Μερικά απο τά έργα μας.

Οι παρακάτω επιχειρήσεις / ιδιώτες / οργανισµοί έχουν συνεργαστεί µαζί µας στα εξής:
ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – LOGISTICS & ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
∆ΕΛΤΑ Α.Ε
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α.Ε
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΘΗΝΑ
2.
ΝΙΚΑΣ Α.Ε
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
3.
ΕΝΩΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
4.
ΑΝΥΦΙ Ε.Π.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΟ
5.
Γ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΓΩΤΑ Kayak
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
6.
ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆ΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
7.
ΑΤΛΑΝΤΙΚ SUPER-MARKET
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡ.
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΓΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΠΡΟΨΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Μ.Τ
•
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
•
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
•
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆ΩΝ
•
ΚΑΙ ΤΟΥΝΕΛ ΒΑΘΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ (28.000 Μ3)
8.
ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
9.
ΛΟΥΣΤΡΑΛΑΚ ABEE
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
10.
ΠΕΚΕΠΛΑΣΤ
ΚΟΡΩΠΙ
11.
ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
12.
ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ O.E
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆ΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
•
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
•
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
•
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
•
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
13.
Γ. ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΓΩΤΑ Kayak
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
14.
VICTORIA A.E.
ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
15.
ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
16.
ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
17.
ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
18.
ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
19.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
20.
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ- ΚΙΟΥΣΗΣ
ΕΠΕ (KLIMATIKA)
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΛΕΒΗΤΩΝ & ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
21.
∆. ΧΑΤΖΗΛΕΝΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
22.
23.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΥΙΤΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΥΙΤΙ∆ΗΣ
24.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΥΙΤΙ∆ΗΣ
25.
SINTECNO SIMAST HELLAS
ABETE
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
1. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΜΠΕΤΟΝ
2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΟΠΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΟΠΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
26.
SINTECNO SIMAST HELLAS
ABETE
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
27.
SAFEDOOR
ΜΑΡΙΑ & ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΤΥΧΊ∆ΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ
28.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟς
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
29.
ΕΝΑ PRODUCTIONS
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
BIG BROTHER
ΚΑΡΕΛΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΤ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
30.
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΦΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
31.
ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆ΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
32.
VELOS A.T.M.N.E.E
ΚΤΙΡΙΟ LOGISTICS
ΚΟΡΩΠΙ
33.
VELOS A.T.M.N.E.E
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ LOGISTICS
ΚΟΡΩΠΙ
34.
ΓΕΓΟΣ SUPER-MARKET
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ
-ΙΣΟΓΕΙΟ SUPER MARKET
-ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
-ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
-Β’ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
35.
ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΑΡΗ Ο.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΒΙΟΜ.ΖΩΝΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
•
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
36.
ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΑΡΗ Ο.Ε
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ)
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)
37.
Ν.ΤΕΡΖΗΣ-Σ.ΚΑΣΑΠΙΑΝ
SENICO
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
& ΥΙΟΣ Ο.Ε
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΡΕΝΤΗ
39.
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
40.
Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ)
ΚΟΡΩΠΙ
38.
ΠΗΓΕΣ ΛΑ∆ΩΝΑ
ΑΧΑΪΑΣ
Γ .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
41.
BONAPLAST ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ
Β.ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
42.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
43.
ΕΥΤΑΞΙΑ∆ΗΣ-ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ
Ο.Ε
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
(ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΕΙΟ)
ΚΟΡΩΠΙ
Γ. ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
44.
ΕΥΤΑΞΙΑ∆ΗΣ-ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ
Ο.Ε
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
(ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΕΙΟ)
ΚΟΡΩΠΙ
45.
MINOS FOODS
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΒΙΟΜΗΧ.ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
46.
LA FOURCHETTE ABEE
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ,ΕΙ∆ΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ .ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
&ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Μ.Τ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΦΟΥΣΚΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
47.
48.
49.
DRAGO BOATS A.E
DRAGO BOATS A.E
Κ.ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΑΕ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α)
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α)
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ &
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ.
ΚΟΡΩΠΙ
Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ
ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ
ΒΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
•
•
•
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ
50.
ΤΕΡΖΗΣ - ΚΑΣΑΠΙΑΝ Ο.Ε
SENICO
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΓΑΡΩΝ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
51.
ΑΘ.ΡΑΠΤΟ∆ΗΜΟΣ Ο.Ε
SAHARA ΓΛΥΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
•
ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ.ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
52.
ΑΘ.ΡΑΠΤΟ∆ΗΜΟΣ Ο.Ε
SAHARA ΓΛΥΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΠΝΑΕΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΥΣΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
53.
ART & HOBBY A.E
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
54.
ΒΙΑΜΑΚ Α.Ε
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
(ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ-ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ)
ΚΟΡΩΠΙ
55.
ΤΖΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
57.
KAYAK AEBE
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΠΛΗΡΗΣ
ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
•
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ,
58.
ACT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
59.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 1 & ΚΤΙΡΙΟ 2)
ΟΤ 12Β
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
60.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΟΤ 12Γ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
61.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΟΤ 12Α
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
62.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΟΤ 12Α
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ (ICE
STORANGE) ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΨΥΧΡΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΨΥΧΡΟΥ
ΝΕΡΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ.
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
63.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΟΤ 12Γ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
64.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΟΤ 9Γ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
65.
ΘΕΜΕΛΙΑ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ ΑΤΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 4
ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΟΤ 9Α
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΚΑΛΥΒΙΑ
66.
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
67.
THEASIS
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΜΟΥΡΑΓΙΟ Α.Ε
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
68.
PUZZLE HOUSE
ΑΘΗΝΑ
69.
ΠΑΠΑΡ∆ΕΛΑ Α.Ε
70.
ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΧΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ LA PASTERIA
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ &
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
71.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
72.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
(ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)
ΠΕΝΤΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
73.
MAD DOG A.E
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
74.
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΤΖΑΜΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Α. ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β.ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
75.
ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΡΕΤΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΦΕ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β.ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
76.
‘’ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ’’
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΦΑΓΗΤΩΝ ‘’catering’’
ΓΕΡΑΚΑΣ
Α. ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β.ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
•
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
77.
Α ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ &
Γ.ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε
ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β.ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
78.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΑΜΙΏΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
79.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
ΜΟΝΑ∆Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ &
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΦΕΛΛΟ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΕΛΕΤΗ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
80.
ΤΖΙ-ΕΣ ΑΒΕΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Β.ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
81.
‘’TAS’’ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε
82.
ENVIROCHEM Α.Ε
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
•
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ &
•
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ &
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟIΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
Α. ΜΕΛΕΤΗ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β. ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ –
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ CO2,
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ.
•
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ &
ΜΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ &
ΕΝΕΡΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
•
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ &
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ.
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ IP ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ
CCTC .
Β. ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΏΡΟΥ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ,
∆ΑΠΕ∆Α, ΡΟΛΛΑ,
ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΏΡΟΥ
(ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΓΑΙΟΥΦΑΣΜΑΤΑ,
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ, ΡΑΜΠΕΣ
Α
∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 3 )
•
ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΙΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ NATO)
ΜΕΛΕΤΗ
•
Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
•
83.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΑΤΑΣ Ε.Π.Ε
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΕΩΜΗΛΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ο
2 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
2.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
3.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
5 ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
4.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
5.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
6.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ο
ΝΙΚΑΙΑ
ο
ΝΙΚΑΙΑ
1 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ο
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΣΙ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
81 & 82 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ &
ον
ον
51 & 52 Ν/Γ ΑΘΗΝΩΝ
ον
ον
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
7.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.-Κ/Ξ
ΖΟΡΜΠΑ∆ΑΚΗΣΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ
8.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.- Κ/Ξ
ΕΡΓΟΝ ΕΠΕΗΛΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΓΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ου
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
12.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.- Κ/Ξ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ου
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
13.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.- Κ/Ξ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΘΟΡΙΚΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
14.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ Α.Τ.Ε.
1 & 2 ΤΕΕ-ΣΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
15.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ –
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
Κ/Ξ Ε∆ΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
‘’ ΕΣΤΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ’’
& ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
Ο
Ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
16.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ –
ΤΣΜΕ∆Ε
17.
1η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
18.
Α&∆
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΑΤΕ
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΜΕ∆Ε
ΑΘΗΝΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
19.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
20.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
22.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
23.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
24.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
21.
25.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΟ∆.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΟ∆. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΨΥΓΕΙΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : ΑΜΜΩΝΙΑ
26.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
27.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
28.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΑΤΡΑ
29.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΧΑΛΚΙ∆Α
30.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
31.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
32.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΨΥΓΕΙΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : ΑΜΜΩΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΨΥΓΕΙΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : ΑΜΜΩΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΨΥΓΕΙΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : FREON 22
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΨΥΓΕΙΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : FREON 22
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : FREON 22
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΟΥ
(ΣΙΛΟ ΜΕ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : ΑΜΜΩΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΟ∆.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
33.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΙΟΥ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΧΙΟΣ
34.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΠΑΤΡΑ
35.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
36.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΙΟΥ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΧΙΟΣ
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ.
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΧΑΛΚΙ∆Α.
ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ
ΧΙΟΣ
37.
38.
39.
40.
41.
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΟ∆.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΟ∆.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΟ∆.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΓΟΛΕΠΙΟΥ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ : FREON 22
ΕΡΓΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
2.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
3.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
4.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
5.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΝΙΚΑΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
7.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
8.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΛΛΙΣΙΑ
9.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΡΑΦΗΝΑ
10.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΑΜΑ
13.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΑΝΙΑ
14.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΘΗΝΑ
15.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
16.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ
17.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
18.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
ΑΙΓΙΝΑ
19.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΑ
20.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
ΚΟΡΩΠΙ
21.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
22.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
23.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
24.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
25.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
26.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
27.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
28.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΡΚΙΖΑ
29.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡ.
30.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
31.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΛΛΙΣΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ(ΤΗΛ-DATA)
•
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
•
Υ∆ΡΟ∆. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
•
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΤΙΚ.
ΠΥΡΟΣΒ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ.
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
•
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
32.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΠΑΤΑ
33.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ
34.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΑΜΑ
35.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΝΙΚΑΙΑ
36.
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ
37.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΑΠ Α.Ε &
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
59
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ
(ΕΝΙΑΙΟ ∆ΙΚΤ. ΦΩΝΗΣ-DATA)
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRV - VAV
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ)
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
Ι. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΙΑΝΙΑ
2.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΑΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
3.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ &
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΥΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
4.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
5.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΠΟΤΑ
ΚΟΡΩΠΙ
6.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
7.
Α. ΝΤΟΥΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
8.
∆.ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
9.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΘΥΜΑΡΙ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
10.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΑΒΑΡΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΑΝΙΑ
11.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
12.
ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΝΙΣΙΖΑ
ΚΟΡΩΠΙ
13.
ΕΛΕΝΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΥΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
14.
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
15.
Γ.ΝΤΗΛΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
ΠΑΙΑΝΙΑ
16.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΕΚΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΑΡΑΜΠΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
17.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
18.
ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
19.
Γ.ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
ΒΑΡΗ
20.
Η. & Χ. ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
• Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
• ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤ. ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Β. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. ΜΗΧ. ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
21.
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
22.
Μ. ΜΙΝΕΤΟΣ
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
ΚΟΡΩΠΙ
23.
Π. ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
ΚΟΡΩΠΙ
24.
Ι. ΠΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
25.
Π. ΚΟΚΚΟΛΗΣ
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
26.
Β. ∆ΗΜΑΣ
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
ΚΟΡΩΠΙ
26.
Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
ΚΟΡΩΠΙ
27.
Κ. ΚΑΤΣΙΚΗ
ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ
ΚΟΡΩΠΙ
28.
Α.ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΦΕ - ΑΙΘ. ΜΠΙΛΙΑΡ∆ΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
29
Μ. ΚΑΚΚΑΚΗΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
30.
Μ. Α∆ΑΜ
ΨΗΤΟΠΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΑ
31.
ΣΠ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
32
∆. ΠΑΠΠΑΣ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΗΧ. ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΜΗΧ. ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
•
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ -ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
33.
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ
ΜΑΡΚ/ΛΟ
34.
Α. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
35.
Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
36.
Ν.ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4ου ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ.
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
37.
Κ.ΣΠΑΛΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ
38.
ΑΝ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
39.
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
40.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΥΤΕΣ
ΑΛΥΚΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
41.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΑΚΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΥΚΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
42.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
∆ΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
43.
ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
44.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑ
∆ΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ
ΚΟΡΩΠΙ
45.
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΚΙΚΑ
∆ΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
46.
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΝΗ
ΚΟΜΩΤΗΡΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
47.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΥΤΕΣ
ΑΛΥΚΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
48.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ
∆ΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
49.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
50.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘHKH
ΚΟΡΩΠΙ
51.
ΚΟΥΡΠΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘHKH
ΚΟΡΩΠΙ
52.
Μ.ΣΑΛΠΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
53.
ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
54.
ΜΗΝΑΣ ΜΟΥΤΣΙΟΣ
– ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
55.
56.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
57.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
58.
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
59.
Ι.ΤΣΕΒΑ – ∆. ΠΙΤΣΑΚΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΑΛΟΥΡΙ ΚΟΡΩΠΙ
58.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΑΛΟΥΡΙ ΚΟΡΩΠΙ
59.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΚΟΥΠΕΡΙ
ΚΟΡΩΠΙ
60.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
61.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΛΑΚΚΑ ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΝΑΒΥΣΟΣ
62.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
63.
ΜΑΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΧΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ
64.
Γ. ΚΑΝΑΤΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΡΕΛΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
65.
∆. ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΡΗ
66.
Π. ΤΣΕΒΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΡΗ
67.
Χ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΑΡΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
68.
ΠΕΤΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
69.
ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
∆Ω∆ΩΝΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
∆Ω∆ΩΝΗ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΡΑΤΕΑ
71.
∆Ω∆ΩΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆Ω∆ΩΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΛΙΑ∆Α. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ
72.
ΧΡ. ΠΡΟΦΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Π. ΡΑΦΤΗ
73.
Γ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
74.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟY
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Π. ΡΑΦΤΗ
75.
ΚΟΛΛΙΑΣ –ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο.Ε
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Π. ΡΑΦΤΗ
76.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΡΕΜΑΣ
ΝΕΟ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟΥ –
DELICATESSEN
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
70.
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
Π. ΡΑΦΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ .
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
77.
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ
78.
ΑΦΟΙ ΠΙΝΗ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
79.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΛΕΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΒΑΡΗ
80.
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
81.
Ν.ΣΙΩΤΟΣ Α.Ε
ΝΕΟ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
82.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ
Π.ΦΩΚΑΙΑ
83.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΟΥΣΗ &
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΟΥΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
84.
ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
85.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΦΙΛΙΑ
∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
86.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΝΑΣΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
87.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
88.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
89.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΚΛΩΝΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
90.
ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΖΟΥΡΒΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
91.
ΜΑΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΧΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΛΥΒΙΑ
Γ .ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
92.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΝΑΣΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
93.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ &
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ
94.
Ν.ΣΙΩΤΟΣ Α.Ε
∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
95.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ
96.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
97.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
MINI MARKET
ΚΟΡΩΠΙ
98.
Ν & Σ. ΠΑΝΟΥ Ο.Ε
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
99.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΠΙ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ –ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
100.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
‘’ΡΟΥΜΕΛΗ’’
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ - ΤΑΒΕΡΝΑ
Λ.ΒΑΡΗΣΚΟΡΩΠΙΟΥ
101.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
102.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ –
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΜΙΓΜΑΤΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ)
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Β .ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ .ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
103.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΑ
104.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ
(ΣΧΟΛΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
- ΝΑΟΙ- ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
NEW GENERATION
ΑΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ
2.
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ
Π.ΦΩΚΑΙΑ
3.
WELLAND A.E
ΑΝΟΙΧΤA ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
(5 ΠΙΣΙΝΕΣ)
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
4.
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
5.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
•
5 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
Α. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Β.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
6.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΟΥΝΗ
ΝΕΟ ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ
PILOTIS & GARAGE
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΦΟΥΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ
Α’ ΟΡΟΦΟ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΒΙΛΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
Κ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
2.
Ε. ΤΟΛΙΑΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
3.
∆. ΤΟΛΙΑΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
4.
Μ. ΑΡΓΥΡΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
5.
Α. ΓΚΙΑΤΑΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
6.
Χ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
7.
Γ. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
8.
Χ. ΧΑΤΖΗΣΙ∆ΕΡΗΣ
9.
Β. ΡΟΪΝΑΣ
10.
Γ. ΜΠΟΤΟΣ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
11.
Λ. ΤΟΛΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
12.
Γ. ΧΑΤΖΗΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΚΟΡΩΠΙ
13.
Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
14.
Π. ΠΑΠΑΜΑΛΑΜΗΣ
15.
Γ. ΜΠΟΥΡ∆ΟΣ
16.
Γ. ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ
17.
∆. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΕ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
18.
Σ.ΜΠΑΝΟΥΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
19.
∆. ΛΩΡΙ∆ΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
20.
Β. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
21.
Θ. ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ
22.
Σ. ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
23.
Π. ΤΟΥΝΤΑΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
24.
Π. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
25.
Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
26.
Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΓΙΟΥ
27.
Α. ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
28.
Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
29.
Τ. ∆ΗΜΑΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
30.
Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
31.
Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
32.
Π. ΚΑΡΒΩΝΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
33.
Π.ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
34.
35.
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
Σ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Θ.ΜΑΚΡΗΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
36.
Α.ΜΑΡΑΓΚΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΘΗΝΑ
37.
ΚΑΛΥΒΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
38.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
39.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΛΥΒΙΑ
40.
ΠΑΤΡΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
41.
∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
42.
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
43.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
44.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΡΕΛΑΣ
45.
ΑΓΟΥ∆ΗΜΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Π. ΡΑΦΤΗ
46.
Π. ∆ΗΜΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
47.
ΧΡ. ΛΟΥΚΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
48.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
49.
ΠΑΤΡΩΝΑ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
50.
ΠΙΕΤΡΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
51.
ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
52.
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
53.
ΝΑΣΣΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
54.
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
55.
ΓΚΙΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
56.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
57.
Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
58.
Γ. ΑΥΖΩΤΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
59.
ΜΠΟΤΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
60.
∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
61.
ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
62.
ΧΡ. ΛΟΥΚΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΟΡΩΠΙ
63.
Α. ΤΕΡΖΑΚΗ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Π. ΡΑΦΤΗ
64.
Ι. ΤΣΙΑΧΡΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
65.
Ε. ΚΑΚΚΑΚΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
66.
Ι. ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΜΑΡΚ/ΛΟ
67.
Γ. ΤΣΕΒΑ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
68.
ΓΕΓΟΣ
12 ∆ΙΟΡΟΦΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Π. ΡΑΦΤΗ
69.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
70.
ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΕΝΕΡΓ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
71.
Φ. ΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΜΑΡΚ/ΛΟ
72.
Γ. ΦΕΛΟΥΤΣΗΣ
2 ΤΡΙΟΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
73.
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΑΡΚ/ΛΟ
74.
Ε. ΓΡΙΖΑ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΙΑΝΙΑ
75.
∆. ΓΚΕΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΠΑΤΑ
76.
Ι. ΠΛΑΤΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
77.
ΦΛΩΣΣΟΥ- ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Π.ΡΑΦΤΗ
78.
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
79.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
80.
Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ –ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΝΤΡΑΦΙ
81.
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
82.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α∆ΑΜ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
•
ΠΙΣΙΝΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
• Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
• ΠΑΘΗΤΙΚΗ
83.
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ ∆ΙΟΡΟΦΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ (ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ) ΜΕ
ΠΙΣΙΝΕΣ
ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
84.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΙΚΑ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΛΩΣΣΑΡΙ
ΚΟΡΩΠΙ
85.
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΠΙ∆Α
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ ∆ΙΟΡΟΦΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ (ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ)
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
86.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ & ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΣΣΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΑΜΑΛΑ
ΚΟΡΩΠΙ
87.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
88.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ &
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
89.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
90.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
91.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΧΑΒΑΡΑ
ΚΟΡΩΠΙ
92.
93.
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
94.
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ &
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΏΝ ∆ΙΟΡΟΦΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ (ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ)
ΒΟΡΡΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
95.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΚΙΟΥΛΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ ∆ΙΟΡΟΦΩΝ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ (ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ)
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
(ΛΑΓΟΝΗΣΙ)
96.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΑΒΑΡΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕΤΟΧΙ
ΚΟΡΩΠΙ
97.
∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΠΑΡΟΖΑ
ΠΑΙΑΝΙΑ
98.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΜΑΤΖΙΟΓΛΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΜΙΝΙΑ
ΒΑΡΗΣ
99.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ∆ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
100.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
101.
ΙΛΙΑ∆Α ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ-ΚΡΙΠΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
102.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΚΑΛΑ
ΚΟΡΩΠΙ
103.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΚΙΤΣΑΚΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΚΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
104.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΑΚΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΡΟΦΑΡΤΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
105.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
106.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΙ∆ΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΣΤΙΠΙΖΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
107.
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
108.
ΛΕΚΚΑ ΓΚΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΜΙΝΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
109.
ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΜΙΝΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
110.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
111.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – 2
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΜΙΝΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
112.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 4
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΡΩΠΙ
113.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
• ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
114.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΜΙΝΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
115.
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΡΗ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 3
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΩΠΙ
116.
ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
117.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
118.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
119.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
120.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΜΙΝΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
(VRV)
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
121.
ΝΙΣΙΜ ΟΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
(ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ)
ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
122.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
123.
ΕΜΜΑΝ &
ΘΕΟ∆.ΠΑΠΑ∆ΟΚΩΣΤΑΚΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ
124.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
125.
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
126.
ΑΘΗΝΑ ΣΙ∆ΕΡΗ – ΑΝΑΣΤ.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
127.
ΦΕΡΖΑΛΕΛΙΝ ΠΑΥΛΙ∆Η
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΑ
ΚΟΡΩΠΙ
128.
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
129.
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΑΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
130.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
131.
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
132.
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΥΤΖΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΡΤΕΜΙ∆Α
133.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΤΣΗ ΡΕΦΕΝΕ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
134.
∆ΗΜΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – 2
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
135.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑ∆ΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
136.
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
137.
ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
138.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
ΤΡΙΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
139.
ΙΛΙΑ∆Α ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ 4
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΖΟΥΛΙ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
140.
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΟΥΚΙΕ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆0ΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
• ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
141.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΒΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
142.
ΧΑΡΗΣ ΤΣΟΧΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ
143.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΩΛΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΞΕΡΕΑΣ ΚΟΡΩΠΙ
144.
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΣΚΙΩΤΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΤΟΧΙ ΚΟΡΩΠΙ
145.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΟΡΩΠΙ
146.
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
147.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
148.
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΟΥΚΗ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ –
5 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΩΠΙ
149.
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ –
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
150.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΛΑΝΗ
ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
151.
ΕΛΕΝΗ & ΑΛΕΝ-ΣΤΕΛΙΟΣ
∆ΟΥΣΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΒΑΡΚΙΖΑ
152.
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ –
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
153.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΡΑΣ –
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΧΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
154.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
∆ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΥΛΑΣ
155.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΜΠΙ
ΒΑΡΗΣ
156.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΡ∆ΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
157.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
158.
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΟΣΤΑ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ
ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
•
•
•
159.
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
160.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
161.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΥΟ ΝΕΕΣ ∆ΙΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ GARAGE & ΠΙΣΙΝΑ
ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
162.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
GARAGE – ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΗ &
ΠΙΣΙΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΥΛΑΣ
163.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ∆ΗΣ
∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ – ΒΙΛΛΑ
2
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΠΙΣΙΝΑ (750 M )
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
Η/Μ ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
• Η/Μ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
•
•
•
164.
ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
(ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ , GARAGE
& ΠΙΣΙΝΑ
ΠΑΛΗΝΗ
165.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΚΙΝΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Η/Μ ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
Η/Μ ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
166.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΙΟΥΛΗ
∆ΥΟ ΝΕΕΣ ∆ΙΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & GARAGE
ΚΕΡΑΤΕΑ
167.
ΝΕΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & GARAGE
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
168.
Κ.ΚΑΜΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆Η
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΝΕΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & GARAGE
ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΟΡΩΠΙ
169.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΝΕΑ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΠΙΣΙΝΑ
ΚΕΡΑΤΕΑ
170.
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ & ΚΑΘ’ΥΨΟΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
171.
.
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ &
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ¨ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ & ΚΑΘ’ΥΨΟΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
172.
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΟΜΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ∆ΥΟΡΟΦΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & GARAGE
ΚΟΡΩΠΙ
173.
∆ΗΜΑΣ
ΘΩΜΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΟΥΚΑΣ
& ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΩΓΟΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΩΓΟΣ &
ΚΑΛΙΟΠΗ ΓΩΓΟΥ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΟΡΩΠΙ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΠΥΛΩΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΚΑΘ’ΥΨΟΣ
Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΞΗ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙ
174.
175.
∆.ΚΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΠΙ
PILOTIS ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
(ΤΡΙΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
ΚΟΡΩΠΙ
176.
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΨΙΜΑΛΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ Β’,Γ’,∆’ ΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
177.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,ΓΡΑΦΕΙΑ,ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
178.
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΦΕΛΕΖ ΡΑΜΑ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ
ΚΑΛΥΒΙΑ
179.
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ &
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
180.
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΚΗ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ
3 ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΑΠΟΛΗΞΗ
ΚΟΡΩΠΙ
181.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
(ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
182.
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ GARAGE ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
• ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
• ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
•
183.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
184.
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΚΙΚΑ
ΝΕΟ ΤΡΙΟΡΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ GARAGE
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ &
Α’,Β’ ΟΡΟΦΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(VRV)
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
185.
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΠΙ
PILOTIS ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
(9 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
ΚΟΡΩΠΙ
186.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
187.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
188.
ΕΛΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
189.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ &
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & GARAGE
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
ΚΟΡΩΠΙ
190.
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΙ∆ΕΡΗ &
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
•
191.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΦΡΩΝΗ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΕΠΙ
PILOTIS ME ΙΣΟΓΕΙΟ GARAGE
ΚΟΡΩΠΙ
192.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ME
GARAGE (∆ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
193.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
194.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,∆ΙΑΜΑΝΤΩ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΕΜΙΣΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & ∆ΩΜΑ
(ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
195.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & ∆ΩΜΑ
(ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
196.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & ∆ΩΜΑ
(6 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΚΟΡΩΠΙ
197.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΚΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
198.
ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ &
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΡΡΕ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ &
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & ∆ΩΜΑ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ
(2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
200.
ΟΛΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
GARAGE & ΠΙΣΙΝΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
201.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ∆ΥΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ & ΠΙΣΙΝΕΣ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
202.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
199.
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
203.
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ
ΛΑΛΕΧΟΥ
∆ΥΟ ΝΕΕΣ ∆ΙΟΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ &
ΠΙΣΙΝΕΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ
204.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
205.
ΜΟΥΣΑΣ ΜΩΥΣΗΣ &
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
PILOTIS KAI YPOGEIO
ΓΛΥΦΑ∆Α
206.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ
207.
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ,GARAGE, ΣΤΕΓΗ & ΠΙΣΙΝΑ
ΚΟΡΠΙ ΒΑΡΗΣ
208.
ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΑ
ΝΕ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
(MEZONETA) ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
209.
ΓΟΥΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟ∆.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
210.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
∆ΙΟΡΟΦΗ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΓΛΥΦΑ∆Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
•
211.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
2
ΥΠΟΓΕΙΟ (750 M ) ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΥΛΑΣ
212.
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
2
ΥΠΟΓΕΙΟ (650 M ) ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΟΥΛΑΣ
213.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ
ΚΗΦΗΣΙΑ
214.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ &
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
•
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•
215.
∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
(MEZONETA)
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
2
ΥΠΟΓΕΙΟ (450 M )
ΚΟΡΩΠΙ
216.
ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ &
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
217.
ΣΑΚΚΗΣ ΙΩΑΝΑΣ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
2
ΥΠΟΓΕΙΟ (550 M )
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
218.
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΚΟΥΡΛΗ
∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
(MEZONETA)
ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
219.
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΚΛΙΑΤΗ
ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
220.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
& ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΚΚΟΥ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
2
ΥΠΟΓΕΙΟ (1200 M ) ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ
ΜΕΤΟΧΙ ΡΗ
ΚΑΠΑΝ∆ΡΙΤΙ
•
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ
•
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•
ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
(VRV)
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
•
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
•
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΓ
•
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
•
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛ. ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
•
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
221.
ΦΛΟΥΡΗΣ
ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ
ΓΛΥΦΑ∆Α
222.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΓΛΥΦΑ∆Α
223.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ )
ΓΛΥΦΑ∆Α
224.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ∆ΗΜΑΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ & PILOTIS
ΚΟΡΩΠΙ
225.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
226.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΝΕΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
227.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤ. ∆ΑΒΑΡΗΣ
∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ
ΣΤΕΓΗ
ΚΟΡΩΠΙ
228.
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ου
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΟΡΟΦΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ
229.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ου
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΟΡΟΦΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ
230.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ου
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΟΡΟΦΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚ.Α∆ΕΙΑΣ
•
Υ∆ΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
•
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
•
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
•
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - ΚΕΝΑΚ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤOΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓ.ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ’’
Α/Α
1.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
Α∆ΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΑΡΗ
2.
∆ΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
3.
ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 316
ΑΘΗΝΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
4.
ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
5.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
6.
ΧΑΤΧΗΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
7.
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
∆ΡΟΣΙΑ
8.
ΛΟΥΚΑ ΖΩΙΤΣΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
9.
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
10.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆6 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ
11.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
12.
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
13.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
14.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
15.
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΕΡΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
16.
∆ΡΑΚΟΥΛΗ ΣΠΥΡΟΥΛΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
17.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 316
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
18.
ΣΑΡ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ε2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
19.
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ
74 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
20.
ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
21.
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΛΕΓΡΑΙΝΑ ΣΟΥΝΙΟ
22.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆2 /Ε2ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
23.
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΙΣΙ∆ΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΒΙΤΩΛΙΩΝ 16
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
24.
∆ΡΑΚΟΥΛΗ ΣΠΥΡΟΥΛΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ε2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
25.
ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Α ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 316
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
26.
ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2Α ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
27.
ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΩΠΙ
28.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
30.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 129
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
31.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
32.
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
33.
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
34.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1∆-∆2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 36
ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΤΣΑ ΣΠΑΤΑ
35.
ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1Α ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
36.
ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΒΑΡΗ
37.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ – ΒΡΥΣΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
5 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
29.
38.
39.
40.
41.
Α
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 .3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1Α ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 49
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ &
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
42.
ΝΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
43.
ΧΑΤΖΗΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
44.
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
45.
ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆3 (Α) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
∆,ΓΟΥΝΑΡΗ 39
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΟΡΩΠΙ
46.
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1Α ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
47.
ΚΥΡΙΤΣΗ ΞΑΝΘΗ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
48.
ΚΟΥΤΣΟΥΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
49.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
50.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΙΣΣΑΝ∆ΡΟΥ 7
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΡΩΠΙ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
51.
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι1 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
52.
ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆1(Α) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
53.
∆ΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
54.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΛΟΥΜΠΑΡ∆Α
ΚΟΡΩΠΙ
ΗΡΑΚΛΗ ΡΕΤΟΥ &
ΠΙΝ∆ΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ &
ΕΚ∆ΟΣΗ Π.Ε.Α