ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Τμήμα Γεωγραφίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
:
:
:
:
:
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958, ΣΕΡΡΕΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ, ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΥΡΚΑΝΙΑΣ 1, 11142 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ/FAX : 210 2220010
[email protected]
Α2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο (Maitrise), Χωροταξίας επιλογή Πολεοδομία (Amenagement mention Urbanisme), του Πανεπιστημίου Παρισίων VIII (Institut d'Urbanisme de l'Academie de Paris), διευθυντής καθ. Anatol Copp, 1983.
Elève titulaire της Ecole Pratique des 'Hautes Etudes, του Παν/μίου Παρισίων, "Αρχαιολογία του Βυζαντινού Κόσμου", 1983-84.
D.E.A. Γεωγραφίας της Χωροταξίας (Geographie de l’Amenagement), κατεύθυνση Χωροταξία, Σχεδιασμός και Πολεοδομία (mention Amenagement, Planification et Urbanisme), σχολή Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου των Παρισίων IV-Σορβόννη και του Εθνικού Κονσερβατουάρ Τεχνών και Επαγγελμάτων (CNAM).
Διδακτορικό δίπλωμα Γεωγραφίας της Χωροταξίας (Geographie de l’Amenagement), σχολή Γεωγραφίας
του Πανεπιστημίου των Παρισίων IV-Σορβόννη και του Εθνικού Κονσερβατουάρ Τεχνών και Επαγγελμάτων (CNAM), τίτλος: Analyse geographique et sociale des Skites au Mont Athos (Γεωγραφική & Κοινωνική Ανάλυση των Σκητών στο Άγiον Όρος), υπό την επίβλεψη των καθηγητών: DePlanol X., Bastie
J., Σβορώνος Ν., Bompaire J. 1987.
Έμμισθη εκπαίδευση (stage) στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας, [Conseil d'Etat], 1979.
Α3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιστημονικά και Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Επιστημολογία της Ιστορικής Γεωγραφίας
Ιστορία της Γεωγραφίας
Έλληνες Γεωγράφοι και Εξερευνητές μετά τον 16 ο αιώνα
Η αναπαράσταση του χώρου των Ελλήνων
Λεξικογραφία Γεωγραφίας
Καινοτομίες στην ιστορία της Πολεοδομίας
Οικισμοί ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος
Αστική βία στον χρόνο
Η Γενεαλογια και γεωγραφίας του πληθυσμού
Ιεροί Τόποι
Γεωγραφία Αγίου Όρους
Η τεκμηρίωση στην 3Δ αναπαράσταση: σύγχρονη και ιστορική πόλη
Οπτικοποίηση και Γραφική Σημειολογία
Αστικές κηλίδες. Μοντελοποίηση της μέτρησης της αστικής ανάπτυξης
Ερευνητικά προγράμματα
1.
2.
Χαρτογράφηση Γλωσσικών Ιδιωμάτων νήσου Λέσβου, Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Αγγελική
Ράλλη, Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο ΑΟΧΧ, Τμ. Γεωγραφίας, Παν/μιο Αιγαίου (Συνεργάτης: Σιδηρόπουλος Γ), Περιφέρεια Β. Αιγαίου, 2011
Άγιον Όρος Διαχείριση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Ομάδα μελέτης, Υπεύθυνος Συντονιστής
Παπαγιάννης Θύμιος. Ιερά Κοινότης Αγίου Ορους, 2010, (Σιδηρόπουλος Γ: Μελετητής Χωροτάκτης
Γεωγράφος).
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Αεροφωτογραφικός Άτλας των Ελληνικών τοπίων, Ίδρυμα Λάτση, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χατζημηχάλης Κ. Τμ. Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Ανθρώπινης
Γεωγραφίας, 2008-2010
Έμπειρος ερευνητής, Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των αρχαιολογικών χώρων των Ασκληπιείων και
εικονική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας τους. Παν. Κρήτης, ΤΑΠ ΖΗΝΩΝ, iKnowHow (παράδοση 2009)
Έμπειρος ερευνητής, Επιστημονικός υπεύθυνος (ελληνική συμμετοχή) του προγράμματος «Cross-Border
Cultural Tourism Cooperation between Mitiline and Ayvalik», ερευνητικό πρόγραμμα με Τμήμα Γεωγραφίας του EGE University, Σμύρνη, Fusun Baikal (επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος, τουρκική
πλευρά), Μυτιλήνη 2006-2009.
Υπεύθυνος χαρτογραφικής παραγωγής, πρόγραμμα Atlas Démographique de Balkans, Association International des Demographes de Langue Francaise (lAΙDELF), Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών
Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) Παν/μιο Θεσσαλίας (2006).
Γεωγράφος έμπειρος ερευνητής, Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την
Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας» (2006-) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (E.Π.)
«Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.2 Ε.Π. Αττικής.
Γεωγράφος έμπειρος ερευνητής, Ψηφιακή Συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας «Αρχαία Αγορά Των
Αθηνών» (2004-2006) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (E.Π.) «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3
Γεωγράφος. Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού Πολιτισμού - Μέρος Α΄ (2004-2005) / στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3
Γεωγράφος - Χωροτάκτης έμπειρος ερευνητής. Πολιτιστική Πύλη του Aρχιπελάγους του Aιγαίου (20042005)/ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3
Έμπειρος Ερευνητής, Επιστήμονας - Δημιουργός, Διαδραστικές χαρτογραφίες ευρωπαϊκού πολιτισμού
Εναλλακτικό διδακτικό Υλικό, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ , Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 2005.
Έμπειρος ερευνητής. Πρόγραμμα "Αρχαιόραμα", ΓΓΕΤ - ΜΕΤΡΟ Π.19. Δημιουργία εργαλείων χωρικής
διαχείρισης ανασκαφών, Εφαρμογή Δισπηλιό (Καστοριά), συμμετέχοντες φορείς: ΑΠΘ, ΙΤΥ, 01 Πληροφορική, ΙΜΕ, 2003.
Έμπειρος ερευνητής, πρόγραμμα: Ηφαιστειακό Τόξο Αιγαίου: "Νέοι Τεχνολογικοί Προσανατολισμοί και
Πολιτιστικά, Τοπία" (AVATON), ΓΓΕΤ - ΜΕΤΡΟ 4.5, Πρόγραμμα «Πολιτισμός-Τουρισμός», συμμετέχοντες φορείς: Εθνικό Μέτσοβο Πολυτεχνείο, 01 Πληροφορική, Θεματικά Δίκτυα Α.Ε.,
Έ.Λ.Σαντορίνης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου, TEMAGON Α.Ε. (2003).
Έμπειρος ερευνητής, "LEGA", (e-learning) ΓΓΕΤ - κωδ. έργου 26. Παραγωγή Διαδικτυακής εφαρμογής
εκμάθησης - κατανόησης της ιστορίας για παιδιά. Συμμετέχοντες φορείς: ΕΚΠΑ, ΙΤΥ, ΕΑΠ, ΙΜΕ, Κολέγιο Ψυχικού, Rainbow Computers, 2003.
Ερευνητής. Πρόγραμμα: "Thematic mapping on non-income dimensions of poverty in Albania", Χρηματοδότηση World Bank. Παν. Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΑ, Εργαστήριο Δημογραφικών Αναλύσεων (2003).
Έμπειρος ερευνητής Χωροτάκτης. Πρόγραμμα: "Το πορτραίτο της σύγχρονης Ελληνίδας: Αποτύπωση
και ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας
και χωρικές διαφοροποιήσεις τους", Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ 2001, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (έναρξη 2003).
Υπεύθυνος ομάδας θεματικής χαρτογραφίας, Πρόγραμμα Ένταξης των Παιδιών με Πολιτισμικές &
Γλωσσικές Ιδιαιτερότητες στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, (Ε.Κ.Π.Α), Παν/μιο Αθηνών , 2002.
Έμπειρος ερευνητής, πρόγραμμα δημιουργίας Ψηφιακού Δημογραφικού Άτλαντα "Πανδώρα", Παν/μιο
Θεσσαλίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ΤΕΙ Αθήνας (2001).
Ερευνητής, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990 -1993.
Γεωγράφος - Χωροτάκτης μελετητής, στο πρόγραμμα ACE (έργο Νο2242, ΕΟΚ), γενικός τίτλος προγράμματος: Αποκατάσταση δασωμένων εκτάσεων και οικολογική διαχείριση της Ι.Μ. Σιμωνόπετρας,
1991
Γεωγράφος μελετητής, πρόγραμμα παραγωγής CD ROM θέμα: Η χερσόνησος του Αθω, φορέας υλοποίησης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1994-1997.
Α4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Επιστημονικός σύμβουλος – συνεργάτης HISTORY CHANNEL (USA), σειρά: Ancient Discoverie,
11τεκμηριωτικά φιλμ μικρού μήκους (2009).
Διευθυντής Εργαστηρίου, "Γεωγραφικής Ανάλυσης και Χαρτογραφίας" (ΕρΓΑΧ), στον τομέα Έρευνας & Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ). 1998-2006.
Διευθυντής τμήματος "Χαρτογραφίας", Εταιρεία, Pan Drive Hellas (αυτοματοποιημένη πλοήγηση,
χαρτογραφία, πραγματικό χρόνο, κυκλοφοριακές βάσεις), 1993-1995. Περιοχές μελέτης / εφαρμογής:
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
2
Ευρύτερη περιοχή Πρωτεύουσας, Β. Ευρώπη και ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών γεωγραφικών εργαλείων και εφαρμογών, προγραμμάτων συντήρησης γεωδεδομένων.
Ελεύθερος επαγγελματίας - μελετητής. (Μέλος Μητρώου Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην κατηγορία
1/Α Χωροταξικές - Ρυθμιστικές μελέτες, αρ.μ. 7146) και μελέτες (βλέπε πιο κάτω)
Σύμβουλος – μελετητής, Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρα. Απρίλιο 1983 - Μάρτιο 1987 και Απρίλιο 1995 - Σεπτέμβριο 1997.
Ερευνητής Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990-1993.
Συνεργάτης αρχιτεκτονικού γραφείου Κουφόπουλου Π., Μυριανθέως Μ. 1995.
Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Αρχιτεκτονικό Γραφείο του J.P.Dutilleul, 89 rue de Morillons, Paris 75015,
1982-1984.
Μελέτες και παραγωγές ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού
Μελέτες
Σιδηρόπουλος, Λινός, Μπαργιώτας, "Προμελέτη προγράμματος αποκατάστασης περιοχής Σκήτης Αγ. Ανδρέου" 1997.
Σιδηρόπουλος, Στεφανάκης, Κωτίδης, "Δημιουργία ψηφιακού κελύφους για την διαχείριση των
μνημείων της Μητρόπολης Νικόπόλεως και Πρεβέζης", 1997.
Σιδηρόπουλος, Λινός, Μπαργιώτας, "Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρους τη Ι. Μονής
Βατοπεδίου", 1996.
Σίδηρόπουλος, "Παραγωγή χαρτογραφικού ψηφιακού υποβάθρου της φυτοκάλυψης της περιοχής
της Ι.Μ. Βατοπεδίου", 1996.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως, Σίδηρόπουλος, "Αποτύπωση / Μελέτη εφαρμογής καθολικού
ΙΜ.Αγ.Τριάδας Τσαγκαρόλων", 1995.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως Σίδηρόπουλος, "Αρχιτεκτονική μελέτη Δυτικής & Ανατολικής αυλής ΙΜ. Ευαγγελισμού, Ορμυλιας", 1995.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως, Σίδηρόπουλος, "Μελέτη συντήρησης παρεκκλησίου Αγ.Τριάδας &
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγ.Κορυφής Ορους Σινά", 1995.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως, Σίδηρόπουλος, "Μελέτη Στερέωσης & Συντήρησης Καθολικού &
κτιριακού συγκροτήματος ΙΜ Σιμωνόπετρας ", 1995.
Σίδηρόπουλος, "Ψηφιακή παραγωγή σειράς θεματικών χαρτών περιοχής Ι.Μονής Σίμωνος Πέτρας", 1995.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως, Σιδηρόπουλος, Μαλαμίδης, "Μελέτη προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και διαμορφώσεως μοναστικού τοπίου", Ι.Κ.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλιας,
1994.
Μαλαμίδης, Σιαμίδης Σιδηρόπουλος, "Μελέτη αποκατάστασης του τοπίου και διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χωρου της ΙΜ.Σίμωνος Πέτρας, Αγ.Ορος", 1993.
Σιδηρόπουλος, Μαραγκού, Στεφανάκης, "Γεωγραφικό Αρχείο Πληροφοριών της
ΙΜ.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλιας", 1995.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως, Μαμαλούκος, Σιδηρόπουλος, "Μελέτη εκσυγχρονισμού παλαιού
Ελαιοτριβείου, Ι.Μ.Βατοπεδίου", Αθήνα 1992.
Κουφόπουλος, Μυριανθέως, Μαμαλούκος, Σιδηρόπουλος, Ζάμπας, Θεοχαρίδης, Κρυφός, "Χωροταξική μελέτη, ΙΜ.Βατοπεδίου, Αγ.Ορος", 1993.
Σιδηρόπουλος, "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαραθώνα", Κέντρο Οικονομικών
Μελετών του Οικονομικού Παν/μίου, 1993.
Σιδηρόπουλος, "Γεωγραφικό Αρχείο Πληροφοριών ΙΜ.Σίμωνος Πέτρας, Αγ.Ορος", Μάρτιος
1992.
Διαδικτυακοί τόποι
Σιδηρόπουλος Γ. (Project manager, λογικός σχεδιασμός, σχεδιασμός interface, χαρτογραφική σημειολογία), «ΑΤΛΑΣ του Ελληνισμού», http:/irodotos.fhw.gr/website/ergax2/pop.html. Δυναμικός Ιστορικός Άτλας (Web ATLAS, ArcIMS). Βλέπε ανάλογες δημοσιεύσεις. Αντικείμενο: Άτλας της τεκμηριωμένης πληροφορίας του Κλασσικού κόσμου. Κλίμακα: 1:20.000.000 - 1:350.000. Θεματικά χαρακτηριστικά: περιοδολόγηση τοπωνυμίων, τεκμηρίωση θέσης, γνωστές ονοματολογίες. Ελληνική και Αγγλική έκδοση.
Εκθέματα και Έντυποι Χάρτες
Χαρτογραφική φωτορεαλιστική 3Δ σύνθεση περιοχής Ολυμπίας, Olympia: A journey in four
dimensions, IME, Αθήνα 2004, σελ 77.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
3
Χάρτες εκθέματα: "Παγκόσμιοι Πολιτισμοί", (90Χ90 cm), Μουσείο Κοσμήματος Λαλαούνη,
2004.
Χάρτης: Γεωγραφικό Σύστημα Ιερών και Μημείων, Δήμος Αιγείρων, 2004.
Χάρτες: "Οι Ολυμπιονίκες κατά τις Αρχαίες Ολυμπιάδες", " Σύγχρονοι ΟΑ, Αγωνίσματα, Αθλητές", (84Χ 118), έκθεση: Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, μια άλλη έκθεση (ΙΜΕ), Μάρτιος
2004.
Χάρτης: «Περιήγηση Boissonat Η.P.» σελ 58-59, (55Χ25) στο Η.P. Boissonat, Μικρά Ασία 1921,
(2002), εκδ. ΙΜΕ, Μουσείο Μπενάκη.
Χάρτης: "Τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών, από τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας στην Αναγέννηση", (165Χ120) έκθεμα, έκθεση Μαθηματικών, (2003), ΙΜΕ.
Χάρτης Πισσιδίας, σελ.28, (28Χ28) στο Καπλάνογλου Μ., "Το μαγικό Δακτυλίδι", (2002), ΙΜΕ.
Χάρτης έκθεμα: Η τεκτονική Πλάκα της Ανατολίας (132Χ62), εκπαιδευτικό πρόγραμμα, " Η γη χορεύει", (2002), ΙΜΕ.
Σύνθεση (51Χ28): Επίκεντρα Σεισμών 1964 -2001, Σεισμοί μεγαλύτεροι των 5 Ρίχτερ 1964 - 2001,
Σεισμική πυκνότητα 1964 - 2001, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, "Η γη χορεύει", (2002), ΙΜΕ.
Θεματικοί χάρτες: Αχαία Πέργη (24-25), Όρια Πέργης (28), Περιοδείες Απ.Παύλου (116-117),
Επισκοπικές Έδρες (179), στο «Ιστορία της Πέργης», Γαλάνης Ε., ΙΜΕ, Αθήνα, 2003.
Χαρτογραφική φωτορεαλιστική 3Δ σύνθεση τοποθεσίας της πόλης Πριήνης, σελ 176-177 (55Χ25),
στο Δοντάς Ν. κα, "Πριήνη", (2000), ΙΜΕ.
Φωτορεαλιστικός 3Δ Χάρτης Φυτοκάλυψης ΙΜ. Βατοπεδίου, σελ. 194, (25Χ25), στο
"ΙΜ.Βατοπεδίου" τόμος Α`, 1996, εκδ. ADAM .
Ψηφιακές Παραγωγές
Ντοκιμαντέρ, "Τα λιμάνια της Πορφύρας", σκηνοθεσία Πεζύρη Β., (2003), ΙΜΕ., παραγωγή χαρτογραφικής κίνησης χρονικών φάσεων 3Δ μοντέλου Τύρου.
Χαρτογραφική παραγωγή (ομιλών βίντεο, 1,30'), έκθεση Μαθηματικών (2003), ΙΜΕ.
Ταινία μικρού μήκους: "Ερμογένους Οίκος", ΙΜΕ, παραγωγή 3Δ ψηφιακού μοντέλου υποβάθρου
της πόλης, Πριήνης, (2002), ΙΜΕ.
5 Βίντεο (5'), "Η χώρα μου από Ψηλά", σκ. Μουζακίτης Γ., (2002), ΙΜΕ., παραγωγή 3Δ φωτορεαλιστικού Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους του υποβάθρου της Ελλάδας.
Διαδραστικός Χάρτης Τραπεζούντας (URL) και VRML, Video, 3D Object: πόλης και 4 μνημείων.
Διαδραστική παραγωγή κινούμενου άτλαντα. "Πληθυσμός, Δημογραφικά Φαινόμενα (τομές 1981,
1985, 1991, 1995)" σύνολο 75 χάρτες στο www.demographics.gr, (2001), ΙΜΕ.
Διαδραστικό έκθεμα. Θεματικοί χάρτες (Αθλητές , Αγωνίσματα, Συμμετοχές) Σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων), έκθεση «Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, μια άλλη έκθεση», (2004), ΙΜΕ.
Διαδραστικό έκθεμα. Χάρτες Λαμπαδηδρομιών σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων, έκθεση «Ιστορία
των Ολυμπιακών Αγώνων, μια άλλη έκθεση», (2004), ΙΜΕ.
Α5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
Ιστορική Γεωγραφία
Ιστορία της Γεωγραφίας
Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
Γεω-Οπτικοποιηση
Διαχείριση Ιστορικών & Παραδοσιακών Συνόλων
Εισαγωγή στην Χαρτογραφία
Πολεοδομία Ι
Γεωγραφία ΙΙ
Στοιχεία Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Πολεοδομία
Ανθρωπογεωγραφία
Γεωγραφία του Τουρισμού
Γεωγραφική Ανάλυση
Γεωγραφική Ανάλυση στην Χωροταξία
Οπτικοποίση Πολεοδομικών και Χωροταξικών δεδομένων: από το χάρτη στον κυβερνοχώρο
Επιχειρησιακή Έρευνα
Χαρτογραφία: εισαγωγή στη Γραφική Σημειολογία & Θεματική Χαρτογραφία
Διεθνές Εμπόριο και Οικονομικός Προγραμματισμός
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
4
Εισαγωγή στην Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση
Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
Προπτυχιακά προγράμματα
Αναπληρωτής Καθηγητής (2013)
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (2010)
Επίκουρος Καθηγητης, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2005)
Εντεταλμένος διδασκαλίας (Π.Δ.407/80, αντιμισθία Επίκουρου καθ. τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2005)
Εντεταλμένος διδασκαλίας (Π.Δ.407/80, αντιμισθία Επίκουρου καθ.) τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας). 2002-2005.
Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ελληνικά ΠΜΣ
Αναπλ. Καθηγητής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004-2009).
Εντεταλμένος διδασκαλίας (Π.Δ.407/80, αντιμισθία Επίκουρου καθ.). Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη», τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας, (2004-2005)
Ελληνογαλλικά ΠΜΣ
Master franco - hellénique Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (PODEPRO, Population Développement Prospective Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ. Αναπτυξης Παν/μιο
Θεσσαλίας & l’Université Montesquieu-Bordeaux IV (2005, 2006, 2011, 12, 13).
Master franco - hellénique Ελληνογαλλικό Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (DYNTAR), Dynamique Territoriale et Aménagement Rural, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ. Αναπτυξης Παν/μιο Θεσσαλίας & l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), Τμήμα Γεωγραφίας (2004-2005).
.Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Συμβουλευτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για την Θεματική Ενότητα, ΕΠΟ 12, Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης, (2001- 2013).
ΑΤΕΙ
Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Αθήνας, τμ. Τοπογραφίας, 1989- 2003
Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Χαλκίδας τμ. Διοίκησης και Οικονομίας, 1990-1991
Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Πάτρας, τμ. Τουριστικών Επιχειρήσεων, 1989 - 1991
Θερινό Σχολείο Πάρος /Νάξος
2012 (Νησιωνησιωτικός χώρος και τοπική ανάπτυξη), Σιδηρόπουλος (Ερμηνεύοντας την Τοπική
Ανάπτυξη μέσα από την Ιστορία του Τόπου)
2011_(σύγχρονα μεταναστευτικά ζητήματα και επιπτώσεις στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο), Σιδη-
ρόπουλος, Η χαρτογραφική οπτικοποίηση των μεταναστευτικών ροών της μετανάστευσης, 26 Ιουλίου
2009_(Πόλεις και Πολεοδομικός Σχεδιασμός την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης), Σιδηρόπουλος:
Το ζήτημα της αστικής βίας και η πολιτική της κατοικίας, 22 Ιουλίου.
2008_ (Πόλεις και Πολεοδομικός Σχεδιασμός την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης), Σιδηρόπουλος:
Οι πόλεις στον κυβερνοχώρο, 23 Ιουλίου.
2007_ (Νησιωτικός Χώρος και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη), Σιδηρόπουλος: Ερωτήματα γύρω από
την γεωγραφία των μικρών κρατικών οντοτήτων. 25 Ιουλίου.
Α6. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΡΓΟ
Διευθυντής Εργαστηρίου Ανάλυσης & Οπτικοποίσης Χωρο-Χρονικών δεδομέων, Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα Γεωγραφίας. (Συνεργάτες: Ιεραπετρίτης Δ., Ρογκάκος Π., Μακαρατζής Α.)
Έργα:
- Σειρές χαρτογραφικών αναπαραστάσεων
Αστικές- Υπεραστικές Συγκοινωνίες ΚΤΕΛ Μυτιλήνης (χάρτες Βeck)
10 χάρτες διαδρομών περιήγησης (Αρκτικός κύκλος)
25 χάρτες διαδρομών περιήγησης (Τροπικούς)
5 Ιστορικοί χάρτες για το εμπόριο της μαστίχας
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
5
-
-
Επιμέλεια, έκδοση, προγραμματισμός Κειμένων Εργασίας (πιστοποιημένη έκδοση)
Συνδιοργάνωση (Τερκενλή Θ - ΑΟΧΧ) Ημερίδας Πολιτισμική & Ιστορική Γεωγραφία με εφαρμογή στις νέες Τεχνολογίες (Μαιος 2008).
Συνδιοργάνωση Συμποσίου Ιστορικής Γεωγραφίας (ΑΟΧΧ-τμΑρχιτεκτονικής ΑΠΘ)
Δημιουργία Ψηφιακών Τόπων με Εκπαιδευτικό χαρακτήρα
blog/sites στα πλαίσια των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων της διδασκαλίας (τμ Γεωγραφίας, παν/μιο Αιγαίου)
Σελίδα Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας http://www. geocities.com/geos_eap
GEO-S (Zητήματα για την γεωγραφία) http://geo-s.blogspot.com/
Σελίδα του Εργαστηρίου ΕΟΧΧ http://hg-lab.blogspot.com/
Α7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Διαλέξεις σε άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα
«Ο παράγων γλώσσα στην διαμόρφωση του χώρου των Ελλήνων», Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών
Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Καθηγήτρια Α Ράλλη), 1910.
«Γεωγραφική οπτικοποίηση δια μέσου του χρόνου», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμ. Γεωγραφίας,, (Επικ.
Καθηγητής, Χαλκιάς Χρήστος), 2009.
«Ιστορική Δημογριαφία» Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ. Αναπτυξης Παν/μιο Θεσσαλίας (Καθηγητής, Β Κοτζαμάνης), 2009.
«Η γραφική σημειολογία», Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ. Αναπτυξης Παν/μιο Θεσσαλίας, (Επικ Καθηγητής, Σταθάκης Δ.), 2008.
Άλλες
“Προς το τέλος της γεωγραφίας;», στο σεμινάριο Εργαστηρίου Πολυμέσων, Υπερμέσων, σχολή ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ 12 Δεκεμβρίου 2006
«3D Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», κύκλος σεμιναρίων, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: «Η χρήση
της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της ψηφιακής τεχνολογίας», 2005-06.
"Ο Χρόνος τα Ανθρώπινα δεδομένα και η Διαδικτυακή δημοσίευση". Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,
τμ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας) Μάιος 2002.
«Τα δεδομένα και μέθοδοι οπτικοποίησης, παράδειγμα η ελληνική πόλη στον χρόνο». Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τμ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), Μάρτιος 2001.
«Ιστορική πληροφορία και Εικονική πραγματικότητα», Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τμ. Χωροταξίας
& Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), Απρίλιος 2000.
«Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: από την μεγάλη στην μικρή κλίμακα» Τμ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος Ειδικά
Θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Απρίλιος 1999.
Sidiropoulos G., Επιμορφωτικά Προγράμματα της Development Assistant Committee, (Ο.Ο.Σ.Α.), Αθήνα
από 30/11 ως 6-12-1998.
α) «Problemes et Politiques des espaces touristiques», (Τυνησία).
β)«Tourism`s role and responsability in Sustaining Cultural Heritage» (Βουλγαρία).
γ) «Cultural geography, Preservation of traditions in Mediteranean and Balcan counties», (Αρμενία).
"Ειδικός εισηγητής", Πρόγραμμα της Development Assistant Committee, (Ο.Ο.Σ.Α.), Αθήνα 1998.
Εισηγητής, Προγράμματα Ενδουπηρεσιακής Εκπαίδευσης, ΧΙΛΤΟΝ, Αθήνα, 1992, φορέας υλοποίησης:
ΧΙΛΤΟΝ Παναμά ΑΕ., ΔΕΛΤΑ.
Εισηγητής, Προγράμματα Ενδουπηρεσιακής Εκπαίδευσης, Αστήρ Βουλιαγμένης, Αθήνα, 1992, φορέας υλοποίησης: FISCUS SA.
Α8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΗΜΕΡΙΔΕΣ…)
Μέλος Επιστημονική και Οργανωτικής Επιτροπής, 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορικής Γεωγραφίας, 2010, Τμήμα Γεωγραφίας (Παν/μιο Αιγαίου), Τμήμα Αρχιτεκτόνων (ΑΠΘ ).
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
6
Μέλος Επιστημονική Επιτροπής , 2ο Πανελλήνιο συνέδριο πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2009, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Επιστημονικός και Οργανωτικός υπεύθυνος (Τερκενλή Θ., Σιδηρόπουλος Γ) στο Σεμιναριακό κύκλο Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία με εφαρμογή στις νέες τεχνολογίες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμ. Γεωγραφίας,
Μυτιλήνη, 21Μαίου 2008.
Επιστημονικός υπεύθυνος διοργάνωσης σεμιναρίων (2ου κύκλος, 40 ωρες) με θέμα: «Η χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας στην ανάδειξη της ψηφιακής τεχνολογίας», ΙΜΕ, Νοέμβριος- Μάρτιος 2004-05.
Επιστημονικός υπεύθυνος διοργάνωσης σεμιναρίων (1ου κύκλος, 40 ώρες). «Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της ψηφιακής τεχνολογίας», ΙΜΕ Φεβρουάριος- Μάιος 2004.
Μέλος οργανωτικής επιτροπής: 2ο Διεθνές συνέδριο "Πολιτισμική Σύγκλιση & Ψηφιακή Τεχνολογία", 18-20
Νοεμβρίου 2004. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Μέλος οργανωτικής επιτροπής: 1ο Συνέδριο Διεθνές "Πολιτισμική Σύγκλιση & Ψηφιακή Τεχνολογία", Ακαδημία Αθηνών - Αίγλη Ζαππείου, 15-17 Μαΐου 2003, θεματικές: Ψηφιοποίηση του Παρελθόντος, Πολιτιστικοί φορείς και Μουσεία, Νέες μορφές Αναπαράστασης του Χώρου. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Μέλος οργανωτικής – επιστημονικής επιτροπή, "Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων",
Βόλος 4 – 5 Νοεμβρίου 2000, Τμ.Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΓΓΕΤ.
Α9. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Μέλος Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας.
Μέλος Κέντρου Ελληνο-Ρωσσικών Μελετών (πρδρ. Επιστημονικής Επιτροπής)
Μέλος Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), τμ Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλιας.
ΓΓΕΤ: μέλος Μητρώου Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS).
Μέλος Μητρώου Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην κατηγορία 1/Α Χωροταξικές-Ρυθμιστικές μελέτες,
αρ.μ. 7146
Α10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αξιολογητής μεταδιδακτορικών υποτροφιών ΙΚΥ (2010)
Αξιολογητής στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Αξιολογητής στo περιοδικό ΑειΧΩΡΟΣ, ΤΜΧΠΠΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας
1. Κριτής στο 2ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΥΠΕΧΩΔΕ, Βόλος 2009.
Αξιολογητής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας & Τεχνολογίας.
Α11. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Διδακτορικές
Κορδώσης Α. Απο το βυζάντιο στην Ινδία και απω ανατολή. Ο ρόλος της Αιθιοπίας και ευδαίμονος Αραβίας.
(4ος- 7ος αιώνας), (έγκριση 2012)
Στεργίου Μ., Διαχρονική ανάλυση της αστικής ανανέωσης στη Αθήνα: κέντρο - προάστια. (έγκριση
2010)
Γιώτης Α , Παραδοσιακοί Οικισμοί Μετάβαση από το παραδοσιακό καθεστώς στη σύγχρονη πραγματικότητα (έγκριση 2008)
Ρογκακος Π., Αρχές ορθής εικονικής αναπαράστασης αστικού περιβάλλοντος με ιστορικό χαρακτήρα
(έγκριση 2009)
Ταταρης Γ., Η οικιστική ανάπτυξη του νησιού της Λέσβου στο 2ο μισό του 20ου αιώνα (έγκριση 2009)
Μεταπτυχιακές
Στεργίου Μ., Τα Κέντρα των Πόλεων και Αστική Ανανέωση μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα
Μουστάκα Κ., Λάρισα: ανάδειξη των οικιστικών ζητημάτων μέσα από την παραγωγή τεκμηριωτικών ταινιών μικρού μήκους (video)
Τζορτζάτος Λ. Η εξέλιξη των αστικών θεωριών και η αστική βία από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα
ως σήμερα
Πτυχιακές
2.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
7
3.
Εξέλιξη
Αβραμίδης Ι., Χειρόγραφα Τουμπουκτού και ανάπτυξη στην Κ. Αφρική
Σαραντάκη Σ. Διδυμότειχο διαχρονική μονογραφία
Περαιωμένες
Βλασερού Μ. Κέρκυρα διασπορά της πόλης στο χώρο και στο χρόνο
Πετράντα Πετρίτη, Μονογραφία Καλύμνου)
Ναλπμπάντης Κ, Δήμος Παιονίας
Σιδερη Α., Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη στον ελλαδικό χώρο
Χρυσαφάκη Χ., Γέννηση και εξέλιξη ενός προσφυγικού χωριού "Πλατανιά γέννηση και εξέλιξη ενός
προσφυγικού οικισμού
Γαλακτόπουλος Ν., Κόρινθος. Η εξέλιξη της μορφής της πόλης στη διαχρονία
Μουτσουρούφης Ν., Πανάγος Γ., Δημιουργία Λεξικού γεωγράφων των σύγχρονων ρευμάτων της ανθρωπογεωγραφίας.
Μητροπούλου Χριστίνα Στρίτ Αρτ και Αστικές Κουλτούρες (υποστήριξη 16/06/09)
Χρήστου Γιάννης, Χαρτογραφική Οπτικοποιηση των Ι.Μονών της Κύπρου (υποστήριξη 16/9/09)
Τατάς Σταύρος Πολιτιστικά γεγονότα και ο ρόλος της περιφερειακής γεωγραφίας
Χριστοφή Α., Ιστορική γεωγραφία της πόλης της Λεμεσού
Χρυσαφούδης Γ. Η συμβολή των Τεχκμηριωτικών φιλμς στην 3Δ απεικόνιση. η περίπτωση της ΙΜΣΠ Α.
Ορος.
Σε άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Παπαπούλιου Κ., Γκίρκογλου Φ., Χωρικές αναπαραστάσεις με την χρήση 3Δ GIS, το παράδειγμα της
Ακρόπολης, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 2004.
Γρηγορίου Α., 3Δ αναπαράσταση του Κτιριακού συγκροτήματος της ΙΜ. Ευαγγελισμού, Ορμύλια Χαλκιδικής, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 2002.
Μοστρτράτος Ν, Μαρκουλάκη Μ, Νεαμονίτης Ν., Απεικόνιση της εξέλιξης των ορίων των ελληνικών
κρατών την χρονική περίοδο 1000 – 1500, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 2001.
Ρήγου Γ., Μπάτσου Γ, Η πολεοδομική εξέλιξη της Κέρκυρας από τον 15 ο αι μέχρι σήμερα, ΤΕΙ Α,
ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 2000.
Ανδρής Σ., Χαρτογραφική Απόδοση της νήσου Νάξου με την χρήση GIS., ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 2000.
Σκέντζου Ν., Μονογραφία της σύγχρονης Πάτρας, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 2000.
Διμαντίδης Γ., Μανωλάκος Μ., Απεικόνιση νοσημάτων του κυκλοφορικού συστήματος στην Ελλάδα
(1980-1993), ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 1999.
Μηλιοπούλου Ε., Καϊδης Π., Γεωγραφική θέση σημαντικών πολιτιστικών στοιχείων της Καβάλας, ΤΕΙ
Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 1999.
Αντωνίου Μ., Καλιοντζή Π., Κουτσούμπας Κ., Λογοτεχνικές εστίες της Αθήνας, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 1999.
Ανουντσι Ρ., Τρύφωνος Κ., Η μορφή της πόλης στην Ελλάδα (1100-1453), ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 1999.
Γκορόγια Κ., Φραγκαντώνη Ε, Η εξέλιξη του δικτύου αστικών κέντρων στα Βαλκάνια, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ
Τοπογραφίας, 1998.
Ανδρώνης Χ., Παπαδημητρίου, Ανάλυση Τουριστικών Στοιχείων, Ν. Ιωαννίνων, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 1998.
Μπράτσου Ε., Χαλατζόγλου Σ., Ανάπτυξη του πληθυσμού στη Μακεδονία μετά το 1928, Πληθυσμιακές
τάσεις, ΤΕΙ Α, ΣΤΕΦ, τμ Τοπογραφίας, 1998.
Α12. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
Διδακτορικές
Στεφανοπούλου Ο., (Η Κουρλιούρος επιβλέπων), Η μετάβαση από το ν Δημόσιο στον Ιδιωτικό χώρος στο Ελληνικό
Αστικό Περιβάλλον.
Αναγνωστίδου Ε., (Η Κουρλιούρος επιβλέπων), Η αστική ανάπτυξη της Κω κατά την Ιταλοκρατία (1012-1943)
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
8
Ιεραπετρίτης Γ., (Μ.Μαρμαράς επιβλέπων), Η συμβολή της τοπικής οργάνωσης των Μαστιχοχωρίων Χίου στην διαχείριση του χώρου κατά την περίοδο 1566-1866 της οθωμανικής κυριαρχίας, τμ. Γεωγραφίας, παν/μιο Αιγαίου,
Μυτιλήνη 2007.
Κοκκίνου Κατερίνα (Κορρές επιβλέπων) Οικονομική αναπτυξη και καινοτομίες, τμ. Γεωγραφίας, παν/μιο Αιγαίου,
Μυτιλήνη 2008.
Μεταπτυχιακές
Κυριαζή Ευαγγελία (Ν. Σουλακέλλης, (επιβλέπων)Γ. Σιδηρόπουλος Μ. Βαϊτης ) Συντήρηση και Ψηφιοποίηση Χαρτών της Μυτιλήνης του 1ου τετάρτου του 20ού αιώ
Μακαρατζής Α. (Επιβλέπων Παυλογεωργάτος Γ., τμ. Π.Π.) Οπτική αντίληψη και χαρτογραφικός σχεδιασμός, Μυτιλήνη 2007
Καραμανώλης Σ (Επιβλέπων: Σ. Κουκούλας) Μοντέλα βαρύτητας για τον καθορισμό της επικράτειας
των πόλεων της Λέσβου κατά την αρχαιότητα, Μυτιλήνη 2007
Σκυλογιαννη Α. (Γ.Φώτης, επιβλέπων)(ΒΟΛΟΣ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2007.
Καλογερόπουλος Κ., (επιβλέπων Περάκης Κ.,) Εκτίμηση της ακρίβειας ταξινόμησης Αεροφωτογραφιών
& Δορυφορικών εικόνων με πιθανοτικούς χάρτες, σε πιλοτική περιοχή του Δήμου Τσοτυλίου
(Ν.Κοζάνης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2005.
Πυλίδης Α., (Κοτζαμάνης Β., επιβλέπων), Οι πληθυσμιακές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην Ελλαδα
της περίοδο 1981-2001, Χωρικές διαστάσεις, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2005.
Πτυχιακές
Πίπλου Μ., (επιβλέπων: Κορρές Γ) Δημογραφικές Μεταβολές, Μετανάστευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Τμ. Γεωγραφιας, Πανεπιστημιο Αιγαιου, 2007
Πυλίδης Α., (Κοτζαμάνης Β., επιβλέπων), Οι πληθυσμιακές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην Ελλαδα
της περίοδο 1991-2001, τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2005.
Τασκάρης Σ., (Φώτης Γ., επιβλέπων), Χωρική ανάλυση δικτύων κοινής ωφέλειας με την χρήση GIS.
Παράδειγμα εφαρμογής: Τηλεθέρμανση Δήμου Πτολεμαϊδας, τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2004.
Μούστου Φ., Χωροχρονική ανάλυση σημειακών προτύπων: Οι μετακινήσεις των φοιτητών στην πόλη
του Βόλου, τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2004.
Βαγγέλη Ε., Γενετζάκη Ο., (Κοτζαμάνης Β., επιβλέπων), Οι ανακατατάξεις / εξελίξεις στην Σερβία και
Βοϊβοδίνα από το 1991-2002. Οι επιπτώσεις της κρίσης, τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Παν/μιο Θεσσαλίας) 2003.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
9
Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Β1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Β1.1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
- Sidiropoulos G. « Analyse géo-sociale des Skytes au Mont-Athos », Université de Paris IV Sorbonne CNAM, Παρίσι 1987.
Β1. 2 ΒΙΒΛΙΑ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σιδηρόπουλος Γ., Το Γλωσσάρι της Ανθρωπογεωγραφίας, εκ. Σταμούλη (υπό έκδοση),
Σιδηρόπουλος Γ., Πολεοδομικές καινοτομίες και η Ιστορία της πόλης, εκ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ (υπό έκδοση),
Σιδηρόπουλος Γ., "Γραφική Σημειολογία", εκ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2007. (Βασικό εγχειρίδιο: στα τμήματα
Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας και Γεωγραφίας Χαροκόπειο, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πάτρας).
Σιδηρόπουλος Γ., "Αγ. Όρος, Θεωρήσεις Ανθρωπογεωγραφίας", εκ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα 2000.
Υπεύθυνος έκδοσης, Κειμένων Εργασίας του Εργαστηρίου ΑΟΧΧ, Παν/μιο Αιγαίου, τμ Γεωγραφίας :
Νο1. Οι κινηματογραφικές αίθουσες στο δήμο της Αθήνας Εμφάνιση και Εξάπλωση από το 1897
έως το 2000, Χριστόπουλος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ.,Χριστόπουλος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, 2008.
Νο2. Η μαστίχα εν εμπορία και λαθρεμπορία στο αιγαίο του 19ου αιώνα. Ιεραπετρίτης Δημήτριος., Δρ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2009.
Νο3. Chungking Express: εικόνες της παγκόσμιας πόλης Σώτη Τριανταφύλλου, 2009.
No4. H περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της επαρχίας Θεσσαλίας στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Δρακούλης Δημήτρης, Δρ Πολεοδομίας – Χωροταξίας (Α.Π. Θ.), 2009.
Νο5. Εφαρμοσμένη Ιστορική Γεωγραφία με αφορμή τον κεντρικό χάρτη στη νέα έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, Δημήτριος Καλπάκης, 2010.
Νο6. Ημερήσια Κινητικότητα και Λειτουργική Αστικοποίηση στην Ελλάδα, την περίοδο 19912001, Αναγνώστου Σπύρος, 2011.
Νο7. Μεταβολές στην Εκκλησιαστική Γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα τέλη του
19ου αιώνα. Η περίπτωση της Βορειοανατολικής Μακεδονίας. Μπάκας Θ. Ιωάννης, 2011
Νο8 Αστική οργάνωση της Κωνσταντινούπολης στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Δρακούλης Δημήτρης, Δρ Πολεοδομίας – Χωροταξίας (Α.Π. Θ.), 2011
Επιμελητής έκδοσης (Regis Darques, Jacques Daligaux και Σιδηρόπουλος Γεώργιος.):
RevueMéditerranée, (http://mediterranee.revues.org/) Special Issue: Πυρκαγιές και Πολεοδομική Νομοθεσία, (έκδοση 2014)
Επιμελητής έκδοσης: Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία, ΙΜΕΡΟΣ, 5/2, ειδική έκδοση,
ΙΜΕ, Αθήνα 2005.
Κριτικός αναγνώστης: "Ελληνική Ιστορία: Ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών "Ελληνικός Πολιτισμός", 1999.
Β.1.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sidiropoulos G., Development through the history of the place, Τhe International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), Special Issue, Volume 5, Issue 3 (July-September 2014).
Sidiropoulos G., Αrtificialized patches as a measurement tool in urban geography, Cyprus journal of Science (2012 αποδοχή, υπό δημοσίευση).
Σιδηρόπουλος Γ., Διαπιστώσεις, αιτιάσεις και παραδοχές γύρω από τον πληθυσμό του Αγίου Όρους,
Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, (2012 αποδοχή, υπό δημοσίευση).
Σιδηρόπουλος Γ., Η συμβολή του μοναχισμού στην πολιτισμική αλληλεπίδραση ελληνισμού και Αιθιοπίας 3ος - 6ος αι. ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Νο53, Ιούνιος 2011, σσ 177-199.
Sidiropoulos G., Urban Violence and Urban Space in Athens: Methodology Problems, Journal of Regional & Socio-Economic Issues, Vol. 1, May-June 2011.
Sidiropoulos G., Views for the continuity of historical demography data on Mount Athos, Statistical Review, GSA Νο6.1 2010
Σιδηρόπουλος Γ., Διακυμάνσεις μιας περιφερειακής ταυτότητας στη διαχρονία: από την Βισαλτία στην
Νιγρίτα, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, Ετ. Μακεδονικών Σπουδών, (αποδοχή, υπό έκδοση).
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
10
8.
Sidiropoulos G., Cartographic visualisation in and historical geography: styding a land property regime, in Mouth Athos, The Cartographic Journal (Karyes) Vol.47 No3 pp 270-277 Augoust 2010 # The British Cartographic Society 2010
9. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., Αστική Βία: ιδιαιτερότητες & μεθοδολογικά ζητήματα της ελληνικής
αστικής πραγματικότητας, Επιστημονική Έκδοση Τεχνικών Χρονικών, Εκδ ΤΕΕ, No3/ 2010.
10. Sidiropoulos G., Geography of micro-states: main arising issues, Regulation of the Regional Science inquiry journaL,
(1), 45-49, 2009.
11. Sidiropoulos G.,. Vasilakos A: Ultra Real of Symbolic Visualization? - The Case of the City through
Time, Computers & Graphics vol. 30:2 (2006). (8ο στα καλύτερα 25 Hottest Articles του Science Direct
Απρίλιος- Ιούνιος 2006).
12. Michalis Agorastakis, Giorgos Sidiropoulos, Population Change due to Geographic Mobility in Albania,
1989–2001, and the Repercussions of Internal Migration for the Enlargement of Tirana, special issue on
“Population Mobility and Change in Europe and its Periphery”, RGS-IBG Population Geography Research
Group (2006).
13. G. Sidiropoulos, A. Vasilakos V. Pappas, Virtual reality: The non-temporal cartographic animation and
the urban (large) scale projects. Soft Comput. 9 (5): 355-363 (2005)
14. Sidiropoulos G., Sideris A., Requirements and assumptions in Visualization process of urban and surrounding areas (a case study of the Greek city in time), Computer Applications and Quantitative Methods
in Archaeology International Conference (CAA ed. Doerr M., Sarris M.,), Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Cultures, 2003.
15. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., “Η μη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (μεγάλη) κλίμακα έργων”, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος τόμος 9 (7), 111-132, 2003.
16. Σιδηρόπουλος Γ., " Εισαγωγή στην Γραφική Σημειολογία και Θεματική Χαρτογραφία", Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, Νο 5,Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2003.
17. Σιδηρόπουλος Γ., "Η χερσόνησος του Αθω, ως επικοινωνιακό και πολιτισμικό αντικείμενο τουριστικής
έλξης", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ 95, Α` 1998, εκδ. ΕΚΚΕ, 69-85.
Β1.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
4.
5.
6.
Σιδηρόπουλος Γ., Σημειολογική απόδοση της υλοποίηση των γεωγραφικών ορίων στο χρόνο, στο
Πασχαλιδης κ.α (επιμ) (2011) Σύνορα – Περιφέρειες - Διασπορές, (Κεφάλαιο) University Studio Press,
Θες/νικη.
Σιδηρόπουλος Γ., Ο μοναχισμός ως πολιτισμική λεωφόρος του ελληνικού πολιτισμού προς την
αιθιοπική κοινωνία του 3ου - 6ου αιώνα 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορικής Γεωγραφίας «Ιστορική
Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου». Πρακτικά. (υπο εκδοση)
Σιδηρόπουλος Γ., Στεργίου Μ., Αστική Ανανέωση και Εξευγενισμός, Ελληνική εταιρεία περιφερειακής
επιστήμης (ERSA-GR), 9o εθνικό συνέδριο «Περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομική κρίση:διεθνής εμπειρία και
Ελλάδα», 6 - 7 Μαϊου 2011 (υπο εκδοση)
7. Σιδηρόπουλος Γ, Ο χώρος την αναχώρησης μέσα από τις εσωτερικές μετακινήσεις στη χερσόνησο του
Άθω τον 18-19ο αιώνα, Ελληνική γεωγραφική Εταιρεία. Χαροκόπειο 2010. (υπο εκδοση)
8. Σιδηρόπουλος Γ, Ο χώρος τη βίας στην πoλη : ταυτότητα & παρεμβάσεις η περίπτωση της Αθήνας,
Ελληνική γεωγραφική Εταιρεία. Χαροκόπειο 2010 Πρακτικά (υπο εκδοση)
9. Σιδηρόπουλος Γ, Τσιλιμιγκας Γ, Σταθάκης Δ., Η χαρτογραφική αναπαράσταση των ορίων της
αστικής εξάπλωσης στην ελληνική επικράτεια. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χαρτογραφίας. Ναύπλιο
Δεκ. 2010, Πρακτικά (υπο εκδοση).
10. Σιδηρόπουλος Γ., Στεργίου Μ., Εξευγενισμός και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης CELLULAR
AUTOMATA - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Hellas GΙs, Αθήνα Δεκ. 2010 Πρακτικά (υπο
εκδοση).
11. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., Το ζήτημα της αστικής βίας και η λειτουργία του αστικού χώρου:
το παράδειγμα των μεγάλων ελληνικών αστικών κέντρων, σ.σ. 1491-1498, στο Κοτζαμάνης κ.α
(επιμ), Πρακτικά (ΙΙΙ), 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΥΠΕΧΩΔΕ, Βόλος 2009.
12. Κorres G., Sidirooulos G., “Knowledge Based Economy, Innovation and Women Entrepreneurship”.
Υπό δημοσίευση (2009) in G. Korres (ed.) Women Participation and Innovation Activities within the
Context of Knowledge Based Economy. (Κεφάλαιο) The Women Press. New Delhi, India.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
11
13. Σιδηρόπουλος Γ., Ιεραπετριτης Δ., Τo πολεοδομικό κέλυφος των Μεσαιωνικών χωριών της νότιας
Χίου μοχλός ή τροχοπέδη, Διεθνές Συνέδριο «Η οχυρωματική Αρχιτεκτονική στο Αιγαίο», 26-28
Σεπτεμβρίου 2008, Χίος, Πρακτικά.
14. Σιδηρόπουλος Κορρές Ο χάρτης σύνθεσης της διαχρονικής εξέλιξης και της εικόνας της Ελληνικής
οικονομίας, 10 Συνέδριο ΧΕΕΕ, 12-15 Νοεμβρίου 2008. Πρακτικά (υπό έκδοση).
15. Σιδηρόπουλος Ρογκάκος Το χαρτογραφικό πλαίσιο της εικόνας των ελλήνων στο χρόνο, 10 Συνέδριο
ΧΕΕΕ, 12-15 Νοεμβρίου 2008, Πρακτικά (υπό έκδοση).
16. Σιδηρόπουλος Γ., Η εικόνα του γεωγραφικού χώρου στο Τερκενλή κ.α., (επιμ), Ανθρωπογεωγραφία
Άνθρωποι, Κοινωνία, Χώρος, (Κεφάλαιο), εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ., Αθήνα 2008.
17. Βαϊτης, Σιδηρόπουλος, Σουλακέλης, Χαρτογραφία και γεωπληροφορική στην ανθρωπογεωγραφία,
στο Τερκενλή κ.α., (επιμ), Ανθρωπογεωγραφία Άνθρωποι, Κοινωνία, Χώρος, (Κεφάλαιο), ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ., Αθήνα 2008.
18. Ν Σουλακέλλης, Γ.Σιδηρόπουλος και Α.Παπακωνσταντίνου, Οι νέες εξελίξεις στην οπτικοποίηση του
γεωγραφικού χώρου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Απαιτήσεις, παραδοχές και ζητήματα προς
διερεύνηση, στο Λυριτζής Γ., Νέες τεχνολογίες σην αρχαιολογία, (Κεφάλαιο) εκδκ Gutemberg, Αθήνα
2008.
19. Σιδηρόπουλος Γ., Γιώτης Α., Τα Μεστά της Χίου, αναβίωση μίας λανθάνουσας πραγματικότητας,
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Αθήνα, 4 – 7 Οκτωβρίου 2007, Πρακτικά (υπό έκδοση).
20. Σιδηρόπουλος Γ., Γεωπληροφορία και Διαδίκτυο: Πολιτικές και Προβληματισμοί , στο Χωρικές
διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων (Κοτζαμάνης Παππάς, επιμ.) Χώρος και Πληθυσμός:
Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Ε.Δ.Κ.Α.,σελ 5-18 Βόλος 2006.
21. Sidiropoulos G, 3d visualization in historical geography, Communicating Space(s) - eCAADe06 Conference in Volos, Greece. 6-9th, Πρακτικά Συνεδρίου, September 2006
22. Σιδηρόπουλος Γ., «Τρισδιάστατη Πόλη, ένας μετέωρος ρεαλισμός», Πρακτικά Συνεδρίου: ΙΜΕΡΟΣ,
τεύχος 5.2 Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία, εκδ. ΙΜΕ, Αθηνα 2005
23. Dontas Nikos (Ed), Priene, Harvard University Press, 2005. (Sidiropoulos G, Τεκμηρίωση,
Χαρτογραφίας, Ψηφιακά μοντέλα εδάφους).
24. Sidiropoulos G., (2004), Ditital terrain model o Olympia, στο: ΙΜΕ, Olympia:A journey in four dimensions, ΙΜΕ, Αθήνα.
25. Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Κλαδιά Φ., Ιστορική χαρτογραφία στο διαδίκτυο (το παράδειγμα
του Ατλάντα του ελληνισμού), Πρακτικά,
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (Hellas-GIs) 3ο Συνέδριο, Αθήνα 2004
26. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β. "Η χαρτογραφική οπτικοποίηση χρονοσειρών και η ιστορική
πληροφορία", σσ. 340-347, στα Πρακτικά (τόμος ΙΙ) 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Ε.Γρ.Ε.), Μυτιλήνη 2004.
27. Σιδηρόπουλος Γ., Χριστοδούλου Ε., "Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση πόλεων, από τον συμβολισμό στον
ρεαλισμό", Πρακτικά Συνεδρίου: Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία, Ευρωπαϊκή και
Ελληνική εμπειρία στα ΓΣΠ, τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ) και Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GIs), Θες/νικη 2003.
28. Sidiropoulos G., Pappas V., “The concept of time ana scale in virtual cartography”, VXI AESOP
Congress, “ Planning in Borderr Regions”, Volos, Greece July 2003
29. Christodoulou V., Sidiropoulos G., “3D Visualisation in Cultural Information”, VXI AESOP Congress, “ Planning in Borderr Regions”, Volos, Greece July 2003
30. Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Κοψιδά Μ., "Οι διακομιστές χαρτών Δημοσίευση στο Διαδίκτυο
και η Χαρτογραφική Επεξεργασία", Πρακτικά, Συνεδρίο Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική
Πληροφορία, Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία στα ΓΣΠ, τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ) και
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GIs), Θες/νικη 2002.
31. Παππάς Β., Κοτζαμάνης Β., Τσάτσαρης Α., Σιδηρόπουλος Γ., "Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της
Ελλάδος», ανακοίνωση, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI),
Φεβρουάριος 2002.
32. Σιδηρόπουλος Γ., «Μικροί Αθωνικοί Σχηματισμοί», σσ. 345-354, κεφάλαιο στο (επ. Ε.Λιβιεράτος),
Όρους Αθω, Χαρτών Μεταμορφώσεις, Εθνική Χαρτοθήκη εκδ. Εθνική Χαρτοθήκη, Θες/νικη 2002.
33. Σιδηρόπουλος Γ., ¨Γεωπληροφορία και Διαδίκτυο, Πολιτικές και προβληματισμοί¨, σσ. 15-19, στο
Β. Κοτζαμάνης, Β. Παπάς Β (εκδ.) Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων. Βόλος,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2001.
34. Sidiropoulos G., Allison E., Tzorzopoulou M, "Migration flows and geographical population distribution in Greece", pp. 155-189, in B.Kotzamanis (ed.), La démographie des Balkans: mouvements
migratoires et répartition spatiale de la population/ Demography of the Balkans : Migration flows and geographical population distribution, Université de Macédoine- Univ. de Thessalie, (Κεφάλαιο), LADS/
Réseau DemoBalk, Volos, Presses Universitaires de Thessalie, 2000.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
12
35. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., Μοστράτος Ν., "Η οπτικοποίηση της έννοιας του χρόνου και η
χαρτογρφική κίνηση", 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, σσ. 287-298, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, Η χαρτογραφία σε εξέλιξη,
Οκτώβριος 2000.
36. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς, "Τα προβλήματα της κλίμακας σε περιβάλλον εικονικής χαρτογραφικής
απεικόνισης", σσ. 299-314, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, Η χαρτογραφία σε εξέλιξη, Οκτώβριος 2000.
37. Σιδηρόπουλος Γ., "Επεξεργασία & Προβολή χωρικών δεδομένων στην Διαχρονία", στα, Πρακτικά
Συνεδρίου, ΓΣΠ, Δυνατότητες εφαρμογές, προοπτικές & προκλήσεις, εκδ. Ελληνική Εταιρεία
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Δεκέμβριος 1999.
38. Σιδηρόπουλος Γ., "Χωροταξική ανάλυση του ιστορικού οικισμού των Καρυών", σσ. 813-824,
Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1998.
39. Σιδηρόπουλος Γ., "Η έννοια των ορίων ως πρωταρχικό στοιχείο για την ανάδειξη της ταυτότητας μικρών
ιστορικών οικιστικών συνόλων, η περίπτωση της πολίχνης των Καρυών", σσ. 177-187,5ο Εθνικό
Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χαρτογραφία μεγάλης κλίμακας, Αστικοί χάρτες, 25-27 Νοεμβρίου 1998.
40. Σιδηρόπουλος Γ., Ανδρής Σ., Δάρας Κ., "Ο παράγων γεωγραφική θέση στην ανάπτυξη κρατιδίων
και αυτοδιοίκητων περιοχών μικρής έκτασης", σσ. 165-177,4ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας,
Χαρτογραφία & Χάρτες στην ανάδειξη & προστασία του Περιβάλλοντος, εκδ. ΧΕΕΕ, Οκτώβριο 1997.
41. Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφικό και Κοινωνικό κέλυφος της χερσονήσου του Αθω, γήρανση και
ανανέωση του πληθυσμού", σσ. 601-615, Β. Κοτζαμάνης,, Λ. Μαράτου. κα (επιμ.) (Κεφάλαιο) στο
Γήρανση και κοινωνία. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996.
42. Σιδηρόπουλος Γ., "O xώρος των σκητών και η σημασία τους στη δημογραφική ταυτότητα της
χερσονήσου του Αθω", σσ. 435-444, στο Β. Κοτζαμάνης,Β., Λ. Μαράτου (επιμ.) (Κεφάλαιο) στο Οι
δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, 1994.
43. Σιδηρόπουλος Γ., «Γεωγραφικό Αρχείο Πληροφοριών Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας», σσ. 494-507, Πρακτικά
3ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1994.
Β1.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1. Σιδηρόπουλος Γ., Γιώτης Α., Παραδοσιακοί Οικισμοί, ταυτότητα και προοπτικές, ΣΕΠ, Το Μέλλον του
Αναπτυξιακού και Χωροταξικού σχεδιαμου της Ελλάδας, Δελφοι 2011
2. Σιδηρόπουλος Γ, Στεργίου Μ., Η Αστική Ανανέωση και τα Κυψελοειδή Ψηφιακά Μοντέλα. Το παράδειγμα της Αθήνας, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, 2012.
3. Sidiropoulos G., Stergiou M., Gentrification & Spatial Analysis Tools: The case study of Athens, 7th International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning, Σαρδηνία, 2012
4. Σιδηρόπουλος Γ., Τάταρης Γ., Η αποτύπωση της φαινόμενης και της σχεδιασμένης οικισιτκής αναπτυξης
στο παράδειγμα των οικισμών της Λέσβου, ERSA-GR Συνέδριο:Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική
Κρίση,Διεθνής εμπειρία και Ελλάδα» Μαΐος 2011, ΙΠΑ, Πάντειο Παν/μιο, Αθήνα.
5. Σιδηρόπουλος Γ., Στεργίου Μ.., Αστική ανανέωση και εξευγενισμός. οι ελληνικές ιδιαιτερότητες, ERSAGR Συνέδριο:Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση,Διεθνής εμπειρία και Ελλάδα» Μαΐος 2011,
ΙΠΑ, Πάντειο Παν/μιο, Αθήνα
6. Σιδηρόπουλος Γ, Στεργίου Μ., Μέθοδοι εκτίμησης & ανάλυσης του εξευγενισμού: Ψηφιακά εργαλεία
cellular automata & gis, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, Δεκ 2010
7. Sidiropoulos G. City and monument virtual visualization in the classical world: The Case Study of
Pergamom and his Asclepieion, Medicine in Ancient Metiterranean World, International Congress, 27-29
Sept. 2008, Nicosia-Cyprus.
8. Sidiropoulos G., Ierapetritis D, Mesta Village, Chios: A revival of a latent reality? Historical GIS conference 2008, 21-22 Augoust 2008 Essex, UK.
9. Kalabokidis K, Sidiropoulos G, Catastrophes in the natural and anthropogenic environment of Mount
Athos, INTERNATIONAL CONFERENCE, “Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth”, 1 –
6 June, 2008
10. Σιδηρόπουλος Γ., Σημειολογική απόδοση της υλοποίηση των γεωγραφικών ορίων στο χρόνο, VIII Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, «Σημειωτική και ιδεολογίες, σύνορα, περιφέρειες, διασπορές», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 18-21 Οκτωβρίου 2007.
11. Σιδηρόπουλος Γ., Μοστράτος Ν., Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της μεταβολής πληθυσμού της Ελλάδας από το 1940 – 2001, Δ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGI, "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο
Ρόλος των Γ.Σ.Π." 2006
12. Σιδηρόπουλος Γ."Η Σημειολογία της Γραφιστικής στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", 15ης
Συνάντησης Ελλήνων Χρηστών G.I.S. ArcInfo – ArcView, 2005
13. Σιδηρόπουλος Γ., "Εικονική Χαρτογραφία και τα Μνημεία του Πολιτισμού", Διεθνές Συνέδριο "Πολιτισμική Σύγκλιση & Ψηφιακή Τεχνολογία", Ακαδημία Αθηνών - Αίγλη Ζαππείου, 15-17 Μαΐου 2003.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
13
14. Σιδηρόπουλος Γ., κ. Αλεξόπουλος Ι., "Χαρτογραφία διαδικτύου. Το παράδειγµα των ιστορικών χαρτών", (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού), 12ης Συνάντησης Ελλήνων Χρηστών G.I.S. ArcInfo – ArcView,
2002.
15. Σιδηρόπουλος Γ. "Το δομημένο περιβάλλον στη διαχρονία. Το αστικό τοπίο, τα δεδομένα, η επεξεργασία, η αναπαράσταση", (συνέδριο Εφαρμογές προηγμένης τεχνολογία στην αρχαιολογική έρευνα, Παν/μιο
Κρήτης, Αρχ. Ινστιτούτο Κρήτης, Υπ. Πολιτισμού), Ρέθυμνο Μάιος 2000.
16. Papas, Sidiropoulos, "Spatial indices and GIS. Case study Greece", Συνέδριο: Start Planning for the ESRI
European, Middle Eastern, and African User Conference, Πρακτικά Συνεδρίου, (Istanbul Οκτώβριος 2000).
17. Σιδηρόπουλος Γ., " Ψηφιακό μοντέλο αποτύπωσης της περιοχής πχ περιοχή Καρυών ", εισήγηση, (2η Επιστ/νική Διημερίδα, Από την Τοπογραφία στην Γεωπληροφορική), φορεας: τμ.Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθηνας,
Μάιος 1997.
18. Σιδηρόπουλος Γ., «Γεωγραφικά Αρχεία Πληροφοριών, Πληροφορία και Μέθοδος Ανάπτυξης», 4ο Συνέδριο Χρηστών Arc/Info, 9-10 Νοέμβριος 1994.
19. Σιδηρόπουλος Γ., "Εστίαση παγκοσμίων τουριστικών ρευμάτων", εισήγηση, (ημερίδα : Τουριστικά ρεύματα στον ελληνικό χώρο και νέες μορφές τουρισμού), φορέας : ΣΤΕ, Απρ.1993.
Β1. 6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Σιδηρόοπουλος «Το τέλος της Γεωγραφίας;», ημερίδα Ο Δήμος της Βέροιας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον: Πολιτιστικοί φορείς, Νέες Τεχνολογίες και ανάπτυξη», (21 Οκτωβρίου 2005).
Σιδηρόοπουλος «Η σημειολογία της γραφιστικής στα Γεωγραφικά συστήματα πληροφορίας», 15η Συνάντηση χρηστών ArcINFO, 2005
Σιδηρόπουλος Γ., "Το ζήτημα της Ρεαλιστικής Απεικόνισης της Πόλης, στην διαχρονική της εξέλιξη",
Ημερίδα Γεωγραφικές Σπουδές και Επαγγελματικές Προοπτικές στην Σύγχρονη Ελλάδα, τμ Γεωγραφίας,
Παν/μιο Αιγαίου, 16 Οκτωβρίου 2004.
Β1.7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σιδηρόπουλος Γ., "Εισαγωγή στην Γραφική Σημειολογία και Θεματική Χαρτογραφία", σημειώσεις, τμ. Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Παν/μιο Θεσσαλίας), 2003.
Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφική Ανάλυση", διδακτικές σημειώσεις, ΤΕΙ Αθηνάς, σχολή ΣΤΕΦ, 1996, σελ. 75.
Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφία του Τουρισμού", διδακτικές σημειώσεις, ΤΕΙ Πάτρας, σχολή ΣΔΟ, 1990, σελ.
100.
Β1. 8 ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Σιδηρόπουλος Γ., Θεμελιώδεις μηχανισμοί κατανόησης και λειτουργίας του χάρτη Στη μνήμη του
Jacques Bertin, Γεωανέλεκτα, Νο7 Δεκέμβριος 2011.
Σιδηρόπουλος Γ., Άγιον Όρος: Ο χώρος ως προϊόν μακράς και πολύεπίπεδης εξελικτικής διαδικασίας
Δημιουργία Αεροφωτογραφικού Άτλαντα για το Ελληνικό Περιβάλλον, Χαροκόπειο Πανεπιστημίου,
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2009.
Σιδηρόπουλος Γ., «Αγ. Όρος : επιτυχημένο πρότυπο συνύπαρξης διαφόρων εθνικών ομάδων», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 29-12-1994, σελ.105.
Σιδηρόπουλος Γ., «Εθνικά πάρκα, διφορούμενοι τουριστικοί χώροι», θέματα Περιβάλλοντος, Καθημερινή,
29/3/1992.
Σιδηρόπουλος Γ., «Τουρισμός στην Χερσόνησο του Άθω, γεωπολιτική ανάλυση», Τουρισμός & Οικονομία, Ιούνιος 1990, 132-137.
Σιδηρόπουλος Γ., «Χωροταξικά στοιχεία της σκήτης της Αγίας Αννης», περ. Πρωτάτο Νο15, περίοδος β.,
Ιαν.Φεβρ. 1989, 44-48.
Σιδηρόπουλος Γ., "Μπιενάλε του Παρισιού 1982", Άνθρωπος και Χώρος, Ιανουάριος 1982.
Σιδηρόπουλος Γ., "Gropius & De Stijl", περιοδικό Άνθρωπος και Χώρος, Μάρτιος 1980.
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
14
Γ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
το ποσοστό παρακολούθησης προκύπτει από τον αριθμό των κατατειθέμενων εργασιών ανά μάθημα
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
2008-9
2009-10
2010-11
φοιτητές: ΣΥΝΟΛΟ
33
87
121
από τμ Γεωγραφίας
28
77
75
από άλλα τμήματα
5
10
46
85
72
89
ποσοστό(%)
παρακολούθησης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
2008-9
2009-10
2010-11
φοιτητές: ΣΥΝΟΛΟ
44
74
85
από τμ Γεωγραφίας
37
65
59
από άλλα τμήματα
7
9
26
72
86
76
ποσοστό(%)
παρακολούθησης
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
2008-9
2009-10
2010-11
φοιτητές: ΣΥΝΟΛΟ
39
75
147
από τμ Γεωγραφίας
30
41
41
από άλλα τμήματα
9
34
106
76
78
79
2008-9
2009-10
2010-11
φοιτητές: ΣΥΝΟΛΟ
31
43
66
από τμ Γεωγραφίας
31
36
36
από άλλα τμήματα
-
7
30
80
73
67
ποσοστό(%)
παρακολούθησης
ΓΕΩ-ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ποσοστό (%)
παρακολούθησης
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
15
Γ. 2.1 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΣΔΙΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
-
ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
κατηγορία μαθ:
2011
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
το φύλο αξιολόγησης στηρίχθηκε σε ανάλογο φύλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τμ ΤΜΧΠΠΑ)
η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και διενεργήθηκε εν τη απουσία του καθηγητή από την αίθουσα
- το υλικό της αξιολόγηση είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
διδάσκοντα
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
αριθμός απαντήσεων
Προετοιμασία για το μάθημα
Ικανότητα να κάνει το μάθημα κατανοητό
Διαθεσιμότητα εκτός ωρών εργασίας
Ικανότητα να ενθαρρύνει τη μάθηση
Ποιότητα εργασιών, ασκήσεων
Δυνατότητα σύνδεσης σε ευρύτερα μαθησιακά πεδία
Τήρηση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας
1
2
3
4
5
0
1
3
0
2
0
3
4
1
8
6
3
8
6
16
28
45
15
32
18
10
18
30
27
52
33
38
39
46
38
16
26
30
35
42
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η γνώμη σας επηρεάσθηκε:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Συμπληρωματικά (επί πλέον γνώσεις)
Διορθωτικά (ζύμωση, αναθεώρηση, κριτική σκέψη)
1
2
3
4
5
4
0
4
4
16
23
55
47
21
26
Αξιολογείστε τις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Εβδομαδιαία εργασία αυξανόμενης δυσκολίας
Διαδικτυακή υποστήριξη
Διδακτική μέθοδος παραδόσεων
Πρόσθετα: εξωτερικές διαλέξεις, επισκέψεις
Στην κλίμακα (min1-5max) πώς θα αξιολογούσατε το μάθημα με βάση
τις αρχικές σας προσδοκίες :
σύνολο αξιολογούντων
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
16
1
2
3
4
5
0
2
0
10
7
8
5
8
21
29
11
18
43
32
34
46
30
29
49
18
1
2
3
4
5
2%
3%
15%
60
43%
37%
Γ. 2.2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΣΔΙΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΕΑΡΙΝΟ
-
ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
κατηγορία μαθ:
2011
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
το φύλο αξιολόγησης στηρίχθηκε σε ανάλογο φύλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τμ ΤΜΧΠΠΑ)
η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και διενεργήθηκε εν τη απουσία του καθηγητή από την αίθουσα
- το υλικό της αξιολόγηση είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
διδάσκοντα
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
αριθμός απαντήσεων
Προετοιμασία για το μάθημα
Ικανότητα να κάνει το μάθημα κατανοητό
Διαθεσιμότητα εκτός ωρών εργασίας
Ικανότητα να ενθαρρύνει τη μάθηση
Ποιότητα εργασιών, ασκήσεων
Δυνατότητα σύνδεσης σε ευρύτερα μαθησιακά πεδία
Τήρηση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας
1
2
3
4
5
0
0
4
3
0
2
0
2
0
25
3
2
5
2
10
12
33
21
23
9
26
43
40
23
49
44
41
24
45
49
15
26
30
43
48
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η γνώμη σας επηρεάσθηκε:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Συμπληρωματικά (επί πλέον γνώσεις)
Διορθωτικά (ζύμωση, αναθεώρηση, κριτική σκέψη)
1
2
3
4
5
0
0
0
3
17
38
60
52
23
7
Αξιολογείστε τις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Εβδομαδιαία εργασία αυξανόμενης δυσκολίας
Διαδικτυακή υποστήριξη
Διδακτική μέθοδος παραδόσεων
Πρόσθετα: εξωτερικές διαλέξεις, επισκέψεις
Στην κλίμακα (min1-5max) πώς θα αξιολογούσατε το μάθημα με βάση
τις αρχικές σας προσδοκίες :
σύνολο αξιολογούντων
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
17
1
2
3
4
5
3
0
0
15
0
11
8
9
25
11
11
27
33
50
50
48
40
29
31
0
1
2
3
4
5
0%
0%
11%
46
55%
33%
Γ. 2.3 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΣΔΙΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΕΑΡΙΝΟ
-
ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΤΟΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ της ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
κατηγορία μαθ:
2011
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
το φύλο αξιολόγησης στηρίχθηκε σε ανάλογο φύλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τμ ΤΜΧΠΠΑ)
η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και διενεργήθηκε εν τη απουσία του καθηγητή από την αίθουσα
- το υλικό της αξιολόγηση είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
διδάσκοντα
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
αριθμός απαντήσεων
Προετοιμασία για το μάθημα
Ικανότητα να κάνει το μάθημα κατανοητό
Διαθεσιμότητα εκτός ωρών εργασίας
Ικανότητα να ενθαρρύνει τη μάθηση
Ποιότητα εργασιών, ασκήσεων
Δυνατότητα σύνδεσης σε ευρύτερα μαθησιακά πεδία
Τήρηση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας
1
2
3
4
5
0
0
2
0
0
0
4
2
4
10
2
0
0
8
14
15
33
22
20
19
12
36
38
39
39
41
43
37
45
42
16
37
39
38
39
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η γνώμη σας επηρεάσθηκε:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Συμπληρωματικά (επί πλέον γνώσεις)
Διορθωτικά (ζύμωση, αναθεώρηση, κριτική σκέψη)
1
2
3
4
5
0
0
8
2
20
22
36
44
36
32
Αξιολογείστε τις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Εβδομαδιαία εργασία αυξανόμενης δυσκολίας
Διαδικτυακή υποστήριξη
Διδακτική μέθοδος παραδόσεων
Πρόσθετα: εξωτερικές διαλέξεις, επισκέψεις
Στην κλίμακα (min1-5max) πώς θα αξιολογούσατε το μάθημα με βάση
τις αρχικές σας προσδοκίες :
σύνολο αξιολογούντων
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
18
1
2
3
4
5
4
2
0
19
8
0
2
21
23
22
10
30
42
37
31
23
23
37
56
7
1
2
3
4
5
0%
0%
13%
50
26%
61%
Γ. 2 .4 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΣΔΙΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
-
ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΤΟΣ:
ΓΕΩ - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
κατηγορία μαθ:
2011
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
το φύλο αξιολόγησης στηρίχθηκε σε ανάλογο φύλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τμ ΤΜΧΠΠΑ)
η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και διενεργήθηκε εν τη απουσία του καθηγητή από την αίθουσα
- το υλικό της αξιολόγηση είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
διδάσκοντα
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
αριθμός απαντήσεων
Προετοιμασία για το μάθημα
Ικανότητα να κάνει το μάθημα κατανοητό
Διαθεσιμότητα εκτός ωρών εργασίας
Ικανότητα να ενθαρρύνει τη μάθηση
Ποιότητα εργασιών, ασκήσεων
Δυνατότητα σύνδεσης σε ευρύτερα μαθησιακά πεδία
Τήρηση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας
1
2
3
4
5
0
0
6
0
0
0
38
8
2
16
5
5
8
13
19
7
39
18
17
27
23
41
43
19
38
45
24
30
32
45
19
38
31
41
20
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η γνώμη σας επηρεάσθηκε:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Συμπληρωματικά (επί πλέον γνώσεις)
Διορθωτικά (ζύμωση, αναθεώρηση, κριτική σκέψη)
1
2
3
4
5
0
3
5
5
18
18
43
48
35
28
Αξιολογείστε τις παρακάτω παιδαγωγικές πρακτικές κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος:
Βαθμός Αξιολόγησης (%)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1=ελάχιστο 5=μέγιστο
μαθήματος
Εβδομαδιαία εργασία αυξανόμενης δυσκολίας
Διαδικτυακή υποστήριξη
Διδακτική μέθοδος παραδόσεων
Πρόσθετα: εξωτερικές διαλέξεις, επισκέψεις
Στην κλίμακα (min1-5max) πώς θα αξιολογούσατε το μάθημα με βάση
τις αρχικές σας προσδοκίες :
σύνολο αξιολογούντων
CV_SIDIROPOULOS aprilios2013 19/6/2013
19
1
2
3
4
5
0
0
0
17
0
5
0
20
38
26
15
29
31
13
35
29
31
55
50
6
1
2
3
4
5
0%
5%
18%
41
53%
25%