30-06-2012 Αποτελέσματα 1ης προκήρυξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
1
186/30-03-2011
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ
Δ.Δ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
480.000,00
50%
240.000,00
443.700,00
221.850,00
51,17%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2
188/30-03-2011
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
402.469,64
50%
201.234,82
400.400,00
200.200,00
36,97%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3
194/31-03-2011
ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
186.188,34
50%
93.094,17
180.690,00
90.345,00
47,27%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4
199/31-03-2011
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΖΥΜΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
499.970,00
50%
249.985,00
476.400,00
238.200,00
42,67%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5
202/31-03-2011
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΨΥΞΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
499.246,24
50%
249.623,12
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΩΝΗΣ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.
ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
499.730,00
50%
249.865,00
495.730,00
247.865,00
37,43%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6
214/31-03-2011
7
223/31-03-2011
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
142.189,42
50%
71.094,71
136.000,00
68.000,00
48,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8
236/31-03-2011
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
300.000,00
50%
150.000,00
293.000,00
146.500,00
30,22%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1.504.896,82
2.425.920,00
1.212.960,00
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
3.009.793,64
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (Μόνο για αγρότες)
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
1
201/31-03-2011
ΠΙΣΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ
416.057,44
50%
208.028,72
409.700,00
204.850,00
46,91%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
`
416.057,44
208.028,72
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
1
178/29-03-2011
ΤΣΑΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
183.888,78
50%
91.944,39
182.800,00
91.400,00
47,41%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2
183/30-03-2011
ΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
113.680,00
50%
56.840,00
113.680,00
56.840,00
47,10%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3
184/30-03-2011
ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
220.280,92
50%
110.140,46
219.700,00
109.850,00
45,20%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4
203/31-03-2011
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
68.839,96
50%
34.419,98
54.740,00
27.370,00
40,31%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5
205/31-03-2011
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
281.396,05
50%
140.698,03
274.700,00
137.350,00
48,30%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6
220/31-03-2011
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ECOA"
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ
ΤΣΙΟΚΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν.
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
112.861,34
50%
56.430,67
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
7
221/31-03-2011
ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
24.470,85
50%
12.235,43
22.579,00
11.289,50
34,91%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8
231/31-03-2011
ΤΟΠΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
163.855,10
50%
81.927,55
163.850,00
81.925,00
36,16%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
9
233/31-03-2011
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
Ο.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ
ΚΑΡΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
132.040,00
50%
66.020,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
10
237/31-03-2011
ΠΕΪΔΗΣ ΕΠΕ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
242.000,00
50%
121.000,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
771.656,50
1.032.049,00
516.024,50
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
1.543.313,00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
1
235/31-03-2011
ΚΙΜΩΝ ΠΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
97.000,00
50%
48.500,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
48.500,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
97.000,00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
1
195/31-03-2011
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 ΚΛΙΝΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
599.750,00
50%
299.875,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2
204/31-03-2011
ΠΑΠΛΙΩΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ
ΚΑΤΑΧΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΑΤΑΧΑ
549.834,80
50%
274.917,40
423.436,00
211.718,00
25,11%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3
208/31-03-2011
ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΔΙΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΟΡΩΝ
350.000,00
50%
175.000,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
4
209/31-03-2011
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΛΙΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
400.000,00
50%
200.000,00
330.979,00
165.489,50
25,20%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5
210/31-03-2011
ΓΚΟΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 14
ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟΝ Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
400.000,00
50%
200.000,00
328.184,00
164.092,00
26,10%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6
216/31-03-2011
ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ
ΕΠΕ
"ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ" ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
490.436,06
50%
245.218,03
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
7
217/31-03-2011
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΙΟΡΩΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΡΟΥΦ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ 2
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΟΡΩΝ
160.000,00
50%
80.000,00
151.216,00
75.608,00
36,77%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8
219/31-03-2011
ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΡΕΙΣ (3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΥΝ. 11 ΚΛΙΝΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
420.000,00
50%
210.000,00
364.770,00
182.385,00
44,43%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
9
222/31-03-2011
ΓΚΟΔΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
393.454,04
50%
196.727,02
266.690,00
133.345,00
25,24%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
10
228/31-03-2011
ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4
ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΗ, ΒΟΘΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
521.963,05
50%
260.981,53
477.630,00
238.815,00
31,71%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
11
229/31-03-2011
ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 18 ΚΛΙΝΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
340.000,00
50%
170.000,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
12
230/31-03-2011
ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ'
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ (2)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΟΡΩΝ
328.000,00
50%
164.000,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
13
241/31-03-2011
ΦΩΤΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΗ
Ο.Ε.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΒΙΛΛΑ
ΣΕΒΑΣΤΗ" Α' ΤΑΞΗΣ (4*) ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ
ΔΥΝΑΜ. ΑΠΌ 23 ΣΕ 35 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΗΣ
201.600,00
50%
100.800,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
14
242/31-03-2011
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΦ ΤΟΥ
1955 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
160.000,00
50%
80.000,00
131.780,00
65.890,00
39,65%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2.657.518,98
2.474.685,00
1.237.342,50
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
5.315.037,95
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
51.995,32
50%
25.997,66
50.694,00
25.347,00
51,96%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
27.999,16
50%
13.999,58
26.999,00
13.499,50
44,26%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΟΡΩΝ
160.000,00
50%
80.000,00
123.900,00
61.950,00
35,61%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΟ
ΣΒΟΡΩΝΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
74.695,67
50%
37.347,84
69.200,00
34.600,00
49,21%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΣΚΟΤΙΝΑΣ
210.416,37
50%
105.208,19
157.130,00
78.565,00
25,96%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΦ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΟΝ Π.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
101.000,00
50%
50.500,00
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
313.053,26
427.923,00
213.961,50
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
181/30-03-2011
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΒΑΓΙΑ
2
196/31-03-2011
ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3
198/31-03-2011
ΣΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ Π. ΠΟΡΟΥΣ
4
207/31-03-2011
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
5
215/31-03-2011
6
234/31-03-2011
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
ΔΗΜΟΣ
626.106,52
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
1
182/30-03-2011
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
178.769,44
100%
178.769,44
178.769,44
178.769,44
100,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2
185/30-03-2011
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΞΥΛΑΜΙΔΙ ΣΤΟ Δ.Δ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΡΥΑΚΙΩΝ
185.000,00
100%
185.000,00
185.000,00
185.000,00
100,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3
226/31-03-2011
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ"
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
499.951,75
100%
499.951,75
499.951,75
499.951,75
88,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4
239/31-03-2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
170.000,00
100%
170.000,00
170.000,00
170.000,00
100,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5
240/31-03-2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΚΟΥΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥ
210.000,00
100%
210.000,00
210.000,00
210.000,00
100,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1.243.721,19
1.243.721,19
1.243.721,19
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
1.243.721,19
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.»
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
300.000,00
100%
300.000,00
300.000,00
300.000,00
88,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
"ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ"
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
183.666,53
100%
183.666,53
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
300.000,00
100%
300.000,00
300.000,00
300.000,00
80,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
783.666,53
600.000,00
600.000,00
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
206/31-03-2011
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ (ΜΦΗ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 ΚΛΙΝΩΝ ΤΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΝΠΙΔ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ"
2
224/31-03-2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
"ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ"
3
238/31-03-2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
783.666,53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Βαθμολογία Παρατηρήσεις
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
24.747,60
75%
18.560,70
24.700,00
18.525,00
95,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1
179/29-03-2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
"Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΣΗΣ"
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΣΗΣ"
Α) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2526 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
Β)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2
180/30-03-2011
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
28.983,43
75%
21.737,57
19.900,00
14.925,00
70,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3
189/31-03-2011
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΡΓΟΣ" ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
29.977,60
75%
22.483,20
28.000,00
21.000,00
80,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΗΣ
23.540,87
75%
17.655,65
19.070,00
14.302,50
70,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4
192/31-03-2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ
5
197/31-03-2011
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
"ΠΡΟΔΡΟΜΕΙΑ" ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Ν.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
29.991,58
75%
22.493,69
23.790,00
17.842,50
70,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6
200/31-03-2011
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α.Μ.Σ. ΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
12.992,49
75%
9.744,37
12.990,00
9.742,50
95,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
7
211/31-03-2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΚΟΤΙΝΑΣ"
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ
(ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ , ΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ,
ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ) ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΣΚΟΤΙΝΑΣ
29.725,41
75%
22.294,06
28.100,00
21.075,00
80,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8
212/31-03-2011
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ "Η
ΠΑΛΙΑΝΗ"
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΟΛΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ " Η ΠΑΛΙΑΝΗ"
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ
29.996,01
75%
22.497,01
22.500,00
16.875,00
65,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
9
213/31-03-2011
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν .
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
15.950,00
75%
11.962,50
15.950,00
11.962,50
85,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
10
218/31-03-2011
ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
"ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER ΤΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
28.039,08
75%
21.029,31
27.180,00
20.385,00
95,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
11
227/31-03-2011
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
"ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ" ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ,
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ,
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ,
ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
18.857,30
75%
14.142,98
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
204.601,03
222.180,00
166.635,00
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
272.801,37
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής
κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
1
193/31-03-2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ, ΑΠΟ ΤΟ
ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΠΟΡΩΝ
32.950,22
100%
32.950,22
0,00
0,00
0,00%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ,
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ,
ΠΟΡΩΝ,
ΣΚΟΤΙΝΗΣ,
ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ,
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
55.350,00
100%
55.350,00
45.510,00
45.510,00
85,00%
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
88.300,22
45.510,00
45.510,00
2
225/31-03-2011
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΩΝ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
88.300,22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Βαθμολογία Παρατηρήσεις
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
1
232/31-03-2011
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΤΕΡΖΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
17.239,64
100%
17.239,64
0,00
0,00
17.239,64
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
Για την Επιτροπή Αξιολόγησης
Παρτσαλίδου Παρθένα
Ζαπουνίδης Κωνσταντίνος
Μυλωνόπουλος Πέτρος
17.239,64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
Βαθμολογία
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
0,00%
Παρατηρήσεις
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ