επαναληπτικοι προγρ 18/4

81ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
Α/Γ - Α/Γ ΕΒ - Α/Γ -23 & Ε/Ν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΧΙΝΙΑ
17/04/2015 - 19/04/2015
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
18/04/2015
1
2
3
4
5
6
66
8:38
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΚΙΦ (1Χ) ΕΛ.ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
67
8:45
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΕΛ.ΒΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
68
8:52
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΕΡ
ΝΟΚ
ΜΑΚ
ΚΑΤ
ΜΑΚ
ΝΟΒ
ΙΩΑ
ΑΡΓ
ΚΟΕ
ΚΟΕ
ΚΟΕ
ΟΦΘ
1-2->ΤΑ, 3-6->ΤΒ
ΝΑΣ
1-4->ΤΑ
ΜΑΥ
69
8:59
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΚΩΠΟΣ ANEY (2-) ΑΝΔΡΩΝ
70
9:06
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΚΙΦ (2Χ) ΑΝΔΡΩΝ
71
9:13
72
9:20
Rep 18 - Ver 1.0
ΟΦΘ
ΝΑΣ
ΝΟΣ
ΝΟΘ
ΝΟΚ
ΝΟΒ
ΝΑΒ
1-4->ΤΑ
ΝΟΚ
ΚΟΕ
1-2->ΤΑ, 3-6->ΤΒ
ΝΟΚ2
1-2->ΤΑ, 3-6->ΤΒ
ΝΟΚ2
1-2->ΤΑ, 3-6->ΤΒ
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΚΙΦ (1Χ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΝΑΣ
ΝΑΣ2
ΚΟΖ
ΚΕΡ
ΑΙΓ2
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΩΠΟΣ ANEY (4-) ΑΝΔΡΩΝ
1
ΚΑΤ
ΚΑΛ
ΝΟΒ
ΟΦΘ
2
3
4
5
1-4->ΤΑ
6
81ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
Α/Γ - Α/Γ ΕΒ - Α/Γ -23 & Ε/Ν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΧΙΝΙΑ
17/04/2015 - 19/04/2015
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
18/04/2015
1
3
4
5
6
1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΣΚΙΦ (4Χ) ΑΝΔΡΩΝ
73
9:27
Rep 18 - Ver 1.0
2
1
ΝΟΚ
ΟΕΡ
ΟΛΥ
2
3
4
1-4->ΤΑ
5
6