ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΣΕΙΡΕΣ 10
www.hellenic-lotteries.gr
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
1η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:-
Α ΛΑΧΝΟΣ
ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΣΕΙΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΛΑΧΝΟΣ
1η
2304
Β
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1η
2304
2η
2304
2304
10η
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΟΣ
Ποσό 1.503.000,00 ευρώ μεταφέρεται
στον τρίδυμο λαχνό
της επόμενης κλήρωσης
2304
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΦΟΡΟΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΤΖΑΚ - ΠΟΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Β ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
Γ ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΕΥΡΩ
75.000,00
Α-Ε
11.175,00
63.825,00
ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
42201
58117
6899
11277
12996
18174
25061
29278
32427
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.425,00
450,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
8.575,00
4.550,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
37734
45102
49348
54110
64862
70201
74244
77028
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
ΚΕΡΔΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
80
943
2294
2304
3054
3805
4556
5307
6078
6899
7690
8311
9262
9983
10655
11277
11699
12291
12315
12996
13787
14268
14879
15570
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
350,00
350,00
16281
16962
17493
18174
18945
19756
20337
21228
22009
22796
23227
23938
24149
24820
25061
25982
26533
27084
27495
27986
28657
29278
30199
31440
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
32427
33198
33979
34690
35351
36182
36983
37734
38445
39196
39927
40608
40659
42170
42201
42348
43089
43660
44271
45102
45643
46374
47155
47906
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
48657
49348
50099
50980
51611
52222
53299
54110
54971
55302
56123
56934
57685
58117
58246
58498
58969
59690
60351
61102
61983
62530
64291
64862
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
65443
66194
66975
67496
67577
67858
68429
69260
70201
70652
71403
72134
72311
73072
73783
74244
74965
75446
76117
77028
77679
78150
78761
79312
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
Επίσης κερδίζουν:
α) Από 40,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 04
β) Από 20,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4
γ) Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί από 02000 έως 02999
42000 έως 42999 και 58000 έως 58999
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια(πεντάδες) των
10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κληρώσεων Κρατικών Λαχείων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ