Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η στρατηγική του προγράµµατος των ΑΠΕ στον τόπο µας
ισοδυναµεί µε την ισοπέδωση όλων των βουνοκορφών και
την αλλαγή χρήσεων γης στο όνοµα της πράσινης
ανάπτυξης
•Με την εγκατάσταση ανεµογεννητριών και Φωτοβολταϊκών βιοµηχανικής κλίµακας.
•Χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό – χρήσεις γης – µελέτες για την διατήρηση και
προστασία της σπάνιας βιοποικιλότητας.
•Αλλοιώνοντας τοπία µοναδικής φυσικής οµορφιάς.
•Καταστρέφοντας στοιχεία και µνηµεία της ιστορικής και πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς.
•Αγνοώντας τις τοπικές παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων – Γεωργία Κτηνοτροφία –Οικοτουρισµός- Αγροτουρισµός και άλλες.
•Καταστρατηγώντας το απαγορευτικό υψοµετρικό όριο των 600 µέτρων
•Παραχωρώντας δασικές εκτάσεις- νατούρα περιοχές και ζώνες ειδικής προστασίας
•Παραχωρώντας ακόµη και τις ιδιοκτησίες των πολιτών στα συµφέροντα των
µεγάλων εταιριών µέσω του νόµου εθνικής προτεραιότητας - Fast track
Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΕ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ


1.
2.
3.
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ &
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ FAST TRACK ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ:
ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ
•
•
•
•
•
•
•
Η αλλοίωση και υποβάθµιση τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους µηδέ
εξαιρουµένων των περιοχών ειδικής προστασίας
Η καταστροφή µιας µοναδικής χλωρίδας σε ποικιλία αρωµατικών φυτών και
βοτάνων πολλά εκ των οποίων ενδηµικά.
Η συρρίκνωση και ο αφανισµός των παραδοσιακών επαγγελµάτων.
Η εκ των πραγµάτων αποµάκρυνση γεωργών και κτηνοτρόφων από τις
εστίες τους.
Ο σταδιακός αφανισµός της τοπικής πανίδας µε τα σπάνια αρπακτικά πτηνά
και γενικά την άγρια ζωή.
Η καταστροφή µνηµείων του τοπικού πολιτισµού και της παράδοσης.Μινωικές Φρυκτωρίες- Μιτάτα- Τυρόσπιτα και άλλα.
Η Κρήτη από τουριστικός προορισµός και παραγωγός ποιοτικών
αγροδιατροφικών προϊόντων, τείνει να µετατραπεί σε ένα απέραντο
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήτοι σε µια µπαταρία της
Ευρώπης.
Ως επαγγελµατικό σωµατείο εκπροσώπησης των
κτηνοτρόφων του νοµού
(ΣΕΚΝΗ)
• Διαφωνούµε ριζικά µε το συγκεκριµένο σχέδιο
ανάπτυξης
• Πιστεύουµε ότι η ευθύνη και οι οριστικές
αποφάσεις για το µέλλον του κάθε τόπου ανήκει
στις τοπικές κοινωνίες. – Η κεντρική εξουσία δεν
δικαιούται να τις αγνοεί.
• Τα οικονοµικά οφέλη µε το 3% αθροιστικά και οι
ελάχιστες θέσεις εργασίας, αποτελούν ψίχουλα.
• Θεωρούµε την προστασία του τόπου µας και τη
διατήρηση της ταυτότητας µας,
αδιαπραγµάτευτες αξίες µη εξαγοράσιµες. -Το
δικό µας Fast track.
Τα βουνά µας -τόποι ιεροί συνδεδεµένοι µε
την παράδοση και την ιστορία του τόπου
Τα βουνά µας -τόποι ιεροί συνδεδεµένοι µε
την παράδοση και την ιστορία του τόπου
Βόσκηση σε αναδασωτέα έκταση
Αρµονική συνύπαρξη και αυτοπροστασία
Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων
Τα βουνά µας σήµερα µε ήπιες παρεµβάσειςΠως θα είναι αύριο µε µεγάλους δρόµους γιγαντιαίες
ανεµογεννήτριες – ατελείωτους καθρέπτες και αµέτρητα
καλώδια;
Αναδάσωση σε βοσκοτόπια στο Μελιδοχώρι
Η πρόταση µας για την αναβάθµιση των βοσκοτόπων και την
αντιµετώπιση της ερηµοποίησης
Ιδιωτική αναδάσωση σε βοσκοτόπια στο Μελιδοχώρι
Σηµαντικές βελτιωτικές παρεµβάσεις που προστατεύουν
και αναβαθµίζουν τη βιοποικιλότητα
Απέναντι το βουνό Μονοδένδρι (περιοχή Ι.Μ. Επανωσήφη)
Όλη η κορυφογραµµή στόχος των ανεµογεννητριών
Βοσκότοπος στα όρια της υπερβόσκησης.
Παρά ταύτα η κατάσταση είναι αναστρέψιµη
Κρητικά Μιτάτα-Γέργερη (Ρούβας) Μνηµεία
του πολιτισµού και της τοπικής παράδοσης
Μιτάτο στη Γέργερη - Ρούβας
Μιτάτο στον Ψηλορείτη -Ανώγεια
Μιτάτο στον Ψηλορείτη
Μιτάτο στα Ζωνιανά (Κουµί)
Μιτάτο στον Ψηλορείτη
Μινωική Φρυκτωρία
θέση σωρός του Παντελή στους Αποστόλους Πεδιάδας
(το αρχαιότερο σύστηµα ενδοεπικοινωνίας των Μινωιτών)
Μνηµείο ενετικής περιόδου στα Αστερούσια όρη σε υψόµετρο 1000 µέτρων.
Αριστοτελική σχολή αντίστασης του ιερωµένου και φιλοσόφου Ιωσήφ Φιλάγρη
Μιτάτο Καρατζόκωστα (Παππού)
Ληµέρι των ανταρτών στον Καστιριώτη
Τα πρώτα θύµατα της πράσινης ανάπτυξης
Μετρήσιµα πλέον τα κέρδη της πράσινης
ανάπτυξης.
ΕΥΟΙΑ
Έργο τέχνης κατά την άποψη πολιτικού παράγοντα
Ανεµογεννήτριες και γραµµές
µεταφοράς ρεύµατος στην Εύβοια
Ανεµογεννήτριες στην Ευρώπη στα
πεδινά
Αν συµβεί στα ορεινά;
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΟΛΥΜΠΟ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ
ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΣΤΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΟ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ
Δρόµοι φάρδους 10-15 µέτρων και επιχωµατώσεις
από την απόρριψη υλικών εκσκαφής.
Μικρά λατοµεία για την εγκατάσταση
ανεµογεννήτριας
Διάνοιξη πετρώµατος σε βουνοκορφή για
την εγκατάσταση ανεµογεννήτριας
Επιχωµατώσεις
Φωτοβολταϊκά (Τεφέλι) - Το νέο όραµα για την
αξιοποίηση της γης υψηλής παραγωγικότητας στην
Κρήτη
ΣΙΤΑΝΟΣ- ΣΗΤΕΙΑ
ΣΙΤΑΝΟΣ- ΣΗΤΕΙΑ
ΣΙΤΑΝΟΣ- ΣΗΤΕΙΑ
Η άποψη µας για τις ΑΠΕ
• Ναι στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αλλά µε
µέτρο- χωροταξικό σχεδιασµό - χρήσεις γης.
• Ναι στην αυτοπαραγωγή εναλλακτικής ενέργειας
- Ανάπτυξη των ΑΠΕ µέχρι το όριο της
ενεργειακής αυτάρκειας.
• Σε σηµεία που δεν θα αλλοιώνουν τοπία
ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, δεν θα υποβαθµίζουν
τη βιοποικιλότητα και δεν θα καταστρέφουν
µνηµεία.
• Με προτεραιότητα στην αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας µε φωτοβολταϊκά στους ήδη
δοµηµένους χώρους (στέγες κτηρίων κ.λ.π).
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ
ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ







Αξιοποίηση του φυσικού πλούτου των ορεινών όγκων µε ήπιες παρεµβάσεις και προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Μέσα από ένα ολοκληρωµένο χωροταξικό σχεδιασµό και χρήσεις γης.
Στα πλαίσια της πολυλειτουργικότητας και των καινοτόµων δράσεων που θα επιτρέπουν την
πρόσβαση σε όλους τους πολίτες και την αξιοποίηση της επισκεψιµότητας ως πηγή
πρόσθετων εσόδων στην τοπική κοινωνία .
Με συλλογικούς φορείς διαχείρισης στους οποίους θα συµµετέχουν οι τοπικές κοινωνίες .
Την κατοχύρωση του κτηνοτροφικού επαγγέλµατος της εκτατικής κτηνοτροφίας µε την
οριοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών , τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και την
καθετοποίηση των εκµεταλλεύσεων (παραγωγή-µεταποίηση –τυποποίηση και εµπορία
προϊόντων) .
Ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων µε το σύστηµα της περιτροπικής βόσκησης,
βοσκοφόρτωση αντίστοιχη της βοσκοϊκανότητας και µε ήπιες βελτιωτικές παρεµβάσεις που
θα αποτρέπουν την υπερβόσκηση και την ερηµοποίηση.
Πιλοτική υλοποίηση του µοντέλου της διδακτικής φάρµας η οποία θα αξιοποιεί αποκλειστικά
τα ντόπια προϊόντα προβάλλοντας το πρότυπο της Κρητικής διατροφής, θα προστατεύει το
φυσικό περιβάλλον και παράλληλα θα προσφέρει υπηρεσίες στους επισκέπτες όπως
διαµονή-εστίαση και εκπαίδευση.