αναζητηση φορεα για πρακτικη ασκηση

Εύρεση Φορέα Υποδοχής
Στάδιο 1
Ο φοιτητής θα πρέπει να αποφασίσει:
 σε ποια χώρα θέλει να μετακινηθεί
 σε ποιον τομέα των σπουδών του θέλει να αποκτήσει εμπειρία, δηλαδή
να εργαστεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης
 τη χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης (από 2 έως 6 μήνες)
 την ακριβή περίοδο της μετακίνησης
Στάδιο 2
Ο φοιτητής μπορεί να βρει πληροφορίες για Φορέα Υποδοχής με τους
ακόλουθους τρόπους:
1)
Ιστοσελίδα Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις θέσεις πρακτικής
άσκησης που αποστέλλονται στο Τμήμα από ενδιαφερόμενους φορείς
και την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus/ΙΚΥ και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος, στην τοποθεσία
‘ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ’.
2)
Αρχείο με Φορείς του Εξωτερικού
Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων διατηρεί αρχείο με Φορείς
του Εξωτερικού που έχουν δεχθεί φοιτητές του ΕΚΠΑ τα προηγούμενα
ακαδημαϊκά έτη.
3)
Δίκτυα και μηχανές αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης
Ο φοιτητής μπορεί να αναζητήσει φορέα υποδοχής μέσω δικτύων και
μηχανών αναζήτησης, όπως:
 erasmusintern.org
 praxisnetwork.eu
 placement-uk.com
 placementslovakia.com
 europlacement.com
4)
Καθηγητές του Τμήματός του
Τις περισσότερες φορές οι καθηγητές γνωρίζουν και μπορούν να
προτείνουν φορείς υποδοχής μέσω των επαφών και συνεργασιών τους
με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία αλλά και
ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.
Επίσης, αν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί για πρακτική
άσκηση σε Πανεπιστήμιο τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με
τον Υπεύθυνο του συγκεκριμένου Τμήματος (πχ.
βιβλιοθήκη, Μουσείο, κτλ) στο οποίο θέλει να ενταχθεί.

εργαστήριο,
Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση σε Πανεπιστήμιο αφορά μόνο την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με τη συμμετοχή σε μία
συγκεκριμένη εργασία ή την παροχή βοηθητικής εργασίας στο
πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου Καθηγητή, όχι παρακολούθηση
μαθημάτων.
Στάδιο 3
Ο φοιτητής αφού εντοπίσει τους φορείς που τον ενδιαφέρουν τους στέλνει
ηλεκτρονικά:
 Ηλεκτρονικό μήνυμα/επιστολή στην οποία
 περιγράφει (την ακαδημαϊκή του κατάσταση, το αντικείμενο/ειδικότητά
του)
 αιτείται μία περίοδο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+ (διάρκεια και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
 αιτιολογεί την απόφασή του να αιτηθεί πρακτική άσκηση στον εν λόγω
Φορέα
 Βιογραφικό σημείωμα (cv europass)