έντυπο

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ GONY ALERT MD®
To GONY ALERT MD® είναι υποκατάστατο του αρθρικού
υγρού, το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση των φυσιολογικών
και κινησιολογικών λειτουργιών των αρθρώσεων που
έχουν επηρεαστεί από αρθροπάθεια.
Χορηγείται σε ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα ή πόνο
λόγω εκφυλιστικών νόσων, μετα-τραυματικών νόσων ή
αλλοιώσεων των αρθρώσεων.
Η χορήγηση 3-5 ενέσεων με το GONY ALERT MD®,
εφαρμοζόμενων σε μεσοδιαστήματα μίας εβδομάδας
μεταξύ τους, οδηγεί σε μείωση του πόνου και του οιδήματος
και βελτιώνει τη λειτουργικότητα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
•Η
χορήγηση πρέπει να πραγματοποιείται κάτω από
αυστηρά άσηπτες συνθήκες
• Είναι σημαντικό να γίνεται αναρρόφηση προκειμένου να
επιβεβαιωθεί ότι η αιχμή της βελόνας δεν είναι μέσα σε
αγγείο
• Για την εφαρμογή συνιστάται η χρήση βελόνας 18 – 22G.
ΤΟ GONY ALERT MD®
• Περιέχει διάλυμα υαλουρονικού οξέος (800-1200 kDa)
busybdesign.gr
το οποίο επιτρέπει την εύκολη, εντοπισμένη έγχυση
στην άρθρωση, χωρίς να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες
ενέργειες, άλγος και αντιδράσεις υπερευαισθησίας που
εμφανίζουν αντίστοιχα ενέσιμα διαλύματα υψηλού ή
χαμηλού μοριακού βάρους
• Αποτελεί προϊόν βακτηριακής ζύμωσης, με αυξημένη
καθαρότητα και εξαιρετική ανεκτικότητα.
Διανομέας σε Ελλάδα και Κύπρο: VERISFIELD (UK) Ltd, Υποκ/μα Ελλάδος: Βύρωνος 8
152 31 Χαλάνδρι Τ 210 7475196 | F 210 7475197 | Ε [email protected] | www.verisfield.gr
Παρασκευαστής: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia 2 - 26900 Lodi
Τ +39 0371 61 23 57 | F +39 0371 41 71 73 | Ε [email protected]
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚO ΟΞΥ
Το υαλουρονικό οξύ αποτελεί το κυριότερο συστατικό
του αρθρικού υγρού, το οποίο επαλείφει εσωτερικά τους
χόνδρους των αρθρώσεων, προσφέροντας:
• ελαστικότητα και λίπανση
• απορρόφηση των μηχανικών καταπονήσεων
• προστασία έναντι της τοπικής φθοράς, της τριβής και της
φλεγμονής του χόνδρου.
Ref: Proc Natl Acad Sci USA 2011;108(13)5255-5259, Am J Sports Med 2009;37(8):1636-1644
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ
Σε ασθενείς μέσης ηλικίας 63,4 ετών με οστεοαρθρίτιδα
γόνατος για χρονικό διάστημα 7,5 ετών, ακολουθήθηκε
θεραπευτικό πρωτόκολλο ενδοαρθρικής χορήγησης
υαλουρονικού οξέος ή εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς
παρακολουθήθηκαν συνολικά για 40 μήνες.
Προτεινόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο ασθενών
που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡIΤΙΔΑ & ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚO ΟΞY
Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί χρόνια, μεταβολική νόσο που
οδηγεί σε υποβάθμιση της λειτουργικής ακεραιότητας των
αρθρώσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια από τις πιο
συχνές αιτίες αναπηρίας.
Οι κυριότερες δομικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την
ασθένεια είναι:
• έντονος εκφυλισμός του αρθρικού χόνδρου και του
υποχόνδριου οστού,
• μείωση του μοριακού βάρους και των επιμέρους
επιπέδων του υαλουρονικού οξέος στο αρθρικό υγρό,
έως και 50%,
• μείωση της ελαστικότητας και της λίπανσης της
άρθρωσης,
• τοπικές οστικές βλάβες και φθορές, καθώς και ανάπτυξη
φλεγμονώδους αντίδρασης.
Η εξωγενής, εντοπισμένη χορήγηση υαλουρονικού οξέος
αποτρέπει την περαιτέρω καταστροφή της αρθρικής
επιφάνειας, επάγει την αναγέννηση του χόνδρου και
επαναφέρει την ελαστικότητα και την λίπανση.
Η θεραπευτική αγωγή με υαλουρονικό οξύ οδήγησε
σε σημαντική μείωση του άλγους και βελτίωση της
λειτουργικότητας της άρθρωσης [κριτήρια OARSI (Osteoarthritis Research Society International): πόνος,
λειτουργικότητα, συνολική κλινική εικόνα], συγκριτικά με
το εικονικό φάρμακο.
Ανταπόκριση ασθενών στη θεραπεία σύμφωνα με τα κριτήρια OARSI
Ref: Osteoarthritis Cartilage 2012;20(3):192-196, Semin Arthritis Rheum 2009;39:71-80, Am J
Sports Med 2009;37(8):1636-1644
Τα αποτελέσματα της θεραπείας με υαλουρονικό οξύ,
διατηρηθήκαν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12
μηνών μετά την ολοκλήρωση των 4 κύκλων θεραπείας.
Ref: Ann Rheum Dis 2011;70:1957-1962