ελληνικη δημοκρατια υπουργειο τουρισμου πινακας εκπαιδευτικου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
03-11-14
20-06-97
2
ΠΑΡΑΤΣΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
1
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕ
Σ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1)
(2)
(3)
(4)
[1+2+3+4]
(5)
2
2
-
4
8
23-03-92
2
6
8
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΕΚΕΠΙΣ
1
Α/Α
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙOY
ΘΕΣΕΙΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΔ 164/2004
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΙΓΛΗ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
17-07-14
10-10-11
10
-
-
2
12
2
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
23-05-11
16-07-09
10
-
-
-
10
3
ΜΟΡΦΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
02-06-14
-
-
-
-
-
-
4
ΚΟΤΤΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
-
-
-
-
-
-
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΌΧΙ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΔ 164/2004
ΚΡΗΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΕΚΕΠΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1)
(2)
(3)
(4)
[1+2+3+4]
(5)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΘΕΣΕΙΣ :
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
3
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
17-06-14
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙOY
ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
1
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1
2
Α/Α
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ
164/2004
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΕΚΕΠΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1)
(2)
(3)
(4)
31-05-06
08-11-01
26
20
2
28-03-00
18
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
[1+2+3+4]
(5)
28
20
2
20
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΘΕΣΕΙΣ :
1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙOY
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1
ΣΑΛΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
15-11-07
3
10
4
4
7
25
2
ΤΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
11-11-97
2
10
2
-
6
18
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
6
18
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ 1Η
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
6
16
Α/Α
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΔ 164/2004
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΚΕΠΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(2)
(3)
(4)
3
ΠΟΥΡΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
06-11-14
10-01-02
2
8
2
4
ΚΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
28-03-00
1
8
2
-
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
[1+2+3+4]
(5)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ 1Η
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Υ.Δ.
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙOY
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ
164/2004
ΘΕΣΕΙΣ :
ΕΚΕΠΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
1
ΣΑΛΤΟΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
15-11-07
1
10
4
4
7
25
2
ΤΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
11-11-97
1
10
2
-
6
18
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΚΡΗΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1)
(2)
(3)
(4)
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
[1+2+3+4]
(5)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΛΕΤΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Υ.Δ.
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ :
1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙOY
ΧΑΡΙΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
16-11-88
18
5
4
-
27
1
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΛΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
10-10-14
14-11-13
10
5
-
-
15
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ
164/2004
2
Α/Α
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΚΕΠΙΣ
ΚΡΗΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1)
(2)
(3)
(4)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
[1+2+3+4]
(5)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 2014-2015
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ :
1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΣΑΛΤΟΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
15-11-07
2
10
4
2
ΠΟΥΡΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
06-11-14
10-01-02
1
8
2
3
ΤΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
11-11-97
3
10
2
-
6
18
4
ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΌΧΙ
ΌΧΙ
ΌΧΙ
-
28-03-00
2
8
2
-
6
16
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΔ 164/2004
1
Α/Α
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΕΠΙΣ
ΚΡΗΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΑΙΔΑΓ.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
[1+2+3+4]
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
4
7
25
6
18
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΤHΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΤΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Υ.Δ.
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2. ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΚΑ
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ