ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.17 15:15:51
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ξάνθη
Α.Π.
17.02.2015
4459
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67 100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.: 2541079451
Φαξ.: 2541079454
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ:
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου
Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 668/13.01.2015 πρακτικό αξιολόγησης
υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 34128/30.12.2014
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου,
για τις ανάγκες του Προγράμματος «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ », ΚΕ 81432, με Ε.Υ. τον
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παντελεήμων Μπότσαρη, του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης του Δ.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Δ.Π.Θ., ο
υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να
προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω
πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στον
ιστότοπο
του
ΕΛΚΕ
ΔΠΘ
(στην
ηλεκτρονική
διαδρομή
http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseis-apasxolisis ).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αν. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.
Συνημμένα: 1. Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων
ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 34128/30-12-2014
ΕΡΓΟ: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαχείρισης αποφάσεων διοικητικών οργάνων του
Δ.Π.Θράκης» (Κ.Ε. 81432)
Σήμερα, 12/1/2015 συνήλθε, η τελική ορισθείσα στην 328/10-10-2014 συνεδρίαση της ολομέλειας της
Επιτροπής Ερευνών, η Επιτροπή για την αξιολόγηση υποψηφίων αποτελούμενη από τους:
1. κ. Σταύρο Τουλουπίδη, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής - Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
ως Πρόεδρος
2. κ. Παντελή Μπότσαρη, Aναπλ. Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, ως μέλος
3. κ. Ιωάννη Μπέκα, Αναπλ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, ως μέλος
προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 34128/30-12-2014
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλου
διαχείρισης αποφάσεων διοικητικών οργάνων του Δ.Π.Θράκης» (Κ.Ε. 81432).
Η παραπάνω πρόσκληση αναλυτικά αφορούσε :
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Σκοπός του ανωτέρω αναφερόμενου έργου είναι η καταγραφή και αποτύπωση όλων των
αποφάσεων των διοικητικών οργάνων, με σκοπό την ανάδειξη και την περιγραφή των απαραίτητων
ενεργειών για την δημιουργία πρωτοκόλλου διαχείρισης για την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων,
στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η συνεργασία δύο (2) ατόμων στα αντικείμενα που αναλυτικά
περιγράφονται παρακάτω.
Ειδικότερα:
Α. Έως μία (1) πρόταση ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής (Έδρα απασχόλησης Ξάνθη)
Αντικείμενο απασχόλησης
Μελέτη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών πληροφορικής για την παρακολούθηση
follow up της εφαρμοσιμότητας των αποφάσεων και διαδικασιών των διοικητικών οργάνων του
ΔΠΘ.
Απαραίτητα προσόντα

Διδακτορικό Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής

Πιστοποιημένη
γνώση
χρήσης
βασικών
προγραμμάτων
Η/Υ
(Windows,
Word,
Excel,
Internet, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
1
ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ
Συνεκτιμώμενα προσόντα

Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διαχείριση ή/και αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων
(με αντίστοιχες συμβάσεις)

Πιστοποιημένη καλή γνώση άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση
Ιταλικών ή/και Γερμανικών
Β. Έως μία (1) πρόταση επιπέδου ΔΕ (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)
Αντικείμενο Απασχόλησης
Παρακολούθηση και καταγραφή των διαδικασιών και τεχνικών ελέγχου της εφαρμοσιμότητας των
αποφάσεων των διοικητικών οργάνων του ΔΠΘ
Απαραίτητα προσόντα:

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τουλάχιστον τετραετής εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (με αντίστοιχες συμβάσεις) με
αντικείμενο την παρακολούθηση αποφάσεων διοικητικών οργάνων ΝΠΔΔ

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
Συνεκτιμώμενα προσόντα

Πιστοποιημένη καλή γνώση γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση Γαλλικών
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η γνώση για την
υλοποίηση των αντικειμένων του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και
οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.
Διάρκεια Συμβάσεων: από την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών του
Δ.Π.Θ. έως τη λήξη του έργου με δυνατότητα παράτασης ή/και ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης
του έργου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Οι
ενδιαφερόμενοι
οφείλουν
να
υποβάλλουν
ι)
πρόταση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται) συνοδευόμενη από ιι) βιογραφικό σημείωμα και ιιι) απλά αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της
πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην
πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς
και το αντικείμενο του έργου.
2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στη
βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα.
4.
Αντικατάσταση
της
πρότασης
ή
διόρθωση
αυτής
ή
συμπλήρωση
τυχόν
ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5.
Για
τους
ενδιαφερόμενους
των
οποίων
οι
τίτλοι
σπουδών
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
2
ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από
ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
6. Η απαιτούμενη εμπειρία
πρέπει
να
αποδεικνύεται
με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις
εμπειρίας του φορέα ή άλλο επίσημο τεκμηριωτικό υλικό.
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει
τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της
παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Ο ΕΛ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου ότι επαφίεται
στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
12. Eάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των
προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής)
δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω
πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον
ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων
τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 45/9.3.1999).
Επισημαίνεται ότι:
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά (ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης)
μέχρι 08/01/2015 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
o
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε Αρ. Πρωτ. 34128/30.12.2014.
o
Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25410
79458.
3
ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ
Για την συγκεκριμένη πρόσκληση πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες δημοσιότητας:
1. Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseis-apasxolisis/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ke81432
2. Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. (http://career.duth.gr/portal/)
http://career.duth.gr/portal/?q=node/1952#.VLzOjSym3pU
3. Ανάρτηση στο κεντρική ιστοσελίδα του ΔΠΘ
http://duth.gr/news/2014-12-30-a.sxhtml
4. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα Δι@ύγεια
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A16%CE%A746%CE%A8%CE%96%CE%A51%CE%92%CE%9A%CE%9A
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν:
Για το αντικείμενο Α δύο (2) προτάσεις, ήτοι:
ΑΡ.
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
271
7/1/2015
2
ΜΠΕΝΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
318
7/1/2015
ΠΡΩΤ
ΗΜ/ΝΙΑ
Για το αντικείμενο Β μία (1) πρόταση, ήτοι:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.
ΠΡΩΤ
114
ΗΜ/ΝΙΑ
5/1/2015
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων αποφάσισε να επιλέξει:
Για το αντικείμενο Α:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ
ΗΜ/ΝΙΑ
1
ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
271
7/1/2015
ως τη μόνη από τις υποψήφιες που πληροί τα απαραίτητα αλλά και τα συνεκτιμώμενα προσόντα της
ανωτέρω πρόσκλησης.
4
ΑΔΑ: Β8Η246ΨΖΥ1-ΝΕΨ
Για το αντικείμενο Β:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
114
5/1/2015
ως τη μοναδική υποψήφια που όμως πληροί τα απαραίτητα αλλά και τα συνεκτιμώμενα προσόντα της
ανωτέρω πρόσκλησης.
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική πρόταση εκτέλεσης έργου. Η
προθεσμία υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης λήγει στις 24/2/2015 και ώρα
14:00 με αποστολή φακέλου στην παρακάτω διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Σταύρος Τουλουπίδης
Παντελής Μπότσαρης
Ιωάννης Μπέκας
Καθηγητής ΔΠΘ
Aναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ
Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ
5