Η Σχολική Μόδα

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟ∆Α
Οι καταναλωτικές συνήθειες του παρελθόντος και του παρόντος
ΠΡΙΝ:
ΜΕΤΑ:
Ονόµατα µελών της οµάδας:
• Γεωργακοπούλου Αιµιλία
• Μακρή Ακριβή
• Μήλα Ειρήνη
• Νικολακοπούλου Ευδοκία
• Αντωνοπούλου Ιωάννα
Σχολικό Έτος 2011-2012
ΓΕΛ ∆εµενίκων
Πάτρα
Ε
ΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:
Θα θέλαµε µέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής µας εργασίας να
ευχαριστήσουµε τους ανθρώπους που µας βοήθησαν στην
επίτευξη του στόχου µας .
Καταρχήν θα θέλαµε να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στην
υπεύθυνη καθηγήτρια της οµάδας µας Κα. Σοφία Μαλαγκωνιάρη η
οποία µας καθοδήγησε και µας βοήθησε για την υλοποίηση και την
ολοκλήρωση της εργασίας µας.
Επί προσθέτως ευχαριστούµε τα παιδιά του σχολείου µας τα οποία
προθυµοποιήθηκαν να µας βοηθήσουν µε τα ερωτηµατολόγια.
Επίσης επιθυµούµε να αναφέρουµε την βοήθεια που µας έδωσαν οι
υπάλληλοι διαφόρων καταστηµάτων στην προσπάθεια µας να τους
πάρουµε συνέντευξη και την άδεια
που µας έδωσαν για την
φωτογράφηση των καταστηµάτων τους.
Τέλος, να ευχαριστήσουµε τους γονείς και τους συγγενείς από τους
οποίους αντλήσαµε πληροφορίες οι οποίες
εργασία µας.
2
περιλαµβάνονται στην
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ευχαριστίες
σελ. 2
Περίληψη
σελ. 4
Πρόλογος
σελ. 5
Κυρίως µέρος
σελ. 6-10
Συµπέρασµα
σελ. 11-12
Επίλογος
σελ. 13
Βιβλιογραφία
σελ. 14
Παράρτηµα:
Α)Θεατρικό δρώµενο
σελ 15
Β) γραφήµατα
σελ. 17-24
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οµάδα µας στην ερευνητική εργασία στηρίχτηκε στην συνεργασία, στην καλή
συνεννόηση , στον αλληλοσεβασµό και κάναµε το καλύτερο για να λύσουµε τους
προβληµατισµούς µας πάνω στο θέµα που ασχοληθήκαµε και καταθέτουµε τους
σκοπούς µας παρακάτω
Ο σκοπός της υποοµάδας µας ήταν να καταγράψουµε
•
Τις καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων και κυρίως των νέων
•
Κατάργηση σχολικών ποδιών αλλά ωστόσο και την κατάσταση που
επικρατούσε πριν την κατάργηση της
Για την υλοποίηση της εργασίας µας χρησιµοποιήσαµε κάποιες µεθόδους για
την καλύτερη ολοκλήρωση της. ∆ώσαµε κάποια ερωτηµατολόγια σε παιδιά του
σχολείου αλλά και συγγενείς . Καταγράψαµε τις πληροφορίες τους και µετά
δηµιουργήσαµε κάποια διαγράµµατα για την καλύτερη κατανόηση τους.
Επίσης, πήραµε κάποιες συνεντεύξεις
από εργαζοµένους καταστηµάτων και
µαζέψαµε
διάφορες
φωτογραφίες
µαγαζιών από µια συγκεκριµένη περιοχή
της πόλης µας.
Οι παραπάνω µέθοδοι µας οδήγησαν σε
ορισµένα
συµπεράσµατα
τα
οποία
προκύπτουν από αυτές.
Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η µόδα είναι ένα κοµµάτι της ζωής των ανθρώπων.
Συγκεκριµένα θα λέγαµε ότι οι νέοι, στις µέρες µας
επηρεάζονται από τις νέες τάσεις της µόδας.
4
δίνουν σηµασία και
Σκοπός
Σ
Την ερευνητική µας εργασία ασχοληθήκαµε µε δύο κύριους άξονες.
Σκοπός µας ήταν να µελετήσουµε τις καταναλωτικές συνήθειες των νέων
και τη σχολική µόδα του παρόντος και του παρελθόντος. Για να
µπορέσουµε να επιτύχουµε το στόχο µας, βασιστήκαµε σε συνεντεύξεις εργαζοµένων
και σε ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν σε νέους για να καταγράψουµε τις
συνήθειες τους. ∆ιεισδύσαµε στον κόσµο της σχολικής µόδας του παρελθόντος για να
κατανοήσουµε τις ενδυµατολογικές συνήθειες του παρόντος.
5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΣΤΟΛΕΣ
Αγόρια κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1956-1966 οι µαθητές
φορούσαν
σχολικές
ποδιές.
Συγκεκριµένα,
η
ενδυµασία
τους
αποτελούνταν από µπλε παντελόνι, λευκό πουκάµισο και ένα µπλε
πουλόβερ. Στο γυµνάσιο ήταν υποχρεωτικό να φορούν µπερέ όπως
επίσης και στην γυµναστική έπρεπε να φορούν φουφούλες χρώµατος
µπλε η µαύρο. Το ντύσιµο για την γυµναστική ολοκληρωνόταν µε λευκά,
κοντοµάνικα µπλουζάκια. Επιπροσθέτως, κάπου στην ποδιά υπήρχε το
σήµα κατατεθέν του κάθε σχολείου.
Κορίτσια
την επόµενη δεκαετία
1965-1975 οι µαθήτριες
φορούσαν µπλε ποδιές µε λευκό γιακά και κουµπιά τα οποία κούµπωναν
στο πίσω µέρος. Το υποχρεωτικό µάκρος της ποδιάς ήταν λίγο πιο κάτω
από το γόνατο. Επίσης, για τις µαθήτριες υπήρχε ένας αυστηρός κανόνας
που τους απαγόρευε να έχουν λυµένα µαλλιά, εποµένως τα µάζευαν µε
άσπρη η µπλε κορδέλα. Η ενδυµασία τους τελειωνόταν φορώντας µπλε η
άσπρα καλτσάκια. Επίσης όπως και στα αγόρια στην γυµναστική ήταν
υποχρεωτικές και οι φουφούλες µε άσπρα κοντοµάνικα µπλουζάκια. Ένα
ακόµα κοινό που έχουν είναι το σήµα κατατεθέν στην ποδιά τους.
6
6/2/82 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΠΟ∆ΙΑΣ
Η µπλε σχολική ποδιά, χρόνια ολόκληρα στο παρελθόν,
µαρτυρούσε την ιδιότητα του µαθητή, υπηρετούσε την οµοιοµορφία των
µελών της µαθητικής κοινότητας, κατά ορισµένες απόψεις και τη συνοχή
της. Πριν από 29 χρόνια, η συζήτηση για το ενδεχόµενο της κατάργησης
της, «άναψε» για τα καλά προκαλώντας αντιθέσεις και διχασµούς σε
αρκετά σηµαντικά κοµµάτια της ελληνικής κοινωνίας.
Στις 6 Φεβρουαρίου το 1982, ακριβώς 29 χρόνια πριν, οι σχολικές
στολές «πέρασαν» στο παρελθόν. Το κυβερνητικό µέτρο χαρακτηρίστηκε
ως ένδειξη εκδηµοκρατισµού, πλουραλισµού, ελευθερίας στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας από µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Το µόνο σίγουρο-όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων-ήταν πως ο
χρόνος για την κατάργηση της είχε πράγµατι ωριµάσει. Η ύπαρξή της δεν
εξυπηρετούσε πια καµία ανάγκη και όλοι αυτοί οι εκφρασµένοι φόβοι
περί ανεξέλεγκτης εισαγωγής της µόδας στα σχολεία και της ύπαρξης
ενδυµατολογικών
ανταγωνισµών
µεταξύ
των
µαθητών,
στις
περισσότερες περιπτώσεις διαψεύστηκαν.
Οι µαθητές απεκδύθηκαν µε µεγάλη ευκολία τη µπλε στολή τους.
Πολλοί από αυτούς, µάλιστα, δήλωναν ανακουφισµένοι καθώς
υποστήριζαν ότι φορώντας τη, ασφυκτιούσαν. Τα τελευταία χρόνια
«άνοιξε» δειλά-δειλά η συζήτηση για την επαναφορά της, µε διαφορετική
ένταση κάθε φορά. Ποτέ όµως, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, δεν έγινε
κάποια σχετική ενέργεια από τη πλευρά της πολιτείας.
7
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΟ∆ΙΑΣ
Η εισαγωγή της σχολικής ποδιάς στα σχολεία θεώρησαν πως
εξυπηρετεί στην ισότητα µεταξύ των µαθητών
ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση
της οικογένειας. Αυτό σαφώς και είναι ένα
ολέθριο ψέµα διότι υπήρχαν µαθήτριες που
αγόραζαν τα µοντελάκια του Τσεκλένη αλλά
υπήρχαν και µαθήτριες που φορούσαν τις
ποδιές τους από το παζάρι του Σαββάτου. Απ’
όσα
γνωρίζουµε,
η
σχολική
στολή
αποτελούσε τον εφιάλτη πολλών παιδιών,
όµως ορισµένοι την υποστήριζαν. Υπήρχαν
άτοµα που πρόλαβαν το πριν αλλά και το
µετά την κατάργηση της.
Κάποιοι ήταν ικανοποιηµένοι και χαρούµενοι, θεώρησαν πως
µετά από τόσα βασανιστικά χρόνια έφτασε επιτέλους η στιγµή που θα
µπορέσουν ελεύθερα και περιορισµούς να βγάλουν στην επιφάνια ένα
κοµµάτι του εαυτού τους. Με τον τρόπο που ντύνονταν πίστευαν πως
φανερώνουν κάτι δικό τους και ήταν ένδειξη ελευθερίας. Μπορούσαν να
φορέσουν ότι προτιµήσεις είχαν, άλλοτε ένα απλό, καθηµερινό ντύσιµο
και άλλοτε ένα πιο επίσηµο και ίσως πιο ακατάλληλο για για το σχολείο.
8
Από την άλλη όµως έχουµε και τους θερµούς υποστηρικτές της.
Έγιναν επίσης διαµαρτυρίες από την µειοψηφία των µαθητών. Η
υπερβολική ελευθερία µέσα στο χώρο του σχολείου δεν ήταν καλό, κατά
την γνώµη τους. Ανέφεραν ότι επιβάλλεται ο σεβασµός και ένα όριο το
οποίο πρέπει να υπάρχει. Άρα, φτάνουµε στο συµπέρασµα ότι η σχολική
στολή παύοντας πια να είναι υποχρεωτική έκανε περισσότερο καλό παρά
κακό…
ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ:
•
∆ιαφοροποίηση
•
Περιορισµένη αυτοέκφραση
•
Έξοδα
•
Ελλιπείς οργάνωση
•
Ανεπαρκής άνεση
ΥΠΕΡ:
•
Κατάλληλη ενδυµασία
•
Ισότητα µεταξύ των µαθητών
ΜΟ∆Α
ΟΡΙΣΜΟΣ: Μόδα ονοµάζεται ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής που
επικρατεί σε µια κοινωνία για κάποιο χρονικό διάστηµα και σχετίζεται µε
9
την εξωτερική εµφάνιση του κάθε άτοµου, µε τα αντικείµενα που
χρησιµοποιούν, µε τη συµπεριφορά τους κτλ.
ΜΕΣΑ:
1.
ΜΜΕ
2.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
1.
Πολλοί έχουν την τάση να εντυπωσιάζουν
2.
Τάση για ανανέωση
3.
Τάση για µίµηση των άλλων
4.
Οι µαταιόδοξοι άνθρωποι θέλουν να επιδεικνύουν την
ΑΙΤΙΑ:
ευµάρεια και την οικονοµική υπεροχή
5.
Στους εργαζόµενους η προσεγµένη εµφάνιση είναι
υποχρεωτική, γιατί απαιτείται από το επάγγελµα τους
6.
Εάν κάποιος δεν ακολουθεί τη µόδα έχει την αίσθηση
του φόβου και τις ανασφάλειας µήπως αποµονωθεί
7.
Ζουν στο πνεύµα της σύγχρονης εποχής και
εναρµονίζονται µε την πλειονότητα των ανθρώπων
8.
Άνθρωποι µε ελαστικές αντιδράσεις στη διαφήµιση,
υποκύπτουν εύκολα.
ΤΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡOΦΙΚΟΤΕΡΑ TRENDS ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ
1.
Στενός κορσές
2.
Μαύρισµα δοντιών
3.
Περούκες της ντροπής
4.
Όταν η βρωµά ήταν στη µόδα…
10
5.
Μαύρα µάτια
6.
∆ολοφονικά χτενάκια
7.
∆ολοφονικότερες βαφές µαλλιών
8.
Λεύκανση των προσώπων
9.
Τακούνια για άντρες
10. Ψεύτικες ελιές
Πολλά από αυτά µέσω κάποιων ουσιών που έχουν προκαλούν και
θάνατο!!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η µόδα είναι µια µορφή ασχήµιας τόσο
ανυπόφορη που πρέπει να την αλλάζουµε κάθε 6 µήνες. Η σύνθεση
µόδας και ατοµικισµού έχει ως συνέπεια η µόδα αφενός να θεωρείται ένα
µέσο αυτοέκφρασης και αναπαράστασης του «εγώ» αφετέρου να
ικανοποιεί ατοµικές επιθυµίες.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
1.
Αναµφίβολα, η σχολική στολή ήταν κάτι που στιγµάτισε τα
παιδικά χρόνια των ανθρώπων που τη χρησιµοποίησαν. Κατά τη
γνώµη µας, η ιδέα αυτή δεν ήταν και τόσο έξυπνη.
Κατ’ αυτό τον τρόπο κανένας δεν είχε καταφέρει να πλησιάσει
τη θεµελίωση της ελευθερίας διότι ελευθερία δεν είναι µια απλή λέξη
µε 5 συλλαβές, είναι µια λέξη µε 1000 ερµηνείες. Βέβαια η
επικίνδυνη, υπερβολική ελευθερία παραµόνευε! Ύστερα από αρκετά
χρόνια οι µαθητές κατάφεραν να γλιτώσουν αυτή τη τροµερή
καταπίεση
µε
την
σηµαδιακή
6/02/82
καταργήθηκαν οι σχολικές ποδιές.
11
ηµέρα
καθώς
τότε
Αυτό ήταν πολύ σηµαντικό και πιστεύουµε πως ήταν ένα
πρωτοπόρο βήµα που οδηγούσε στην αρχή της δηµοκρατίας, αφού
κύριος όρος της ήταν η ελευθερία.
2.
Επίσης, έπειτα από 3 µήνες έρευνας και πραγµατοποίησης της
εργασίας
µας,
έπειτα
από
συγκεκριµένα
στοιχεία
που
ανακαλύψαµε και καταγράψαµε, καταλήξαµε σε καινούρια
συµπεράσµατα όσον αφορά τη µόδα που πριν ούτε καν είχαµε
φανταστεί.
3.
Ο κόσµος της µόδας δεν είναι τόσο λαµπερός και τόσο
εύθραυστος όσο θέλει να δείχνει. Πίσω απ’ αυτόν κρύβονται
εκατοµµύρια «σπασµένα γυαλιά» που δεν ξανακολάνε! ∆υστυχώς,
για όλους οι άνθρωποι συνήθως οι έφηβοι και κυρίως το θηλυκό
φύλο έχει παρεξηγήσει τη µόδα. Έχει εντυπωθεί σε αυτήν µε
αποτέλεσµα να ξεχνάει τις αξίες και τα σωστά κριτήρια
αξιολόγησης ενός ανθρώπου, αυτά δεν είναι άλλα παρά ο
πολύτιµος εσωτερικός κόσµος που υπάρχει σε κάθε άτοµο
ξεχωριστά. Αν και τα υπόλοιπα χρόνια συνεχιστεί αυτή η οδυνηρή
κατάσταση πολύ φοβόµαστε πως το ανθρώπινο είδος θα
«εξαφανιστεί» και θα κυριαρχήσει η πλαστική πορσελάνη που θα
αντιπροσωπεύει τον πλαστικό κόσµο, δηλαδή τον ψεύτικο!
Αποφασίσαµε να κλείσουµε το συµπέρασµά µας µε µια φράση που
οδηγεί σε σκέψεις: «Η µόδα τελικά είναι συνήθως µια µορφή
ασχήµιας τόσο ανυπόφορη που πρέπει να την αλλάζουµε κάθε 6
µήνες…». Η αν. καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο της Θράκης
Χριστίνα Κουλούρη είχε δηµοσιεύσει ένα άρθρο στην εφηµ. το
ΒΗΜΑ στις 10/02/02 λέγοντας και αναλύοντας τα παραπάνω.
Εµείς, λοιπόν, συµφωνούµε απόλυτα µε τα λόγια της..!!
12
Ε
ΠΙΛΟΓΟΣ
Έπειτα από τρεις µήνες που ασχοληθήκαµε µε την ερευνητική
µας εργασία είδαµε και µάθαµε πράγµατα που δεν είχαµε µπει
στην διαδικασία να ψάξουµε. Στην οµάδα µας είχαµε πλήρη συνεργασία
και κατανόηση. Προσπαθήσαµε να δώσουµε µε δικό µας τρόπο και
ερµηνεία, αυτά που καταγράψαµε και τα συµπεράσµατα µας µετά από
τις πληροφορίες που βρήκαµε .
Η ερευνητική µας εργασία στηρίχτηκε σε ερωτηµατολόγια
και
συνεντεύξεις . Τέλος για µας η ερευνητική µας εργασία στέφθηκε µε
επιτυχία γιατί ήταν η πρώτη φόρα που είχαµε αυτό το µάθηµα και
φέραµε εις πέρας το στόχο µας.
13
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Άρθρο εφηµερίδας : Χριστίνα Κουλούρη ,10/2/2002,Η γλώσσα
της µόδας, ΤΟ ΒΗΜΑ, 2 Σελίδες
• ∆ιαδίκτυο : Google , 22/09/2009,Τα 10 καταστροφικότερα trends
στην ιστορία της µόδας, www.in2life.gr, 25/11/2011
• Google,Τα επιχειρήµατα κατά των σχολικών ποδιών,grisold
marbres.com,21/11/2011
• Άρθρο εφηµερίδας: Ανώνυµο, 5/02/2010,Κατάργηση της σχολικής
ποδιάς, ΤΟ ΒΗΜΑ, 5/11/2011
• Συνεντεύξεις :κ. Παρασκευάς Αλεξόπουλος 6/11/2011,19:00µµ,
πολίτης , <<Σχολική ποδιά>>
• κ. Αθανασία Αλεξοπούλου, 6/11/2011,18:30µµ,πολιτης,<<Σχολική
ποδιά>>,
14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΤΕΧΝΗΜΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟ – ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΑΣ:
Α) Το παρακάτω δρώµενο δηµιουργήθηκε από την οµάδα µας στο πλαίσιο της
Ερευνητικής µας εργασίας και έγινε η παρουσίαση της στις 23/01/2012 στην σχολική
κοινότητα.
Αναφέρετε σε µια εκποµπή κατά την οποία δίνεται µια συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό
κανάλι σχετικά µε θέµατα που αφορούν την διαχρονικότητα της µόδας σε διάφορες
ηλικίες.
CAMERAWOMAN: Υποδεχθείτε την Έµη Ωραίου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Καλώς ήρθατε και σήµερα κοντά µας. Η αποψινή εκποµπή
έχει σχέση γενικότερα µε τη µόδα. Θα µας πουν περισσότερα όµως οι καλεσµένες
µας. Πρώτον η κα Μαρουσώ Τσαπέτακλα, 50 ετών, νοικοκυρά. Επίσης µαζί µας είναι
και η Λυδία Βασιλοπούλου, 25 ετών, πωλήτρια σε επώνυµη βιοµηχανία παραγωγής
ενδυµάτων της χώρας µας. Τέλος η γλυκιά Λεία Λέτο, 16 ετών. Τι κάνετε? Ας µη
χάνουµε χρόνο όµως, ας αρχίσουµε τη συνέντευξη! Κα Τσαπέτακλα θα αρχίσω µε
‘σας. Πως ήταν οι σχολικές ποδιές στα σχολικά σας χρόνια;
ΚΑ ΤΣΑΠΕΤΑΚΛΑ: Στα δικά µου χρόνια τα κορίτσια φόραγαν µπλε ποδιές µε
λευκό γιακά που κούµπωνε πίσω τα µαλλιά υποχρεωτικά πιασµένα! Τα αγόρια
απ’την άλλη είχαν µπλε παντελόνι και πουλόβερ και λευκό πουκάµισο.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Μάλιστα και πείτε µας υπήρχαν αντιρρήσεις για τη σχολική
ποδιά πριν τη κατάργησή της;
ΚΑ ΤΣΑΠΕΤΑΚΛΑ: Βεβαίως κυρίως από τους µαθητές. Ήθελαν λέει τάχα µου
ελευθερία. Τι να πω εγώ διαφωνούσα!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Ποιες ήταν οι διαφορές στο σχολείο σας µετά τη κατάργησή
της;
ΚΑ ΤΣΑΠΕΤΑΚΛΑ: Τα παιδιά άρχισαν να ντύνονταν όπως ήθελαν κυρίως τα
κορίτσια και αρκετά ανεπίσηµα πήραν τα µυαλά τους αέρα κυρία Ωραίου µου!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστούµε! Λυδία µου είσαι η επόµενη. Πιστεύεις ότι
οι νέοι αγοράζουν ρούχα τα οποία ακολουθούν τη τάση της µόδας;
ΛΥ∆ΙΑ: Ναι φυσικά! Οι νέοι έχουν τη τάση να εντυπωσιάζουν µέσα από τα ρούχα
τους θέλουν να περνάνε µια όµορφη εικόνα στους άλλους!
15
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Τα ρούχα που προµηθεύεστε προέρχονται από τριτοκοσµικές
χώρες;
ΛΥ∆ΙΑ: Όχι! Τα ρούχα είναι µόνο από Ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερµανία Ιταλία
κλπ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Θεωρείς ότι οι έφηβοι ψωνίζουν µέσα από τις µάρκες;
ΛΥ∆ΙΑ: Όπως σας είπα και πριν ναι! Θέλουν να ‘δείχνονται’ κατά κάποιο τρόπο.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Βλέπετε να επηρεάζονται οι πελάτες από τη τιµή των
ενδυµάτων;
ΛΥ∆ΙΑ: Βέβαια! Κυρίως τώρα που υπάρχει οικονοµική κρίση οι πελάτες προτιµούν
τα πιο φθηνά εµπορεύµατα γι αυτό κι εµείς ρίχνουµε τις τιµές όσο µπορούµε.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Σ’ ευχαριστούµε. Λεία µου θα θέλαµε να µας πεις και τη δική
σου γνώµη. Τι είναι για σένα µόδα;
ΛΙΑ: Μόδα γενικά λέγεται ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής σε µια κοινωνία για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε βάση την εξωτερική εµφάνιση.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Πιστεύεις ότι τα µοντέλα αποτελούν πρότυπο για τους νέους
σήµερα;
ΛΙΑ: ∆υστυχώς ναι! Οι νέοι δε βλέπουν όλη τη ψευτιά που κρύβετε και νοµίζουν ότι
αυτό είναι το τέλειο. Μέγα λάθος!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Και τέλος ποια είναι τα αίτια της µόδας;
ΛΙΑ: Πρώτα από όλα υπάρχει η τάση για µίµηση για αλλαγή και τάση να
εντυπωσιάζουν. Επίσης οι άνθρωποι που θέλουν να δειχτούν αλλά και οι εργαζόµενοι
που απαιτούν συγκεκριµένο ντύσιµο όπως οι δικηγόροι!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ: Σ’ ευχαριστούµε και σένα! Σήµερα λάβαµε ένα e-mail από την
οµάδα ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ που µελέτησαν στο πλαίσιο της ερευνητικής τους εργασίας
για τη µόδα και µας έστειλαν το συµπέρασµα τους. Θέλω να έρθετε δίπλα µου και να
το διαβάσουµε όλοι µαζί.
……………….
Κάπου εδώ φτάσαµε στο τέλος της εκποµπής µας . Σύντοµα όµως θα είµαστε πάλι
κοντά σας!! Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ!!
16
Β) ∆ιαγράµµατα από έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου
Καταναλωτικές συνήθειες
Ειδος
Ποσοτητα
Παντελόνια
Μπλούζες
Ζακέτες
Φορέµατα
Φούστες
Φόρµες
Πουκάµισα
Μπουφάν
175
425
98
49
23
48
12
55
Καταναλώτικες συνήθειες
Παντελόνια
5%1% 6%
3%
6%
Μπλούζες
20%
Ζακέτες
Φορέµατα
Φούστες
11%
48%
Φόρµες
Πουκάµισα
Μπουφάν
Σύµφωνα µε τα στατιστικά βλέπουµε τις καταναλωτικές συνήθειες των νέων
από ηλικίας από 15-16.
Χώρα κατασκευής
Ελλάδα
Κίνα
37
35
17
Γερµανία
Ιταλία
Τουρκία
Ισπανία
9
35
8
6
6%
5%
Ελλάδα
28%
Κίνα
Γερµανία
27%
Ιταλία
7%
27%
Τουρκία
Ισπανία
Σύµφωνα µε το παραπάνω γράφηµα πάρθηκε από συγκεκριµένο αριθµό
ατόµων βλέπουµε ότι η πλειονότητα κατασκευής ενδυµάτων γίνετε στις
Ευρωπαϊκές χώρες!
18
ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
10
0
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Μετά από συνεντεύξεις που πάρθηκαν από 10 καταστηµατάρχες βγάλαµε το
συµπέρασµα ότι τα ρούχα που προµηθεύοντε, ακολουθούν πάντοτε την τάση
της µόδας!
19
ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
ΡΟΥΧΩΝ
ΝΑΙ
10
ΌΧΙ
0
ΝΑΙ
ΌΧΙ
20
ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ
ΛΙΓΟ
ΠΟΛΎ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
0
7
3
ΛΙΓΟ
ΠΟΛΎ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
Στα 2 παραπάνω γραφήµατα βλέπουµε ότι γίνονται πολύ συχνά παραλαβές
ρούχων, διότι υπάρχη µεγάλη ζήτηση από τους καταναλωτές!
ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΑΣ
21
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1
5
4
3
4
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η πλειονότητα των καταστηµάτων που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι η
παραλαβή των ρούχων τους γίνετε κυρίως από χώρες της Ευρωπαικής
Ένωσης!
22
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
10
0
ΝΑΙ
ΌΧΙ
Τα 10 καταστήµατα που ρωτήθηκαν τους ενδιαφέρει τα ρούχα τους, να µην
είναι από τριτικοσµικές χώρες.
Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις στις χώρες παρασκευής;
23
ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΠΟΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΛΚΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΗΛΙΚΙΕΣ 10-20
ΗΛΙΚΙΕΣ 20-40
ΗΛΙΚΙΕΣ 40-80
2
7
1
ΗΛΙΚΙΕΣ 10-20
ΗΛΙΚΙΕΣ 20-40
ΗΛΙΚΙΕΣ 40-80
Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι τα ρούχα που προµηθεύοντε τα
καταστήµατα ελκύουν περισσότερο τις νεαρές ηλικίες οι οποίες ψάχνουν για
µερική ανανέωση!
ΤΕΛΟΣ
24