Αποτελέσματα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΣΕΙΡΕΣ 10
www.hellenic-lotteries.gr
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
14η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΚΕΡΔΗ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΛΑΧΝΟΥ:-
Α ΛΑΧΝΟΣ
ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΣΕΙΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΛΑΧΝΟΣ
5η
6707
Β
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5η
6707
6η
6707
6707
4η
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΟΣ
Ποσό 522.000,00 ευρώ μεταφέρεται στον
τρίδυμο λαχνό
της επόμενης κλήρωσης
6707
Σε όλες τις άλλες σειρές
ΦΟΡΟΣ
ΤΖΑΚ - ΠΟΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Β ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
Γ ΛΑΧΝΟΣ ΤΡΙΔΥΜΟΥ
ΕΥΡΩ
75.000,00
Α-Ε
11.175,00
63.825,00
ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟΣ
46604
62520
1431
11302
15680
17399
22577
29464
33681
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.425,00
450,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
8.575,00
4.550,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
36830
42137
49505
53751
58513
69265
74604
78647
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
ΚΕΡΔΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘ.
ΕΥΡΩ
520
1431
2082
2553
3164
3715
4483
5346
6697
6707
7457
8208
8959
9710
10481
11302
12093
12714
13665
14386
15058
15680
16102
16694
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
16718
17399
18190
18671
19282
19973
20684
21365
21896
22577
23348
24159
24740
25631
26412
27199
27630
28341
28552
29223
29464
30385
30936
31487
350,00
Φορ/ται
350,00
500,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
31898
32389
33060
33681
34602
35843
36830
37601
38382
39093
39754
40585
41386
42137
42848
43599
44330
45011
45062
46573
46604
46751
47492
48063
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
48674
49505
50046
50777
51558
52309
53060
53751
54502
55383
56014
56625
57702
58513
59374
59705
60526
61337
62088
62520
62649
62901
63372
64093
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
350,00
350,00
64754
65505
66386
66933
68694
69265
69846
70597
71378
71899
71980
72261
72832
73663
74604
75055
75806
76537
76714
77475
78186
78647
79368
79849
500,00
350,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
500,00
500,00
350,00
350,00
Φορ/ται
350,00
350,00
Επίσης κερδίζουν:
α) Από 40,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 07
β) Από 20,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7
γ) Από 10,00 ευρώ όλοι οι αριθμοί από 06000 έως 06999
46000 έως 46999 και 62000 έως 62999
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια(πεντάδες) των
10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κληρώσεων Κρατικών Λαχείων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ