Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v3) για RTK με

JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v3) για
RTK με ProMark 100,120 με σύνδεση στo HEPOS ή στο
JGC-NET
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΡΤΑ SIM
Εισαγωγή PIN κάρτας
SIM εφόσον υπάρχει.
Σε περίπτωση
απενεργοποιημένης κάρτας
ενεργοποίηστε τη με την
παρακάτω διαδικασία
1|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Για πάροχο Vodafone θα
εμφανιστεί: GR VODAFONE
2|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
3|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Για COSMOTE πάροχο: COSMOTE
Όνομα
παρόχου
internet
Η ρύθμιση αυτή ισχύει για κάρτες
σύνδεσης (συμβόλαιο) με internet
παρόχων COSMOTE και VODAFONE. Για
κάρτα Wind: gint.b-online.gr ενώ για
κάρτα Vodafone που καλύπτει και
ομιλία, τότε: internet.vodafone.gr
4|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
5|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
6|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
7|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Επιλογή ΕΓΣΑ87 για
μέτρηση με HEPOS /
JGC-Net
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Αναμονή για 1΄
περίπου για να
φορτωθεί ο επίσημος
μετασχηματισμός για
ΕΓΣΑ 87 (για μέτρηση
με το HEPOS).
Σημ: Αν το λογισμικό
κλείσει με αυτες τις
ρυθμίσεις, τότε ο
μετ/σμος φορτώνεται
αυτόματα στο
επόμενο φόρτωμα
του λογισμικού.
8|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
9|Page
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
10 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Ρυθμίσεις για
σύνδεση με δίκτυο
JGC-NET. Τα
username, password
παρεχονται απο τη
JGC.
Ρυθμίσεις για HEPOS
IP: 193.105.85.52
Port 2101
Και τα username,
password
παρέχονται από το
Hepos
Είναι σημαντικό να
παραμείνει αυτό το
πεδίο
‘τσεκαρισμένο΄για
σύνδεση με το HEPOS.
Για εικονικό σταθμό
αναφοράς απο το
HEPOS (CMRp,
RTCM30…). Για
σύνδεση με φυσικό
σταθμό:
Single Base RTK
11 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
…….
Είστε ήδη
συνδεδεμένοι!
H τιμή ‘’Ηλ’’ θα
πρέπει να
παραμείνει σε
επίπεδα 1 εώς 3 για
να μετατραπεί το
Float σε Fixed και
έτσι να έχουμε
ακρίβεια cm !
12 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Αποτύπωση
σημείων
13 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
14 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Για να εξάγουμε τα
σημεία...
15 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
16 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Για να εισάγουμε
σημεία...
17 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Χάραξη
σημείων
18 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες βάσει των οποίων μετατρέπουμε το αρχείο .txt σε
.dxf. για να το εισάγουμε σε CAD περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ .ΤΧΤ ΣΕ .DXF ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ TO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DL-02 ΑΠΟ ΤΟ SITE ΜΑΣ.
19 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
20 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟ .ΤΧΤ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PROMARK FIELD.
…KAI ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ
ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ NAME,
COORDINATE E,
COORDINATE N KAI
ELEVATION ΚΑΙ ΤΑ
ΠΕΡΝΑΜΕ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΤΟ
΄΄ΜΟΝΟ΄΄ ΒΕΛΑΚΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ
FORMAT TOY .txt ΠΟΥ
ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
PROMARK FIELD.
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΣΑΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ TOY ΑΡΧΕΙΟΥ
.txt ΤΟ ‘’COMMA’’ KAI
ΠΑΤΑΜΕ IMPORT.
21 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
22 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
23 | P a g e
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122
T. 210 8023917 – F. 210 6148178 EMAIL: [email protected] URL: WWW.JGC.GR
TO DXF ΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ!
24 | P a g e