Πινακας Δρομολογιων Λαρισας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
( ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ )
* ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΑΠΌ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΩΡΑ
ΩΡΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
5:20
ΤΡΙΚΑΛΑ- ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
6:10
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΣΤ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟΠΗΝΕΙΑΔΑ ( 7.05 ανταπόκριση με Λάρισα)
6:30
ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
6:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΖΑΡΚΟ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ -ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
[ΕΞΠΡΕΣ]
6:45
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ
7:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
8:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ
8:30
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΣΤ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ
[ΕΞΠΡΕΣ]
10:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ( 8.45 ανταπόκριση με Λάρισα) ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
12:00
ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
10:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ--ΛΑΡΙΣΑ
13:30
ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
12:00
ΤΡΙΚΑΛΑ- ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ - ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
14:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥ-(ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ)-ΤΡΙΚΑΛΑ
13:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ
15:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ [ΕΞΠΡΕΣ]
ΠΗΝΕΙΑΔΑ ( 14.15 ανταπόκριση με Λάρισα) ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
15:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥ - (ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ) - ΤΡΙΚΑΛΑ
14:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
16:00
ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
15:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
17:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ
17:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΛΑΡΙΣΑ
18:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ- (ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ)
-ΤΡΙΚΑΛΑ
19:00
ΤΡΙΚΑΛΑ- ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
19:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ- ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ
21:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΠΌ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΩΡΑ
[ΕΞΠΡΕΣ]
[ΕΞΠΡΕΣ]
ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
6:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
6:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
8:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
8:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ (ΚΥΡ: &
ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ)
9:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
10:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ - (ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ) - ΤΡΙΚΑΛΑ
10:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ- ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ
12:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥ -ΤΡΙΚΑΛΑ
12:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-(ΣΑΒ:ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ)-ΛΑΡΙΣΑ
14:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ
14:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-( ΚΥΡ:ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ)-ΛΑΡΙΣΑ
16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΣΤ. ΚΛΟΚΩΤΟΥ -ΤΡΙΚΑΛΑ
16:30
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
18:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ - (ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ) - ΤΡΙΚΑΛΑ
19:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
19:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΤΡΙΚΑΛΑ
21:00
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΖΑΡΚΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΜΑΝΔΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ
21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΝΔΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟ-ΠΗΝΕΙΑΔΑ-ΖΑΡΚΟΦΑΡΚΑΔΩΝΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ