Αποτελέσματα Κατάταξης Ιδιωτικών Έργων Leader Αλιείας 2ης

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
Μετά την ολοκλήρωση της καθορισμένης διαδικασίας αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδυτικών
σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την 2η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη
Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», ο Πρόεδρος της ΕΔΤΠ Αλιείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα,
σύμφωνα με την αριθ. 6/28-8-2014 ομόφωνη απόφαση της ΕΔΤΠ Αλιείας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α
ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1
4.1.1.2
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2
4.1.1.2
ΡΕΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ‐ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.", ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ / ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΡΕΝΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ‐ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ", ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ / 4.1.1.2
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (υπό σύσταση)
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
68,00
ΠΙΕΡΙΑ
374.308,72
224.585,23
224.585,23
ΘΕΤΙΚΗ
66,00
ΠΙΕΡΙΑ
314.689,72
188.813,83
188.813,83
ΘΕΤΙΚΗ
66,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
204.512,00
122.707,20
121.267,20
ΘΕΤΙΚΗ
4
4.1.1.2
5
4.1.1.2
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ‐ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.", ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ / ΕΚΔΡΟΜΩΝ
"ΤΡΙΠΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ‐ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.", ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ / ΕΚΔΡΟΜΩΝ
62,00
ΠΙΕΡΙΑ
498.784,72
299.270,83
299.270,83
ΘΕΤΙΚΗ
4.1.1.2
ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ)
54,67
ΠΙΕΡΙΑ
407.000,00
244.200,00
224.550,00
ΘΕΤΙΚΗ
4.1.1.2
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ
53,33
ΠΙΕΡΙΑ
500.000,00
300.000,00
297.420,00
ΘΕΤΙΚΗ
8
4.1.1.2
ΕΥΑΓ. ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 52,67
ΠΙΕΡΙΑ
113.714,00
68.228,40
60.100,30
ΘΕΤΙΚΗ
9
4.1.1.2
ΤΕΡΕΖΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
51,67
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
237.144,61
142.286,77
133.478,77
ΘΕΤΙΚΗ
10
4.1.1.2
ΒΕΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΑΡ. 10 ΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ‐ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ‐ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ 49,67
ΠΙΕΡΙΑ
85.000,00
51.000,00
47.542,80
ΘΕΤΙΚΗ
11
4.1.1.2
48,00
ΠΙΕΡΙΑ
68.000,00
40.800,00
31.951,20
ΘΕΤΙΚΗ
12
4.1.1.2
ΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
47,33
ΠΙΕΡΙΑ
15.300,00
9.180,00
9.180,00
ΘΕΤΙΚΗ
13
4.1.1.2
42,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
294.205,68
176.523,41
106.905,00
ΘΕΤΙΚΗ
14
4.1.1.2
15
4.1.1.2
16
4.1.1.2
17
4.1.1.2
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 18
4.1.1.2
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19
4.1.1.2
20
4.1.1.2
21
4.1.1.2
6
7
22
23
4.1.1.2
4.1.1.2
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ‐ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ ‐ ΟΥΖΕΡΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ‐ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ‐ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗΣ ΣΟΥΠΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 62,00
ΠΙΕΡΙΑ
240.434,72
144.260,83
144.260,83
ΘΕΤΙΚΗ
40,33
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
331.450,09
198.870,05
152.106,60
ΘΕΤΙΚΗ
38,33
ΠΙΕΡΙΑ
12.500,00
7.500,00
7.500,00
ΘΕΤΙΚΗ
0,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18.787,74
11.272,64
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
0,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
140.654,00
84.392,40
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
0,00
ΠΙΕΡΙΑ
81.000,00
48.600,00
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
0,00
ΠΙΕΡΙΑ
355.339,72
213.203,83
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
0,00
ΠΙΕΡΙΑ
203.630,99
122.178,59
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ‐ ΜΠΑΡ
0,00
ΠΙΕΡΙΑ
77.000,00
46.200,00
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡ. 56 ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. Θεσσαλονίκης 0,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
48.231,62
28.938,97
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
0,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
271.147,00
4.518.526,61
162.688,20
2.711.115,97
0,00
2.048.932,60
1.474.428,54
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ‐ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ‐ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΙΑΤΡΙΔΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ‐ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.", ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ / ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.1.2
ΠΟΣΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α
ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1
4.1.1.3
Ι. ΖΕΜΠΙΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΤΗΡΙΟ ΜΥΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΤΗΡΙΟ ΜΥΔΙΩΝ 2
4.1.1.3
ΜΠΕΜΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ)
3
4.1.1.3
ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.1.3
ΠΟΣΟ (Δ.Δ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
44,00
ΠΙΕΡΙΑ
88.800,00
53.280,00
53.280,00
ΘΕΤΙΚΗ
0,00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
51.890,00
33.728,50
0,00
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
0,00
ΠΙΕΡΙΑ
25.000,00
165.690,00
15.000,00
102.008,50
0,00
53.280,00
222.955,75
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
Ενημερώνουμε ότι τυχόν ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι
ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη πρόσκληση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ομάδα Τοπικής Δράσης
Αλιείας ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ. ΔΕΛΤΑ
ΕΠΑΛ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ ΑΕ