παρασκευη 14/01/2011 - GVRS - Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς

Πανελλήνιο Συνέδριο
Υαλοειδούς
Αμφιβληστροειδούς
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
6th Pan-Hellenic
Vitreo-Retinal Meeting
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
Tελικό Πρόγραμμα
Final Program
Yπό την Αιγίδα της:
Under the auspices of:
Σε συνεργασία με την:
In collaboration with:
European Vitreo Retinal Society
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
2
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
Περιεχόμενα / Table of Contents
Χαιρετισμός Προέδρου / Welcome Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Διοικητικό Συμβούλιο E.E.Y.A. / G.V.R.S. Αdministrative Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Επιστημονική Επιτροπή / Scientific Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Γενικές Πληροφορίες / General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Επιστημονικές Πληροφορiες / Scientific Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Eπιστημονικό Πρόγραμμα / Scientific Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Παρασκευή 14/01/2011 • Friday 14/01/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Σάββατο 15/01/2011 • Saturday 15/01/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Κυριακή 16/01/2011 • Sunday 16/01/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Aναρτημένες Ανακοινώσεις / Poster Presentations
Alcon Video Festival
...................................................................................................
....................................................................................................................................................................
30
32
Ομιλητές, Προεδρεία, Σχολιαστές / Speakers, Moderators, Commentators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ευρετήριο / Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ευχαριστίες / Acknowledgements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
Χαιρετισμός Προέδρου / Welcome Address
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ένας τρόπος να ξεφύγουμε από τα δύσκολα είναι να ανέβουμε μαζί στο επόμενο επίπεδο.
Όπως φαίνεται στο πρόγραμμα παρουσιάζονται οι νεώτερες εξελίξεις στην βιονική όραση
με το Ζωντανό Xειρουργείο από την Οφθαλμολογική Κλινική του Ερυθρού Σταυρού με χρήση
μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Η συμμετοχή της E.S.A.S.O. μας δείχνει το δρόμο για την
μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
Η σχολή τραυμάτων καθώς και φροντιστήρια από τους Masters, Wet courses, Dry course, Rapid
fire.
Θα ήθελα να ευχαpιστήσω όλους εσάς που κάνατε δυνατή την “πτήση” 2011 της εταιρίας μας με τόσα καινούργια “βαρίδια”.
Dear colleagues,
One way to overcome a difficult situation is to seek higher standards.
As you can see from the program G.V.R.S. is an established international retina meeting with the latest developments in bionic vision,
live surgery with the latest technological evolution from the Red Cross Eye Clinic and as well as E.S.A.S.O. course to remind the need for
further European fellowship education.
Wet labs and dry lab, trauma school and several courses by the masters, finishing with the rapid fire to kill session.
I would like to welcome all of you that try to make it possible to keep flying while carrying heavy weights.
Εκ μέρους του Δ.Σ. / On behalf of the Administrative Board
Με εκτίμηση / Yours
rss sincerely,
sin
ince
O Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς / The President GVRS
Aθανάσιος Νικολακόπουλος / Athanasios Nikolakopoulos
Διοικητικό Συμβούλιο E.E.Y.A. / GVRS Council
Πρόεδρος / President
Αθανάσιος Νικολακόπουλος / Athanasios Nikolakopoulos
E-mail: [email protected]
Αντιπρόεδρος / Vice-President:
Ιωάννης Δατσέρης / Ioannis Datseris
E-mail: [email protected]
Γεν. Γραμματέας / General Secretary
Ευστράτιος Γκοτζαρίδης / Efstratios Gotsaridis
Ε-mail: [email protected]
Ταμίας / Τreasurer:
Δημήτριος Παναγιωτίδης / Dimitris Panagiotidis
Email: [email protected]
Eιδική Γραμματέας / Special Secretary:
Χριστίνα Κουρεντή / Christina Kourenti
Ε-mail: [email protected]
4
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
Επιστημονική Επιτροπή / Scientific Committee
Πρόεδρος / Chairman
Τ. Κουρής / T. Kouris
Mέλη / Members
Μ. Αποστολόπουλος / M. Apostolopoulos
Α. Βακάλης / A. Vakalis
Σ. Γαρταγάνης / S. Gartaganis
Ε. Γκοτζαρίδης / E. Gotzaridis
Ι. Δατσέρης / I. Datseris
Σ. Δημόπουλος / S. Dimopoulos
Χ. Κουρεντή / Ch. Kourenti
Χ. Κουτσανδρέα / Ch. Koutsandrea
Ι. Λαδάς / I. Ladas
Π. Μητρόπουλος / P. Mitropoulos
Α. Νικολακόπουλος / A. Nikolakopoulos
Δ. Παναγιωτίδης / D. Panagiotidis
Ι. Πανίδου / I. Panidou
Μ. Στεφανιώτου / M. Stefaniotou
Η. Φερέτης (Εκπρόσωπος SOE) / I. Feretis (SOE Representative)
Γενικές Πληροφορίες / General Information
Οργάνωση / Organized by
Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς
Greek Vitreo-Retinal Society www.gvrs.gr
Τόπος Συνεδρίου / Venue
Ξενοδοχείο Athens Hilton / Athens Hilton Hotel
Βασ. Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα / 46 Vas. Sophias Ave. 11528 Athens
Tηλ. 210 7281000, Fax 210 7281241 / Tel. +30 210 7281000, Fax +30 210 7281241
www.hilton.com
Ημερομηνίες Συνεδρίου / Meeting Dates
14-16 Ιανουαρίου 2011 / 14-16 January 2011
Επίσημη Γλώσσα / Official Language
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
The official languages of the Meeting are Greek and English.
Ταυτόχρονη Μετάφραση / Simultaneous Translation
Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα.
Simultaneous translation from English to Greek and vice versa will not be available.
Γραμματεία Συνεδρίου / Meeting Secretariat
First Conferences & Events Ltd.
Μιχαλακοπούλου 121, 115 27 Αθήνα / 121 Michalakopoulou Str. 115 27 Athens, GREECE
Τηλ.: +30 210 7787016, Fax: +30 210 7787566, Ε-mail: [email protected] , www.firstconferences.gr
5
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
Δικαίωμα Εγγραφής / Registration Fees
Ειδικευμένοι € 200 / Doctors € 200
Ειδικευόμενοι € 100 / Trainees € 100
Φοιτητές - Νοσηλευτές ΔΩΡΕΑΝ / Students-Nurses Free Entrance
Το Δικαίωμα Εγγραφής περιλαμβάνει / Registration Fee includes:
Παρακολούθηση όλων των Συνεδριάσεων / Admittance to all Sessions
Συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια / Admittance to all Clinical Workshops
Παρακολούθηση των Lunch Courses & Γεύμα / Participation in the Lunch Courses & Lunch
Το Συνεδριακό Υλικό / Meeting material i.e. Meeting Bag, Final Program, Abstracts etc.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Συνεδρίου / Certificate of Attendance
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης των Κλινικών Φροντιστηρίων / Clinical Workshop certificates of attendance
Καφέ κατά τη διάρκεια των επίσημων διαλειμμάτων καφέ / Coffee during the official coffee breaks
Συμμετοχή στο Welcome Cocktail / Admittance to the Welcome Cocktail
Lunch Courses
Για συμμετοχή στα Lunch Courses απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του
Συνεδρίου. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
For participation in the Lunch Courses it is a prerequisite to inform the Meeting Secretariat. Due to a limited number, requests
will be served on a “first come first served basis”.
Νέες Εγγραφές / On Site Registrations
Νέες εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, κατά τις ώρες λειτουργίας της
Γραμματείας.
On site registrations will be possible throughout the Meeting, during the session hours.
Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας / Meeting Secretariat
Η Γραμματεία θα λειτουργεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
The Meeting Secretariat will operate during the following days & hours:
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, 2011: 08:00 - 19:30 / Friday January 14th, 2011: 08:00 - 19:30
Σάββατο 15 Ιανουαρίου, 2011: 08:00 - 19:00 / Saturday January 15th, 2011: 08:00 - 19:00
Κυριακή 16 Ιανουαρίου, 2011: 08:00 - 14:30 / Sunday January 16th, 2011: 08:00 - 14:30
Πληρωμές με Πιστωτικές Κάρτες / Credit Card Payment
Οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες (VISA, MASTERCARD, AMEX) επιβαρύνονται με 4% τραπεζική προμήθεια.
Credit card payments (VISA, MASTERCARD, AMEX) are subject to 4% bank commission surcharge.
Ονομαστικές Κονκάρδες / Name Badges
Για λόγους ασφαλείας παρακαλούνται οι Σύνεδροι να φέρουν την ονομαστική κονκάρδα τους σε ευδιάκριτο σημείο
κατά την παραμονή τους στους Συνεδριακούς χώρους.
For reasons of security participants are kindly requested to wear their name badges throughout the Meeting Sessions, in all
Meeting Rooms.
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης / Certificates of Attendance
Με τη λήξη του Συνεδρίου θα χορηγηθούν στους Συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Παρακολούθησης. Απαραίτητη
προϋπόθεση η επίδειξη της ονομαστικής τους κονκάρδας.
At the end of the Course participants will receive their Certificate of Attendance from the Meeting Secretariat.
Έκθεση
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και Τεχνολογικού Εξοπλισμού.
Throughout the Meeting a Pharmaceutical and Technological Exhibition will operate in Hall Terpsichore D.
6
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
Επιστημονικές Πληροφορiες / Scientific Information
Διαλέξεις / Lectures
Λόγω της πυκνότητας του Επιστημονικού Προγράμματος, παρακαλούνται οι Ομιλητές να τηρήσουν αυστηρά το
χρόνο ομιλίας τους.
Οι παρουσιάσεις μπορούν να υποστηριχτούν από Power Point. Το υλικό των παρουσιάσεων θα πρέπει να
παραδίδεται στην Τεχνική Γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον 1 ώρα πριν την Ενότητα.
Due to the density of the Scientific Program, speakers are kindly requested to adhere strictly to their allocated time.
The presentations will be supported by Power Point. Presentations should be handed to the Technical Secretariat of the
Meeting at least 1 hour prior to the Session.
Ελεύθερες Ανακοινώσεις / Oral Presentations
Λόγω της πυκνότητας του Επιστημονικού Προγράμματος, παρακαλούνται οι Ομιλητές να τηρήσουν αυστηρά το
χρόνο ομιλίας τους.
Οι παρουσιάσεις μπορούν να υποστηριχτούν από Power Point. Το υλικό των παρουσιάσεων θα πρέπει να
παραδίδεται στην Τεχνική Γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον 1 ώρα πριν την Ενότητα.
Due to the density of the Scientific Program, speakers are kindly requested to adhere strictly to their allocated time.
The presentations will be supported by Power Point. Presentations should be handed to the Technical Secretariat of the
Meeting at least 1 hour prior to the Session.
Αναρτημένες Ανακοινώσεις / Poster Presentations
Οι εργασίες θα πρέπει να αναρτηθούν στα ειδικά αριθμημένα πλαίσια, σύμφωνα με τον αριθμό της κάθε εργασίας. Οι
συγγραφείς φέρουν απόλυτη ευθύνη για την ανάρτηση και την αποξήλωση των εργασιών τους.
Διαστάσεις Poster: Y: 120cm x Π: 80cm
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να αφαιρέσουν τις εργασίες τους μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Ουδεμία ευθύνη φέρει
το Συνέδριο για την τύχη των εργασιών μετά τη λήξη του Συνεδρίου.
Posters should be mounted to the specific numbered frames, according to the number of each poster. The authors bear full
responsibility for the mounting and dismantling of their posters.
Poster Dimensions: H: 120cm x W: 80cm
Authors are requested to remove their posters at the end of the Meeting. The Meeting organizers hold no responsibility f after
the end of the Meeting
7
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
Eπιστημονικό Πρόγραμμα / Scientific Program
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
08:00-09:00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATION
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
09:00-10:30
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ι / LECTURES I
Προεδρείο: Σ. Γαρταγάνης< Δ. Μπρούζας, Ι. Θεοχάρης
Moderators: S. Gartaganis, D. Brouzas, I. Theocharis
Υαλοειδεκτομή και νεοαγγειακό γλαύκωμα / Vitrectomy and neovascular glaucoma
Δ. Μπρούζας / D. Brouzas
Η οφθαλμική φυματίωση σήμερα / Οcular tuberculosis today
Ν. Μαρκομιχελάκης / N. Markomichelakis
Management of retinal vein thromboses
Θ. Κοντός / Th. Kontos
Ο ρόλος της παρστατίνης στην οφθαλμική αγγειογένεση / The role of parstatin in ocular angiogenesis
Σ. Γαρταγάνης / S. Gartaganis
Δομική μελέτη στην διαστρωμάτωση και παραμόρφωση του οπίσθιου πόλου.
Μια διαφορετική προσέγγιση στην ερμηνεία των παθήσεων της ωχράς
A structural study on the stratification and deformation of the posterior pole.
A new unifying concept for the interpretation of various macular diseases?
Ι. Θεοχάρης / I. Theocharis
Η αποκόλληση του μελαγχρόου επιθηλίου στην Η.Ε.Ω.
Κλινικά χαρακτηριστικά και θεραπευτικές δυνατότητες /
Pigment Epithelial Detachment (PED) in A.M.D.
Clinical characteristics and therapeutic options
Δ. Δαρδαμπούνης / D. Dardabounis
Ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη υαλοειδεκτομή, τέσσερα χρόνια εφαρμογή /
Endoscopic assisted vitrectomy, four years application
Δ. Παπαδάκος / D. Papadakos
10:30-11:00
8
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
11:00-12:30
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΙ / LECTURES II
Προεδρείο: R. Avci, Θ. Κοντός, Χ. Κουρεντή
Moderators: R. Avci, Th. Kontos, Ch. Kourenti
Long term OCT findings after retinal detachment repair by scleral buckling,
primary vitrectomy and pneumatic retinopexy
S. Topbas, Turkey
Coats Disease: Correlation between Age and Clinical Patterns
D. Hadjistilianou, Italy
Role of superselective ophthalmic artery chemotherapy in the management
of advanced intra-ocular retinoblastoma
F. Munier, Switzerland
The significance of vitreous signs in managing a retinal detachment
N. Evans, U.K.
Pneumatic displacement of submacular hemorrhage without tPA
V. Aslanova, Ukraine
Pharmacological treatment of macular telangiectasia: steroid vs. anti-VEGF
W. C. Lam, Canada
The long-term results of vitreoretinal surgery for severe VonHippel - Lindau retinal angiomatosis
R. Avci, Turkey
Update on PDT and Anti-VEGF in ARMD
A. Lappas, Germany
12:30-12:45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
9
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
12:45-14:15
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IIΙ / LECTURES III
Προεδρείο: Π. Θεοδοσιάδης, Σ. Καμπανάρου, Ι. Δαγαλάκη
Moderators: P. Theodosiadis, S. Kambanarou, I. Dagalaki
Surgery of pseudophakic retinal detachment
E. Bovey, Switzerland
Stem cells and diabetic retinopathy
S. Scalinci, Italy
Use of anti-VEGF in medical retina
J. A. Pournaras, Switzerland
Phaco vitrectomy uni and bimanual approach in the management of simple
and complicated rhegmatogenous retinal detachment (RRD)
F. Fayyad, Jordan
A new (and improved) technique for 25gPPV and (nearly) sutureless placement
of a sutured PCIOL using a foldable 3 piece IOL and scleral pockets
C. Riemann, U.S.A.
25-gauge vitrectomy with visco-dissection
for diabetic tractional retinal detachment
K. Kadonosono, Japan
New diagnostic tools for retinal surgeons
M. Mura, The Netherlands
New paradigm for surgical treatment of complication
of proliferative diabetic retinopathy
F. Boscia, Italy
14:15-14:30
10
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
14:30-17:30
LUNCH COURSE EUROPEAN SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES
INOPHTHALMOLOGY (E.S.A.S.O.)
Moderators: G. Guarnaccia, A. Nikolakopoulos
Introduction
G. Guarnaccia, Italy
Successful buckling: choice of explant and technique?
N. Evans, U.K.
Current retina vein occlusion treatment
C. Pournaras, Switzerland
Diabetic Retinopathy problems and current treatment
S. Huang, U.S.A.
Endoscopy and Machine Vision – An Evolving Perspective on Vitrectomy Surgery
C. Riemann, U.S.A.
Retinitis Pigmentosa: Current avenues for treatment
R. Agrawal, U.S.A.
Retinal detachment management in small gauge vitrectomy era
M. Mura, The Netherlands
Prevention of leaking sclerotomies after small gauge transconjunctival pars plana vitrectomy
F. Boscia, Italy
The Retina-Chip for the treatment of blind patients with Retinitis Pigmentosa -State of the Art
G. Richard, Germany
Endoretinal-vascular surgery for central retinal vein occlusion
K. Kadonosono, Japan
Choroidal observation of various macular diseases using high-penetration OCT
Y. Ikuno, Japan
Traction retinal detachment and silicone oil
A. Nikolakopoulos, Greece
17:30-18:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
11
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
18:00-19:30
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IV / LECTURES IV
Προεδρείο: M. Oncel, Β. Γρηγορόπουλος, Β. Λακίδης
Moderators: M. Oncel, V. Grigoropoulos, V. Lakidis
Macular hole closure: Physics behind macular hole closure
andpractical clinical applications
V. Reppucci, U.S.A.
Management of failed idiopathic macular hole surgery
H. Mortada, Egypt
Surgical management myopic foveoschisis / macular holes
Y. Ikuno, Japan
Reasons for failure in treating macular holes… 20 years later
V. Ferrara, Italy
Internal limiting membran removal: Indications and techniques
M. Oncel, Turkey
Repair of retinal detachment with macular hole in eyes with
posterior staphyloma after unsuccessful surgery
G. Ripandelli, Italy
The pathogenesis of traumatic macular holes
T. Rossi, Italy
Staining materials in macular surgery: which is better?
S. Kaynak, Turkey
12
19:30-20:00
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ / OPENING CEREMONY
20:30
WELCOME COCKTAIL - GALAXY ROOF GARDEN
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β • HALL TERPSICHORE B
09:00-10:30
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι (EA1 - EA12) / ORAL PRESENTATIONS I (OP1 - OP12)
Προεδρείο: Σ. Βούτας, Σ. Αστεριάδης, Α. Ρέπτσης
Moderators: S. Voutas, S. Asteriadis, A. Reptsis
ΕΑ1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΕΩ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΡΧΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
ΟΞΥΤΗΤΑ
Πατεράκη Ο., Χαλκιά Α., Ελευθεριάδου Μ., Τσιλιμπάρης Μ.
Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα οφθαλμολογίας, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΑ2
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ RANIBIZUMAB (LUCENTIS) ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΛΕΒΑΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ
Παυλίδου Ε., Δαρδαμπούνης Δ., Περεντέ Ι., Κουτσογιάννη Α., Κυρατζόγλου Κ., Λαζαρίδης Η., Πάνος Γ.,
Κοζομπόλης Β.
Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
ΕΑ3
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΧΥΦΥΛΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ RANIBIZUMAB (LUCENTIS) ΣΤΗΝ
ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ?
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Β., ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν., ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Α.
Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΑ4
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ VEGF
Αναστάσιος Σταυρακάκης, Δημήτριος Ραπτάκης, Νικόλαος Αυγουστινάκης, Θεονίτσα Παναγιώτογλου, Χαράλαμπος
Φανουριάκης, Γεώργιος Παππάς
Τμήμα Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο, Κρήτη
ΕΑ5
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ANTI-VEGF ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ευαγγέλου Νικόλαος, Χαρώνης Αλέξανδρος, Γεωργαρίου Γρηγόριος, Μαναίος Αλέξανδρος
Ιατρικό Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Athens Vision
ΕΑ6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ “INJECT AND EXTEND” ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ RANIBIZUMAB ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΛΑΓΧΡΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
Κωτσόλης ΑΙ., Γιαννούλη Κ., Κανάκης Μ., Λαδάς ΙΔ
Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αθήνας, Τμήμα Αμφιβληστροειδούς
ΕΑ7
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ BEVACIZUMAB (AVASTIN) META ΑΠΟ 10000 ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΦΑΚΙΚΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
Διαμαντή Ράμζα Αναστασία, Τσιμπίδας Δημήτριος, Μπαξεβανάκης Αναστάσιος, Λυγερός Μιχαήλ , Ψαθά Βασιλική,
Περάκη Άννα, Γκοτζαρίδης Ευστράτιος, Αβραάμ Ιωάννης, Αγγέλου Μιχαήλ, Ψινάκης Αλέξανδρος, Χατζηπαναγιώτου
Λάζαρος, Καρκάνης Γεώργιος, Χαιδούλης Στυλιανός, Δατσέρης Ιωάννης
ΟΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΑ8
ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ANTI – VEGF ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΡΩΔΟΥΣ
ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ
Κουφάκης Δ., Τσουρής Δ.
13
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β • HALL TERPSICHORE B
ΕΑ9
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΪΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ LUCENTIS
G. De Salvo 1, M. Γεμενετζή 1, A. J. Lotery 1, 2
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σαουθάμπτον,
2
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Σαουθάμπτον, Μεγάλη Βρετανία
ΕΑ10
Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ
M. Γεμενετζή1, S. Khandhadia 2, K. Madhusudhana 1, A. Lotery 1, 2
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σαουθάμπτον,
2
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Σαουθάμπτον, Μεγάλη Βρετανία
ΕΑ11
ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ RANIBIZUMAB ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ
Ρότσος Τρύφων, Πατέλ Πραβίν, Φρεντ Τσεν, Τουφαίιλ Άντναν
Moorfields Eye Hospital
ΕΑ12
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Η.Ε.Ω. ΜΕ ‘ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ’ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
RANIBIZUMAB (LUCENTIS) ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κουτσογιάννη Α., Δαρδαμπούνης Δ., Παυλίδου Ε., Περεντέ Ι., Κουκουλά Σ., Κυρατζόγλου Κ., Ιωαννάκης Κ.,
Κοζομπόλης Β.
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα παθολογίας βυθού, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
10:30-11:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
Κ ΦΡΟ
ΚΟ
Ρ ΝΤ
ΤΙΣ
ΙΣΤΗ
ΤΗ
ΗΡΙ
Ρ Ο Ι / CLINICAL WOR
ORKS
KSHO
HO
OP Ι
«Δι
Διεγ
εγγχε
χ ιρ
ρητ
η ικκές
ές επιπλ
πιπλοκ
πι
οκές
οκ
ές οπιισθθίο
ίουυ ημιμ
ημιμμορ
ημ
ορίο
ίου»
ίο
υ»
“IInt
ntra
ntra
raoper
opper
e at
ativ
ive co
iv
c mpli
mpplil ca
catitiionns in
in pos
poste
osste
teriririor
or poolle su
surg
rgeery”
y
y”
Συν
υνττο
οννιιστ
στής
ής / Moder
odder
erat
ator: Π
ator
Π.. Θ
Θεο
εοδο
εο
δοσιάδ
δο
ιάδ
άδης
ης / P.
P. The
heod
odos
osia
iadi
diss
Συμ
υμμε
μμμεετέέχχο
οντ
ντες / Par
ντες
artiiciipa
pant
antts:
s: H. Γεω
εωργ
ργγάλ
ρ
άλλας
ας / I.I. Geo
ας
e rg
rgal
a ass
al
Β.. Γρηγο
Β
ρη
ρ
ηγγο
ορό
ρόπο
ρόπ
πουλ
υλος
ος / V.
V. Gririgo
gooropo
opo
poul
u ooss
Γ. Μόρ
Γ.
όρφη
φης / G
G.. Mor
orph
phiiss
Ε. Παρ
Ε.
αρο
ροι
οικκά
άκη
ης / E.
E. Par
arik
ikakis
akkis
Α.. Χαρ
Α
ρών
ώνης / A
A.. Cha
harooniis
12:30-12:45
14
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β • HALL TERPSICHORE B
12:45-14:15
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΙ / CLINICAL WORKSHOP ΙΙ
«Φαρμακολογία και σύγχρονη τεχνολογία στην αντιμετώπιση του διαβητικού οφθαλμού»
λ
“Recent advances in the treatment of the diabetic eye”
Συντονιστής / Moderator : Μ. Στεφανιώτου / M. Stefaniotou
Συμμετέχοντες / Participants: Γ. Αγορογιάννης / G. Agorogiannis
Α. Καπετάνιος / A. Kapetanios
Χ. Κουτσανδρέα / Ch. Koutsandrea
Α. Ρούβας / A. Rouvas
14:15-18:00
18:00-19:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ / CLINICAL WORKSHOP ΙΙΙ
«HIGH SCHOOL OCULAR TRAUMA»
Συντονιστές: C. Forlini, H. Φερέτης
Moderators: C. Forlini, I. Feretis
Treatment of severe trauma cases with the mini-invasive systems
C. Forlini, Italy
Immediate vitrectomy in blunt traumas with scleral rupture
I. Feretis
Trauma cases report
S. Teixeira, Portugal
Management of severe eye injuries following blasts
F. Fayyad, Jordan
Finite element modeling of blunt eye trauma
T. Rossi, Italy
Trauma cases report
R. Agrawal, U.S.A.
Gunshot pellet removal and 5700 cts silicone oil in 25 mivs surgery
A. Nikolakopoulos, Greece
15
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2011 • FRIDAY 14/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ • HALL ERATO
Ευγενική χορηγία της
10:00-11:00
WET LAB Ι
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
11:00-12:00
WET LAB ΙΙ
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
12:00-13:00
WET LAB ΙΙΙ
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
13:00-14:00
WET LAB IV
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
17:30-18:30
WET LAB V
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
16
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/01/2011 • SATURDAY 15/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
08:30-09:30
TIMHTIKEΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ι / HONORARY LECTURES I
Προεδρείο: K. El-Rakhawy, M. Soliman, Γ. Κράνιας
Moderators: Κ. El-Rakhawy, Μ. Soliman, G. Kranias
Transconjonctival vitrectomy for pseudophacic retinal detachment
T. Ovali, Turkey
Pediatric retinal detachment; clinical features and presentations
M. Soliman, Egypt
Surgical removal of CNVM; why it should be sometimes considered?
K. El-Rakhawy, Egypt
The use of avastin in ROP (4,5 years)
S. Teixeira, Portugal
Diagnostic challenges in retinal diseases FANG + OCT
G. Kranias, Greece
09:30-10:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
10:00-11:00
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΙ / HONORARY LECTURES II
Προεδρείο: Δ. Χατζούλης, Δ. Δερεκλής, Σ. Δημόπουλος
Moderators: D. Chatzoulis, D. Dereklis, S. Dimopoulos
Surgical management of idiopathic macular hole
in the Spectral domain OCT (SDOCT) era
M. Apostolopoulos, Greece
Stem cells in the treatment of retinal diseases
G. Richard, Germany
Peripheral age related detachment of the Retinal Pigment Epithelium (RPE)
and Panoramic ICG Study
L. Zografos, Switzerland
New treatment options in the treatment of macular edema
S. Huang, U.S.A.
Bionic implants
R. Agrawal, U.S.A.
Artificial Vision - The Subretinal Prosthesis
U. Bartz-Schmidt, Germany
17
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/01/2011 • SATURDAY 15/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
11:15-14:15
ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ / LIVE VITRECTOMY SURGERY
Μετάδοση από το Νοσοκομείο “Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός”
Live transmission from Hellenic Red Cross Hospital
Ευγενική χορηγία τηςς
Συντονιστές Χειρουργικής Αίθουσας: Η. Φερέτης - Σ. Δημόπουλος
Operating Theatre Moderators: I. Feretis – S. Dimopoulos
Συντονιστές Συνεδριακής Αίθουσας: Μ. Αποστολόπουλος - Χ. Κουτσανδρέα
Hall Moderators: M. Apostolopoulos - Ch. Koutsandrea
Χειρουργοί / Surgeons: E. Γκοτζαρίδης / E. Gotzaridis
Η. Γεωργάλας / I. Georgalas
Χ. Κουρεντή / Ch. Kourenti
Α. Νικολακόπουλος / A. Nikolakopoulos
Γ. Παππάς / G. Pappas
E. Παροικάκης / E. Parikakis
14:15-14:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
14:30-16:30
LUNCH COURSE
“Νέοι
Νέοι ορίζ
ορίζοντες
ζοντες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του
Διαβ
αβ
βητ
η ικ
ικού
ούύ Οιδήμ
ο
ήματ
ήματ
ήμ
ατος
το Ωχρ
χρ Κηλίδας”
χρ
χράς
“New
“N
ew
w hor
oriz
izon
ons
on
ns in
in the
h tre
r at
atme
ment
nntt of di
d ab
abet
e ic macular edema”
Ευυγε
γ νιικήή χορ
ορηγ
ηγία
γίαα ττης
ηςς
Συυνντο
ονι
ν στ
στής
ήςς / Moodderat
errattor
or: T.. Κουυρ
ρή
ής / T. K
Kou
ouriririss
ou
ΣΣα
ακχ
κχαρ
αρώδ
αρ
ώδηςς Διαβή
ώδης
ώδ
βήτη
της:
τη
ς Μια συστηματική
ς:
κή
ή νόσος μεσ
σοβ
οβαρ
αρ
α
ρές επι
π πτ
πτώσ
ώσει
ειςς στ
στον οφθαλμό
μ /
Diab
Di
iab
a eettess mel
elllitu
tus:: A sys
y te
tema
matititic dise
ma
diseeas
di
ase wi
ase
w thh ser
ser
erio
ious
us eeye
ye com
mpl
plic
icat
a ioons
Π Χαλ
Π.
αλβα
βατσ
βα
τσ
τσιώ
σιώ
ώτη
ης / P. Cha
halv
l atsi
lv
atsiot
otis
is
Αλλλά
Αλλά
άζο
ζο
ουυν
υν τα δε
δεδο
δομέένα
δομέ
δο
ασ
στη
τηνν θε
θ ρα
απεεία
ία ττου
ουυ δια
ιαβητι
ητ κο
ού οι
ο δήμα
ματο
τος ωχ
ωχρά
ράς;
Are we exp
Ar
Are
xpec
ecctiing
ng a new
ew app
ppro
roac
roac
achh on the
thee tthe
heeraappeeut
utic
i man
man
anag
agem
ment of diabe
betitc ma
macu
cula
lar ed
edem
ema?
a
Α. Ρο
ου
υβά
βάς / A.
βάς
A Rouuva
vass
Μο
Μ
ονοθε
θεερα
ραπε
πείία
ία Ran
niim
mizum
izum
mab
a - Νεό
Νεεό
ότε
τερα
ρα δεδδομέννα /
Raanniimi
m zum
zuuma
mab
ab Mo
Monnothherrap
apyy - Neew cl
c in
iniccal dat
ata
T Κου
T.
ο ρή
ρ ς / T.
T Kou
ouririis
Διαβητ
Διαβ
Δι
αβ
βητ
ητικκό οίίδη
δημα
μα ωχρ
ράς: Νέ
Νέο
ος θερ
ος
θερα
ερ
ραπ
απευυτι
τικό
κό
ός αλ
α γγό
όρι
ριθμ
θμος
οςς βάσ
άσει
ει κκλι
λινι
ν κώ
κώνν με
μελε
λετώ
τ ν
τώ
Diabbet
Di
etic
ic Maaccuullar
ar Edem
ddeema
ma:
a: Ne
N w ttrrea
rea
eatm
men
ent
nt al
a go
goriririth
thhm baase
sedd on dat
ataa frfrom
om ccllini
nica
c l trtria
ca
ials
ls
C Pou
C.
ourn
rnar
rn
aras
ar
as,, Sw
S itze
ittzerl
zerlrlan
ze
and
16:30-17:00
18
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/01/2011 • SATURDAY 15/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
17:00-19:00
Προεδρείο: Θ. Ποταμίτης, Η. Γεωργάλας, Μ. Γεμενετζή
Moderators: Th. Potamitis, I. Georgalas, M. Gemenetzi
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ III / HONORARY LECTURES III
The role of the vitreous in the pathogenesis of AMD
P. Kroll, Germany
Bevacizumab for AMD patients with low vision
F. Bandello, Italy
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ V / LECTURES V
Individualized therapy in diabetic maculopathy
I. Fiser, Czech Republic
Present of radiotherapy for wet AMD
V. Morales-Canton, Mexico
Bloodless delaminations
T. Potamitis, Cyprus
Comparison of scleral buckling and primary PPV
in rhegmatogenous retinal detachment
S. Latinovic, Serbia
Novel approach to treat the dry AMD
R. Kubota, U.S.A.
Overview on drug delivery system
G. Fasolino, Italy
25G Vitrectomy approach for AMD
(macular translocation and autologous choroidal RPE patch transplantation)
F. Balta, Romania
21:00
ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ / INVITED SPEAKERS’ DINNER
19
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/01/2011 • SATURDAY 15/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β - HALL TERPSICHORE B
08:30-09:30
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙ (EA13 - EA23) / ORAL PRESENTATIONS II (OP 13 - OP 23)
Προεδρείο: Δ. Κανιούρας, Η. Φαντέλ
Moderators: D. Kaniouras, E. Fadel
ΕΑ13
23G ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΩΧΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Βούρδα Ε., Γιώτη Γ., Χριστοδούλου Α., Σωτηρόπουλος Γ., Ασπιώτης Μ., Στεφανιώτου Μ.
Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων
ΕΑ14
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΑΛΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
Στεφανιώτου Μ., Βούρδα Ε., Γιώτη Γ., Χριστοδούλου Α., Σωτηρόπουλος Γ., Ασπιώτης Μ.
Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων
ΕΑ15
23G ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗΣ- ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Στεφανιώτου Μ.1, Βούρδα Ε.1, Μαλάμου-Μήτση Β.2, Σίντου Ε.2, Μπατιστάτου Α.2
1. Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων
2. Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
ΕΑ16
VITRECTOMY WITH AND WITHOUT ILM PEELING IN PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
Stefaniotou M., Sotiropoulos G. , Vourda E., Christodoulou A., Aspiotis M.
University Eye Clinic of Ioannina
ΕΑ17
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΠΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ
Τσουρής Δ., Κουφάκης Δ., Πίτσας Χ., Παπαδέδες Γ.
ΕΑ18
“ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ PVR”: AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ PVR ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩ ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΝΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
E. Liazos1, G. Morphis1, T. Stappler1, D. Wong1,2, P.S. Hiscott 3
1
Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, United Kingdom
2
Eye Institute, University of Hong Kong, Hong Kong
3
Experimental Ophthalmology Unit, University of Liverpool, Liverpool, United Kingdom
ΕΑ19
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΩΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
G. Morphis1, E. Liazos1, C. Irigoyen1, H. Heimann1, D. Wong1, 2
1
Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, United Kingdom
2
Eye Institute, The University of Hong Kong, Hong Kong
ΕΑ20
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPECTRAL DOMAIN OCT ΠΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
G. Morphis 1, E. Liazos1, C. Irigoyen1, H. Heimann1, D. Wong 1, 2
1
Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, United Kingdom
2
Eye Institute, The University of Hong Kong, Hong Kong
ΕΑ21
ΜΑΣΑΖ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ ΩΧΡΑΣ
Ραπτάκης Δημήτριος, Σταυρακάκης Αναστάσιος, Αυγουστινάκης Νικόλαος, Παναγιώτογλου Θεώνη, Παππάς
Γεώργιος.
Τμήμα Βυθού, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
20
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/01/2011 • SATURDAY 15/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β - HALL TERPSICHORE B
ΕΑ22
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΗΞΙΑ ΜΕ ΑΕΡΙΟ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Mavrikakis Emmanouil, Conti Steve, Adatia Faisal, Devenyi Robert, Kertes Peter, Lam Wai-Ching
Vitreoretinal Service, Toronto Western Hospital and Sunnybrook Health Sciences Centre, University of Toronto,
Canada
ΕΑ23
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ –
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2 ΕΤΩΝ
Χαρώνης Αλέξανδρος, Ευαγγέλου Νικόλαος, Φιλιππόπουλος Θεόδωρος, Χαρώνης Αναστάσιος, Κοψίνης
Γεράσιμος, Χαρώνης Γεώργιος, Γεωργαρίου Γρηγόρης
Ιατρικό Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Athens Vision
09:30-10:00
10:00-11:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ IV / CLINICAL WORKSHOP IV
«Χειρουργική ωχράς» / “Macular Surgery”
Συντονιστές: Α. Βακάλης – Σ. Λάκε
Moderators: A. Vakalis – S. Lake
Συμμετέχοντες / Participants: Σ. Αστεριάδης / S. Asteriadis
Β. Γρηγορόπουλος / V. Grigoropoulos
Γ. Παππάς / G. Pappas
Π. Σταύρακας / P. Stavrakas
16:30-17:00
17:00-18:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ V / CLINICAL WORKSHOP V
«Αποφρακτικές αγγειακές παθήσεις αμφιβληστροειδούς»
“Occlusive retinal vascular diseases”
Συντονιστής / Moderator: Δ. Παναγιωτίδης / D. Panagiotidis
Συμμετέχοντες / Participants: Ι. Εμφιετζόγλου / I. Emfietzoglou
Μ. Καμπανάρου / M. Kambanarou
Δ. Καραγιάννης / D. Karagiannis
Α. Χαρώνης / A. Charonis
21
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/01/2011 • SATURDAY 15/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β - HALL TERPSICHORE B
18:00-19:00
DRY LAB - ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ, HIGH SPEED ICG, OCT, UBM ΥΠΕΡΗΧΟΣ
Συντονιστής / Moderator:
Ι. Δατσέρης / I. Datseris
Συμμετέχοντες / Participants: Ρ. A. Διαμαντή / R. A. Diamanti
A. Ρουβάς / A. Rouvas
Σ. Χαϊδούλης / S. Chaidoulis
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ - HALL TERPSICHORE C
17:00-18:00
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ /
GREEK YOUNG OPHTHALMOLOGISTS - S.O.E.
Συντονιστής / Moderator: Η. Φερέτης / I. Feretis
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ • HALL ERATO
Ευγενική χορηγία της
09:00-10:00
WET LAB VI
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
10:00-11:00
WET LAB VII
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
17:00-18:00
WET LAB VIII
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
18:00-19:00
WET LAB IX
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
22
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
08:30-09:30
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙΙ (EA24 - EA35) / ORAL PRESENTATIONS III (OP24 - OP35)
Προεδρείο: I. Πανίδου, Δ. Κουφάκης, Ι. Κατσιμπρής
Moderators: I. Panidou, D. Koufakis, I. Katsibris
EA24
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΛΗΡΟΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Λουκιανού Ελένη, Χατζηκυριάκου Στυλιανός, Τασιοπούλου Αναστασία, Λειψός Μάριος, Δημοσθένους Κωνσταντίνος,
Ποταμίτου Δώρα
Οφθαλμολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία
EA25
ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΟΟΓΚΟΣ) ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ
ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ
Λουκιανού Ελένη, Τασιοπούλου Αναστασία, Χατζηκυριάκου Στυλιανός, Λειψός Μάριος, Δημοσθένους Κωνσταντίνος,
Ποταμίτου Δώρα.
Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία
ΕΑ26
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΥΠΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ RANIBIZUMAB
Παπαβασιλείου Ε.1,2, Βασιλειάδης Ι.2, Sivaprasad S. 3., Mathew R. 3
Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
1
Moorfields Eye Hospital, London
2
King’s College Hospital, London
ΕΑ27
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ: H ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ
Χαλκιά Αικατερίνη, Χαρίσης Κ. Σπυρίδων, Πατεράκη Ουρανία, Αγορογιάννης Ι. Γεώργιος, Τσιλιμπάρης Κ. Μιλτιάδης
Οφθαλμολογική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης
ΕΑ28
ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ SPECTRAL DOMAIN-OCT (SDOCT) ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΑΣΗ
Γιώτη Γ., Στεφανιώτου Μ., Καλογερόπουλος Χ., Ασπιώτης Μ.
Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων
ΕΑ29
COMPARISON OFSPECTRAL DOMAIN OPTICAL COHERENCE TOMOGRPHY (SD-OCT) EXAMINATION AND
HISTOPATHOLOGY FINDINGS IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC EPIRETINAL MEMBRANE (ERM)
MourtzoU.K.os Spyridon*, Kintes Antreas**, Hardeep Mudhar***, Ang Alan*.
*Department Of Ophthalmology Royal Hallamshire Hospital Sheffield U.K.
**Department Of Ophthalmology Red Cross General Hospital Athens Greece
***Department Of Histopathology Royal Hallamshire Hospital Sheffield U.K.
23
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
ΕΑ30
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΗ ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗΣ (DHEA) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ
ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ
Τσίκα Χ.1, Τσόκα Π.1, Τζατζαράκης Μ.2, Χαραλαμπόπουλος Ι.3, Γραβάνης Α.3, Τσιλιμπάρης Μ.Κ.1
1
Εργαστήριο Οφθαλμολογίας, Τομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
2
Εργαστήριο Τοξικολογίας και Εγκληματολογικής Χημείας, Τομέας Μορφολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
3
Τομέας Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΕΑ31
DHEA-ANALOGUE NEUROPROTECTION IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF RETINAL DETACHMENT
Tsoka A. Pavlina, Charalampopoulos Ioannis, Gravanis Achilleas, Tsilimbaris K. Miltiadis
Laboratory of Ophthalmology, Neurology and Sense Organs, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece
Laboratory of Pharmacology, University of Crete, Heraklion, Crete, Greece
ΕΑ32
ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΔΕΣ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 20 ΕΤΩΝ
Γιαννακόπουλος Μάριος, Βασιλάκης Παναγιώτης, Μελά Ιφιγένεια, Γαρταγάνης Σωτήριος
Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
ΕΑ33
Η AMΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΩΣ ΑΡΧΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Παντελοπούλου Γέωργια, Κράνιας Γεώργιος
Τζάνειο ΓΝΠ,Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΕΑ34
ΣΥΝΔΡΟΜΟ STICKLER ΜΕ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
Bογιατζής Ι., Ελευθεριάδου Δ., Μπίκος Κ., Δεμιρτζόγλου Ι., Κύρτσος Θ., Τσιρώνης Π., Παπαδοπούλου Α.,
Πανίδου Ι., Νικολακόπουλος Α.
Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”
ΕΑ35
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑ ΜΕ 23 Η 25 GPPV ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΤΟ FRAGMATOME
Δεμιρτζόγλου Ι., Τσιρώνης Π., Bογιατζής Ι., Ελευθεριάδου Δ., Μπίκος Κ., Κύρτσος Θ., Χαγιέκ Α., Πανακλερίδου Θ.,
Νικολακόπουλος Α.
Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Π.Ν. “Γ. Παπανικολάου”
09:30-09:40
24
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
09:40-10:40
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙV (EA36 - EA46) / ORAL PRESENTATIONS IV (OP36 - OP46)
Προεδρείο: Α. Ρέπτσης, Π. Σταύρακας, Ε. Μαυρικάκης
Moderators: Α. Reptsis, P. Stavrakas, E. Mavrikakis
ΕΑ36
ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ / MACULAR TRACTION SYNDROMES
Παπαδοπούλου Α., Ελευθεριάδου Δ., Μπίκος Κ., Φαντέλ Ε., Νικολακόπουλος Κ., Νικολακόπουλος Α.,
Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Π.Ν. “Γ. Παπανικολάου”
ΕΑ37
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΟΘΡΙΟ
Κυρατζόγλου Κ., Δαρδαμπούνης Δ., Περεντέ Ι., Παυλίδου Ε., Κουτσογιάννη Α., Λαρίν Ρ., Ιωαννάκης Κ.,
Κοζομπόλης Β.
Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
ΕΑ38
ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ: ΥΠΟΟΥΔΙΚΟ MICROPULSE ΔΙΟΔΙΚΟ
LASER VS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝO ETDRS LASER
Παπαβασιλείου Ε.1,2, Βασιλειάδης Ι.2, Sivaprasad S. 3., Mathew R. 3
Moorfields Eye Hospital, London
Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
King’s College Hospital, London
ΕΑ39
ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΌΣ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Παπαβασιλείου Ε.1,2, Βασιλειάδης Ι.2, Sivaprasad S. 3., Mathew R. 3
1. Moorfields Eye Hospital, London
2. Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. King’s College Hospital, London
ΕΑ40
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ
Αλβανός Ε., Φελεκίδης Α., Δερβένης Ν., Παπαγεωργίου Μ., Σταμπουλή Δ.
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
ΕΑ41
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ RAP
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ)
Γεωργουδής Παναγιώτης, Αναστασάκης Αναστάσιος, Marjanovic Branka, Patra Sudeshna, Majid Mohammed, Bailey
Clare
Bristol Eye Hospital, Univeristy Hospitals Bristol
ΕΑ42
ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ
Λιάσκα Αλίκη, Γιαβάρας Γεώργιος, Δημοπούλου Βασιλική
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
25
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
ΕΑ43
Η ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ
Λιάσκα Αλίκη, Σταματονικολού Βαρβάρα, Σταμέλου Στυλιανή
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
ΕΑ44
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Ανδρουλακη. Χ., Κουρουπάκη Α., Καινταζης. Α., Αλεξόπουλος Ι., Τσολακης Ν., Σπανός Θ., Οικονόμου Γ.,
Δημακακου Ε.,
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Οφθαλμολογική Κλινική
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών-Οφθαλμολογικη Κλινική
ΕΑ45
ΝΟΣΟΣ VON HIPPEL LINDAU- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μπίκος Κ., Κύρτσος Θ., Δεμιρτζόγλου Ι., Τσιρώνης Π., Bογιατζής Ι., Ελευθεριάδου Δ., Φαντέλ Ε., Ρέπτσης Α.
Νικολακόπουλος Α.
Οφθαλμολογική Κλινική Γ. Ν. “Γ. Παπανικολάου”
EA46
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΤΡΙΑΜΣΙΝΟΛΟΝΗΣ.
ΤΣΕΡΒΑΚΗΣ Ι.1, ΚΑΙΤΑΝΤΖΗΣ Α.2, ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ν.2, ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ Μ.2, ΚΟΥΡΗΣ Τ.1, ΦΕΡΕΤΗΣ Η.2.
1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
2
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ-Ν.Ε.Ε.Σ
10:40-11:00
11:00-12:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ VI / CLINICAL WORKSHOP VI
«Παθήσεις Ωχράς: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών με συμμετοχή του
ακροατηρίου (interactive)»
“Macular diseases: Interesting cases (interactive)”
Συντονιστής / Moderator: Ι. Λαδάς / I. Ladas
Συμμετέχοντες / Participants: Α. Κωτσόλης / A. Kotsolis
Μ. Νισκοπούλου / M. Niskopoulou
Π. Μασαούτης / P. Masaoutis
Τ. Ρότσος / T. Rotsos
Α. Ρουβάς / A. Rouvas
12:30-12:40
26
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
12:40-14:30
RAPID FIRE: 3λεπτες παρουσιάσεις με μεγάλη συζήτηση
RAPID FIRE: 3 minutes video presentations followed by 7 minutes of discussion
Συντονιστής / Moderator: Α. Νικολακόπουλος / A. Nikolakopoulos
Σχολιαστές: Ε. Παροικάκης, Δ. Παπαδάκος, Ε. Φαντέλ
Co-moderators: E. Parikakis, D. Papadakos, E. Fadel
Παραμονή υπαμφιβληστροειδικού υγρού στην υαλοειδεκτομή για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς /
Incomplete drain of subretinal fluid, during vitrectomy for retinal detachment
Ε. Γκοτζαρίδης / E. Gotzaridis
Anti-VEGF παράγοντες.
Μια εναλλακτική θεραπεία για την επιλεγμένη κεντρική ορώδη χοριοαμφιβληστροειδοπαθεια? /
Anti -VEGF agents. An alternative treatment for complicated cscr?
Δ. Κουφάκης / D. Koufakis
Χειρουργική αντιμετώπιση πτυχής ωχράς κηλίδας /
Surgical management of macular fold
Ε. Μαυρικάκης / Ε. Mavrikakis
Έγχυση t-PA υπό τον αμφιβληστροειδή για την αντιμετώπιση αιμορραγίας στην ωχρά /
Subretinal injection of t-PA for submacular haemorrhage
Π. Σταύρακας / P. Stavrakas
Περιστατικό αντιμετώπισης θρόμβωσης κλάδου κεντρικής φλεβός με argon laser
φωτοταξία και ενδοϋαλοειδική έγχυση lucentis /
Case report: treatment of branch retinal vein occlusion with argon laser photocoagulation
and intravitreal injection of lucentis
Δ. Κανελλάς / D. Kanellas
Υποβοηθούμενη με τριαμσινολόνη χειρουργική ωχράς /
Triamcinolone-assisted macular surgery
E. Παροικάκης / Ε. Parikakis
Εμπειρία από την εφαρμογή του lucentis στην θεραπεία του
διαβητικού οιδήματος της ωχράς. Αποτελέσματα δυο ετών παρακολούθησης /
Our experience with lucentis in treating diabetic macular edema.
Results of two years follow-up
Ε. Παπαβασιλείου / E. Papavasileiou
In vitro and in vivo results of navigated retinal laser therapy (navilas)
Χ. Χρυσάφης / C. Chryssafis
Σαφάρι / Safari
Η. Γεωργάλας / Ι. Georgalas
Cystoid macular edema successfully treated by cryotherapy in
retinitis pigmentosa with coat’s like retinal exudation
Μ. Γεμενετζή / M. Gemenetzi
Ετερόπλευρη ενδοϋαλοειδική αιμορραγία σε νεαρό μη αγγειακό ασθενή
Unilateral vitreous hemorrhage in a young non-vascular patient
Δ. Δαρδαμπούνης / D. Dardabounis
27
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α • HALL TERPSICHORE A
Συνέχεια / Continuation
Συνδυασμένη φακοθρυψία mics και βιτρεκτομή /
Combined microincision cataract surgery and vitrectomy
Α. Βακάλης / A. Vakalis
Ενδοϋαλοειδική έγχυση ranimizumab σαν συμπληρωματική θεραπεία για τη νόσο coats /
Intravitreal ranimizumab as an adjunctive treatment for coats disease
E. Δρίμτζιας / Ε. Drimtzias
Υποτροπή αποκολλήσεως αμφιβληστροειδούς: 40 χρόνια μετά την πρωτογενή διόρθωσή της /
Retinal re-detachment: 40 years after the primary repair
Δ. Παπαδάκος / D. Papadakos
Διπλή αποκόλληση
Double detachment
Β. Γρηγορόπουλος / V. Grigoropoulos
Εννέα χρόνων κορίτσι θύμα τρομοκρατικής επίθεσης /
9 years old girl victim of terrorism
Χ. Κουτσανδρέα / Ch. Koutsandrea
Περίπτωση τοξικότητας από αμινογλυκοσίδη μετά 25G υαλοειδεκτομή /
A case of post-25G vitrectomy aminoglycoside toxicity
Δ. Μπρούζας, Σ. Δάβου, Ι. Μαρκόπουλος / D. Brouzas, S. Davou, I. Markopoulos
Διπλή αποκόλληση /
Double detachment
B. Γρηγορόπουλος / V. Grigoropoulos
Αμφοτερόπλευρη χειρουργική αφαίρεσης πεσμένου πυρήνα /
Bimanual surgery for drooped noucleous
Ι. Πανίδου / I. Panidou
25 g plus χειρουργική αντιμετώπιση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς με μεγάλους σάκους /
25 g plus treatment of a bullus retina detachment
A. Παπαδοπούλου / A. Papadopoulou
5000 κoπές στην αφαίρεση έλξεων από ρωγμές - χειρουργικός έλεγχος /
5000 cpm in shaving retina tears - a control issue
Ε. Φαντέλ / Ε. Fadel
Αμφοτερόπλευρη χειρουργική ελκτικής αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς
και έγχυση 5700 cts σιλικόνης από 25g οπές /
Bimanual tractional detachment surgery and 5700 cts silicone oil injection
all throughout 25 g plus trocars
A. Νικολακόπουλος / A. Nikolakopoulos
Απορίες ειδικών (εσείς τι θα κάνατε;)
14:30
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / CLOSING REMARKS
&
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / CERTIFICATES OF ATTENDANCE
28
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/01/2011 • SUNDAY 16/01/2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ • HALL ERATO
Ευγενική χορηγία της
10:00-11:00
WET LAB X
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
11:00-12:00
WET LAB XI
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
12:00-13:00
WET LAB XII
NEXUS MEDICALS (1 hr x 10 pax)
29
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 & ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2011
FRIDAY 14TH, SATURDAY 15TH & SUNDAY 16TH JANUARY, 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Δ • HALL TERPSICHORE D
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (AA 1 – AA 11) / POSTER PRESENTATIONS (PP 1 – PP 11)
AA1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ
ΒΟΛΒΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ
Κανονίδου Ευγενία1, Χατζηράλλη Ειρήνη1, Κονιδάρης Βασίλειος1, Κανονίδου Χριστίνα1, Ζουμπελούλης Χρήστος1,
Παπαγιάννη Αντωνία2, Ζωγράφου Μοσχιανή2, Παπαζήσης Λεωνίδας1
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
2
Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
AA2
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΥΔΡΙΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ
Κανονίδου Ευγενία1, Χατζηράλλη Ειρήνη1, Κονιδάρης Βασίλειος1, Κανονίδου Χριστίνα1, Ζουμπελούλης Χρήστος1,
Παπαγιάννη Αντωνία2, Ζωγράφου Μοσχιανή2, Παπαζήσης Λεωνίδας1
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
2
Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
AA3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
Χατζηράλλη Ειρήνη1, Κανονίδου Ευγενία1, Κονιδάρης Βασίλειος1, Κανονίδου Χριστίνα1, Ζουμπελούλης Χρήστος1,
Παπαγιάννη Αντωνία2, Ζωγράφου Μοσχιανή2, Παπαζήσης Λεωνίδας1
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
2
Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
AA4
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ
ΣΑΚΧΑΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
Χατζηράλλη Ειρήνη1, Παπαδόπουλος Ραφαήλ2, Κανονίδου Ευγενία1, Μιχαλόπουλος Απόστολος2, Ζουμπελούλης
Χρήστος1, Κανονίδου Χριστίνα1, Παπαγιάννη Αντωνία1, Κοτζαδάμης Νικόλαος2, Παπαζήσης Λεωνίδας 1
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
2
Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια
AA5
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Βαρβάρα Σταματονικολού1., Μαρία Βασιλοπούλου3., Ευανθία Παπαγεωργίου2
1: Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας
2: Τμήμα Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3: Υποψ. Διδάκτωρ Εργαστ. Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
AA6
ANTI-VEGF ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΠ
Βαρβάρα Σταματονικολού1., Ευανθία Παπαγεωργίου2., Μαρία Βασιλοπούλου3
1: Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας
2: Τμήμα Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3: Υποψ. Διδάκτωρ Εργαστ. Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
30
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 & ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2011
FRIDAY 14TH, SATURDAY 15TH & SUNDAY 16TH JANUARY, 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Δ • HALL TERPSICHORE D
AA7
ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Βαρβάρα Σταματονικολού1., Ευανθία Παπαγεωργίου2., Μαρία Βασιλοπούλου3
1: Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας
2: Τμήμα Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3: Υποψ. Διδάκτωρ Εργαστ. Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
AA8
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ DIAMOX ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ANTI-VEGF
Βαρβάρα Σταματονικολού1., Μαρία Βασιλοπούλου3., Ευανθία Παπαγεωργίου2
1: Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας
2: Τμήμα Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3: Υποψ. Διδάκτωρ Εργαστ. Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
AA9
ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΩΣΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Παππά X. , Βούρδα E., Γιώτη Γ., Ασπιώτης Μ., Στεφανιώτου Μ.
Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων
AA10
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ
1
Τζούτζος Κων/νος, 2Κουφάκης Δημήτριος, 1Μπασλή Ελευθερία, 1Παπαγεωργίου Έλενα, 1Δημερά Βασιλική
1
Οφθαλμολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
2
Ιδιώτης
AA11
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ SORSBY’ S MACULAR DYSTROPHY
1
Τζούτζος Κων/νος,2Κουφάκης Δημήτριος, 1Μπασλή Ελευθερία, 1Λιάσκου Μαρία, 1Κουκουμτζή Ζωή, 1Δημερά
Βασιλική
1
Οφθαλμολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
2
Ιδιώτης
31
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 & ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2011
FRIDAY 14TH, SATURDAY 15TH & SUNDAY 16TH JANUARY, 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ - HALL TERPSICHORE C
VIDEO FESTIVAL
• 5000 καλ κοντά σε ρωγμές
Α. Νικολακόπουλος, Ι. Πανίδου, Α. Παπαδοπούλου, Κ. Νικολακόπουλος
Shaving the retina tear with 5000 cpm
A. Nikolakopoulos, I. Panidou, A. Papadopoulou, K. Nikolakopoulos
• 5700 λάδι σιλικόνης από 25 οπές - είναι δυνατόν;
Α. Νικολακόπουλος, Ε. Φαντέλ, Α. Παπαδοπούλου, Κ. Νικολακόπουλος
5700cts silicone oil injected through 25g trocars - is it possible?
A. Nikolakopoulos, E. Fadel, A. Papadopoulou, K. Nikolakopoulos
• Επανατοποθέτηση πεσμένου ενδοφακού με 25 g μόνο
Α. Νικολακόπουλος, Ι. Πανίδου, Α. Παπαδοπούλου, Κ. Νικολακόπουλος
Bimanual dropped intraocular lens reposition using only 25 g
A. Nikolakopoulos, I. Panidou, A. Papadopoulou, K. Nikolakopoulos
32
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
Ομιλητές, Προεδρεία, Σχολιαστές / Speakers, Moderators, Commentators
• Αποστολόπουλος Μ.,
• Αστεριάδης Σ.,
• Βακάλης Α.,
• Βούτας Σ.,
• Γαρταγάνης Σ.,
• Γεμενετζή Μ.,
• Γεωργάλας Η.,
• Γκοτζαρίδης Ε.,
• Γρηγορόπουλος Β.,
• Δαρδαμπούνης Δ.,
• Δατσέρης Ι.,
• Δερεκλής Δ.,
• Δημόπουλος Σ.,
• Διαμαντή Ρ.Α.,
• Δρίμτζιας Ε.,
• Εμφιετζόγλου Ι.,
• Θεοδοσιάδης Π.,
• Θεοχάρης Ι.,
• Καμπανάρου Μ.,
• Κανελλάς Δ.,
• Κανιούρας Δ.,
• Καπετάνιος Α.,
• Καραγιάννης Δ.,
• Κατσιμπρής Ι.,
• Κουρεντή Χ.,
• Κουρής Τ.,
• Κουτσανδρέα Χ.,
• Κουφάκης Δ.,
• Κράνιας Γ.,
• Κωτσόλης Α.,
• Λαδάς Ι.,
• Λάκε Σ.,
• Λακίδης Β.,
• Μαρκομιχελάκης Ν.,
• Μασαούτης Π.,
• Μαυρικάκης Ε.,
Ομ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
FRCS, Οφθαλμολογικό Κέντρο «Retina», Επιστ. Συνεργάτης Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Χειρουργός Αμφιβληστροειδούς, Οφθαλμολογικό Κέντρο Retina, Θεσ/νίκη
Διδάκτωρ Δ.Π.Θ., Άμισθος Επιστ. Συνεργάτης Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Καθηγητής, Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Επιστ. Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστολογίας -Εμβρυολογίας Α.Π.Θ, Southampton
Eye Unit Honorary Clinical Fellow, U.K.
Λέκτορας Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ειδικός στη χειρουργική Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς
Χειρουργός οφθαλμίατρος, Επιμελητής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Οφθαλμολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ινστιτούτου ΟΜΜΑ, Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο
Αθηνών
Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Υπεύθυνος Τμήματος Χειρουργικής Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Α’
Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Κολωνίας
MRCOphth, Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
FEBO, Επιμελητής Οφθαλμολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Διευθυντής B’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
MD, Retina Consultant Νοσοκομείο «Iaso General»
PhD, Επιμελήτρια Β’, Υπεύθυνη τμήματος Αμφιβληστροειδούς, Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στην τεχνολογία των lasers και στις απεικονιστικές
μεθόδους, Θεσσαλονίκη
Επιμελητής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
Επιμελητής Β’, Οφθαλμιατρείο Αθηνών (Α’ Κλινική), Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
PhD, Ειδικός σε παθήσεις Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Οφθαλμολογική Κλινική, Γ. Π. Ν. Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας»
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βόννης, Επιμελήτρια Α’, Νοσοκομείο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
Αναπλ. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην Xειρουργική
Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς
MD, PhD, FEBO, Λάρισα
Καθηγητής Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου του Cincinnati
Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος Αμφιβληστροειδούς, Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής
Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Διευθυντής Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Οφθαλμολογίας Α.Π.Θ.
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ. Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστ. Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν.
Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
PhD, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αθήνα
33
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
• Μόρφης Γ.,
• Μπρούζας Δ.,
• Νικολακόπουλος Α.,
• Νισκοπούλου Μ.,
• Παναγιωτίδης Δ.,
• Πανίδου Ι.,
• Παπαβασιλείου Ε.,
• Παπαδάκος Δ.,
• Παπαδοπούλου Α.,
• Παππάς Γ.,
• Παροικάκης Ε.,
• Ρέπτσης Α.,
• Ρότσος Τ.,
• Ρουβάς Α.,
• Σταύρακας Π.,
• Στεφανιώτου Μ.,
• Φαντέλ Ε.,
• Φερέτης Η.,
• Χαϊδούλης Σ.,
• Χαλβατσιώτης Π.,
• Χαρώνης Α.,
• Χατζούλης Δ.,
• Χρυσάφης X.,
• Agrawal R.,
• Aslanova V.,
• Avci R.,
• Balta F.,
• Bandello F.,
• Bartz-Schmidt U.,
• Boscia F.,
• Bovey E.,
• El-Rakhawy K.,
• Evans N.,
• Fasolino G.,
• Fayyad F.,
• Ferrara V.,
• Fiser I.,
34
Medical Retina Fellow, Royal Liverpool University Hospital, U.K.
Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς,
Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου»
Επιστ. Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
Λέκτορας Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου»
FEBOphth, Fellow Moorfields Eye Hospital, U.K.
MRCOphth, Χειρουργός Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα
Επιστ. Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ. Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου»
Υπεύθυνος Επιμελητής ΕΣΥ, Τμήμα Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Ηρακλείου
Επιμελητής Α’, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Β’ Οφθαλμολογική Κλινική
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου»
PhD, MRCOphth, Επιστ. Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Αθηνών
«Γ. Γεννηματάς»
Επιμελητής, Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικό»
Χειρουργός Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς ,Επιμελητής Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής
Κλινικής Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικό»
Αναπλ. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Τμήματος ΥαλοειδούςΑμφιβληστροειδούς
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ. Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου»
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
FRCS Ed.
Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς & Οφθαλμικής Γενετικής, Ιατρικό Ινστιτούτο
Οφθαλμολογίας Athens Vision
Ομ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οφθαλμολογικό Ιατρείο Σακχ. Διαβήτη-Αγγειακών Αποφράξεων-Ωχράς Κηλίδας, Θες/νίκη
Vitreoretinal Surgeon and Currently Asst. Professor of Clinical Ophthalmology, University Of Southern
California (USC), Los Angeles, U.S.A.
Member of European Vitreoretinal Society, Department of Vitreoretinal and Laser Surgery, Filatov
Institute of Eye Diseases, Odessa, Ukraine
Professor of Ophthalmology, Uludag University, Turkey
Head of Vitreoretinal Department Bucharest Eye Hospital and Clinic
Assistant Professor “Carol Davila”, University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania
Professor and Chairman, Department of Ophthalmology, University Vita-Salute Scientific Institute, San
Raffaele, Italy
Head and Chairman, University Eye Hospital, Centre of Ophthalmology, Tubingen University, Germany
Associate Professor, Department of Ophthalmology, Bari University, Italy
MD, Specialist in Vitreoretinal Surgery, Switzerland
Professor of Ophthalmology, Consultant Retina Surgeon, Cairo University, Egypt
Consultant Ophthalmic Surgeon, Royal Eye Infirmary, Plymouth, and Honorary Clinical Fellow,
Peninsula School of Medicine, U.K.
Surgeon, Specialist in Ophthalmology, Rome, Italy
Ophthalmologist, Jordan
Director of the Vitreoretinal Department, SS. Trinità Hospital in Arona, Italy
Director of Vitreoretinal Centre “Lexum” European Eye Clinic, Specialized in Medical and Surgical
Retina, Prague, Czech Republique
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
• Forlini C.,
• Guarnaccia G.,
• Hadjistilianou D.,
• Huang S.,
• Kadonosono K.,
• Kaynak S.,
• Kontos T.,
• Kroll P.,
• Kubota R.,
• Lam W.-C.,
• Lappas A.,
• Latinovic S.,
• Morales-Canton V.,
• Mortada H.,
• Munier F.,
• Mura M.,
• Oncel M.,
• Ovali T.,
• Potamitis T.,
• Pournaras C.
• Pournaras J.-A.,
• Reppucci V.,
• Richard G.,
• Riemann C.,
• Ripandelli G.,
• Rossi T.,
• Scalinci S.-Z.,
• Soliman M.,
• Teixeira S.,
• Topbas S.,
• Yasushi I.,
• Zografos L.,
Chief Department of Ophthalmology “Santa Maria Delle Croci” Hospital Ravenna, Italy
Director III Surgery Department, BMM Hospital, Reggio Calabria, Italy
Department of Ophthalmology, Ocular Oncology Unit, University of Siena, Italy
Professor of Ophthalmology, Director, Center for Retina and Macular Disease University Hospitals Eye
Institute, Cleveland, Ohio, President, American Society of Retina Specialists, U.S.A.
Professor & Chairman, Department of Ophthalmology, Yokohama University Medical Center, Japan
Professor of Ophthalmology, University of Dokuz Eylül İzmir, Turkey
Opthalmologist “Ygia” Polyclinic Limassol, Cyprus
Former Director of the University Eye Clinic, Marburg, Germany
Ophthalmologist, Chairman, President & CEO of ACUCELA, Seattle, U.S.A.
Professor, Department of Ophthalmology and Vision Sciences, University of Toronto, Toronto Western
Hospital, Canada
Vitreoretinal Surgeon, Department of Vitreoretinal Surgery, University Eye Hospital Cologne, Germany
Professor of Ophthalmology, Faculty of Medicine and School of Optometry, University of Novi Sad,
Serbia
Current Chief of the Retina Department of APEC (Asociacion Para Evitar La Ceguera), Mexico
Professor of Ophthalmology, Vitreoretinal Consultant, Cairo University, Egypt
Professor of Ophthalmology, Head of Retinoblastoma and Oculogenetic Units, Jules Gonin Eye
Hospital, Lausanne, Switzerland
Assistant Professor of Ophthalmology, AMC, University of Amsterdam, The Netherlands
Professor of Ophthalmology, Istanbul Bilim University, Turkey
Vitreoretinal Surgeon, Retina Department of the Eye Clinic of the Medical Faculty of Istanbul, Turkey
Consultant Vitreoretinal Surgeon, Head of Retina Department, Pantheo Eye Centre, Limassol, Cyprus
Associate Professor, Department of Ophthalmology, Geneva University and Director of the Vitreoretinal
Unit, Switzerland
Chief Resident and Staff Member in Vitreoretinal Surgery Unit, Jules-Gonin Eye Hospital in Lausanne,
Switzerland
Vitreoretinal Surgeon, Director, Retina Service, St. Luke’s-Roosevelt Medical Center University
Hospital of Columbia University, New York, U.S.A.
Professor, Head and Chairman, Department of Ophthalmology
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany
Director, Vitreoretinal Fellowship, Cincinnati Eye Institute, U.S.A.
Researcher and Teaching Professor School of Specialization in Ophthalmology, University of Medicine
“Campus Bio-Medico”, Rome, Italy
Consultant Vitreoretinal Surgeon in Bologna, Specialist Vitreoretinal Surgeon, Unit of the Eye Hospital
of Rome, Italy
Assistant Professor in Ophthalmology, Scientific Director Low Vision Center & Glaucoma Center,
University Of Bologna, Italy
Professor of Ophthalmology, Vitreoretinal Surgeon, Cairo University, Egypt
Medical and Surgical Retina Consultant, Responsible for Surgical and Pediatric Retina Section,
Lisbon, Portugal
Professor of Ophthalmology and Vitreoretinal Surgeon, Osmangazi University Hospital, Eskisehir,
Turkey
Assistant Professor of Ophthalmology, Osaka University Medical School, Japan
Professor of Ophthalmology and Chairman of the University Eye Clinic, Lausanne, Switzerland
35
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
Ευρετήριο / Index
Α
Ε
Λ
Αβραάμ Ι. 13
Αγγέλου Μ. 13
Αγορογιάννης Γ. 15, 23
Αλβανός Ε. 25
Αλεξόπουλος Ι. 26
Αναστασάκης Α. 25
Ανδρουλακη Χ. 26
Αποστολόπουλος Μ. 5, 18
Ασπιώτης Μ. 20, 23, 31
Αστεριάδης Σ. 13, 21
Αυγουστινάκης Ν. 13, 20
Ελευθεριάδου Δ. 24, 25, 26
Ελευθεριάδου Μ. 13
Εμφιετζόγλου Ι. 21
Ευαγγέλου Ν. 13, 21
Λαδάς Ι. 5, 13, 26
Λαζαρίδης Η. 13
Λάκε Σ. 21
Λακίδης, Β. 12
Λαρίν Ρ. 25
Λειψός Μ. 23
Λιάσκα Α. 25, 26
Λιάσκου Μ. 31
Λουκιανού Ε. 23
Λυγερός Μ. 13
Β
Βακάλης Α. 5, 21, 28
Βασιλάκης Π. 24
Βασιλειάδης Ι. 23, 25
Βασιλοπούλου Μ. 30, 31
Βογιατζής Ι. 24, 26
Βούρδα E. 20, 31
Βούτα Σ. 13
Γ
Γαρταγάνης Σ. 5, 8, 24
Γεμενετζή Μ. 14, 19, 27
Γεωργάλας Η. 14, 18, 19, 27
Γεωργαρίου Γ. 13, 21
Γεωργουδής Π. 25
Γιαβάρας Γ. 25
Γιαννακόπουλος Μ. 24
Γιαννούλη Κ. 13
Γιώτη Γ. 20, 23, 31
Γκοτζαρίδης Ε. 4, 5, 13, 18, 27
Γραβάνης Α. 24
Γρηγορόπουλος Β. 12, 14, 21, 28
Δ
Δάβου Σ. 28
Δαγαλάκη Ι. 10
Δαρδαμπούνης Δ. 8, 13, 14, 25, 27
Δατσέρης Ι. 4, 5, 13, 22
Δεμιρτζόγλου Ι. 24, 26
Δερβένης Ν. 25
Δερεκλής Δ. 17
Δημακακου Ε. 26
Δημερά Β. 31
Δημόπουλος Σ. 5, 17, 18
Δημοπούλου Β. 25
Δημοσθένους Κ. 23
Διαμαντή Ρ.A. 13, 22
Δρίμτζιας E. 28
36
Ζ
Ζουμπελούλης Χ. 30
Ζωγράφου Μ. 30
Θ
Θεοδοσιάδης Π. 10, 14
Θεοχάρης Ι. 8
Ι
Ιωαννάκης Κ. 14, 25
Κ
Καϊνταζής Α. 26
Καλογερόπουλος Χ. 23
Καμπανάρου Μ. 21, 26
Καμπανάρου Σ. 10
Κανάκης Μ. 13
Κανδαράκης Α. 13
Κανελλάς Δ. 27
Κανιούρας Δ. 20
Κανονίδου Ε. 30
Κανονίδου Χ. 30
Καπετάνιος Α. 15
Καραγιάννης Δ. 13, 21
Καρκάνης Γ. 13
Κατσιμπρής Ι. 23
Κοζομπόλης Β. 13, 14, 25
Κονιδάρης Β. 30
Κοντός Θ. 8
Κοντός, Θ. 9
Κοτζαδάμης Ν. 30
Κουκουλά Σ. 14
Κουκουμτζή Ζ. 31
Κουρεντή Χ. 4, 5, 18
Κουρεντή, Χ. 9
Κουρής T. 5, 18, 26
Κουρουπάκη Α. 26
Κουτσανδρέα Χ. 5, 15, 18, 28
Κουτσογιάννη Α. 13, 14, 25
Κουφάκης Δ. 13, 20, 23, 27, 31
Κοψίνης Γ. 21
Κράνιας Γ. 17, 24
Κυρατζόγλου Κ. 13, 14, 25
Κύρτσος Θ. 24, 26
Κωνσταντινίδου Β. 13
Κωτσόλης Α. 13, 26
Μ
Μακρυγιάννης Γ. 13
Μαλάμου-Μήτση Β. 20
Μαναίος Α. 13
Μαρκομιχελάκης Ν. 8
Μαρκόπουλος, Ι. 28
Μασαούτης Π. 26
Μαυρικάκης Ε. 25, 27
Μελά Ιφιγένεια 24
Μητρόπουλος Π. 5
Μιχαλόπουλος Α. 30
Μόρφης Γ. 14
Μπαξεβανάκης Α. 13
Μπασλή Ε. 31
Μπατιστάτου Α. 20
Μπίκος Κ. 24, 25, 26
Μπρούζας Δ. 8, 28
Ν
Νικολακόπουλος Α. 4, 5, 18, 24, 25, 26, 27,
28, 32
Νικολακόπουλος Κ. 25, 32
Νισκοπούλου Μ. 26
Ο
Οικονόμου Γ. 26
Π
Παναγιωτίδης Δ. 4, 5, 21
Παναγιώτογλου Θ. 13
Παναγιώτογλου Θε. 20
Πανακλερίδου Θ. 24
Πανίδου I. 5, 23, 24, 28, 32
Πάνος Γ. 13
Παντελοπούλου Γ. 24
Παπαβασιλείου Ε. 23, 25, 27
Παπαγεωργίου Ε. 30, 31
Παπαγεωργίου Μ. 25
Παπαγιάννη Α. 30
Παπαδάκος Δ. 8, 27, 28
Παπαδέδες Γ. 20
Παπαδόπουλος Ρ. 30
Παπαδοπούλου A. 24, 25, 28, 32
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
Παπαζήσης Λ. 30
Παππά X. 31
Παππάς Γ. 13, 18, 20, 21
Παροικάκης Ε. 14, 18, 27
Πατέλ Πρ. 14
Πατεράκη Ο. 13, 23
Παυλίδου Ε. 13, 14, 25
Περάκη Ά.λ 13
Περεντέ Ι. 13, 14, 25
Πίτσας Χ. 20
Ποταμίτης Θ. 19
Ποταμίτου Δ. 23
Ρ
Ραπτάκης Δ. 13, 20
Ρέπτσης Α. 13, 25, 26
Ριστοφόρου Ν. 13
Ρότσος Τ. 14, 26
Ρουβάς Α. 15, 18, 22, 26
Σ
Σίντου Ε. 20
Σπανός Θ. 26
Σταματονικολού Β. 26, 30, 31
Σταμέλου Στ. 26
Σταμπουλή Δ. 25
Σταυρακάκης Α. 13, 20
Σταύρακας Π. 21, 25, 27
Στεφανιώτου Μ. 5, 15, 20, 23, 31
Σωτηρόπουλος Γ. 20
Τ
Τασιοπούλου Α. 23
Τζατζαράκης Μ. 24
Τζούτζος Κ. 31
Τουφαίιλ Ά. 14
Τσερβάκης Ι. 26
Τσίκα Χ. 24
Τσιλιμπάρης Μ. 13, 23, 24
Τσιμπίδας Δ. 13
Τσιρώνης Π. 24, 26
Τσόκα Π. 24
Τσολάκης Ν. 26
Τσουρής Δ. 13, 20
Φ
Φανουριάκης Χ. 13
Φαντέλ Ε. 25, 26, 27, 28, 32
Φαντέλ Η. 20
Φελεκίδης Α. 25
Φερέτης Η. 5, 15, 18, 22, 26
Φιλιππόπουλος Θ. 21
Φρεντ Τ. 14
Χ
Χαγιέκ Α. 24
Χαϊδούλης Σ. 13, 22
Χαλβατσιώτης Π. 18
Χαλκιά Α. 13, 23
Χαραλαμπόπουλος Ι. 24
Χαρίσης Σ. 23
Χαρώνης Α. 13, 14, 21
Χαρώνης Αν. 21
Χαρώνης Γ. 21
Χατζηκυριάκου Σ. 23
Χατζηπαναγιώτου Λ. 13
Χατζηράλλη Ει. 30
Χατζούλης Δ. 17
Χριστοδούλου Α. 20
Χρυσάφης, Χ. 27
Ψ
Ψαθά Β. 13
Ψινάκης Αλ. 13
E
El-Rakhawy K. 17
Emfietzoglou I. 21
Evans N. 9, 11
F
Fadel E. 20, 27, 28, 32
Fasolino G. 19
Fayyad F. 10, 15
Feretis I. 5, 15, 18, 22
Ferrara V. 12
Fiser I. 19
Forlini C. 15
G
A
Adatia F. 21
Agorogiannis G. 15
Agrawal R. 11, 15, 17
Ang A. 23
Apostolopoulos M. 5, 17, 18
Aslanova V. 9
Aspiotis M. 20
Asteriadis S. 13, 21
Avci R. 9
B
Gartaganis S. 5, 8
Gemenetzi M. 19, 27
Georgalas I. 14, 18, 19, 27
Gotsaridis E. 4
Gotzaridis E. 5, 18, 27
Gravanis A. 24
Grigoropoulos V. 12, 14, 21, 28
Guarnaccia G. 11
H
Hadjistilianou D. 9
Hardeep M. 23
Heimann H. 20
Hiscott P.S. 20
Huang S. 11, 17
Bailey Cl. 25
Balta F. 19
Bandello F. 19
Bartz-Schmidt U. 17
Boscia F. 10, 11
Bovey E. 10
Brouzas D. 8, 28
I
C
K
Chaidoulis S. 22
Chalvatsiotis P. 18
Charalampopoulos I. 24
Charonis A. 14, 21
Chatzoulis D. 17
Christodoulou A. 20
Chryssafis C. 27
Conti S. 21
Kadonosono K. 10, 11
Kambanarou M. 21
Kambanarou S. 10
Kanellas D. 27
Kaniouras D. 20
Kapetanios A. 15
Karagiannis D. 21
Katsibris, I. 23
Kaynak, S. 12
Kertes P. 21
Khandhadia S. 14
Kintes A. 23
Kontos Th. 8, 9
Kotsolis A. 26
Koufakis D. 23, 27
Kourenti Ch. 4, 5, 9, 18
Kouris T. 5, 18
Koutsandrea Ch. 5, 15, 18, 28
Kranias G. 17
Kroll P. 19
Kubota R. 19
D
Dagalaki I. 10
Dardabounis D. 8, 27
Datseris I. 4, 5, 22
Davou, S. 28
Dereklis, D. 17
De Salvo G. 14
Devenyi R. 21
Diamant R.SA. 22
Dimopoulos S. 5, 17, 18
Drimtzias Ε. 28
Ikuno Y. 11, 12
Irigoyen C. 20
37
14-16 Ιανουαρίου 2011, Ξενοδοχείο Athens Hilton
14-16 January 2011, Athens Hilton Hotel
L
R
Ladas I. 5, 26
Lake S. 21
Lakidis, V. 12
Lam W.C. 9, 21
Lappas A. 9
Latinovic S. 19
Liazos E. 20
Lotery A. 14
Reppucc V. 12
Reptsis A. 13, 25
Richard G. 11, 17
Riemann C. 10, 11
Ripandelli G. 12
Rossi T. 12, 15
Rotsos T. 26
Rouvas A. 15, 18, 22, 26
M
S
Madhusudhana K. 14
Majid M. 25
Marjanovic B. 25
Markomichelakis N. 8
Markopoulo, I. 28
Masaoutis P. 26
Mathew R. 23, 25
Mavrikakis E. 21, 25, 27
Mitropoulos P. 5
Morales-Canton V. 19
Morphis G. 14, 20
Mortada H. 12
Mourtzoukos S. 23
Munier F. 9
Mura M. 10, 11
Scalinci S. 10
Sivaprasad S. 23, 25
Soliman M. 17
Sotiropoulos G. 20
Stappler T. 20
Stavrakas P. 21, 25, 27
Stefaniotou M. 5, 15, 20
N
Nikolakopoulos A. 4, 5, 11, 15,
18, 27, 28, 32
Nikolakopoulos K. 32
Niskopoulou M. 26
T
Teixeira S. 15, 17
Theocharis I. 8
Theodosiadis P. 10, 14
Topbas S. 9
Tsilimbaris M. 24
Tsoka P. 24
V
Vakalis A. 5, 21, 28
Vourda E. 20
Voutas S. 13
O
W
Oncel M. 12
Ovali T. 17
Wong D. 20
P
Panagiotidis D. 4, 5, 21
Panidou I. 5, 23, 28, 32
Papadakos D. 8, 27, 28
Papadopoulou A. 28, 32
Papavasileiou E. 27
Pappas G. 18, 21
Parikakis E. 14, 18, 27
Patra S. 25
Potamitis Th. 19
Pournaras C. 11, 18
Pournaras J.SA. 10
38
Z
Zografos L. 17
o
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς
ούς
th
6 Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting
Ευχαριστίες / Acknowledgements
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τους ακόλουθους Οργανισμούς
και Εταιρίες, η συνεργασία και συνεισφορά των οποίων συνέβαλαν ουσιαστικά στην
πραγματοποίηση του Συνεδρίου:
The Organizing Committee would like to thank the following Organizations and Companies
whose participation and support contributed in the realization of the Meeting:
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION
• ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
NATIONAL DRUG ORGANIZATION
&
Πλατινένιος Χορηγός / Platinum Sponsor
•
Χρυσός Χορηγός / Gold Sponsor
•
Aργυρός Χορηγός
Χορ
/ Silver Sponsor
•
Χορηγoί / Sponsors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LrgZilbl
39