close

Enter

Log in using OpenID

2. η αποφαση για το τελος διαφημισης

embedDownload
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Καρακικέ
Τηλ.: 213 136 4733
Αθήνα 18 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 28763
ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 9.955.280,00 €, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης –
Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του
ν. 2880/2001.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001 « Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”
για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 9).
2. Το υπ΄ αριθμ. 2323/14-9-2012 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε. που αφορά στην υποβολή
γνώμης για τη διάθεση των εσόδων από την κατηγορία Δ΄ του Τέλους
Διαφήμισης, στους δήμους.
3. Τον πραγματικό πληθυσμό της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε κατόπιν της
γενικής απογραφής της 9ης Μαϊου 2011.
4. Το υφιστάμενο την 19.6.2013 ( αριθμ. πρωτ. 7608) χρηματικό υπόλοιπο του
λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, με τίτλο «Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137).
5. Tην αριθμ. πρωτ. 5210/8.2.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία
κατανεμήθηκε στους Δήμους της Χώρας το ποσό των 6.970.671,90 € από τα
Τέλη Διαφήμισης.
1
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη
Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137), ποσό 9.955.280,00 € στους Δήμους της Χώρας,
σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα
απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά
Έσοδα» και του Κ.Α. 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του
άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001)» του προϋπολογισμού
εσόδων οικονομικού έτους 2012 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε
αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η παρούσα απόφαση με τις καταστάσεις που τη συνοδεύουν μπορεί να
αναζητηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr) στην
ενότητα
«Το
Υπουργείο»,
υπο-ενότητα
«Εγκύκλιοι
–
Αποφάσεις»
(http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
2
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40
101 74 Αθήνα
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
106 78 Αθήνα
(με μία πλήρη σειρά καταστάσεων)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών
5.Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α
6. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης
Τμήμα Εσόδων
3
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50102
50106
50105
50110
50117
50118
50109
51101
51103
51106
51112
51203
51206
51215
51213
51219
53105
53108
53102
53111
59501
59502
59503
59504
59817
59505
59506
59801
59507
59508
59702
59604
59606
59510
59511
59512
59513
59514
59601
59704
59509
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΑ
84.670,00
17.330,00
15.610,00
7.490,00
31.020,00
25.710,00
11.160,00
38.420,00
7.590,00
12.550,00
31.540,00
9.750,00
11.300,00
10.070,00
8.630,00
43.400,00
39.300,00
5.570,00
6.350,00
11.790,00
23.960,00
53.630,00
64.210,00
56.060,00
1.000,00
607.640,00
62.740,00
11.820,00
37.630,00
65.260,00
27.430,00
96.370,00
44.630,00
27.640,00
55.030,00
52.630,00
78.990,00
30.230,00
36.210,00
27.300,00
46.230,00
4
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
59516
59517
59518
59519
59520
59521
59809
59523
59810
59612
59803
59613
59538
59707
59614
59615
59708
59526
59527
59529
59530
59811
59617
59534
59608
59544
59812
59525
59813
59536
59537
59814
59619
59805
59610
59620
59815
59806
59816
59531
59545
59701
59542
59543
59646
51302
51307
ΔΗΜΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝΛΙΟΣΙΩΝ)
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥΙ.ΡΕΝΤΗ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΟΡΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΟΣΑ
63.920,00
69.910,00
0,00
76.100,00
23.840,00
90.470,00
82.300,00
64.300,00
57.280,00
27.490,00
3.620,00
22.750,00
27.970,00
16.180,00
30.330,00
18.230,00
33.820,00
27.050,00
36.410,00
60.390,00
65.780,00
95.210,00
24.070,00
58.270,00
49.130,00
40.160,00
148.190,00
31.970,00
22.850,00
125.370,00
52.760,00
3.610,00
18.330,00
35.620,00
26.230,00
30.940,00
3.600,00
6.450,00
1.810,00
31.960,00
24.380,00
41.330,00
42.640,00
66.800,00
30.770,00
45.370,00
23.820,00
5
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
51320
51309
51316
50302
50305
50307
50310
50312
50318
55103
55104
55203
55202
55204
55209
55206
58126
58114
58116
58108
58117
58118
58119
58120
58121
58110
58122
58123
58124
58113
58125
57101
57103
57106
57113
57108
50417
50423
50410
50411
50420
130
131
132
133
134
50409
50425
50426
50504
50506
ΔΗΜΟΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΣΑ
8.320,00
10.230,00
195.960,00
9.830,00
7.600,00
33.090,00
28.680,00
10.690,00
17.360,00
24.140,00
5.400,00
13.300,00
53.640,00
7.280,00
3.630,00
12.120,00
170,00
1.160,00
14.700,00
6.170,00
980,00
42.150,00
720,00
7.250,00
450,00
920,00
3.180,00
139.460,00
2.810,00
760,00
640,00
66.660,00
17.710,00
34.180,00
2.540,00
13.620,00
17.430,00
12.200,00
19.450,00
11.190,00
25.870,00
10.840,00
2.640,00
92.310,00
13.130,00
13.450,00
6
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
52105
51415
51418
51405
51410
51402
51409
51417
55301
55306
55310
59120
59105
59108
59112
59106
59114
59118
59109
53202
53204
53208
55430
55424
55411
55412
55413
55433
55434
55432
55418
55441
55440
55437
55417
55443
53325
53301
53316
53323
53313
53317
53319
53314
55503
55504
55511
ΔΗΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΣΑ
39.670,00
20.740,00
13.040,00
12.710,00
8.300,00
29.470,00
19.430,00
43.700,00
38.040,00
60.990,00
29.500,00
15.340,00
5.190,00
14.340,00
160.100,00
26.570,00
16.300,00
22.470,00
48.760,00
24.130,00
9.310,00
7.230,00
47.550,00
21.620,00
42.310,00
45.810,00
48.740,00
296.920,00
83.380,00
92.280,00
37.190,00
76.440,00
90.390,00
64.600,00
30.640,00
34.910,00
5.510,00
9.260,00
3.480,00
13.520,00
102.160,00
5.800,00
5.680,00
8.460,00
13.420,00
64.520,00
20.540,00
7
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
55501
54101
54108
54115
54111
54113
54117
55613
55608
55609
52205
52210
52304
52301
55706
55710
55815
55813
55810
55814
51503
51505
51506
51507
51508
51509
58201
58223
58202
58224
58207
58220
58221
58227
58209
58210
58211
58212
58213
58222
58230
58215
58206
58216
58218
51605
51621
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΙΜΝΗΣΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΒΟΪΟΥ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ
ΚΕΑΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΟΣΑ
29.310,00
4.950,00
50.480,00
8.110,00
12.590,00
15.540,00
17.750,00
32.710,00
2.900,00
10.730,00
103.390,00
2.190,00
2.930,00
34.820,00
47.280,00
25.840,00
16.970,00
41.640,00
65.010,00
13.680,00
17.360,00
52.880,00
20.010,00
5.810,00
15.830,00
20.740,00
1.780,00
270,00
8.350,00
1.090,00
16.230,00
1.910,00
2.270,00
820,00
1.310,00
4.540,00
12.970,00
17.650,00
12.520,00
1.260,00
250,00
2.320,00
19.630,00
7.950,00
720,00
11.880,00
910,00
8
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
51620
51610
51617
54201
54207
54221
54215
54217
54227
54228
59201
59202
59207
59208
58318
58312
58311
52404
52407
54303
54319
54320
54307
54304
54318
54322
54316
51718
51715
51721
51720
51726
51717
57202
57203
57204
57206
55901
55904
55903
55911
56113
56104
56101
53408
53407
53406
ΔΗΜΟΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΟΣΑ
16.260,00
20.070,00
32.380,00
10.640,00
29.300,00
18.970,00
147.510,00
12.550,00
22.630,00
16.700,00
25.630,00
25.100,00
2.150,00
16.600,00
230,00
78.910,00
15.310,00
20.960,00
900,00
16.970,00
2.560,00
130.600,00
5.380,00
9.510,00
9.730,00
6.050,00
4.610,00
6.640,00
63.170,00
21.840,00
10.750,00
19.540,00
25.530,00
17.280,00
13.380,00
59.100,00
10.450,00
25.140,00
26.350,00
57.500,00
18.440,00
24.040,00
78.610,00
13.900,00
12.610,00
11.650,00
28.790,00
9
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
59306
59310
59301
59303
59309
57309
57303
57304
57307
58401
58402
58408
56221
56212
56205
56206
56211
56215
56216
54405
54418
54425
54421
50721
50706
50711
50703
50719
50710
50720
56302
56306
56308
50801
50809
56412
56405
56406
56410
56411
59413
59424
59417
59411
59418
59420
59423
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΣΑ
7.760,00
5.340,00
2.180,00
15.970,00
57.490,00
14.810,00
12.390,00
60.700,00
13.320,00
7.710,00
30.480,00
1.230,00
8.520,00
18.550,00
13.430,00
19.400,00
11.390,00
69.880,00
20.560,00
21.820,00
13.750,00
73.400,00
12.160,00
10.140,00
11.070,00
68.680,00
17.900,00
15.060,00
11.060,00
11.890,00
15.880,00
1.420,00
30.100,00
25.640,00
14.280,00
17.090,00
17.580,00
34.320,00
20.410,00
12.310,00
14.320,00
140,00
5.160,00
10.070,00
19.170,00
2.030,00
106.200,00
10
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΝ-21Ψ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΠΔ
α/α
323
324
325
58508
58509
58510
ΔΗΜΟΣ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΑ
730,00
46.870,00
380,00
9.955.280,00
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content