newsletter OAEE 16_5_2012

ΜΑΪΟΣ 2012
“ΟΑΕΕ: $υνατότητα κατάταξης σε χαµηλότερη ασφαλιστική κλίµακα”
Σύµφωνα µε την πρόσφατη υπουργική απόφαση Φ.80000/10255/334/03.05.2012, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους
επαγγελµατίες να υπαχθούν σε χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία και κατ’ επέκταση να µειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές
τους. Την ευνοϊκή αυτή ρύθµιση µπορούν να ακολουθήσουν τόσο οι υπόχρεοι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ που είναι ενήµεροι επί των
τρεχουσών υποχρεώσεων τους και δεν έχουν άλλες οφειλές, όσο και εκείνοι που βρίσκονται σε ρύθµιση των οφειλών τους και την
τηρούν κανονικά. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία γίνεται η επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία.
Τα κυριότερα σηµεία της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προβλέπουν τα εξής:
Tax Consulting Services | Accounting and Payroll Services | Corporate Advisory Services |
ΜΑΪΟΣ 2012
$ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
5ικαίωµα επιλογής στην αµέσως κατώτερη ή στη δεύτερη
▪ Ασφαλισµένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική
κατώτερη ασφαλιστική κλίµακα από την κατηγορία στην
κατηγορία µπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην
οποία υπάγονται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις
υποχρεωτική κατηγορία µε αίτησή τους.
του π.δ. 258/2005, έχουν οι εξής ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ:
ΧΡΟΝΟΣ
▪ Ασφαλισµένοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
είναι ενήµεροι.
▪ Το
▪ Όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών,
την τηρούν κανονικά και είναι ενήµεροι.
δικαίωµα
ασφαλιστική
επιλογής
κατηγορία
κατάταξης
ασκείται
σε
µε
κατώτερη
αίτηση
του
ασφαλισµένου, το οποίο άπαξ και ισχύει έως την
31.12.2014.
Η
αίτηση
κατάταξης
σε
κατώτερη
▪ Ασφαλισµένοι που έχουν επιλέξει να µεταταχθούν
ασφαλιστική κλίµακα υποβάλλεται στο αρµόδιο κατά
προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και
περίπτωση Περιφερειακό τµήµα του ΟΑΕΕ το οποίο και
έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύµφωνα
εκδίδει την σχετική πράξη κατάταξης.
µε τις διατάξεις του π.δ.258/2005.
▪ Η κατάταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία
Επισηµαίνετε ότι οι προαιρετικά ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ
και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης της
εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία,
παρ.5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.
αρχίζει από το επόµενο δίµηνο µετά την ηµεροµηνία της
αίτησης.
ΧΡΟΝΙΚΟ $ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ
Στις περιπτώσεις όµως που έχει υποβληθεί αίτηση µετά
την
ηµεροµηνία
έναρξης
ισχύος
του
Ν.
▪ Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κλίµακα ισχύει
4075/2012(11.04.2012) και πριν την δηµοσίευση της
για όσο χρόνο οι ασφαλισµένοι είναι ενήµεροι είτε γιατί
Υπουργικής Απόφασης Φ.80000/10255/334 (03.05.2012),
καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους, είτε γιατί
τότε οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα
τηρούν την ρύθµιση στην οποία έχουν υπαχθεί.
ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές από το αµέσως επόµενο δίµηνο της
▪ Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώµατος κατατάσσονται
στη κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και σε
κάθε
περίπτωση
στην
κατηγορία
που
δηµοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης ( δηλαδή για το
δίµηνο Ιουλίου- Αυγούστου).
υπάγονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.258/2005.
▪ Ασφαλισµένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το
δικαίωµα προκαταβολής εισφορών µε την έκπτωση του
▪
Ασφαλισµένοι
που
έχουν
ασφαλιστική κατηγορία έως
υπαχθεί
την
σε
κατώτερη
31.12.2014
κατατάσσονται αυτοδίκαια από την 01.01.2015 στην
άρθρου
48
Ν.3943/2011
µπορούν
παράλληλα
να
ασκήσουν το δικαίωµα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κλίµακα.
κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει
αίτηση.
Tax Consulting Services | Accounting and Payroll Services | Corporate Advisory Services |
ΜΑΪΟΣ 2012
ΠΑΡΑ$ΕΙΓΜΑ
Παραδείγµατα οφέλους αν ζητηθεί η µετάταξη στην
αµέσως χαµηλότερη ασφαλιστική κλάση.
Για
ασφαλισµένους
µετά
την
01/01/1993
(ΝΕΟΙ
Για ασφαλισµένους πριν την 01/01/1993 (ΠΑΛΑΙΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΛΑΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕ
ΟΦΕΛΟΣ
ΚΛΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΗΜΕΡΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
210,71
257,34
307,19
335,37
386,86
436,30
466,54
504,47
538,55
572,66
606,74
640,82
674,92
709,01
ΜΗΝΙΑΙ
ΣΕ
ΟΦΕΛΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
335,37
386,86
436,30
466,54
504,47
538,55
572,66
606,74
640,82
674,92
51,49
49,44
30,24
37,93
34,08
34,11
34,08
34,08
34,10
34,09
Π01
Π02
Π03
Π04
Π05
Π06
Π07
Π08
Π09
Π10
Π11
Π12
Π13
Π14
245,20
278,93
314,99
335,37
372,60
408,38
430,25
457,69
482,34
507,01
531,66
556,31
580,98
605,64
335,37
372,60
408,38
430,25
457,69
482,34
507,01
531,66
556,31
580,98
37,23
35,78
21,87
27,44
24,65
24,67
24,65
24,65
24,67
24,66
Tax Consulting Services | Accounting and Payroll Services | Corporate Advisory Services |
ΜΑΪΟΣ 2012
Tax Consulting Services | Accounting and Payroll Services | Corporate Advisory Services |