close

Enter

Log in using OpenID

1. η αποφαση για το φορο ζυθου

embedDownload
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A
Αθήνα 18 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 28907
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ. Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Καρακικέ
Τηλ.: 213 136 4733
ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 6.967.300,00 €, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ 703/70 και του άρθρου 84 του από 249/20.10.58 β.δ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ 703/70 "περί τροποποιήσεως διατάξεων
αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", του άρθρου 12
του ν.1080 και του άρθρου 18, παρ.4 του ν.3320/2005.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας
του
Κρατικού
Προϋπολογισμού,
φορολογικής δικαιοσύνης
έλεγχος
και άλλες
των
δημοσίων
δαπανών,
διατάξεις» (194 Α’), την
μέτρα
υπ’ αριθμ.
οικ2/83143/Α0024/12-11-2008 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
περί διατήρησης εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών καθώς επίσης και
την υπ’ αριθμ. οικ.2/83149/Α0024/13-11-2008 εγκύκλιό του.
3. Το υπ’. αριθμ. 2323/14-9-2012 έγγραφο της ΚΕΔΕ που αφορά στην υποβολή γνώμης
για τη διάθεση των εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους.
4. Τον πραγματικό πληθυσμό της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε κατόπιν της γενικής
απογραφής της 9ης Μαϊου 2011.
1
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
5. Το υφιστάμενο την 19.6.2013 (αριθμ. πρωτ. 7608) χρηματικό υπόλοιπο του
λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων με τον τίτλο «Φόρος ζύθου» (Νο 33-05-0098).
6. Την αριθμ. πρωτ. 5232/8.2.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία κατανεμήθηκε
το ποσό των 4.979.055,00 € στους Δήμους της Χώρας από το Φόρο Ζύθου.
Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Φόρος ζύθου» (Νο 33-05-0098), ποσό
6.967.300,00 € το οποίο αποδίδεται στους Δήμους της χώρας με βάση τον πραγματικό
πληθυσμό τους, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα
απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το ως άνω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. Εσόδων 0512 «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ
703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013
των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η παρούσα απόφαση με τις καταστάσεις που τη συνοδεύουν μπορεί να αναζητηθεί
και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr), στην ενότητα «Το
Υπουργείο», υπο-ενότητα «Εγκύκλιοι – Αποφάσεις»
(http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
2
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δήμους της Χώρας
( όπως ο πίνακας)
2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40
101 74 Αθήνα
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
106 78 Αθήνα
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τ.Α
6. Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτ/σης
Τμήμα Εσόδων
3
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ
α/α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
1
2
3
4
5
6
7
8
50102
50105
50106
50109
50110
50117
50118
50302
9
10
11
12
13
50305
50307
50310
50312
50318
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
50409
50410
50411
50417
50420
50423
50425
50426
50504
50506
50703
50706
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
50710
50711
50719
50720
50721
50801
50809
51101
51103
51106
51112
51203
51206
ΔΗΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ 2013
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣΑΝΝΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΜΩΛΟΥΑΓΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
59.300,00
10.900,00
12.100,00
7.800,00
5.200,00
21.700,00
18.000,00
6.900,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5.300,00
23.200,00
20.100,00
7.500,00
12.200,00
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
7.600,00
13.600,00
7.800,00
12.200,00
18.100,00
8.500,00
1.800,00
64.600,00
9.200,00
9.400,00
12.500,00
7.700,00
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
7.700,00
48.100,00
10.500,00
8.300,00
7.100,00
18.000,00
10.000,00
26.900,00
5.300,00
8.800,00
22.100,00
6.800,00
7.900,00
4
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
51213
51215
51219
51302
51307
51309
51316
51320
51402
51405
51409
51410
51415
51417
51418
51503
51505
51506
51507
51508
51509
51605
51610
51617
51620
51621
51715
51717
51718
51720
51721
51726
52105
52205
52210
52301
52304
52404
52407
53102
53105
53108
53111
53202
53204
53208
53301
53313
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΗΛΙΔΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΚΟΥΦΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6.000,00
7.000,00
30.400,00
31.800,00
16.700,00
7.200,00
137.200,00
5.800,00
20.600,00
8.900,00
13.600,00
5.800,00
14.500,00
30.600,00
9.100,00
12.100,00
37.000,00
14.000,00
4.100,00
11.100,00
14.500,00
8.300,00
14.000,00
22.700,00
11.400,00
600,00
44.200,00
17.900,00
4.600,00
7.500,00
15.300,00
13.700,00
27.800,00
72.400,00
1.500,00
24.400,00
2.100,00
14.700,00
600,00
4.400,00
27.500,00
3.900,00
8.300,00
16.900,00
6.500,00
5.100,00
6.500,00
71.500,00
5
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
53314
53316
53317
53319
53323
53325
53406
53407
53408
54101
54108
54111
54113
54115
54117
54201
54207
54215
54217
54221
54227
54228
54303
54304
54307
54316
54318
54319
54320
54322
54405
54418
54421
54425
55103
55104
55202
55203
55204
55206
55209
55301
55306
55310
55411
55412
55413
55417
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΒΟΡΕΙΩΝΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
ΛΙΜΝΗΣΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥΠΗΛΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΡΗΓΑΦΕΡΡΑΙΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΚΑΤΩΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5.900,00
2.400,00
4.100,00
4.000,00
9.500,00
3.900,00
20.200,00
8.200,00
8.800,00
3.500,00
35.300,00
8.800,00
10.900,00
5.700,00
12.400,00
7.400,00
20.500,00
103.300,00
8.800,00
13.300,00
15.800,00
11.700,00
11.900,00
6.700,00
3.800,00
3.200,00
6.800,00
1.800,00
91.400,00
4.200,00
15.300,00
9.600,00
8.500,00
51.400,00
16.900,00
3.800,00
37.500,00
9.300,00
5.100,00
8.500,00
2.500,00
26.600,00
42.700,00
20.600,00
29.600,00
32.100,00
34.100,00
21.400,00
6
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
55418 ΛΑΓΚΑΔΑ
55424 ΒΟΛΒΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ55430 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
55440 ΠΑΥΛΟΥΜΕΛΑ
55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ
55503 ΘΑΣΟΥ
55504 ΚΑΒΑΛΑΣ
55511 ΝΕΣΤΟΥ
55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
55609 ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
55706 ΚΙΛΚΙΣ
55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ
55810 ΚΟΖΑΝΗΣ
55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ
55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
55815 ΒΟΪΟΥ
55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ
55903 ΠΕΛΛΑΣ
55904 ΕΔΕΣΣΑΣ
55911 ΣΚΥΔΡΑΣ
56101 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΠΠΑ
56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
56211 ΝΕΑΣΖΙΧΝΗΣ
56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
56215 ΣΕΡΡΩΝ
56216 ΣΙΝΤΙΚΗΣ
56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
56306 ΠΡΕΣΠΩΝ
56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
56406 ΝΕΑΣΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26.000,00
15.100,00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
33.300,00
64.600,00
207.800,00
58.400,00
45.200,00
63.300,00
53.500,00
24.400,00
20.500,00
9.400,00
45.200,00
14.400,00
2.000,00
7.500,00
22.900,00
33.100,00
18.100,00
45.500,00
29.100,00
9.600,00
11.900,00
17.600,00
40.200,00
18.400,00
12.900,00
9.700,00
55.000,00
16.800,00
9.400,00
13.600,00
8.000,00
13.000,00
48.900,00
14.400,00
6.000,00
11.100,00
1.000,00
21.100,00
12.300,00
24.000,00
14.300,00
8.600,00
12.000,00
46.700,00
12.400,00
7
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
57106
57108
57113
57202
57203
57204
57206
57303
57304
57307
57309
58108
58110
58113
58114
58116
58117
58118
58119
58120
58121
58122
58123
58124
58125
58126
58201
58202
58206
58207
58209
58210
58211
58212
58213
58215
58216
58218
58220
58221
58222
58223
58224
58227
58230
58311
58312
58318
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΤΗΛΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΣΟΥ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΧΑΛΚΗΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΙΗΤΩΝ
ΚΕΑΣ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
23.900,00
9.500,00
1.800,00
12.100,00
9.400,00
41.400,00
7.300,00
8.700,00
42.500,00
9.300,00
10.400,00
4.300,00
600,00
500,00
800,00
10.300,00
700,00
29.500,00
500,00
5.100,00
300,00
2.200,00
97.600,00
2.000,00
400,00
100,00
1.200,00
5.800,00
13.700,00
11.400,00
900,00
3.200,00
9.100,00
12.400,00
8.800,00
1.600,00
5.600,00
500,00
1.300,00
1.600,00
900,00
200,00
800,00
600,00
200,00
10.700,00
55.200,00
200,00
8
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
58401
58402
58408
58508
58509
58510
59105
59106
59108
59109
59112
59114
59118
59120
59201
59202
59207
59208
59301
59303
59306
59309
59310
59411
59413
59417
59418
59420
59423
59424
59501
59502
59503
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
59504
59505
59506
59507
59508
59509
59510
59511
59512
59513
59514
59516
59517
59518
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
5.400,00
21.300,00
900,00
500,00
32.800,00
300,00
3.600,00
18.600,00
10.000,00
34.100,00
112.100,00
11.400,00
15.700,00
10.700,00
17.900,00
17.600,00
1.500,00
11.600,00
1.500,00
11.200,00
5.400,00
40.200,00
3.700,00
7.000,00
10.000,00
3.600,00
13.400,00
1.400,00
74.300,00
100,00
16.800,00
37.500,00
44.900,00
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
39.200,00
425.300,00
43.900,00
26.300,00
45.700,00
32.400,00
19.300,00
38.500,00
36.800,00
55.300,00
21.200,00
44.700,00
48.900,00
0,00
9
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
277
278
279
280
281
282
283
284
285
59519
59520
59521
59523
59525
59526
59527
59529
59530
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
59531
59534
59536
59537
59538
59542
59543
59544
59545
59601
59604
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
59606
59608
59610
59612
59613
59614
59615
59617
59619
59620
59646
59701
59702
59704
59707
59708
59801
59803
59805
59806
59809
59810
59811
59812
59813
59814
ΙΛΙΟΥ(ΝΕΩΝΛΙΟΣΙΩΝ)
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥΙ.ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
53.300,00
16.700,00
63.300,00
45.000,00
22.400,00
18.900,00
25.500,00
42.300,00
46.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
22.400,00
40.800,00
87.800,00
36.900,00
19.600,00
29.800,00
46.800,00
28.100,00
17.100,00
25.300,00
67.500,00
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
31.200,00
34.400,00
18.400,00
19.200,00
15.900,00
21.200,00
12.800,00
16.800,00
12.800,00
21.700,00
21.500,00
28.900,00
19.200,00
19.100,00
11.300,00
23.700,00
8.300,00
2.500,00
24.900,00
4.500,00
57.600,00
40.100,00
66.600,00
103.700,00
16.000,00
2.500,00
10
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-Χ3Ι
323
324
325
59815 ΣΠΕΤΣΩΝ
59816 ΥΔΡΑΣ
59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
2.500,00
1.300,00
700,00
6.967.300,00
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content