προγραμματα γυμνασιου-λυκειου

Π
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΤΥΠΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
14:00-15:00
ΤΡΙΤΗ
ΜΑΘΗΜ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΜΑΘΗΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΘΗΜ
15:00-16:00
ΠΡΟΤΥΠΟ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
15:00-16:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΘΗΜ
ΑΡΧΑΙΑ
ΜΑΘΗΜ
ΜΑΘΗΜ
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΡΧΑΙΑ
16:00-17:00
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΤΥΠΟ
11:00-12:00
ΧΗΜΕΙΑ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
16:00-17:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΦΥΣΙΚΗ 11:00-12:00
17:00-18:00
ΜΑΘΗΜ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΑΘΗΜ
ΜΑΘΗΜ
ΜΑΘΗΜ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Π
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΤΥΠΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:00-15:00
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ
15:00-16:00
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓEΩΜ
16:00-17:00
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΛΩΣΣΑ
13:00-15:00
ΑΛΓΕΒΡΑ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
19:00-20:00
20:00-21:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΛΩΣΣΑ 13:00-15:00
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Π
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΤΥΠΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1/ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
15:00-16:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
16:00-17:00
ΑΛΓΕΒΡΑ
17:00-18:00
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΠ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΠ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΤ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΛΩΣΣΑ
2
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ
ΓΛΩΣΣΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ
11:00-12:00
12:00-13:00
ΧΗΜΕΙΑ
ΓΠ
13:00-14:00
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2/ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΤΡΙΤΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΤ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΠ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΛΩΣΣΑ
2
11:00-12:00
12:00-13:00
ΧΗΜΕΙΑ
ΓΠ
13:00-14:00
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
14:00-15:00
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΠ 1
15:00-16:00
16:00-17:00
ΑΛΓΕΒΡΑ
1
17:00-18:00
ΓΛΩΣΣΑ 1
18:00-19:00
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΑΤ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΠ 1
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΑΤ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΑΤ
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΑΤ
ΑΛΓΕΒΡΑ
1
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ
ΧΗΜΕΙΑ
ΓΠ
13:00-14:00
ΛΑΤΙNIΚΑ
ΚΑΤ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Π
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΤΥΠΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΤΡΙΤΗ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΜΑΘ Κ
ΑΟΘ
ΒΙΟΛ ΓΠ
ΜΑΘ ΓΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΠΕΜΠΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΘ ΚΑΤ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΜΑΘΗΜ
ΚΑΤ
ΑΟΘ
ΑΕΠΠ
ΑΟΔΕ
ΑΕΠΠ
20:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΘ ΓΠ
12:00-13:00
ΓΛΩΣΣΑ
13:00-15:00
ΦΥΣ ΚΑΤ
15:00-16:00
21:00-22:00
ΠΡΟΤΥΠΟ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2/ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
19:00-20:00
ΑΟΘ
20:00-21:00
ΦΥΣ ΚΑΤ
ΒΙΟΛ
ΚΑΤ
ΜΑΘ ΓΠ
ΒΙΟΛ ΓΠ
ΑΕΠΠ
ΧΗΜ Κ
21:00-22:00
ΜΑΘ
ΚΑΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΔΕ
ΒΙΟΛ ΚΑΤ
ΑΟΘ
ΑΕΠΠ
ΦΥΣ ΚΑΤ
ΦΥΣ ΚΑΤ
ΦΥΣ ΚΑΤ
ΜΑΘ ΚΑΤ ΜΑΘ ΚΑΤ
ΜΑΘ ΚΑΤ
17:00-18:00
18:00-19:00
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΜΑΘ
ΚΑΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΘ ΓΠ
12:00-13:00
ΧΗΜ ΚΑΤ
ΓΛΩΣΣΑ
13:00-15:00
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • ΡΟΔΟΣ • 2241025911 • www.protypo.weebly.com