Γρηγόρης Mπογδάνης Eκπαίδευση Yποτροφίες

Βιογραφικό Σημείωμα
Γρηγόρης Mπογδάνης
[email protected] , [email protected]
Eκπαίδευση
2000-2001
Μεταδιδακτορική έρευνα στην Eργοφυσιολογία (υποτροφία Ι.Κ.Υ.)
Διάρκεια 14 μήνες (1-1-2000 έως 28-2-2001)
Τμήμα Ιστοχημείας & Μεταβολισμού
Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών
Tίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας: “Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθόδων ανεύρεσης,
αξιολόγησης και επιστημονικής υποστήριξης αθλητικών ταλέντων εν όψει της
Ολυμπιάδας του 2000 & 2004”.
1991 - 1994
Διδακτορικό (Ph.D.) στην Eργοφυσιολογία
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
Tίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Aποκατάσταση της μυικής ισχύος και μυϊκός
μεταβολισμός μετά από άσκηση μέγιστης έντασης” (βλέπε δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά).
1990 - 1991
Master (M.Sc.) in Sports Science (Aθλητικές Eπιστήμες)
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
Mαθήματα: Eργοφυσιολογία, Πειραματική και θεωρητική Bιο-μηχανική ανάλυση των
αθλητικών κινήσεων, Eπιστημονικές αρχές για την βελτιστοποίηση της αθλητικής
απόδοσης (Eφαρμογή στο άθλημα της κολύμβησης), Mεθοδολογία της έρευνας.
Tίτλος Διατριβής: Eπίδραση προηγούμενης δυναμικής άσκησης με τα άνω άκρα στη
μυϊκή ισχύ κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενης άσκησης sprint στο κυκλοεργόμετρο
(βλέπε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).
1989 - 1990
Diploma in P.E. and Sports Science (Φυσική Aγωγή & Aθλητικές Eπιστήμες)
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
Mαθήματα: Eργοφυσιολογία I & II, Bιο-μηχανική ανάλυση των αθλητικών κινήσεων I
& II, Eπιστημονικές αρχές για την βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης (Eφαρμογή
στο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής), Mεθοδολογία της έρευνας, Aθλητική
Ψυχολογία, Oργάνωση και Διοίκηση του Aθλητισμού και Aναψυχής, Παιδαγωγικά.
1984 - 1988
Πτυχίο T.E.Φ.A.A. Aθήνας, γενική βαθμολογία 8.05 (Πολύ Kαλά)
Eιδικότητα: Kλασικός Aθλητισμός (Άλματα), βαθμολογία: 10 (άριστα)
Yποτροφίες
1999-2000
Yποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από το Ίδρυμα Kρατικών Yποτροφιών
(I.K.Y.)
1994
Yποτροφία για νέους ερευνητές από το Eπιστημονικό Iνστιτούτο της εταιρίας
2
Gatorade (The Gatorade Sports Science Institute)
1993-1994
Yποτροφία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές από το Bρετανικό Συμβούλιο
(British Council)
1989-1992
Yποτροφία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές του Iδρύματος Kρατικών
Yποτροφιών (I.K.Y.)
Bραβεία
1993
Bραβείο για την καλύτερη εργασία (poster) στο ετήσιο εθνικό συνέδριο Aθλητικών
Eπιστημών που οργανώνεται από την British Association of Sport and Exercise
Sciences annual conference, 1993.
1994
Bραβείο για την καλύτερη εργασία (παρουσίαση) στο ετήσιο εθνικό συνέδριο
Aθλητικών Eπιστημών που οργανώνεται από την British Association of Sport and
Exercise Sciences annual conference, 1994.
Eπαγγελματική εμπειρία
(αντίστροφη χρονολογική σειρά)
Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο Κλασικός Αθλητισμός (Άλματα), στο
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών (εκλογή 8-7-2010, διορισμός 10-1-2013)
Σεπτ. 2000 - Αποσπασμένος καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών
Δεκ. 2012
Μάθημα: Εργοφυσιολογία- Εργομετρία, συνεπικουρώντας τους: Καθηγητή Β. Κλεισούρα,
Καθηγητή Ν. Γελαδά, Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη, Επ Καθηγήτιρα Μ. Κοσκολού
(2000-2010). Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης
Μάθημα: Κλασικός Αθλητισμός: Αθλητικά Άλματα, συνεπικουρώντας τον Αν. Καθηγητή
Π. Βελεγκέκα (2010-2012). Τομέας Κλασικού Αθλητισμού
Σεπτ. 1997 - Καθηγητής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία
Αυγ. 2008
αντιμισθία στο μάθημα της Εργομετρίας
Σχολή Ικάρων -Δεκέλεια
Σεπτ. 2008 - Λέκτορας μερικής απασχόλησης με ΠΔ 407/80 στο μάθημα της Εργομετρίας
Αυγ. 2012
Σχολή Ικάρων -Δεκέλεια
Σεπτ. 1998Αυγ. 2000
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Μόνιμος διορισμός στο δημόσιο 2 Σεπτ. 1998)
7ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (1998-1999)
1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου (1999-2000)
Σχολ. έτος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (αναπληρωτής)
1997 -1998 18ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
Ιούνιος
Eιδικός Επιστημονικός Συνεργάτης
1996 – Δεκ. Tμήμα Ιστοχημείας & Μεταβολισμού,
1997
Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ)
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)
Σεπτ. 1997 Προπονητής Στίβου
– Αυγ. 1998 Γ.Α.Σ. Χολαργού
3
1994
Eπιστημονικός Συνεργάτης {Research Associate} (Eργοφυσιολογία) 1 Oκτ.- 31 Δεκ.
1994
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητισμού
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
1992 - 1993
Eπιστημονικός Συνεργάτης (Bιο-μηχανική) Iούνιος 1992 - Oκτώβριος 1993
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητισμού
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
Στα πλαίσια του προγράμματος επιστημονικής υποστήριξης σε επίλεκτους Bρετανούς
αθλητές του άλματος σε ύψος και του άλματος επί κοντώ (Xρηματοδότηση: Bρετανική
Oμοσπονδία Kλασικού Aθλητισμού).
1988 - 1989
Kαθηγητής Φυσικής Aγωγής (μερική απασχόληση)
Eκπαιδευτήρια Γιαννοπούλου
Xολαργός, Aθήνα
1984 - 1986
Προπονητής Στίβου
Όμιλος Φιλάθλων Xολαργού, Αθήνα
Eρευνητική δραστηριότητα/ δεξιότητες
2012-2014
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –
Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» (Κωδ. 4525), η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)» του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Κουτεντάκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Σεπτ. 2000- 
Αύγ. 2010





Ερευνητική δραστηριότητα στο Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας ως
αποσπασμένος καθηγητής φυσικής αγωγής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας σε συνεργασία
με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και με μέλη Δ.Ε.Π. του
τμήματος.
Μέτρηση αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας
Σωματομετρήσεις
Δυναμομετρήσεις
Βιοχημικές αναλύσεις σε αίμα (γαλακτικό, γλυκόζη κά)
Βιοχημικές αναλύσεις σε μυϊκό ιστό
1997 – 2012  Πολύχρονη εμπειρία στη διεξαγωγή εργομετρικών δοκιμασιών στο Εργομετρικό
Κέντρο της Σχολής Ικάρων
Ιούν. 1996  Eιδικός Επιστημονικός Συνεργάτης στο Tμήμα Ιστοχημείας & Μεταβολισμού
– Δεκ. 1997
του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ). Στο διάστημα αυτό
αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι απόκτησης, επεξεργασίας και αξιολόγησης δεδομένων
για τη μέτρηση της μυϊκής δύναμης και ισχύος με χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Παράλληλα έγινε η εγκατάσταση εξοπλισμού και αναπτύχθηκε η
μεθοδολογία για ιστοχημική και βιοχημική ανάλυση δειγμάτων σκελετικών μυών
από μυϊκές βιοψίες.
1989-1994
 Εμπειρία στο Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας του τμήματος Φυσικής Αγωγής και
4
Αθλητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Loughborough M. Βρετανίας, στη
διεξαγωγή Bιοχημικών/ εργαστηριακών αναλύσεων στο αίμα και σε σκελετικούς
μύες (π.χ. αίμα/πλάσμα: γαλακτικό οξύ, γλυκόζη, αμμωνία, ηλεκτρολύτες, pH,
αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, κλπ. σκελετικοί μύες: γλυκογόνο, μεταβολίτες της
γλυκόλυσης, φωσφοκρεατίνη, κρεατίνη, ATP, ADP, AMP, γαλακτικό οξύ, pH, κλπ.),
καθώς και στη διεξαγωγή εργομετρικών δοκιμασιών (tests) χρησιμοποιώντας
κυκλοεργόμετρα,
δαπεδοεργόμετρα,
ισοκινητικά
δυναμόμετρα,
αναλυτές
εκπνεόμενου αέρα κλπ.
1
Oκτ.- Eπιστημονικός Συνεργάτης {Research Associate} (Eργοφυσιολογία)
31Δεκ. 1994 Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Αθλητικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
1992-1993
 Eρευνητική εμπειρία ως Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα της Bιομηχανικής των Aθλητικών κινήσεων (Loughborough University) στα πλαίσια
του προγράμματος επιστημονικής υποστήριξης επίλεκτων Bρετανών αθλητών
από τον Iούνιο του 1992 έως τον Oκτώβριο του 1993 (Project Director: Dr. M.R.
Yeadon, Loughborough University). O στόχος του προγράμματος ήταν να παρέχει
επιστημονική υποστήριξη σε επίλεκτους Bρετανούς αθλητές του άλματος σε ύψος
και του άλματος επί κοντώ. Oι αναλύσεις περιελάμβαναν ανθρωπομετρήσεις,
κινηματογράφηση/ βιντεογράφηση-ψηφιοποίηση και τρισδιάστατη κινηματική
ανάλυση κατά την διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας αλλά και σε μεγάλους
αγώνες.
H εμπειρία μου στον τομέα της αθλητικής Bιο-μηχανικής περιλαμβάνει επίσης
χρήση φωτοκύτταρων, δυναμο-πλατφόρμας (Kistler) και άλλων δυναμόμετρων
καθώς και προγραμματισμό σε γλώσσες turbo BASIC και PASCAL.
Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(αντίστροφη χρονολογική σειρά)
Α) Στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών
Συνεπικουρώντας τον Καθηγητή Β. Κλεισούρα, τον Καθηγητή Ν. Γελαδά, την Αν.
Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη, την Επ. Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ως
αποσπασμένος καθηγητής Φυσικής Αγωγής στον Τομέα Αθλητιατρικής & Βιολογίας
της Άσκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα σε προπτυχιακούς φοιτητές στα γνωστικά
αντικείμενα: “Εργοφυσιολογία». “Εργομετρία” και “Άσκηση- ΕυρωστίαΥγεία”, «Άσκηση και γυναίκα»,
«Άσκηση –ανάπτυξη- ωρίμανση»,
«Σεμινάρια ειδικών θεμάτων», (ακαδ. έτη 2000-2010).
2. Επίβλεψη εργασιών στα πλαίσια του
προπτυχιακού μαθήματος
«Κατευθυνόμενη μελέτη» του κύκλου σπουδών «Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία»
3. Συμμετοχή στη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Διατροφή» (ακαδ.
έτος 2004-2010)
4. Διαλέξεις μετά από πρόσκληση στην ειδικότητα «Καλαθοσφαίρισης» με τίτλο:
“Διατροφή & συμπληρώματα για το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης” (υπεύθυνος
Καθηγητής: Μ. Αναστασιάδης), στα πλαίσια του μαθήματος «Ειδικά θέματα»,
5
Τομέας Αθλοπαιδιών (ακαδ. Έτη 2001-2006)
5. Διάλεξη μετά από πρόσκληση στο β’ εξάμηνο στην ειδικότητα «Ενόργανης
Γυμναστικής» με τίτλο: “Βασικές αρχές διατροφής για το άθλημα της Ενόργανης
Γυμναστικής” (υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Παρθύμος) στα πλαίσια του
μαθήματος «Ειδικά θέματα» Τομέας Γυμναστικής & Χορού (ακαδ. Έτος 20032004)
6. Διάλεξη μετά από πρόσκληση στην ειδικότητα «Πετοσφαίρισης επι άμμου» με
τίτλο: “Πρόσληψη υγρών και θερμορύθμιση κατά την άσκηση σε θερμό
περιβάλλον” (υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Κατσικαδέλλη) στα πλαίσια του
μαθήματος «Ειδικά θέματα» Τομέας Αθλοπαιδιών (ακαδ. έτη 2005-2010)
7. Διδασκαλία πρακτικού μαθήματος, θεωρίας και Μεθοδολογίας σε
προπτυχιακούς φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο: “Κλασικός ΑθλητισμόςΑθλητικά Άλματα», συνεπικουρώντας τον Επίκ. Καθηγητή Π. Βεληγκέκα
(Σεπτ. 2010-Δεκ. 2012)
8. Ως Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο Κλασικός Αθλητισμός (Άλματα),
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών
Μαθήματα
Προπτυχιακά
 Αθλητικά άλματα (KA-251Υπ), θεωρία και πρακτικό
Ειδίκευσης
 Τεχνική Ανάλυση Αθλητικών Αλμάτων (ΚΑ-470ΑΛ)
 Ειδικά θέματα Αθλητικών Αλμάτων (ΚΑ-473ΑΛ)
 Προπονητική Εξάσκηση Αθλητικών Αλμάτων (ΚΑ-480ΑΛ)
Μεταπτυχιακά
 Προχωρημένη Εργοφυσιολογία (Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Άσκησης»).
 Πειραματική Εργοφυσιολογία (Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Άσκησης»).
 Ειδικά θέματα Κλασικού Αθλητισμού (Π.Μ.Σ. «Φ.Α. & Αθλητισμός)
 Θεωρία και Μεθοδολογία της Προπόνησης (Π.Μ.Σ. «Φ.Α. & Αθλητισμός)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Σεμινάριο
Εργοφυσιολογίας» (ακαδ. έτη 2000-2003)
2. Συμμετοχή στη διδασκαλία του Εργαστηριακού μεταπτυχιακού μαθήματος
«Πειραματική Εργοφυσιολογία» (ακαδ. έτος 2004-2005, 2006-2013)
3. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Προχωρημένη
Εργοφυσιολογία» (ακαδ. έτος 2004-2005 και 2007-2014)
4. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ειδικά θέματα
Εργοφυσιολογίας» (ακαδ. έτος 2006-2010)
5. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ειδικά θέματα
Αθλοπαιδιών» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός,
(ακαδ. έτη 2005-2010)
6. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ειδικά θέματα
Κλασικού Αθλητισμού» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Φυσική Αγωγή &
Αθλητισμός, (ακαδ. έτη 2012-2014)
7. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «530 - Θεωρία και
Μεθοδολογία της Προπόνησης» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Φυσική Αγωγή
& Αθλητισμός, (ακαδ. έτη 2013-2014)
6
Β) Διαλέξεις μετά από πρόσκληση σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση στη διδασκαλία του προπτυχιακού κατ’
επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Σεμινάρια Σύγχρονης Φυσιολογίας της
Άσκησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών. Συνδιδασκαλία σε δύο(2) θεματικές ενότητες με τίτλους:
«Ενεργειακά συστήματα και μεταβολισμός» και «Διατροφή και Άσκηση»
(ακαδ. έτη 2005-2011)
2. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση στη διδασκαλία του προπτυχιακού κατ’
επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Φυσιολογία των οστών, κίνησης και
άσκησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών. Συνδιδασκαλία σε δύο(2) θεματικές ενότητες με τίτλους:
«Ενεργειακά συστήματα και μεταβολισμός» και «Διατροφή και Άσκηση»
(ακαδ. έτη 2012-2013)
ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Διάλεξη (μετά από πρόσκληση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(κατεύθυνση: Προπονητική, μάθημα: “Εργοφυσιολογία ατομικών και ομαδικών
αθλημάτων”) του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης με θέμα:
“Μυϊκή ισχύς και μυϊκός μεταβολισμός κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενης
άσκησης μέγιστης έντασης” (ακαδ. έτος 2001-2002)
2. Διάλεξη (μετά από πρόσκληση) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (κατεύθυνση: Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς
Πληθυσμούς, μάθημα: “Άσκηση και λειτουργικές προσαρμογές του
οργανισμού”) των ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου,
Δημοκρίτειου και Θεσσαλίας με θέμα: “Παχυσαρκία: Άσκηση και διατροφή
για τη βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης” (ακαδ. έτος 2001-2002)
3. Διάλεξη (μετά από πρόσκληση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(κατεύθυνση: Υγεία και αναψυχή, μάθημα: “Λειτουργικές προσαρμογές και
άσκηση σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες”) του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου
Παν/μίου Θράκης με θέμα: “Έλεγχος του σωματικού βάρους και της
σωματικής σύστασης με τη συστηματική άσκηση και τη διατροφή” (ακαδ.
έτος 2001-2002)
4. Διάλεξη (μετά από πρόσκληση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Αθλητική Διατροφή του Χαροκοπείου Παν/μίου Αθηνών με θέμα:
“Αναερόβιος μεταβολισμός και μυϊκή κόπωση κατά την έντονη άσκηση ”
(ακαδ. έτος 2001-2002)
5. Διάλεξη (μετά από πρόσκληση) στη σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας με θέμα: “Βασικές
αρχές Εργοφυσιολογίας ” (ακαδ. έτος 2004-2005)
6. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών: Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτική ενότητα: “Μυϊκός μεταβολισμός και
κόπωση κατά την αναερόβια άσκηση και χρήση εργογόνων ουσιών στον
7
αθλητισμό ” (ακαδ. έτη 2009-2014)
7. Συμμετοχή (μετά από πρόσκληση) στη διδασκαλία του μαθήματος
“Φυσιολογία του μυός-λειτουργία και πλαστικότητα”, στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» του ΤΕΦΑΑ του
Παν/μίου Θεσσαλίας, διδακτική ενότητα: “Μυϊκός μεταβολισμός και κόπωση
κατά την άσκηση υψηλής έντασης” (ακαδ. έτος 2012-2014)
8. Συμμετοχή (μετά από πρόσκληση) στη διδασκαλία του μαθήματος
“Φυσιολογικές Αρχές της Προπόνησης”, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
“ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» (κατεύθυνση: «Μεγιστοποίηση της
Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης» του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Παν/μίου
Θράκης, διδακτική ενότητα: “Φυσιολογικά όρια της ανθρώπινης απόδοσηςΕνεργειακός μεταβολισμός κατά την άσκηση υψηλής έντασης (Αλληλπίδραση
αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού” και εργαστηριακό μάθημα
«Αξιολόγηση αναερόβιας ικανότητας και νευρομυϊκής λειτουργίας» (ακαδ. έτος
2012-2014)
9. Συμμετοχή (μετά από πρόσκληση) στη διδασκαλία του μαθήματος
“Φυσιολογικές Αρχές της Προπόνησης”, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
“Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» του ΤΕΦΑΑ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διδακτικές ενότητες: “Αερόβια προπόνηση» και
«Αναερόβια προπόνηση» (ακαδ. έτος 2014-2015)
Γ) Στη Σχολή Ικάρων
Σεπτ. 1997 Διδασκαλία του μαθήματος «Εργομετρία» με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
–Ιούλ. 2008 ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη Σχολή Ικάρων.
Σχολή Ικάρων – Δεκέλεια
Σεπτ. 2008 - Διδασκαλία του μαθήματος «Εργομετρία» με ΠΔ 407/80 στη Σχολή Ικάρων.
-Αυγ. 2011 Σχολή Ικάρων – Δεκέλεια
2006-2008
Συμμετοχή στη διαμόρφωση της ύλης του θεωρητικού μαθήματος «Φυσική
Αγωγή» στη Σχολή Ικάρων
2005-2008
Ανάθεση επίβλεψης πτυχιακών εργασιών στη Σχολή Ικάρων
 ακαδ. Έτος 2005-2006 “Σύγκριση της φυσικής κατάστασης των Ιπταμένων και
των Ικάρων Ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή Ικάρων”,
Σχολή Ικάρων – Δεκέλεια

ακαδ Έτος 2006-2007 “Προσδιορισµός του ιδανικού ανθυποσµηναγού από την
πλευρά της φυσικής κατάστασης”, Σχολή Ικάρων – Δεκέλειa.

ακαδ Έτος 2007-2008 “Συγκριτική μελέτη προγραμμάτων εκγύμνασης με βάρη
για τους Ιπτάμενους ”, Σχολή Ικάρων – Δεκέλειa.
Δ) Σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
ακαδ. έτη Διδασκαλία του μαθήματος (β’ εξαμήνου) “Eισαγωγή σους Hλεκτρονικούς
1991-1994
Yπολογιστές” στους 1ο ετείς και 2ο ετείς φοιτητές
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητισμού
Πανεπιστήμιο Loughborough, Μ. Βρετανία
8
1 Oκτ.- 31 Διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων Εργοφυσιολογίας ως Eπιστημονικός
Δεκ. 1994
Συνεργάτης {Research Associate}
Tμήμα Φυσικής Aγωγής & Aθλητισμού
Πανεπιστήμιο Loughborough, Aγγλία.
Ε) Συμμετοχή σε εργασίες
Διδακτορικών Φοιτητών
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
πτυχιακών,
μεταπτυχιακών
και
Διδακτορικές Διατριβές
Σπανουδάκη Σ. (2009). Η ανοσολογική απόκριση του οργανισμού μετά από
διαλειμματική και συνεχόμενη άσκηση. ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης. (διδακτορική
διατριβή) Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Μπαλτόπουλος Π.
Φιλίππου Α. (2009). Υψηλής έντασης άσκηση και μυϊκή βλάβη: Ο ρόλος των
αυξητικών παραγόντων. Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθήνας. Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Κουτσιλιέρης.
Παφίλη Ζ. (2010) Επίδραση της πλειομετρικής άσκησης στη μεταγευματική
λιπιδαιμία. ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιβλέπουσα: Αν.
Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Γκορτσίλα Ε. (2010) ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιβλέπουσα: Αν.
Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Μεταπτυχιακές Διατριβές
Φιλίππου Α. (2001). Νευρομυική λειτουργία και αιματολογικές απαντήσεις μετά
από ασκησιογενή μυική βλάβη . ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας.
Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Σ. Αθανασόπουλος
Ζιάγκος Ε. (2003). Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων προπόνησης στις βιολογικές
προσαρμογές και στην τεχνική ικανότητα νεαρών καλαθοσφαιριστών (ερευνητική
εργασία). ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπων:
Καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Σπανουδάκη Σ. (2001). Υποξαιμία στην κολύμβηση . ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Μπαλτόπουλος Π.
Μπαντέ Σ. (2005). Φυσιολογικές αποκρίσεις αθλητριών διαφορετικών αγωνιστικών
κατηγοριών σε μια ρουτίνα συγχρονισμένης κολύμβησης . ΠΜΣ Βιολογία της
Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Λ. Χαιροπούλου.
Παπασπύρου Α. (2005). Μυϊκή κόπωση κατά την επαναλαμβανόμενη άσκηση
μέγιστης έντασης σε παιδιά και ενήλικες . ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Θέος Α. (2005) Συμμετοχή αερόβιου μεταβολισμού σε επαναλαμβανόμενες
μέγιστες προσπάθειες: Σύγκριση ενηλίκων και παιδιών . ΠΜΣ Βιολογία της
Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Λαμπρίας Ν. (2007). Ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης δοκιμασίας γηπέδου για την
αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας και φυσικής κατάστασης του
καλαθοσφαιριστή. ΠΜΣ Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας.
Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Μπίλιος Π. (2008). Σύγκριση διαφορετικών περιοδικών προγραμμάτων βελτίωσης
της μέγιστης δύναμης των άνω άκρων φοιτητών Ανώτατου Στρατιωτικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ηλικίας 18-22 ετών. ΠΜΣ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»
Τ.Ε.Φ.Α.Α Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δ.Π.Θ. Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Δ.
Σούλας
Μαυρομματάκη Ε. (2008). Σχετική συμμετοχή των μηχανισμών παραγωγής
ενέργειας κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενης άσκησης στην κωπηλασία . ΠΜΣ
Βιολογία της Άσκησης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9
Σταυρινού Π. (2009). Η επίδραση της βραχυπρόθεσμης προπόνησης με
επαναλαμβανόμενα σπριντ στο οξειδωτικό στρες. ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Ευαγγελίδης Π. (2009). Επίδραση της σειράς εκτέλεσης των ασκήσεων σε
φυσιολογικές κατά την άσκηση με αντιστάσεις ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Ταμπάκη Μ. (2010). Επίδραση της δομής του χρόνου αποκατάστασης στην
απόδοση σε μέγιστες επαναλαμβανόμενες προσπάθειες στη τεχνική κολύμβηση..
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπων: Αν.
Καθηγητής Σ. Καλουψής
Σελιμά Ε.. (2012). Η επίδραση της συνδυαστικής μεθόδου προπόνησης με
πλειομετρικές και βαλλιστικές ασκήσεις στο κατακόρυφο άλμα. ΠΜΣ Φυσική
Αγωγή & Αθλητισμός, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας. Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής Π.
Βεληγκέκας
Τσούκος Α. (2012). Η επίδραση της προενεργοποίησης με διαφορετικά είδη μυϊκής
συστολής στην αλτική ικανότητα. ΠΜΣ Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αθήνας. Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής Π. Βεληγκέκας
Πτυχιακές Εργασίες
Λαμπίρης Μ. (2004). Νευροενδοκρινική ανταπόκριση στην άσκηση με βάρη
(ανασκόπηση). Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Μιχαήλου Μ. (2004). Συνήθειες άσκησης ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
(ερευνητική εργασία). Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Μοίρα
Μ. (2004). Θυρεοειδοπάθειες και άσκηση (ανασκόπηση εργασία).
Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Τσέργα Σ. (2004). Κόπωση κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενης διαλειμματικής
άσκησης μέγιστης έντασης και μικρής διάρκειας (ερευνητική εργασία).
Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Σταυρινού Π. (2005). Σχέση σωματικής σύστασης και αερόβιας ικανότητας σε
Ελληνόπουλα προεφηβικής ηλικίας (ερευνητική εργασία). Επιβλέπουσα: Επ.
Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Ευαγγελίδης Π. (2005). Η επίδραση της αερόβιας ικανότητας στη μυϊκή κόπωση σε
επαναλαμβανόμενη άσκηση μέγιστης έντασης (ερευνητική εργασία). Επιβλέπουσα:
Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Μπογέα Α. (2005). Ενεργειακός μεταβολισμός-ανάπτυξη-ωρίμανση στην παιδική
ηλικία και μεταβολές τους στη μέγιστη ένταση άσκησης (ανασκόπηση).
Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Μέξης Ε. (2005). Επίδραση σωματομετρικών χαρακτηριστικών στην
καρδιοαναπνευστική αντοχή. ερευνητική εργασία). Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια
Μ. Μαριδάκη
Μουρτάκος Σ. (2006). Καρδιαγγειακές και αιμοδυναμικές αποκρίσεις κατά τη
διάρκεια μέγιστης διαλειμματικής άσκησης στο κωπηλατοεργόμετρο (ερευνητική
εργασία). Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Σ. Καλουψής
Ποζιόπουλος Π. (2007). Πηγές ενέργειας, Κρεατίνη και Άσκηση (ανασκόπηση).
Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Βουραζέρης Θ. (2007). Προπόνηση με δονήσεις και φυσιολογικές προσαρμογές
(ανασκόπηση). Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Κκήναν Π. (2008). Παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδωση των λιπιδίων κατά
την άσκηση (ανασκόπηση). Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Δούσκας Θ. (2008). Επίδραση της δόνησης στο απόδοση στο κατακόρυφο άλμα
(ερευνητική εργασία). Επιβλέπουσα: Επ. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Παρασκευά Μ. (2008). Μεταγευματική λιπαιμία και άσκηση (ανασκόπηση).
Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
15.
16.
17.
18.
19.
20.
10
Αντωνίου Α. (2009). Προπόνηση δύναμης των μυών του καρπού με το PowerBall
Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Συμεωνίδη Μ., Λαύκας Α. (2010). Σύγκριση φυσιολογικών προσαρμογών μεταξύ
νεαρών ανδρών και γυναικών μετά από πρόγραμμα άσκησης με αντιστάσεις.
Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη
Χριστοφή Ε. (2011). Η διατροφή των αθλητών-αθλητριών του άλματος σε ύψος στη
φάση της γενικής φυσικής προετοιμασίας. Επιβλέπων: Επ. Καθηγητής Π.
Βεληγκέκας
Σταματέλου. Μ.Ε. (2011). Σχέση οριζόντιας ταχύτητας με το χρόνο επαφής στις
τρεις στηρίξεις και τη συνολική επίδοση στο άλμα τριπλούν. Επιβλέπων: Επ.
Καθηγητής Π. Βεληγκέκας
Σταμπολίτης Κ., Φραντζής Δ. (2012). Το Διάλειμμα στα Αγωνιστικά Άλματα: Η
σημασία και οι επιδράσεις του. Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Π. Βεληγκέκας
Σιδερής Π. (2012). Η άμεση επίδραση της ισομετρικής άσκησης στο κατακόρυφο
άλμα. Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής Π. Βεληγκέκας
ΣΤ) Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και μέλος συμβουλευτικών ,
μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών
Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών
1. Στάμου Σ. (2013). Η επίδραση της εξωτερικής επιβάρυνσης στη μυϊκή ισχύ κατά
την άσκηση ημικάθισμα-άλμα Επιβλέποντες: Π. Βεληγκέκας και Γ. Μπογδάνης
2. Φουτσιτζιδου Α. (2013). Η επίδραση της μετα-διεγερτικής ενεργοποίησης στην
απόδοση στο άλμα σε μήκος. Επιβλέποντες: Μπογδάνης Γ. και Βεληγκέκας Π.
3. Γάλλου Λ. (2014). Επιβλέπων: Μπογδάνης Γ.
Μέλος τριμελών Συμβουλευτικών επιτροπών σε Μεταπτυχιακές Διατριβές
1. Δραγωνέα Π. (2013). Καθορισμός της έντασης παρατεταμένης άσκησης που
αντιστοιχεί στο μέγιστο ισοσταθμισμένο επίπεδο συγκέντρωσης γαλακτικού σε
καλαθοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, Συμβουλευτική επιτροπή: Αποστολίδης Ν.,
Ζαχαράκης Ε., Μπογδάνης Γ., Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός»,
Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΕΚΠΑ.
2. Κωστικιάδης Ι. (2013). Επίδραση του μήκους φόρας στα κινηματικά
χαρακτηριστικά του άλματος σε μήκος. Συμβουλευτική επιτροπή: Βεληγκέκας
Π., Παραδείσης Γ., Μπογδάνης Γ., Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός»,
Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΕΚΠΑ.
3. Πλουμίδου Β. (2014). Απόδοση σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες μέγιστης
έντασης: Η επίδραση της ενεργητικής και της παθητικής αποκατάστασης στην
κολύμβηση και την ποδηλασία, Συμβουλευτική επιτροπή: Σμήλιος Η.,
Τουμπέκης Α., Μπογδάνης Γ., Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης & Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Άσκηση και ποιότητα
Ζωής», Κατεύθυνση: Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης.
4. Κρητικού Μ. (2014) Συμβουλευτική επιτροπή: Θεοδωράκου Κ., Δόντη Ο.,
Μπογδάνης Γ., Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός», Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΕΚΠΑ.
Μέλος τριμελών Συμβουλευτικών επιτροπών σε Διδακτορικές Διατριβές
1. Θεοφιλλίδης Γ. (2014). Μέλος τριμελούς επιτροπής Διδακτορικής διατριβής:
Κουτεντάκης Ι., Καρατζαφέρη Χ., Μπογδάνης Γ.. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
11
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
A.(i). ΠΛΗΡΕΙΣ EPΓAΣIEΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
αναφέρονται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων:
 Medline pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed),
 ISI Web of Science (http://apps.isiknowledge.com/),
 Scopus (http://www.scopus.com/scopus/home.url) και
 Sports Discus (http://www.sirc.ca/products/sportdiscus.cfm)
Α.1. Bogdanis G.C., M.E. Nevill and H.K.A. Lakomy (1994). Effects of previous dynamic arm
exercise on power output during repeated maximal sprint cycling. Journal of Sports Sciences, 12:
363-370. [IF=2.08]
Α.2. Bogdanis G.C., M.E. Nevill, L.H. Boobis, H.K.A. Lakomy and A.M. Nevill (1995). Recovery of
power output and muscle metabolites following 30 s of maximal sprint cycling in man. Journal of
Physiology, 482: 467-480. [IF=4.38]
Α.3. Bogdanis G.C., M.E. Nevill, L.H. Boobis and H.K.A. Lakomy (1996). Contribution of
phosphocreatine and aerobic metabolism to energy supply during repeated sprint exercise. Journal
of Applied Physiology, 80(3): 876-884. [IF=3.484]
Α.4. Bogdanis G.C., M.E. Nevill, H.K.A. Lakomy, C.M. Graham and G. Louis (1996). Effects of
active recovery on power output during repeated maximal sprint cycling. European Journal of
Applied Physiology, 74: 461-469. [IF=2.66]
Α.5. Nevill A.M., D.A. Jones, D. McIntyre, G.C. Bogdanis and M.E. Nevill (1997). A model for
phosphocreatine resynthesis. Journal of Applied Physiology, 82(1): 329-335. [IF=3.484]
Α.6. Bogdanis G.C., Nevill M.E, Lakomy H.K.A. and Boobis L.H. (1998). Power output and muscle
metabolism during and following recovery from 10s and 20s of maximal sprint exercise in
humans. Acta Physiologica Scandιnavica., 163: 261-272. [IF=4.383]
Α.7. Karras D., C. Tsolakis, G. Bogdanis (2002). Vergleich ausgewaeheter hormoneller Merkmale im
Entwicklungsverlauf von Handballspielern und Nichtsportlern (Comparison of selected hormonal
features during the developmental process of team handball players and non-athletes).
Leistungssport, 32(2), Mar 2002, 40-43. [IF=-]
Α.8. Harris R.C., M. Nevill, D.B. Harris, J.L. Fallowfield, G.C. Bogdanis, J.A. Wise (2002).
Absorption of creatine supplied as a drink, in meat or in solid form. Journal of Sports Sciences,
20(2): 147-151. [IF=2.08]
Α.9. Philippou A., Maridaki M and Bogdanis G.C. (2003). Angle-specific impairment of elbow
flexors strength after isometric exercise at long muscle length. Journal of Sports Sciences, 21:
859–865. [IF=2.08]
Α.10. Chryssanthopoulos, C. Williams, A. Nowitz, and G.C. Bogdanis, (2004). Skeletal muscle
glycogen concentration and metabolic responses following a high glycaemic carbohydrate
breakfast. Journal of Sports Sciences, Nov-Dec; 22(11-12): 1065-1071. [IF=2.08]
Α.11. Philippou, G.C. Bogdanis, A.M. Nevill and M. Maridaki (2004). Changes in the angle-force
curve of human elbow flexors following eccentric and isometric exercise. European Journal of
Applied Physiology, Oct; 93(1-2): 237-244. [IF=2.08]
12
Α.12. Tsolakis C., Bogdanis G.C., Vagenas G., Dessypris A. (2006). Influence of a twelve-month
conditioning program on physical growth, serum hormones and neuromuscular performance of
peripubertal male fencers. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(4):908-14.
[IF=1.80]
Α.13. Mavrommataki E, Bogdanis GC, Kaloupsis S, Maridaki M (2006). Recovery of performance and
heart rate kinetics during repeated bouts of rowing exercise with different rest intervals. Journal
of Sports Science and Medicine, 5: 115-122. [IF=0.953]
Α.14. Tsolakis C., G.C. Bogdanis, G. Vagenas (2006). Anthropometric profile and limb asymmetries in
young male and female fencers Journal of Human Movement Studies, 50: 201-215. [IF=-]
Α.15. Toubekis A.G., I. Smilios, G. C. Bogdanis, G.Mavridis, S. P. Tokmakidis (2006). Effect of
different intensities of active recovery on sprint swimming performance. Applied Physiology
Nutrition and Metabolism, 31: 709-716. [IF=2.01]
Α.16. Bogdanis G.C., V. Ziagos, M. Anastasiadis, M. Maridaki (2007). Effects of two different shortterm training programs on the physical and technical abilities of adolescent basketball players.
Journal of Science and Medicine in Sport, 10 (2): 79-88. [IF=2.90]
Α.17. Tsolakis C., G.C. Bogdanis (2007). Influence of resistance training on anabolic hormones in prepubertal and pubertal males. Journal of Exercise Science & Physiotherapy, 3(1): 1-11. [IF=-]
Α.18. Philippou A., G.C. Bogdanis and M. Maridaki (2007). Isotonic muscle function is selectively
reduced after muscle damage induced by isometric exercise at a long muscle length. Isokinetics
and Exercise Science, 15 (2): 69-75. [IF=0.61]
Α.19. Bogdanis G.C.,Papaspyrou Α., Maridaki M. (2007). Muscle metabolism and fatigue during sprint
exercise: effects of creatine supplementation. Serbian Journal of Sports Sciences, 1(2): 37-57.
[IF=-]
Α.20. Bante S., G.C. Bogdanis, C. Chairopoulou and M. Maridaki (2007). Cardiorespiratory and
metabolic responses to a simulated synchronized swimming routine in senior (>18 y) and comen
(13-15 y) national level athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 47(3): 291299. [IF=0.73]
Α.21. Bogdanis G.C., Papaspyrou Α., Theos A., Maridaki M. (2007) Influence of resistive load on
power output and fatigue during intermittent sprint cycling exercise in children. European Journal
of Applied Physiology, 101: 313–320. [IF=2.66]
Α.22. Kaloupsis S., G.C. Bogdanis, E. Dimakopoulou, M. Maridaki (2008). Anthropometric
characteristics and somatotype of young Greek rowers. Biology of Sport, 25(1): 57-68. [IF=0.42]
Α.23. Sotiropoulos A., Papapanagiotou A., Souglis A., Giosos G., Kotsis G., Bogdanis G.C. (2008).
Changes in hormonal and lipid profile after a soccer match in male amateur players. Serbian
Journal of Sports Sciences, 2(1): 31-36. [IF=-]
Α.24. Bogdanis G.C., Papaspyrou Α., Lakomy H.K.A., Nevill M. (2008) Effects of inertia correction
and resistive load on fatigue during repeated sprints on a friction-loaded cycle ergometer. Journal
of Sports Sciences, 26(13):1437-45. [IF=2.08]
13
Α.25. Bogdanis G.C., Vangelakoudi A., Maridaki M. (2008). Peak fat oxidation rate during walking in
sedentary overweight men and women. Journal of Sports Science and Medicine, 7(4): 525-531.
[IF=0.953]
Α.26. Pafili Z. K., Bogdanis G.C., Tsetsonis N.V., Maridaki M. (2009). Postprandial lipemia 16 and 40
hours after low-volume eccentric resistance exercise. Medicine & Science in Sport and Exercise,
41(2): 375-382. [IF=4.48]
Α.27. Philippou A., Bogdanis G.C, Maridaki M., Halapas A., Sourla A. and Koutsilieris M. (2009).
Systemic cytokine response following exercise-induced muscle damage in humans. Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine, 47(6): 777-782. [IF=3.01]
Α.28. Philippou A., Papageorgiou E., Bogdanis G.C, Halapas A., Sourla A., Maridaki M., Pissimissis
N. and Koutsilieris M. (2009). Expression of IGF-1 isoforms after exercise-induced muscle
damage in humans: characterization of the MGF E peptide actions in vitro. In Vivo, 23(4): 567575. [IF=1.22]
Α.29. Philippou A, Maridaki M, Bogdanis G, Halapas A, Koutsilieris M. (2009). Changes in the
mechanical properties of human quadriceps muscle after eccentric exercise. In Vivo, 23(5):859-65.
[IF=1.22]
Α.30. Philippou A., Bogdanis G.C, Maridaki M. (2010). Neuromuscular dysfunction with the
experimental arm acting as its own reference following eccentric and isometric exercise.
Somatosensory and Motor Research; 27(2):45-54. [IF=1.11]
Α.31. Bogdanis G.C., A. Papaspyrou, A. Souglis, A. Theos, A. Sotiropoulos, Maridaki M. (2011).
Effects of two resistance training protocols of half-squat during the pre-season on repeated sprint
ability in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(7): 1849-1856.
[IF=1.80]
Α.32. Spanoudaki S., Maridaki M., Tsironi M., Baltopoulos G., Bogdanis G.C., Baltopoulos P. (2010).
Immune responses during and after exercise of constant and alternating intensity above the lactate
threshold. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 50(3): 363-370. [IF=0.73]
Α.33. Pafili, Z.K., Bogdanis, G.C., Maridaki, M. (2010). Cardiorespiratory characteristics and
cholesterol responses to a single session of heavy leg press exercise. Journal of Sports Science
and Medicine, 9(4): 580-586. [IF=0.953]
Α.34. Papapanagiotou A., Gissis I., Papadopoulos C., Souglis A., Bogdanis G.C., Giossos I. and
Sotiropoulos A. (2011). Changes in Homocysteine and 8-iso-PGF2a levels in Football and
Hockey players After a Match. Research in Sports Medicine, 19: 118-128. [IF=1.14]
Α.35. Saraslanidis, P., Petridou, A., Bogdanis, G.C., Galanis, N., Tsalis, G., Kellis, S., Mougios, V.
(2011). Muscle metabolism and performance improvement after two training programs of sprint
running differing in rest interval duration. Journal of Sports Sciences, 29(11): 1167-1174.
IF=2.08]
Α.36. Tsolakis, C., Bogdanis, G.C., Nikolaou, A., Zacharogiannis, E. (2011). Influence of type of
muscle contraction and gender on postactivation potentiation of upper and lower limb explosive
performance in elite fencers, Journal of Sports Science and Medicine, 10(3): 577-583. [IF=0.953]
Α.37. Spanoudaki S., Maridaki M., Karatzanos E., Bogdanis G.C., Spanoudaki C., Baltopoulos P.
(2012). Comparison of Cardiorespiratory and Hormonal Responses between sustained constant
14
and alternating intensity. Journal of Sports Medicine & Doping Studies, 2 (1): 2-6,
doi:10.4172/2161-0673.1000103 [IF=-]
Α.38. Bogdanis GC (2012). Effects of physical activity and inactivity on muscle fatigue. Frontiers in
Physiology (Front. Physiol). 3:142. doi: 10.3389/fphys.2012.00142 (invited review for the special
issue: “Muscle fatigue and muscle weakness: what we know and what we wish we did”, P.B.
Chase & C. Karatzaferi, eds. Frontiers Research Topics, pp. 53-67. [IF=-]
Α.39. Tsolakis C., Bogdanis G.C. (2012). Acute effects of two different warm-up protocols on
flexibility and lower limb explosive performance in elite male and female level fencers, Journal
of Sports Science and Medicine, 11: 669-675. [IF=0.953]
Α.40. Veligekas P., Tsoukos A., Bogdanis G.C. (2013). Determinants of standing long jump
performance in 9-12 year old children. Serbian Journal of Sports Sciences, 6(4): 147-155 [IF=-]
Α.41. Bogdanis, G.C., Stavrinou P., Fatouros I.G., Philippou A., Chatzinikolaou A., Draganidis D.,
Ermidis G., Maridaki M. (2013). Short-term high-intensity interval exercise training attenuates
oxidative stress responses and improves antioxidant status in healthy humans. Food and Chemical
Toxicology. 61:171-177, http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2013.05.046 [IF=3.01]
Α.42. Veligekas P. and Bogdanis G.C. (2013). Bilateral deficit in vertical jumping in pre-pubertal boys
and girls. Journal of Physical Education and Sport, 13 (1): 120-126 [IF=-]
Α.43. Bogdanis G.C, Veligekas P., Selima E., Christofi E., Pafili Z. (2013). Elite high jumpers exhibit
inadequate nutrient intakes, Journal of Physical Education and Sport, 13 (3): 330-337 [IF=-]
Α.44. Apostolidis N., Bogdanis G.C, Kostopoulos N., Souglis A., Papadopoulos Ch. (2014). Changes in
the lipid profile of elite basketball and soccer players after a match. Research in Sports Medicine
22: 100-110 [IF=1.143]
Α.45. Donti O., Tsolakis Ch., Bogdanis G.C. (2014). Effects of Baseline Levels of Flexibility and
Vertical Jump Ability on Performance Following Different Volumes of Static Stretching and
Potentiating Exercises in Elite Gymnasts. Journal of Sports Science and Medicine 13: 105-113.
[IF=0.953]
Α.46. Bogdanis G.C., Tsoukos A., Veligekas P., Tsolakis Ch., Terzis G. (2014) Effects of Muscle
Action Type with Equal Impulse of Conditioning Activity on Post Activation Potentiation Journal
of Strength and Conditioning Research, in press. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000444. [IF=1.80]
Α.47. , Theodosiou K., Bogdanis G.C., Gkantiraga E., Gissis I., Sambanis M., Souglis A., Sotiropoulos
A., Papadopoulos C. (2014) Multiarticular isokinetic high load eccentric training induces large
increases in eccentric and concentric strength and jumping performance Journal of Strength and
Conditioning Research, in press. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000456 [IF=1.80]
Α.48. Souglis A., Bogdanis G.C., Giannopoulou I., Papadopoulos Ch., Apostolidis N. (2014).
Comparison of inflammatory responses and muscle damage indices following a soccer,
basketball, volleyball and handball game at an elite competitive level (2014). Research in Sports
Medicine: in press [IF=1.143] DOI: 10.1080/15438627.2014.975814
Α.49. Souglis A., Papapanagiotou A., Bogdanis G.C., Travlos A., Apostolidis N., Geladas N. (2014).
Comparison of inflammatory responses to a soccer match between elite male and female players.
Journal of Strength and Conditioning Research, (accepted) [IF=1.80]
Α.(ii). ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
Α.50. A.M. Nevill, D.A. Jones, D. McIntyre, G.C. Bogdanis and M.E. Nevill (1997). Circuit models of
muscle metabolism (letter to the editor). Journal of Applied Physiology, 83(6): 2170-2171.
[IF=3.48]
A.(iii).
ΠΛΗΡΕΙΣ EPΓAΣIEΣ
ΒΙΒΛΙΑ (με σύστημα κριτών)
ΣΕ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
15
Α.51. Billios P., Soulas D., Taxildaris K., Gerodimos V. and Bogdanis G.C. (2008) Comparison of a
linear and a daily undulating periodized training program for maximal strength in male air force
cadets, In Physiology for Therapeutic and Rehabilitation Practices: Current Approaches., G.L.
Khanna, Ed, Narosa Publishing Hourse PVT, LTD, India, pp. 91-96. ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
Α.52. Thanopoulos V., Liapaki P and Bogdanis G.C. (2008) Ιnfluence of swimming pool length on the
determination of critical velocity in young male and female freestyle swimmers In Science in
Swimming II, edited by Krystyna Zaton and Marcin Jaszczak, Akademia Wychowania Fizycznego
we Wroclawiu, Wydawnictwo AWF Wroclaw, 2008, pp. 122-128. ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
Α.53. Bogdanis G.C., Papaspyrou Α., Souglis A., Theos A., Sotiropoulos A., Maridaki M. (2008)
Effects of a Hypertrophy and a Maximal Strength Training Program on Speed, Force and Power
of Soccer Players. In: T. Reilly and F. Korkusuz eds, Science and Football,VI, Routledge:
London, pp. 290-295. ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
Α. (iv). ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
(με αντικείμενο τα άλματα του κλασικού αθλητισμού):
Α.54. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1993). Foot placement in High Jumping. Proceedings of the
Sports Biomechanics Section (B.A.S.S.), 18: 5-8.
Α.55. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1994). Approach velocity in pole vaulting. Proceedings of the
Sports Biomechanics Section (B.A.S.E.S.), 19: 45-48.
Α. (v). ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (με αντικείμενο τα άλματα
του κλασικού αθλητισμού):
Α.56. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1992). A Biomechanical Analysis of High Jump Training.
Technical report for the Sports Science Support Programme (S.S.S.P.), British Athletics
Federation, The Sports Council.
Α.57. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1992). Biomechanical Analysis of Men’s High Jump. Technical
report for the Sports Science Support Programme (S.S.S.P.), British Athletics Federation, The
Sports Council.
Α.58. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1992). Biomechanical Analysis of Women’s High Jump.
Technical report for the Sports Science Support Programme (S.S.S.P.), British Athletics
Federation, The Sports Council.
Α.59. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1992). Biomechanical Analysis of the Pole Vault. Technical
report for the Sports Science Support Programme (S.S.S.P.), British Athletics Federation, The
Sports Council.
Α.60. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1993). Biomechanical Analysis of the 1993 AAA/WAAA
Championships (Pole Vault). Technical report for the Sports Science Support Programme
(S.S.S.P.), British Athletics Federation, The Sports Council.
Α.(vi). ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ
16
Α.61. Karras D., G. Bogdanis, C. Tsolakis, (2002). Influence of handball training on anthropometric
characteristics and biological maturation of young athletes (L’ influence du handball sur les
caracteristiques anthropometriques et la maturation biologique des jeunes athletes). Approchesdu-handball-(Gentilly) (56), Avril 2000, 11-12. [IF=-]
Α.62. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1993). Pole Vault Biomechanics: Overcoming the difficulties.
Athletics Weekly, 23 June: p. 9. (αναφέρεται στη διεθνή βάση δεδομένων: Sports Discus
(http://www.sirc.ca/)
Α.63. G.C. Bogdanis & M.R. Yeadon (1995). The Biomechanics of Pole Vaulting. Athletics Coach,
30 (1): 20-25.
Α.64. Γ. Μπογδάνης (2010). Η κρεατίνη ως συμπλήρωμα διατροφής για τη βελτίωση της απόδοσης
στην προπόνηση και στον αγώνα. Κόουτς, 6: 24-28, Περιοδικό Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Πετοσφαίρισης.
http://www.seppe.gr/seppe/index.php?option=com_content&view=article&id=471:2010-03-10-1030-08&catid=42:nea&Itemid=77
A.(vii). ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ (με σύστημα κριτών)
Α.65. Nevill M.E., G.C. Bogdanis, L.H. Boobis, H.K.A. Lakomy and C. Williams (1996). Muscle
metabolism and performance during sprinting. Ιn Biochemistry of Exercise IX. R.J. Maughan &
S.M. Shirreffs (eds) Human Kinetics Publishers, Chapter 19, pp. 243-259.
Α.66. Bogdanis G.C (2008) Fatigue and training status (κεφάλαιο 7). In: C. Williams and S. Ratel eds,
Human Muscle Fatigue: in Sport, Exercise and Health, Εκδοτικός οίκος Routledge, Taylor &
Francis group, London, pp. 164-204. ΕΚΤΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ (Ξενόγλωσσο διδακτικό βιβλίο
που απευθύνεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Εργοφυσιολογίας, της
Ιατρικής και της αποκατάστασης. Θα αποτελέσει το κύριο διδακτικό βιβλίο για ένα μάθημα αξίας 30 διδακτικών
μονάδων στην Εργοφυσιολογία καθώς και σε άλλα σχετικά μαθήματα Φυσικοθεραπευτικών και Ιατρικών Σχολών).
A.(viii). ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Α.67. Βεληγκέκας Π. & Μπογδάνης Γ. (2013). Θεωρία και Μεθοδολογία Προπονητικής Αλμάτων
Κλασικού Αθλητισμού, Αθήνα: Εκδόσεις Τελέθριον, ISBN: 978-618-5051-03-7. Διδάσκεται στους
φοιτητές του Β’ έτους στο μάθημα «Αθλητικά Άλματα» και στους φοιτητές της ειδικότητας των
«Αθλητικών Αλμάτων» (506 σελίδες).
Β. ΠΛΗΡΕΙΣ EPΓAΣIEΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Μέρος των εργασιών αναφέρονται στη διεθνή βάση δεδομένων:
 Sports Discus (http://www.sirc.ca/products/sportdiscus.cfm)
Β.1. Σ. Τοκμακίδης, Δ. Γραικίνης, Κ. Λαπαρίδης, Γ. Μπογδάνης, Ι. Φατούρος και Δ. Χασιώτης
(1998). Άσκηση και ενεργειακός Μεταβολισμός. Άθληση & Κοινωνία, 19: 5-22.
Β.2. Γ. Μπογδάνης και Α. Τσετσώνη (1999). O ρόλος της διατροφής και της άσκησης στον έλεγχο
του σωματικού βάρους. Άθληση & Κοινωνία, 21: 9-24
17
Β.3. Γ. Μπογδάνης και Α. Τσετσώνη (2000). Έλεγχος του σωματικού βάρους: Η σημασία της
ενεργειακής δαπάνης κατά την ηρεμία και την άσκηση. Αθλητική Επιστήμη: Θεωρία και Πράξη,
15(1): 9-24
Β.4. Γ. Μπογδάνης και Δ. Χασιώτης (2000). Το σύστημα κρεατίνης- φωσφοκρεατίνης στους
σκελετικούς μύες και η σημασία του. Ο ρόλος της χορήγησης κρεατίνης για τη βελτίωση της
αθλητική απόδοσης. Αθλητική Επιστήμη: Θεωρία και Πράξη, 15(3): 9-21
Β.5. Σ. Τοκμακίδης, Γ. Μπογδάνης, Β. Μούγιος, Δ. Χασιώτης (2001). Αλληλεπίδραση του αερόβιου
& αναερόβιου μεταβολισμού στην αγωνιστική προσπάθεια. Άθληση & Κοινωνία, 26: 5-26
Β.6. Γ. Μπογδάνης, Γ. Πετροπούλου, Σ. Τοκμακίδης (2001). Μπορεί η χορήγηση της κρεατίνης να
βελτιώσει την αθλητική απόδοση; Άθληση & Κοινωνία, 29: 33-44
Β.7. Σ. Τοκμακίδης, Γ. Μπογδάνης, Ι. Κουτεντάκης, Β. Μούγιος, Χ. Χρηστάκης (2001). Σύνδρομο
υπερπροπόνησης. Άθληση & Κοινωνία, 29: 5-23
Β.8. Χ. Τσολάκης, Α. Σμυρνιώτου, Γ. Μπογδάνης, Κ. Κουρκουνάκη (2002). Αλτική ικανότητα
Ελλήνων επίλεκτων αθλητών και αθλητριών ξιφασκίας σε σχέση με τη ηλικία και την αγωνιστική
εξειδίκευση. Αθλητική Επιστήμη: Θεωρία και Πράξη, 17 (2): 75-82.
Β.9. Σ. Τοκμακίδης, Γ. Μπογδάνης, Λ. Συντώσης, Β. Μούγιος, A. Mamen (2003). Άσκηση και
παχυσαρκία. Άθληση & Κοινωνία, 33: 5-21.
Β.10. Μέξης Ε., Ευαγγελίδης Π., Μπογδάνης Γ. , Μαριδάκη Μ. (2004). Σχέση μεταξύ του δείκτη
μάζας σώματος, της σωματικής σύστασης και της αερόβιας ικανότητας σε παιδιά ηλικίας 10-12
ετών. Αθλητική Επιστήμη: Θεωρία και Πράξη, 19 (2): 47-54
Β.11. Σ. Καλουψής, Ε. Δημακοπούλου, Γ. Μπογδάνης, Μ. Μαριδάκη (2004). Εκατοστημόρια
ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών κωπηλατών αναπτυξιακής ηλικίας. Αθλητική Επιστήμη:
Θεωρία και Πράξη, 19 (3): 9-19
Β.12. Σελιμά Ε., Μπογδάνης Γ., Βεληγκέκας Π., Καραγιαννάς Φ. (2011). Επίδραση προπόνησης
ενοργάνου γυμναστικής στην επίδοση στο άλμα επί κοντώ. Τρισέλιδες εργασίες (Ατομικά
αθλήματα) 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σελ. 7-10
http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/prcon/19c/19c3
Β.13. Τσούκος Α., Βεληγκέκας Π. και Μπογδάνης Γ. (2013). Φυσιολογική βάση της μεταδιεγερτικής
διευκόλυνσης στο σκελετικό μυ και πρακτικές εφαρμογές στον αθλητισμό. Επιθεώρηση
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (Reviews in Biochemistry and Physiology of Exercise),
1: 1-21.
Β.14. Δόντη Ο., Τσολάκης Χ. και Μπογδάνης Γ. (2013). Οξεία και χρόνια επίδραση των στατικών
διατάσεων στην αθλητική απόδοση: φυσιολογική βάση και πρακτικές εφαρμογές. Επιθεώρηση
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (Reviews in Biochemistry and Physiology of Exercise),
2: 1-23.
Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ με σύστημα κριτών
Ένα μέρος των περιλήψεων αυτών αναφέρονται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων:
 ISI Web of Science (http://apps.isiknowledge.com/),
 Scopus (http://www.scopus.com/scopus/home.url) και

18
Sports Discus (http://www.sirc.ca/products/sportdiscus.cfm)
Γ.1.Bogdanis G.C., M.E. Nevill and H.K.A. Lakomy (1992). Effects of previous dynamic arm exercise
on power output during repeated maximal sprint cycling. Παρουσίαση στο British Association of
Sport and Exercise Sciences (BASES) annual conference September, 1992, Edinburgh. Journal of
Sports Sciences, 10(6): 567. [IF=2.08]
Γ.2.Bogdanis G.C., M.E. Nevill, H.K.A. Lakomy and L.H. Boobis (1993). Human muscle metabolism
during repeated maximal sprint cycling. Παρουσίαση στο Scientific meeting of The Physiological
Society, 16-18 December, 1992, Queen Mary & Westfield College, London, Journal of
Physiology, 467: 77P. [IF=4.38]
Γ.3.Bogdanis G.C., M.E. Nevill, H.K.A. Lakomy and L.H. Boobis (1994). Muscle metabolism during
repeated sprint exercise in man. Scientific meeting of The Physiological Society, 15-17 December,
1993, King's College, London, Journal of Physiology, 475: 25-26P. [IF=4.38]
Γ.4.Bogdanis G.C., C. Graham, G. Louis, H.K.A. Lakomy and M.E. Nevill (1994). Effects of resistive
load on power output during repeated maximal sprint cycling. Παρουσίαση στο British
Association of Sport and Exercise Sciences (BASES) annual conference, UK Sport: Partners in
Performance, 4-7 November, 1993, Manchester, .Journal of Sports Sciences, 12(2): 128-129.
[IF=2.08]
Γ.5.Bogdanis G.C., M.E. Nevill, L.H. Boobis and H.K.A. Lakomy (1994). Recovery of power output
and muscle metabolism after 10 s and 20 s of maximal sprint exercise in man. Παρουσίαση στο
Biochemistry of Exercise 9th International Conference, 21-26 July, 1994, Aberdeen, Clinical
Science (Suppl), 87: 121-122. [IF=4.86]
Γ.6.Bogdanis G.C., C. Graham, G. Louis, M.E. Nevill and H.K.A. Lakomy (1995). Effects of active
recovery on power output during repeated maximal sprint cycling. Παρουσίαση στο BASES annual
conference, 18-21 July, 1994, Aberdeen, Journal of Sports Sciences, 13(1): 19-20. [IF=2.08]
Γ.7.Bogdanis G.C. & M.R. Yeadon (1995). Mechanical energy transformations in pole vaulting.
Journal of Sports Sciences, 13(1): 3-4. [IF=2.08]
Γ.8.Bogdanis G.C., M.E. Nevill, H.K.A. Lakomy, D.G. Jenkins and C. Williams (1995). Oral creatine
supplementation and power output during repeated sprint running. Παρουσίαση στο 3rd
International Conference of P.E. and Sports Science, 19-21 May 1995, Komotini, Greece. Sport &
Society (Greek Edition), Suppl. 11: 28. [IF=-]
Γ.9.Bogdanis G.C., M.E. Nevill, H.K.A. Lakomy, D.G. Jenkins and C. Williams (1996). The effects of
oral creatine supplementation on power output during repeated treadmill sprinting. Παρουσίαση
στο BASES annual conference, 2-5 September 1995, Belfast. Journal of Sports Sciences, 14(1):
65-66. [IF=2.08]
Γ.10. Chryssanthopoulos C., C. Williams, A. Nowitz and G. Bogdanis (1997). Influence of a high
carbohydrate meal on skeletal muscle glycogen concentration. Παρουσίαση στο 2nd Annual
Congress of the European College of Sport Science , August 20-23, 1997, Copenhagen, Journal of
Sports Sciences, 16: 454-455. [IF=2.08]
Γ.11. Καρράς Δ., Χ. Τσολάκης, Γ. Μπογδάνης (1999). Βιολογική ωρίμανση και μορφολογικά
χαρακτηριστικά αθλητών χειροσφαίρισης ηλικίας 11-19 ετών. Παρουσίαση στο 7ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου 1999, Κομοτηνή, Άθληση & Κοινωνία,
Έκτακτο τεύχος 22: 76. [IF=-]
19
Γ.12. Καρράς Δ., Γ. Μπογδάνης, Χ. Τσολάκης (1999). Επίδραση της προπόνησης στα
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά νεαρών αθλητών χειροσφαίρισης. Παρουσίαση στο 7ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 21-23 Μαΐου 1999, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία,
Έκτακτο τεύχος 22:193. [IF=-]
Γ.13. Βαλάνου Ε.Μ., Γ. Μπογδάνης., Μ. Τζούλης, Δ. Σιάτης., Ν. Σπηλιωτόπουλος (2001).
Διατροφικές συνήθειες μαθητών ηλικίας 10-12 ετών. Παρουσίαση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2001, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο
τεύχος 28: 365. [IF=-]
Γ.14. Μπογδάνης Γ., Α. Τσετσώνη, Κ. Χρυσανθόπουλος (2001). Η διαφοροποίηση των επιμέρους
δερματοπτυχών όταν μεταβάλλεται το σωματικό λίπος σε άρρενες ηλικίας 18-24 ετών.
Παρουσίαση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2001,
Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 28: 235-236. [IF=-]
Γ.15. Τσετσώνη Α., και Γ. Μπογδάνης (2001). Η χρήση του δείκτη σωματικής μάζας για την εκτίμηση
της παχυσαρκίας σε νεαρούς ενήλικες. Παρουσίαση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2001, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 28: 236-237.
[IF=-]
Γ.16. Μπογδάνης Γ., Δ. Σιάτης. Μ. Τζούλης, Ε.Μ. Βαλάνου, Ν. Σπηλιωτόπουλος (2001). Εκτίμηση
της παχυσαρκίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σχέση της με την άθληση.
Παρουσίαση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 18-20 Μαΐου 2001,
Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 28: 233-234. [IF=-]
Γ.17. Μπογδάνης Γ., Α. Τσετσώνη, Α. Λάνθιμος, Χ. Χαραλαμπάκης, Γ. Πήδουλας, Π. Μπήλιος, Π.
Σταμάτης. Μυοσκελετικοί τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της βασικής στρατιωτικής
εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων (2002). Παρουσίαση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου 2002, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 31: 44-45. [IF=]
Γ.18. Μπογδάνης Γ. και Α. Τσετσώνη. Μεταβολές της Σωματικής Σύστασης κατά τη διάρκεια της
βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων (2002). Παρουσίαση στο 10ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου 2002, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία,
Έκτακτο τεύχος 31: 207-208. [IF=-]
Γ.19. Philippou A., M. Maridaki and G.C. Bogdanis (2002). Long-term decrease of force after
isometric exercise in humans is muscle length specific. Παρουσίαση στο Scientific meeting of The
Physiological Society, 17-20 December, 2002, University College, London. Journal of Physiology
547P: C125. [IF=4.38]
Γ.20. Ζιάγκος Ε, Γ. Μπογδάνης, Μ. Μαριδάκη, Μ. Αναστασιάδης (2003). Επίδραση δύο διαφορετικών
μεθόδων προπόνησης στις βιολογικές προσαρμογές και στην τεχνική ικανότητα νεαρών
καλαθοσφαιριστών. Παρουσίαση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 16-18
Μαΐου 2003, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 34: 258. [IF=-]
Γ.21. Παφίλη Ζ., Γ. Μπογδάνης, Μ. Μαριδάκη (2003). Διατροφικές συνήθειες αθλητών
πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Παρουσίαση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, 16-18 Μαΐου 2003, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 34: 211. [IF=-]
Γ.22. Bogdanis G.C., Papaspyrou A., Theos A., Maridaki M. (2005). Influence of resistive load on
power output and fatigue during intermittent maximal cycling exercise in children. Παρουσίαση
20
στο British Association of Sport and Exercise Sciences (BASES) 2005 Annual conference 4-7
September, 2005, Loughborough, England Journal of Sports Sciences, 23: 1181-1182. [IF=2.08]
Γ.23. Μιχαήλου Μ., Μοίρα Κ., Μπογδάνης Γ., Μαριδάκη Μ. (2005). Συνήθειες άσκησης ατόμων με
σακχαρώδη διαβήτη. Παρουσίαση στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 2022 Μαΐου 2005, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, Έκτακτο τεύχος 39: 250-251. [IF=-]
Γ.24. Papaspyrou A., Bogdanis G.C., Theos A., Maridaki M. (2006). Differences in fatigue between
the sexes during short bouts of repeated sprint exercise. Παρουσίαση στο British Association of
Sport and Exercise Sciences (BASES) 2006 Annual conference, 11-13 September, 2006,
University of Wolverhampton, England, Journal of Sports Sciences, 25 (3): 274-275. [IF=2.08]
Γ.25. Papaspyrou Α., Bogdanis G.C., Souglis A., Theos A., Sotiropoulos A., Maridaki M. (2007).
Power Output During Repeated Maximal Sprints is Better Maintained After Maximal Strength
Training Compared to Hypertrophy Training in Soccer Players. Παρουσίαση στο VIth World
Congress on Science & Football, 16-20 January 2007, Antalya, Turkey, Journal of Sports Science
& Medicine Vol.6 Suppl. 10: 175-176. [IF=0.953]
Γ.26. Bogdanis G.C.,Papaspyrou Α., Souglis A., Theos A., Sotiropoulos A., Maridaki M. (2007).
Effects of a Hypertrophy and a Maximal Strength Training Program on Speed, Force and Power
of Soccer Players. Παρουσίαση στο VIth World Congress on Science & Football, 16-20 January
2007, Antalya, Turkey Journal of Sports Science & Medicine Vol.6 Suppl. 10: 78-79. [IF=0.953]
Γ.27. Souglis A., Bogdanis G.C.,Papaspyrou Α., Sotiropoulos A., Maridaki M. (2007). Changes in
Running Economy after Two Different Resistance Training Programs in Soccer Players
Παρουσίαση στο VIth World Congress on Science & Football, 16-20 January 2007, Antalya,
Turkey, Journal of Sports Science & Medicine Vol.6 Suppl. 10: 164-165 [IF=0.953]
Γ.28. Mavrommataki E., Maridaki M., Kaloupsis S. & G.C. Bogdanis (2007). Oxygen uptake and
power output during two different protocols of intense interval rowing. Παρουσίαση στο British
Association of Sport and Exercise Sciences (BASES) 2007 Annual conference, 12-14 September,
2007, University of Bath, England Journal of Sports Sciences, 25 (S2): S61-S62. [IF=2.08]
Γ.29. Savadis B., Vaggelakoudi A., Papaspyrou A., Maridaki M. and Bogdanis G.C. (2007).Bilateral
deficit in vertical jumping in children and adolescents. Presentation at the 16th Annual Meeting of
the European Society of Movement Analysis for Adults and Children (ESMAC), 24-29 September
2007, Athens, Greece. Gait & Posture, 26S: S84. [IF=1.97]
Γ.30. Δούσκας Θ., Θέος Α., Ταμπάκη Μ., Παφίλη Ζ., Μπογδάνης Γ. (2008). Επίδραση δύο γευμάτων
με διαφορετική περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες στην απόδοση σε επαναλαμβανόμενα σπριντ
στην κολύμβηση. Παρουσίαση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας Ελλάδος & 7ο
Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, 27-30 Μαρτίου 2008, Αθήνα., Αθλητιατρική-Hellenic
Sports Medicine, Τόμος 3, Συμπλ. τεύχος 1: 61. [IF=-]
Γ.31. Μπογδάνης Γ. Δούσκας Θ., Σαββάδης Β., Θέος Α. (2008). Επίδραση της δόνησης στην απόδοση
στο κάθετο άλμα. Παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με
διεθνή συμμετοχή, 11-13 Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη, Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (Hellenic
Journal of Physical Education & Sport), Τεύχος 67: 141. [IF=-]
Γ.32. Bogdanis G.C., A. Philippou, Maridaki M. (2009). Relationship between cardiovascular fitness
and adiposity in boys and girls aged 9-16 years. Παρουσίαση στο 6th European Sports Medicine
Congress, 14-18 October 2009, Antalya, Turkey, Journal of Sports Science & Medicine Suppl. 11:
158-159. [IF=0.953]
21
Γ.33. Bogdanis G.C. & Veligekas P. (2012). Bilateral deficit in vertical jumping in children and
adolescent male and female athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 44(5) Suppl.:
S489. [IF=4.48]
Γ.34. Theos A., Bogdanis G.C., Philippou A., Maridaki M. (2012). Influence of resistive load on
oxygen uptake during repeated sprints in prepubertal boys and men. Medicine and Science in Sports
and Exercise, 44(5) Suppl.: S485. [IF=4.48]
Γ.35. Bogdanis G.C., Veligekas P., Selima E., Spengos K., Terzis G. (2013). Changes in muscle fiber
characteristics and leg power after short-term eccentric and ballistic resistance training. Medicine
and Science in Sports and Exercise, 45 (5 Suppl.): S218. [IF=4.48]
Γ.36. Veligekas P., Bogdanis G.C., Tsoukos A., Tsolakis Ch., Terzis G. (2013). Effect of maximum
isometric contractions with different knee angles on postactivation potentiation in power athletes.
Medicine and Science in Sports and Exercise, 45 (5 Suppl.): S606. [IF=4.48]
Γ.37. Veligekas P., Bogdanis G.C. (2014). Relationship between Hamstrings to Quadriceps Strength
Ratio and Peak Torque in Power Athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, accepted.
[IF=4.48]
Γ.38. Bogdanis G.C., Selima E., Methenitis S., Veligekas P., Tsoukos A., Terzis G. (2014). Changes in
Muscle Strength and Vertical Jump Performance after Short-Term isometric Training at Different
Knee Angles. Medicine and Science in Sports and Exercise, accepted. [IF=4.48]
Γ.39. Tsoukos A. Terzis G., Veligekas P. and Bogdanis G. (2014). Estimation of maximal dynamic
half-squat strength by isometric force during squat with different knee angles in power athletes.
European Journal of Sport Studies, Vol 2, Supplement (October 2014), p. 64
Γ.40. Gerasimos Terzis, Kostas Spengos, Aggeliki Stasinaki, Nikos Zaras, Aggeliki Kavvoura,
Panagiotis Korfiatis, Giorgos Karampatsos, Giorgos Georgiadis, Gregory Bogdanis. (2014). Effect
of 6-weeks low-intensity running after power training on jumping performance. European Journal
of Sport Studies, Vol 2, Supplement (October 2014), p. 68.
Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ με σύστημα κριτών
Ένα μέρος των εργασιών αναφέρονται στη διεθνή βάση δεδομένων:
 Sports Discus (http://www.sirc.ca/products/sportdiscus.cfm)
Γ.41. Γ. Μπογδάνης (1998). Χορήγηση κρεατίνης και σωματική απόδοση. Πρακτικά του 4ου
Παγκρήτιου συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 6-7 Νοεμβρίου 1998, Ρέθυμνο-Κρήτη.
Γ.42. Γ. Μπογδάνης (1998). Μυική ισχύς και μεταβολισμός κατά τη διάρκεια άσκησης υψηλής
έντασης: Στοιχεία για προπόνηση δύναμης. Πρακτικά του 4ου Παγκρήτιου συνεδρίου Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού. 6-7 Νοεμβρίου 1998, Ρέθυμνο-Κρήτη.
Γ.43. Γ. Μπογδάνης (2000). Ασκησιογενείς προσαρμογές στο μυϊκό σύστημα γυναικών Παρουσίαση
στο συμπόσιο με θέμα: “Άσκηση, φύλο & ηλικία”. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας
Αθλητικής Επιστήμης: Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία, 1-12 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Σελ. 10-11
Γ.44. Γ. Μπογδάνης και Α. Τσετσώνη (2000). Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης μετά από την
αναερόβια δοκιμασία Wingate στο κυκλοεργόμετρο. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης: Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία, 1-12 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Σελ. 131132.
22
Γ.45. .Γ. Μπογδάνης (2000). Βασικές αρχές διατροφής και συμπληρώματα για την Υδατοσφαίριση.
Πρακτικά 2ου Ετησίου Σεμιναρίου Προπονητών Υδατοσφαίρισης 4-5 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα Σελ.
24-27.
Γ.46. Γ. Μπογδάνης (2001). Η επίδραση της χορήγησης συμπληρωμάτων κρεατίνης στο μυϊκό
μεταβολισμό και στη μυϊκή απόδοση. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή:
Ιατρική της Άθλησης στον 21ο αιώνα. Οργάνωση: Τομέας Ιατρικής της Άθλησης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 10-12 Μαΐου 2001, University Studio Press,
Θεσσαλονίκη, σελ. 48-49.
Γ.47. Γ. Μπογδάνης, Α. Τσετσώνη, Κ. Χρυσανθόπουλος (2001). Μεταβολές της σωματικής σύστασης
και της αναερόβιας ικανότητας κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών φοίτησης στη Σχολή Ικάρων.
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αεροπορικής & Διαστημικής Ιατρικής, με Διεθνή Συμμετοχή.
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής, 4-6 Οκτωβρίου 2001, Αθήνα,
σελ. 7
Γ.48. A. Smirniotou, M. Maridaki, G. Bogdanis. Ιnfluence of menstrual cycle on running economy in
trained females (2002). Πρακτικά του 7ου Annual Congress of the European College of Sport
Science, 24-28 July 2002, Athens, Greece, Editors: Koskolou M., Geladas N. and Klissouras V..
Τόμος Α’, σελ. 201
Γ.49. Δ. Καρράς, Γ. Μπογδάνης, Α. Βαγγελακούδη, Μ. Μαριδάκη. Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά,
μυϊκή ισχύς και αερόβια ικανότητα αθλητών χειροσφαίρισης υψηλού επιπέδου (2002). Πρακτικά
του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης: «Διατροφή και Άσκηση», 13-15
Δεκεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη, Σελ. 90-91
Γ.50. Γ. Μπογδάνης (2002). Μεταβολικά υποστρώματα κατά την άσκηση. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης: «Διατροφή και Άσκηση», 13-15 Δεκεμβρίου 2002,
Θεσσαλονίκη, Σελ. 32-33
Γ.51. Γ. Μπογδάνης (2003). Επίδραση συμπληρωμάτων κρεατίνης στο μυϊκό μεταβολισμό και στη
σωματική απόδοση. Παρουσίαση στη Στρογγυλή Τράπεζα: “Εργογόνα βοηθήματα”. Πρακτικά 2ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ιατρική της Άθλησης στον 21ο αιώνα. Οργάνωση:
Τομέας Ιατρικής της Άθλησης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 8-11 Μαΐου
2003, Σελ. 66-67.
Γ.52. Kaloupsis S., G. Bogdanis, E. Dimakopoulou and M. Maridaki. Anthropometric characteristics of
young Greek rowers (2003). Book of Abstracts of the 7th IOC Olympic World Congress on Sport
Sciences, 7-11 October 2003, Athens, Greece pp. 83B
Γ.53. Meksis E., Bogdanis G.C. and Maridaki M. (2004) Relationship Between Body Mass Index,
Body Composition And Aerobic Fitness In Greek Primary School Students. Proceedings of the
2004 Pre-Olympic Congress: Sports Science Through the Ages. Vol. 2. V. Klissouras, S. Kellis, I.
Mouratidis (eds), pp. 379-380
Γ.54. Thanopoulos V., Bogdanis G.C. and Maridaki M. (2004) Evaluation Of Aerobic And Anaerobic
Fitness Of Competitive And Non-Competitive Swimmers Using The Critical Speed Concept.
Proceedings of the 2004 Pre-Olympic Congress: Sports Science Through the Ages, 6-11 August
2004, Thessaloniki, Greece, Vol. 2. V. Klissouras, S. Kellis, I. Mouratidis (eds), pp. 86-87
Γ.55. Tsolakis Ch., Bogdanis G.C., Janek A., Tomczak M. and Maridaki M. (2004) A New Test For
The Assessment Of Sport-Specific Fitness In Fencing. Proceedings of the 2004 Pre-Olympic
23
Congress: Sports Science Through the Ages, 6-11 August 2004, Thessaloniki, Greece, Vol. 2. V.
Klissouras, S. Kellis, I. Mouratidis (eds), pp. 215-216
Γ.56. Bogdanis G.C. and Tsetsonis A. (2004) Comparison Of Commonly Used Equations For The
Estimation Of Body Fat In 18-21 Year Old Males. Proceedings of the 2004 Pre-Olympic Congress:
Sports Science Through the Ages, 6-11 August 2004, Thessaloniki, Greece, Vol. 2. V. Klissouras, S.
Kellis, I. Mouratidis (eds),.378-379
Γ.57. Papaspyrou A., Bogdanis G.C., Theos A. Smirnioti A., Maridaki M. (2004) Influence of aerobic
fitness on muscle fatigue during short bouts of repeated sprint exercise. Book of Abstracts of the 4th
International Conference on Strength Training, pp.105-106
Γ.58. Theos A., Bogdanis G.C., Papaspyrou A., Maridaki M. (2004) Field and laboratory assessment of
muscle performance of basketball players. Book of Abstracts of the 4th International Conference on
Strength Training, 3-7 November2004, Serres, Greece , pp.192-193
Γ.59. Philippou A., Bogdanis G.C., Maridaki M. (2004) Effect of elbow joint range of movement on
the impairment of muscle contractile function following maximal isometric exercise. Book of
Abstracts of the 4th International Conference on Strength Training, 3-7 November2004, Serres,
Greece , pp.324-325
Γ.60. Vaggelakoudi A., Bogdanis G.C., Maridaki M. (2005) Peak fat oxidation rate during exercise in
overweight men and women. Book of Abstracts of the 10th Annual Congress of the European
College of Sport Science, 13-16 July 2005, Belgrade, Serbia, pp. 376
Γ.61. Philippou A., Bogdanis G.C., Maridaki M. (2005) Changes in kinematic variables following
maximal eccentric exercise. Book of Abstracts of the 10th Annual Congress of the European College
of Sport Science, 13-16 July 2005, Belgrade, Serbia, pp. 358
Γ.62. Philippou A., Bogdanis G.C., Maridaki M. (2005) Shift in the angle-force relationship as an
indirect indicator of exercise-induced muscle damage. Book of Abstracts of the 10th Annual
Congress of the European College of Sport Science, 13-16 July 2005, Belgrade, Serbia, pp. 361-362
Γ.63. Bante S., Bogdanis G.C., Heropoulou C., Maridaki M. (2005) Physiological responses to a
simulated synchronized swimming routine in young and adult national level athletes. Book of
Abstracts of the 10th Annual Congress of the European College of Sport Science, 13-16 July 2005,
Belgrade, Serbia, pp. 153-154
Γ.64. Bogdanis G.C., Mavrommataki E., Kaloupsis S., Maridaki M. (2005) The effect of recovery
interval on heart rate kinetics during repeated maximal rowing exercise in young national level
rowers. Book of Abstracts of the 10th Annual Congress of the European College of Sport Science,
13-16 July 2005, Belgrade, Serbia, pp. 160
Γ.65. Mavrommataki E., Bogdanis G.C., Dimitriou A., Kaloupsis S., Maridaki M. (2005) Recovery of
performance during repeated bouts of rowing exercise with different rest intervals. Book of
Abstracts of the 10th Annual Congress of the European College of Sport Science, 13-16 July 2005,
Belgrade, Serbia, pp. 170
Γ.66. Thanopoulos V., Bogdanis G.C., Dopsaj M. (2005) Comparison between speed at lactate
threshold and critical speed in elite swimmers. Book of Abstracts of the 10th Annual Congress of the
European College of Sport Science, 13-16 July 2005, Belgrade, Serbia, pp.387
24
Γ.67. Μπογδάνης Γ. (2005) Εργομετρική αξιολόγηση και διατροφική υποστήριξη αθλητών
πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου: Σύνδεση της Αθλητικής
Έρευνας με την προπόνηση. 2-4 Δεκεμβρίου 2005, Σέρρες Σελ. 34-35.
Γ.68. Φιλίππου Α., Χαλαπάς Α., Σουρλά Α., Τέντα Ρ., Μπογδάνης Γ., Μαριδάκη Μ. και Κουτσιλιέρης
Μ (2006) Έκφραση των Ισομορφών του IGF-Ι (IGF-Ιea, IGF-Ιeb, MGF) στον ανθρώπινο σκελετικό
μυ πριν και μετά από ασκησιογενή μυική βλάβη. Πρακτικά 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, 29-31 Μαρτίου 2006, Αθήνα σελ. 117
Γ.69. Evangelidis P., Theos A., Bogdanis G.C., Maridaki M. The relationship between static and
dynamic lung volumes and breath holding time in prepubescent swimmers. Book of Abstracts of the
11th Annual Congress of the European College of Sport Science, 5-8 July 2006, Lausanne,
Switzerland, pp. 299.
Γ.70. Φιλίππου Α., Χαλαπάς Α., Σουρλά Α., Τέντα Ρ., Μπογδάνης Γ., Μαριδάκη Μ. και Κουτσιλιέρης
Μ (2006) Η επίδραση της ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης στην έκφραση των ισομορφών του IGF-Ι
στον ανθρώπινο σκελετικό μυ. 3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 12-13
Μαΐου 2006, Αθήνα σελ. 188-189
Γ.71. Ευαγγελίδης Π., Μέξης Ε., Μπογδάνης Γ., Μαριδάκη Μ. (2006). Αξιολόγηση των παραγόντων
κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους σε ασκούμενες γυναίκες 30-55 ετών, Πρακτικά του 14ου
Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 19-21 Μαΐου 2006 Κομοτηνή, Σελ. 24-25
Γ.72. Καλουψής Σ., Δημακοπούλου Ε., Μπογδάνης Γ., Μαριδάκη Μ., Διάφας Β., Χρυσικόπουλος Κ
(2006). Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών κωπηλατών με τη μορφή εκατοστημορίων
κατά την αναπτυξιακή ηλικία. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, 19-21 Μαΐου 2006 Κομοτηνή, Σελ. 42
Γ.73. Papaspyrou A., Bogdanis G.C., Evangelidis P., Theos, M. Maridaki (2006). The relationship
between heart rate recovery and power output during repeated bouts of sprint exercise. Book of
Abstracts of the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science, 5-8 July 2006,
Lausanne, Switzerland, pp. 274
Γ.74. Stavrinou P., Theos A., Papaspyrou A., Bogdanis G.C., Maridaki M. (2006). Relationship
between measures of body fatness and aerobic power in children. Book of Abstracts of the 11th
Annual Congress of the European College of Sport Science, 5-8 July 2006, Lausanne, Switzerland,
pp. 334-335
Γ.75. Bante, S., Bogdanis, G.C., Papaspyrou, A., Maridaki M. (2006). Anthropometric profile of elite
synchronized swimmers aged 13-15y. Book of Abstracts of the 11th Annual Congress of the
European College of Sport Science, 5-8 July 2006, Lausanne, Switzerland, pp. 280
Γ.76. Philippou A., Halapas A., Sourla A., Tenta R., Bogdanis G., Maridaki M. and Koutsilieris M.
(2006). Expression of IGF-I isoforms after muscle damage and during repair process in healthy
volunteers. Book of abstracts of the 12th International Congress of Hormonal Steroids/Hormones &
Cancer, 13-16 September 2006, Athens, Greece, pp. 235-236.
Γ.77. Μουρτάκος Σ., Μαυρομματάκη Ε., Καλουψής Σ., Μαριδάκη Μ., Μπογδάνης Γ. (2006).
Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης μετά από διαλειμματική άσκηση στην κωπηλασία. Πρακτικά
15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 18-20 Μαίου 2007, Κομοτηνή, Πρακτικά
Εργοφυσιολογίας pp. 10-11
25
Γ.78. Bogdanis G, Maridaki M. Comparison of fat-free mass index and fat mass index between boys
and girls aged 9-18 y (2007). Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European
College of Sport Science, 11-14 July 2007, Jyvaskyla, Finland.
Γ.79. Pafili Z, Maridaki M, Tsetsonis N, Bogdanis G. (2007).Postprandial lipaemia 16 and 40 hours
after eccentric resistance exercise. Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European
College of Sport Science, 11-14 July 2007, Jyvaskyla, Finland.
Γ.80. Billios P., Soulas D., Taxildaris K., Gerodimos V. and Bogdanis G.C. (2007) Comparison of a
linear and a daily undulating periodized training program for maximal strength in male air force
cadets Book of Abstracts of the XIX Annual Conference of Physiology of the Physiological
Society of India 6-8 December 2007, Faridabad Institute of Technology, India.
Γ.81. Tsolakis Ch and Bogdanis G.C. (2008) Differences in muscular performance, growth and
maturation between children involved in swimming, running, basketball, weight lifting and fencing
training. Book of Abstracts of the 1st International Congress on Science & Technology in Fencing
15-17 February 2008 Barcelona, Spain. pp.47-49
Γ.82. Thanopoulos V., Liapaki P and Bogdanis G.C. (2008) Ιnfluence of swimming pool length on the
determination of critical velocity in young male and female freestyle swimmers Book of Abstracts
of the 4th International Symposium: Swimming & Science, 15-16 May 2008 Wroclaw, Poland. pp.37
Γ.83. Σπανουδάκη Σ., Μαριδάκη Μ., Μπαλτόπουλος Π., Μπογδάνης Γ. (2008). Μεταβολές των
λευκών αιμοσφαιρίων κατά τη διάρκεια και μετά από άσκηση σταθερής και μεταβαλλόμενης
έντασης Πρακτικά 2ης Συνάντησης Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης στα πλαίσια του 16ου
Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 16-18 Μαίου 2008, Κομοτηνή, pp 15
Γ.84. Bogdanis G. Papaspyrou A., Theos A., Maridaki M. (2008). Blood pressure responses after
repeated sprint cycling: differences between boys and men. Book of Abstracts of the 13th Annual
Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril, Portugal, pp.391-392
Γ.85. Gortsila Ε., Maridaki Μ., Philippou Α. and Bogdanis G. (2008). Differences in body mass index
between children living in large urban cities and small provincial towns. Book of Abstracts of the
13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril, Portugal,
pp. 351-352
Γ.86. Papaspyrou A., Maridaki M and Bogdanis G. (2008). Changes in the power vs. pedal speed
relationship during repeated sprints in children and adults. Book of Abstracts of the 13th Annual
Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril, Portugal, pp. 69-70
Γ.87. Theos A., Bogdanis G.C., Evangelidis P., Stavrinou P., Maridaki M. (2008). Influence of variable
recovery interval patterns on fatigue during repeated swimming sprints. Book of Abstracts of the 13th
Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril, Portugal, pp.
452
Γ.88. Spanoudaki S., Bogdanis G.C., Baltopoulos P., Baltopoulos G. and Maridaki M. (2008). Immune
responses during and after constant and alternating intensity exercise around the lactate threshold.
Book of Abstracts of the 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July
2008, Estoril, Portugal, pp. 409-410
Γ.89. Philippou A., Papageorgiou E., Bogdanis G., Halapas A., Sourla A., Maridaki M., Pissimissis N.
and Koutsilieris M. (2008). IGF-1 isoforms expression after eccentric exercise-induced muscle
26
damage in young men. Book of abstracts of the 13 International Congress on Hormonal Steroids
and Hormones & Cancer, 27-30 September 2008, Quebec, Canada, pp. 235-236.
th
Γ.90. Thanopoulos V., Bogdanis G., Dopsaj M. (2008). Model characteristics of the lactate curve as a
metabolic indicator of work preparation levels in elite Greek free-style swimmers of both genders.
Book of Abstracts of the XVI Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation & 7th Panhellenic
Congress of Clinical Chemistry, 16-18 October, Athens, pp. 170-171.
Γ.91. Philippou A., Bogdanis G., Maridaki M (2009). Changes in the rate of force development
measured at different muscle lengths following eccentric and isometric exercise. Book of Abstracts
of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-27 June 2009,Oslo,
Norway, pp. 24
Γ.92. Bogdanis, G.C., Saraslanidis, P., Petridou, A., Galanis, N., Tsalis, G., Kellis, S., Kapetanos, A.G.,
Mougios, V. (2009). Muscle metabolism and performance improvement after two training programs
of sprint running differing in rest interval duration. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of
the European College of Sport Science, 24-27 June 2009,Oslo, Norway, pp. 338
Γ.93. Antoniou A., Bogdanis G.C., T. Douskas, Maridaki M. (2009).Effects of resistance training using
a gyroscopic device on strength of the forearm muscles. Book of Abstracts of the 11th International
Conference of Sports Kinetics, 25-27 September 2009, Halkidiki, Greece, pp. 100-101
Γ.94. Damoc E.C., Scigelova M., Sutton J.N., Hornshaw M.; Lopez M.; Petridou A.; Saraslanidis P.;
Galanis N.; Bogdanis G.C.; Mougios V. (2010). Changes in Muscle Tissue Proteome Following
Intermittent Sprint Training Book of Abstracts of the 6th Annual Conference of US HUPO– 7 – 10
March 2010, Denver, Colorado, http://www.ushupo.org/tabid/97/type/searchresults/Default.aspx
Γ.95. Bogdanis G.C., Alexiou V., Maridaki M. (2010). Relationship between repeated sprint ability and
aerobic fitness in young high level soccer player Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of
the European College of Sport Science, 23-26 June 2010,Antalya, Turkey, pp.548
Γ.96. Bogdanis G.C., Evangelidis, P., Tampaki, M., Maridaki, M. (2010). Influence of Exercise Order
on Physiological Responses During Resistance Exercise Book of Abstracts of the 15th Annual
Congress of the European College of Sport Science, 23-26 June 2010,Antalya, Turkey, pp.548
Γ.97. Souglis A, Bogdanis GC., Travlos A, Hatzis G, Papapanagiotou A, Kalofoutis A, Sotiropoulos A.
(2010). High intensity running profile of professional soccer players during a match: influence of
player position. Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of the European College of Sport
Science, 23-26 June 2010,Antalya, Turkey, pp 210-211.
Γ.98. Souglis A, Travlos A, Bogdanis GC, Hatzis G, Papapanagiotou A, Kalofoutis A, Sotiropoulos A
(2010). Changes in homocysteine and creatine kinase following a match in female soccer players.
Book of Abstracts of the 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, 23-26
June 2010,Antalya, Turkey, pp 415
Γ.99. Βεληγκέκας Π. και Μπογδάνης Γ. (2011). Σχέση μεταξύ της αλτικής ικανότητας με δρομικές
δοκιμασίες ταχύτητας και αλλαγής κατεύθυνσης σε αθλήτριες. Βιβλίο Πρακτικών του 1ου
Επιστημονικού Συνεδρίου του ΤΕΦΑΑ Αθήνας: Έρευνα και εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη),
Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2011. Pp 109
Γ.100. Τσολάκης Χ., Μπογδάνης Γ., Νικολάου, Α., Ζαχαρόγιαννης Η. (2011). Επίδραση
πλειομετρικών και ισομετρικών πρωτοκόλλων ειδικής προθέρμανσης στην ισχύ των άνω άκρων σε
επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες ξιφασκίας. Βιβλίο Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου
27
του ΤΕΦΑΑ Αθήνας: Έρευνα και εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη), Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2011pp.
109
Γ.101. Μπογδάνης Γ. (2011). Επιστημονική υποστήριξη στα αλτικά αγωνίσματα. Βιβλίο Πρακτικών
του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου του ΤΕΦΑΑ Αθήνας: Έρευνα και εφαρμογές στην αθλητική
επιστήμη), Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2011pp. 47-48
Γ.102. Σελιμά Ε., Μπογδάνης Γ., Βεληγκέκας Π., Καραγιαννάς Φ. (2011). Επίδραση προπόνησης
ενοργάνου γυμναστικής στην επίδοση στο άλμα επί κοντώ. Πρακτικά του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεματική ενότητα: Προπονητική ατομικών αθλημάτων), 20-22
Μαΐου 2011 Κομοτηνή, Σελ.5-6
Γ.103. Stavrinou P., Bogdanis G.C., Maridaki M. (2011). Εffects of 3 weeks of high intensity interval
training with low volume on sprint performance and plasma uric acid. Book of Abstracts of the 16th
Annual Congress of the European College of Sport Science, 6-9 July 2011, Liverpool, UK, pp. 583
Γ.104. Bogdanis, G.C, Veligekas, P., Tsoukos, T., Kostikiadis J. (2011). Determinants of standing long
jump performance in children. Book of Abstracts of the 16th Annual Congress of the European
College of Sport Science, 6-9 July 2011, Liverpool, UK, pp. 441-442
Γ.105. Veligekas, P., Bogdanis, G.C, Tsoukos, T. Selima E. (2011). Differences in the bilateral deficit
in vertical jumping between boys and girls. Book of Abstracts of the 16th Annual Congress of the
European College of Sport Science, 6-9 July 2011, Liverpool, UK, pp. 439-440
Γ.106. Tsampoukos A., Bogdanis G.C., Boobis L.H., Nevill M.E. (2012). Influence of endurance
training on the recovery of muscle metabolism and power output during repeated sprint exercise.
Proceedings of the Physiological Society (London) meeting: “The Biomedical Basis of Elite
Performance 2012”. pp. 65
Γ.107. Veligekas, P., Bogdanis, G.C., Stabolitis, C., Frantzis, D (2012). Rest interval between jumps
during track and field jumping competitions. Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the
European College of Sport Science, 4-7 July 2011, Bruges, Belgium, pp. 604
Γ.108. Veligekas, P., Bogdanis, G.C., Christofi, E. (2012). Nutritional intake of elite male and female
high jumpers during the general preparation phase. Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of
the European College of Sport Science, 4-7 July 2011, Bruges, Belgium, pp. 360-361
Γ.109. Bogdanis G.C., Kalapotharakos V. (2012). Relationship between knee extension strength and
quadriceps to hamstrings imbalances in professional soccer players. Book of Abstracts of the 32nd
World Congress of Sports Medicine (Organized by FIMS), 27-30 Sept. 2012,Rome, Italy, pp. 450
Γ.110. Veligekas P., Bogdanis G.C., Tsoukos A. (2012). Effects of warm-up duration on vertical jump
performance, Book of Abstracts of the 32nd World Congress of Sports Medicine (Organized by
FIMS), 27-30 Sept. 2012,Rome, Italy, pp. 476
Γ.111. Tsolakis Ch. & Bogdanis G.C. (2012). Acute effects of two different warm-up protocols on
flexibility and lower limb explosive performance in elite fencers. Book of Abstracts of the 32nd
World Congress of Sports Medicine (Organized by FIMS), 27-30 Sept. 2012,Rome, Italy, pp. 313
Γ.112. Τσούκος Α. Βεληγκέκας Π., Σιδερής Π., Μπογδάνης Γ. (2012). Μεταδιεγερτική διευκόλυνση
μετά από ισομετρικές συσπάσεις των μυών των κάτω άκρων: Επίδραση της γωνίας κάμψης του
γονάτου στο κατακόρυφο άλμα. Βιβλίο Πρακτικών του 2ου Συνεδρίου Βιοχημείας και φυσιολογίας
της άσκησης, Αθήνα, 12-13 Οκτωβρίου 2012. pp 15
28
Γ.113. Σελιμά Ε. Βεληγκέκας Π., Μπογδάνης Γ. (2012). Επίδραση του εξωτερικού φορτίου στο ρυθμό
ανάπτυξης δύναμης κατά τη διάρκεια κατακόρυφων αλμάτων με προδιάταση. Βιβλίο Πρακτικών
του 2ου Συνεδρίου Βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης, Αθήνα, 12-13 Οκτωβρίου 2012. pp 15
Γ.114. Μπογδάνης Γ. (2013). Άσκηση και Ανοσοποιητική Λειτουργία. Βιβλίο Πρακτικών του 2ου
Επιστημονικού Συνεδρίου του ΤΕΦΑΑ Αθήνας: «Άσκηση & Υγεία», Αθήνα, 19-21 Απριλίου2013. pp
18-19
Γ.115. Σουγλής Α., Τραυλός Α., Μπογδάνης Γ., Γελαδάς Ν., Σωτηρόπουλους Α. (2013). Αξιολόγηση
φυσιολογικών παραμέτρων και σωματομετρικών χαρακτηριστικών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
ανάλογα με την αγωνιστική τους θέση. Βιβλίο Πρακτικών του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου του
ΤΕΦΑΑ Αθήνας: «Άσκηση & Υγεία», Αθήνα, 19-21 Απριλίου2013. pp 50-51.
Γ.116. Bogdanis, G.C., Stavrinou P., Fatouros I.G., Philippou A., Draganidis D., Chatzinikolaou A.,
Ermidis G., Maridaki M. (2013). Effects of short-term high-intensity interval training on oxidative
stress responses and antioxidant status in healthy humans. Book of Abstracts of the 18th Annual
Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona, Spain, pp.
Γ.117. Donti, O., Tsolakis, Ch., Katsikas, Ch., Bogdanis, G.C. (2013) Acute effects of two different
warm-up protocols on flexibility and lower limb explosive performance in elite female artistic and
rhythmic gymnasts. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport
Science, 26-29 June 2013, Barcelona, Spain, pp.
Γ.118. Selima, E, Bogdanis, G. C., Veligekas, P, Terzis, G (2013) Effects of a six-weeks plyometric
and ballistic resistance training on vertical jumping performance. Book of Abstracts of the 18th
Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona, Spain, pp.
Γ.119. Tsoukos A, Bogdanis G.C., Veligekas P, Tsolakis Ch., Terzis G. (2013) Effects of muscle
contraction type on postactivation potentiation. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the
European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona, Spain, pp.
Γ.120. Veligekas P., Bogdanis, G.C., Selima E., Christofi, E., Pafili Z. (2013) Micronutrient intake of
top level male and female high jumpers. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the
European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona, Spain, pp.
Γ.121. Donti O., Tsolakis Ch., Bogdanis G.C. (2013). Baseline levels of flexibility and power output
do not affect muscle responses to different volumes of static stretching and potentiating exercises in
elite gymnasts Βιβλίο περιλήψεων 3ου Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης. 8-9
Νοεμβρίου, Αθήνα http://www.eevfa.gr/web/documents/Book_of_abstracts.pdf
Γ.122. Φουτσιτζίδου Α., Τσούκος Α., Βεληγκέκας Π., Γ. Μπογδάνης (2013) άμεση επίδραση
πλειομετρικής άσκησης ενεργοποίησης στην απόδοση στο άλμα σε μήκος. Βιβλίο περιλήψεων 3ου
Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Σελ. 11-12. 8-9 Νοεμβρίου, Αθήνα
http://www.eevfa.gr/web/documents/Book_of_abstracts.pdf
Γ.123. Κουτσούκη Δ., Γ. Μπογδάνης, Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου, Φ. Καραχάλιου, Θ. Ψαλτοπούλου, Ι.
Μανιός, Β. Καραγιάννη, Α. Χατζάκης, Σ. Μιχαλάκος.Φυσική δραστηριότητα και παιδική
παχυσαρκία σε μαθητές δημοτικού σχολειού: αποτελέσματα από το «εθνικό σχέδιο δράσης για τη
δημόσια υγεία» (ΕΣΠΑ MIS301205). Τόμος περιλήψεων του 40ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού
Συνεδρίου,
14-17
Μαΐου
2014,
Αθήνα.
http://www.mednet.gr/application/themes/mednet/docs/40o_EPIS_perilipseis_2014_Final.pdf
Γ.124. Βλαχοπαπαδοπούλου Ε., Φ. Καραχάλιου, Θ. Ψαλτοπούλου, Δ. Κουτσούκη, Ι. Μανιός, Γ.
Μπογδάνης, Ι. Παναγιωτόπουλος, Β. Καραγιάννη, Α. Παπαπδοπούλου, Α. Χατζάκης, Σ.
Μιχαλάκος. (2014). Επιπολασμός παχυσαρκίας-υπερβαρότητας σε πανελλαδικό δείγμα μαθητών
29
δημοτικών και γυμνασίων: αποτελέσματα από το «εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία»
(ΕΣΠΑ MIS301205). Τόμος περιλήψεων του 40ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, 1417 Μαΐου 2014, Αθήνα. http://www.mednet.gr/application/themes/mednet/docs/40o_EPIS_perilipseis_2014_Final.pdf
Γ.125. Μανιός Ι., Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου, Θ. Ψαλτοπούλου, Φ. Καραχάλιου, Δ. Κουτσούκη, Γ.
Μπογδάνης, Β. Καραγιάννη, Ά. Χατζάκης Σ. Μιχαλάκος. (2014). Ο ρόλος του πρωινού γεύματος
στη γένεση της παιδικής παχυσαρκίας: αποτελέσματα από το «εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια
υγεία – αποτύπωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας». (ΕΣΠΑ MIS301205).
Τόμος περιλήψεων του 40ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, 14-17 Μαΐου 2014,
Αθήνα. http://www.mednet.gr/application/themes/mednet/docs/40o_EPIS_perilipseis_2014_Final.pdf
Γ.126. Bogdanis, G.C., Selima, E., Methenitis, S., Veligekas, P., Tsoukos, A., Terzis G. (2014).
Ιsometric leg press training at different knee angles results in a shift of the force-length relationship
of leg extensors. Book of Abstracts of the 19th Annual Congress of the European College of Sport
Science, 2-5 July 2014, Amsterdam, The Netherlands.
Γ.127. Donti, O., Bogdanis, G.C., Tsolakis, Ch. (2014). Αcute effects of intermittent and continuous
stretching on vertical jumping ability in elite athletes. Book of Abstracts of the 19th Annual Congress
of the European College of Sport Science, 2-5 July 2014, Amsterdam, The Netherlands
Γ.128. Kritikou M., Donti, O., Bogdanis G.C., Theodorakou K. (2014). Τhe relationship between
physical fitness parameters and technical execution in young rhythmic gymnasts. Book of Abstracts
of the 19th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2-5 July 2014, Amsterdam,
The Netherlands.
Γ.129. Veligekas, P., Bogdanis, G.C. (2014). Relationship between sprinting, jumping ability and
aerobic fitness in pubertal boys. Book of Abstracts of the 19th Annual Congress of the European
College of Sport Science, 2-5 July 2014, Amsterdam, The Netherlands.
Γ.130. Νταή Α., Φ. Ζάχου, Γ. Παραδείσης, Γ. Μπογδάνης, Τσολάκης Χ. (2014). Σχέση του
κατακόρυφου άλματος με φόρα και του οριζόντιου άλματος χωρίς φόρα με επιλεγμένα κινητικά
πρότυπα απόδοσης στην ξιφασκία. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας
της
Άσκησης,
Σελ.
xx-xx.
24-26
Οκτωβρίου,
Τρίκαλα
http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGS-EEVFA2014-v4.pdf
Γ.131. Donti, O., Bogdanis, G.C., Kritikou, M., Donti, A., Theodorakou, K. (2014). The relative
contribution of physical fitness parameters on technical execution score depends on the performance
level of young rhythmic gymnasts. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας
της Άσκησης, Σελ. 34. 24-26 Οκτωβρίου, Τρίκαλα http://www.eevfa.gr/web/documentsxxxxxxxxxx
Γ.132. Kritikou, M., Donti, O., Bogdanis, G.C., Theodorakou, K. (2014). The importance of physical
fitness parameters for artistic performance in young rhythmic gymnasts. Βιβλίο περιλήψεων 4ου
Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Σελ. 41. 24-26 Οκτωβρίου, Τρίκαλα
http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGS-EEVFA2014-v4.pdf
Γ.133. Πέτρου Σ., Π. Βεληγκέκας, Π. Ρωξάνας, Α. Τσούκος, Κ. Χιωτέλης, Γ. Μ. Αλυσανδράτου, Γ.
Μπογδάνης. (2014). Οξεία επίδραση της πλειομετρικής προπόνησης στην μυϊκή απόδοση σε
παιδία προεφηβικής ηλικίας. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της
Άσκησης,
Σελ.
38.
24-26
Οκτωβρίου,
Τρίκαλα
http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGS-EEVFA2014-v4.pdf
Γ.134. Χιωτέλης Κ., Π. Βεληγκέκας, Π. Ρωξάνας, Σ. Πέτρου, Γ. Μ. Αλυσανδράτου, Γ. Τερζής, Γ.
Μπογδάνης. (2014). Επίδραση μιας προπονητικής μονάδας πλειομετρικής προπόνησης στη μυϊκή
απόδοση κατά τη διάρκεια ενός εβδομαδιαίου κύκλου. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Συνεδρίου Βιοχημείας
και
Φυσιολογίας
της
Άσκησης,
Σελ.
36-37.
24-26
Οκτωβρίου,
Τρίκαλα
http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGS-EEVFA2014-v4.pdf
Γ.135. Ρωξάνας Π., Π. Βεληγκέκας, Σ. Πέτρου, Κ. Χιωτέλης, Γ. Μ. Αλυσανδράτου, Γ. Τερζής, Γ.
Μπογδάνης. Σύγκριση της οξείας επίδρασης δυο διαφορετικών όγκων πλειομετρικής προπόνησης
30
στην αλτική ικανότητα. Βιβλίο περιλήψεων 4 Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης,
Σελ. 37-38.. 24-26 Οκτωβρίου, Τρίκαλα http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGSEEVFA2014-v4.pdf
Γ.136. Giaptse, V., Emanolidi, N., Donti, O., Bogdanis, G.C., & Theodorakou, K. (2014). Comparison
of changes in the range of motion after short term training and detraining using an intermittent and a
continuous stretching protocol. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της
Άσκησης,
Σελ.
40-41.
24-26
Οκτωβρίου,
Τρίκαλα
http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGS-EEVFA2014-v4.pdf
Γ.137. Theofilidis G., Kaltsatou A., Stavropoulos-Kalinoglou A., Koutedakis Y., Bogdanis G.,
Karatzaferi C. (2014). Oxidative stress following running at maximal aerobic speed: Influence of
inclination. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Συνεδρίου Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Σελ. 38-39.
24-26 Οκτωβρίου, Τρίκαλα http://www.eevfa.gr/web/documents/PROCEEDINGS-EEVFA2014v4.pdf
ου
31
Διεθνείς αναφορές στο επιστημονικό έργο (citation index)
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των αναφορών άλλων ερευνητών στο ερευνητικό μου έργο
(πηγές Institute for Scientific Information © & Scopus Citation Tracker)
Από τον παρακάτω αριθμό αναφορών (955), οι 88 είναι αυτο-αναφορές.
H index = 13 (Of the 42 documents considered for the h-Index, 13 have been cited at least 13 times.)
Cited Author
Year Cited Work
Volum
Page Hits
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Nevill,Bogdanis GC
Nevill,,Bogdanis GC
Bogdanis GC
Chryssanthopoulos… Bogdanis
Harris…Bogdanis GC
Philippou…Bogdanis GC…
Philippou, Bogdanis GC…
Chryssanthopoulos, Bogdanis
Tsolakis, Bogdanis, Vagenas
Mavrommataki, Bogdanis
Tsolakis,Bogdanis, Vagenas
Toubekis...Bogdanis GC
Bogdanis GC
Philippou, Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bante, Bogdanis GC
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1998
1998
2002
2003
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
J PHYSIOL-LONDON
J PHYSIOL-LONDON
J SPORTS SCI
CLIN SCI
J SPORTS SCI
J PHYSIOL-LONDON
J SPORTS SCI
EUR J APPL PHYSIOL
J APPL PHYSIOL
BIOCH EXERCISE
J APPL PHYSIOL
ACTA PHYSIOL SCAND
J SPORTS SCI
J SPORTS SCI
J SPORTS SCI
EUR J APPL PHYSIOL
J SPORTS SCI
J HUM MOV STUDIES
J SPORTS SCI MED
J STRENGTH COND RES
APPL PHYSIOL NUTR METAB
EUR J APPL PHYSIOL
ISOKIN EXERC SCI
J SCI MED SPORT
J SPORTS MED PHYS FIT
e
467
475
12
87
12
482
14
74
80
9
82
163
16
20
21
93
22
50
5
20
31
101
15
10
47
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC
Kaloupsis, Bogdanis GC
Philippou, Bogdanis GC
Philippou...Bogdanis GC
Philippou...Bogdanis GC
Pafili...Bogdanis GC
Spanoudaki...Bogdanis
Philippou...Bogdanis GC
Bogdanis GC
Tsolakis Ch, Bogdanis GC
Papapanagiotou…Bogdanis GC
Saraslanidis…Bogdanis GC
Tsolakis Ch., Bogdanis GC
Bogdanis GC
Bogdanis GC…
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
SERB J SPORTS SCI
J SPORTS SCI
J SPORTS SCI MED
BIOLOGY OF SPORT
CLIN CHEM LAB MED
IN VIVO
IN VIVO
MED SCI SPORT EXER
J SPORTS MED PHYS FIT
SOMATOSENS MOTOR RES
J STRENGTH COND RES
J SPORTS SCI MED
RES SPORTS MED
J SPORTS SCI
J SPORTS SCI MED
FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
FOOD CHEM TOXICOL
1
26
7
25
47
23
23
41
50
27
25
10
19
29
11
3
61
P77
P25
128
121
363
467
65
461
876
243
329
261
454
147
859
237
1065
201
115
908
709
313
69
79
291
37
1437
525
57
777
567
859
375
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (citations)
7
9
7
3
18
183
6
86
250
18
27
100
1
20
13
48
11
10
14
12
18
4
6
12
10
1
3
7
1
9
28
4
18
1
3
2
3
3
6
1
11
2
996
32
Συντελεστές βαρύτητας των επιστημονικών περιοδικών (Impact
Factors) πηγές: Institute for Scientific Information, © 2014 The Thomson Corporation & SCOPUS
Αριθμός Εργασίας
ACTA PHYSIOL SCAND
4.25
Α6
αριθμ.
δημοσιεύσεω
ν
1
APPL PHYSIOL NUTR ME
2.23
Α15, Α48
1
2.225
0.53
Α22
1
0.527
2.96
Α27
1
2.955
5.63
Γ5
1
5.629
EUR J APPL PHYSIOL
2.30
Α4,Α11,Α21
3
6.894
FOOD AND CHEM TOXICOL
2.61
Α41
1
2.61
2.30
Γ29
1
2.299
1.15
Α28, A29
2
2.296
0.61
Α18
1
0.61
J APPL PHYSIOL
3.43
Α3,Α5
2
6.868
J PHYSIOL-LONDON
4.54
Α2,Γ2,Γ3,Γ19
4
18.176
J SCI MED SPORT
3.08
Α16
1
3.079
0.76
Α20, A32
2
1.514
J SPORT SCI
2.10
15
31.425
J SPORT SCI MED
0.90
Α1,Α9,Α9,Α10,Α24,Α35,
Γ1,Γ4,Γ6,Γ7,Γ9,Γ10,Γ22,Γ24,Γ2
8
Α13,Α25,A33,Α36,Α39,Α45,
Γ24,Γ25,Γ26,Γ27,Γ32
11
9.9
1.86
Α12,A31,Α46,Α47,Α49
5
9.29
4.48
Α26,Γ33,Γ34,Γ35,Γ36,Γ37,Γ38
7
31.325
Journal
BIOL SPORT
CLIN CHEM LAB MED
CLIN SCI
GAIT POSTURE
IN VIVO
ISOKINET EXERC SCI
J SPORT MED PHYS FIT
J STRENGTH COND RES
MED SCI SPORT EXER
RESEARCH IN SPORTS
MEDICINE
SOMATOSENS MOT RES
Impact
Factor
Συνολικ
ό Impact
4.251
Α34,Α44,Α48
1.43
0.58
3
4.275
Α30
1
0.577
ΣΥΝΟΛΙΚΟ IMPACT FACTOR
146.73
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ IMPACT
FACTOR
2.29
Linked In profile
http://www.linkedin.com/profile/view?id=134832668&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
Research Gate profile
https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Bogdanis/?ev=hdr_xprf
Resarch Gate Score: 28.72,
Impact points: 85.39
Google Scholar profile
http://scholar.google.com/citations?user=XsZ_n-4AAAAJ&hl=el
Δείκτες παραθέσεων Google Scholar
Όλες Από το 2009
Παραθέσεις (citations)
1563
823
h-index
17
13
i10-index
25
21
33
Μέλος σε Επιστημονικές Εταιρίες
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρόεδρος (διετία 2014-2016) της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας
της Άσκησης (ΕΕΒΦΑ) (τ. ταμίας, τ. Αντιπρόεδρος, τ.Πρόεδρος Διοικούσας
Επιτροπής, Ιδρυτικό Μέλος)
Mέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής (ACSM).
Mέλος της διεθνούς ομοσπονδίας Αθλητιατρικής (FIMS).
Mέλος του British Association of Sport & Exercise Sciences (BASES).
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης
Mέλος του European College οf Sport Science (ECSS).
Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ)
Mέλος της Ελληνικής Εταιρίας Φυσιολογίας (Hellenic Society of Physiology)
Μέλος/ κριτής σε Συντακτικές Επιτροπές
Επιστημονικών Περιοδικών και Οργανισμών
1995-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού
Αθλητική Επιστήμη: Θεωρία και Πράξη, Εκδότης: Επιστημονικό Συμβούλιο
Ε.Κ.Α.Ε.
1997-1999
Υπεύθυνος Σύνταξης και Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού
περιοδικού Strength & Conditioning, και του περιοδικού Άθληση – υγεία & επιστήμη
Εκδότης: Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Δύναμης-Φυσικής Κατάστασης (NSCA
Hellas).
1999-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Ελληνικό
Επιστημονικό Περιοδικό Άθληση & Κοινωνία
2009-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Ελληνικό
Επιστημονικό Περιοδικό Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (Hellenic Journal of
Physical Education & Sport)
2006-
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για το Ελληνικό Επιστημονικό Περιοδικό
Οργάνωση του Αθλητισμού Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών (Sport
Organization Journal of Sport Sciences) ΙSSN 1109-8562
2002
Κριτής άρθρων και μέλος της ομάδας σύνταξης των πρακτικών στο 7ο Ετήσιο
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης
1999-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό European Journal of Applied Physiology
2002-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Science and Medicine in Sport
2002-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Sports Sciences
2002-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
2009-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Member of Editorial Board
& Reviewer) για το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Sports Science &
34
Medicine
2009-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό International SportMed Journal of the International
Federation of Sports Medicine (FIMS)
2006-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό International Journal of Sports Medicine
2006-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Applied Physiology
2007-
Co-Chief Editor (Υπεύθυνος σύνταξης) για το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό
Serbian Journal of Sports Sciences ISSN 1452-8827 (τομέας: Exercise Physiology and
Ergometry in Sport)
2007-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό International Journal of Sports Physiology and Performance
2010-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό European Journal of Sport Science
2010-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Strength & Conditioning Research
2011-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Acta Physiologica
2012-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Physical Education and Sport Management
2010-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
2003-
Αξιολογητής Εκπαιδευτικού Υλικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
2003-2004
Μέλος τριμελούς επιτροπής κριτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη συγγραφή
του Βιβλίου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και του Βιβλίου Μαθητή για την Α’ και Β’
Δημοτικού
2010
Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων του Εθνικού προγράμματος της Σερβίας
(Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Σερβίας) για χορήγηση ερευνητικών
χρηματοδοτήσεων σε 780 ερευνητικές προτάσεις.
2011
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου: Έρευνα και
Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη (διοργάνωση: ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
2011
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου:
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης-ΕΕΒΦΑ)
2012
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κριτών περιλήψεων του 41st European
Muscle Conference
2012
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου:
35
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης-ΕΕΒΦΑ), 12-13 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα.
2012
Επιστημονική επιμέλεια Πρακτικών του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου: Βιοχημείας
και Φυσιολογίας της Άσκησης (διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία Βιοχημείας και
Φυσιολογίας της Άσκησης-ΕΕΒΦΑ), 12-13 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα.
2012
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου:
Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children,
Youth and Adults”, 11-12 Δεκεμβρίου 2012, Βελιγράδι, Σερβία.
2013-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Physiology (London)
2013-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό American Journal of Physiology (Regulatory, Integrative and
Comparative Physiology)
2013
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου: «Άσκηση &
Υγεία» (διοργάνωση: ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
2013
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου:
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης-ΕΕΒΦΑ), 8-9 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα.
2013-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer)
Επιστημονικό Περιοδικό Κινησιολογία, (έκδοση: Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας)
2013-
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ελληνικού Επιστημονικού Περιοδικού
Επιθεώρηση Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, έκδοση: Ελληνική Εταιρεία
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης
2013-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Biomed Central (BMC Research Notes)
2013-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Biomed Research International
2013-
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Measurement
2014
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Human Movement Science
2014
Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) για το Διεθνές
Επιστημονικό Περιοδικό Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
2014
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου:
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία
Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης-ΕΕΒΦΑ), 24-26 Οκτωβρίου 2014,
Τρίκαλα.
για
το