eγκρισεις πδε 2014 επαναλ. δρασεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
: 79-5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΤΗΛ.210-3332236
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014
Digitally signed by
INFORMATICS
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣINFORMATICS
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2014.07.29 13:37:39
EEST
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
T AGENCY
Reason:
Location: Athens
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :Ε546 ΤΡΟΠ.0
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 29/07/2014
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ 2014
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ.
2. ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑ Ε546 ΤΡΟΠ. 0
ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
161,218,557.97 €
:
32,027,256.01 €
89
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
** ΠΙΝΑΚΑΣ **
** ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ **
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
:
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
43,296,670.19 €
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
1o
2o
7,832,722.90 €
3o
4,975,207.64 €
15,836,101.31 €
2
4o
14,652,638.34 €
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Σ) * *
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
3
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
:
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
31/12/2013
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
2014
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
161,218,557.97
.00
.00
161,218,557.97
Συνεισφ
32,027,256.01
.00
6,970,000.00
.00
11,710,242.83
.00
9,435,062.52
.00
3,911,950.66
.00
Σύν. Α:
161,218,557.97
.00
161,218,557.97
32,027,256.01
6,970,000.00
11,710,242.83
9,435,062.52
3,911,950.66
Άλ.Δαπ:
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
161,218,557.97
.00
161,218,557.97
32,027,256.01
6,970,000.00
11,710,242.83
9,435,062.52
3,911,950.66
.00
161,218,557.97
.00
.00
.00
161,218,557.97
.00
.00
32,027,256.01
.00
.00
6,970,000.00
.00
.00
11,710,242.83
11,710,242.83
.00
9,435,062.52
.00
.00
3,911,950.66
.00
89
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
89
Συνεισφ
Σύν. Α:
Άλ.Δαπ:
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600000
00 30
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Σ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΠΚ
Α
2012ΣΕ04600003)
Β
2014ΣΕ54600001
09 52
2014ΣΕ54600002
09 52
2014ΣΕ54600003
09 52
2014ΣΕ54600004
09 55
2014ΣΕ54600005
09 52
ΕΠΕΚΤΑΣΗ , ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ,
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ, Σ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
Α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΤ
Β
(ΠΚ 1992ΣΕ04600001 &
1985ΣΕ04600003)
20,400,000.00
.00
20,400,000.00
.00
3,500,000.00
.00
3,500,000.00
.00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΥ
Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
Β
2001ΣΕ04600016)
1,300,000.00
.00
1,300,000.00
.00
3,000,000.00
.00
3,000,000.00
.00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ
Σ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Β
(ΠΚ 2005ΣΕ04600018)
1,371,200.00
.00
1,371,200.00
.00
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠ (ΠΚ
Α
1960ΣΕ04600000)
2,600,000.00
.00
2,600,000.00
.00
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2001ΣΕ04600013)
Σ
Α
Β
Β
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
4
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 1
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
20,400,000.00
.00
.00
.00
20,400,000.00
.00
3,500,000.00
.00
.00
3,500,000.00
.00
.00
1,300,000.00
.00
.00
.00
1,300,000.00
.00
3,000,000.00
.00
.00
3,000,000.00
.00
.00
1,371,200.00
.00
.00
1,371,200.00
.00
.00
2,600,000.00
.00
.00
2,600,000.00
.00
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
13,600,000.00
.00
13,600,000.00
.00
400,000.00
.00
400,000.00
.00
6,800,000.00
.00
6,800,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
6,800,000.00
.00
6,800,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
600,000.00
.00
600,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
55,000.00
.00
55,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
545,000.00
.00
545,000.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600006
09 52
2014ΣΕ54600007
09 52
2014ΣΕ54600008
13 49
2014ΣΕ54600009
13 00
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Σ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Β
(ΠΚ 1984ΣΕ04600001 &
1993ΣΕ04600001)
2,000,000.00
.00
2,000,000.00
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩ
Α
Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
(ΠΚ 2013ΣΕ04600006)
2,000,000.00
.00
2,000,000.00
.00
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α
ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΚ
Β
1988ΣΕ04600004)
4,415,600.00
.00
4,415,600.00
.00
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Σ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α
(ΠΚ 1989ΣΕ04600006)
1,228,650.00
.00
1,228,650.00
.00
1,689,000.00
.00
1,689,000.00
.00
Β
2014ΣΕ54600010
13 00
2014ΣΕ54600011
01 00
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΒΑΣΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Β
ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ
2005ΣΕ04600054)
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ (ΠΚ
2001ΣΕ04600041)
Σ
Α
Β
561,815.59
.00
561,815.59
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
5
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 2
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
2,000,000.00
.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
4,415,600.00
.00
.00
4,415,600.00
.00
.00
1,228,650.00
.00
.00
.00
1,228,650.00
.00
1,689,000.00
.00
.00
1,689,000.00
.00
.00
561,815.59
.00
.00
561,815.59
.00
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
130,000.00
.00
130,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
130,000.00
.00
130,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
399,950.00
.00
399,950.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
399,950.00
.00
399,950.00
.00
.00
.00
.00
.00
203,499.06
.00
203,499.06
.00
233,411.96
.00
233,411.96
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
203,499.06
.00
203,499.06
.00
20,411.96
.00
20,411.96
.00
.00
.00
.00
.00
213,000.00
.00
213,000.00
.00
127,978.65
.00
127,978.65
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
127,978.65
.00
127,978.65
.00
.00
.00
.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600012
13 00
2014ΣΕ54600013
09 55
2014ΣΕ54600014
09 52
2014ΣΕ54600015
09 52
2014ΣΕ54600016
09 52
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Α
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ
Β
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΚ
1977ΣΕ04600000)
6,300,000.00
.00
6,300,000.00
.00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Α
ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Β
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΠΚ 1988ΣΕ04600003)
1,250,000.00
.00
1,250,000.00
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩ
Α
Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΚ
2013ΣΕ04600009)
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
Σ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
Α
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΚ 2005ΣΕ04600008)
6,000,000.00
.00
6,000,000.00
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α
ΤΕΦΑΑ (ΠΚ
Β
2013ΣΕ04600003)
600,000.00
.00
600,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
6
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 3
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
6,300,000.00
.00
.00
6,300,000.00
.00
.00
1,250,000.00
.00
.00
1,250,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
6,000,000.00
.00
.00
6,000,000.00
.00
.00
600,000.00
.00
.00
600,000.00
.00
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
900,000.00
.00
900,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
120,000.00
.00
120,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600017
09 52
2014ΣΕ54600018
09 52
2014ΣΕ54600019
09 52
2014ΣΕ54600020
02 18
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
02 18
02 18
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
1,200,000.00
.00
ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ &
Α
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Β
ΕΜΠ (ΠΚ 1985ΣΕ04600000)
3,000,000.00
.00
3,000,000.00
.00
.00
3,000,000.00
.00
.00
3,000,000.00
.00
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Β
(ΠΚ 1984ΣΕ04600021)
4,500,000.00
.00
4,500,000.00
.00
.00
4,500,000.00
.00
.00
4,500,000.00
.00
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ (ΠΚ
2001ΣΕ04600019)
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
1,000,000.00
.00
1,000,000.00
.00
2,600,000.00
.00
2,600,000.00
.00
1,000,000.00
.00
1,000,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
1,000,000.00
.00
.00
.00
1,000,000.00
.00
2,600,000.00
.00
.00
.00
2,600,000.00
.00
1,000,000.00
.00
.00
1,000,000.00
.00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΘΣ
(ΠΚ 2005ΣΕ04600037)
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Σ
Π.ΠΑΤΡΩΝ (ΠΚ
Α
1977ΣΕ04600006)
Β
2014ΣΕ54600023
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
.00
.00
Α
07 06
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1,200,000.00
Α
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΘ (ΠΚ 2005ΣΕ04600035) Σ
Α
Β
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 4
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
.00
Β
2014ΣΕ54600022
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
Σ
7
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α
ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΚ
Β
2013ΣΕ04600005)
Β
2014ΣΕ54600021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
700,000.00
.00
700,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
270,000.00
.00
270,000.00
.00
400,000.00
.00
400,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
130,000.00
.00
130,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
400,000.00
.00
400,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600024
02 18
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΘ (ΠΚ
2005ΣΕ04600038)
Σ
Α
Β
2014ΣΕ54600025
02 18
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΘ (ΠΚ
2009ΣΕ04600035)
Σ
Α
Β
2014ΣΕ54600026
07 06
2014ΣΕ54600027
09 52
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
(ΠΚ 1983ΣΕ04600001)
Σ
Α
Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΚ
Α
2005ΣΕ04600019)
Β
2014ΣΕ54600028
09 52
2014ΣΕ54600029
09 52
2014ΣΕ54600030
09 52
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ
Β
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΚ
2009ΣΕ04600028)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΚ
2009ΣΕ04600028)
Σ
Α
Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΚ
Σ
1983ΣΕ04600008)
Α
Β
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
900,000.00
.00
900,000.00
.00
4,500,000.00
.00
4,500,000.00
.00
3,052,000.00
.00
3,052,000.00
.00
1,346,461.55
.00
1,346,461.55
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
400,000.00
.00
400,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
8
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 5
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
1,200,000.00
.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
900,000.00
.00
.00
.00
900,000.00
.00
4,500,000.00
.00
.00
4,500,000.00
.00
.00
3,052,000.00
.00
.00
.00
3,052,000.00
.00
1,346,461.55
.00
.00
1,346,461.55
.00
.00
200,000.00
.00
.00
200,000.00
.00
.00
400,000.00
.00
.00
400,000.00
.00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
100,000.00
.00
100,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
600,000.00
.00
600,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
50,300.00
.00
50,300.00
.00
190,000.00
.00
190,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
21,000.00
.00
21,000.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
18,800.00
.00
18,800.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
10,500.00
.00
10,500.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
110,000.00
.00
110,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
110,000.00
.00
110,000.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600031
06 23
2014ΣΕ54600032
06 23
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
Α
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Β
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΠΚ 1984ΣΕ04600013)
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
1984ΣΕ04600014)
900,000.00
.00
900,000.00
.00
1,000,000.00
.00
1,000,000.00
.00
2,800,000.00
.00
2,800,000.00
.00
Σ
Α
Β
2014ΣΕ54600033
06 23
2014ΣΕ54600034
05 00
2014ΣΕ54600035
05 00
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
1993ΣΕ04600000)
Σ
Α
Β
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝ.
Α
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΚ
Β
1984ΣΕ04600020)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΚ
2014ΣΕ04600000)
Σ
Α
Β
2014ΣΕ54600036
03 00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠ.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΠΚ 2005ΣΕ04600065)
Σ
Α
Β
2014ΣΕ54600037
11 50
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ
Β
ΧΙΟ (ΠΚ 1993ΣΕ04600011)
1,500,000.00
.00
1,500,000.00
.00
600,000.00
.00
600,000.00
.00
360,000.00
.00
360,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
9
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 6
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
900,000.00
.00
.00
.00
900,000.00
.00
1,000,000.00
.00
.00
.00
1,000,000.00
.00
2,800,000.00
.00
.00
2,800,000.00
.00
.00
1,500,000.00
.00
.00
.00
1,500,000.00
.00
600,000.00
.00
.00
.00
600,000.00
.00
360,000.00
.00
.00
360,000.00
.00
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
250,000.00
.00
250,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
520,000.00
.00
520,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
220,000.00
.00
220,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
500,000.00
.00
500,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
40,000.00
.00
40,000.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600038
11 42
2014ΣΕ54600039
00 20
2014ΣΕ54600040
11 32
2014ΣΕ54600041
12 09
2014ΣΕ54600042
11 32
2014ΣΕ54600043
12 28
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ
Β
ΣΑΜΟ (ΠΚ
1993ΣΕ04600012)
300,000.00
.00
300,000.00
.00
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α
(ΠΚ 1998ΣΕ04600006 ΚΑΙ
Β
2005ΣΕ04600059)
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ
Β
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΚ
1999ΣΕ04600044)
450,000.00
.00
450,000.00
.00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ
Β
ΡΟΔΟ (ΠΚ
1999ΣΕ04600046)
660,000.00
.00
660,000.00
.00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ
Β
ΛΗΜΝΟ (ΠΚ
2007ΣΕ04600005)
280,000.00
.00
280,000.00
.00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ,
Σ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ
Β
ΣΥΡΟ (ΠΚ
2009ΣΕ04600072)
180,000.00
.00
180,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
10
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 7
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
300,000.00
.00
.00
300,000.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
.00
450,000.00
.00
.00
450,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
660,000.00
.00
.00
660,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
25,000.00
.00
25,000.00
.00
65,000.00
.00
65,000.00
.00
.00
280,000.00
.00
.00
280,000.00
.00
80,000.00
.00
80,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
.00
180,000.00
.00
.00
180,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
1o
4o
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600044
09 52
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ Σ
ΕΡΓΑ (ΠΚ
Α
1989ΣΕ04600002)
Β
2014ΣΕ54600045
09 52
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ (ΠΚ
Σ
1993ΣΕ04600002)
Α
Β
2014ΣΕ54600046
09 52
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΚ Σ
1993ΣΕ04600013)
Α
Β
2014ΣΕ54600047
09 52
2014ΣΕ54600048
09 52
2014ΣΕ54600049
09 52
2014ΣΕ54600050
09 52
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
1992ΣΕ04600003)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2005ΣΕ04600027)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΚΛΠ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2009ΣΕ04600033)
Σ
Α
Β
Σ
Α
Β
Σ
Α
Β
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
Β
2009ΣΕ04600034)
232,698.57
.00
232,698.57
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
120,000.00
.00
120,000.00
.00
45,000.00
.00
45,000.00
.00
700,000.00
.00
700,000.00
.00
800,000.00
.00
800,000.00
.00
140,000.00
.00
140,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
11
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 8
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
232,698.57
.00
.00
.00
232,698.57
.00
150,000.00
.00
.00
.00
150,000.00
.00
120,000.00
.00
.00
.00
120,000.00
.00
45,000.00
.00
.00
45,000.00
.00
58,783.10
.00
58,783.10
.00
25,890.87
.00
25,890.87
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
15,000.00
.00
15,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
38,783.10
.00
38,783.10
.00
25,890.87
.00
25,890.87
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
5,000.00
.00
5,000.00
.00
.00
700,000.00
.00
.00
.00
700,000.00
.00
800,000.00
.00
.00
800,000.00
.00
190,000.00
.00
190,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
40,000.00
.00
40,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
140,000.00
.00
.00
140,000.00
.00
40,000.00
.00
40,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
1o
4o
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600051
07 06
2014ΣΕ54600052
10 00
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
1997ΣΕ04600009)
Σ
Α
Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Σ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΚ
Α
2002ΣΕ04600000)
Β
2014ΣΕ54600053
10 00
2014ΣΕ54600054
02 18
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
Σ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΚ
Β
2008ΣΕ04600003,
2009ΣΕ04600079)
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝ.
Σ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚ
Α
1994ΣΕ04600002)
Β
2014ΣΕ54600055
10 00
2014ΣΕ54600056
02 18
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΚ
Β
2013ΣΕ04600001)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
Β
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΚ
2007ΣΕ04600002)
520,000.00
.00
520,000.00
.00
1,150,000.00
.00
1,150,000.00
.00
520,000.00
.00
520,000.00
.00
1,643,222.08
.00
1,643,222.08
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
1,052,990.00
.00
1,052,990.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
12
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 9
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
520,000.00
.00
.00
520,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
1,150,000.00
.00
.00
.00
1,150,000.00
.00
520,000.00
.00
.00
520,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
120,044.35
.00
120,044.35
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
70,044.35
.00
70,044.35
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
.00
1,643,222.08
.00
.00
.00
1,643,222.08
.00
150,000.00
.00
.00
150,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
59,840.35
.00
59,840.35
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
29,840.35
.00
29,840.35
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
.00
1,052,990.00
.00
.00
1,052,990.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
1o
4o
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600057
02 18
2014ΣΕ54600058
02 18
2014ΣΕ54600059
02 18
2014ΣΕ54600060
09 52
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
Σ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
Β
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2010ΣΕ04600001)
253,413.80
.00
253,413.80
.00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2010ΣΕ04600002)
467,424.75
.00
467,424.75
.00
Σ
Α
Β
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Σ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ Α)
Α
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Β)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΚ
1996ΣΕ04600000)
252,000.00
.00
252,000.00
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α
ΣΤΟΥ ΓΟΥΔΗ (ΠΚ
Β
2013ΣΕ04600004)
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
13
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 10
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
253,413.80
.00
.00
253,413.80
.00
28,600.00
.00
28,600.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
28,600.00
.00
28,600.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
467,424.75
.00
.00
467,424.75
.00
143,424.75
.00
143,424.75
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
143,424.75
.00
143,424.75
.00
.00
.00
.00
.00
.00
252,000.00
.00
.00
252,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
10,000.00
.00
10,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
30,000.00
.00
30,000.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
1o
4o
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600061
09 52
2014ΣΕ54600062
02 18
2014ΣΕ54600063
07 06
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
09 52
2014ΣΕ54600065
09 52
2014ΣΕ54600066
09 52
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ
ΤΟΥ ΑΠΘ (ΠΚ
Α
1983ΣΕ04600000 ΚΑΙ
Β
2005ΣΕ04600036)
13,000,000.00
.00
13,000,000.00
.00
.00
13,000,000.00
.00
.00
13,000,000.00
.00
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
Σ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
Α
(ΠΚ 1993ΣΕ04600004)
850,000.00
.00
850,000.00
.00
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
850,000.00
.00
.00
.00
850,000.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
600,000.00
.00
600,000.00
.00
.00
600,000.00
.00
.00
600,000.00
.00
1,753,094.62
.00
1,753,094.62
.00
.00
1,753,094.62
.00
.00
1,753,094.62
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩ
Α
Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΦΑΑ (ΠΚ
2013ΣΕ04600008)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΚ
2005ΣΕ04600019)
Σ
Α
Β
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 11
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Σ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
Β
(ΠΚ 2013ΣΕ04600002)
14
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩ
Α
Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΔΗ (ΠΚ
2013ΣΕ04600007)
Β
2014ΣΕ54600064
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
120,000.00
.00
120,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
2,000,000.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
2,000,000.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
116,000.00
.00
116,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
116,000.00
.00
116,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
35,000.00
.00
35,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
65,000.00
.00
65,000.00
.00
90,000.00
.00
90,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
40,000.00
.00
40,000.00
.00
450,000.00
.00
450,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600067
02 18
2014ΣΕ54600068
13 00
2014ΣΕ54600069
13 40
2014ΣΕ54600070
13 49
2014ΣΕ54600071
04 19
2014ΣΕ54600072
04 19
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
1,654,000.00
.00
1,654,000.00
.00
1,901,700.00
.00
1,901,700.00
.00
.00
1,654,000.00
.00
.00
.00
1,654,000.00
.00
1,901,700.00
.00
.00
1,901,700.00
.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ Σ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ.
Α
ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Β
(ΠΚ 1983ΣΕ04600005)
800,000.00
.00
800,000.00
.00
.00
800,000.00
.00
.00
800,000.00
.00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Σ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
Α
ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
Β
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ
1982ΣΕ04600000)
700,000.00
.00
700,000.00
.00
.00
700,000.00
.00
.00
700,000.00
.00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Σ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝ.
Α
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΚ
Β
1960ΣΕ04600001)
4,650,000.00
.00
4,650,000.00
.00
.00
4,650,000.00
.00
.00
4,650,000.00
.00
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΚ
2000ΣΕ04600000)
3,150,000.00
.00
3,150,000.00
.00
.00
3,150,000.00
.00
.00
3,150,000.00
.00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚ
2005ΣΕ04600039)
Σ
Α
Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Α
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΚ 2005ΣΕ04600049)
Σ
Α
Β
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 12
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
15
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
300,000.00
.00
300,000.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
125,000.00
.00
125,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
125,000.00
.00
125,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
145,000.00
.00
145,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
75,000.00
.00
75,000.00
.00
70,000.00
.00
70,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
199,499.92
.00
199,499.92
.00
.00
.00
.00
.00
99,749.96
.00
99,749.96
.00
99,749.96
.00
99,749.96
.00
.00
.00
.00
.00
550,000.00
.00
550,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
550,000.00
.00
550,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
450,000.00
.00
450,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
450,000.00
.00
450,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600073
01 10
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
2014ΣΕ54600075
13 00
2014ΣΕ54600076
13 00
2014ΣΕ54600077
00 30
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
31/12/2013
31/12/2013
3,500,000.00
.00
3,500,000.00
.00
2,854,841.13
.00
2,854,841.13
.00
1,532,580.00
.00
1,532,580.00
.00
.00
3,500,000.00
.00
.00
.00
3,500,000.00
.00
2,854,841.13
.00
.00
.00
2,854,841.13
.00
1,532,580.00
.00
.00
1,532,580.00
.00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
Σ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
Α
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩ
Β
Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΠΚ 2013ΣΕ04600000)
650,000.00
.00
650,000.00
.00
.00
650,000.00
.00
.00
650,000.00
.00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ,
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ, Σ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Β
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΣΚΤ(1992ΣΕ04600002,19
94ΣΕ04600011,1984ΣE0460
0010,1994ΣΕ04600010,198
4ΣΕ04600011)
2,000,000.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
2,000,000.00
.00
.00
2,000,000.00
.00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ (ΠΚ
2006ΣΕ04600003)
Σ
Α
Β
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
Σ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α
ΣΤΗΝ
Β
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (ΠΚ
1985ΣΕ04600002)
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 13
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2014
Α
01 00
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΠΘ
ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΠΚ
Σ
2000ΣΕ04600002)
16
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
Β
2014ΣΕ54600074
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
1o
4o
200,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
450,000.00
.00
450,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
125,033.00
.00
125,033.00
.00
.00
.00
.00
.00
38,608.17
.00
38,608.17
.00
47,974.17
.00
47,974.17
.00
38,450.66
.00
38,450.66
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
250,000.00
.00
250,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600078
09 52
2014ΣΕ54600079
09 52
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑ (ΠΚ
1985ΣΕ04600008 &
2005ΣΕ04600013 )
Σ
Α
Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΑ (ΠΚ Σ
1987ΣΕ04600000 &
Α
2005ΣΕ04600012)
Β
2014ΣΕ54600080
09 52
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΑ Σ
(ΠΚ 2001ΣΕ04600011)
Α
Β
2014ΣΕ54600081
09 52
2014ΣΕ54600082
09 52
2014ΣΕ54600083
09 52
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2001ΣΕ04600014)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
2005ΣΕ04600015)
Σ
Α
Β
Σ
Α
Β
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ
Α
1987ΣΕ04600001)
Β
2014ΣΕ54600084
09 52
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
Σ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
Β
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(ΠΚ 2005ΣΕ04600017)
750,000.00
.00
750,000.00
.00
750,000.00
.00
750,000.00
.00
300,000.00
.00
300,000.00
.00
800,000.00
.00
800,000.00
.00
500,000.00
.00
500,000.00
.00
3,000,000.00
.00
3,000,000.00
.00
1,000,000.00
.00
1,000,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
17
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 14
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
750,000.00
.00
.00
750,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
750,000.00
.00
.00
.00
750,000.00
.00
300,000.00
.00
.00
.00
300,000.00
.00
800,000.00
.00
.00
.00
800,000.00
.00
500,000.00
.00
.00
.00
500,000.00
.00
3,000,000.00
.00
.00
.00
3,000,000.00
.00
1,000,000.00
.00
.00
1,000,000.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
175,000.00
.00
175,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
50,000.00
.00
50,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
75,000.00
.00
75,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
75,000.00
.00
75,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
75,000.00
.00
75,000.00
.00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
1o
4o
: 79-5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
* * Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Σ * * Π Ι Ν Α Κ Α Σ (Β) * *
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ / MIS
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
2014ΣΕ54600085
09 55
2014ΣΕ54600086
02 18
2014ΣΕ54600088
01 00
ΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΤΥΑ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
Σ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
Β
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΚ
1982ΣΕ04600001)
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚ
1982ΣΕ04600002)
Σ
Α
Β
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝ.
ΘΡΑΚΗΣ (ΠΚ
Σ
2001ΣΕ04600040)
Α
Β
2014ΣΕ54600089
04 19
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΚ
2005ΣΕ04600045)
Σ
Α
Β
100,000.00
.00
100,000.00
.00
1,200,000.00
.00
1,200,000.00
.00
3,670,865.88
.00
3,670,865.88
.00
810,000.00
.00
810,000.00
.00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
18
ΣΕΛΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 15
ΤΟΜΕΑΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε
ΕΥΡΩ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014
2o
3o
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜETA THN
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
31/12/2013
31/12/2013
2014
.00
100,000.00
.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
100,000.00
.00
100,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
.00
1,200,000.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
60,000.00
.00
60,000.00
.00
.00
3,670,865.88
.00
.00
.00
3,670,865.88
.00
810,000.00
.00
.00
810,000.00
.00
400,000.00
.00
400,000.00
.00
150,000.00
.00
150,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
200,000.00
.00
200,000.00
.00
130,000.00
.00
130,000.00
.00
.00
.00
.00
.00
20,000.00
.00
20,000.00
.00
1o
4o
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΥΠΟΤΟΜΕΑ
161,218,557.97
.00
161,218,557.97
32,027,256.01
6,970,000.00
11,710,242.83
9,435,062.52
3,911,950.66
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ
161,218,557.97
.00
161,218,557.97
32,027,256.01
6,970,000.00
11,710,242.83
9,435,062.52
3,911,950.66
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
: 79-5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΕΛΙΣ
19
Ε546
1.- Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
2.- Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Σ.Α.Ε. ΚΑΙ Σ.Α.Μ.), ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4, 5 ΚΑΙ 18 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Χ.Δ.9035/30.7.73.
3.- ΤΟ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Η ΜΕΡΙΚΟ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΗ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ.
4.- ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.
5.- ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 31,32,33
ΚΑΙ 34 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Χ.Δ.9035/30.7.73, ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.2366/53 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.893/79.
6.- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Η ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠ' ΑΥΤΑ. Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΤΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Η ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΦΟΥ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ. ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ.
7.- ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.
8.- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
: 79-5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΕΛΙΣ
20
Ε546
9.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3316/2005 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ'.
10.- ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Χ.Δ. 9035/30.7.73.
11.- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
: 79-5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΕΛΙΣ
21
Ε546
1.- ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (Κ.Α.) 19-920-8200.
2.- OI ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ.ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΑ. Η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
: 79-5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΗΣ 29/07/2014
ΣΕΛΙΣ 22
Ε546
A.- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2212/52 (A266) , ΤΩΝ ΝΔ. 2957/54, & 4355/64 ΚΑΙ ΤΩΝ Β.Δ. 120/60 (A30) ΚΑΙ 498/60 (A109).
B.- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2362/95 "ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".
Γ.- ΤΟ ΑΡΘΡΟ 90 ΤΟΥ "ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ" ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ Π.Δ 63/ 2005 (ΦΕΚ Α' 98).
Δ.- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΧΔ.9035/30.7.73 ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΠ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
Ε.- ΤΟ Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ Α 165/14.07.2000) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
ΣΤ. ΤΟ Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/25.06.2013) "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ".
Ζ.- ΤΟ Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134/10.06.2014) "ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ".
Η. ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. 34658/4.7.2014 (ΦΕΚ 1825/Β΄/4-7-2014) "ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ".
Θ.- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) 2014.
Ι.- ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 102715/Δ11/2.7.2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 158072).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΑ Ε546
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ
: 79-5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 0
ΤΗΣ 29/07/2014
ΠIΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
- Δ/ΝΣΗ 20η - ΤΜΗΜΑ Δ'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 ΑΘΗΝΑ 10165
1
Β.- ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΕ
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣ 15180
1
Γ.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
1
Ε546
ΣΕΛΙΣ 23