς
Englistoria, English through the study of History
13004897
9789606645778 Παρµενίδης Γιώργος
9780071318594 FELLMANN
9780078112072 Purvis
Το κάθισµα στη δεκαετία του 1920
Human Geography
Which Ad Pulled Best?
15175
12588816
22763400
9781259010675 HILLIER
INTRODUCTION TO MANAGEMENT SCIENCE: A
MODELING AND CASE STUDIES APPROACH
WITH SPREADSHEETS
32999055
9780071221641 PASSER
12584944
9781259010620 CHRISTENSEN
Managing Projects: A Team-Based Approach with
Student CD
Plant Design and Economics for Chemical
Engineers
ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING
32998600
9780071315524 Hirt G.A., Block S.B.
Fundamentals of investment management
22702638
9780071283380 RIZZONI
9780071315951 MADER
Fundamentals of Electrical Engineering
ESSENTIALS OF BIOLOGY
12564856
32998831
9780073534879 PALM
INTRODUCTION TO MATLAB FOR ENGINEERS
12565029
9780077356453 BROWN
9780071240444 Peters et al
12561017
22767577
Chemistry: The Molecular Nature of Matter and
Change
Digital Signal Processing
Στοιχεία προγραµµατισµού στην Perl
12564674
15149
WEB ENGINEERING A Practioner's Approach
22767200
Human Resource management
22704396
9780072939217 O'LEARY
The O'Leary Series: Microsoft PowerPoint 2003
Brief with Student Data File CD
33074433
9789602604724 Χαστάογλου Βίλµα
Κοινωνικές θεωρίες για τον αστικό χώρο
9780071238236 CHIANG
Fundamental Methods of Mathematical Economics
12469028
9780077117061 SHIU
Marketing Research, European Edition
12493599
9780071317986 SILBERBERG
PRINCIPLES OF GENERAL CHEMISTRY
33074360
9780077132590 Brueggeman W.B., Fisher J.D.
9789604582358 ∆άγκας Αλέξανδρος
Corporate Governance
Σηµειώσεις κοινωνικής ιστορίας
The O'Leary Series: Microsoft Excel 2003
Introductory
Optics
Introduction to Geographic Information Systems with
Data Files CD
22706174
21274
9780071317115 SILBERBERG
9780071289467 MITRA
9789606647437 Συρόπουλος Απόστολος
Pressman Roger S. , R.S.
9780073523293
Pressman & Associates and
9780071326339 Ivancevich J.M., Konopaske R.
9780072835687 O'LEARY
9780073380483
Ajoy Ghatak
9780071086165 CHANG
- 17 -
12588474
15062
33074431
12866675
12588769
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9780071318266 DOMINICK
9780077366742 Yunus Cengel, Michael Boles
9780071001748 Ven Chow
9780071317627 DOANE
9781259060878 SCHROEDER
Τίτλος
DYNAMICS OF MASS COMMUNICATION: MEDIA
IN TRANSITION
Thermodynamics
Applied hydrology
APPLIED STATISTICS IN BUSINESS AND
ECONOMICS
OPERATIONS MANAGEMENT IN THE SUPPLY
CHAIN: DECISIONS AND CASES
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
32998622
12849582
12866442
12468458
33018010
9789604583720 Doonan Jane
ELEMENTARY STATISTICS WITH FORMULA
CARD AND DATA CD
Μελετώντας τις εικόνες στα εικονοβιβλία
33349344
9780071263474 FORD
Design for Electrical and Computer Engineers
12564807
9780256203998 BUCKLEY
9780071221832 BURDGE
9780071276092 WILSON
Corporate Finance European Edition
CHEMISTRY
Business Forecasting
Introduction to Computing Systems: From Bits and
Gates to C and Beyond
Οι κήποι του κόσµου
ΕΓΩ, Η ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Introduction to Managerial Accounting
A Troubleshooting Guide for Writers: Strategies and
Process
12471123
32998633
12452215
9780071318105 Gunstream
Anatomy & Physiology with Integrated Study Guide
22762286
9780077132828 GARRISON
9789606647727 Χασιώτης Ιωάννης Κ.
9789604582549 Krugman Paul, Wells Robin
MANAGERIAL ACCOUNTING - MEE
Thessaloniki Queen of the Worthy
Μικροοικονοµική
32999166
14881
75353
9780073375816 KING
International Economics and International
Economics Policy: A Reader
12468721
9789604583454 Έλληνας Αντώνης
Τα Μέσα Ενηµέρωσης και η Άκρα ∆εξιά στη ∆υτική
Ευρώπη
22686030
9780071318372 HAIR
ESSENTIALS OF MARKETING RESEARCH
32998847
9780071259477 Karl Ulrich, Steven Eppinger
9789604583430 Γαλαντόµος Ιωάννης
9780071221764 BARNETT
Product Design and Development
Μαθήµατα ∆ιγλωσσίας
PRECALCULUS
12867089
22688971
33036781
9780071244589 KASAP
Principles of Electronic Materials and Devices
33074356
9780077126735 DEEGAN
Financial Accounting Theory: First European Edition
12449827
226002209
Achen Christopher H., Shively
9780071086318 DOUPNIK
Cross- level inference
INTERNATIONAL ACCOUNTING
AUDITING AND ASSURANCE SERVICES WITH
CD
19791
32999038
9780071357814 Zhigang Xiang, Roy Plastock
Schaum’s Outline of Computer Graphics
12866571
9780071221795 Bertoline, Wiebe, Hartman, Ross
FUNDAMENTALS OF GRAPHICS
COMMUNICATION
23013898
9780071317016 NAVIDI
9780071245012 PATT PATEL
9789604580163 Τσαλικίδης Ιωάννης
9789604583751 Καµπίτογλου ∆ούκα Αικατερίνη
9781259008184 BREWER
9780073405919 CLOUSE
9780071315098 LOUWERS
- 18 -
32998802
32999047
22767659
32998485
12452160
12582242
12449009
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
119462
9789604582716 Κωνσταντίνου Μιλτιάδης
F. Robert Jacobs, Richard
9780071220903
Chase, Nicholas Aquilano
9780077133429 BRUE
Βίβλος και ουγαρίτικα κείµενα
Operations and Supply Chain Management Global
edition
Essentials of Economics
9781259060373 BIVINS
PUBLIC RELATIONS WRITING: THE
ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT
12575184
9780071325110 Cengel et al
Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences
22762402
9780071269674 DEAN
Introduction to Programming with Java
12562884
9780335193165 HAWKES
SOCIOLOGY OF SEX AND SEXUALITY
12583754
9780071317573 SCHILLER
9780071221108 Perreault W., Cannon J.,
9780071289238 CRAWFORD
Stephen McPhee, Maxine
9780071763721
Papadakis
The Economy Today
Basic Marketing
New Products Management
12469902
22823338
12493713
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2009
22767207
9780071315685 KINICKI
Organizational Behavior: Key Concepts, Skills and
Best Practices
12492162
9780071318617 LANGAN
Exploring Writing: Sentences and Paragraphs
12581769
9780077121617
9780071086059
9780073385419
9780071315340
9780071313674
9780071316286
MANAGEMENT ACCOUNTING
Introduction to Flight
PUNTOS DE PARTIDA
the Physics of everyday phenomena
Prescott's Microbiology
International Economics
32999060
22701037
22767171
22701093
12586871
12468737
ANNUAL EDITIONS: HUMAN RESOURCES 12/13
32998610
BURNS
Anderson J.D.
DORWICK
Griffith T., Brosing J.
WILLEY
PUGEL
9780073528717 MAIDMENT
9789604581368 Αµπατζοπούλου Φραγκίσκη
Η λογοτεχνία ως µαρτυρία
9603742856
Ruth George
Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων
Γκικόπουλος Φοίβος - Βασίλειος
9789604581863
∆ελτία ιταλικής λογοτεχνίας και όχι µόνο
Κ.
12867254
12470022
15259
51465
15225
9780071317610 Jaggia-Kelly
Business Statistics: Communicating with Numbers
22761936
9780071263511 GARLAND
Experiments in Physical Chemistry
Financial Institutions Management: A Risk
Management Approach
Σχεδιασµός των µεταφορών
12588743
Τοµές ήθους και χώρου
22750020
Grob's Basic Electronics w/Student CD
Μαθήµατα συστηµατικής θεωρίας της
αρχιτεκτονικής
22767581
INTERNATIONAL BUSINESS, GLOBAL EDITION
32999039
9780071289559 Saunders, Cornett
9789608868106 Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
Επιµ. Τσουκαλά Κυριακή,
9789604583553
Τερζόγλου Νικόλαος-Ίων,
9780071314008 Schultz
9789606645495 Φατούρος ∆ηµήτρης Α.
9780077140656 HILL
23013833
15156
15079
9780071315081 ENGER
9780071259446 SPIRO
FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE
STANDARD EDITION
Concepts in Biology
Management of a Sales Force
12586627
32999058
9780073534329 TUBBS
A Systems Approach to Small Group Interaction
12580393
9781259008627 ROSS
- 19 -
12471171
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
9789604583218 Κωνσταντινίδου Σέµογλου
9780071276252 GUJARATI
VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS:
STATICS (SI)
Communication Systems
MANAGERIAL ECONOMICS AND BUSINESS
STRATEGY
Εικόνα και Παιδί
Basic Econometrics
9789604583744 Χριστοδούλου ∆ηµήτρης
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΦΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ ΤΑΧΣΙΝ ΠΑΣΑ
9789604582990 Moren Edgar
Ο Βιντάλ και οι δικοί του
Hole's Essentials of Human Anatomy and
Physiology
9781259007927 BEER
9780071263320 CARLSON
9780071267441 BAYE
9780071316538 SHIER
9780071270342 BALTZAN
Essentials of Business-Driven Information Systems
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
33074446
12564619
23013914
12851794
12468575
32998505
70303
12585897
12537513
Managing Organizational Change: A Multiple
Perspectives Approach
HUMAN PHYSIOLOGY
VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS:
DYNAMICS (SI)
32999028
9789602606780 Λαµπριανίδης Λόης
Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών
σχέσεων παραγωγής στη βιοµηχανία
14997
9780077117382 Patrik Jonsson
Logistics and Supply Chain Management
12867259
9780070172265 JACOBS
Operations and Supply Management: The Core
33036776
9780071289474 NEAMEN
Microlectronic Circuit Analysis and Design
12564694
9780071316187 PALMER
9781259060540 FOX
9781259007934 BEER
12491876
33074444
9780071267731 LEWICKI
Services Marketing: Integrating Customer Focus
across the Firm
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: IMPROVING
PERFORMANCE AND COMMITMENT IN THE
WORKPLACE
Financial Institutions Management: A Risk
Management Approach
Θαλάσσιες µεταφορές
Designing and Managing the Supply Chain With
Student CD
ESSENTIALS OF NEGOTIATION
12491971
9780071315876 Baker, Lin, Hwang
computer networks, an open source approach
22770383
9780070612938 John Grainger, William
9780071267717 Kelton David et. Al
Power System Analysis
Simulation with ARENA
12866637
22777604
Η γλώσσα και η εικόνα στη διδασκαλία της
κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου:
∆ιδάσκοντας τον οπτικό γραµµατισµό
22767740
9780071289399 LUTHANS
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
12492194
9780071326193 BLOCHER
COST MANAGEMENT: A STRATEGIC EMPHASIS
12449741
9789604584048 Ευθυµίου Αγγελική
Η ∆ιδασκαλία του λεξιλογίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο
32997721
9780077107956 WILSON
9780071318112 COLQUITT
9780071289559 SAUNDERS
9789606645211 Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
9780071289603 SIMCHI-LEVI
9789604583676
Fleckenstein, K.S., Calendrillo,
L.T. & Worley, D.A.
- 20 -
12493825
12492138
12470761
15041
22708977
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
9780077140885 NICKELS
UNDERSTANDING BUSINESS, GLOBAL EDITION
33074441
9781259060762
9780071314749
9780071312035
9780071787741
9780071086967
9789604582426
9780072472479
9789604583577
9780071318068
Basic Marketing
Fundamentals of Corporate Finance
Microeconomics
Smart Grid Infrastructure & Networking
Services Marketing
Με όραµα και πρόγραµµα
The O'Leary Series: Office XP Volume I
∆ιεθνής Οικονοµική
Human Geography
33153243
22760374
22759026
22762749
22701075
15279
33074439
22767614
22703760
PERREAULT
Brealey, Myers, Marcus
Samuelson-Nordhaus
Iniewski
Zeithaml V., Bitner M.J., Gremler
Βαληνάκης Γιάννης Γ.
O'LEARY
Feenstra C. Robert, Taylor M.
Malinowski J.,Kaplan D.
9789604582655 Κουµαράς Παναγιώτης
9789608873179 Τολίκας ∆ηµήτρης Κ.
9780071104333 DOANE
9789606647857
9780071289306
9780077129972
9780071086608
Bjelakovic Isidora, Vojnovic
Halfdanarson
Gudmundur,Αράπογλου
HART
Blumberg B., Cooper D.R.,
MANNING
9780071086547 Hughes R., Ginnett R.,
Προγράµµατα Σπουδών Φυσικών Επιστηµών στην
κατεύθυνση Γνώσης και Ικανότητας για τη Ζωή
Υπόγεια υδραυλική
Essential Statistics in Business and Economics with
Student CD
Haucimo Srpski 1
Τα έθνη κράτη στην ευρωπαϊκή ιστορία
62296
15196
12468427
34160
15159
POWER ELECTRONICS
Business Research Methods
The Art of Leadership
12565037
22706107
12491736
Leadership. Enhancing the lessons of experience
22701064
Marketing Management: A Strategic DecisionMaking Approach
Engineering Economy
KEYWORDS IN NEWS AND JOURNALISM
STUDIES
22701040
9780071316989 Lind et al
Statistical Techniques in Business and Economics
22761767
9780074622865 Naidu, Kamaraju
High voltage engineering
12838498
9780071272452 D'Orazio
C++ Programming for Engineers and Scientists
22706725
9780071326377 Mullins-Walker
9780071086097 Blank L.T., Tarquin A.
9780335221837 ZELIZER
22762596
12583184
Management Information Systems for the
information age
Σύνθεση Προγραµµάτων Γυµναστικής για Όλους
από τη σύλληψη της ιδέας έως την τελική
παρουσίαση
INTEGRATED SCIENCE
Selling: Building Partnerships
The O'Leary Series: Windows XP- Brief
Engineering Circuit Analysis
32999035
23014020
33074440
12564555
9780071247108 McCabe et al
Unit Operations of Chemical Engineering
22708928
9780071318624 LANGAN
EXPLORING WRITING: PARAGRAPHS AND
ESSAYS
12581470
9780071379496 Paul Argenti, Janis Forman
The Power of Corporate Communication - Crafting
the Voice and Image of Your Business
12867052
9789606645501 Κουτίτας Χρ.
Υπολογιστική υδραυλική
9780071314640 Haag S., Cummings M.
9789604583713 Πολλάτου Ελιζάνα
9780071318099
9780071314251
9780072472509
9780071317061
TILLERY
WEITZ
O'LEARY
HAYT
- 21 -
22701092
22771391
15198
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9789606645662 Συρόπουλος Απόστολος
9780071317962 Shier D., Butler J., Lewis R.
9780077122850 GHAURI
9780071086301 Janasz S., Dowd K.O.,
Τίτλος
Latex
Hole's Human Anatomy and physioogy
INTERNATIONAL MARKETING, EUROPEAN
EDITION
Interpersonal skills in organizations
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
14878
22703521
32999043
22701057
9781259010651 FITZSIMMONS
Service Management: Operations, Strategy,
Information Technology with Student CD
12559875
9780071316729 Talaro K.P.
9789604583287 Φωτίου Θανάσης
Foundations in Microbiology
Η ναζιστική τροµοκρατία στην Ελλάδα
22702687
22683380
9780071316903 WILLIAMS
FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING
12444542
9789604583539 Βακαλιός Αθανάσιος
Έγινα αυτός που είµαι
∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού
γραµµατισµού
22767670
9789604582679 Παπαδηµητρίου Έφη
71813
ANTHROPOLOGY: THE EXPLORATION OF
HUMAN DIVERSITY
12565600
Επίτοµη Ιστορία της Σερβικής Λογοτεχνίας
33236887
Organizational Behavior
OBJECT-ORIENTED SYSTEMS ANALYSIS AND
DESIGN USING UML
Economics of Social Issues
CASE STUDIES IN FINANCE
33036785
Computer Organization and embedded systems
33094780
9780070139381 Bernard Oliver, John Cage
Electronic Measurements and Instrumentation
12866564
9780335262588 PALLANT
SPSS SURVIVAL MANUAL
Introduction to Mechatronics and Measurement
systems
BASIC COLLEGE MATHEMATICS
33074389
9780071318495 KOTTAK
Snezana Samardzija, Liljana
9789604584529 Juhas, Georgievska, Dusan
Ivanic, Predrag Palavestra,
9780071281034 MCSHANE
9780077125363 BENNETT
9780071318396 Sharp
9781259070945 BRUNER
Hamacher C, Vranesc Z., Zaky
9780071089005
S., Manjikian N.
9780071086042 Alciatore
9780073384382 BELLO
9788671471541
SELIMOVIC- MOMCILOVIC M./ CPΠCKH 3A CTPAHLIE SERBIAN FOR
ZIVANIC L.
FOREIGNERS PEY ΠΟ PEY PA∆HA CBECKA
12563971
22767219
32998632
12869151
32998618
82057
9780071318426 HURT
Consumer Behaviour and Market Strategy European
Edition
Accounting Information Systems
22766604
9780071326384 NOE
EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT
12492969
9780256225297 GRUNERT
9789604583423 Αθανασοπούλου Εκάβη
9780077148249 BODIE
Σύµµαχοι αλλά όχι Φίλοι. ΗΠΑ - Τουρκία, 19792000
ESSENTIALS OF INVESTMENTS: GLOBAL
EDITION
12493441
22691475
32998840
9780071267434 BARTLETT
Transnational Management: Text and Cases
12491593
9780073512136
9780071317047
9780071267960
9780071254083
Pathways to astronomy
Strategic Management: Text and Cases
The Mechanical Design Process
Fundamentals of Aerodynamics
22705104
12492738
12565359
12564106
Schneider S.E., Arny T.T.
DESS
ULLMAN
ANDERSON
- 22 -
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Συγγραφείς
Τίτλος
Τριλιβά Σοφία, Ξαρλή
Πηνελόπη, Σπινθάκη Αγγελική
9780071289108 BAKER
Πλάθοντας Ταυτότητες, Από τη Μαθητεία στη
∆ιδασκαλία
Introducing Communication Theory: Analysis and
Application
Advanced Financial Accounting
12442644
9780071267823 PRESSMAN
Software Engineering: A Practitioner's Approach
12563954
9780077302009 PLESHA
Engineering Mechanics: Statics and Dynamics
12565469
9780077138363 MCKEITH
FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING
32998864
9780071101615 LANGAN
Sentence Skills: A Workbook for Writers, Form A
12582645
9789604583324
9780071326476 WEST
12574865
9780078028922 KERIN
32999251
9780071244596
33036757
9780071324632
9789604583386
9789604583270
9789608868199
MARKETING: THE CORE
Modern Advanced Accounting with OLC & Premium
LARSEN
Card
New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st
Spinelli, Stephen; Adams, Rob
Century
Τσιράς Στάθης
Έθνος και ΛΑ.Ο.Σ.
Λαγάνη Ειρήνη, Μποντίλα Μαρία "Παιδοµάζωµα" ή "Παιδοσώσιµο";
Σκαρτσής Σωκράτης Λ.
Ινδιάνοι
22691449
22771075
22685703
12976878
15049
9789604581337 Ροµπόλης Σάββας
Η µετανάστευση από και προς την Ελλάδα
9780077114527 COLLINS
9789604583027 ∆ασκαλώφ Γκεόργκι
Financial Accounting and Reporting
Έλληνες Πολιτικοί Πρόσφυγες
Το Έργο και η προσφορά της Φιλίσας Χατζηχάννα
στην παιδική λογοτεχνία της Κύπρου και της
Ελλάδας
32998857
22767660
9789604583522 Γουλής ∆ηµήτριος
15022
22767669
Macedo D., Γούναρη Π.,
∆ενδρινού Β.
9780071289597 Silberschatz et al
Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
12290533
Database System Concepts
22758249
9780077331276 O'LEARY
MICROSOFT OFFICE WORD 14 COMPLET
33036756
9780072226942 CREARY, RICE, COTTRELL
INTRODUCTION TO UNIX AND LINUX LAB
MANUAL
22767173
9780071317849 HOFFMANN
Applied Calculus for Business, Economics and the
Social and Life Sciences, Expanded Edition
12584251
9789604584208
"Γκρεκοί" ή "Ρωσοπόντιοι";
32998511
9780071285988 MARCOVITZ
Introduction to Logic and Computer Design with CD
12564958
9780071086578 Luthans-Doh
International Management: Culture, Strategy, and
Behavior
22706560
9780073528755 MAIDMENT
ANNUAL EDITIONS: INTERNATIONAL BUSINESS
32998611
9780071326162 BAYE
MANAGERIAL ECONOMICS AND BUSINESS
STRATEGY
12468806
9780070570641 John Shen
Modern Processor Design: Fundamentals of
Superscalar Processors
12866956
9780077127411 Dundon T., Rollinson D.
9789606647567 Connell R. W.
Understanding employment relations
Το κοινωνικό φύλο
22705401
15177
9789604582730
Λέτσιου Στέλα
- 23 -
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12582467
22706645
9781259008047 MULLER
9780071154673 Mitchell
The Short Prose Reader (book alone)
MACHINE LEARNING
9780071106078 FRENZEL
Principles of Electronic Communication Systems
12564609
9780077505035 YACHT
Computer Accounting with Peachtree Complete
2009, Release 16.0 with CD
12449261
9789604583850 Dagkas Alexandros (ed.)
IDENTITES CULTURELLES EN MEDITERANEE
32998167
9780071285490 HAAG
Information Systems Essentials
12537506
9789604583652 Λυπουρλής ∆ηµήτριος
Αριστοτελικά, Ιπποκρατικά, Θουκυδίδειᐠκαι
άλλα (οµιλίες - άρθρα - µελετήµατα)
22767657
9789604582662 Kress & Van Leeuven
9780071326391 Pearce-Robinson
9789604583607 Τριανταφύλλου Θανάσης
9789606645617 Miaille Michel
Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραµµατική του
Οπτικού Σχεδιασµού
Strategic Management
Οι αριθµοί και άλλες µαθηµατικές ψηφίδες στο έργο
του Οδυσσέα Ελύτη
Το κράτος του δικαίου
58637
22753158
22767628
15179
9780071311144 SMITH
FOUNDATIONS OF MATERIALS SCIENCE AND
ENGINEERING (SI VERSION)
12565455
9789604584321 Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
"Μέρες" της ΟΠΛΑ στην Θεσσαλονίκη (1941-45)
32999007
9781259009532
9780071326155
9780071633642
9780071317870
Prescott's Principles of Microbiology
Corporate Communication
Biophysics DeMYSTiFied
Chemistry
Computer Accounting with Peachtree Complete
2009, Release 16.0 with CD
Επανορίζοντας το ψυχοκοινωνικό
BEGINNING ALGEBRA
Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα του 21ου αι.
A First Look at Communication Theory
12587054
12452427
22762684
22762005
9780071271868 BROCK
Cost Accounting: Principles and Applications
32998652
9780071310567 SMITH
Calculus: Early Transcendental Functions
12583992
9781259060847
9780071221917
9780070173002
9780073523095
ADOLESCENCE
INTRODUCTION TO GEOGRAPHY
Algebra and Trigonometry
Money, Banking and Financial Markets
Embedded Systems Hardware for Software
Engineers
Economics
Biology
MAS
COLLEGE PHYSICS
32998581
32999052
32998602
12471425
WILLEY
ARGENTI
Goldfarb
Chang-Goldsby
9780071315487 YACHT
9789604583805
9780073384450
9789604584376
9780071086424
Μιχάλης Μεντίνης
BARATTO
Ρουδοµέτωφ Β., Μακρίδης Β.
GRIFFIN
SANTROCK
GETIS
COBURN
CECCHETTI
9780071639484 Lipiansky
9780071221030
9780071317580
9780073534480
9780071317948
MCCONNELL
MADER
PEREZ GIRONES
GIAMBATTISTA
9789604582143 ∆ηµητρίου Αναστασία
Stephen McPhee, Maxine
Papadakis
9780077109400 DAVIES
9780071641371
22767132
28465724
32998620
33074466
12574812
22762722
12469039
12586720
22767167
32998637
Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία
15129
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2009
12867000
Financial Accounting: An Introduction
32998867
- 24 -
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9780071315159 Forouzan-Mosharraf
9780071311120 CENGEL
9781259010798 METCALF & EDDY
Hawkins D.I., Mothersbaugh
D.L., Best R.J.
8675901259
Συλλογικό
9789604581849 Young Matt
9780071315128
9780078117039 PODOLEFSKY
9789606645372
9780335228737
9781259071027
9780072868456
Ρουµελιώτης Μάνος
DWYER
MYERS
Ibrahim Zeid
9780077109080 LETHBRIDGE
9789604583706 Ion Brad
Τίτλος
Computer Networks: A Top Down Approach
Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI
Version
WASTEWATER ENGINEERING: TREATMENT
AND REUSE
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
22761697
12565418
33074429
Consumer Behavior. Building Marketing Strategy
22703875
Sintaksa savremenog srpskog jezika
Οπτική και Laser
Applying Cultural Anthropology: An Introductory
Reader
Τεχνικές προσοµοίωσης
MEDIA CONVERGENCE
Exploring Social Psychology
Mastering CAD/CAM
122021
15301
Object-Oriented Software Engineering: Practical
Software Development Using UML and Java
12565587
15168
12583475
12585424
12867099
12563923
Μυστικές Συναντήσεις στην Ελλάδα
Designing and Managing the Supply Chain with
Student CD
22770461
9780073401041 SCHEXNAYDER
Construction Management Fundamentals
12564321
9781259060700 MARSHALL
ACCOUNTING: WHAT THE NUMBERS MEAN
12447855
9780073403366 SIMCHI-LEVI
9780071318037 Bateman T.S., Snell S.A.
9780077137380 Garisson R.H., Noreen E.,
Alanovic M.
Management, Leading and Collaborating in the
Competitve world
Managerial Accounting
Naucimo Srpski 2 Radna Sveska 2
12561304
22703629
22706222
34171
9780071311113 CENGEL
THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING
APPROACH, SI VERSION
12565471
9780071107662 WHITTEN
Systems Analysis and Design Methods
12559701
9780077140878 BALL
INTERNATIONAL BUSINESS: THE CHALLENGE
OF GLOBAL COMPETITION, GLOBAL EDITION
12491506
9789606647970 Κολιόπουλος Ιωάννης
9780077111144 IRVINE
9780071317566 FOWLER
Modern and Contemporary Macedonia
Surveying for Construction
Electricity: Principles and Applications with
Simulation CD
Leland Hartwell,Leroy
From genes to genomes
Hood,Michael L. Goldberg,Ann
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (Επιµέλεια: I.
9789604582723
MACEDONIAN IDENTITIES THROUGH TIME
Stefanidis, V. Vlasidis, E. Kofos)
Experiencing Intercultural Communication: An
9780071327961 MARTIN
Introduction
9781259010286 ANDERSON
Fundamentals of Aerodynamics
9789604581900 Μουτσόπουλος Νίκος
Μακεδονικά Βιώµατα
9780071254106 ANTHONY
Management Control Systems
9780071326315 HISRICH
ENTREPRENEURSHIP
9780071276276 KELLISON
Theory of Interest
9780071221924
- 25 -
15207
12564533
12564941
12866480
180845
12565614
22766612
34180
32999062
12491409
12471317
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12564670
33074368
9780071108508 TOKHEIM
9780071238328 LEHMANN
Digital Electronics with Student CD
Product Management
9780077111151 MEYER
Contemporary Management: European Edition
32998627
9780073398136 BEER
Vector Mechanics for Engineers: Statics and
Dynamics
12565460
9781259060939 VANPUTTE
Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology
12585517
9789604583096 Καραµούζης Πολύκαρπος
9780071267885 GAYER
9780071263788 John Proakis, Massoud Salehi
Ball A. Donald, Geringer J.
9789604583584 Michael, Minor S. Michael,
McNett M. Jeanne
επιµέλεια: Βογινδρούκας Ι.,
9789604582624
Οκαλίδου Α., Σταυρακάκη Σ.
9789604583355 Ζαφείρης Χρίστος
Πολιτισµός και ∆ιαθρησκειακή Αγωγή
PUBLIC FINANCE
Digital Communications
12669871
12470358
12866698
∆ιεθνής Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, Η
πρόκληση του παγκόσµιου ανταγωνισµού
22767619
Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
48602
9780335211197 MCGUIRE
"Αντεθνικώς ∆ρώντες..." 1971-1974
COMPUTER ACCOUNTING WITH QUICKBOOKS
PRO 2010
Understanding Psychology and Crime
12581372
9780071313797 NORTON
Peter Norton's Introduction to Computers
12561780
9781259007453 MADER
9789604581245 Cerroni Umberto
Ακριβούλης ∆ηµήτριος
9789604581757 Ε.,Βλασίδης Βλάσης,Γαβρά
Ελένη Γ.,Ζάικος Νικόλαος
INQUIRY INTO LIFE
Θεωρία του πολιτικού κόµµατος
12586479
15338
Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - ΠΓ∆Μ ως
ζητούµενο
14999
9789604584024 Πανταζόπουλος Ανδρέας
Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΛΑΪΚΙΣΜΟΣ 2008-2013
32998433
9780078110979 ULMER
22682590
12449352
9780071501750 John Spengler, John McCarthy, Indoor Air Quality Handbook
9780071326254 DIETER
Engineering Design
9781259080814 RAVEN
BIOLOGY
CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and
9780071243421 KANG; LEBLEBICI
Design
DISCRETE MATHEMATICS AND ITS
9780071315012 ROSEN
APPLICATIONS, GLOBAL EDITION
12867141
22766650
32998621
9780073384467 BARATTO
ELEMENTARY AND INTERMEDIATE ALGEBRA
32998801
9780071311090 PLESHA
ENGINEERING MECHANICS: STATICS
32998823
9780071121965 FRANZINI
Fluid Mechanics with Engineering Applications
12564516
9780071310550 EUN
INTERNATIONAL FINANCE, GLOBAL EDITION
12470952
9789606645334 Κωνσταντίνου Μιλτιάδης ∆.
Πηγές της ιστορίας της Παλαιστίνης
9780071325189 JACOBS
MANUFACTURING PLANNING AND CONTROL
FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
12561514
9780071315456 BLUMAN
ELEMENTARY STATISTICS: A BRIEF VERSION
WITH CD AND FORMULA CARD
32998804
9789608873124 Lenk Kurt
Πολιτική κοινωνιολογία
- 26 -
12564563
32998642
15133
15137
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9780071318044 Marakas G., O'Brien J.A.
9789606647505 Χασιώτης Ιωάννης Κ.
9789606645655 Bullen Roger,Bridge F. R.
Τίτλος
Introduction to Information Systems
Thessaloniki Queen of the worthy
Οι µεγάλες δυνάµεις και το Ευρωπαϊκό κρατικό
σύστηµα
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
22703661
15212
15113
9780071315074 EIDE
Engineering Fundamentals and Problem Solving
12564823
9780071220521 HURT
Accounting Information Systems
12440963
9789604582815 ∆έσπω Κυπριανού
Παιδιά Μεταναστών σε Ελλάδα και Κύπρο
7657861
9781259060427 CHANG
General Chemistry: The Essential Concepts
12588633
9780071311397 NILSON
9780071324700 BROOKER
Design of Concrete Structures
BIOLOGY
An introduction to Combustion: Concepts and
applications
12564245
12586553
9780071086875 Turns Stephen
22771004
9789606647178 Αναστασίου Ιωάννης Ε.
Ανθολογία πηγών εκκλησιαστικής ιστορίας
9789604581597 Αναστασιάδου Σοφία ∆.
9780077143336 MCDOWELL
9780071311182 McLoughlin
Η στατιστική στη εκπαίδευση
PRINCIPLES OF MICROECONOMICS
Computer Architecture
15265
33074362
22758441
9780071317139 WHITTINGTON
Principles of Auditing and Other Assurance Services
12448964
9789604583737 Βασιλείου Σωτηρία
9780077129897 SEAL
9780073397849 BOCKRATH
9780071317528 GAMBLE
Bertram Katzung, Susan
9780071604055
Masters, Anthony Trevor
9789604583447
Πατέρα Αναστασία, Τσιλιµένη
Tασούλα
9780072561913 Francis A Jenkins, Harvey E
9780071267595 Chapra S.C.
962601256
Ντοκόπουλος Πέτρος
9789604580729 Stanev Emiliian
9780071112871 PAPALIA
Χαρατσίδης Ελευθέριος,
9789604583478
Γιεσάκοβα Μ. , Κολτσόβα Ι.Ν.
32998503
32999061
CONTRACTS AND THE LEGAL ENVIRONMENT
FOR ENGINEERS AND ARCHITECTS
12564305
Communication Works
12574629
Basic and Clinical Pharmacology
12867027
Φιλαναγνωσία και κοινωνικοσυναισθηµατική
ανάπτυξη του παιδιού
22767668
Fundamentals of Optics
Numerical Methods for engineers
12866672
22701086
Εισαγωγή στα συστήµα Ηλεκτρική Ενέργειας
33156143
Ο θρύλος του πρίγκιπα Σιµπίν
Adult Development and Aging
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10ος - 15ος
αι
15289
32998585
22691483
CURRENT Diagnosis & Treatment
Gastroenterology, Hepatology, & Endoscopy
12866997
9781259009518 BREALEY
Principles of Corporate Finance with S&P Card
12471260
9789606645266 Χριστοφορίδης Βενιζέλος
Οι ησυχαστικές έριδες κατά τον Ι∆ αιώνα
9780077295462 CENGEL
Fluid Mechanics with Student Resources DVD
9780071490078
Norton Greenberger, Richard
Blumberg, Robert Burakoff
ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (17501900)
MANAGEMENT ACCOUNTING
14891
- 27 -
15111
12565513
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9780070164901 MARCOVITZ
9780071325202 Ghillyer
9780071317153 BARAN
9789606645969 Κολιόπουλος Γιάννης
9780071220729 EDMONDS
9789606645488 Κωνσταντίνου Μιλτιάδης ∆.
Donald A Neamen, Donald
9780072987560
Neamen
9780078110863 REVSINE
9780077145606 BEGG
9780070169135 BARAN
9780071326483
9780077151546
9780071317665
9789604583232
Holman J.P.
FRANK
SCHILLER
Τσιάκαλος Γιώργος
9780071310703 Ross et al
Τίτλος
Introduction to Logic Design
Business Ethics Now
Introduction to Mass Communication: Media Literacy
and Culture
Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία
FUNDAMENTAL MANAGERIAL ACCOUNTING
CONCEPTS
Ο προφήτης της δικαιοσύνης
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12564946
22762502
22767217
15026
32998900
15105
An Introduction to Semiconductor Devices
12866743
Financial Reporting and Analysis
Foundations of Economics
Introduction to Mass Communication: Media Literacy
and Culture
Experimental methods for engineers
Microeconomics and Behavior
The Macroeconomy Today
Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης
12449462
12469034
Corporate Finance: Core Principles and Applications
22708810
12578417
22704585
12468675
12470154
12891076
9789604583317 Awl Dave
9789604584437 Ballantine Jeanne, Hammack
Introduction to Languages and the Theory of
Computation
Facebook Me!
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
22687897
33154893
9781259060328 ARNY
Explorations: An Introduction to Astronomy
12589025
9780071314954 CUNNINGHAM
Environmental Science: A Global Concern
12586023
9608729327
David H. Friedman
9780071315913 WILLIAMS
Κουκιάδης Ιωάννης ∆.,Blapain
9789606645549
Roger
Χρήµα και τραπεζική
FINANCIAL ACCOUNTING
Το κοινοτικό δίκαιο εργασίας πριν και µετά το
Μάαστριχτ
21353
12447742
9780071284400 George Belch, Michael Belch
Advertising and Promotion: An Integrated Marketing
Communications Perspective
12867030
9789604583812 Τριανταφυλλίδης ∆ηµήτρης
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΚΡΙΣΗΣ
32998493
9780077133177 CENGEL
THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING
APPROACH, SI VERSION
22766664
9789606645471 Τσουκαλά Κυριακή
Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική
9789604583331 Χρυσόγονος Κώστας
Η "Μεγάλη Πορεία" προς την αποθέσµιση
22685849
9780071287623 BLANK
Basics of Engineering Economy
12565316
9780077117382 Patrik Jonsson
Logistics and Supply Chain Management
22763072
9780073396958 HADDOCK
College Accounting: A Contemporary Approach with
Home Depot 2006 Annual Report
12446712
9780077099862 CARTER
Database Design and Programming with Access,
SQL, Visual Basic and ASP
12561814
9780071289429 Martin
- 28 -
22709205
15176
15165
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12562752
32998439
9780070172814 BRADLEY
9789604583966 Taguieff Peirre Andre
Programming in Visual C#
Ο ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
9780071221542 KING
The Science of Psychology: An Appreciative View
Raymond Hollenbeck, Gerhart
Patrick
9780070141698 BALAGURUSAMY
Human Resource Management: Gaining a
Competitive Advantage
Programming with Java: A Primer
12563898
9780071315098 Louwers et al
MP Auditing & Assurance Service w/ ACL cd
22760453
9780077140892
9780071314756 ZIMMERMAN
9780071220033 COBURN
Walstad William Β.,Saunders
9789606647482
Phillip,κ.ά.
9780071323970 CAREY,Giuliano
ACCOUNTING FOR DECISION MAKING AND
CONTROL
College Algebra
∆ιδάσκοντας οικονοµικά σε προπτυχιακό επίπεδο
12585095
22763517
32998572
32998635
14930
9780071326230 CRAVENS
9789604583485 Χουζούρη Έλενα
9780071241366 Anderson D. John
Organic Chemistry
COMPUTING ESSENTIALS 2013
INTRODUCTORY EDITION
STRATEGIC MARKETING
Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου
Modern Compressible Flow
33074395
22688490
22767156
9780071232654 Michael Quinn
Parallel programming in C with MPL and OpenMP
12866623
9789604580309 Matthews Michael
Συλλογικός τόµος, επιµέλεια: C.
9789604583690
Barnes, M. Oliver, L. Barton
9780073384436 BARATTO
9780071317795 Baltzan P., Phillips A., Haag S.
Χρόνος για φυσικές επιστήµες
9780071314725 O'Leary-O'Leary
23013951
22760225
15332
Σπουδές για την αναπηρία σήµερα
22769208
PREALGEBRA
Business Driven Technology
33074284
22702977
9789604582686 Roger Hart
Τα παιδιά συµµετέχουν: Θεωρία και πρακτική της
εµπλοκής παιδιών στην ανάπτυξη της κοινότητας
και την φροντίδα του περιβάλλοντος
9780077122799 Hughes, Cotterell
Software Project Management
22768777
9780071317955 Locker K.O., Kienzler D.S.
Business and administrative communication
22703446
PMI
9789604583973 Πασχαλούδης Κώστας
9780077139506 WILD
9780071289337 Hosmer
9788671471589 VICENTIJEVIC g.- ZIVANIC L.
9780071318075 LIND
9789606645259 Σπιλάνης Γιάννης
9789604583300 Κόρτη Κόντη Στέφη
9780071310413 LUCAS
9780071317856 EDMONDS
9789604584291 Γόγολος Σπύρος
Ο κορµός των γνώσεων της διαχείρισης έργων
ΑΠΟ ∆Ω ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ
FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES MEE
The Ethics of Management
SPRSKI JEZIK ZA STRANCE 2 + RADNA
SVESKA
Basic Statistics for Business and Economics with
Student CD
Περιφερειακός οικονοµικός σχεδιασµός και
περιβάλλον
Οι σοκολάτες του Σεφέρη
The Art of Public Speaking
FUNDAMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING
CONCEPTS
Στην καρδιά της αυτοκρατορίας
- 29 -
89512
51244
32998437
12448434
22709178
34106
12452449
15132
22688657
22760024
32998896
32999005
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
DEFRANZA
FELDMAN
ARENS
GRIMES
Lehner Franz,Widmaier Ulrich
9780071086295 Das S.
9780077131722 Baldwin-Wyplosz
Introduction to Linear Algebra
Understanding Psychology
CONTEMPORARY ADVERTISING
Economics of Social Issues
Συγκριτική πολιτική
MELVIN MENCHER'S NEWS REPORTING AND
WRITING
MICROECONOMICS: PRINCIPLES, PROBLEMS,
AND POLICIES
Your Unic / Linux, the ultimate guide
The Economics of European Integration
9781259060496 DENNISTON
GENERAL, ORGANIC AND BIOCHEMISTRY
9780077127152
9780071314824
9780071318389
9780070172678
9789604580118
9780073511993 MENCHER
9780071221054 McConnell et al
9789604583249
Μαρβάκης Αθανάσιος, Μεντίνης
Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία
Μιχάλης
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
32999054
12585305
12493216
12468595
15151
12576775
22708782
22701052
22763184
12588388
12931592
9789604583362 Χατζηπαναγιωτίδης Α.
∆ιδασκαλία και µάθηση της ελληνικής ως δεύτερης /
ξένης γλώσσας. Ενδεικτικές Τεχνικές, Ασκήσεις και
δραστηριότητες
22767662
9780071222051 NAVIDI
STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS
33074388
9780071326414 ROBERTS
9780071315364 GUELL
12586795
12469042
9781259011887
12452093
9780071270588
9780077366643
9789604581931
9789604582952
9780071326216
Foundations of Parasitology
Issues in Economics Today
INTERMEDIATE ACCOUNTING + SIA, GLOBAL
SPICELAND
EDITION
LUCAS
The Art of Public Speaking
Yunus Cengel, Afshin Ghajar
Heat and Mass Transfer
Μαθήµατα συστηµατικής θεωρίας της
Φατούρος ∆ηµήτρης Α.
αρχιτεκτονικής
Βασίλης Γκανάτσιος (Χείµαρρος) Ανιχνεύοντας τις ρίζες της ήττας
BOWERSOX
Supply Chain Logistics Management
12580324
12849906
15277
22681826
12561368
9780071104326 CHENG
C For Engineers and Scientists with Companion CD
12562590
9780071813501 Katzung & Trevor
Pharmacology Examination and Board Review
22771760
9780071086172 Stephen J. Chapman
9780073384399 BELLO
Electric machinery fundamentals
INTRODUCTORY ALGEBRA
12866533
32999051
9789604583959 Petrescu Stefan
Οι Έλληνες και η εσωτερική οικοδόµηση του
Ρουµανικού Έθνους - Κράτους κατά τον 19ο αιώνα
32998513
9789604583591 Baye R. Michael
Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων
22767625
9780070166974 NAVIDI
Principles of Statistics for Engineers and Scientists
12565342
9780071311106 PLESHA
ENGINEERING MECHANICS: DYNAMICS
32998800
9789604580460
9780071313940
9781259060434
9780070172470
9781259060694
Expo Exposite
Financial Accounting
ECONOMICS
Relationship Selling
CONCEPTS OF BIOLOGY
14877
12450775
32998659
33074378
32998640
Παπαδοπούλου Τίτη
LIBBY
COLANDER
JOHNSTON
MADER
- 30 -
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
9780071287999 HILTON
Cost Management: Strategies for Business
Decisions
32998654
9789604583409 Παπαρούση Μαρίτα
Το σώµα και η διαπραγµάτευση της διαφοράς στη
σύγχρονη ελληνική πεζογραφία
22767663
9789602604854
9789606645198
9780077151690
9780071276078
9789606645297
9789606645556
AIDS
Νευροχειρουργική
INTERNATIONAL MARKETING - MEE
Essentials of Econometrics
∆ηµόσιες αστικές συγκοινωνίες
Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας
14876
15095
32999041
12468555
14922
15053
9780071289184 BRUEGGEMAN
REAL ESTATE FINANCE AND INVESTMENTS
12471789
9780071317023 Perreault W., Cannon J.,
9780071284202 JENSEN
Essentials of Marketing
Engineering Drawing and Design
22702792
12564768
9780071318365 CERTO
Supervision: Concepts and Skill-Building
12492803
9789604582587 ∆εληγκιαούρη Αναστασία
9789602600986 Λυπουρλής ∆ηµήτριος ∆.
9780071316781 TILLERY
Πολιτικός λόγος και τηλεόραση
Αριστοτελικά µελετήµατα
Physical Science
Anatomy and Physiology: The Unity of Form and
Function
Σύντοµη ιστορία της επικοινωνίας
12439667
14905
12588432
Magnetohydrodynamic energy conversion
12866619
Παπαευαγγέλου Γεώργιος
Φορόγλου Γεώργιος Π.
CATEORA
GUJARATI
Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
Asor Rosa Alberto
9780071316385 SALADIN
9789606645273 Μπαντιµαρούδης Φιλήµων
0070536058
9789604584475
Richard J. Rosa
Επιµ.: C. Conena, Κ. Τσουκαλά,
Enric Miralles, Αρχιτέκτονας
Λ. Παντελίδου, Μ. ∆ανιήλ
12585956
15154
33154873
9780071326407 Penman S.
Financial Statement analysis and security valuation
9789606645358 Τσαλικίδης Γιάννης Α.
Καλλωπιστικά φυτά για ελληνικούς κήπους
9780071315357
9780071267694
9780071289382
9780073407104
9780071314961
ECONOMICS: THEORY AND GRAPHS
Heat Transfer
Fundamentals of Structural Analysis
Going Places: Paragraph to Essay
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
32998666
12565503
12564539
12582026
32998668
9780071313940 SHORT
FINANCIAL ACCOUNTING, GLOBAL EDITION
32998865
9789604581856 Stanescu Nichita
Εγώ άλλο δεν είµαι από µια κηλίδα αίµα που µιλάει
15233
9789606647321 Κόρτη - Κόντη Στέφη
Από τη Σµύρνη δεν έρχονται πια καρτ ποστάλ
14901
9789604581382 Αµπατζοπούλου Φραγκίσκη
Το ολοκαύτωµα στις µαρτυρίες των Ελλήνων
Εβραίων
15183
9789604583683 Tolman W. Charles
Ψυχολογία, Κοινωνία και Υποκειµενικότητα
9789604582693 Παππής Κωνσταντίνος
Κλιµατική αλλαγή, ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
και Επιχειρησιακή Προσαρµογή
GUELL
HOLMAN
LEET
BAILEY
SANTROCK
9780071263573 MUSTO
9789606645242 Schwartzenberg R. G.
Engineering Computation: An Introduction Using
MATLAB and Excel
Πολιτική κοινωνιολογία
- 31 -
22704434
15057
22769017
103655
12565400
15139
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
9780071263627 JOHANSSON
9781259060526 FERRELL
Τίτλος
Global Marketing: Foreign Entry, Local Marketing
and Global Management
BUSINESS: A CHANGING WORLD
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12493482
32998628
9780071289580 SCHROEDER
OPERATIONS MANAGEMENT:
CONTEMPORARY CONCEPTS AND CASES
Peurifoy, Schexnayder, Shapira,
Schmitt
9780071289146 Bodie et al
9781259070952 COOPER
9780071086950 Ulrich K., Eppinger S.
CONSTRUCTION PLANNING, EQUIPMENT AND
METHODS
Investments
BUSINESS RESEARCH METHODS
Product Design and development
22709024
32998624
22701073
9780072354676 RUBIN
Introduction to Engineering and the Environment
12564112
9780071289511
12560865
12564286
9780071289610 STEWART
Interviewing: Principles and Practices
9780071221092 O'Brien-Marakas
Management Information Systems
Dickamer L., Vessey S. & Jakob
9780070121997
Animal Behavior: Mechanisms, Ecology, Evolution
E.
12574563
22708799
9780071318259 HOYLE
FUNDAMENTALS OF ADVANCED ACCOUNTING
12448734
9789604583195 ∆ώδος Χ. ∆ηµοσθένης
Νεωτερικότητα και εκλογικά δικαιώµατα
12761964
9780071263290 BURGELMAN
9780071220934 Jones-George
9602601264
Ντοκόπουλος Πέτρος
12839520
Strategic Management of Technology and
Innovation
Contemporary Management
22708709
Εισαγωγή στα συστήµα Ηλεκτρική Ενέργειας
33156078
12493904
9788675431879 Pavica Mrazovic
Gramatika srpskog jezika za strance
9781259095351 SLATER
PRACTICAL BUSINESS MATH PROCEDURES
WITH BUSINESS MATH HANDBOOK, STUDENT
DVD, WSJ INSERT
12452678
9789604584154
521542804
9789608873193
9780071317672
Η ΑΥΘΑ∆ΕΙΑ ΤΩΝ "ΑΘΩΩΝ"
Ecological inference
Εισαγωγή στην υγιεινή
The Microeconomy Today
32998413
27015
14951
12470282
Σουλιώτης Μίµης
King Gary, Rosen Ori, Tanner
Σταθόπουλος Γεώργιος Α.
SCHILLER
121935
9789606647161 Αναστασίου Ιωάννης Ε.
Ανθολογία πηγών εκκλησιαστικής ιστορίας
14892
9789604581894 Μουτσόπουλος Νίκος Κ.
Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στην Πρέσπα
15251
9780073660097 FITZGERALD; KINGSLEY;
Βόγλης Πολυµέρης, Τσίλαγα
9789604583638
Φλώρα, Χανδρινός Ιάσωνας,
9780071089012 Hyat W. H. , Buck J. A.
Electric Machinery
12564704
Η εποχή των ρήξεων:
22767648
Engineering Electromagnetics
Principles of Environmental Engineering and
Science
An Introduction to Business Ethics
Corporate Finance
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη
Data Reduction and Error Analysis for Physical
Sciences
Principles Of Corporate Finance
12564730
9781259060472 DAVIS
9780071088305 DESJARDINS
9780071313070 ROSS
9789608873155 Abendroth Wolfgang,Lenk Kurt
9780071199261 BEVINGTON; ROBINSON
9780071314268 BREALEY
- 32 -
12564333
12491296
22759189
14950
12584766
22763442
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
9780071315241 PHILLIPS
FUNDAMENTALS OF FINANCIAL ACCOUNTING
12450740
9780077149772 Hillier
Fundamentals of Corporate Finance
22763129
9780071254441 RIZZONI
Principles and Applications of Electrical Engineering
33074349
9780073294520 O'LEARY
33018013
9780071088008
9780071314466
9789606647628
9780077122676
MYERS
AMERICAN CHEMICAL
Heywood Andrew
CHARATAN
Microsoft Office Excel 2007 Introduction
Corporate Information Strategy and Management:
Text and Cases
SOCIAL PSYCHOLOGY
Chemistry in Context
Πολιτικές ιδεολογίες
Java in Two Semesters
9789604584031
∆ηµητρίου Αναστασία
(επιµέλεια)
ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
32998416
9780335237852 SYNGE
THE SURVIVAL GUIDE TO JOURNALISM
12583303
9780071318648
9780071086738
9789606647444
9789606647697
SOCIAL PSYCHOLOGY
Signals and Systems
Περιπλάνηση στο Αιγαίο
Υδραυλική των σωληνοειδών ροών
23014171
22767578
15130
15192
MICROSOFT OFFICE ACCESS 14 COMPLETE
32999165
Accounting for Governmental and Nonprofit Entities
12451188
9780070167131 David C. Ling
Real Estate Principles: A Value Approach
12638129
9789604584291 ΓΟΓΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
33154630
9780077139148 HILLIER
CORPORATE FINANCE: EUROPEAN EDITION
WITH BIND IN CONNECT ACCESS CARD
12471093
Νίκας Χρήστος, Χριστοδούλου
∆ηµήτρης
9780071318020 Peter-Donnelly, Jr
9780077114534 FORSYTH
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Preface to Marketing Management
Development Economics
22762122
12468505
9780071310727 LATTIMORE
Public Relations: The Profession and the Practice
12576660
9789604583201 Κωνσταντινίδου Σέµογλου
Η εικόνα ως λόγος
12851552
9780078110948 JONES
PRINCIPLES OF TAXATION FOR BUSINESS
AND INVESTMENT PLANNING 2011 EDITION
12452213
9780071315296 Kinicki-Williams
9780071254243 Jick-Peiperl
Management
Managing Change: Text and Cases
22708751
22708936
9780077140007 JOBBER
PRINCIPLES AND PRACTICE OF MARKETING
33074350
9780070172371 SCHAEFER
9780070091757 BREALEY
GARCIA, SANDOVAL, VEGACARNEY
SOCIOLOGY
Fundamentals of Corporate Finance
12583617
12867164
NUESTRO IDIOMA, NUESTRA HERENCIA
22767168
9780071263191 APPLEGATE
MYERS
ROBERTS
Κουλουκούρης Χρήστος
Γκανούλης Ιάκωβος Γ.
9780077331351 O'LEARY
9780071315487
Reck J.L., Lowensohn S.L.,
Wilson E.R.
9789604583065
9789604583836 Παπασαραντόπουλος Πέτρος
9780071314862 CORNETT
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
Finance: Applications and Theory
- 33 -
12493868
12585373
12588525
15136
12562782
12304185
32998473
12470477
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
9789604584314 Χαρίση Αντωνία
Η Ρόζα Ιµβριώτη στο πρότυπο ειδικό σχολείο
Αθηνών (1937-40)
32999006
9780071188395 RAZAVI
Design of Analog CMOS Integrated Circuits
12564968
9780077136666 SWINK
9789606645389 Howard Pamela
9780071267748 LEWICKI
9780072463521 Alberto Leon-Garcia, Indra
9780077434045 SPILKER
9780071236287 Olson
9789604584130 Baylis J., Smith S., Owens P.
9780071283687 WU
9780071317030 BLUMAN
9781259010705 LARSON
9789604582983 Mudde Cas
9789604583799 Πεντζόπουλος Θωµάς
0073660116
Papoulis, Unnirkishna Pillai
9780073534312 STEWART
MANAGING OPERATIONS ACROSS THE
SUPPLY CHAIN
Τι είναι σκηνογραφία;
NEGOTIATION: READINGS, EXERCISES AND
CASES
Communication Networks
MCGRAW-HILL'S TAXATION OF BUSINESS
ENTITIES, 2013 EDITION
Managerial Issues of Enterprise Resource Planning
Systems
Η Παγκοσµιοποίηση της ∆ιεθνούς Πολιτικής
An Introduction to Object-Oriented Programming
with Java
ELEMENTARY STATISTICS: A STEP BY STEP
APPROACH WITH FORMULA CARD AND DATA
CD
PROJECT MANAGEMENT: THE MANAGERIAL
PROCESS
Λαϊκιστικά Ριζοσπαστικά ∆εξιά Κόµµατα στην
Ευρώπη
1941-1950 ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Probability, random variables and stochastic
processes
Bridges Not Walls: A Book About Interpersonal
Communication
12867249
15169
12492106
12847789
12452372
22708822
32998295
12562859
32998803
12561238
22685379
32998461
12866550
12572588
9789604584338 Παληκίδης Άγγελος (Επιµέλεια) Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινοµένου
32999017
9780071221061 NOE
12491481
Fundamentals of Human Resource Management
9789606647291 Katz Michael L.,Rosen Harvey S. Μικροοικονοµική
9780071274081 BECKMAN
Operations Strategy: Competing in the 21st Century
9789604582334 Βλασίδης Βλάσης
Στη µεθόριο Ελλάδας-FYROM
INTRODUCTION TO ACCOUNTING: AN
INTEGRATED APPROACH
Psychology and Your Life
9780071220583 AINSWORTH
15090
12560799
15311
32999044
9781259072550 FELDMAN
Alanovic Milivoj, Bjelakovic
9788684097844
HAYYNMO CPΠCKN LET'S LEARN SERBIAN 2
Isidora, Bugarski Natasa, Drazic
9780071311212 WHITE
Fluid Mechanics with Student CD
12584833
9780073373515 HINKLE
Microsoft Office 2007: A Professional Approach
12561554
9789606647413 Χυτήρης Θεόδωρος
Τα οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
9780071254397 TUCKER
9781259071720 Hoyle J.B., Schaefer T.F.,
9780077221294 BARNETT
Programming Languages
Advanced Accounting
Precalculus: Graphs and Models
- 34 -
27649
12565424
15160
12561770
22703931
12584692
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
Hopwood W.S., Leiner J.J.,
Young C.R.
0073017795
Frederick S Hillier, Gerald J
9789604582105 Ellis S. G.,Halfdanarson
Forensic accounting and fraud examination
22701090
Introduction to operations research
Πολίτες στην Ευρώπη
12866736
15304
9780077131722 BALDWIN
ECONOMICS OF EUROPEAN INTEGRATION
22771076
9780070277304
Schaum's Outline of Optics
12866674
CRAFTING AND EXECUTING STRATEGY: THE
QUEST FOR COMPETITIVE ADVANTAGE:
CONCEPTS AND CASES, GLOBAL EDITION
WITH CONNECT
22761810
9780071289320
Eugene Hecht
9780071314541 THOMPSON
9780071231510 Ramakrishnan, Gehrke
9780071315104 FEIST
Financial Markets and Institutions with S&P bind-in
card
Database Management Systems
Psychology: Making Connections
22771746
12585155
9789604582709 Φατούρος ∆ηµήτρης
Οργάνωση του χώρου και γεωµετρική Οργάνωση
109690
9781259060397 BOWERMAN
9789604583546 Επιµέλεια: Τσουκαλά Κ.,
BUSINESS STATISTICS IN PRACTICE
νεολαία.www.δηµόσιος χώρος
12468442
22749734
9780071267519 Karen Brown, Nancy Hyer
Managing Projects: A Team-Based Approach
12867260
9780071086745 SAUNDERS
Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and
Business Cycles
Nanotechnology Demystified
Microsoft Office Excel 2007 Brief
Managerial Accounting
Molecular Biology
22767725
33018012
12452127
12587931
9780071289245 DAVIS
WATER AND WASTEWATER ENGINEERING
12564448
9780071263726
9789602604083
9781259010828
9780071221627
A Concise Introduction to Matlab
Επιστήµη και ειρήνη
ESTIMATING CONSTRUCTION COSTS
ABNORMAL PSYCHOLOGY
12565002
15243
32998850
32998570
MANAGERIAL ACCOUNTING FOR MANAGERS
32999167
9780077117863
9780071460231
9780073294513
9780071220866
9780071316866
PETER SORENSEN, Hans
Whitta-Jacobsen
Williams Linda, Adams Wade
O'LEARY
HILTON
WEAVER
12470827
PALM
Νικολινάκος
PEURIFOY
NOLEN-HOEKSEMA
9781259060731 NOREEN
12866719
9780077098605 LANCASTER
Mirror for Humanity: A Concise Introduction to
Cultural Anthropology
The O'Leary Series: Microsoft Word 2003
Introductory
Global Marketing
FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES MEE
Essentials Of Marketing
9789606647956 Stewart J.
Ο εκσυγχρονισµός της τοπικής αυτοδιοίκησης
9780071315050 EDMONDS
Survey of Accounting
12439000
9781259071393 ALEXANDER
FUNDAMENTALS OF ELECTRIC CIRCUITS
32998908
Σύγχρονα Θέµατα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
22767643
9780078034909 KOTTAK
9780072835366 O'LEARY
9780071318204 Alon-Jaffe
9780077139506 WILD
9789604583621
Καρακατσάνη ∆έσποινα ,
Παπαδιαµαντάκη Παναγιώτα
- 35 -
12565478
33074436
22762344
32998895
32998843
14960
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
9780071317917 Rothaermel
Strategic Management: Concepts and Cases
22762069
9780073294568 O'LEARY
9780071314947 CUNNINGHAM
9780071086684 O'Sullivan A.
Microsoft Office PowerPoint 2007 Brief
Principles of Environmental Science
Urban Economics
33036752
12586121
22701070
9780071318082 Jones-George
Essentials of Contemporary Management
22762234
9780071315500 Castleberry S.B., Tanner J.F. Jr. Selling: Building Partnerships
22759488
9780071318662 FELDMAN
Essentials of Understanding Psychology
12585217
9780071315869 FOROUZAN
DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING,
GLOBAL EDITION
12561852
9780071289139 BENTON
PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT
33074376
9789608873148 Abendroth Wolfgang,Lenk Kurt
9780071267632 Fullerton S.
9780071316026 MANDEL
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήµη
Sports Marketing
Economics: The Basics
14949
22701089
12469037
9780071316637 STEINER
BUSINESS, GOVERNMENT AND SOCIETY: A
MANAGERIAL PERSPECTIVE
32998625
9789606645280 Μανωλεδάκη - Λαζαρίδη Ιωάννα Το σχέδιο
9781259010873 SUNDARAM
DERIVATIVES
13 9780335238811 John Pierson, Martin Thomas
Dictionary of Social Work
9780071276085 PHATAK
9780071263900 Tymann
Shahian B., Savant J.C. JR.,
9789604583348
Hostetter G.H., Steafani T.R.
9780071221795 BERTOLINE
9780072451078 BLUMAN
9789606645051 Φρέρης Γιώργος
9789606645341 Καρνάβου Ελευθερία Π.
International Management: Managing in a Diverse
and Dynamic Global Environment
12491625
Bioinformatics, a computing perspective
33074449
Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου
22688051
FUNDAMENTALS OF GRAPHICS
COMMUNICATION
Mathematics in Our World
Εισαγωγή στη γαλλοφωνία
Υποδοµή χωρικών δεδοµένων και γεωγραφικά
συστήµατα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα
9780071263832 SAMUELSON
Introduction to Chemical Engineering
Thermodynamics
OFFICE 2010: A SKILLS APPROACH, WINDOWS
8
Economics
9780071004992 Heywood John
Internal Combustion Engine Fundamentals
9780071247085 SMITH
9780073516455 TRIAD INTERACTIVE
15186
12470651
12831844
SMALL BUSINESS MANAGEMENT: AN
ENTREPRENEUR'S GUIDEBOOK
Block S.B., Hirt G.A., Danielsen Corporate Fionance Foundations
MCKINLEY
Human Anatomy
Stephen Ross and Bradford D. Corporate Finance Essentials
M. El-Wakil
Powerplant Technology
12564750
32999259
14943
15197
32999045
33036771
32998661
22771009
9780071318471 BYRD
12491383
9780071220644
9780071316071
9780071221153
9780070662742
22701077
12586205
22916390
12866693
9780071310420 CENGEL
Differential Equations for engineers and scientists
9789606645099 Τσακογιάννης Ιωάννης Α.
Μηχανική των ρευστών
- 36 -
22703708
15023
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
9780071786195
Συγγραφείς
Τίτλος
Conklin W.A., G.B., Cothren C., Principles of computer security Comptia Security+
Williams D.
and beyond
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
22704710
9789604583379 Siraj-Blatchford Iram
Τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας θέτουν τα
θεµέλια της φυλετικής ισότητας
22691463
9780073385044 HASLING
The Audience, The Message, The Speaker
12575018
9780071323970 CAREY
BUSINESS ETHICS: DECISION-MAKING FOR
PERSONAL INTEGRITY AND SOCIAL
RESPONSIBILITY
MADER'S UNDERSTANDING HUMAN ANATOMY
& PHYSIOLOGY
Πολιτική κοινωνιολογία
Business Marketing: Connecting Strategy,
Relationships and Learning
BASIC MATHEMATICAL SKILLS WITH
GEOMETRY
Personal Finance
Operating Systems: A Spiral Approach
FOUNDATIONS OF MARKETING
Οικονοµικά για το Μάνατζµεντ και τη Στρατηγική
των Επιχειρήσεων
Organic Chemistry
9789604584284 Μπενινκάζα Λουτσιάνα
Αντιγραφή στις εξετάσεις και φοιτητική κουλτούρα
9789602603901 Βενιζέλος Ευάγγελος
Μελέτες συνταγµατικού δικαίου 1980-1987
9780071263702 NAHMIAS
9780335235650 ALLAN
9780071270106 HAIR, JR
Production and Operations Analysis
NEWS CULTURE
Marketing Research
12560161
12583250
22708953
9789604583775 Σταυρούλα Μαυρογένη
Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και εθνικισµός στις
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας
23107525
9780071323819
Hartman Laura and Desjardins
Joseph
9780071222013 LONGENBAKER
9789606645235 Schwartzenberg R. G.
9780071263436 DWYER
9780073384443 BARATTO
9780071327657 KAPOOR
9780070164543 ELMASRI
9780077137014 FAHY
9789604583591 Baye R. Michael
9781259060441 COLANDER
12491257
12585593
15138
12493378
32998619
12471725
12562525
32998891
33134030
12588704
32998204
15340
32999050
9789606647703 Γρανίτσας Ανδρέας Ν.
MACROECONOMICS
Εκπαιδευτική Θεωρία και ∆ιδακτική πράξη στη
µεταπολεµική Ελλάδα
Student Solutions Manual to accompany Physical
Chemistry
Κυτταρική βιολογία
9780071270977 Simchi-Levi, Kaminsky
Designing and Managing the Supply Chain
23013829
9789604581146 Havel Vaclav
9780071108461 Malvino A.P. , Bates D.J.
Εν αρχή ήν ο λόγος
Electronics Principles
15242
22767728
9780077138615 Gonzalez et al
Digital Image Processing Using MATLAB
22763331
9780071310369 JORDAN
Fundamentals of Investments with S&P
12471012
9780071222150 WIDMAIER
VANDER'S HUMAN PHYSIOLOGY: THE
MECHANISMS OF BODY FUNCTION
33074443
9780071276368 Levine
9780071280907 WEITZ
9789606647338 Λάσκαρις Μιχαήλ Θ.
Physical Chemistry
Selling: Building Partnerships
Το ανατολικόν ζήτηµα 1800-1923
22708987
12867183
15171
9789604583614 Καρακατσάνη ∆έσποινα
9780072538632 Levine
- 37 -
22767637
22762774
15071
Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014
ISBN
Συγγραφείς
Τίτλος
9780071221177 SCHILLER
9780073528632 MAIDMENT
9789604584307
9780077331306
9781420082852
9780071221993
Essentials of Economics
ANNUAL EDITIONS: MANAGEMENT
Αντιπαραθέσεις και διαµάχες στην κατεχόµενη
Πριόβολος Γιάννης
Μακεδονία (1941-44)
MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 14
O'LEARY
COMPLETE
Simon P. Washington,Matthew Statistical and Econometric Methods for
G. Karlaftis, Fred L. Mannering Transportation Data Analysis
JAEGER
MICROELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
9780335217595 WASHBOURNE
9789606647987 Κολιόπουλος Ιωάννης
9780073526898 LUNDHOLM
9780071326445 SCHILLING
9789604583522 Γουλής ∆ηµήτρης
9780071310710 HOFFMANN
9781259007958 BALTZAN
9780071289375 LEENDERS
9780071220590 ARENS
9780073512167 Krauskopf K.B., Beiser A.
MEDIATING POLITICS: NEWSPAPERS, RADIO,
TELEVISION AND THE INTERNET
Modern and Contemporary Macedonia
Equity Valuation and Analysis with eVal CD and
Pass Code card
STRATEGIC MANAGEMENT OF
TECHNOLOGICAL INNOVATION
ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ
Calculus for Business, Economics and the Social
and Life Sciences, Brief Edition
Business-Driven Information Systems with Premium
Content Card
Purchasing Supply Management
Essentials of Contemporary Advertising
The Physical Universe
- 38 -
Κωδικός στο
σύστηµα
EUDOXUS
12470088
32998614
32999004
33024787
12810790
12564572
12583389
15208
12450906
12493936
32998489
12584181
22894876
12561444
12493323
22705143