Περιεχόµενα

5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περιεχόµενα
Εισαγωγή των επιµελητών
7
ΜΕΡΟΣ Ι: Το Ολοκαύτωµα στα Βαλκάνια
Ρουµιάνα Μαρίνοβα-Χρηστίδη, Η µεταχείριση
των Εβραίων στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου: Ευρωπαϊκή εξαίρεση;
33
Dragan Cvetković, ∆ιώξεις των Εβραίων στο Ανεξάρτητο
Κράτος της Κροατίας: Μια απόπειρα ποσοτικοποίησης
57
Alexander Korb, Μαζική βία και Ολοκαύτωµα
στο Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας, 1941-1945
85
Ana Antić, Αστυνοµικές δυνάµεις κατά την Κατοχή:
Η Σερβική Κρατική Φρουρά και το Σώµα Εθελοντών
στο Ολοκαύτωµα
123
Jovan Byford, Η «ηµιαναγνώριση» του Ολοκαυτώµατος:
Αναζητώντας µια θέση στη δηµόσια µνήµη της Σερβίας
για την εξόντωση των Εβραίων
155
Dalia Ofer, Γκέτο στην Υπερδνειστερία και
στην κατεχόµενη Ευρώπη: Μια συγκριτική προσέγγιση
207
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Το Ολοκαύτωµα στην Ελλάδα
Φίλιππος Κάραµποτ, Στάσεις και αντιδράσεις
της ελληνορθόδοξης κοινωνίας απέναντι στο διωγµό
των Εβραίων συµπολιτών της στη διάρκεια
της γερµανικής Κατοχής
253
Βασίλης Ριτζαλέος, Η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία
της Θεσσαλονίκης και το Ολοκαύτωµα
295
Το Ολοκαύτωµα στα Βαλκάνια
6
Στράτος ∆ορδανάς, Εξόντωση και λεηλασία:
Η Υπηρεσία ∆ιαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών (Υ∆ΙΠ)
331
Ραϋµόνδος Αλβανός, Κοινωνικές και πολιτικές όψεις
της συνύπαρξης Xριστιανών και Εβραίων στην πόλη
της Καστοριάς
353
Ευάγγελος Χεκίµογλου, Ο Μαξιµιλιανός Μέρτεν
στην παράδοση των Θεσσαλονικέων (1942-1959)
379
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Το Ολοκαύτωµα και η µνήµη του σήµερα
Αλίζα Μεγιουχάς Τζινίο, Η χαµένη ταυτότητα:
Οι λαντινόφωνοι στο Ισραήλ, πριν και µετά την ίδρυση
του κράτους, και η στάση τους έναντι της εξόντωσης
των σεφαραδικών κοινοτήτων στο Ολοκαύτωµα
417
Εσθήρ Σολοµών, Ιστορία, µνήµη, αναπαράσταση:
Παρουσιάζοντας το Ολοκαύτωµα στα εβραϊκά µουσεία
της Ελλάδας
477
Παναγιώτης Μπίκας, Μνηµεία του Ολοκαυτώµατος:
Το µνηµείο των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης
517
Ρένα Μόλχο, Προβλήµατα ένταξης της γενοκτονίας
στη συλλογική εθνική µνήµη:
Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
537
Γαβριέλλα Ετµεκτσόγλου, Ένα χρέος που δεν
αποπληρώνεται: Επανορθώσεις και µνήµες
του Ολοκαυτώµατος στον 21ο αιώνα
557
ΜΕΡΟΣ ΙV: Το Ολοκαύτωµα στο διεθνές δίκαιο
Νίκος Ζάικος, Μαζικές θηριωδίες και δίκαιο.
Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης ενώπιον
της δικαιοσύνης
595
Ευρετήριο ονοµάτων
659
Ευρετήριο όρων
664