Για να δείτε το ποιστοποιητικό ανάλυσης καντε κλικ εδώ

ICMEA
Institute of Chemical, Microbiological & Environmental Analysis
Ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΟΦ: 0439/95, ΥΠΕΧΩΔΕ: 9114/2003, ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 320173/97 & 094545/03, ΕΛΟΓ: 00150,
Διαπίστευση Εργ/ρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Νο Πιστ. 657 συμφ. με το ISO 17025:2005 / Πιστοποίηση από Theodynamics Ltd Νο πιστ. Gr01-QMS-074 συμφ. με το ISO 9001:2008
ISO 17025:2005
ISO9001:2008
P-D-C-A
Κωδικός: LABi05-01
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Σελίδες 1 από 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ/CERTIFICATE OF ANALYSIS
127683-1
Αριθμός Πιστοποιητικού/ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εντολέας εργαστηριακής εξέτασης:
Διεύθυνση:
Ημερομηνία δειγματοληψίας:
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος για εργαστηριακή δοκιμή:
Ημερομηνία διενεέργειας δοκιμής- έναρξη / λήξη:
Το δείγμα παραδόθηκε στο εργαστήριο από:
Δειγματολήπτης:
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 62200
08/11/2012
09/11/2012
09/11/2012 – 12/11/2012
ΚΟΥΡΙΕΡ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/Results of Analysis
ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ
Χαρακτηρισμός δείγματος:
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Μέθοδος
Ανάλυσης
Εξεταζόμενη παράμετρος
Αποτέλεσμα
Μονάδα
μέτρησης
Κοινό
παρθένο
Μειονεκτικ
ό παρθένο
< 2,0
< 3,3
< 3,3
Εξαιρετικο Παρθενο
Οξύτητα
Βαθμοί
οξύτητας
< 0,8
Ελαϊκό οξύ
%
ΚΤΠ
0,25
Συντελεστής απορρόφησης Κ270
DFG CIV - 6
0,09
-
M 0,22
M 0,25
M 0,25
m 0,25
Συντελεστής απορρόφησης Κ232
DFG CIV - 6
1,160
-
M 2,50
M 2,50
M 2,60
M 3,70
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0,01
M 0,01
M 0,01
M 0,01
-
DFG CVI - 6A
0,34
Μ 20
> 20
Απόκλιση Συντελεστή απορρόφησης ΔΚ
Αριθμός Υπεροξειδίων
mmol
O2/kg
Εξετάσεις ανιχνευτικού προσδιορισμού κατηγορίας ελαιολάδου
Μέθοδος
Χαρακτηρισμός είδους
Απόσβεση στα Ε270 nm
Ανάλυσης
0,09
Ελαιόλαδο
DFG CIV - 6
20
Τιμή R
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
13
Εξαιρετικό παρθένο
Εξετάσεις γνησιότητας ελαιολάδου (πρόσμιξη ξένων προς το ελαιόλαδο έλαια)
Ποιοτικός έλεγχος ελαιολάδου με απλά κριτήρια ποιότητας όπως γίνεται στην Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία:
Μέθοδος
Χαρακτηρισμός
Ε 315 (4% w/v 1 cm)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ανάλυσης
Είδος λαδιών
DFG CIV - 6
0,160
Χωρίς πρόσμιξη
Διεύθυνση Εργαστηρίου:
Ελληνικής Δημοκρατίας 24, 65201 ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ. 2510-230106 & ΦΑΞ. 2510-230106, email: [email protected]
Καβάλα, την 12/11/2012
Για το ICMEA
Η υπεύθυνος Ποιότητας
ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Δρ. Μαρία Σιδηρέλλη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MARBURG-Γερμανίας
Βιοχημικός-Μικροβιολόγος
Το πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του και κατόπιν γραπτής έγκρισης από το εργαστήριο
Το παρόν πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει γνωματεύσεις και ερμηνείες.
ICMEA./1η έκδοση/01-03-09
ICMEA./2η αναθεώρηση/ 03/12/2009
Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Γενικός Διευθυντής
ICMEA
Institute of Chemical, Microbiological & Environmental Analysis
Ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΟΦ: 0439/95, ΥΠΕΧΩΔΕ: 9114/2003, ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 320173/97 & 094545/03, ΕΛΟΓ: 00150,
Διαπίστευση Εργ/ρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Νο Πιστ. 657 συμφ. με το ISO 17025:2005 / Πιστοποίηση από Theodynamics Ltd Νο πιστ. Gr01-QMS-074 συμφ. με το ISO 9001:2008
ISO 17025:2005
ISO9001:2008
P-D-C-A
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Κωδικός: LABi05-01
Σελίδες 1 από 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ/CERTIFICATE OF ANALYSIS
127683-1Β*
Αριθμός Πιστοποιητικού/ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
Εντολέας εργαστηριακής εξέτασης:
Διεύθυνση:
Ημερομηνία δειγματοληψίας:
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος για εργαστηριακή δοκιμή:
Ημερομηνία διενεέργειας δοκιμής- έναρξη / λήξη:
Το δείγμα παραδόθηκε στο εργαστήριο από:
Δειγματολήπτης:
ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 62200
08/11/2012
09/11/2012
15/11/2012 – 22/11/2012
ΚΟΥΡΙΕΡ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/Results of Analysis
ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ
Χαρακτηρισμός δείγματος:
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΔΙΟΥ
Εξεταζόμενη παράμετρος
Αποτέλεσμα
Όψη
Υγρό λεπτόρευστο, θολό πρασινοκίτρινο
Οσμή
Ευχάριστη – φρουτώδης
Γεύση
Υπόπικρη, πικάντικη, αισθητή κατα την κατάποση στον φάρυγγα
ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΟΥ
Εξεταζόμενη παράμετρος
Αποτέλεσμα
Μονάδα Μέτρησης
Ελαιοκανθάλη
202,7 ± 8,5
mg/kg
98,8 ± 4,2
mg/kg
Ελαιασίνη
* Οι αναλύσεις έγιναν σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τα σχόλια
τους σχετικά με το προσκομιθέν δείγμα και σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγουν προκύπτουν τα παρακάτω
όπως αναφέρει και ο επίκουρος καθηγητής κύριος Π. Μαγιάτης:
“ Διαπιστώθηκε ότι η τιμή ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο των
δειγμάτων ελληνικών ελαιολάδων ( 99 και 48 mg/kg αντίστοιχα) που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη που
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Σημειώνεται ότι οι ουσίες Ελαιοκανθάλη και Ελαιασίνη διαθέτουν σημαντική βιολογική δράση και σε αυτές έχουν
αποδοθεί αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες.”.
Διεύθυνση Εργαστηρίου:
Ελληνικής Δημοκρατίας 24, 65201 ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ. 2510-230106 & ΦΑΞ. 2510-230106, email: [email protected]
Καβάλα, την 12/11/2012
Για το ICMEA
Η υπεύθυνος Ποιότητας
ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Δρ. Μαρία Σιδηρέλλη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MARBURG-Γερμανίας
Βιοχημικός-Μικροβιολόγος
Το πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του και κατόπιν γραπτής έγκρισης από το εργαστήριο
Το παρόν πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει γνωματεύσεις και ερμηνείες.
ICMEA./1η έκδοση/01-03-09
ICMEA./2η αναθεώρηση/ 03/12/2009
Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Γενικός Διευθυντής