Κατάλογος Ιατρικών Αναλωσίμων

ΛΕΟΝΙΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57, 26441 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. - FAX: 2610 425205, 2610 425006
ΚΙΝ.: 6977.571005 - 6977.410855
ΣΕΡΕΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΖΑΣ
Γάζα αποστειρωµένη
Α/Α
1
2
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
Γάζα αποστειρωµένη 15 x 15/ 6Ρ
Γάζα αποστειρωµένη 15 x 15/ 12Ρ
Γάζα αποστειρωµένη 15 x 30/ 12Ρ
Γάζα αποστειρωµένη 17 x 30/ 12Ρ
Γάζα αποστειρωµένη 36 x 40/ 10Ρ
Επιθέµατα γάζας απλά
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
Επιθέµατα Γάζας Απλά
5x5
5x5
7,5 x 7,5
7,5 x 7,5
10 x 10
10 x 10
10 x 20
10 x 20
15 x 15
22 x 22
30 x 30
30 x 30
35 x 40
35 x 40
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
8 ply
12 ply
8 ply
12 ply
8 ply
12 ply
8 ply
12 ply
8 ply
4 ply
4 ply
8 ply
4 ply
6 ply
Οφθαλµικά επιθέµατα
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΚΟΥΤΙ 5τεµ.
ΤΕΜ
ΚΟΥΤΙ
Οφθαλµικά επιθέµατα 6 x 7,5
Οφθαλµικά επιθέµατα STERIL 6 x 7,5 8 ply
Οφθαλµικά επιθέµατα STERIL 6 x 8
Γάζες µε το µέτρο
Α/Α
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΜΕΤΡΟ
Γάζα Υδρόφιλη Πακέτο 100µ / 0,9 m
Σελίδα 1
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Τολύπια γάζας
Α/Α
1
2
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τολύπια Γάζας x-ray
Τολύπια Γάζας x-ray
Τολύπια Γάζας x-ray
Τολύπια Γάζας x-ray
Τολύπια Γάζας x-ray
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
8x8
12 x 12
20 x 20
30 x 30
40 x 40
ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ελαστικοί επίδεσµοι
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Ελαστικοί Επίδεσµοι
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
5x4
6x4
7x4
8x4
10 x 4
12 x 4
15 x 4
20 x 4
Super ελαστικοί επίδεσµοι
Α/Α
1
2
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Super Ελαστικοί Επίδεσµοι 6 x 4,5
Super Ελαστικοί Επίδεσµοι 8 x 4,5
Super Ελαστικοί Επίδεσµοι 10 x 4,5
Super Ελαστικοί Επίδεσµοι 12 x 4,5
Super Ελαστικοί Επίδεσµοι 15 x 4,5
Αυτοκόλητοι ελαστικοί επίδεσµοι
Α/Α
1
2
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητοι Ελαστικοί Επίδεσµοι
5x5
Αυτοκόλλητοι Ελαστικοί Επίδεσµοι 7,5 x 5
Αυτοκόλλητοι Ελαστικοί Επίδεσµοι 10 x 5
Αυτοκόλλητοι Ελαστικοί Επίδεσµοι
8 x 4,5
Αυτοκόλλητοι Ελαστικοί Επίδεσµοι 10 x 4,5
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Επίδεσµοι γάζας
Α/Α
1
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Επίδεσµος Γάζας 5cm x 2,5m
Επίδεσµος Γάζας 7cm x 2,5m
Επίδεσµος Γάζας 10cm x 2,5m
Επίδεσµος Γάζας 10cm x 10m
Σελίδα 2
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Επίδεσµοι γύψου
Α/Α
1
2
3
4
5
6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίδεσµος Γύψου
Επίδεσµος Γύψου
Επίδεσµος Γύψου
Επίδεσµος Γύψου
Επίδεσµος Γύψου
Επίδεσµος Γύψου
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
5cm x 2m
7,5cm x 2m
10cm x 2m
12cm x 2m
15cm x 2m
20cm x 2m
Επίδεσµοι βάµβακος
Α/Α
1
2
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίδεσµος Βάµβακος
Επίδεσµος Βάµβακος
Επίδεσµος Βάµβακος
Επίδεσµος Βάµβακος
Επίδεσµος Βάµβακος
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
8 x 3m
10 x 3m
12 x 3m
15 x 3m
20 x 3m
∆ικτυωτοί επίδεσµοι
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο ½
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 1
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 2
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 3
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 4
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 5
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 6
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 7
∆ικτυωτός Επίδεσµος Νο 8
Επίδεσµοι ανάρτησης
Α/Α
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΜΕΤΡΟ
Επίδεσµοι Ανάρτησης χειρός (Collar Cuff)
Αυτοκόλλητα επιθέµατα µικροτραυµάτων
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Strips Αυτοκόλλητα Στρογγυλά
Strips Αυτοκόλλητα Αδιάβροχα ∆ιάφορα Μεγέθη
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Βαµβάκι υδρόφιλο
Α/Α
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΕΜ
Βαµβάκι Υδρόφιλο 1000 gr
Σελίδα 3
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Φαρµακευτικό βαµβάκι
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Φαρµακευτικό Βαµβάκι 100 gr
Φαρµακευτικό Βαµβάκι 150 gr
Κολάρα αυχένος
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Κολάρο Αυχένος Small
Κολάρο Αυχένος Medium
Κολάρο Αυχένος Large
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Καθετήρες folley
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Καθετήρες Folley απλοί 2-way Νο 16 – 22
Καθετήρες Folley 100%σιλικόνης 2-way
Καθετήρες Folley απλοί 3-way
Kαθετήρες Folley 100% σιλικόνης 3-way
Κουβελέρ 3-way (όλα τα νούµερα)
Θήκες ακράτειας µε αυτοκόλλητο
Πώµατα ουροκαθετήρων
Καθετήρες levin
Α/Α
1
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθετήρες Levin απλοί 90cm CH 8 – 22
Καθετήρες Levin απλοί 125cm CH 8 – 16
Καθετήρες Levin ακτινοσκιεροί 125cm CH 6 – 14
Καθετήρες Levin ακτινοσκιεροί 125cm CH 16 – 18
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Καθετήρες nelaton
Α/Α
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
Καθετήρες Nelaton CH 8 – 20
Καθετήρες αερίων
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Καθετήρες Αερίων CH 18 – 28
Καθετήρες Dufour 3-way
Καθετήρες αναρόφησης
Α/Α
1
2
3
4
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Καθετήρες Αναρρόφησης CH 8 – 18
Καθετήρες Tiemann
Καθετήρες µονού αυλού ( central venus)
Καθετήρες διπλού αυλού( central venus)
Καθετήρες τριπλού αυλού ( central venus)
Σελίδα 4
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Φλεβοκαθετήρες
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Φλεβοκαθετήρες KIT – KATH 18G – 24G
Πώµατα φλεβ/ρων
3 way stop cock
Ουροσυλέκτες
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ουροσυλλέκτης Απλός µη αποστειρωµένος
Ουροσυλλέκτης Αποστειρωµένος
Ουροσυλλέκτης µε βαλβίδα µη αποστειρωµένος
Ουροσυλλέκτης µε βαλβίδα αποστειρωµένος
Ουροσυλλέκτης Περιπάτου
Ουροσυλλέκτης Ωριαίας µέτρησης αποστειρωµένος
Ουροσυλλέκτης Παιδικός αποστειρωµένος
Ουροσυλλέκτης κλίνης απλός (σακ. 25 τεµ.)
Κύπελλο ούρων αποστειρωµένο
Κύπελλο ούρων αποστειρωµένο σε κουτί u-test
Κύπελλο πτυελών καλλιέργιας κλέρφ
Σκοραµίδες ( πάπια)
Ουροδοχείο ανδρικό
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
25 ΤΕΜ.
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΧΑΡΤΙΚΑ – ΠΑΝΕΣ
Υποστρώµατα κλίνης
Α/Α
1
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπόστρωµα κλίνης
Υπόστρωµα κλίνης
Υπόστρωµα κλίνης
Υπόστρωµα κλίνης
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
40cm x 60cm
60cm x 60cm
60cm x 90cm
90cm x 180cm
Ιατρικά ρολλά
Α/Α
1
2
3
4
5
1
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολλό πλαστικοποιηµένο εξεταστικό 37cm x 50m
Ρολλό πλαστικοποιηµένο εξεταστικό 50cm x 50m
Ρολλό πλαστικοποιηµένο εξεταστικό 60cm x 50m
Ρολλό πλαστικοποιηµένο εξεταστικό 70cm x 50m
Ρολλό πλαστικοποιηµένο εξεταστικό 75cm x 50m
Ρολλό δίφυλλο εξεταστικό 50cm x 50m
Ρολλό δίφυλλο εξεταστικό 60cm x 50m
Ρολλό δίφυλλο εξεταστικό 70cm x 50m
Ρολλό δίφυλλο εξεταστικό 60cm x 70m
Σελίδα 5
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Χαρτοσέντονα non-woven
Α/Α
1
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
Χαρτοσέντονα Non – Woven 14gr 60cm x 90m
Εξεταστικό ρολό Non-Woven 50cm x 70m
Εξεταστικό ρολό Non-Woven 60cm x 70m
Εξεταστικό ρολό Non-Woven 70cm x 70m
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Χαρτοβάµβακας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χαρτοβάµβακας
Χαρτοβάµβακας
Χαρτοβάµβακας Alfa - Alfa 5kg 40cm x 60 cm
Χαρτοβάµβακας Alfa - Alfa 1kg 40cm x 30 cm
Χαρτοβάµβακας Alfa - Alfa 300gr 40cm x 30 cm
Χαρτοβάµβακας Extra - Extra 5kg 40cm x 60cm
Χαρτοβάµβακας Extra - Extra 1kg 40cm x 30 cm
Χαρτοβάµβακας Extra - Extra 300gr 40cm x 30 cm
Χαρτοβάµβακας Extra - Soft 5kg 40cm x 60cm
Χαρτοβάµβακας Extra - Soft 1kg 40cm x 30 cm
Χαρτοβάµβακας Extra - Soft 300gr 40cm x 30 cm
Χαρτοβάµβακας Alfa - Soft 5kg 40cm x 60 cm
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
5 ΚΙΛΑ
1 ΚΙΛΟ
5 ΚΙΛΑ
1 ΚΙΛΟ
300 ΓΡ.
5 ΚΙΛΑ
1 ΚΙΛΟ
300 ΓΡ.
5 ΚΙΛΑ
1 ΚΙΛΟ
300 ΓΡ.
5 ΚΙΛΑ
Ρολλό Κουζίνας
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Ρολλό Κουζίνας Alfa 1Kgr
Ρολλό Κουζίνας Alfa 5Kgr
Νεφροειδή
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Νεφροειδή χάρτινα
Νεφροειδή πλαστικά
ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ
Σύριγγες ινσουλίνης
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύριγγες Ινσουλίνης (1ml – 100U) 27-28-29-30G
Σύριγγες Ινσουλίνης (0,3ml – 100U) 29-30G
Σύριγγες Ινσουλίνης (0,5ml – 100U) 29-30G
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Σύριγγες µε βελόνα
Α/Α
1
2
3
4
5
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Σύριγγες 1 ml (Μ/Β) ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σύριγγες 2,5 ml (Μ/Β) ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σύριγγες 5 ml (Μ/Β) ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σύριγγες 10 ml (Μ/Β) ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σύριγγες 20 ml (Μ/Β) ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σύριγγες 50 ml (Μ/Β) ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ
Σελίδα 6
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Σύριγγες χωρίς βελόνα
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Σύριγγες 1 ml (Χ/Β)
Σύριγγες 2,5 ml (Χ/Β)
Σύριγγες 5 ml (Χ/Β)
Σύριγγες 10 ml (Χ/Β)
Σύριγγες 20 ml (Χ/Β)
Σύριγγες 50 ml (Χ/Β)
Σύριγγες 60 ml τροφής
Πεταλούδες
Α/Α
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
Πεταλούδες SCALPVEIN 19G – 25G
Βελόνες µιας χρήσης
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Βελόνες 18G
Βελόνες 19G
Βελόνες 20G
Βελόνες 21G
Βελόνες 22G
Βελόνες 23G
Βελόνες 23G
Βελόνες 24G
Βελόνες 25G
Βελόνες 25G
Βελόνες 25G
Βελόνες 26G
Βελόνες 27G
Βελόνες 28G
Βελόνες 29G
Βελόνες 30G
Βελόνες Παρακέντησης G-18 έως G-21
∆οχεία απόρριψης βελονών
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
∆οχεία απόρριψης βελονών 2,7l
∆οχεία απόρριψης βελονών 5,4l
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙ∆Η
Χειρουργικές ταινίες απλές
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Χειρουργικές ταινίες Απλές 2,5cm x 9,14m
Χειρουργικές ταινίες Απλές 5,0cm x 9,14m
Χειρουργικές ταινίες Απλές 7,5cm x 9,14m
Σελίδα 7
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Χειρουργικές ταινίες µεταξωτές
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χειρουργικές ταινίες Μεταξωτές 2,5cm x 9,14m
Χειρουργικές ταινίες Μεταξωτές 5,0cm x 9,14m
Χειρουργικές ταινίες Μεταξωτές 7,5cm x 9,14m
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Χειρουργικές ταινίες σε χρώµα δέρµατος
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
4
Χειρουργικές ταινίες σε χρώµα δέρµατος 2,5cm x 5m
Χειρουργικές ταινίες σε χρώµα δέρµατος 5cm x 5m
Χειρουργικές ταινίες σε χρώµα δέρµατος 7,5cm x 5m
Χειρουργικές ταινίες σε χρώµα δέρµατος 10cm x 5m
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Χειρουργικές ταινίες υφασµάτινες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
Xειρουργικές ταινίες ύφασµα υποαλεργικές FIX 2,5cmx10m
Xειρουργικές ταινίες ύφασµα υποαλεργικές FIX 5cmx10m
Xειρουργικές ταινίες ύφασµα υποαλεργικές FIX 10cmx10m
Xειρουργικές ταινίες ύφασµα υποαλεργικές FIX 15cmx10m
Xειρουργικές ταινίες ύφασµα υποαλεργικές FIX 20cmx10m
Xειρουργικές ταινίες ύφασµα υποαλεργικές FIX 30cmx10m
Αιµοστατικά τραυµαπλάστ 250 τεµ. Στρογγυλά
Αιµοστατικά τραυµαπλάστ 250 τεµ. Μακρόστενα
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
TEMAXIO
TEMAXIO
TEMAXIO
TEMAXIO
TEMAXIO
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
Αυτοκόλλητα αποστ/να χειρ/κά επιθέµατα
Μ/Μ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΠΕΙΦΡΑΦΗ
Sanipore Sanipore Sanipore Sanipore Sanipore Sanipore Sanipore -
Strip 7,2 cm x 5 cm
Strip 9,7 cm x 5 cm
Strip 9,7 cm x 10 cm
Strip 9,7 cm x 15 cm
Strip 9,7 cm x 20 cm
Strip 9,7 cm x 25 cm
Strip 9,7 cm x 30 cm
ΤΙΜΗ/ΤΜΧ(
€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Χειρουργικά Πεδία
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
4
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Χειρουργικά Πεδία 50 Χ 75
Χειρουργικά Πεδία 75 Χ 90
Χειρουργικά Πεδία 100 Χ 100
Χειρουργικά Πεδία 150 Χ 240
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙ∆ΕΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
Χειρουργικές Λεπίδες CARBON Νο 10 – 22
Χειρουργικές Λεπίδες STAINLESS Νο 10 – 22
Χειρουργικές Λεπίδες µε λαβή STAIN. Νο 20 – 21
Σελίδα 8
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Μάσκες χειρουργείου µε λάστιχο
Μάσκες χειρουργείου µε κορδόνι
Μάσκα κωνική µε λάστιχο
ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
100 ΤΕΜ
100 ΤΕΜ
100 ΤΕΜ
Καπέλα χειρουργείου µε δέσιµο
Καπέλα χειρουργείου µε λάστιχο
Καπέλα χειρουργείου µπερές
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ – ΡΟΜΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
4
5
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
100 ΤΕΜ
ΤΕΜ
Κοστούµια τύπου SODARA
Ρόµπες Επισκεπτών SMS
Μπλούζες χειρ/ου πράσινες
Ποδονάρια
Μπλούζες χειρ/ου αποσ/νες
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
2
3
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Θερµόµετρα Πρισµατικά
Θερµόµετρα Ηµιπλακέ
Θερµόµετρα Πλακέ
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ζελέ υπερήχων
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ζελέ υπερήχων AQUASOUND (Ελληνικό)
Ζελέ υπερήχων AQUASONIC (Αµερικάνικο)
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
5 ΛΙΤΡΑ
5 ΛΙΤΡΑ
Αναλώσιµα καρδιογράφου
Α/Α
1
2
3
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βεντουζάκια Ηλεκτρονικού Καρδιογράφου
Μανταλάκια Ηλεκτρονικού Καρδιογράφου Σετ
Χαρτί Ηλεκτρονικού Καρδιογράφου
Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια
Σελίδα 9
Μ/Μ
ΣΕΤ 6 ΤΕΜ
ΣΕΤ 4 ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
Ιµάντες αιµοληψίας
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
Ιµάντας Αιµοληψίας
Προϊόντα απολύµανσης
Α/Α
1
2
3
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Οξυζενέ 1λίτρου
Αλκοολούχος λοσιόν 70%
Αλκοολούχος λοσιόν 93ο
Sterillium Gel 500ml
Γάντια
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γάντια πλαστικά διάφανα (µιας χρήσης) Νο M-L
Γάντια εξεταστικά LATEX Νο XS-S-M-L-XL (SENSA)
Γάντια εξεταστικά LATEX Νο XS-S-M-L-XL
Γάντια χειρουργείου αποστ/µένα Νο 6,5-7-7,5-8-8,5
Γάντια Βινιλίου S-M-L
Γάντια εξεταστικά LATEX χωρίς πούδρα Νο. S-M-L
Γάντια Νιτριλίου Νο S-M-L
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΖΕΥΓΟΣ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Γλωσσοπίεστρα
Α/Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γλωσσοπίεστρα 100 Τεµ
Γλωσσοπίεστρα Αποστειρωµένα Ατοµικά Συσκευασµένα 100 Τεµ
Μ/Μ
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)
ΚΟΥΤΙ
ΤΕΜ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
Ιατρικές Ρόµπες Καπαρντίνα
Ιατρικές Ρόµπες Ποπλίνα
Στολή Νοσηλευτών
Σελίδα 10
ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ
(€)