ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Πρόεδρος: Χρυσόστομος Α. Σταμούλης
Τηλ. 2310-996977 Εmail: [email protected]
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Ρία Πήτα
Θεσσαλονίκη, 12-12-2014
Αριθ. Πρωτ.: 1141
Τηλ. 2310-996980 Fax: 2310-996991
Email: [email protected]
www.theo.auth.gr
Προς
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)
του Τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη συνεδρίαση αριθμ. 04/12-12-2014
της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
του Τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής (1ος
όροφος κτίριο ΘΣ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, ώρα 11:30 π.μ.,
και θα έχει απαρτία με όσα μέλη της παρουσιαστούν.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Αναγόρευση των μεταπτυχιακών σπουδαστών κκ. σε διπλωματούχους:
1
Αμανατίδου Ελένη
Δημόσια
υποστήριξη
13-10-2014
2
Φρέγκος Πέτρος
13-10-2014
Θρησκειολογία
Άριστα (8,85)
3
Μουσταντάμη Χριστίνα
13-10-2014
Θρησκειολογία
Άριστα (8,85)
4
Τζιάμας Δημήτριος
05-11-2014
Καινή Διαθήκη
Άριστα (9,91)
Τσιγκαροπούλου Δήμητρα
06-11-2014
Εκκλησιαστική
Γραμματολογία
Άριστα (9,71)
6
Δερματίδου Κυριακή
06-11-2014
Γραμματεία
Άριστα (8,88)
7
Αποστολούδα Στέλλα
11-11-2014
Γραμματεία
Άριστα (9,21)
8
Αναστασιάδης Ευάγγελος
13-11-2014
Γραμματεία
Άριστα (9,75)
9
Τσαγκάρης Παναγιώτης
14-11-2014
Παιδαγωγική
Άριστα (9,75)
10
Κουκίδου Αναστασία
18-11-2014
Παιδαγωγική
Άριστα (10)
11
Μαντσοπούλου Λυδία
27-11-2014
Γραμματεία
Άριστα (9,75)
12
Νικολαΐδου Γεωργία
27-11-2014
Γραμματεία
Άριστα (9,79)
α/α
5
Ονοματεώνυμο
Ειδίκευση
Βαθμολογία
Παιδαγωγική
Άριστα (9)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310-996000 ■ www.auth.gr
Σελ. 1 από 5
13
Κεχαγιάς Αστέριος-Ευάγγελος
01-12-2014
Παλαιά Διαθήκη
Άριστα (9,96)
14
Ρούσκα Βασιλική
02-12-2014
Οικουμενική Θεολογία
Άριστα (10)
Νικάκης Κωνσταντίνος
02-12-2014
Δογματική
Λίαν Καλώς
(8,29)
Συμεωνίδου Ελένη
02-12-2014
Δογματική
Άριστα (9,50)
Τερμεντζόγλου Γεώργιος
03-12-2014
Φιλοσοφία
Λίαν καλώς
(7,50)
15
16
17
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Ανακοινώσεις & Τρέχοντα θέματα
Ξένοι υπήκοοι Υπότροφοι ΙΚΥ, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και
μεταδιδακτορική έρευνα.
Προκήρυξη θέσης καθηγητή από την αυτοδίκαια αποχώρηση του καθηγητή κ. Ανέστη Κεσελόπουλου: ορισμός
βαθμίδας και γνωστικού αντικειμένου (από αναβολή).
Το αριθμ. πρωτ. 887/21-11-2014 έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ σχετικά με δυνατότητα ανάθεσης διδασκαλίας δύο μαθημάτων, ένα στο ΧΕ και ένα στο
ΕΕ, στον επίκ. καθηγητή κ. Χρήστο Τσιρώνη στο πλαίσιο του ΔΜΠΣ «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα
σχολείο για όλους» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Αιτήσεις
Η αριθμ. πρωτ. 1126/11-12-2014 αίτηση του διδάκτορα κ. Dous Roshdi για εκπόνηση μεταδιδακτορικής
έρευνας, με θέμα: «Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στην Αλεξανδρινή παράδοση» σε συνεργασία με
τον αν. καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή.
Ορισμός ΕΕΕ για τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Η θεραπεία των παθών και η
οικείωση των αρετών κατά τον άγιο Μάξιμο Ομολογητή» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Costin Botea (αριθμ.
πρωτ. 1118/11-12-2014 έγγραφο του επιβλέποντα καθηγητή κ. Βασίλειου Καλλιακμάνη, πρ.).
Ορισμός ΕΕΕ για μετά την αριθμ. πρωτ. 1099/09-12-2014 Εισηγητική Έκθεση της ΤΣΕ, καθηγητών κκ.: μητρ.
Ανδρέα Νανάκη, Ευαγγελίας Αμοιρίδου & Διονύσιου Βαλαή για τη διδακτορική διατριβή «Η Κίνηση για τη
Δημιουργία Ορθόδοξης Εθνικής Εκκλησίας στην Τουρκία (1919 – 1924) του υποψήφιου διδάκτορα κ. Γεώργιου
Τσικαλάκη (η σχετική αριθμ. πρωτ. 1027/-3-12-2014 αίτησή του).
Ορισμός ΕΕΕ για τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Το αίτημα της ίασης των
ασθενών στη λαϊκή θρησκευτικότητα» της υποψήφιας διδάκτορα κ. Παρασκευής Κιζιρίδου (αριθμ. πρωτ.
1118/11-12-2014 έγγραφο του επιβλέποντα καθηγητή κ. Βασίλειου Καλλιακμάνη, πρ.)
Η αριθμ. πρωτ. 1068/05-12-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Η νήψη ως αρχή
φωτισμού της ψυχής» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Κυριάκου Ουλκέρογλου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Λάμπρος
Σιάσος, Δημήτριος Τσελεγγίδης, & Χρήστος Αραμπατζής.
Η αριθμ. πρωτ. 1035/03-12-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Η ανθρωπολογία της
νεκρώσιμου ακολουθίας» της υποψήφιας διδάκτορα κ. Ελένης Ολύμπου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Παναγιώτης
Σκαλτσής, Χρυσόστομος Σταμούλης & π. Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας.
Η αριθμ. πρωτ. 1013/01-12-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Η εκκλησιαστική
πολιτική του Αλέξιου Α’ Κομνηνού» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, ΤΣΕ καθηγητές
κκ.: Ευαγγελία Αμοιρίδου, Διονύσιος Βαλαής & Θεόδωρος Γιάγκου.
Η αριθμ. πρωτ. 1001/28-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Οι ανθρωπολογικές
διαστάσεις των Νευροεπιστημών» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Αθανάσιου Πολυχρονίδη, ΤΣΕ καθηγητές κκ.:
Ιωάννης Κουρεμπελές, Ανέστης Κεσελόπουλος & ΓΧ Παπαδόπουλος.
Η αριθμ. πρωτ. 992/26-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Ο ποιμαντικός
προσανατολισμός του Πατριάρχη Ηλία Δ’ της Αντιοχείας» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ayoud Eid, ΤΣΕ
καθηγητές κκ.: Ανέστης Κεσελόπουλος, πρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης & μητρ. Χαλεπίου Παύλος.
Η αριθμ. πρωτ. 950/24-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Κοινωνικο-ηθικές
συνιστώσες των παροχών υγείας: Η περίπτωση του Εργαστηρίου Στοματολογίας Τμήματος Οδοντιατρικής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310-996000 ■ www.auth.gr
Σελ. 2 από 5
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
ΑΠΘ» της υποψήφιας διδάκτορα κ. Πηνελόπης Αναστασιάδου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Νίκη Παπαγεωργίου,
Ιωάννης Πέτρου & Χρήστος Τσιρώνης.
Η αριθμ. πρωτ. 943/24-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης: Η συμβολή του στη θεολογίας και στο διάλογο με το σύγχρονο κόσμο» του
υποψήφιου διδάκτορα κ. John Niakaros π. Μακάριου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Ηλίας Ευαγγέλου, μητρ. Ανδρέας
Νανάκης & Χρήστος Αραμπατζής.
Η αριθμ. πρωτ. 882/20-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Οι πόλεις του
Ανατολικού Ιλλυρικού και η κάθοδος των Σλαβικών φύλων (6ος – 7ος αιώνας)» του υποψήφιου διδάκτορα κ.
Στυλιανού Ιατρού, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Ηλίας Ευαγγέλου, Φώτιος Ιωαννίδης & Παναγιώτης Υφαντής.
Η αριθμ. πρωτ. 881/20-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Οι μεταφράσεις της
Καινής Διαθήκης στη Σερβική γλώσσα. Μεταφραστικές θεωρίες, εφαρμογές και πολιτισμικές επιδράσεις» της
υποψήφιας διδάκτορα κ. Marijana Milunovic, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Ηλίας Ευαγγέλου, Άννα Κόλτσιου-Νικήτα &
Ελένη Οικονόμου.
Η αριθμ. πρωτ. 880/20-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Το μήνυμα του Πάσχα:
Διαχρονική και συγχρονική εξέταση στα Ομιλητικά κείμενα» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Γεώργιου
Κεσελόπουλου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Δήμητρα Κούκουρα, Παναγιώτης Σκαλτσής & Χρήστος Αραμπατζής.
Η αριθμ. πρωτ. 866/20-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Ο Ιερομάρτυρας
Άνθιμος Ιβηρίτης, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1708-1716). Η δράση και η ακτινοβολία στην Ορθόδοξη
Κοινοπολιτεία» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Mircea-Adrian Stanciu (αρχιμ. Μιχαήλ), ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Ελένη
Οικονόμου, Μιχαήλ Τρίτος & Αθανάσιος Καραθανάσης.
Η αριθμ. πρωτ. 865/20-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Η Ρωσική Ορθόδοξη
Εκκλησία στην ΕΣΣΔ: 1956 – 1964» του υποψήφιου διδάκτορα κ. Βασίλειου Πουλόπουλου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.:
Ελένη Οικονόμου, μητρ. Ανδρέας Νανάκης & Μιχαήλ Τρίτος.
Η αριθμ. πρωτ. 864/20-11-2014 Ετήσια έκθεση προόδου για τη διδακτορική διατριβή «Ενθουσιαστικές
ασκητικές τάσεις στην ύστερη αρχαιότητα» της υποψήφιας διδάκτορα κ. Άννας Σαρκοπούλου, ΤΣΕ καθηγητές
κκ.: Φώτιος Ιωαννίδης, Χρήστος Αραμπατζής & Παναγιώτης Υφαντής.
Η αριθμ. πρωτ. 1125/11-12-2014 αίτηση του κ. Milomir Glavcic για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με
επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ιωάννη Σκιαδαρέση.
Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής: «Η ερμηνεία της παραβολής του Μεγάλου Δείπνου ή της Βασιλείας
(Λκ 14, 11-14, 16-24. Μθ 22, 3-10). Διαχρονικές προσεγγίσεις (με έμφαση στην πατερική πρόσληψη)» για την
υποψήφια διδάκτορα κ. Νικολέτα Γλύκα, με ορισμό ΤΣΕ τους καθηγητές κκ.: π. Ιωάννη Σκιαδαρέση, Ιωάννη
Μούρτζιο & Χαράλαμπο Ατματζίδη (αριθμ. πρωτ. 1005/28-11-2014 έγγραφο του επιβλέποντα καθηγητή κ.
Σκιαδαρέση).
Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής: «Η παραβολή των κακών γεωργών (Μκ 12, 1-12. Μθ 21, 33-46. Λκ
20, 9-19)» για τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Λάμπρου Παγούνη, με ορισμό ΤΣΕ τους καθηγητές κκ.: π. Ιωάννη
Σκιαδαρέση, Χαράλαμπο Ατματζίδη & Μόσχο Γκουτζιούδη (αριθμ. πρωτ. 1004/28-11-2014 έγγραφο του
επιβλέποντα κ. Σκιαδαρέση).
Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής: «Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Ξάνθης κατά την περίοδο
1919-1928» για τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Αριστοτέλη Αλεξόπουλο, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Διονύσιος Βαλαής,
μητρ. Ανδρέας Νανάκης & Ευαγγελία Αμοιρίδου (αριθμ. πρωτ. 985/26-11-2014 έγγραφο ΤΣΕ).
Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής: «Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Καβάλας κατά την περίοδο
1860-1924» για την υποψήφια διδάκτορα κ. Μαρία Φράγκου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Διονύσιος Βαλαής, μητρ.
Ανδρέας Νανάκης & Ευαγγελία Αμοιρίδου (αριθμ. πρωτ. 984/26-11-2014 έγγραφο ΤΣΕ).
Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής: «Ο ρόλος της θρησκείας στις εθνο-θρησκευτικές συγκρούσεις, Η
περίπτωση του Σουδάν» για την υποψήφια διδάκτορα κ. Χριστίνα Παπάζογλου, ΤΣΕ καθηγητές κκ.: Νίκη
Παπαγεωργίου, Αγγεική Ζιάκα & Χρήστος Τσιρώνης (αριθμ. πρωτ. 820/13-11-2014 έγγραφο ΤΣΕ).
Η αριθμ. πρωτ. 818/12-11-2014 αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα κ. Χρήστου Κατερίνη για ανασυγκρότηση
ΤΣΕ (βλ. ΑΦ).
Η αριθμ. πρωτ. 1038/03-12-2014 αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα κ. Jozef Badour για παράταση ενός (1)
έτους για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής, με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας
καθηγήτριας κ. Νίκης Παπαγεωργίου.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310-996000 ■ www.auth.gr
Σελ. 3 από 5
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
Η αριθμ. πρωτ. 1037/03-12-2014 αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα κ. Βασίλειου Αντώνα για παράταση ενός
(1) έτους για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα
καθηγητή Ανδρέα Νανάκη (μητρ.).
Η αριθμ. πρωτ. 991/26-11-2014 της υποψήφιας διδάκτορα κ. Mihaela-Codruta Zaharescu για παράταση ενός
(1) έτους για την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής, με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας
καθηγήτριας κ. Νίκης Παπαγεωργίου.
Η αριθμ. πρωτ. 867/20-11-2014 αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα κ. Michael Jung, π. Παΐσιου, για διαγραφή
του για προσωπικού λόγους (επιβλέπων καθηγητής κ. Ιωάννη Σκιαδαρέση, π.).
Η αριθμ. πρωτ. 1131/12-12-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Δημήτριου Κούκου για ορισμό ΤΕΕ της
διπλωματικής του εργασίας «Η περιοδολόγηση στα Σχολικά Εγχειρίδια της Θρησκευτικής Αγωγής στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Κοινωνικοί στόχοι και λειτουργίες», με συναίνεση του επιβλέποντα καθηγητή κ.
Ιωάννη Πέτρου.
Η αριθμ. πρωτ. 1096/09-12-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ευμορφίας Λεωνίδου για ορισμό ΤΕΕ
της διπλωματικής της εργασίας «Ιερά Μονή Παναγίας Μακρυρράχης Πιερίας – Ιστορία και Τέχνη», με
συναίνεση της επιβλέπουσας καθηγήτριας κ. Μαρίας Καζαμία-Τσέρνου.
Η αριθμ. πρωτ. 1095/09-12-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Athanasije Vujović για ορισμό ΤΕΕ της
διπλωματικής του εργασίας «Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Μαυροβούνιο: 1941-1972», με συναίνεση της
επιβλέπουσας καθηγήτριας κ. Ελένης Οικονόμου.
Η αριθμ. πρωτ. 1094/09-12-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Δήμητρας Γκουτζιομήτρου για
ορισμό ΤΕΕ της διπλωματικής της εργασίας «Η διδασκαλία του Αμβροσίου Μεδιολάνων για τα Μυστήρια της
Εκκλησίας», με συναίνεση του επιβλέποντα καθηγητή κ. Φώτιου Ιωαννίδη.
Η αριθμ. πρωτ. 1089/09-12-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αθανάσιου Καραβέργου για ορισμό ΤΕΕ
της διπλωματικής του εργασίας «Οι Αστικές Σχολές στην περιοχή της Πιερίας (1850-1915)», με συναίνεση του
επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Κογκούλη.
Η αριθμ. πρωτ. 1075/08-12-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Μαρίας Σιδηροπούλου για ορισμό
ΤΕΕ της διπλωματικής της εργασίας «Θρησκεία και ταυτότητα στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», με
συναίνεση της επιβλέπουσας καθηγήτριας κ. Νίκης Παπαγεωργίου.
Η αριθμ. πρωτ. 1065/05-12-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Γεώργιου Τσιγιάννη για ορισμό ΤΕΕ της
διπλωματικής του εργασίας «Βασικές Παιδαγωγικές και Διδακτικές Αρχές του Μ. Βασιλείου», με συναίνεση του
επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριου Λάππα.
Η αριθμ. πρωτ. 1057/04-12-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Λάζαρου Κοντοκώστα για ορισμό ΤΕΕ
της διπλωματικής του εργασίας «Το Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κατερίνης (1955-1971)», με συναίνεση του
επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Κογκούλη.
Η αριθμ. πρωτ. 1036/03-12-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ελένης Καραθάνα για ορισμό ΤΕΕ της
διπλωματικής της εργασίας «Θεολογικές προϋποθέσεις της Ησυχαστικής Ζωής κατά το Γέροντα Ιωσήφ τον
Ησυχαστή», με συναίνεση του επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριου Τσελεγγίδη.
Η αριθμ. πρωτ. 886/21-11-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Αγάπης Παπαδοπούλου για ορισμό
ΤΕΕ της διπλωματικής της εργασίας «Η ηθική της πολιτικής εξουσίας. ‘Ο Ηγεμών’ στον Ιερό Φώτιο και στο
Μακιαβέλλι», με συναίνεση της επιβλέπουσας καθηγήτριας κ. Νίκης Παπαγεωργίου.
Το αριθμ. πρωτ. 1119/11-12-2014 έγγραφο του επιβλέποντος καθηγητή κ. Χρήστου Τσιρώνη για ορισμό
θέματος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με θέμα: «Η θρησκεία στον πολιτικό λόγο των κοινοβουλευτικών
εθνικιστικών κομμάτων στις Ευρωεκλογές του 2014» στο μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Παντελή Ξανθιάκο.
Η αριθμ. πρωτ. 1116/10-12-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Aleksandar Boyanov για αναστολή
φοίτησης δύο (2) ετών, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
Η αριθμ. πρωτ. 1093/24-11-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Καλλιόπης Κράβαρη για εξάμηνη
παράταση για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής της εργασίας, με συναίνεση του σύμβουλου καθηγητή κ.
Νικόλαου Μυρίδη.
Η αριθμ. πρωτ. 1088/09-12-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Παρασκευής Καρακατσάνη για (α)
αλλαγή του σύμβουλου καθηγητή της κ. Χρήστου Βασιλόπουλου από το λέκτορα κ. Αθανάσιο Στογιαννίδη και
(β) παράταση έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση της διπλωματικής της εργασίας.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310-996000 ■ www.auth.gr
Σελ. 4 από 5
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
Το αριθμ. πρωτ. 1012/01-12-2014 έγγραφο του καθηγητή κ. Ιωάννη Μούρτζιου για αντικατάστασή του ως
σύμβουλο καθηγητή για το μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Χρήστο Μαγουλιώτη από τον επικ. καθηγητή κ.
Χαράλαμπο Ατματζίδη.
Η αριθμ. πρωτ. 1041/09-12-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ξανθής Αποστολοπούλου για
παράταση έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση της διπλωματικής της εργασίας, με συναίνεση της σύμβουλου
καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Αμοιρίδου.
Η αριθμ. πρωτ. 1006/28-11-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Κωνσταντίνου Ζαγγανά για παράταση
ενός (1) έτους για την ολοκλήρωση της διπλωματικής του εργασίας, με συναίνεση του σύμβουλου καθηγητή κ.
Χαράλαμπου Ατματζίδη.
Η αριθμ. πρωτ. 987/26-11-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ευαγγελίας Αμπατζή για παράταση έξι
(6) μηνών για την εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας, με συναίνεση του σύμβουλου καθηγητή κ.
Διονύσιου Βαλαή.
Η αριθμ. πρωτ. 942/24-11-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αρσένιου Μπούτα για εξάμηνη (6)
παράταση του χρόνου των μεταπτυχιακών σπουδών του, για επαγγελματικούς λόγους, με συναίνεση του
σύμβουλου καθηγητή κ. Νικόλαου Μυρίδη.
Η αριθμ. πρωτ. 990/26-11-2014 αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Σταύρου Καρυοφύλλη για δυνατότητα
βαθμολόγησης της διπλωματικής του εργασίας λόγω σοβαρού θέματος υγείας.
Η αριθμ. πρωτ. 868/20-11-2014 αίτηση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ελένης Κατακάλου για αναγνώριση
των μαθημάτων του ΠΜΣ της κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-2004.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Χρυσόστομος Α. Σταμούλης
Καθηγητής Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310-996000 ■ www.auth.gr
Σελ. 5 από 5