ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ META TIS ENΣΤΑΣΕΙΣ.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Leader
ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Δ. Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΥΠΑΓΩΓΙΜΕΣ/
ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ/
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΡΑΣΗ 123Α
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
191.297,68 €
95.648,84 €
165.205,48 €
82.602,74 €
52,31
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
354.089,20 €
177.044,60 €
354.061,54 €
177.030,77 €
51,41
3
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
346.301,48 €
173.150,74 €
344.501,48 €
172.250,74 €
51,17
4
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Ε. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
490.018,11 €
245.009,06 €
464.208,60 €
232.104,30 €
50,41
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
203.380,00 €
101.690,00 €
0,00 €
0,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
114.302,00 €
57.151,00 €
0,00 €
0,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.
490.350,00 €
245.175,00 €
0,00 €
0,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
304.297,67 €
152.148,84 €
0,00 €
0,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
499.991,49 €
249.995,75 €
0,00 €
0,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΊΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΜ.ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΦΑΡΜΕΣ Ο.Ε.
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
380.129,00 €
190.064,50 €
0,00 €
0,00 €
3.374.156,63 €
1.687.078,33 €
1.327.977,10 €
663.988,55 €
ΙΔΡΗΣΗ 2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
326.454,78 €
163.227,39 €
308.792,78 €
154.396,39 €
51,33
ΔΥΟ ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
596.979,60 €
298.489,80 €
569.562,53 €
284.781,27 €
50,70
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
119.430,84 €
57.715,42 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
92.044,56 €
46.022,18 €
1.134.909,78 €
565.454,79 €
878.355,31 €
439.177,66 €
168.232,68 €
84.116,34 €
168.232,68 €
84.116,34 €
Σύνολο Δράσης 123Α
ΔΡΑΣΗ 311-1
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
1Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
Σύνολο - L311-1
ΔΡΑΣΗ 311-2
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
185.018,54 €
92.509,27 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΓΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58.493,37 €
29.246,68 €
243.511,91 €
121.755,95 €
Σύνολο - L311-2
55,00
1/6
ΥΠΑΓΩΓΙΜΕΣ/
ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ/
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΣ
61,75
ΔΡΑΣΗ 311-3
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟς ΜΕ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗς ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΡΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σύνολο - L311-3
600.000,00 €
300.000,00 €
562.241,26 €
281.120,63 €
600.000,00 €
300.000,00 €
562.241,25 €
281.120,63 €
299.999,48 €
149.999,74 €
298.399,40 €
149.199,70 €
54,60
ΔΡΑΣΗ 312-1
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ε.& ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Α.
ΟΕ"
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΡΑΜΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΙΟΙ ΕΜΜ. ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
125.000,00 €
62.500,00 €
123.000,00 €
61.500,00 €
53,20
3
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
300.000,00 €
150.000,00 €
272.838,42 €
136.419,21 €
52,50
299.407,60 €
149.703,80 €
297.829,99 €
148.915,00 €
51,10
51,00
ΠΛΑΪΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.&Π. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. ΥΠΟ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ
2Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ
LA FIORELA Ο.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
Σύνολο - L312-1
147.393,29 €
73.696,64 €
141.331,29 €
70.665,65 €
1.171.800,37 €
585.900,18 €
1.133.399,10 €
566.699,55 €
ΔΡΑΣΗ 312-2
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
JACKSON A.&S. Ο.Ε.
298.948,25 €
149.474,12 €
290.548,18 €
145.274,09 €
69,82
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40.223,58 €
20.111,79 €
30.963,56 €
15.481,78 €
52,32
339.171,83 €
169.585,91 €
321.511,74 €
160.755,87 €
154.615,00 €
77.307,50 €
154.615,00 €
77.307,50 €
154.615,00 €
77.307,50 €
154.615,00 €
77.307,50 €
Σύνολο - L312-2
ΔΡΑΣΗ 312-3
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Ε.
Σύνολο - L312-3
57,82
ΔΡΑΣΗ 313-5
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ 2 ΟΜΟΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
384.501,67 €
192.250,84 €
328.487,48 €
164.243,74 €
59,50
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
265.330,90 €
132.665,45 €
254.192,90 €
127.096,45 €
58,20
3
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
461.596,00 €
230.798,00 €
420.053,16 €
210.026,58 €
58,18
4
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
311.046,48 €
155.523,24 €
308.702,86 €
154.351,43 €
58,13
5
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.
ΜΙΚΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
298.282,41 €
149.141,20 €
271.228,44 €
135.864,22 €
57,00
1Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΊΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
449.763,64 €
224.881,82 €
429.852,95 €
214.926,48 €
56,45
2Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
599.221,66 €
299.610,83 €
546.427,66 €
273.213,83 €
56,30
2/6
ΥΠΑΓΩΓΙΜΕΣ/
ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ/
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΣ
3η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΟΥΝΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
590.293,91 €
295.146,96 €
537.069,60 €
268.534,80 €
55,85
4η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΑ
599.592,03 €
299.796,02 €
553.076,23 €
276.538,12 €
55,73
5η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
286.407,57 €
143.203,78 €
268.476,47 €
134.238,24 €
54,95
6η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΕ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
559.007,50 €
279.503,75 €
472.247,38 €
236.123,69 €
52,70
7η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ
215.412,10 €
107.706,05 €
206.717,10 €
103.358,55 €
52,55
8η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Γ. ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ-Σ.
ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε. ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
460.428,29 €
230.214,24 €
458.644,29 €
229.322,15 €
51,85
9η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
420.256,25 €
210.128,12 €
371.156,25 €
185.578,13 €
50,15
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
326.953,10 €
163.476,55 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
493.080,82 €
246.540,41 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ADTEK Α.Ε.
360.000,00 €
180.000,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΡΕΑΝΝΑ
531.860,78 €
265.930,39 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
577.697,61 €
288.850,24 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΥΛΕΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
600.000,00 €
300.000,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΛΙΝΩΝ
ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
310.469,00 €
155.234,50 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 11 ΚΛΙΝΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
350.260,90 €
175.130,45 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
195.768,20 €
97.884,10 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΥΟ ΟΙΚΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 10 ΚΛΙΝΩΝ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
119.722,02 €
59.861,01 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
570.551,95 €
285.275,97 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 24 ΚΛΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
599.724,00 €
299.862,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
553.413,18 €
276.706,59 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
599.999,09 €
299.999,54 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ
Ν.&Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε. ΥΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ
295.699,80 €
147.849,90 €
3/6
ΥΠΑΓΩΓΙΜΕΣ/
ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ/
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Θ.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Μ. Ο.Ε. ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
244.858,00 €
122.429,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
340.117,00 €
170.058,50 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
306.290,14 €
153.145,07 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ
ΜΕ ΔΕΣΜΗ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
592.909,17 €
296.454,58 €
13.870.515,17 €
6.935.259,10 €
5.426.332,77 €
2.713.416,38 €
Σύνολο - L313-5
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΡΑΣΗ 313-6
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
ΚΗΠΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
300.000,00 €
150.000,00 €
273.112,26 €
136.556,13 €
62,25
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
128.410,44 €
64.205,22 €
123.325,26 €
61.662,63 €
60,75
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
"ΝΤΟΥΝΙΑΣ"
ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
54.411,58 €
27.205,79 €
54.411,38 €
27.205,69 €
60,25
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΦΕΝΕΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
222.633,74 €
111.316,87 €
204.083,53 €
102.041,77 €
53,10
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΤΑΒΕΡΝΑ
"ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ"
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Κ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
- ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ Ο.Ε.(Υπό σύσταση)
204.779,70 €
102.389,85 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ-ΤΑΒΕΡΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ
132.585,53 €
66.292,76 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
241.764,20 €
120.882,10 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΡΑΔ.ΤΟΥΡ.ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΣΤΕΛΟ
ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
241.549,50 €
120.774,75 €
1.526.134,69 €
763.067,34 €
654.932,43 €
327.466,21 €
3
1Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
Σύνολο - L313-6
ΔΡΑΣΗ 313-8
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΠΠΑΣΙΑΣ & ΧΩΡΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΙΜΠΕΡΛΙ-ΛΑΒ
300.000,00 €
150.000,00 €
299.888,00 €
149.944,00 €
60,95
ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
99.500,00 €
49.750,00 €
99.500,00 €
49.750,00 €
54,26
399.500,00 €
199.750,00 €
399.388,00 €
199.694,00 €
Σύνολο - L313-8
ΔΡΑΣΗ 321-1
1
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
131.000,00 €
131.000,00 €
131.000,00 €
106.504,07 €
93,75
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
100.000,00 €
100.000,00 €
81.300,81 €
81.300,81 €
89,75
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΠΡΟΣΥΚΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
154.992,60 €
154.992,60 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΣΤΟ Δ.Δ.ΚΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
40.650,41 €
40.650,41 €
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
1Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
4/6
ΥΠΑΓΩΓΙΜΕΣ/
ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ/
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σύνολο - L321-1
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
40.650,41 €
40.650,41 €
467.293,42 €
467.293,42 €
212.300,81 €
187.804,88 €
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΡΑΣΗ 321-2
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
275.050,50 €
275.050,50 €
275.050,50 €
223.618,29 €
89,75
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΟΛ. ΜΟΡΦ.-ΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΚΑΣ "Ο ΜΠΙΘΡΑΚΑΣ"
28.430,60 €
28.430,60 €
28.430,55 €
23.114,27 €
83,75
3
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
145.872,74 €
145.872,74 €
118.219,65 €
118.219,65 €
78,75
1Η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
154.471,50 €
154.471,50 €
154.471,50 €
154.471,50 €
76,00
2η ΕΠΙΛΑΧ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
77.668,83 €
77.668,83 €
49.280,88 €
49.280,88 €
60,00
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ "ΒΙΟΛΕΤΤΑ"
153.936,60 €
153.936,60 €
835.430,77 €
835.430,77 €
625.453,08 €
568.704,59 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΩΝΙ" ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Σύνολο - L321-2
ΔΡΑΣΗ 321-3
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
29.999,70 €
22.499,78 €
27.659,01 €
20.744,26 €
90,00
3
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ"
29.983,50 €
22.487,63 €
23.526,00 €
17.644,50 €
83,00
4
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ "Η ΠΑΝΑΓΙΑ"
29.452,35 €
22.089,26 €
23.025,60 €
17.269,20 €
83,00
5
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΒΑΡΑ
19.962,90 €
14.972,18 €
13.063,30 €
9.797,48 €
78,00
6
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ
29.469,51 €
22.102,13 €
13.301,22 €
9.975,92 €
78,00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2011 ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
30.000,00 €
30.000,00 €
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΣΤΟΛΩΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
28.500,00 €
21.375,00 €
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΟΓΟΣ "ΝΤΕΛΙΝΑ"
28.600,02 €
21.450,00 €
28.600,02 €
21.450,02 €
98,00
5/6
ΥΠΑΓΩΓΙΜΕΣ/
ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ/
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Σύνολο - L321-3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
225.967,98 €
176.975,97 €
129.175,15 €
96.881,37 €
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΡΑΣΗ 322-1
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΌΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
141.787,57 €
141.787,57 €
141.787,57 €
115.274,45 €
96,00
2
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
193.848,00 €
193.848,00 €
193.848,00 €
157.600,00 €
95,00
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
300.000,00 €
300.000,00 €
635.635,57 €
635.635,57 €
335.635,57 €
272.874,45 €
48.919,85 €
48.919,85 €
48.919,85 €
48.919,85 €
92.498,00 €
69.373,50 €
57.470,38 €
35.042,91 €
92.498,00 €
69.373,50 €
57.470,38 €
35.042,91 €
63.326,41 €
63.326,41 €
39.481,46 €
39.481,46 €
154.375,00 €
154.375,00 €
Σύνολο - L322-1
ΔΡΑΣΗ 323-2Α
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΙΜΑ (ΣΙΜΑ ΚΑΜΑΡΑ) ΔΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ.Δ.ΠΡΑΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σύνολο - L323-2α
ΔΡΑΣΗ 323-2Β
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΟΥ (ΦΑΜΠΡΙΚΑ) ΑΠΟ
ΤΟΝ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΖΟΥΡΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ Δ.ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σύνολο - L323-2β
62,50
ΔΡΑΣΗ 323-4
1
ΥΠΑΓΩΓΙΜΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Σύνολο - L323-4
Γενικό άθροισμα
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
217.701,41 €
217.701,41 €
39.481,46 €
39.481,46 €
25.337.762,38 €
13.856.489,58 €
12.426.501,83 €
6.714.532,33 €
63,50
Εγκρίθηκε με την από 4-4-2012 Απόφαση της Ε.Δ.Π.
του Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 - προσέγγιση Leader
6/6