ΕΙΔΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
κεφαλοσπορινες
αμινοπενικιλλινες
αμινογλυκοζιδεσ
τετρακυκλινη
κλινδαμυκινη
Κλαριθρομυκινη
Σουλφαμεθαζονη τριμεθοπρινη
μετρονιδαζολη
Κινολόνες
Αναπνευστικές κινολονες
ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Παράγωγα δικλοφαινάκης πχ
Παράγωγα ιβουπροφαίνης νιμεσουλίδης
Κωδεινη παρακεταμόλη
παρακεταμόλη
Ατροπινούχα
πχ
Ανταγωνιστές Η2 πχ
Αναστολείς αντλίας πρωτονίων
Αντιοξινα
Καθαρτικα
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ
πχ
Αντιδιαρροικά
αντιεμετικά
Β αναστολείς
καρδιοτονωτικά
Αναστολείς ασβεστίου
Αναστολείς μετατροπής αγειοτασίνης
Διουρητικά
antiαιμοπεταλιακά
ξυλοκαϊνη
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ουροκαθετήρες διαφόρων μεγεθών
Γάντια όλα τα μεγέθη
Lavin
Ράμματα όλων των μεγεθών
Γάζες όλων των μεγεθών
Φλεβοκαθετήρες/ πεταλούδες
Λευκοπλάστη Adhesive Tape
Μάσκες Νεφελοποιητή
Γυψόγαζες
Σύριγγες και βελόνες όλων των ειδών
Ουροσυλέκτες Urine Bags
Γάντια αποστειρωμένα όλα τα μεγέθη
Γιαλακια οξυγονοθεραπειας
Μασκες οξυγονου με δοχειο για
νεφελοποιηση
Χειρουργικές λάμες Surgical Blades
X-Ray Film
Ceclor , zinadol, procef
amoxil,augmentin
Briklin
vibramycin
Dalacim
Klaricid και συναφή
Septrin Bactrimel
Flazyl και συναφή
Ciproxin, Norocin
Avelox, tavanic
πχ Betadine, Bactroban ,Fusidin η
Fusicort
Hibitane, betadine,cetavlon ή συναφή
Όλες οι βιταμίνες
Calcioral, mega calcium
Intelecta, carnil, ή συναφή
Mag2, ή συναφή
Όλα τα σκευασματα
Voltaren και συναφή
Brufen, mesulid, fortathrin ή συναφή
Lonarid,lonalgal
Depon και συναφή
Atropine amp
Buscopan buscopan plus
Octinum, nopar
Zantac και συναφή
Losec, Pariet, zurcazol
Controloc kai συναφή
Aludrox και συναφή
Duphalac, Nujol
Glycerin sup και συναφή
imodium
primperan
Inderal, tenormin, lopresor
digoxin
Norvask adalat,και συναφή
Accupron vascase, triatec diovan ή
lasix
aldactone
Salospir, aspirine, iscover ή συναφή
Xylocaine 2%
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ
ANTIΔIABHTIKA
Εισπν/νοι διεγέρτες β αδρ.υποδοχ
Εισπ/να κορτικοειδή
Εισπ/να αντιχολινεργικά
Μετφορμίνη
Σουλφονουρíες
ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ
αλλοπουρινόλη
κολχικίνη
πχ
πχ
Aerolin ή συναφή
Pulmicort ή συναφή
Atrovent
Lumidrops, epanutin, depakin
Madopar
Glycophage
Daonil,solosa,diamicron
Medrol, Prezolon, Decadron,
Solumedrol
Akineton
Aloperidine
Zyloric,zylapour,
colchicine
Manitol 20%
ClNa 0,9 %
Ringer Lactate
Ca Γλυκονικό αμπ10 ml , 10%
Dextose 5%
calorose
Κάλιο ΚCl αμπούλες των 10 % και
των 7,45
NaCl amp 10ml διαλύματος 15%, και
5,83%
Water for inj
Διττανθακικά των 4% kai των 8,4%