close

Enter

Log in using OpenID

27*29 Απριλίου 2012

embedDownload
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Δημοκρίτου & Ζηρίδη) στο Μαρούσι.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνίες Συνεδρίου: Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών μέχρι: Ημερομηνία υποβολής εργασιών για την Έκδοση των Πρακτικών: Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής: Τελευταία ημερομηνία προεγγραφής: 27, 28 & 29 Απριλίου 2012
30 Νοεμβρίου 2011
15 Ιανουαρίου 2012
10 Φεβρουαρίου 2012
30 Μαρτίου 2012
30 Μαρτίου 2012 Μετά την ημερομηνία αυτή
12o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟ
ΣΕΓΓΙΣΗ
εγγραφές θα γίνονται μόνο στο χώρο του Συνεδρίου
ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στα αγγλικά με
ταυτόχρονη μετάφραση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έως 30/3/2012
Μέλη ΠΣΛ-ΣΕΛΛΕ-ΣΕΛΚ-ΠΣΛΕΠ (ΠΕ)
150€
Μη Μέλη, Άλλοι επαγγελματίες
160€
Φοιτητές *
100€
Εργαστήρια
60€
*Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
Στο χώρο του Συνεδρίου
190€
200€
140€
Δεν γίνονται εγγραφές
www .log ope dist s.gr
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Διαλείμματα Καφέ, Ελαφριά γεύματα, Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το δικαίωμα συμμετοχής στα Εργαστήρια περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του συγκεκριμένου Εργαστηρίου, Υλικό Εργαστηρίου, Πιστοποιητικό παρακολούθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα Εργαστήρια είναι η εγγραφή στο κυρίως Συνέδριο.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρουσιάσουν
επιστημονική εργασία, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Συνεδρίου, περίληψη της εργασίας τους με e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011, δηλώνοντας τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης (Προφορική Ανακοίνωση, Αναρτημένη Ανακοίνωση, Video).
Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των περιλήψεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.logopedists.gr
νη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ERA E.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 2103634944, Fax: 2103631690
E-mail: [email protected] - www.era.gr
ρτημέ
ρη ανα βραβευτεί.
ε
τ
ύ
λ
α
Η κ ίνωση θα
ανακο
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΙΟ
ΒΡΑΒΕ
27*29 Απριλίου 2012
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΜΜ
Α
ERA Ε.Π ΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡ
ΙΟ
.Ε
Τηλ.: 21 ., Ασκληπιού 1 Υ
0 3634
7, 106
80 Αθή
9
e-mail:
να
[email protected] 44, Fax: 210 3
631 69
.gr • ww
0
w.era.g
r
Δημοκρίτ
ου & Ζη
ρίδη*Μα
ρούσι
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,
12o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟ
ΣΕΓΓΙΣΗ
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Μαρία Βλασσοπούλου
Αντιπρόεδρος
Βασίλης Μύρκος
Μέλη
Γιώργος Γκιαούρης
Βασιλική Δεσύλλα
Φαίδρα Παπαχατζή
Επιστημονική επιτροπή
Πρόεδρος
Ελληάννα Μάντακα-Brinkmann
Φλώρα Αναγνώστου
Βάλια Γαλυφιανάκη
Μαρία Διαμαντή
Όλγα Ιωάννοβιτς
Χαρά Καραμήτσου
Αθηνά Κόνιαρη
Ρηνιώ Λιβεριάδου
Αθανασία Μανέτα
Παρασκευή Μεράβογλου
Αρετή Οκαλίδου
Ειρήνη Ψαλλίδα
Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή
Ε. Αντωνοπούλου
Α. Καλαντζή Αζίζι
Θ. Καλλινικάκη
Θ. Νικολόπουλος
Α. Οικονόμου
Α. Παπαβασιλείου
Κ. Πόταγας
Π. Σακελλαρόπουλος
Π. Σιαπέρας
Σ. Σταυρακάκη
Α. Φιλιππάτου
Γ. Χρούσος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου
των Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών με θέμα «Κλινικές παρεμβάσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας: διεπιστημονική προσέγγιση» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 27 έως 29 Απριλίου 2012.
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικής διεργασίας στις διαταραχές λόγου και
επικοινωνίας. Οι περισσότερες από αυτές τις διαταραχές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης επιστημόνων από πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία. Εξ αντικειμένου λοιπόν, οι κλινικές παρεμβάσεις στις
διαταραχές λόγου και επικοινωνίας χρήζουν συνεργασίας διαφόρων συναφών ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι
σύγχρονες ολιστικές προσεγγίσεις απαιτούν την συνεισφορά από ένα ευρύ πεδίο επιστημόνων, καθώς
και τη συμμετοχή της οικογένειας.
Οι διαταραχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις είναι: οι διαταραχές λόγου και ομιλίας σε
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και ειδικές γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές ροής της ομιλίας,
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, γνωστικές διαταραχές (νοητική υστέρηση), νευρολογικές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων (αφασικά σύνδρομα, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις, νόσος Alzheimer), δυσφαγία παιδιών και ενηλίκων, γναθοπροσωπικές δυσπλασίες, λαρυγγεκτομή (φωνητικές προσθέσεις-βαλβίδες), διαταραχές φωνής, βαρηκοΐα-κώφωση-κοχλιακά εμφυτεύματα,
και θα συζητηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας.
Το συνέδριο αφορά και απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (λογοπεδικούς-λογοθεραπευτές,
ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, καθώς και άλλες ειδικότητες), σε γιατρούς (ψυχίατρους, παιδοψυχίατρους, νευρολόγους, παιδονευρολόγους, παιδίατρους, ωτορινολαρυγγολόγους, αναπτυξιολόγους, φωνιάτρους), σε εκπαιδευτικούς (ειδικούς παιδαγωγούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς) και σε γλωσσολόγους, νευροψυχολόγους και άλλους επιστήμονες-ερευνητές.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν με διαλέξεις διακεκριμένοι ομιλητές, που θα αναπτύξουν σύγχρονες
απόψεις στην διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας, ενώ το πρόγραμμα
θα συμπεριλαμβάνει εργαστήρια με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε κλινικές
πρακτικές που αφορούν αυτές τις διαταραχές.
Θεωρούμε πολύτιμη την παρουσία σας και σας προσκαλούμε να συμβάλετε με την ενεργό συμμετοχή
σας στην επιτυχία του συνεδρίου μας.
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Μ. Βλασσοπούλου
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Ε. Μάντακα-Brinkmann
Θεματολογία
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας.
Το έργο των διεπιστημονικών ομάδων.
Η παρουσίαση διεπιστημονικών πρωτοκόλλων αξιολόγησης και παρέμβασης.
Μελέτες κλινικών περιστατικών και ερευνών πάνω σε κλινικές προσεγγίσεις και
πρακτικές.
• Οι διεπιστημονικές παρεμβάσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
• Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που ασχολούνται με τις διαταραχές λόγου και ομιλίας.
• Σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης.
•
•
•
•
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content