ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΚΩΔ. ΛΕΩΦ.
ΩΡΑ
104808
6:50
7:25
ΣΕΡΒΙΑ - ΛΙΒΑΔΕΡΟ
ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΣΕΡΒΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
6:50
7:25
7:35
6:30
7:10
7:30
7:40
7:50
7:50
ΣΕΡΒΙΑ -ΜΕΤΑΞΑ
ΛΙΒ
104807
ΜΕΤ
112301
ΡΥΜ
803
ΘΕΣ
44
32
112
117
92
121084
ΕΛ-1
102412
ΕΛ-2
40
133
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΩΡΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΕΜΠΤΗ 02.04.15
ΩΡΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΩΡΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
12:25 ΣΕΡΒΙΑ (1ο+2ο+4ο ΔΗΜ)-ΚΡΑΝ-ΑΥΛΕΣ-ΓΟΥΛ-ΡΥΜΝ
14:30 ΣΕΡΒ-ΠΡΟΣΗΛ-ΜΙΚΡ-ΤΡΑΝ-ΕΛΑΤΗ
ΜΕΤΑΞΑ-ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΤΡΙΓΩΝ-ΠΟΛΥΡΑΧΟ-ΣΕΡΒΙΑ(ΜΑΘΗΤ)
ΣΕΡΒΙΑ-ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
ΤΡΑΝΟΒ-ΡΥΜΝΙΟ(ΜΑΘΗΤ+ΕΠΙΒ)
ΡΥΜ-ΓΟΥΛ- 7:45 ΑΠO ΑΥΛΕΣ-ΣΕΡ (1ο + 2ο + 4ο ΔΗΜΟΤ)
ΣΕΡΒΙΑ - ΚΡΑΝΙΔΙΑ
ΚΡΑΝΙΔΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ (ΜΑΘΗΤΕΣ)
13:15 ΣΕΡΒ - ΙΜΕΡΑ (2ο + 4ο ΔΗΜΟΤΙΚ + ΓΥΜΝ)
14:30 ΣΕΡΒ-ΤΡΙΓΩΝ-ΜΕΤΑΞΑ
8:00
ΣΕΡΒΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ
14:30 ΣΕΡΒΙΑ - ΛΙΒΑΔΕΡΟ
15:10 ΛΙΒΑΔΕΡΟ - ΣΕΡΒΙΑ
14:00 ΚΟΖΑΝΗ-ΣΕΡΒΙΑ
10:00 ΣΕΡΒΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ
11:00 ΚΟΖ - ΘΕΣ (Μ.Β.)
15:00 ΚΟΖΑΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ
14:00 4ο ΔΗΜΟΤ - ΛΑΒΑ
14:20 ΣΕΡΒΙΑ -ΠΛΑΤΑΝΟΡ
ΣΕΡΒΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
6:00
7:00
ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΑΤΗ
ΕΛΑΤΗ-ΤΡΑΝ-ΠΡΟΣ-ΣΕΡ
(ΜΑΘΗΤΕΣ)
7:40
7:50
13:15
12:30
6:40
7:40
8:15
ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΑΤΗ
ΣΕΡΒΙΑ-ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
ΕΛΑΤΗ-ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ-ΤΡΑΝΟΒ(ΔΗΜ+ΓΥΜΝ)
ΤΡΑΝ-ΜΙΚΡ-ΣΕΡΒ
ΣΕΡΒΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΡ
ΠΛΑΤΑΝΟΡ - ΣΕΡΒΙΑ
4ο ΔΗΜΟΤ - ΛΑΒΑ
ΜΟΝΟ ΤΡΙΤ+ΤΕΤΑΡ
13:20 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ(ΔΗΜ+ΓΥΜΝ)-ΕΛΑΤΗ
14:00 ΤΡΑΝΟΒ(ΔΗΜ+ΓΥΜΝ)-ΕΛΑΤΗ(ΔΕΥΤ+ΠΑΡ)
ΕΦΕΔΡΙΚΟ
06:30 - 13:30
114
91
ΙΜΕΡ
104806
ΔΕΥΤΕΡΑ
Λ-1
103101
ΚΟΖ
__
137
7:00
7:30
7:45
8:00
ΣΕΡΒΙΑ - ΙΜΕΡΑ
13:15 ΚΡΑΝ-ΑΥΛ-ΓΟΥΛ-ΡΥΜ
ΙΜΕΡ-ΝΕΡΑΪΔ-ΣΕΡΒ
(1ο + 2ο + 4ο ΔΗΜΟΤ)
Απo ΝΕΡΑΙΔΑ(ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ(ΠΑΝΩ ΣΤΑΣΗ)-ΣΕΡΒΙΑ
14:10 ΑΠO ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΠΛΑΤΑΝ 14:30 ΣΕΡΒ - ΝΕΡΑΪΔΑ
7:00
7:30
ΛΙΒΑΔΕΡΟ
ΛΙΒΑΔΕΡΟ(ΕΠΙΒ)-ΠΟΛΥΡ(ΜΑΘ)-ΣΕΡΒΙΑ
12:30
6:30
7:45
8:30
ΣΕΡΒ-ΚΟΖ-ΛΕΥΚΑΡΑ
11:10
ΚΟΖΑΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ
ΛΕΥΚ-ΒΑΘ-ΚΟΥΒ (ΔΗΜ+ΝΗΠ)-ΣΕΡΒΙΑ(ΓΥΜΝ)
ΣΕΡΒΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ
12:00
ΣΕΡΒΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ
13:30
ΚΟΖΑΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ
14:00 ΑΠO 4ο ΔΗΜΟΤ (ΤΡΙΤΗ + ΤΕΤ)-ΚΡΑΝ-ΓΟΥΛ
14:20 ΚΡΑΝ-ΓΟΥΛ-ΡΥΜΝΙΟ
ΙΜΕΡΑ - ΣΕΡΒΙΑ
ΤΡΙΓ-ΜΕΤ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ