close

Enter

Log in using OpenID

1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2013 - τευ-ατηκ

embedDownload
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ 2013
Το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι ο προγραμματισμός για τα καλοκαιρινά προγράμματα
εσωτερικού/εξωτερικού της Καλοκαιρινής Περιόδου 2013 έχει ολοκληρωθεί.
Όλες οι εκδρομές/πακέτα προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, που είναι σημαντικά πιο
χαμηλές από εκείνες της περσινής χρονιάς και καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική
κρίση που διέρχεται ο τόπος μας αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε
οικογένεια.
Για την εκδρομή στην Τέμενη, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την προσπάθεια μας για εξυπηρέτηση
όλων των μελών μας και τη στόχευση μας σε οικογένειες, και αφετέρου την επιθυμία διατήρησης της
συγκεκριμένης εκδρομής λόγω των πολύχρονων δεσμών φιλίας του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ με τους Ελλαδίτες
συναδέλφους, η εκδρομή διαφοροποιήθηκε και προσφέρεται φέτος σε οικογένειες που έχουν μέχρι
και δύο παιδιά ηλικίας από 8 έως 16 χρονών.
Οι εκδρομές στο Φανάρι και Ουγγαρία έχουν διαφοροποιηθεί σε μικρό βαθμό, μετά και από δικές σας
εισηγήσεις για να καταστούν πιο ελκυστικές. Η εκδρομή στη Σερβία είναι ο καινούργιος προορισμός
που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μας: Είναι καλοκαιρινή ανταλλαγή με ένα ελκυστικό και ποιοτικό
πρόγραμμα και ήταν το αποτέλεσμα σχετικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με το Ενιαίο Συνδικάτο
Τηλεπικοινωνιών Σερβίας.
Ως αποτέλεσμα των θετικών εντυπώσεων και του αυξημένου ενδιαφέροντος για την Σκιάθο
(επαναλαμβανόμενη για επτά εβδομάδες) ήταν η αύξηση του αριθμού ενοικίασης δωματίων για το
ξενοδοχείο ESPERIDES από δέκα σε δεκαπέντε κάθε εβδομάδα., ενώ διατηρήθηκε η εκδρομή στην
Αυστρία και η κρουαζιέρα σε Ελληνικά νησιά.
Πρόγραμμα/πακέτα εκδρομών καλοκαιρινής περιόδου εξωτερικού και εσωτερικού:
Α. Πακέτα Εξωτερικού (για περιγραφή των εκδρομών και τιμές βλέπε Παράρτημα Α)
Προορισμός
Περίοδος
∆ικαιούχοι
1. ΕΛΛΑ∆Α
ΤΕΜΕΝΗ –ΑΘΗΝΑ
(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ)
2. ΕΛΛΑ∆Α
ΦΑΝΑΡΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΛΙΜΝΗ BALATON
13/07–20/7/13
10
29/6– 6/7/13
- εν ενεργεία μέλος με συνοδό
- συνταξιούχο μέλος με συνοδό
10
25/8–4/9/13
- εν ενεργεία μέλος με συνοδό
- συνταξιούχο μέλος με συνοδό
- εν ενεργεία μέλος με συνοδό
- συνταξιούχο μέλος με συνοδό
- εν ενεργεία μέλος με συνοδό
- συνταξιούχο μέλος με συνοδό
- ζευγάρια (εν ενεργεία /
συνταξιούχα μέλη)
- οικογένειες με παιδιά
10
4. ΣΕΡΒΙΑ
03/8-10/8/13
5. ΑΥΣΤΡΙΑ
22/6-29/6/13
6. ΣΚΙΑΘΟΣ
(επαναλαμβανόμενη εκδρομή για 7 εβδομάδες)
7/7-25/8/13
(7 εβδομάδες)
7. 5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
LOUIS: (Πάτμο/Άνδρο/Σύρο/Ρόδο)
οικογένειες με παιδιά
Μονάδες
Ταξιδιού
15/7-19/7/2013
- ζευγάρια (εν ενεργεία /
συνταξιούχα μέλη)
- οικογένειες με παιδιά
10
10
5
5
Β. Πακέτα Εσωτερικού
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
1. Συγκρότημα Κακοπετριάς
2. Συγκρότημα Λεβάντης, Πρωταρά
3. Συγκρότημα Nicki, Πόλη Χρυσοχούς
Αρ.
Οικιών
3 Υπν
Αρ.
Οικιών
2 Υπν
Αρ.
Οικιών
1 Υπν
Αρ.
Στούντιο
Μονάδες
Α’ Περίοδος
Μονάδες
Β’ Περίοδος
3
45
14
6
5
4
2
23
3
5
4
10
6
0
0
* για τιμές βλέπε Παράρτημα B
Το ∆Σ αξιολογώντας τις αυξημένες ανάγκες για χρήση μεγαλύτερης χωρητικότητας διαμερισμάτων,
ιδιαίτερα σε πολύτεκνες οικογένειες, έχει μετατρέψει τέσσερα διαμερίσματα (τρία στούντιο και ένα
του ενός υπνοδωματίου) σε δύο διαμερίσματα των 2 υπνοδωματίων στο Συγκρότημα ΛεβάντηςΠρωταρά.
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Τα κριτήρια και οι μονάδες χρέωσης εφαρμόζονται ξεχωριστά για τα πακέτα εσωτερικού και
εξωτερικού, αναλόγως εάν το μέλος έκανε χρήση εσωτερικού ή εκδρομής εξωτερικού. Με αυτό τον
τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα μέλη που κάνουν συχνή χρήση των Συγκροτημάτων ΤΕΥ-ΑΤΗΚ να
μην επηρεάζονται οι μονάδες τους στην περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν χρήση εκδρομής
εξωτερικού ή/και το αντίθετο.
Αναφορικά με τα κριτήρια προτεραιοτήτων και τις δικές σας συνολικές μονάδες (εσωτερικού και
εξωτερικού) μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας από το ενδοδίκτυο (intranet),
Αυτοεξυπηρέτηση, Καταχώρηση Αιτήσεων ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.
Ο τρόπος υπολογισμού έχει διαφοροποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω κατά την άποψη μας βελτίωση
της διαδικασίας εφαρμογής μονάδων και κατανομής. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας μας,
προχωρήσαμε στις ακόλουθες διαφοροποιήσεις οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί στο Ενημερωτικό
∆ελτίο Μαρτίου 2013. Συγκεκριμένα:
Κριτήριο 1-Τελευταία Ημερομηνία Χρήσης
Το Κριτήριο 1 διαφοροποιείται και το μέλος συγκεντρώνει 5 μονάδες (αντί 10) για κάθε χρόνο που
δεν κάνει χρήση, με μέγιστο αριθμό 50 μονάδες (αντί 100) σε περίοδο 10 ετών. Οι μονάδες που
συγκεντρώνει το μέλος διαγράφονται με την πρώτη χρήση και μετά προστίθενται εκ νέου για κάθε
χρόνο που δεν κάνει χρήση.
Κριτηρίου 2-Μονάδες Χρήσης
Στο Κριτήριο 2 δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Όλα τα μέλη έχουν 100 μονάδες. Κάθε χρήση
κοστολογείται από 4-10 μονάδες. Από τις 100 αφαιρείται το σύνολο μονάδων χρήσης που έκανε το
μέλος μέχρι σήμερα.
Κριτηρίου 3.1-Χρόνια εγγραφής μέλους (για τα εν ενεργεία μέλη)
Το Κριτήριο 3.1 για τα εν ενεργεία μέλη διαφοροποιείται με μέγιστο αριθμό τις 150 μονάδες
(αντί 100), με υπολογισμό 5 μονάδες για κάθε χρόνο από τη ημερομηνία εγγραφής ως μέλος του
ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.
2
Κριτηρίου 3.2-Χρόνια εγγραφής μέλους (για συνταξιούχους)
Το Κριτήριο 3.2 αφορά τους συνταξιούχους και διαφοροποιείται με μέγιστο αριθμό τις 125 μονάδες
(αντί 100) για μέλη που έχουν αφυπηρετήσει με 25 χρόνια ως μέλη και άνω. Για λιγότερα χρόνια ως
μέλη, υπολογίζονται 5 μονάδες για κάθε χρόνο.
Παρακαλούμε όπως ελέγξετε το σύνολο των μονάδων σας και για τυχόν λάθη ή/και απορίες
επικοινωνήστε με το Γραφείο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ με την κα Κατερίνα Κτωρή, στο τηλ. 22701394.
Τα ∆ικαιώματα, οι Υποχρεώσεις, τα Κριτήρια και η ∆ιαδικασία Επιλογής των μελών της καλοκαιρινής
περιόδου, παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ www.teyatik.com.cy ή
ακολουθώντας απευθείας τον σύνδεσμο http://www.teyatik.com.cy/tey/page.php?pageID=15&linksview=all
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Τα μέλη θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την ∆ευτέρα 20/05/2013 και ώρα
14:00 μμ, ως ακολούθως:


Τα συνταξιούχα μέλη χρησιμοποιώντας το συνημμένο «Έντυπο Αίτησης».
Τα μέλη εν-ενεργεία υπάλληλοι ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, επιλέγοντας από το ενδοδίκτυο
(intranet), Αυτοεξυπηρέτηση, Καταχώρηση Αιτήσεων ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Σημειώνεται ότι, αιτήσεις
μπορούν να καταχωρηθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από το ενδοδίκτυο και όχι από την
ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ (εξωτερική-website).
Στο ειδικό λογισμικό πρόγραμμα για την συμπλήρωση της αίτησης θα παρουσιάζεται η συνολική
χωρητικότητα και ζήτηση για το κάθε προϊόν (εκδρομές εξωτερικού, κατοικίες, διαμερίσματα).
∆ικαίωμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα καλοκαιρινών διακοπών 2013, έχουν ΟΛΑ τα μέλη
του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, ανεξάρτητα από το αν έκαναν χρήση των πακέτων εξωτερικού και εσωτερικού κατά
τα προηγούμενα χρόνια. Προτεραιότητα θα έχουν τα μέλη με τις περισσότερες μονάδες κι εφόσον
εμπίπτουν στην ανάλογη κατηγορία μελών (εν ενεργεία υπάλληλοι, οικογένειες με παιδιά,
συνταξιούχοι).
Τα μέλη μπορούν να καταχωρήσουν συνολικά για τα πακέτα εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι και
15 επιλογές με τη σειρά προτίμησης τους. ∆ιευκρινίζεται ότι διεξάγονται δύο ξεχωριστές κατανομές,
με πρώτη τα πακέτα εξωτερικού και μετά του εσωτερικού.
Το μέλος που του έχει παραχωρηθεί πακέτο εξωτερικού δεν λαμβάνει μέρος στην κατανομή
εσωτερικού. Στην περίπτωση που το μέλος είναι επιλαχών για εξωτερικό, τότε λαμβάνει μέρος στην
κατανομή εσωτερικού εφόσον είναι μέσα στις επιλογές του.
Αναφορικά με τη θέση των επιλαχόντων, το λογισμικό πρόγραμμα επιλέγει το μέλος στην ψηλότερη
θέση κατάταξης σύμφωνα με τις μονάδες του και όχι με την σειρά προτίμησης του στα πακέτα
εσωτερικού και εξωτερικού.
Τα μέλη δεν μπορούν να κάνουν χρήση στην ίδια καλοκαιρινή περίοδο πακέτο εσωτερικού και
εξωτερικού. Σε περίπτωση που μέλος έχει επιλεγεί σε πακέτο εσωτερικού και είναι επιλαχών σε
πακέτο εξωτερικού, μπορεί να κάνει χρήση εκδρομής εξωτερικού, εφόσον υπάρξει ακύρωση ή μη
αποδοχή της εκδρομής από το άλλο μέλος. Σε τέτοιο ενδεχόμενο Θα πρέπει να ακυρώσει το πακέτο
εσωτερικού.
3
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Η διαδικασία κατανομής έχει ως ακολούθως:
1. Πρώτη ηλεκτρονική κατανομή τα πακέτα εξωτερικού. Το σύστημα θα επεξεργαστεί σαν πρώτη
προτίμηση τα πακέτα εξωτερικού ανεξάρτητα με την θέση επιλογής που έχει αιτηθεί το μέλος
και εάν εγκριθεί σε εκδρομή εξωτερικού δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατανομή εσωτερικού
ούτε μπορεί να είναι επιλαχών.
2. ∆εύτερη κατανομή τα πακέτα εσωτερικού μαζί με τους καταλόγους των επιλαχόντων
εξωτερικού.
3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
4. Αποστολή από το Γραφείο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ του «Εντύπου Αποδοχής» για χρήση του πακέτου
εσωτερικού και εξωτερικού.
5. Καταρτισμός τελικών καταλόγων πακέτων εσωτερικού και εξωτερικού.
Σε περίπτωση που μετά την ηλεκτρονική κατανομή υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ μελών και στα τέσσερα
κριτήρια (αριθμός μονάδων, τελευταία ημερομηνία χρήσης, αριθμό χρήσεων, χρόνια υπηρεσίας) τότε
θα διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση στα Γραφεία του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην Λευκωσία παρουσία εάν το
επιθυμούν των ενδιαφερομένων μελών.
∆. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την αποδοχή η διαδικασία πληρωμής είναι η ακόλουθη:
Εκδρομή εξωτερικού: Αποκοπή του 30% από τον μισθό/σύνταξη (προκαταβολή) από το κόστος
του πακέτου που αντιστοιχεί στο μέλος. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού κόστους εξοφλείται σε
λογαριασμό του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ ή στο ταξιδιωτικό γραφείο.
Πακέτο Εσωτερικού: Αποκοπή του 30% από τον μισθό/σύνταξη (προκαταβολή) του συνολικού
κόστους διαμονής στα Συγκροτήματα ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού κόστους
(διαμονής και χρήσης εστιατορίου) μπορεί να εξοφληθεί με αποκοπή ολόκληρου του ποσού ή με
μηνιαίες δόσεις τριών μηνών από τον μισθό/σύνταξη του μέλους, μετά την διαμονή του μέλους.
Ε. ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ




Πακέτα Εσωτερικού
Το μέλος μπορεί να ακυρώσει την κράτηση του χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση (οικονομικό
κόστος, μονάδες και καλοκαιρινή χρήση), εάν ακυρώσει μέχρι 21 ημέρες πριν από την
ημερομηνία χρήσης.
Εάν το μέλος ακυρώσει λιγότερο από 20 και μέχρι 9 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης
κατακρατείται το 30% (προκαταβολή). ∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει χρέωση μονάδων
καλοκαιρινής περιόδου (κριτήριο 2) ούτε καλοκαιρινή χρήση (κριτήριο 1).
Εάν η ακύρωση γίνει σε διάστημα λιγότερο από 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης τότε
το μέλος χρεώνεται με ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί για την εβδομάδα που έχει
κατανεμηθεί, τις μονάδες καλοκαιρινής περιόδου (κριτήριο 2) και καλοκαιρινή χρήση
(κριτήριο 1).
Πακέτα Εξωτερικού
Εάν το μέλος ακυρώσει μετά την αποδοχή του για χρήση της εκδρομής, τότε το 30%
(προκαταβολή) δεν επιστρέφεται.
4


Εάν η ακύρωση γίνει μετά την έκδοση των εισιτηρίων αλλά στην θέση του έχει ταξιδέψει άλλο
μέλος, τότε επιβαρύνεται μόνο με τα ακυρωτικά έξοδα από το ταξιδιωτικό γραφείο ή/και την
αεροπορική εταιρεία και επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό. Εάν δεν υπάρχουν ακυρωτικά έξοδα
τότε επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό.
Εάν το μέλος ακυρώσει μετά την έκδοση των εισιτηρίων χωρίς να έχει ταξιδέψει άλλο μέλος
στην θέση του, τότε επιβαρύνεται με τα ακυρωτικά έξοδα από το ταξιδιωτικό γραφείο ή/και
την αεροπορική εταιρεία και η επιστροφή του υπόλοιπου ποσού είναι στην κρίση του ∆Σ αφού
εξετάσει τους λόγους της ακύρωσης.
Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα προγράμματα και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις καλοκαιρινές διακοπές 2013
παρουσιάζονται αναλυτικά στα παραρτήματα Α κα Β που επισυνάπτονται. Επιπρόσθετα, στην
ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ www.teyatik.com.cy ή ακολουθώντας απευθείας τον σύνδεσμο
http://www.teyatik.com.cy/tey/page.php?pageID=80&instance_ID=129&newsid=369
υπάρχουν τα αναλυτικά προγράμματα και το κόστος για την κάθε εκδρομή.
Παρακαλούνται οι προϊστάμενοι όπως ενημερώσουν το προσωπικό της υπηρεσίας τους που δεν
διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες για τα καλοκαιρινά πακέτα
μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ ή να αποτείνεστε στο Γραφείο
ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην
Λευκωσία, στα τηλέφωνα 22701394 κα Κατερίνα Κτωρή και 22701893
κα ∆έσποινα ∆ημητρίου.
Μαρία ∆άμαλου-Χατζηγεωργίου
Πρόεδρος
Ηλίας ∆ημητρίου
Γραμματέας
26 Απριλίου 2013
Σ/Ε
5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 2013
Α. ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. ΕΛΛΑ∆Α: ΤΕΜΕΝΗ-ΑΘΗΝΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ-13/07-20/07/2013
Τιμή μέλους/συνοδού ανά άτομο €450
Παιδιά στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες
- 12 έως 16 ετών
€450
- από 8 μέχρι 12 ετών
€450
Εκδρομή στην Τέμενη και Αθήνα για 46 άτομα, με επτά (7) διανυκτερεύσεις. Η εκδρομή θα
πραγματοποιηθεί από τις 13/07/2013 μέχρι τις 20/07/2013 αποκλειστικά για οικογένειες με
παιδιά και περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο Παραθεριστικό Κέντρο
Τέμενης Αιγίου και δυο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Electra Ermou 4* στην Αθήνα, με
πλήρη διατροφή. Η εκδρομή διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ανταλλαγών με τον ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ
Ελλάδας.
Εκδρομές:
∆ελφοί με επίσκεψη στο αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο, ολοήμερη εκδρομή στην Πάτρα, εκδρομή
στα Καλάβρυτα με οδοντωτό, επίσκεψη στο Μ. Σπήλαιο, στην Αγ. Λαύρα και στον τόπο θυσίας.
Τονίζεται ότι τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι ηλικίας 8 μέχρι 16 ετών και κατά
την ημέρα υποβολής της αίτησης θα πρέπει να φοιτούν σε σχολείο ∆ημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης
(στο Έντυπο Αποδοχής θα πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία γέννησης τους).
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να εξετάζει περιπτώσεις που κατά την κρίση του είναι
δικαιολογημένες και να επιτρέψει την συμμετοχή σε παιδιά κατά εξαίρεση του πιο πάνω περιορισμού
πχ σε οικογένεια που μπορεί ένα παιδί να καλύπτεται από το ένα κριτήριο αλλά άλλο παιδί της
οικογένειας να αποκλείεται λόγω του άλλου κριτηρίου πχ οικογένεια με 2 παιδιά ηλικίας 7 και 16
ετών ή 8 και 17 ετών.
Τα μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανεξάρτητα εάν η ηλικία των παιδιών τους
εμπίπτει μέσα στον περιορισμό όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και σε περίπτωση
που κατά την κατανομή επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην εκδρομή, τότε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
2. ΕΛΛΑ∆Α: ΦΑΝΑΡΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/06-06/07/2013
Τιμή μέλους/συνοδού ανά άτομο €460
Εκδρομή στο Φανάρι Κομοτηνής και στη Θεσσαλονίκη για 42 άτομα, με επτά (7)
διανυκτερεύσεις. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 29/06/2013 μέχρι τις
06/07/2013 και περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, πέντε (5) διανυκτερεύσεις
στο Παραθεριστικό Κέντρο Φαναρίου και δυο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Imperial Palace 4*
στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη διατροφή. Η εκδρομή διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ανταλλαγών με
τον ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ Ελλάδας.
6
Εκδρομές:
Ολοήμερη εκδρομή στο ∆έλτα του Έβρου με βαρκάδα μέσα από τις ομορφιές της προστατευόμενης
περιοχής, επίσκεψη στο χωριό ∆αδιά και Σουφλί, εκδρομή στο «Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών»,
επίσκεψη στην πόλη της Ξάνθης και Κομοτηνής, ολοήμερη εκδρομή στην Θάσο, εκδρομή στους
Τάφους της Βεργίνας και στους καταρράκτες της Έδεσσας.
3. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ-ΛΙΜΝΗ BALATON 25/08-04/09/2013
Τιμή μέλους/συνοδού ανά άτομο €570
Εκδρομή στη Βουδαπέστη και στη λίμνη Balaton για 42 άτομα, με δέκα (10)
διανυκτερεύσεις. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις 25/08/2013 μέχρι
τις 04/09/2013 και περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
των Ουγγρικών Τηλεπικοινωνιών κοντά στην λίμνη Balaton και πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο Danubius Flamenco 4* στη Βουδαπέστη, με πλήρη διατροφή. Σε όλες τις εκδρομές και
ξεναγήσεις θα υπάρχει ελληνόφωνος ξεναγός. Η εκδρομή διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των
ανταλλαγών με τις Ουγγρικές Τηλεπικοινωνίες.
Εκδρομές:
Ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στην ιστορική πόλη του Pecs, εκδρομή στο Heviz με προαιρετικό
μπάνιο στα ιαματικά λουτρά, περίπατος στο παλιό χωριό Tihany, ξενάγηση σε αξιοθέατα της
Βουδαπέστης, βαρκάδα και βραδινό με πλοιάριο στον ∆ούναβη, ολοήμερη εκδρομή στις όχθες του
∆ούναβη με ξενάγηση στα αξιοθέατα στο Esztergom, ολοήμερη εκδρομή στο Godollo-Domonyvolgy
με ξενάγηση στα αξιοθέατα, πρόγραμμα με επίδειξη αλόγων και ολοήμερη εκδρομή στην πόλη της
Βιέννης.
4. ΣΕΡΒΙΑ: ΒΡΙΝΙΑΣΚΑ ΠΑΝΙΑ-ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι 03/08-10/08/2013
Τιμή μέλους/συνοδού ανά άτομο €400
Εκδρομή στη Σερβία για 28 άτομα, με επτά (7) διανυκτερεύσεις. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί
από τις 03/08/2013 μέχρι τις 10/08/2013 και περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, τέσσερις (4)
διανυκτερεύσεις στο Παραθεριστικό Κέντρο Βρίνιασκα Πάνια και τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο στο Βελιγράδι, με πλήρη διατροφή. Σε όλες τις εκδρομές και ξεναγήσεις θα υπάρχει
ελληνόφωνος ξεναγός. Η εκδρομή διεξάγεται μέσα στα πλαίσια των ανταλλαγών με Ενιαίο Συνδικάτο
Τέλεκομ Σερβίας.
Εκδρομές:
Πανοραμική ξενάγηση στη Βρνιάτσκα Μπάνια, εκδρομή και επίσκεψη στη πόλη του Κρούσεβατς και
του μοναστηρίου Λιουμπόστινια, εκδρομή στο βουνό Γκοτς και στο Βασιλικό Συγκρότημα στο
Όπλενατς, ολοήμερη εκδρομή στο Νόβι Σαντ, στο κάστρο του Πετρβάραντιν και Σρέμσκι Κάρλοβτσι,
πανοραμική ξενάγηση στο Βελιγράδι (με λεωφορείο), ψυχαγωγία στη λίμνη Άντα Τσιγκάνλιγια και
επίσκεψη στο κάστρο του Καλεμένκνταν.
5. ΑΥΣΤΡΙΑ: ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 22/06-29/06/2013
Τιμή μέλους/συνοδού ανά άτομο €630
Εκδρομή στην Αυστρία για 40 άτομα, με (7) διανυκτερεύσεις. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από τις
22/06/2013 μέχρι τις 29/06/2013 και περιλαμβάνει τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις στο
7
Σάλτζμπουργκ στο ξενοδοχείο Castellani Park και τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Βιέννη στο
ξενοδοχείο Austrian Trend Hotel Doppio, με ημιδιατροφή.
Εκδρομές:
Περιήγηση στο Κρεμς, κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο για το Μελκ, ξενάγηση στην γενέτειρα του
Μότσαρτ το Σάλτσμπουργκ, εκδρομή με ξενάγηση στο Ίνσπρουκ και επίσκεψη στο εργοστάσιο
Σβαρόφσκι, ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας το Μόναχο, επίσκεψη
στην περιοχή των λιμνών Σεντ Βόλφγκανγκ, Χάλστατ, Φουσλεζεέ και στο Μπατ Ίσλ, ξενάγηση στην
Βιέννη, εκδρομή στα πασίγνωστα δάση της Βιέννης και επίσκεψη στον περιστρεφόμενο πύργο του
∆ούναβη. Σε όλες τις εκδρομές και ξεναγήσεις θα υπάρχει ελληνόφωνος ξεναγός.
6.∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ: 07/07-25/08/2013 (επαναλαμβανόμενη για 7 εβδομάδες)
Μετά από τις εξαιρετικές εντυπώσεις που απεκόμισαν τα μέλη μας και το αυξημένο ενδιαφέρον από
την διαμονή στο πανέμορφο και καταπράσινο νησί Σκιάθο το ∆Σ έχει εξασφαλίσει δεκαπέντε (15)
δωμάτια στο ξενοδοχείο Esperides Beach 4* για επτά (7) επαναλαμβανόμενες βδομάδες, την
περίοδο 07/07–25/08/2013, ώστε να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός μελών. Το ξενοδοχείο
είναι κτισμένο πάνω στην θάλασσα και βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την πόλη, το λιμάνι
και το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Η Σκιάθος διαθέτει πολλές όμορφες παραλίες με πιο γνωστές τις
Κουκουναριές, την Μπανάνα, τη Μικρή και Μεγάλη Ασέληνο, τη Μεγάλη Άμμο, τα Λαλάρια κ.α. Στην
πόλη της Σκιάθου βρίσκεται άψογα διατηρημένο το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που
γεννήθηκε και έζησε στο νησί. Στο λιμάνι της πόλης υπάρχει και το Μπούρτζι, μικρή χερσόνησος που
το χωρίζει στα δύο. Στο νησί υπάρχουν επίσης πολλές παλιές εκκλησίες και μοναστήρια
(αναφέρονται επτά μοναστήρια).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ξενοδοχείο μπορείτε τα μέλη μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα στο www.esperidesbeach.gr
Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή για επτά βράδια με ημιδιατροφή (πρόγευμα
και δείπνο με μπουφέ) και μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, με τις ακόλουθες τιμές:
Προορισμός
ΣΚΙΑΘΟΣ
Hotel Esperides Beach 4*
Τιμή
Μέλους/Συνοδού
€370
Τιμή Παιδιών
στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες
-μέχρι 2 ετών σε (baby cot) €50
-2-12 ετών
€250
-άνω των 12 ετών
€370
σε ξεχωριστό δωμάτιο (αναλόγως διαθεσιμότητας)
- 1ο και 2ο παιδί
3ο και 4ο παιδί
- 2-12 ετών
- άνω των 12 ετών
€470
€250
€370
Σημείωση:
- Τα δωμάτια διαθέτουν δύο μονά κρεβάτια, ενώ μπορεί να προστεθεί (εφόσον ζητηθεί) ένα έξτρα
κρεβάτι ή ένα baby cot.
- Οικογένεια με δύο παιδιά (ανεξαρτήτου ηλικίας) θα πρέπει να κάνουν χρήση δεύτερου δίκλινου
δωματίου.
- Τα δωμάτια δεν επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά οικογένειες που θα επιλέξουν δύο ξεχωριστά δωμάτια
μπορούν να δοθούν δίπλα το ένα με το άλλο.
8
7. 5-ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ (Πάτμο, Άνδρο, Σύρο, Ρόδο)
Η καλοκαιρινή επιλογή της κρουαζιέρας συνεχίζεται μετά τα θετικά σχόλια από
τα μέλη και ο θεσμός συνεχίζεται με 5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά
Πάτμο, Άνδρο, Σύρο, Ρόδο, με το ταξιδιωτικό γραφείο Louis Cruises.
Το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ έχει προκρατήσει 20 καμπίνες (τετράκλινες/τρίκλινες &
δίκλινες), με το κρουαζιερόπλοιο “Orient Queen”, την περίοδο 15/0719/07/2013 (4 βράδια- 5 ημέρες). Όλες οι καμπίνες είναι εξωτερικές, στην κατηγορία XD. Το
πακέτο περιλαμβάνει πλήρη διατροφή και λιμενικούς φόρους με τις ακόλουθες τιμές:
LOUIS CRUISES – Πλοίο “Orient Queen”
Εξωτερικές Καμπίνες: 13 τετράκλινες/τρίκλινες & 7 δίκλινες
(διαθέτουν ντους και wc)
Κατηγορία Καμπίνας ΧD
Μέλος & συνοδός
Τιμή ανά άτομο
€
€270
ο
ο
€270
ο
ο
€50
3 και 4 άτομο (ενήλικας)
3 και 4 άτομο (παιδιά 2 μέχρι 12 ετών)
Όλες οι πληροφορίες με τα αναλυτικά δρομολόγια, ώρες και διάρκεια προσέγγισης σε κάθε λιμάνι,
παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ www.teyatik.com.cy ή ακολουθώντας
απευθείας το σύνδεσμο
http://www.teyatik.com.cy/tey/page.php?pageID=80&instance_ID=129&newsid=369
Μετά την κατανομή και ανάλογα με τα άτομα της οικογένειας που θα ταξιδέψουν με το μέλος
(θα πρέπει να δηλωθούν στο Έντυπο Aποδοχής), θα παραχωρείται η ανάλογη κατηγορία καμπίνας
δηλ τετράκλινη-τρίκλινη, δίκλινη.
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΑΚΕΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ «ΛΕΒΑΝΤΗΣ» ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ NICKI HOLIDAY RESORT ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ



Στο Συγκρότημα Κακοπετριάς λειτουργούν 45 εξοχικές κατοικίες των δύο υπνοδωματίων,
3 κατοικίες των τριών υπνοδωματίων, 14 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου και 6 στούντιο.
Στο Συγκρότημα Λεβάντης στον Πρωταρά λειτουργούν 2 διαμερίσματα των δύο
υπνοδωματίων, 23 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου και 3 στούντιο. Προτεραιότητα στα
2 διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων θα δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες.
Στο Συγκρότημα Nicki στην Πόλη Χρυσοχούς λειτουργούν 10 διαμερίσματα του ενός
υπνοδωματίου και 6 στούντιο. Σημειώνεται ότι το εστιατόριο του συγκροτήματος δεν είναι
υπό την ιδιοκτησία ούτε κάτω από την λειτουργία του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, αλλά σε συνεργασία με την
διεύθυνση του συγκροτήματος παραχωρείται 10% έκπτωση πάνω στον τιμοκατάλογο του
εστιατορίου, αφού τα μέλη παρουσιάσουν την κάρτα μέλους του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.
9
Η καλοκαιρινή περίοδος χωρίζεται σε δύο περιόδους με τις ακόλουθες τιμές:
Συγκρότημα Κακοπετριάς
Συγκρότημα Levandis Πρωταρά
Συγκρότημα Nicki
– Πόλη Χρυσοχούς
Κατοικίες
2-3
Υπν.
Κατοικίες
1ος Υπν.
Στούντιο
Στούντιο
∆ιαμέρισμα
1ος Υπν.
∆ιαμέρισμα
2 Υπν.
∆ιαμέρισμα
1ος Υπν.
Στούντιο
Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
06/07-17/08/13
€160
€140
€140
€140
€140
€140
€140
€140
Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
22/06-06/07/13
17/08-31/08/13
€140
€120
€120
€120
€120
€120
€120
€120
*οι τιμές είναι ανά κατοικία/εβδομάδα
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες/διαμερίσματα στα Συγκροτήματα ΤΕΥ-ΑΤΗΚ,
μετά την κατανομή, τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων και αποδοχής συμμετοχής, τα μέλη που
δεν έχουν επιλεγεί σε κανένα πακέτο θα μπορούν να αιτηθούν (ηλεκτρονικά) και να βρίσκονται σε
λίστα αναμονής (με σειρά προτεραιότητας).
Για την χρήση των διαμερισμάτων στο Συγκρότημα Nicki Holiday Resort δεν υπάρχει χρέωση
μονάδων σε καμία περίοδο του χρόνου (Καλοκαιρινή, Αργιών/Εορτών).
Μέσα από τα προγράμματα ανταλλαγών, το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ θα φιλοξενήσει δύο (2) γκρουπ από την
Ελλάδα (ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ) στο Συγκρότημα Κακοπετριάς τις περιόδους 22-25/06/13 και
06-09/07/13, ένα (1) γκρουπ από την Ουγγαρία (Ουγγρικές Τηλεπικοινωνίες) στο Συγκρότημα
Κακοπετριάς και Λεβάντης την περίοδο 14-18/09/13 και 18-24/09/13 αντίστοιχα. Για πρώτη φορά
θα υπάρξει ανταλλαγή με το Ενιαίο Συνδικάτο Τέλεκομ Σερβίας την περίοδο 13-15/06/2013
Συγκρότημα Κακοπετριάς και 15-20/06/2013 στο Συγκρότημα Λεβάντης.
Η αύξηση ωφελημάτων και η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας σε συγκεκριμένες διαδικασίες στόχο
έχουν την περαιτέρω βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών προς όφελος των μελών και των
οικογενειών τους. Συγκεκριμένα:




Ευκολίες πληρωμής με δόσεις για περίοδο τριών μηνών του εβδομαδιαίου κόστους διαμονής
(ενοίκια και εστιατόρια) την καλοκαιρινή περίοδο.
Την δυνατότητα στο μέλος, εφόσον εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες, κριτήρια και
κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε περίοδο, είτε στον ίδιο ή στον/στην σύζυγο ή στα παιδιά
του να κάνουν χρήση της κατοικίας/διαμερίσματος. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος εννοείται
ότι θα χρεώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες και καλοκαιρινή χρήση.
Σε περίπτωση που το μέλος δεν παρουσιάσει την Κάρτα Μέλους ή την Υπηρεσιακή Ταυτότητα
για χρήση των ιδιόκτητων κατοικιών/διαμερισμάτων και της παραχώρησης του 20%
έκπτωσης στα εστιατόρια, η ταυτότητα του μέλους θα επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος
Intranet της Cyta (κατάλογος προσωπικού).
Η επιβεβαίωση για την χρήση των ιδιόκτητων κατοικιών/διαμερισμάτων και της
παραχώρησης του 20% έκπτωσης στα εστιατόρια για τον/την σύζυγο και τα παιδιά του
μέλους γίνεται μόνο με την παρουσίαση της Κάρτας Μέλους ή της Υπηρεσιακής Ταυτότητας
του μέλους και εφαρμόζεται για όλες τις περιόδους (Αργιών/Εορτών, Σαββατοκύριακων,
10
Καλοκαιρινή Περίοδο). Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται καμία από τις δύο κάρτες, δεν
θα δίνονται τα κλειδιά ούτε θα παραχωρείται η έκπτωση στα εστιατόρια, αφού δεν θα μπορεί
να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του ατόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
www.teyatik.com.cy ή να αποτείνεστε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Συγκρότημα Κακοπετριάς ΤΕΥ-ΑΤΗΚ:
Τμήμα Υποδοχής: 22463737
Κρατήσεις Εστιατορίου: 22924777
Συγκρότημα Λεβάντης ΤΕΥ-ΑΤΗΚ:
Τμήμα Υποδοχής: 23740900
Κρατήσεις Εστιατορίου: 23740900
Συγκρότημα Nicki ΤΕΥ-ΑΤΗΚ:
 Γραφείο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ Λευκωσίας: 22701394 (κα Κατερίνα Κτωρή)
(∆ευτέρα-Παρασκευή ή μεταξύ των ωρών 07:30- 14:30)
 Για πληροφορίες και κρατήσεις πέραν του πιο πάνω ωραρίου τα μέλη μπορούν να
επικοινωνούν με το τμήμα υποδοχής του Συγκροτήματος Nicki στο τηλ: 26322226, μεταξύ
των ωρών 08:00-23:00.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content