02 Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

15άρι-συρόμενο βάσης
Σελίδα 2·3
Για προσόψεις 90° και 45° με
πολλαπλές λειτουργίες
Συρόμενο βάσης COMFORT
Σελίδα 2·9
Για προσόψεις 90° και 45°
COMFORT
DISPENSA Junior
Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Σελίδα 2·15
Ένας μηχανισμός
για όλα τα πλάτη 30-60 cm
Τρίπλευρα και τετράπλευρα
συρτάρια
Σελίδα 2·19
Για ερμάρια βάσης πλάτους
40, 45, 50 και 60 cm
TANDEM
Σελίδα 2·27
Για ερμάρια βάσης
Ειδικοί μηχανισμοί
Σελίδα 2·29
Συρόμενοι μηχανισμοί για ψωμί και μπουκάλια
PORTERO εξοπλισμός
για καθαριστικά
Σελίδα 2·33
Συρόμενοι μηχανισμοί
για τα είδη καθαρισμού
Προστατευτικό εστίας για παιδιά
Σελίδα 2·39
Για εστία μαγειρέματος πλάτους
60 και 90 cm
Συρόμενα ράφια
Σελίδα 2·41
Για πλάτη έως 120 cm
Προέκταση πάγκου
Σελίδα 2·45
Γα γρήγορη και άνετη τοποθέτηση
σε ερμάρια βάσης 45 έως 60 cm
2·1
15άρι-συρόμενο βάσης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
15άρι-συρόμενο βάσης – αξιοποιεί
ακόμη και τους πιο μικρούς χώρους.
2·3
15άρι-συρόμενο βάσης
≥112 mm
h
H
38
38
256
T
440
15άρι-συρόμενο βάσης, γωνία πρόσοψης 90°
2 θέσεων
3 θέσεων
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: ≥ 112 mm
≥ 112 mm
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού: ≥ 481 mm
≥ 481 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 540 mm
≥ 755 mm
380 mm
595 mm
h = Απόσταση οπής:
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
03 5412
για ντουλάπι 90°
με δεξιά
στερέωση
Φέρουσα
ικανότητα: 12 kg
15άρι-συρόμενο βάσης STYLE,
2 θέσεων
κομπλέ, συμπερ. ραφιών μορφοποιημένου
μετάλλου και οδηγών πλήρους έκτασης
ντουλαπιού
Εργοστασιακά με
φρένο
01 5412
για ντουλάπι 90°
με δεξιά
στερέωση
Φέρουσα
ικανότητα: 12 kg
15άρι-συρόμενο βάσης CLASSIC, 2 θέσεων
κομπλέ, συμπερ. ραφιών μορφοποιημένου
μετάλλου και οδηγών πλήρους έκτασης
ντουλαπιού
Εργοστασιακά με
φρένο
03 5413
για ντουλάπι 90°
με δεξιά
στερέωση
15άρι-συρόμενο βάσης STYLE, 3 θέσεων
κομπλέ, συμπερ. ραφιών μορφοποιημένου
μετάλλου και οδηγών πλήρους έκτασης
ντουλαπιού
Φέρουσα
ικανότητα: 12 kg
Εργοστασιακά με
φρένο
01 5413
για ντουλάπι 90°
με δεξιά
στερέωση
Φέρουσα
ικανότητα: 12 kg
2·4
15άρι-συρόμενο βάσης
CLASSIC, 3 θέσεων
κομπλέ, συμπερ. ραφιών μορφοποιημένου
μετάλλου και οδηγών πλήρους έκτασης
ντουλαπιού
Εργοστασιακά με
φρένο
Ντουλάπι
δεξιά
≥112 mm
≥112 mm
h
H
T
256
T
43
45°
43
2 θέσεων (mm)
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού:
≥ 112
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού:
≥ 495
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 540
h = Απόσταση οπής:
440
5°
445°
15άρι-συρόμενο βάσης,
γωνία πρόσοψης 45°
15άρι-συρόμενο βάσης
Ντουλάπι
αριστερά
380
15άρι-συρόμενο βάσης STYLE φάλτσο, 2
θέσεων
κομπλέ, συμπερ. ραφιών μορφοποιημένου
μετάλλου και οδηγών πλήρους έκτασης
ντουλαπιού
Διαστάσεις (mm)
Κωδικός
για ντουλάπι 45°,
αριστερά
03 5410
για ντουλάπι 45°,
δεξιά
03 5411
για ντουλάπι 45°,
αριστερά
01 5410
για ντουλάπι 45°,
δεξιά
01 5411
Εργοστασιακά με
φρένο
15άρι-συρόμενο βάσης CLASSIC φάλτσο,
2 θέσεων
κομπλέ, συμπερ. ραφιών μορφοποιημένου
μετάλλου και οδηγών πλήρους έκτασης
ντουλαπιού
Εργοστασιακά με
φρένο
Διαχωριστικό STYLE (εικ. αριστερά)
για 15άρι-συρόμενο βάσης
01 5293
Διαχωριστικό CLASSIC (εικ. δεξιά)
για 15άρι-συρόμενο βάσης
00 5293
2·5
15άρι-συρόμενο βάσης
Ο 15άρης-συρόμενος μηχανισμός με
κρεμάστρα για πετσέτες, καθώς και ο
συρόμενος μηχανισμός για λαμαρίνα
φούρνου και δίσκο αποτελούν επιπλέον
λύσεις για τον ξεχωριστό εξοπλισμό
στενών ντουλαπιών.
h
H
≥112 mm
440
38
38
256
T
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: ≥ 112 mm
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού: ≥ 481 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού: ≥ 590 mm
h = Απόσταση οπής:
Κωδικός
03 5418
380 mm
Διαστάσεις (mm)
15άρης- συρόμενος μηχανισμός με
κρεμάστρα για πετσέτες STYLE
κομπλέ, συμπερ. οδηγών πλήρους έκτασης
για ντουλάπι 90°
με δεξιά στερέωση
Εργοστασιακά με
φρένο
01 5418
15άρης-συρόμενος μηχανισμός με
κρεμάστρα για πετσέτες CLASSIC
κομπλέ, συμπερ. οδηγών πλήρους έκτασης
για ντουλάπι 90°
με δεξιά στερέωση
Εργοστασιακά με
φρένο
2·6
15άρι-συρόμενο βάσης
h
H
440
≥112 mm
38
38
256
T
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: ≥ 112 mm
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού: ≥ 481 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού: ≥ 540 mm
h = Απόσταση οπής:
380 mm
Διαστάσεις (mm)
15άρης-συρόμενος μηχανισμός για ταψιά
και δίσκους STYLE
κομπλέ, συμπερ. οδηγών πλήρους έκτασης
για ντουλάπι 90°
με δεξιά στερέωση
Κωδικός
03 5419
Εργοστασιακά με
φρένο
15άρης-συρόμενος μηχανισμός για λαμαρίνα
φούρνου και δίσκο CLASSIC
κομπλέ, συμπερ. οδηγών πλήρους έκτασης
για ντουλάπι 90°
με δεξιά στερέωση
01 5419
Εργοστασιακά με
φρένο
2·7
Συρόμενο ερμάριο βάσης COMFORT
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Συρόμενο ερμάριο βάσης
COMFORT
2·9
Συρόμενο ερμάριο βάσης COMFORT
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Μικρές διαστάσεις μεγάλη άνεση!
Τα ράφια υπάρχουν διαθέσιμα για διάφορα πλάτη ντουλαπιών
και τοποθετούνται σε όποιο ύψος θέλουμε. Ο μηχανισμός διαθέτει ενσωματωμένο φρένο, οι οδηγοί του είναι κρυφοί και η
τοποθέτησή του απλούστατη.
2·10
Συρόμενο ερμάριο βάσης COMFORT
Οδηγοί με ενσωματωμένο
φρένο
Κουμπωτή τοποθέτηση
μετώπης
Καμμία απώλεια χώρου
Ασφαλής στερέωση για
ράφια και καλάθια
Άριστα χαρακτηριστικά κίνησης
και υψηλή πλευρική ευστάθεια
Εργοστασιακά με:
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται μαζί με:
Αντιολισθητικό
Εκδόσεις καλθιών
Μεταλλικά καλάθια
ARENA Classic
ARENA Style
2·11
Συρόμενο ερμάριο βάσης COMFORT
B
375
T
h
247
αριστερά
23
δεξιά
26,5
28
H
465
Πλήρως συρόμενο βάσης COMFORT με γωνία πρόσοψης 90°
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: Πλάτος καλαθιού + 33 mm
B
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού:
≥ 485 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 499 mm (Κωδικός 01 5165/01 5166), h = 439 mm
≥ 599 mm (Κωδικός 01 5169/01 5170), h = 539 mm
407
≥ 663 mm (Κωδικός 01 5173/01 5174), h = 603 mm
T
279
55
28
479
h
45°
αριστερά
δεξιά
H
26,5
B
399
T
271
Πλήρως συρόμενο βάσης COMFORT φάλτσο 45°
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: Πλάτος καλαθιού + 33 mm
47
28
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού:
≥ 515 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 499 mm (Κωδικός 01 5165/01 5166), h = 439 mm
≥ 599 mm (Κωδικός 01 5169/01 5170), h = 539 mm
473
≥ 663 mm (Κωδικός 01 5173/01 5174), h = 603 mm
52°
Πλήρως συρόμενο βάσης COMFORT φάλτσο 52°
B
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: Πλάτος καλαθιού + 33 mm
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού:
≥ 508 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 499 mm (Κωδικός 01 5165/01 5166), h = 439 mm
396
≥ 599 mm (Κωδικός 01 5169/01 5170), h = 539 mm
T
≥ 663 mm (Κωδικός 01 5173/01 5174), h = 603 mm
268
44
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού: Πλάτος καλαθιού + 33 mm
28
470
55°
Πλήρως συρόμενο βάσης COMFORT φάλτσο 55°
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού:
≥ 505 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 499 mm (Κωδικός 01 5165/01 5166), h = 439 mm
≥ 599 mm (Κωδικός 01 5169/01 5170), h = 539 mm
≥ 663 mm (Κωδικός 01 5173/01 5174), h = 603 mm
2·12
Πλαίσιο με οδηγούς πλήρους έκτασης
COMFORT
Φορτίο: 24 kg
Δυνατότητα παράδοσης μόνο σε
επιφάνεια με πλαστική επίστρωση!
Εργοστασιακά με
Ντουλάπι αριστερά:
Ύψος: 497
Ύψος: 597
Ύψος: 661
Ντουλάπι δεξιά:
Ύψος: 497
Ύψος: 597
Ύψος: 661
Κωδικός
01 5165
01 5169
01 5173
01 5166
01 5170
01 5174
φρένο
Στηρίγματα μετώπης 90° (εικ. αριστερά)
για συρόμενο βάσης
Βάση πρόσοψης (εικ. δεξιά)
για συρόμενο ντουλάπι βάσης διαγώνια
Κατά παραγγελία διατίθενται περισσότερα
εξαρτήματα μπροστινής στερέωσης
Κρεμαστό ράφι ARENA Style
για συρόμενο βάσης
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται και με
01 5147
Στηρίγματα μετώπης:
45°
01 5148
52°
01 5049
55°
01 5048
ΠxΒxΥ
110 x 470 x 75
160 x 470 x 75
228 x 470 x 75
295 x 470 x 75
05 5140
05 5141
05 5142
05 6206
Συρόμενο ερμάριο βάσης COMFORT
Διαστάσεις (mm)
Αντιολισθητικό
Κρεμαστό ράφι ARENA Classic
για συρόμενο βάσης
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται και με
ΠxΒxΥ
110 x 470 x 88
160 x 470 x 88
228 x 470 x 88
295 x 470 x 88
01 5140
01 5141
01 5142
01 6206
Αντιολισθητικό
Κρεμαστό καλάθι μασίφ
για συρόμενο βάσης
ΠxΒxΥ
Κρεμαστό ράφι ARENA Style
για συρόμενο βάσης φάλτσο
για ντουλάπι αριστερά
45° 228 x 470 x 75 05 5070
52° 228 x 470 x 75 05 5052
55° 228 x 470 x 75 05 5072
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται και με
Αντιολισθητικό
Κρεμαστό ράφι ARENA Classic
για συρόμενο βάσης φάλτσο
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται και με
Αντιολισθητικό
Κρεμαστό καλάθι
για συρόμενο βάσης φάλτσο
110 x 470 x 75
160 x 470 x 75
210 x 470 x 75
320 x 470 x 75
για ντουλάπι δεξιά
45° 228 x 470 x 75
52° 228 x 470 x 75
55° 228 x 470 x 75
00 5140
00 5141
00 5142
00 5143
05 5071
05 5053
05 5073
για ντουλάπι αριστερά
45° 228 x 470 x 88 01 5070
52° 228 x 470 x 88 01 5052
55° 228 x 470 x 88 01 5072
για ντουλάπι δεξιά
45° 228 x 470 x 88
52° 228 x 470 x 88
55° 228 x 470 x 88
01 5071
01 5053
01 5073
για ντουλάπι αριστερά
45° 228 x 467 x 74 00 5070
52° 228 x 467 x 74 00 5052
55° 228 x 467 x 74 00 5045
για ντουλάπι δεξιά
45° 228 x 467 x 74
52° 228 x 467 x 74
55° 228 x 467 x 74
00 5071
00 5053
00 5046
2·13
Ράφι για μπουκάλια για συρόμενο ντουλάπι βάσης COMFORT
Νέα χρήση σε 30αρι
ερμάριο βάσης
Πρακτική και ταυτόχρονα
διακοσμητική αποθήκευση για
μπουκάλια στην κουζίνα
Με δυνατότητα συνδυασμού με ράφια
ARENA ή μεταλλικά καλάθια
Ράφια για μπουκάλια
για 30άρια-συρόμενα ντουλάπια βάσης
COMFORT
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
00 5144
2·14
210 x 470 x 108
DISPENSA Junior
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
DISPENSA Junior – Η ευέλικτη τροφοθήκη.
2·15
DISPENSA Junior
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Συρόμενη τροφοθήκη για
ερμάρια βάσης – τοποθέτηση
οδηγών στο δάπεδο.
2·16
Αυτή η τροφοθήκη με τους οδηγούς να τοποθετούνται στο
δάπεδο, μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα πλάτη και ύψη.
Τα καλάθια επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες μας.
DISPENSA Junior
Πλάτη ντουλαπιών
30-60 cm
Ελεύθερη τοποθέτηση ραφιών
Ευέλικτο ως προς το ύψος
και 1/2 ράφια
Συναρμολόγηση στο δάπεδο
Εργοστασιακά με:
Αντιολισθητικό
Εκδόσεις καλθιών
ARENA Classic
ARENA Style
2·17
DISPENSA Junior
B = Καθαρό πλάτος ντουλαπιού:
≥ – 40 mm
T = Καθαρό βάθος ντουλαπιού:
≥ 500 mm
H = Καθαρό ύψος ντουλαπιού:
≥ 630 mm
H
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
26 1002
26 1005
26 1008
26 1011
26 1016
Πλάτος ντουλαπιού:
300
400
450
500
600
Εργοστασιακά με
Εργοστασιακά με
DISPENSA Junior
με ράφια ARENA Style
Σετ κομπλέ, αποτελούμενο από:
1 πλαίσιο
2 οδηγούς
1 ράφι μεγάλο ARENA Style
3 ράφια μικρά ARENA Style
Πλάτος
ντουλαπιού: Ράφι μεγάλο:
300
250 x 450 x 75
400
350 x 450 x 75
450
400 x 450 x 75
500
450 x 450 x 75
600
550 x 450 x 75
Ράφι μικρό:
110 x 470 x 75
160 x 470 x 75
185 x 470 x 75
210 x 470 x 75
260 x 470 x 75
Αντιολισθητικό
Χρώμα εξαρτήματος: 9966 λευκό γυαλιστερό
Το ντεκόρ ραφιού παραδίδεται μόνο σε λευκό του πάγου!
φρένο
26 1001
26 1004
26 1007
26 1010
26 1014
Εργοστασιακά με
Πλάτος ντουλαπιού:
300
400
450
500
600
Εργοστασιακά με
DISPENSA Junior
με ράφια ARENA Classic
Σετ κομπλέ, αποτελούμενο από:
1 πλαίσιο
2 οδηγούς
1 ράφι μεγάλο ARENA Classic
3 ράφια μικρά ARENA Classic
Πλάτος
ντουλαπιού: Ράφι μεγάλο:
300
250 x 452 x 106
400
350 x 452 x 106
450
400 x 452 x 106
500
450 x 452 x 106
600
550 x 452 x 106
Ράφι μικρό:
110 x 470 x 88
160 x 470 x 88
185 x 470 x 88
210 x 470 x 88
260 x 470 x 88
Αντιολισθητικό
Χρώμα εξαρτήματος: 0102 λευκό γυαλιστερό
φρένο
ΠxΒxΥ
00 5224
2·18
220 x 470 x 108
Ράφια για μπουκάλια
για DISPENSA Junior
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Τρίπλευρα και τετράπλευρα
συρτάρια – συρόμενοι μηχανισμοί
με εξαίρετο σχεδιασμό.
2·19
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
Κάλυμμα οδηγού για
να μη φαίνεται ανοιχτός
Χαμηλωμένη όψη για
άνετη πρόσβαση
Με ενσωματωμένη
αυτόματη επαναφορά
Ράγα απόστασης για την
τοποθέτηση πίσω από
ανοιγόμενες πόρτες
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται μαζί με:
Αντιολισθητικό
Εκδόσεις καλθιών
Μεταλλικά καλάθια
2·20
ARENA Classic
3D-ρύθμιση σε συρόμενες προσόψεις.
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
Κάλυμμα οδηγού για να μη φαίνεται ανοιχτός.
2·21
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια I (ARENA)
Συρτάρι τρίπλευρο I
ARENA
Συρτάρι τετράπλευρο I
ARENA
412/418 mm
01 8643
01 8647
462/468 mm
01 8644
01 8648
562/568 mm
01 8645
01 8649
Πλάτος
ντουλαπιού
Πλάτος τοποθέτησης συμπερ.
οδηγών (χωρίς ράγες απόστασης)
450 mm
500 mm
600 mm
Πλάτος τοποθέτησης συν 25 mm ράγα απόστασης (Κωδικός 00 8756)
450 mm
387/393 mm
01 8650
500 mm
437/443 mm
01 8651
600 mm
537/543 mm
01 8652
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
01 8643
01 8644
01 8645
403 x 491 x 165
453 x 491 x 165
553 x 491 x 165
Συρτάρι τρίπλευρο I
ARENA
Προσαρμοζόμενοι οδηγοί πλήρως συρόμενου
ντουλαπιού: Κωδικός 00 7093 και 00 7094
AustauschSeite!
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται και με
Αντιολισθητικό
ΠxΒxΥ
01 8647
01 8648
01 8649
402 x 488 x 125
452 x 488 x 125
552 x 488 x 125
01 8650
01 8651
01 8652
377 x 488 x 125
427 x 488 x 125
527 x 488 x 125
Εσωτερικός συρόμενος μηχανισμός I
ARENA
Προσαρμοζόμενοι οδηγοί πλήρως συρόμενου
ντουλαπιού: Κωδικός 00 7093 και 00 7094
Για χρήση με ράγα απόστασης (Κωδικός 00 8756):
Εφόσον το επιθυμείτε
παραδίδεται και με
Αντιολισθητικό
00 7094
Μήκος: 500
Οδηγός πλήρως συρόμενου ντουλαπιού
για συρόμενες προσόψεις και εσωτερικούς
συρόμενους μηχανισμούς I
Συρόμενος μηχανισμός 560 H 5000 B
με αυτόματη επαναφορά και απόσβεση
Κωδικός χρώματος:
γαλβανισμένος (0007)
00 0092
00 8756
2·22
Στήριγμα μετώπης
για τρίπλευρα συρτάρια
25 mm
Ράγα απόστασης
επιχρωμιωμένη,
παραδίδεται επίσης σε λευκό
Πλάτος
ντουλαπιού
Πλάτος τοποθέτησης συμπερ.
οδηγών (χωρίς ράγες απόστασης)
Συρτάρι τρίπλευρο
συρμάτινο
Συρτάρι τετράπλευρο
συρμάτινο
400 mm
450 mm
362/368 mm
00 8642
00 8646
412/418 mm
00 8643
00 8647
500 mm
462/468 mm
00 8644
00 8648
600 mm
562/568 mm
00 8645
00 8649
Πλάτος τοποθέτησης συν 25 mm ράγα απόστασης (Κωδικός 00 8756)
00 8650
450 mm
387/393 mm
500 mm
437/443 mm
00 8651
600 mm
537/543 mm
00 8652
Διαστάσεις (mm)
Κωδικός
ΠxΒxΥ
Τρίπλευρο συρτάρι συρμάτινο
Προσαρμοζόμενοι οδηγοί πλήρως συρόμενου 345 x 503 x 140
ντουλαπιού: Κωδικός 00 7093 και 00 7094 395 x 503 x 140
445 x 503 x 140
545 x 503 x 140
00 8642
00 8643
00 8644
00 8645
ΠxΒxΥ
Τετράπλευρο συρτάρι συρμάτινο
Προσαρμοζόμενοι οδηγοί πλήρως συρόμενου 345 x 500 x 127
ντουλαπιού: Κωδικός 00 7093 και 00 7094 395 x 500 x 127
445 x 500 x 127
545 x 500 x 127
00 8646
00 8647
00 8648
00 8649
AustauschSeite!
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
Συρτάρια τρίπλευρα και τετράπλευρα συρμάτινα
Για χρήση με ράγα απόστασης (Κωδικός 00 8756):
Οδηγός πλήρως συρόμενου ντουλαπιού
για συρόμενες προσόψεις και εσωτερικούς
συρόμενους μηχανισμούς ΙΙΙ
Συρόμενος μηχανισμός 560 H 5000 B
με αυτόματη επαναφορά και απόσβεση
370 x 500 x 127
420 x 500 x 127
520 x 500 x 127
00 8650
00 8651
00 8652
Μήκος: 500
00 7094
Κωδικός χρώματος:
γαλβανισμένος (0007)
00 0092
Στήριγμα μετώπης
για τρίπλευρα συρτάρια
για βίδωμα
Κωδικός χρώματος:
γαλβανισμένος (0007)
Ράγα απόστασης
επιχρωμιωμένη,
παραδίδεται επίσης σε λευκό
25 mm
00 8756
2·23
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
Τετράπλευρο συρτάρι V
Πλάτος ντουλαπιού
Πλάτος τοποθέτησης συμπερ. οδηγών
Κωδικός
300 mm
232-262 mm
00 7450
400 mm
342-372 mm
00 7451
500 mm
432-462 mm
00 7452
600 mm
522-552 mm
00 7453
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
00 7450
00 7451
00 7452
00 7453
226 x 493 x 80
330 x 493 x 80
428 x 493 x 80
530 x 493 x 80
00 7455
00 7456
Πλάτος:
15
26
Τετράπλευρο συρτάρι V
κομπλέ με οδηγούς με ροδάκι
Ρυθμιζόμενο πλάτος
Εξάρτημα απόστασης
για εσωτερικά συρτάρια V
Σετ (= 2 τεμάχια)
συμπερ. φρεζάτες βίδες M5 x 7
Κωδικός χρώματος:
ασημί (9006)
λευκό (9010
00 7454
2·24
Κλιπ επιστροφής πόρτας
για εσωτερικούς συρόμενους μηχανισμούς V
με δυνατότητα χρήσης δεξιά και αριστερά
Τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια
Τετράπλευρα συρτάρια VI
Κωδικός
Ύψος καλαθιού Πλάτος ντουλαπιού Καθαρή διάσταση Τεμάχιο απόστασης
00 7457
50 mm
00 7460
100 mm
400 mm
367 mm
12 mm
00 7458
50 mm
500 mm
467 mm
12 mm
00 7461
100 mm
500 mm
467 mm
12 mm
00 7459
50 mm
600 mm
567 mm
12 mm
00 7462
100 mm
600 mm
567 mm
12 mm
Διαστάσεις (mm)
Τετράπλευρα συρτάρια VI
κομπλέ με οδηγούς ροδάκι,
συμπερ. προστατευτικού στοπ πόρτας
400 mm
367 mm
12 mm
Κωδικός
ΠxΒxΥ
345 x 500 x 50
445 x 500 x 50
545 x 500 x 50
00 7457
00 7458
00 7459
345 x 500 x 100
445 x 500 x 100
545 x 500 x 100
00 7460
00 7461
00 7462
Φέρουσα ικανότητα: 15 kg
Δυνατότητα παράδοσης μόνο σε επιφάνεια
με πλαστική επίστρωση!
2·25
Συρόμενος μηχανισμός TANDEM
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Μηχανισμός TANDEM
2·27
Συρόμενος μηχανισμός TANDEM
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
00 9030
530 x 325 x 600
Δάπεδο συρόμενου μηχανισμού
με πλαίσιο υποδοχής για
κρεμαστά καλάθια
με οδηγούς με ρουλεμάν
Στερέωση στο δάπεδο ντουλαπιού
Φέρουσα ικανότητα: 15 kg
ΠxΒxΥ
00 9034
505 x 308 x 74
ΠxΒxΥ
00 9035
540 x 150 x 605
Κρεμαστό καλάθι συρμάτινο
για βάση συρόμενου μηχανισμού
Πλαίσιο πόρτας
με συνδετήρα συρόμενου μηχανισμού
Φέρουσα ικανότητα: 5 kg
ΠxΒxΥ
00 5141
2·28
160 x 470 x 75
Κρεμαστό καλάθι συρμάτινο
για πλαίσιο πόρτας
Ειδικοί μηχανισμοί
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Ειδικοί μηχανισμοί
2·29
Ειδικοί μηχανισμοί
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
Σετ συρόμενης ψωμιέρας
Για 30 αρι ερμάριο βάσης
Εργοστασιακά με
φρένο
23 1017
23 1699
Για ερμάριο δεξί (άνοιγμα δεξιά)
Για ερμάριο αριστερό (άνοιγμα αριστερά)
ΠxΒxΥ
00 6255
Αποτελείται από:
1 πλαίσιο πλήρους έκτασης, 661 mm
2 συνδέσεις μετώπης 90°
2 πλαίσια για την ψωμιέρα
(210 x 470 x 75 mm)
1 σακκούλα ψωμιέρας (175 x 240 x 445 mm)
220 x 391 x 475
Συρόμενη ψωμιέρα
συμπερ. σακούλα για ψωμί
κρυφή στερέωση στο δάπεδο
Στερέωση σε δάπεδο 16-mm με σταυρωτές
λαμαρινόβιδες κατά DIN 7981 (4,2 x 25 mm)
ΠxΒxΥ
00 6258
2·30
275 x 240 x 445
Ψωμιέρα
συμπερ. σακούλας για ψωμί
Καλάθι μπουκαλιών
για 8 μπουκάλια, με 4 ολισθητήρες βάσης,
για προσαρμογή σε μεταλλικό πλαίσιο
Κωδικός 00 6267
ΠxΒxΥ
Μεταλλικό πλαίσιο
με κρυφή στερέωση στο δάπεδο
ΠxΒxΥ
195 x 410 x 304
240 x 430 x 39
Κωδικός
00 1123
Ειδικοί μηχανισμοί
Διαστάσεις (mm)
00 6267
Στερέωση σε δάπεδο 16-mm με σταυρωτές λαμαρινόβιδες κατά DIN 7981 (4,2 x 25 mm)
Πλαίσιο για ψωμιέρα με συρόμενη
μετώπη
ΠxΒxΥ
250 x 450 x 135
00 0092
Συνδέσεις μετώπης
για πλαίσιο, βιδωτές
Οδηγός Quadro πλήρους προέκτασης
Φέρουσα ικανότητα: 30 kg
00 6268
Μήκος:
495
01 7086
Κωδικός χρώματος:
γαλβανισμένος (0007)
Κλιπς οδηγών
για Κωδικός 01 7086
00 7087
2·31
Ειδικοί μηχανισμοί
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
00 6251
75 x 300 x 250
Πλάτος:
00 4060 225
ΠxΒxΥ
00 4061
00 4062
00 4063
00 4064
00 4065
00 4066
00 4067
00 4068
00 4069
2·32
270 x 300 x 320
340 x 250 x 400
340 x 250 x 450
395 x 480 x 420
395 x 480 x 520
400 x 500 x 450
280 x 290 x 500
230 x 270 x 430
430 x 270 x 430
Βάση για ταψιά
για συναρμολόγηση σε δάπεδο ντουλαπιού
Ράγα στερέωσης
για καλάθι άπλυτων 4-πλευρο
Καλάθι άπλυτων 4-πλευρο
με δυνατότητα στοίβαξης
PORTERO συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
PORTERO συρόμενος μηχανισμός
για καθαριστικά – με το πρακτικό
καλάθι μεταφοράς.
2·33
PORTERO συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Καθαρή λύση.
Όλα τα καθαριστικά σε ένα συρόμενο μηχανισμό. Το περιστρεφόμενο καλάθι ραφιού διασφαλίζει τη βέλτιστη πρόσβαση. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: αφαιρούμενο καλάθι. Διατίθενται
τρία μεγέθη για να επιλέξετε. Οι αφαιρούμενοι πλαστικοί δίσκοι
μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.
2·34
PORTERO συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
Περιστρεφόμενο καλάθι ως
πρόσθετο ράφι
Απλή συναρμολόγηση
στο δάπεδο
Πλαστικοί δίσκοι ανθεκτικοί στα
οξέα για την ασφαλή αποθήκευση
των καθαριστικών
Με ενσωματώμενο μεταλλικό ράφι
Εργοστασιακά με:
Για να διευκολύνεται η πρόσβαση στα
καθαριστικά που βρίσκονται από κάτω ...
... είναι δυνατή η περιστροφή του πάνω καλαθιού, εφό- Ιδιαίτερα πρακτικό: το κρεμαστό καλάθι με
σον χρειάζεται, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
χειρολαβή μεταφοράς.
2·35
PORTERO συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
Ευέλικτη χρήση …
... σε διαφορετικά πλάτη ντουλαπιών ...
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
00 5151
160 x 468 x 395
ΠxΒxΥ
00 5152
276 x 468 x 395
ΠxΒxΥ
00 5153
2·36
... σε κάθε επιθυμητή θέση.
276 x 468 x 510
Συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
PORTERO – Σετ 1
αποτελούμενο από:
1 βάση
1 κρεμαστό καλάθι με χειρολαβή μεταφοράς
4 διαχωριστικές ράβδους
Συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
PORTERO – Σετ 2
αποτελούμενο από:
1 βάση
1 κρεμαστό καλάθι με χειρολαβή μεταφοράς
1 κρεμαστό καλάθι χωρίς χειρολαβή
μεταφοράς
8 διαχωριστικές ράβδους
Συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
PORTERO – Σετ 3
αποτελούμενο από:
1 βάση
1 κρεμαστό καλάθι με χειρολαβή μεταφοράς
1 κρεμαστό καλάθι χωρίς χειρολαβή
μεταφοράς
1 περιστρεφόμενο καλάθι
8 διαχωριστικές ράβδους
Εξοπλισμός για καθαριστικά μέσα
Κλειδαριά στο συρόμενο μηχανισμό
για καθαριστικά: Για την ασφάλεια
τη δική σας και των παιδιών σας!
Διαστάσεις (mm)
Συρόμενος μηχανισμός για καθαριστικά
με δυνατότητα κλειδώματος
κομπλέ συμπερ. οδηγού,
με δυνατότητα χρήσης αριστερά και δεξιά
ΠxΒxΥ
Συρόμενος μηχανισμός νεροχύτη I
κομπλέ συμπερ. οδηγού,
με δυνατότητα χρήσης αριστερά και δεξιά
ΠxΒxΥ
202 x 432 x 440
117 x 470 x 400
Κωδικός
00 5150
00 5125
ελάχιστο πλάτος
συμπερ. οδηγού:
140 mm
(καθαρό πλάτος
τοποθέτησης)
Συρόμενος μηχανισμός νεροχύτη II
κομπλέ συμπερ. οδηγού,
με δυνατότητα χρήσης αριστερά και δεξιά
ΠxΒxΥ
217 x 470 x 400
00 5139
ελάχιστο πλάτος
συμπερ. οδηγού:
240 mm
(καθαρό πλάτος
τοποθέτησης))
2·37
Εξοπλισμός για καθαριστικά μέσα
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
205 x 425 x 420
Συρόμενο απορυπαντικών
2 θέσεων
κομπλέ με οδηγούς
ΠxΒxΥ
Καλάθι για καθαριστικά I
ΠxΒxΥ
00 5039
00 5130
312 x 101 x 113
ΠxΒxΥ
00 5128
ΠxΒxΥ
00 5129
135 x 355 x 160
ΠxΒ
00 5050
00 5051
00 5057
2·38
Καλάθι για καθαριστικά II
323 x 102 x 380
102 x 495
145 x 495
Βάση για φαράσι και σκουπάκι
με δυνατότητα χρήσης σε πόρτες
τοποθετημένες με μεντεσέδες αριστερά
ή δεξιά
Συρόμενη κρεμάστρα για πετσέτες
με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής,
για δεξιά και αριστερή πλευρική στερέωση ή
στερέωση στην οροφή
2-βραχιόνων
3-βραχιόνων
Κάλυμμα
προσαρμοζόμενο σε οδηγούς κρεμαστρών
για πετσέτες
(Κωδικός 00 5050 και 00 5051)
Κωδικός χρώματος: Ανοιχτό γκρι (7035), Λευκό (9010)
Προστατευτικό εστίας για παιδιά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Προστατευτικό εστίας για παιδιά –
Απλή τοποθέτηση, μεγάλη ασφάλεια.
2·39
Προστατευτικό εστίας για παιδιά
28-40 mm
> 3 mm
≥ 30 mm
Εύκολη συναρμολόγηση –
σωστή ασφάλιση.
Προστατευτικό εστίας
ανοιγόμενη
για 60άρα εστία μαγειρέματος
Κωδικός χρώματος: Γυαλιστερό χρώμιο 0005
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
ΠxΒxΥ
00 8163
678 x 140 x 175
Προστατευτικό εστίας
ανοιγόμενη
για 90άρα εστία μαγειρέματος
Κωδικός χρώματος:Γυαλιστερό χρώμιο 0005
ΠxΒxΥ
00 8164
2·40
978 x 140 x 175
Συρμάτινα ράφια
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Συρμάτινα ράφια
2·41
Συρμάτινα ράφια
Αντί για τα κλασσικά ράφια
Σχάρες εστίας με προστατευτικές
μπάρες μπροστά και πίσω
Συρόμενο ράφι
κομπλέ συμπερ. οδηγών και επένδυσης
οδηγού ανοξείδωτου χάλυβα
Φέρουσα ικανότητα: 20 kg
2·42
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
00 6352
Πλάτος τοποθέτησης: 600
Βάθος: 530
00 6353
Πλάτος τοποθέτησης: 900
Βάθος: 530
Συρμάτινα ράφια
Στήριγμα ραφιού – για πάχη
κασώματος 16 και 19 mm – αποτελεί
συγχρόνως ασφάλεια μεταφοράς.
Ράφι αποθήκευσης (VE = 2 τεμάχια)
συμπερ. 4 σφηνών δαπέδου και από 4 βίδες Spax (Ø 4 x 20 mm) και Euro (Ø 6,3 x 19 mm)
Καθαρό
Ράφι
πλάτος
αποθήκευσης
τοποθέτησης: Π x Β (mm)
418/412
407 x 260
468/462
457 x 260
568/562
557 x 260
768/762
757 x 260
868/862
857 x 260
968/962
957 x 260
1168/1162
1157 x 260
Κωδικός
006158
006159
006160
006161
006162
006163
006164
Καθαρό
Ράφι
πλάτος
αποθήκευσης
τοποθέτησης: Π x Β (mm)
418/412
407 x 445
468/462
457 x 445
568/562
557 x 445
768/762
757 x 445
868/862
857 x 445
968/962
957 x 445
1168/1162
1157 x 445
Κωδικός
006165
006166
006167
006168
006169
006170
006171
Καθαρό
Ράφι
πλάτος
αποθήκευσης
τοποθέτησης: Π x Β (mm)
418/412
407 x 490
468/462
457 x 490
568/562
557 x 490
768/762
757 x 490
868/862
857 x 490
968/962
957 x 490
1168/1162
1157 x 490
Κωδικός
006172
006173
006174
006175
006176
006177
006178
2·43
Προέκταση πάγκου
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΒΑΣΗΣ
Προέκταση πάγκου – αθόρυβοι
βοηθοί γρήγορα στη διάθεσή σας.
2·45
Προέκταση πάγκου
Χώρος για τον παντοκόφτη:
Κατέβασμα με απασφάλιση
δύο κινήσεων
2·46
Διαστάσεις (mm)
Κωδικός
με 2 ελατήρια
Φέρουσα ικανότητα: 8 kg
Χρηστικό ύψος: 240
Βάθος περιστροφής: 468
01 5309
με 4 ελατήρια
Φέρουσα ικανότητα: 10 kg
Χρηστικό ύψος: 240
Βάθος περιστροφής: 468
Ύψος τοποθέτησης: ελάχ. 505
01 5310
Προέκταση πάγκου
Ανυψωτικός μηχανισμός I
Πλάτος τοποθέτησης:
με ελεύθερη ρύθμιση 410-570 mm
Ανυψωτικός μηχανισμός II
Πλάτος τοποθέτησης:
με ελεύθερη ρύθμιση 410-570 mm
με 2 ελατήρια
Φέρουσα ικανότητα: 8 kg
Διαστάσεις (mm)
Κωδικός
Χρηστικό ύψος: 180
Βάθος περιστροφής: 440
01 5307
Ύψος τοποθέτησης:
ελάχ. 455
Ανυψωτικός μηχανισμός IIΙ
χωρίς συνδετήρια ράβδο, με δυνατότητα
χρήσης ανεξαρτήτως του πλάτους
Διαστάσεις (mm)
Κωδικός
με 2 ελατήρια
Φέρουσα ικανότητα: 8 kg
Χρηστικό ύψος: 310
Βάθος περιστροφής: 468
01 5312
με 4 ελατήρια
Φέρουσα ικανότητα: 10 kg
Χρηστικό ύψος: 310
Βάθος περιστροφής: 468
01 7573
Ύψος τοποθέτησης: ελάχ. 505
2·47
Προέκταση πάγκου
Κατέβασμα με ελαφρά
ανύψωση του μηχανισμού
Αυτόματη ασφάλιση
σε θέση εργασίας
Μηχανισμός ανύψωσης μίξερ
με δυνατότητα χρήσης ανεξαρτήτως
του πλάτους
Φέρουσα ικανότητα: 8 kg
2·48
Κωδικός
Διαστάσεις (mm)
00 5300
Χρηστικό ύψος: 280
Βάθος περιστροφής: 425
Ύψος τοποθέτησης:
ελάχ. 444