Διακρίσεις Φοιτητών 2011-2012

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.
Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012
α/α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΗ/
ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
(εθνική,
διεθνής)
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
(περιγραφή)
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
1
Μαυροκωστίδου
Μαρία
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
Εθνική
2011-2012
Υποτροφία για
µεταπτυχιακές σπουδές
στο εξωτερικό, στο
Πανεπιστήµιο
Manchester, Art Gallery
and Museum Studies
2
Τερζοπούλου
Δήµητρα
Yποψήφια
διδάκτωρ
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
Εθνική
2011
Υποτροφία (διάρκεια: δύο Ίδρυµα Α. Γ.
ακαδηµαϊκά έτη) για
Λεβέντη
εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στην Ελλάδα,
στην ειδίκευση της
Κλασικής Aρχαιολογίας
στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης.
3
Δηµακόπουλος
Σταύρος
Υποψήφιος
Διδάκτωρ
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
Εθνική
2011
Υποτροφία (διάρκεια: δύο Ακαδηµία
ακαδηµαϊκά έτη) για
Αθηνών
εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στην Ελλάδα,
στην ειδίκευση της
Κλασικής Aρχαιολογίας
στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
Ίδρυµα
"Παναγιώτη και
Έφης Μιχελή
ΕMAIL ΦΟΙΤΗΤΗ
mariablackcost@hot
mail.com
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
ΦΟΙΤΗΤΗ
(ονοµατεπώνυµο
(σταθερό)
, βαθµίδα)
2310-206890
[email protected] 2310-848798
ΕMAIL
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
(σταθερό)
Ηλίας Μυκονιάτης, [email protected] 2310 997234
Καθηγητής
.gr
Ιστορίας της
Τέχνης ΑΠΘ
Θεοδοσία
ΣτεφανίδουΤιβερίου,
Καθηγήτρια
Κλασικής
Αρχαιολογίας,
Α.Π.Θ.
[email protected] 2310 997264
r
Μπάρµπαρα Σµιτ- [email protected] 2310 997215
Δούνα,
Καθηγήτρια
Κλασικής
Αρχαιολογίας ΑΠΘ
1
11-1-2013
4
Καλλιγά
Ελένη
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
Εθνική
2011
Υποτροφία (διάρκεια: δύο Ακαδηµία
ακαδηµαϊκά έτη) για
Αθηνών
µεταπτυχιακές σπουδές
Α' κύκλου στην Ελλάδα,
στην Ειδίκευση
Προϊστορικής
Aρχαιολογίας στο
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης.
5
Κουτίδου
Μαρία
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Χηµείας
Διεθνής
2/9/2011
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
2nd International maria_koutidou@h
ISEKI_Food
otmail.com
Conference
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
adparask@chem. 2310 997832
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ auth.gr
ΛΟΥ, ΕΠΙΚ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
6
Χρυσάνθου
Ανδρέας
Μεταπτυχιακός
φοιτητής
Χηµείας
Διεθνής
2/9/2011
Βραβείο Καλύτερης
Αναρτηµένης
Ανακοίνωσης σε
Επιστηµονικό Συνέδριο
2nd International andreas
ISEKI_Food
[email protected]
Conference
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
adparask@chem. 2310 997832
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ auth.gr
ΛΟΥ, ΕΠΙΚ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
7
Αλιγιζάκη
Αικατερίνη
Υποψήφια
διδάκτωρ
Βιολογίας
Διεθνής
4-9/9/2011
Τρίτο βραβείο για το V
5ο Ευρωπαϊκό [email protected]
EPC-Best student poster Συνέδριο
award
ΦυκολογίαςΕυρωπαϊκή
Συνοµοσπονδία
Φυκολογικών
Εταιριών
8
Κωτίδης
Μιστριώτης
Μιχαλόπουλος
Παπαβραµίδης
Ευστάθιος
Γιώργος
Νίκος
Θεοδόσης
Επιστηµονικός Ιατρική
Συνεργάτης Διδάκτωρ
Ειδικευόµενος
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Επιστηµονικός
Συνεργάτης Διδάκτωρ
Επιστηµονικός
Συνεργάτης Μεταδιδακτορικό
ς Ερευνητής
Εθνική
18/9/2011
Βραβείο Καλύτερης
2ο Πανελλήνιο
προφορικής ανακοίνωσης Συνέδριο
Χειρουργικής
Ογκολογίας
9
Αργυράκη
Μαρία
Επιστηµονικός
Συνεργάτης
Διεθνής
25/9/2011
1ο Βραβείο
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
Ιατρική
[email protected]
First
International
Meeting of
Medical
Olympicus
Contest
2
[email protected]
[email protected]
om
nickos.michalopoulos
@gmail.com
papavramidis@hotma
il.com
Σεβαστή
Τριανταφύλλου,
λέκτορας
Προϊστορικής
Αρχαιολογίας
Παπαβραµίδης
Σπύρος,
Καθηγητής
[email protected].
gr
[email protected]
Ιακωβίδου-Κρίτση [email protected]
Ζαφειρούλα,
Καθηγήτρια
2310-994647
2310-999015
11-1-2013
10
Βαγιωνάς,
Πλερός,
Μήλιου
Χρήστος,
Νίκος,
Αµαλία
Μεταπτυχιακός
φοιτητής,
Λέκτορας,
Επίκουρη
Καθηγήτρια
Πληροφορικής
Εθνική
10/2011
Bραβείο καλύτερης
Φοιτητικό
εργασίας για τo άρθρο "A Συνέδριο
Semiconductor Optical
Εύρηκα 2011
Amlifier Model based on
the Transfer Matrix
Method".
11
Παπαδοπούλου,
Μπάσσα
Σουζάνα,
Ελένη
Διδάκτoρες
ΤΕΦΑΑ
Διεθνής
18-19/11/2011
1ο Βραβείο Αναρτηµένης
Ανακοίνωσης για την
εργασία "Μυοσκελετικές
κακώσεις επίλεκτων
νεανίδων και γυναικών
αθλητριών
πετοσφαίρισης" 9ο
Ελλαδο-Κυπριακό
Αθλητιατρικό Συνέδριο,
Λευκωσία, Κύπρος
Αθλητιατρική
Εταιρεία
Κύπρου &
Αθλητιατρική
Εταιρεία
Ελλάδος
Παπαδοπούλου:
Παπαδοπούλου:
[email protected]. 2310-208861
gr , Μπάσσα:
[email protected]
12
Παπαβραµίδης
Θεοδόσης
Επιστηµονικός Ιατρική
Συνεργάτης,
Μεταδιδακτορικό
ς Ερευνητής
Διεθνής
19/10/2011
Eminent Scientist of the
Year 2012
International
Research
Promotion
Council
13
Μιχόπουλος
Φίλιππος
Υποψήφιος
διδάκτορας
Χηµείας
Διεθνής
17/11/2011
Runner-up Bioanalysis
Future Science
Young Investigator Award
14
Καβαζίδου
Εβρένογλου
Νηµατούδης
ΦαχαντίδουΤσιλιγκίρογλου
Ελένη
Αµαριλίς
Ιωάννης
Άννα
Υποψήφιος
διδάκτορας
Επιστήµης
Εθνική
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού
26-27/11/2011
15
Γιαννακούλα
Αθηνά
Υποψήφιος
διδάκτορας
Νοµικής
Διεθνής
16
Αγγελάκης
Γιάννης
Φοιτητής
Μουσικών
Σπουδών
Διεθνής
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
Πλερός Νίκος,
Λέκτορας
Μήλιου Αµαλία,
Επίκουρη
Καθηγήτρια
[email protected]. 2310-998407
gr
papavramidis@hotma
il.com
Παπαβραµίδης
Σπύρος,
Καθηγητής
[email protected]
[email protected]
m
Γεωργιος
Θεοδωριδης
[email protected] 2310-997718
uth.gr
2ο Βραβείο Αναρτηµένης 23ο Συνέδριο
Ανακοίνωσης
της Ελληνικής
Εταιρίας
Κοινωνικής
Παιδιατρικής &
Προαγωγής της
Υγείας µε τίτλο
"Το Γενετικώς
Πεπρωµένον
φυγείν
αδύνατον; Από
το Σύνδροµο
Down στην
Παχυσαρκία"
Φαχαντίδου Τσιλιγκίρογλου
Άννα
[email protected]
.gr
29-30/11/2011
Επιλογή για παρουσίαση
στο Ευρωπαϊκό Ποινικό
σε σεµινάριο υπ.
Διδακτόρων µε κριτές
Νοµική Σχολή
[email protected]
του
Πανεπιστηµίου
του
Λουξεµβούργου
Καϊάφα Μαρία,
Καθηγήτρια
[email protected].
gr
22/12/11
Τετράδα Διαγωνισµού
Σύνθεσης TAKEMITSU
(Ιαπωνία)
TAKEMITSU
Σαµαράς Χρήστος, [email protected] 2310-991814
Καθηγητής
h.gr
3
2310-994647
11-1-2013
17
Βικτωράτος
Ιωσήφ
Υποψήφιος
Διδάκτωρ
Οικονοµικών
Επιστηµών
Διεθνής
2012
1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ RULE
CHALLENGE TOY 6th
International Rule
Symposium
(RuleML2012@ECAI )
18
Καλιαµπού
Μαρία
Φοιτήτρια του
Ιστορίας &
Τµήµατος και
Αρχαιολογίας
υπότροφος
Erasmus ως
φοιτήτρια, τώρα
senior lecturer at
Yale University
Διεθνής
30-31/1/2012
Erasmus ambassador για Erasmus
την Ελλάδα (ως πρώην
φοιτήτρια Erasmus µε
σηµαντική µετέπειτα
σταδιοδροµία)
19
Βασιλείου
Σωτηρούλα
Υποψήφια
διδάκτωρ
Εθνική
3/2012
Υποτροφία για
ΙΚΥΚ Κύπρου
διδακτορικές σπουδές, µε
βάση την επίδοση και την
κοινωνικοοικονοµική
κατάσταση
[email protected] 6973 530428
m
Βασίλειος
[email protected]
Γούναρης,
Καθηγητής
Ιστορίας Νεοτέρων
Χρόνων ΑΠΘ
20
ΣπυροµήτροςΞιούφης
Ελευθέριος
Υπ. Διδάκτορας Πληροφορικής
Διεθνής
3/2012
9η θέση στο διαγωνισµό
JRS 2012 ο οποίος είχε
ως θέµα την αυτόµατη
κατηγοριοποίηση
ερευνητικών εργασιών
βιοιατρικής µε
αλγορίθµους Μηχανικής
Μάθησης. Στο
διαγωνισµό συµµετείχαν
συνολικά 396 οµάδες από
50 διαφορετικές χώρες µε
533 εγγεγραµµένα µέλη.
Η διακριθείσα οµάδα
κατάφερε να βελτιώσει
κατά 122% την απόδοση
του βασικού αλγορίθµου
(µόλις 3% λιγότερο από
την πρώτη οµάδα) και
έλαβε πρόσκληση για
υποβολή εργασίας στο
συνέδριο Joint Rough
Sets Symposium (JRS)
2012.
Link:http://tunedit.org/chal
lenge/JRS12Contest
[email protected] 2310902022
r
Ιωάννης
Βλαχάβας,
Γρηγόριος
Τσουµάκας
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
RuleML Inc.
[email protected] 2310997181
Αθανάσιος
Τσαδήρας,
Επίκουρος
Καθηγητής
[email protected] 2310997181
h.gr
Εµµανουήλ
[email protected]. 2310 997185
Βουτυράς,
gr
Καθηγητής
Κλασικής
Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Southwest
Jiaotong
University,
University of
Warsaw και
TunedIT.
4
2310 997470
[email protected] 2310998145
.gr,
[email protected]
11-1-2013
21
Κυριακούδη
Αναστασία
Υποψήφια
διδάκτωρ
Χηµείας
Διεθνής
01-31/03/2012
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
STSM
[email protected]
STSM COMMITTEE TΗΣ COMMITTEE/C h.gr
ΔΡΑΣΗΣ COST FA0906 OST FA0906
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ
UNIVERSITY COLLEGE
CORK (IRELAND)
22
Τσότσιου
Δήµητρα
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Χηµείας
Εθνική
7-18/3/2012
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ManpowerGroup ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FUTURE
LEADERS
αστική µη
κερδοσκοπική
εταιρία Future
Leaders
[email protected]
r
23
Κουτίδου
Μαρία
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Χηµείας
Εθνική
7-18/3/2012
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ManpowerGroup ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FUTURE
LEADERS
αστική µη
κερδοσκοπική
εταιρία Future
Leaders
maria_koutidou@hot
mail.com
24
Καραγεώργου
Ευτυχία
Υποψήφια
διδάκτωρ
Χηµείας
Εθνική
19/3/2012
1ο Καλύτερο Βραβείο
Παρουσίασης Poster
EEX
[email protected]
25
Τσιλιπάκος
Πιτιλάκης
Κριεζής
Οδυσσέας
Αλέξανδρος
Εµµανουήλ
Υποψήφιος
διδάκτορας
Υποψήφιος
διδάκτορας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών &
Μηχανικών
Υπολογιστών
Διεθνής
16-19/4/2012
Best Student Paper
Award για την εργασία µε
τίτλο: "Hybrid siliconplasmonics: Efficient
waveguide interfacing for
low-loss integrated
switching components"
2012 SPIE
[email protected]
2310-996362
Photonics
alexandros.pitilakis@
Europe,
gmail.com
Nanophotonics
Conference
(http://spie.org/x
12295.xml)
26
Μανδηλιώτης
Τούµπας
Κυπριώτη
Κάζα
Δηµήτρης
Κώστας
Κατερίνα
Κική
Φοιτητές
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών &
Μηχανικών
Υπολογιστών
Διεθνής
24/4/2012
Πρώτη θέση στους
Διαγωνισµός
ελληνικούς τελικούς του Image Cup
Παγκόσµιου διαγωνισµού
Image Cup, για το project
Symbiosis.
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
5
[email protected],
[email protected]
m,
kcatherine711@gmail
.com,
[email protected]
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΙΔΟΥ, tsimidou@chem. 2310 997796
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
auth.gr
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ
[email protected] 2310997698
ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Αναπλ. uth.gr
Καθηγήτρια
Κριεζής
Εµµανουήλ,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Χατζηλεοντιάδης
Λεόντιος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
[email protected] 2310-995920
r
2310-996340
11-1-2013
27
Βαγιωνάς
Χρήστος
Μεταπτυχιακός
φοιτητής
Πληροφορικής
Διεθνής
5/2012
Newport Corporation grabt
recognizing the research
excellence of the student.
The paper "All Optical Flip
Flop with two Coupled
Travelling Waveguide SOAXGM Switches" by C.
Vagionas, D.Fitsios, N.
Pleros and A. Miliou
received the competitive
Newport Travel Grant at
CLEO 2012 (Conference on
Lasers and Electro-optics)
στο San Jose, CA.
28
Τζώτζος
Κωνσταντίνος
Φοιτητής
Φιλολογίας
Διεθνής
5/2012
Βράβευση για την
ΙΚΥ
Καλύτερη Ιστορία Έλληνα
ή Ξένου από εµπειρία στο
Πρόγραµµα Εράσµους
29
Γιαννακουδάκης
Δηµήτριος
Μεταπτυχιακός
φοιτητής
Χηµείας
Διεθνής
10/5/2012
FULL SCHOLARSHIP
FROM CITY
UNIVERSITY OF NEW
YORK (CUNY) as PhD
Candidate,
SCHOLARSHIP FROM
ONASIS FOUNDATION
CITY
dimitris@giannakoud
UNIVERSITY
akis.gr
OF NEW YORK,
ONASIS
FOUNDATION
30
Καραγιαννίδης
Παναγιώτης
Υποψήφιος
διδάκτορας
Φυσικής
Διεθνής
14-18/5/2012
Bραβείο νέου επιστήµονα
(Young Scientist Award)
για την καλύτερη
παρουσίαση εργασίας
στο Συµπόσιο
Quantitative Microscopy
of Energy Materials, για
την εργασία “Impact of
thermal annealing on the
morphology and
interfacial composition of
bulk heterojunction
organic solar cells” (P. G.
Karagiannidis, N.
Kalfagiannis, A.
Laskarakis, D. Georgiou,
C. Pitsalidis, S.
Logothetidis)
Διεθνές
συνέδριο EMRS (European
Materials
Research
Society) Spring
Meeting 2012
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
Optical Society of [email protected] 2310-998407
America and
r
Newport
Corporation
6
Μήλιου Αµαλία,
Νικόλαος Πλέρος
[email protected]. 2310-998407
gr
Αραµπατζίδου
Ελένη, Λέκτορας
[email protected]
Λογοθετίδης
Στέργιος,
Καθηγητής
[email protected]
2310-998174
11-1-2013
31
Γαλάνη
Γεωργία
Φοιτήτρια
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
Διεθνής
20/0523/06/2012
Υποτροφία για το
πρόγραµµα θερινής
άσκησης του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου του
Harvard
Harvard
[email protected] 2510 242842
University,
Center for
Hellenic Studies,
Summer
Internship
Program 2012
Γιάννης Μουρέλος, ymourelos@yahoo. 2310-997255
Καθηγητής
gr
Σύγχρονης
Ελληνικής
Ιστορίας ΑΠΘ
32
Βαγιωνάς
Χρήστος
Μεταπτυχιακός
φοιτητής
Πληροφορικής
Διεθνής
21/5/2012
Ένα από τα πέντε
Newport Travel Grants
<http://www.osafoundation.org/newportgr
ants> παγκοσµίως για να
παρουσιάσει (poster) την
εργασία " All Optical Flip
Flop with two Coupled
Travelling Waveguide
SOA-XGM Switches
CLEO
(Conference on
Lasers and
ElectroOptics)
Μήλιου Αµαλία,
Επίκουρη
Καθηγήτρια
[email protected]. 2310-998407
gr
33
Βουλκίδου
Ανδριάννα
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Φυσικής
Διεθνής
24-26/5/2012
Βραβείο νέου επιστήµονα
(Young Scientist Award) ,
που συνοδεύτηκε µε το
χρηµατικό ποσό των 500
Ευρώ στα πλαίσια του
ερευνητικού
προγράµµατος
MEMSENSE (Ανάπτυξη
καινοτόµων συστηµάτων
αισθητήρων
κατανεµηµένης ευφυίας),
την εργασία µε τίτλο: “A
Low Noise Low Offset
Current Mode
Instrumentation
Amplifier”, A.Voulkidou,
S.Siskos, Th.Laopoulos.
19th
International
Conference
Mixed Design of
Integrated
Circuits and
Systems,
παρουσίασε
προφορικά στο
διεθνές
συνέδριο
MIXDES 2012
(19th
International
Conference
Mixed Design of
Integrated
Circuits and
Systems, 24-26
May 2012 ),
Βαρσοβία
Σίσκος Στέλιος,
Καθηγητής
[email protected] 2310-998056
th.gr
34
Θαλασσίτης
Ανδρέας
Υποψήφιος
διδάκτορας
Χηµείας
Εθνική
25-27/5/2012
2ο Καλύτερο Βραβείο
Παρουσίασης Poster
15ο Ελληνικό
Συµπόσιο
Φαρµακευτικής
Χηµείας
Λίτινας
Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
[email protected] 2310997864
.gr
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
7
[email protected]
m
11-1-2013
35
Γιοβάνη
Δήµου
Καραγεωργίου
Παντακίδης
Αικατερίνη
Σουλτάνα
Πρεσβεία
Δηµήτρης
Φοιτητές
Νοµικής
Εθνική
26/5/2012
Premio Litis Ex Aequo/
Βραβείο ισοπαλίας στην
Εικονική Δίκη Ρωµαϊκού
Δικαίου
Τοµέας Ιστορίας,
Φιλοσοφίας &
Κοινωνιολογίας
του Δικαίου,
Νοµική-ΑΠΘ /
Τοµέας Ιστορίας,
& Μεθοδολογίας
του Δικαίου,
Νοµική -ΕΚΠΑ
36
Γιοβάνη
Αικατερίνη
Φοιτήτρια
Νοµικής
Εθνική
26/5/2012
Praemium Oratoris /
Βραβείο Καλύτερου
Ρήτορα στην Εικονική
Δίκη Ρωµαϊκού Δικαίου
Τοµέας Ιστορίας, [email protected]
Φιλοσοφίας &
Κοινωνιολογίας
του Δικαίου,
Νοµική-ΑΠΘ /
Τοµέας Ιστορίας,
& Μεθοδολογίας
του Δικαίου,
Νοµική -ΕΚΠΑ
37
Αναγνωστής
Παναγιώτης
Επιστηµονικός
συνεργάτης
Ιατρική
Εθνική
31/5/2012
Λήψη υποτροφίας από
την Ελληνική Εταιρεία
Αθηροσκλήρωσης.
Εκπόνηση ερευνητικού
πρωτοκόλλου µε θέµα:
"Μοντέλο πρόβλεψης
ανάπτυξης σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 σε
γυναίκες µε σακαχρώδη
διαβήτη κύησης.
Ελληνική
anagnwstis.pan@yah
Εταιρεία
oo.gr
Αθηροσκλήρωσ
ης
38
Αθανασιάδης
Γρηγόρης
Φοιτητής
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών &
Μηχανικών
Υπολογιστών
Διεθνής
5/6/2012
Πρώτο βραβείο στο
Association of
διαγωνισµό Trading Agent Trading Agent
Competition (TAC) 2012 Research
2310-996349
Μήτκας Περικλής, [email protected] 2310-996390
Καθηγητής
r
39
Χατζηδηµητρίου
Κυριάκος
Υποψήφιος
διδάκτορας
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών &
Μηχανικών
Υπολογιστών
Διεθνής
5/6/2012
Πρώτο βραβείο στο
Association of
διαγωνισµό Trading Agent Trading Agent
Competition (TAC) 2012 Research
[email protected] 2310-996349
.gr
Μήτκας Περικλής, [email protected] 2310-996390
Καθηγητής
r
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
8
[email protected]
tania_dimou@hotmail
.com
[email protected]
[email protected]
Βλάχος Γ.
Κωνσταντίνος,
Λέκτορας
costas_vlahos@ya 2310-996526
hoo.com
Βλάχος Γ.
Κωνσταντίνος,
Λέκτορας
costas_vlahos@ya 2310-996526
hoo.com
11-1-2013
40
Οµάδα Mertacor:
Αθανασιάδης,
Χατζηδηµητρίου,
Σταυρογιάννης,
Συµεωνίδης
Γρηγόρης,
Κυριάκος,
Λάµπρος,
Ανδρέας
Φοιτητής
ΤΗΜΜΥ,
Υποψήφιος
διδάκτορας,
Απόφοιτος
ΤΗΜΜΥ,
Λέκτορας
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών &
Μηχανικών
Υπολογιστών
Διεθνής
5/6/2012
Πρώτο Βραβείο στον
Παγκόσµιο Διαγωνισµό
Πρακτόρων για
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Trading Agent
Competition (TAC)
για τη συµµετοχή της στο
διαγωνισµό, µε τον
πράκτορα Mertacor, που
αφορούσε στη βέλτιστη
διαχείριση της
διαδικτυακής
διαφηµιστικής καµπάνιας
µίας εικονικής εταιρείας,
µέσω διαφηµιστικών
καταχωρήσεων, σε
µηχανές αναζήτησης.
Συνέδριο
Autonomous
Agents and MultiAgent Systems
(AAMAS) 2012,
στο Πολυτεχνείο
της Βαλένθια
στην Ισπανία
Μήτκας Περικλής, [email protected]
Καθηγητής
41
Κώττη
Τσακλίδης
Ελευθερία
Γεώργιος
Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Καθηγητής
Μαθηµατικών
Διεθνής
5-8/6/2012
Βραβείο καλύτερης
εργασίας νέου ερευνητή,
για την εργασία της (µε
συσυγγραφέα τον Γ.
Τσακλίδη) µε τίτλο
“Statistical Analysis of
Fractal Point Processes:
An application to the
Northern Aegean
(Greece) seicmicity”.
2nd Stochastic
Modeling
Techniques and
Data Analysis
International
Conference,
Χανιά
Τσακλίδης
Γεώργιος,
Καθηγητής
42
Βασιλείου
Σωτηρούλα
Υποψήφια
διδάκτωρ
Ιστορίας &
Αρχαιολογίας
Εθνική
7/2012
Υποτροφία για
Ίδρυµα Μελίνα
διδακτορικές σπουδές, µε Μερκούρη
βάση την επίδοση (διετής)
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
9
[email protected] 6973 530428
m
2310-996390
[email protected] 2310-997964
.gr
Βασίλειος
[email protected]
Γούναρης,
Καθηγητής
Ιστορίας Νεοτέρων
Χρόνων ΑΠΘ
2310 997470
11-1-2013
43
Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
ΕΚΔΟΣΗ ΙΙ
Υποψήφιος
διδάκτορας
Πληροφορικής
Διεθνής
7/2012
The Best Paper Award
(Computers Category) of
the 2012 International
Symposium on
Performance Evaluation
of Computer and
Telecommunication
Systems, SPECTS 2012,
K. Karaoglanoglou, and
H. Karatza,
"Directing Requests and
Acquiring Knowledge in a
Large-Scale Grid
System".
The Society for
Modeling and
Simulation
International
(SCS)
10
[email protected] 2310 886294
Ελένη Καρατζά
[email protected]. 2310 997974
gr
11-1-2013