πτυχιακες εργασιες φοιτητ ν τμηματος λογιστικης ονομα σπου αστη τιτλ

Αρ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗ
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΚΙΝΗ ΛΕΥΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΠΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΣΙΛΙΦΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΚΟΥΡΚΟΥ ΒΑΡΜΠΟΝΑ
ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΑ, ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙ∆ΙΑ
ΚΟΤΣΙΛΑΡΑ ΟΛΓΑ, ΚΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΡΙΚΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ.
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΣΙΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΓΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ∆ΕΛΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΖΙΩΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΡΚΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΙΤΣΙΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Ε.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΛΕΞ.
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΑΝΑΣ.
ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡ. ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣ.
ΚΟΥΝΑΡΗ ΕΥ∆. ΜΑΓΚΟΥ ΓΡΑΜ.
ΚΑΓΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΙΑ, ΤΣΑΝΤΙΝΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΙΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ»
ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ Α.Ε.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ.
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ…ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.»
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΝΕ - ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ.
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ.»
Ο Φ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ TELEMARKETING TELESALES.
ΧΡΗΜΑΤ. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ: ∆ΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Μ.
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ζ.
ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΝΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ Γ.
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ζ.
ΖΙΑΚΑ Μ.
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΣΑΛΙΟΣ Γ.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ Σ.
ΣΙΟΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (TELEMARKETING-TELESALE)
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ SUPER MARKET, MINI MARKET ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΟΥΓΙΑΣ Γ.
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
1
41
42
43
44
ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΚΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΙΤΟΥ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΖΩΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
45
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
46
57
58
59
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΣΙΜΠΛΕΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ,ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΞΕΪΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΦΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ, ΝΤΟΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΑ
60
61
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
62
63
64
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΛΥ∆Α ΜΑΡΙΑ
65
66
67
ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΤΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
68
69
ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
70
71
72
ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΦΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
73
74
75
76
ΝΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
77
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΟΥΣ∆ΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
78
Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι∆ΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆. ΕΠΙΧ. ΟΕ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ,
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ.
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ, ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΚΑΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΑΠ’ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟ
Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ Ως ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1900 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Η ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΟΝΕ)
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΦΕΣΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ SIEMENS
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΕΠ- ∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥ ΟΛΓΑ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΗΣ ∆.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ν.
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜ..
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
2
79
80
81
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΦΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΑΡΑΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΡΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
82
83
84
85
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΚΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
86
ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΡΟΜΜΥ∆Α ΕΥ∆ΟΞΙΑ
87
88
ΚΑΣΚΑΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
89
ΓΡΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
90
ΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
91
ΠΟΝΗΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
92
93
94
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ, ΠΑΛΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ, ΜΙΑΜΗ ΕΛΛΗ, ΜΠΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
95
96
97
98
99
100
101
ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ∆ΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
102
103
104
105
ΞΟΥΛΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΑΛΕΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΓΙΑ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΧΑΝΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΙΒΥΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
106
107
108
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΙΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ,
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΟΥΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
109
110
111
112
113
114
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΩΤΑ ΣΟΦΙΑ, ΛΙΑΝΤΖΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΟΠΩ∆ΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΑ, ΝΤΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ MARKETING PLAN ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ HEINEKEN
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EVEREST S.A.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΑΡΞΗ
ΤΟΥ; ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΩΝ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΖΩΗ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΑΣΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Ε.
Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ∆ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΦΑΓΕ
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)-ERP ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ LEASING-FACTORING-FORFAITING ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ στις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Η ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ). ΑΠΟ
ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ- ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Ε.
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3
115
ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
116
117
ΖΗΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΥ∆Η
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΥΡΕΤΤΑ ΓΕΡ. ∆ΑΓΛΑ
118
119
120
121
ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ
ΠΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΠΙΠΕΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
122
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΙΩΑΝΝΑ,
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚ-ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
123
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΜΠΟΥΣΗ
124
125
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΚΑΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
126
127
ΡΟΜΠΟΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΣΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
128
129
130
131
132
133
ΜΑΖΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΙΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΣΟΥΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΤΑΜΠΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΗΛΙΑΣ, ΣΟΥΕΡΕΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΑΤΣΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΑ, ΝΤΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΤΡΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΙΑ, ΤΣΑΝΤΙΝΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΥΣΙΑ, ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKETING ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΜΜΕ) ΤΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP SYSTEMS): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ & Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BAYER ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ι∆ΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ∆ΙΑΣΠΑΣΗ Ο.Ε. ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΡΕΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟ ΤΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ∆ΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Η ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
4
150
151
152
ΚΑΟΥΡΑ ΕΛΠΙ∆Α
ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Ε.
ΜΑΡΙΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΝΝΑ
153
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
154
ΤΣΙΟΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΠΑΠΠΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
155
156
157
ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΚΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
158
159
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΙΑΚΚΑ
160
161
166
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ,ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΡΑΤΖΗ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΚ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΣΦΑΚΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΤΑΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΟΦΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ,
ΜΠΟΥΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΝΗΣ
167
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
168
169
170
ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΟΡ∆ΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΗΤΩ
171
ΒΛΑΧΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ, ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
172
173
174
ΝΤΙΚΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΧΟΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
175
176
177
178
179
180
181
182
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΕΤΗ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΖΩΡΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΜΠΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΕΡΒΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
183
∆ΟΥΛΦΗ Χ. ΕΛΕΝΗ
162
163
164
165
ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ.
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ …
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΩΝ: Ο ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΩΝ: ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ.
ΚΙΝΗΤΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ…
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ. ΑΣΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHISE). ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ…
ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΒΣ (Π.∆.186/92) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS): Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ) & ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Α.Ε ΚΑΙ ΕΠΕ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΠΙΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ, ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΆ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ι∆ΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΙΚΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ως ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ KANALI BEACH ΑΦΟΙ ∆ΗΜΑ Α.Ε.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Α.Ε. - Ε.Π.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ…
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
5
184
185
ΜΑΝΟΥΣΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
186
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
187
ΜΠΟΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
188
189
ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
190
191
192
193
194
195
196
199
ΚΟΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΙΩΑΝΝΑ
ΚΙΑΤΙΠΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΗΛΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
200
201
202
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ, ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
203
204
205
ΣΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΕΛΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
206
207
208
209
210
211
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΣΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΙΧΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
ΚΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
212
213
214
215
216
217
218
219
220
ΓΚΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ ΖΩΗ, ΚΙΚΕΡΗ ΕΦΗ
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ,
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
ΣΑΛΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΝΝΕΤΙ∆Η ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΚΑΛΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
221
222
ΤΣΙΛΙΜΛΑΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ-ΦΑΝΗ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
197
198
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ
Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α & ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TAXIS
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Η ΝΕΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α LEASING
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ INTERNET
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ (ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) & ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣVENTURE CAPITAL
Η ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΥΤΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ CASE STUDY: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟ FRANCHISE ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ (LOGISTIC MANAGEMENT)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
PROJECT MANAGEMENT ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ
ΤΟΥΣ
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ (ΜΜΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
("Α.Π.Σ.Ι. Η ΠΙΝ∆ΟΣ")
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ MARKETING
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆ΗΜ.
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚ.
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΠΑ Κ.
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
6
223
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΖΑΡΚΑ∆Α ΧΡΙΣΤΙΝΑ
224
ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
225
226
227
228
229
230
231
232
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΤΑΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΦΩΤΟΥΛΑΣ
ΑΡΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
233
234
235
236
237
238
239
240
241
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΦΡΟΝΖΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΙΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ, ΤΣΑΓΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΤΣΑΡΑΚΛΗ
ΓΟΥ∆Α, ΡΙΖΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
242
243
244
245
246
247
248
ΜΠΕΛΗΣ
ΠΛΙΤΣΗ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ
ΣΠΗΤΙΕΡΗ
ΣΟΥΓΚΑ
ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
249
ΚΙΑΦΗ
250
251
252
ΜΑΚΗ, ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΥ∆ΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
253
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ
254
ΚΑΤΣΑΝΟΥ, ΜΠΙΣΤΑ
255
ΖΩΤΟΥ
256
257
ΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΗ
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΤΟΥΝΗ
258
259
260
261
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΣ
ΒΡΟΣΓΟΣ
ΚΑΝ∆ΗΛΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet και OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ-ΠΑΡΟΧΕΙΣ INTERNET
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ∆Η
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.: ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΤΑΞΙΑ
OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
Η ΟΜΑ∆ΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ Γ΄ ΚΠΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT) : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ.)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ή ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΩΗ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ
ΘΑΝΟΥ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠ.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠ.
ΧΥΖ ΑΛΥΝΑ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ Β.
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΠ.
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΝΗΣ Ν.
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ Λ.
ΑΣΩΝΙΤΗΣ Π.
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΑΝΑΣ Ι.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7
262
263
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΛΙΛΛΗ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ"
264
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ
265
266
267
268
ΝΤΑΝΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΡΟΒΙΑ
ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
269
270
ΖΗΣΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
271
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ∆.Ν. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ Α.Γ.
272
273
274
275
276
277
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Θ.
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΡΑΜΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄
ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 3Ε
"ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΜΕ. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΜΜΕ"
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ε.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1997-2005.
ΤΑ ∆.Λ.Π. ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Κ.Λ.Σ.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΝΟΜΙΚΑ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ MANAGEMENT KAI H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ.
278
279
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΣΙΝΗ
280
ΖΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΤΣΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
281
282
283
ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
284
285
286
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΒΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΩΓΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
287
ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
288
ΠΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
289
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
290
291
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ , ΠΑΠΠΑΣ
ΓΡΗΟΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
292
293
294
295
296
ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
NIKOY ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΣΩ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15ΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( ACTIVITY BASED COSTING ) ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
(ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)
ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΜΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΟΜA∆Α 9
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ <<ΤΙΤΑΝ Α.Ε.>> ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ-ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΠΙΤΧΑΒΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆.
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ Β.
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ Β.
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΓΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΙΩΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΥΡΡΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
8
297
298
299
300
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
301
302
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΙΝΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
303
ΑΗ∆ΟΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΟΓΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
304
305
306
309
ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΝΗ ΟΛΓΑ, ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΧΛΙΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΑΤΣΩΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
310
ΤΣΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
311
ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
312
313
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΣΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
314
315
316
317
318
322
323
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΛΙΟΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΥΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΜΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΊΣΣΑΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΩΤΗ ∆ΟΡΟΘΕΑ, ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΑΣΗ ΟΡΓΚΕΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ,
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
324
325
326
327
∆ΑΜΑΛΑ ΖΩΗ, ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΒΑΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΑΓΩΝΑ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
328
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
329
330
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΑΛΑΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΒΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
331
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
307
308
319
320
321
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚΓ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ( Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ )
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΕΡΝΑΣ Α.Ε. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΌ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Η ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-∆ΙΑΝΟΜΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (societas Europede)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ…
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CHIPITA
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΚΑΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΗΛΙΤΣΙΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΡΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
KAXRIMANH M.
ΣΥΡΡΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ
ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΜΟΧΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ
ΤΟΥΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ 2008
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΟΝΑΧΟΒΑΠΟΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥ∆ΗΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΑΟΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΣΥΡΡΟΣ Ν.
ΣΥΡΡΟΣ Ν.
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9
332
333
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΖΑΧΟΥ-ΣΙΣΚΑ ΆΝΝΑ, ΒΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
334
335
336
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΘΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΩΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
337
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ- ΦΩΤΕΙΝΗ
338
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
339
340
341
342
343
344
345
346
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ∆ΟΣΗ ΒΑΪΑ, ΜΑΡΓΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΙΛΙΩ, ΜΗΝΙΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ
351
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΛ ΧΑΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΛΓΑ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
352
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΙΡΗ
353
354
355
356
357
358
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
359
360
361
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΤΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΑΡΚΑ∆ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
362
363
364
ΓΕΝΟΥΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΥΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
365
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
347
348
349
350
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ''ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝ ΑΦΘΟΝΙΑ'' ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ή ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή
ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ….
ΑΓΟΡΑ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΤΟΥΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ)
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(ΟΛΠ)
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΒΑΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΜΠΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΗ ΚΑΊΣΟΠΟΥΛΟΥ
10
366
367
368
369
370
371
372
∆Ι∆ΥΜΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΤΟΣΚΑ ΕΛΙΑΝΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΓΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
373
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΕΛΒΙΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
374
375
376
377
378
379
380
381
382
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΥ ΑΡΕΖΙΝΑ
ΣΚΑΡΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΪ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΦΛΕΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΚΥΡΤΑΤΑ ΗΛΙΑΝΑ, ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΦΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΣΤΑΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
383
ΤΖΙΑΛΛΑ ΦΑΙ∆ΡΑ
384
385
386
387
388
ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ∆Η ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΡΕΛΑ, ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
389
ΚΟΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
390
391
ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΘΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
392
393
ΤΣΙΝΤΖΗΛΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΤΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
394
395
ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
396
397
398
399
ΒΟΥΤΣΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,
ΣΠΑΝΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
400
401
402
403
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΕΥΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΗΜΗ
ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E.R.P. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΣΚΟΠΟΣ -Ε Ι∆Η ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΟΦΕΛΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (e-Banking)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Της "HELLAS ONLINE"
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΟΠ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΩΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (E-BANKING): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ Ε.Ε., ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
∆ΟΜΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝ.
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ Ι.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆.
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆.
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΡ.
ΚΑΡΑΒΑ ΣΤΑΥΡ.
ΘΑΝΟΥ Σ.
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΕΛΛΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓ.
ΚΟΥΜΑΣΗΣ Β.
ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ
ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝ.
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝ.
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ Β.
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
LOGISTICS MANAGEMENT
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΟΥΜΑΣΗΣ Β.
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11
404
405
406
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΒΕΡ∆Α ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΣΙ∆ΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
407
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Π. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
408
ΦΕΓΓΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
409
410
411
412
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΑΝΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ,
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
413
414
415
ΚΙΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΡ∆ΙΚΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΛΟΥ∆ΑΣ
ΖΑΡΚΑ∆Α ΑΓΑΠΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
416
417
418
419
ΘΩΜΑΪ∆Η ΡΕΓΓΙΝΑ, ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ Α.
ΤΣΙΟΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
420
421
ΒΕΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
422
423
424
425
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΣ, ΓΙΟΝΙΝΤΑ ΜΠΑΝΤΕ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ, ∆ΟΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ(BENCHMARKING)
ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Της ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ∆ΗΜ.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ RILKEN A.E.
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α & ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΙΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΒΑΣ.
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤ.
12