ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ € 1.335.000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Στην επιβολή 130 προστίμων ύψους € 1.335.000 προχώρησε το τελευταίο τρίμηνο
του 2011 ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων για παραβάσεις της κείμενης
νομοθεσίας του κλάδου των τροφίμων.
Τα
πρόστιμα
επιβλήθηκαν
σε
βάρος
διαφόρων
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων
σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες επεξεργασίας
και τυποποίησης τροφίμων, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων, εμφιαλωτήρια,
ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, αναψυκτήρια, σούπερ μάρκετ, καταστήματα
τροφίμων, τυροκομεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κλπ,
μετά από ελέγχους κλιμακίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ.
Κατά τις επιτόπιες αυτοψίες τους, τα κλιμάκια του Ε.Φ.Ε.Τ. κατέγραψαν παραβάσεις
που αφορούσαν μεταξύ άλλων κατά περίπτωση : παραπλάνηση του καταναλωτή,
κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, κατοχή
και διάθεση μη κανονικών τροφίμων, κατοχή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων,
κατοχή και διάθεση τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της
νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή
τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής
των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας, μη εφαρμογή
συστημάτων αυτοελέγχου.
Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε
παραπομπή στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Το υψηλότερο πρόστιμο ύψους € 500.000 επιβλήθηκε μετά από εισήγηση του
Δ.Σ. του Φορέα και υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού σε βάρος αλυσίδας
σούπερ μάρκετ, εξαιτίας των επανειλημμένων υποτροπών της στην κατοχή και
διακίνηση μη ασφαλών – ακατάλληλων τροφίμων και της μη συμμόρφωσής της
στους προγενέστερους ελέγχους του ΕΦΕΤ.
Παραβάσεις που επιβεβαιώθηκαν και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις
8.3.2011,
κατόπιν
καταγγελίας,
σε
κατάστημα
της
εταιρίας
στην
Πυλαία
Θεσσαλονίκης, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση κατείχε και διέθετε
στην κατανάλωση ψάρια, τα οποία έφεραν ορατά, ζωντανά παράσιτα στα
σπλάχνα τους, ήτοι τρόφιμα μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση,
τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Στο ίδιο κατάστημα της εταιρίας στην
Πυλαία έχει γίνει μάλιστα κατά το παρελθόν σειρά ελέγχων και σε 10 από αυτούς
διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση κατείχε και διέθετε στην κατανάλωση μη
ασφαλή – ακατάλληλα τρόφιμα.
Γενικότερα, σε βάρος της συγκεκριμένης εταιρίας και μόνο την τελευταία τριετία (2009
– 2011) έχουν επιβληθεί, με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, 110 πρόστιμα για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, εκ των οποίων 50 για μη ασφαλή –
ακατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα και τα υπόλοιπα για θέματα που σχετίζονται
άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Πέραν του ανωτέρω προστίμου ο Ε.Φ.Ε.Τ. προχώρησε στην προσωρινή
ανάκληση (για 10 ημέρες) της άδειας λειτουργίας επιχείρησης μαζικής
εστίασης που εδρεύει στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στο
Καβούρι και στην επιβολή προστίμου ύψους € 65.000, καθώς στο πλαίσιο του
ελέγχου που διενεργήθηκε σε αυτήν – και ο οποίος ήταν ο δεύτερος κατά σειρά –
διαπιστώθηκε : έλλειψη βιβλιαρίου υγείας προσωπικού της επιχείρησης, μη ορθές
πρακτικές υγιεινής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά
με τον εξοπλισμό και την υποδομή της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
χώρων και εξοπλισμού και σοβαρή απόκλιση από τους όρους αδειοδότησης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η διαπίστωση έγινε σε επανέλεγχο και ότι πρόκειται για περίπτωση
υποτροπής παραβάσεων.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ. Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Βασικός και
αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η κρίση να μην επηρεάσει στο ελάχιστο
την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό η
προσπάθεια των ελεγκτικών μηχανισμών μας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση
και με συστηματικούς ελέγχους ανά την ελληνική επικράτεια σε συνεργασία με
όλες τις συναρμόδιες αρχές» και συμπλήρωσε «Όσοι υποπίπτουν συνέχεια στις
ίδιες και στις ίδιες παραβάσεις, χωρίς να επιδεικνύουν καμία διάθεση
συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις των ελεγκτών μας και αδιαφορώντας επί
της ουσίας για τη δημόσια υγεία, τους επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει καμία επιείκεια και οι κυρώσεις σε βάρος τους θα είναι πάρα πολύ
αυστηρές».
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι
οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο χρονικό διάστημα.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΣΟ
1
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Υπεραγορά Τροφίμων
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
500.000
2
Ζ. Α. ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εστιατόριο
ΚΑΒΟΥΡΙ
65.000
3
Σαμιωτάκης Ν. Βασίλειος
Εγκατάσταση παραγωγής έτοιμων
φαγητών
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
4
Δ. Μασούτης Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΒΕΡΟΙΑ
4.000
5
Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.000
6
Κολιός Α.Ε.
Τυροκομείο
ΠΑΙΟΝΙΑ
2.000
7
DN Food A.E.
Εγκατάσταση τεμαχισμού αποστέωσης
νωπών & κατεψυγμένων κρεάτων
ΘΕΡΜΗ
8.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
8
Αμπατζίδης Ελευθέριος
Μπουγατσατζίδικο
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
2.000
9
Χαραλαμπίδης Αχιλλέας
Κατάστημα πώλησης
ξηρών καρπών
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
2.000
10
Δ. Μασούτης Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.000
11
ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
BOKAMBILIA
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
12
ΚΟΡΦΟΥ ΠΑΛΛΑΣ MANATZMENT
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
CORFU PALACE
ΚΕΡΚΥΡΑ
25.000
13
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
CORFU SPIRIT A.E.
CORFU SPIRIT A.E.
ΚΕΡΚΥΡΑ
2.000
14
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου
ΔΩΔΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5.000
15
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
16
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
2.000
17
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ STARBUCKS
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΠΑΤΡΑ
3.000
18
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
ΖΑΧΑΡΩ
2.000
19
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΑ
4.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
20
ΚΟΥΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Πρατήριο γάλακτος
& ειδών ζαχαροπλαστικής
πρατήριο άρτου
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
4.000
21
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2.000
22
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΑΣΟΣ
4.000
23
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ
Σούπερ Μάρκετ
ΘΑΣΟΣ
4.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
24
ΓΙΑΚΟΥΠ ΓΙΑΣΕΜΙΝ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιοτεχνία Επεξεργασίας Γάλακτος
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2.000
25
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΛΑΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
4.500
26
Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΘΗΒΑ
16.000
27
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
28
ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επεξεργασία & τυποποίηση μελιού
ΔΕΛΤΑ
40.000
29
Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΠΥΛΑΙΑ
10.000
30
Ουζούνη Ανθούλα
Εμπόριο τυποποίηση
τροφίμων & ελαιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.000
31
ΕΜΕΛΚΟ Ε.Π.Ε.
Τυποποίηση ελαιολάδου
ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
6.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
32
Βούλγαρης Διονύσιος Panini A.E.
Παραγωγή αρτοσκευασμάτων
ΒΕΡΟΙΑ
4.000
33
Δ. Μασούτης Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.000
34
Τσακαλίδης Α.Ε.Β.Ε.
Επεξεργασία & κατάψυξη
νωπών αλιευμάτων
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
15.000
35
Βερροιώτης Αντώνιος
Εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακής
γιαούρτης
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
4.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
36
Βρατσικίδης Κωνσταντίνος Μονοπρόπωπη
Ε.Π.Ε.
Εστιατόριο εντός ξενοδοχείου
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
6.000
37
Τσούλης Αθανάσιος
Κρεοπωλείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.000
38
Green Food A.E.
Παραγωγή
τυποποίηση & εμπορία
κομμένων σαλατών
ΔΕΛΤΑ
4.000
39
ΠΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων με
βάση το γάλα.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
4.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
40
ΖΗΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
αναψυκτήριο μπαρ
ΛΑΡΙΣΑ
60.000
41
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΡΟΔ. &
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
ΛΑΡΙΣΑ
2.000
42
ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.
εμφιαλωτήριο νερού
ΛΑΡΙΣΑ
2.000
43
ΜΟΥΛΙΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
εμπορία ξηρών καρπών
& καφέδων
ΛΑΡΙΣΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
44
Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ
μαρμελαδοποιία
ΒΕΡΟΙΑ
2.000
45
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
παστελοποιία
ΛΑΜΙΑ
2.000
46
Μελίντα Ε.Π.Ε.
Παραγωγή τροφίμων
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
2.000
47
Αφοι ΧαΊτογλου Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία τροφίμων
ΔΕΛΤΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
48
Ξενοδοχείο Kassandra Palace
Οινοπωλείο ταβέρνα
εντός ξενοδοχείου
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
2.000
49
Ξενοδοχείο Kassandra Palace
Εστιατόριο ξενοδοχείου
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
4.000
50
Καπετάνιος Αναστάσιος Α.Ε.Β.Ε.
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
20.000
51
Σιώμος Αντώνιος
Εργαστήριο παρασκευής διακοσμητικών
ζαχαροπλαστικής
ΝΕΑΠΟΛΗ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
Α.Ε.
εγκατάσταση επεξεργασίας
& μεταποίησης γάλακτος
& προϊόντων με βάση το γάλα
ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
4.000
53
ΤΡΟΦΙMΑ
ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ Ο.Ε.
τεμαχιστήριο
συσκευαστήριο τυριών
& παραγωγή μη γαλακτοκομικών
προϊόντων
& εδεσμάτων
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
2.000
54
ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
αναψυκτήριο οβελιστήριο
ΛΑΡΙΣΑ
6.000
55
ΚΡΟΚΙΔΗ ΖΩΗ
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
2.000
52
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
56
PREVEZA BEACH
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑ
2.000
57
ΣΠΥΡ. & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ο.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
ΚΕΡΚΥΡΑ
2.000
58
ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ο.Ε.
οπωροπωλείο
ΑΘΗΝΑ
2.000
59
ΑΙΚ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
εργαστήριο τυροπιτών
αναψυκτήριο
ΑΘΗΝΑ
1.500
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
60
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
υπεραγορά τροφίμων
ΑΘΗΝΑ
3.000
61
ΠΑΣΤΕΛ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΠΕ
εργαστήριο τροφίμων
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
1.500
62
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΟΜΑΖΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
κυλικείο εντός αθλητικών εγκαταστάσεων
για παιδιά
ΚΗΦΙΣΙΑ
8.000
63
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
εργαστήριο τροφίμων
ζαχαροπλαστικής & σφολιατοειδών
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
64
FMG ΕΠΕ
εστιατόριο καφετέρια
ΑΘΗΝΑ
1.500
65
LONDON
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ξ.Τ.Ε. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
εστιατόριο εντός ξενοδοχείου
ΓΛΥΦΑΔΑ
3.000
66
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΑΔΑΜ
εργαστήριο γαλακτοκομικών προϊόντων
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2.000
67
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ
παντοπωλείο
ΑΘΗΝΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
68
POSEIDON
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
εστιατόριο μπαρ εντός ξενοδοχείου
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
7.000
69
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Μ. &
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Ε. ΕΠΕ
ΕΚΜ/ΣΙΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2.000
70
ΓΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
21.500
71
ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ &
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ Ο.Ε.
οβελιστήριο
ΑΘΗΝΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
72
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.
εστιατόριο
ΑΘΗΝΑ
3.000
73
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
μικτό κατάστημα τροφίμων
ΔΑΦΝΗ
2.000
74
MILOS
εστιατόριο μπαρ
ΑΘΗΝΑ
4.000
75
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
χώροι παρασκευής
αποθήκευσης & διάθεσης γευμάτων
εντός νοσοκομείου
ΑΘΗΝΑ
3.500
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
76
Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος
εστιατόριο
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6.000
77
ΠΙΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
πρατήριο άρτου &
αρτοσκευασμάτων
ΑΘΗΝΑ
2.000
78
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
Ελαιουργικών Επιχειρήσεων
βιομηχανία επεξεργασίας & τυποποίησης
λιπών & ελαίων
βιομηχανία μεταποίησης βουτύρου
γάλακτος
ΤΑΝΑΓΡΑ
5.000
79
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
παντοπωλείο
πρατήριο γάλακτος &
ειδών ζαχαροπλαστικής
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
80
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ιχθυοπωλείο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
2.000
81
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ. ΒΛΑΧΟΣ
αρτοποιείο
ΑΘΗΝΑ
4.500
82
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΖΕΥΓΩΛΗΣ
κρεοπωλείο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2.000
83
ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ ΟΕ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
84
ΤΣΙΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑ
6.000
85
ΜΕΤΣΟΒΟ ΑΕ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5.000
86
ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΖΩΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΠΑΡΓΑ
2.000
87
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝEΤAIΡΙΣΜΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
5.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
88
Α & Μ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4.000
89
ΑΘ. ΦΑΚΗΣ & Ι. ΦΑΚΗΣ Ο.Ε.
εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων με
βάση το γάλα
ΕΛΑΣΣΟΝΑ
4.000
90
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
οβελιστήριο
ΛΑΡΙΣΑ
2.000
91
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
με πρατήριο
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
20.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
92
ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μπαρ με συγκρότηση εστιατορίου
ΤΕΜΠΗ
2.000
93
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
εργαστήριο χαλβαδοποιίας
& παστελοποιίας
ΛΑΡΙΣΑ
4.000
94
Λειβαδόπουλος Ι.
& Λειβαδόπουλος Σ. Ο.Ε.
Αρτοποιείο με παρασκευαστήριο
ΠΥΛΑΙΑ
2.000
DOMOTEL A.E.
Les Lazaristes
Εστιατόριο
καφετερία
μπαρ
εντός ξενοδοχείου
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
4.000
95
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
96
Αγαπητός Γαστρονομία Α.Ε.
Παραγωγή & εμπορία εδεσμάτων & ειδών
ζαχαροπλαστικής
ΠΥΛΑΙΑ
5.000
97
Μπουσμαλής
βιομηχανία προϊόντων ζύμης Α.Ε.
Παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων
ζύμης
ΒΕΡΟΙΑ
5.000
98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Α.Ε.
ΤΡ. ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ
παραγωγή & εμπορία παραδοσιακών
τροφίμων
ΛΑΚΚΩΜΑ
5.000
99
Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΠΥΛΑΙΑ
4.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
100
INTERHALCO HELLAS A.E.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2.000
101
Δ. & Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ο.Β.Ε.Ε.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.000
102
ΠΑΣΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΞΑΝΘΗ
2.000
103
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
12.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
104
EDEN BEACH HOTEL CLUB
ξενοδοχειακή μονάδα μπαρ εστιατόριο
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
8.000
105
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑ Ο.Ε
κρεοπωλείο
ΑΘΗΝΑ
5.000
106
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
υπεραγορά τροφίμων
ΜΑΡΟΥΣΙ
4.000
107
ΛΟΥΙΖΑ Χ. ΚΑΡΑΦΩΤΗ
φούρνος ζαχαροπλαστείο
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
108
ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
εστιατόριο εντός ξενοδοχείου
ΑΘΗΝΑ
8.000
109
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ψητοπωλείο
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
1.500
110
ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Β.Ε.
αρτοποιείο επαγγελματικό εργαστήριο
ζαχαροπλαστικής
ΧΑΪΔΑΡΙ
8.500
111
ΧΟΡΕΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
παραγωγή εμπόριο τροφίμων ποτών
ΠΑΛΛΗΝΗ
8.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
112
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ Ε.Π.Ε.
εργοστάσιο ζαχαρωδών προϊόντων
χαλβαδοποιία ταχινοποιία
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2.000
113
ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Α.Β.Ε.
παραγωγή και εμπορία ειδών αρτοποιίας
ζαχαροπλαστικής και ειδών αναψυκτηρίου
ΧΑΪΔΑΡΙ
24.500
114
B. ΜΑΡΚΟΥ - Φ. ΤΣΟΥΡΗ ΟΕ
είδη δώρων παιχνιδιών καλλυντικών
ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ
2.000
115
ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Η. – ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε
επαγγελματικό εργαστήριο σάντουιτς
ΜΟΣΧΑΤΟ - ΤΑΥΡΟΣ
3.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
116
ΚAΛΑΜΒΟΚΗ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ - ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ
παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και
πουλερικών, παρασκευαστήριο
παρακείμενου χώρου καταστήματος
λιανικής πώλησης κρεάτων
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
8.000
117
ΤΖΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
εστιατόριο
ΑΘΗΝΑ
10.000
118
ΑΓΓ. ΤΣΙΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
παντοπωλείο
ΑΘΗΝΑ
3.000
119
ΝΙΚΛΗΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
κρεοπωλείο
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
120
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
υπεραγορά τροφίμων
ΑΘΗΝΑ
4.000
121
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
μικτό κατάστημα τροφίμων
ΑΘΗΝΑ
12.000
122
ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
οβελιστήριο
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
4.000
123
Μάτζαρη Βενετία
Αναψυκτήριο μπουγατσατζίδικο
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
2.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
124
Παραδοσιακά Ελληνικά Τρόφιμα Α.Ε.
Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.000
125
Παναγιωτίδου Κατίνα
Οβελιστήριο
ΔΙΟΝ
4.000
126
Σταμάτης Κάντζας Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΣΕΡΡΕΣ
2.000
127
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Υπεραγορά τροφίμων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
60.000
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
128
Διπλάρου Κωνσταντία
Εστιατόριο Σνακ Μπαρ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.000
129
ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ
Σούπερ Μάρκετ
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
5.000
130
ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ
Σούπερ Μάρκετ
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
5.000
*Στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. μπορείτε να βρείτε αναλυτική αιτιολογία για τα επιβληθέντα πρόστιμα ανά επιχείρηση.