Μ ΙΚ Ρ ΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

ησ
χρό
5
νια
η
Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι
εγγύ
Κοµπρεσέρ KAESER DENTAL 1
100% Γερµανίας µε 1 κεφαλή κατάλληλο για µία έδρα, 100%
από χυτοσίδηρο χωρίς ευπαθή πλαστικά µέρη, χαµηλό θόρυβο
(65dB(A) χωρίς κάλυµµα (πολύ χαµηλότερο µε κάλυµµα) και
ξηραντήρα που δεν απαιτεί ετήσια συντήρηση.
Κωδικός: KAEMHDENTAL 1 TIMH: 1.100€ χωρίς ξηραντήρα
Κωδικός: KAEMHDENTAL 1T TIMH: 2.000€ µε ξηραντήρα
Κοµπρεσέρ KAESER DENTAL 3
100% Γερµανίας µε 2 κυλίνδρους, κατάλληλο για 3-4 έδρες, χαµηλό θόρυβο 71dB(A)
και ξηραντήρα που δεν απαιτεί ετήσια συντήρηση.
Κωδικός: KAEMHDENTAL 3 TIMH: 2.000€ χωρίς ξηραντήρα
Κωδικός: KAEMHDENTAL 3T TIMH: 3.000€ µε ξηραντήρα
Χειρουργικές αναρροφήσεις
Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
FIAC
Airmed1 Ιταλίας
µε 1 κεφαλή
µε κάδο 24lt
Κωδικός:
FIAMHAIRMED
TIMH: 550 €
TURBOJET
Χειρουργική αναρρόφηση Ιταλίας µε ηλεκτρικό µοτέρ συνεχούς ροής
µε 2 µοτέρ σε µοντέλα για 1, 2 η περισσότερα ιατρεία µε δυνατότητα
καλύµµατος µε σιγαστήρα. Κωδικός: CATMHTURBOJ
FIAC
Airmed2 Ιταλίας µε 2 κεφαλές µε κάδο 24lt
Kωδικός: FIAMHAIRMED2 TIMH: 960 €
UNIJET
∆ονητής γύψου
Χειρουργική αναρρόφηση Ιταλίας µε ηλεκτρικό µοτέρ και κάδο
κατάλληλη για 1 ιατρείο µε δυνατότητα καλύµµατος µε σιγαστήρα.
Κωδικός: CATMH20322
Απολυµαντικές παστίλιες
Κωδικός: CATAY040826 TIMH: 30 € (50τµχ.)
Γυαλιά LASER
Laservision Γερµανίας
Γυαλιά µε µικρό βάρος και ειδικά φίλτρα κατάλληλα
ταυτόχρονα για χρήση Laser NdYag 1064nm,
∆ιοδικό 810nm, 940nm, 980nm, ΚΤP 532nm.
Κωδικός:LASEM700P120500 Τιµή:300 €
50
∆ιατίθενται και χωρίστα γυαλιά για Laser ErYag στα
450 € και για CO2 στα 100 €
Moνός δονητής γύψου
Κωδικός : WHIΕΜ31377 ΤΙΜΗ: 85 €
( 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | : www.sadent.com
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.